NIELSEN & SMITH - NSCORN

nscorn.dk
  • No tags were found...

NIELSEN & SMITH - NSCORN

ØVRIGE KORNARTERFoderrug/Triticale/Foderhavrehandles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser med hensyn tilkvalitet Brødrug og handles er derfor individuelt ikke omfattet mellem af nærværende køber og afregningsaftale.sælger og på individuelle kontraktbetingelser og erderfor ikke omfattet af denne aftale. Triticale handles på samme betingelser som foderrug.Foderrug/TriticaleRåvarekvalitetKvalitetsreguleringbasis min. maks.Rumvægt 72,0 72,0 og derover: Ingen regulering71,9 - : Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 72,0Vandindhold 15,0 15,0 og derunder: Ingen regulering15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 pct. pr. 0,5 pct. over basis16,1 - : Tørstoffradrag 0,15 pct. pr. 0,1 pct. over 16,0UrenhederFastlægges ved prøverensningFradrag: 0,1 pct./0,1 pct. point + rensegebyrMeldrøjer 0,0 meldrøjer maks. fradrag maks. svindvægt-pct. kr./hkg % vægtfradrag0,00 - 0,04: - -0,05 - 0,50: 15,00 3,00,51 - 1,00: 15,00 6,01,01 - 3,00: 15,00 10,03,01 - 5,00: 15,00 15,05,01 - : Individuel aftaleFoderhavreRåvarekvalitetKvalitetsreguleringbasis min. maks.Rumvægt 54,0 54,0 og derover: Ingen regulering53,9 - : Fradrag: 0,35 kr. pr. enhed under 54,0Vandindhold 15,0 15,0 og derunder: Ingen regulering15,1 - 16,0: Tørstoffradrag 0,75 pct. pr. 0,5 pct. over basis16,1 - : Tørstoffradrag 0,15 pct. pr. 0,1 pct. over 16,0UrenhederFastlægges ved prøverensningFradrag: 0,1 pct./0,1 pct. point + rensegebyrGrynhavre handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derforikke Grynhavre omfattet handles af nærværende individuelt afregningsaftale.mellem køber og sælger og på individuelle kontraktbetingelser oger derfor ikke omfattet af denne aftale.Tlf. 6432988885

More magazines by this user
Similar magazines