Hent den her - BLBoligen.dk

blboligen.dk

Hent den her - BLBoligen.dk

PROGRAMProjektledermøde18. april 201210:00 – 15:00Møde: Indkaldt af BoligsocialnetDeltagere: Projektledere ØstSted: Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 RoskildeLokale: Margrethe 29:30 – 10:00 Morgenbuffet10:00 – 10:20 Velkomst og nyt fra BoligsocialnetVi orienterer kort om den nye organisering afBoligsocialnet. Hvilke typer af aktiviteter vil viudbyde, og hvad der er de grundlæggendeprincipper for det fremtidige erfa-arbejde?10:20 – 11:50 Idræt i udsatte boligområderOplæg om idrætsdeltagelse ogidrætsfaciliteter i udsatte boligområderv. Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.Oplægget vil sætte fokus på hvordanidrætsdeltagelsen i de udsatte boligområderser ud samt hvilke organisatorisk, fysiskeog sociale tiltag, der kan iværksættes, forat understøtte fysisk udfoldelse blandtidrætssvage grupper. (Rapport udarbejdetaf SDU og Bascon)Oplæg om støttemuligheder og krav fraLokale- og Anlægsfonden v. BoVestergård Madsen. Fokus på mulighederfor at skabe fysiske rammer for øgetidrætsdeltagelse i udsatte boligområder.Gruppedrøftelse og opfølgning i plenum11:50 – 12:50 Frokost


12.50 – 13.20 Orientering fra feltet Generel orientering fra BL og LBF om tiltagog emner som har relevans for detboligsociale arbejde. Orientering om div. puljer og projekter Information om projektet ’Stævne Snacks’http://www.staevnesnacks.dk/13.20 – 14.00 Gennemgang af Landsbyggefondens nye ITsystemLBF vil gennemgå de vigtigste elementer i detfondens nye IT-system, som det er nødvendigt at Ikan navigere i projektledere. De af jer, der tidligerehar været på kursus i systemet enten d. 27., 28.eller 29. februar2012 i hhv. København, Århus ogOdense, behøver selvfølgelig ikke at deltage.14.00-14.10 Pause14.10 – 15.00 Fortsat - gennemgang af Landsbyggefondensnye IT systemMvh. BoligsocialnetLisa, Kathrine og Kristoffer

More magazines by this user
Similar magazines