januar 2008 - Høreforeningen

hoereforeningen.dk
  • No tags were found...

januar 2008 - Høreforeningen

m er det luksuriøse høreapparat forden aktive individualist, som sættersin frihed højt. Vil du have frihed tilat vælge, frihed til at skjule, menogså frihed til at vise dine høreapparater?m tilbyder det hele: et stort udvalg afinnovative topklassehøre apparater ien af de mindste høreapparatskaller,du kan finde – og i en rig variationaf smarte farver til at afspejle dinpersonlighed.Hvis god hørelse er vigtig for godkommunikation, er velvære vigtigt forselve livet.For yderligere informationkontakt os på tlf. 4435 5600.Eksklusiv lyd klædt i luksusm – mikrohøreapparater til en ny tidNaturlig størrelse


3lederindholdADTOMIC Foto: Magnus EkstrømSør e n Da l m a r k,l a n d s f o r m a n dKampagne!I ’hørelsen’ denne gang er der igen omtale af enstor kampagne for høresagen, som vil være megetsynlig fra starten af det nye år.Det er reklamebranchen som har valg høresagensom mål for deres årlige ”Reklame for alvor”Høreforeningen kan kun være tilfreds med, atvores forslag blev det emne, som juryen valgte.Det er en fantastisk stor mulighed for at få demange mennesker, som godt ved at de ikke høreså godt, til at gøre noget ved deres problem.48162048101416Lyt til dine omgivelser800.000 danskere har problemer med hørelsen.Er du en af dem? Tjek hvabehar.dkNu starter Reklame For AlvorRådgivningsaften i NæstvedRFA_Hørforeningens_eget_blad.indd 2 10/12/07 14:12:31Utryghed om høreomsorgenAudiologiassistenter på discountPhonak seminarTema: MénièreKampagnen har netop til formål at få den enkelttil at tage ansvar for sin hørelse. Vi lever i et samfund,som stiller store krav til vore evne til at kommunikere,og her er hørelsen jo af stor betydning.Det giver også os medlemmer af Høreforeningenen mulighed for at spille med på kampagnen. Fordet enkelte medlem vil det være en rigtig god ide atfortælle om det at få behandlet sin hørenedsættelse,og dermed gøre det mere forståeligt for omverdenen.202226Hvert nummer:TeknikkenMellem medlemmerAktiviteter og adresserFor vore mange lokalafdelinger vil det være detrigtige tidspunkt til at supplere kampagnen medlokale initiativer, så høresagen bliver kendt af hvereneste dansker.Jo flere som kender til høresagen, jo større erchancen for, at den også bliver taget alvorlig.nr. 01 • jan 2008 • udgivet af HØREFORENINGENRedaktion:Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovree-mail: hoerelsen@hoereforeningen.dkTlf.: 3675 4200 · Fax: 3638 8580Teksttelefon: 3638 8573Ansv. redaktør: Irene Scharbau (DJ)Aktivitetsoversigt: Helle SimonsenLayout: Par No 1 a/sTryk: Scanprint a/sAnnoncer: media-peopleAnnoncetelefon: 39200855mail: info@media-people.dkDeadline for februar-nummeret:Annoncer: 14.1.08Aktiviteter: 04.1.08Oplag: 13.500 • ISSN 0018-4934.Forsidefoto: ADtomic


4 Reklame For AlvorADTOMIC Foto: Magnus EkstrømLyt til dine omgivelser800.000 danskere har problemer med hørelsen.Er du en af dem? Tjek hvabehar.dk


Reklame For Alvor5Nu starterReklame for AlvorReklamebureauet ADtomic står for Høreforeningens kampagne, der skal få folk til at gøre nogetved deres høreproblemerAf Ir e n e Sc h a r b a uAnn o n c e r: ADt o m i cLagkage med en lidt speciel tillykketekst.Et bordkort med et mellemnavn,som må give stof tileftertanke. Øgenavne i den mere hyggeligeskala er på plakaten, når Reklamefor Alvor her fra starten af januar tilmidten af februar ruller ud over detganske land. Øgenavne, som forhåbentligkan få flere mennesker med høreproblemertil at gøre noget ved det.Høreforeningen har fået den tiendeomgang af Reklame for Alvor, som haren værdi af ca. 8 millioner kroner. Reklamefor Alvor er en velgørende kampagne,hvor reklamebureauer i førsteomgang giver deres gratis forslag til enkampagne for den udvalgte sag. Sidenfinder et professionelt dommerpanelen vinder, som laver deres kampagnefærdig til de mange medier, som har tilbudtgratis plads til kampagnen. Ogsåfotografer, lydstudier og produktionselskaberarbejder gratis.I de kommende seks uger vil manmøde Høreforeningens kampagne påalle de store TV-stationer, i en langrække dagblade, ugeblade, fagblade ogdistriksblade. Man vil også møde osi biografen, i radioen og i de såkaldteout-door-reklamer, der kan være påstandere, busser eller stationer. Medandre ord en stor mulighed for Høreforeningenfor at få sine budskaber ud.En kærlig hentydningTeamet bag kampagnen arbejder påreklamebureauet ADtomic, som sidenetableringen i 1999 har været et afDanmarks hurtigst voksende bureauermed kunder som Carlsberg og NovoNordisk.- Vi valgte temaet med øgenavne,fordi det leder hen til den hørenedsættelse,som mange ikke er så bevidsteom. Den er blevet en del af hverdagen. Istedet for råbe: Hallo, er du døv!, kommervi med en kærlig hentydning, sigerPeter Dubienko og hans kollega MikaelFurbo Sørensen tilføjer, at opgaven harværet spændende at arbejde med, fordikampagnen faktisk er større, end manlige tror.- Kampagnen skal gerne vise, at høreproblemerer et stort problem for deberørte, for pårørende og i sidste endefor samfundet. Det er klart, at manikke dør af at have høreproblemer. Mendet er alvorligt nok. Det er jo lige før,at det er mere sørgeligt at være socialtudenfor end at være død!, mener han.En social problemstillingDen tredie i det kreative team, MartinKreisberg håber, at kampagnen tagerskridtet videre end at råbe menneskermed høreproblemer op.- For høreproblemer er også et problemfor Danmark. At 800.000 menneskerhører dårligt, er en social problemstilling.Vi hører konstant politikeretale om behandlingsgaranti, samtidigmed at folk ligger på gangene på sygehusene,men at der er lang ventetid påat få høreapparater via det offentligeog at mange private høreklinikker skyderop, bliver sjældent diskuteret, sigerMartin Kreisberg.De moderne voksneMålgruppen er de 27-57 årige med engennemsnitsmodtager på 42 år.- Det er nemlig vigtigt at få med, atdet ikke kun er dem over 80 år, som harhøreproblemer, siger Martin Kreisberg.Et andet mål med kampagnen ”Lyt tildine omgivelser” er at gøre det socialtaccepteret for moderne voksne at brugehøreapparat.Teamet har bl.a. haft en 16 siders såkaldt”briefing”, som Høreforeningenhar været med til at udarbejde, som udgangspunktfor kampagneforslaget.Siden de har vundet, har de arbejdethårdt at lave kampagnen klar til offentligheden,herunder optagelse af reklamefilmog radiospots.I de kommende uger vil rigtig man-


6 Reklame For Alvorge medier bringe reklamerne. Til demhører en hjemmeside ”hvabehar.dk”,hvor man som ny ud i høreproblemerkan læse lidt op, hvad man kan gøre.Her vil der også være link til Høreforeningen.Det kreative team fra reklamebureauet ADtomic MartinKreisberg, Peter Dubienko og Mikael Furbo Sørensen,da landsformand Søren Dalmark (tv) præsenterede demsom vinderne af kampagnen Reklame for Alvor.Høreforeningen arbejder videreDet er planen, at Høreforeningen vilfølge kampagnen op med flere forskelligetiltag, herunder får de lokaleafdelinger mulighed for at markere sig idebatten, ligesom foreningen vil opfordreflere til at støtte høresagen.- I Høreforeningen er vi naturligvismeget spændte på, hvordan kampagnenbliver modtaget i offentligheden,siger landsformand Søren Dalmark.- Vi håber også på, at den omfattendesynliggørelse kan give høresagenlidt af den medvind, den fortjener.Vi vil gøre vores til at støttekampagnen og så må lidtflere af de 800.000 medhøreproblemer gerne blive medlem hosos, tilføjer han.Sidste år gik Reklame for Alvorkampagnentil Dansk Førstehjælpsrådog gjorde danskeren opmærksommepå, hvorfor det kan betale sig at læreførstehjælp. Tidligere kampagnerhar handlet om psykiske sygdomme,integration af nydanskere på arbejdsmarkedet,spiseforstyrrelser, flygtninge,ældres kriminalitetsangst og offerrådgivning.Høreforeningens forslag vandt konkurrencenforan 59 andre ansøgere.InfoOm Reklame for AlvorVelgørenhedsorganisationer harsjældent midler til at agitere forderes sag i massemedierne. Reklamefor Alvor er et frivilligt initiativ,der én gang om året samler al dendanske kommunikationsbranchesekspertise og stiller den til rådighedfor et relevant budskab.Der udvikles en kampagne, somgennem TV- og radiospots, annonceri aviser og ugeblade, på outdoorm.v., bringer en aktuel sag på alledanskeres nethinde og samvittighed.Kampagnen sponseres af medier,trykkerier, reklamebureauer, reproanstalter,fotografer, modelbureauer,filmproduktionsselskaber m.m.Det er Dansk Markedsførings Forumsom står for konkurrencen.


Visse ting kan forandre verden – for altidForestil dig et nyt høreapparat der kan give dig en naturlig,umiddelbar høreopfattelse i tre dimensioner.En smuk drøm?Den drøm er virkelighed nu. Denhedder Epoq. Med sin revolutionerendetrådløse teknologi markererEpoq starten på en ny ærainden for høreapparatbehandling.To Epoq-høreapparater talersammenTo Epoq-høreapparater “taler”sammen trådløst og bearbejderindtrykkene meget tæt på denmåde som hjernen gør, når denbearbejder lydindtryk fra ørene.Takket være Epoq opnår du forførste gang et helt naturligt lydbillede,som gør dig i stand tilmeget præcist at lokaliserelydene omkring dig.Epoq og mobiltelefonen– det perfekte makkerparBesvar mobilopkald uden at røretelefonen. Den nye Epoq Streamergør dine høreapparater til ettrådløst headsæt, der modtagersamtalen i beggedine ører. Intetandet høreapparattilbyderdig den luksus.Epoq – din nye trådløse forbindelse til en verden af lydEpoq – hvis du vil i forbindelsemed verdenNyd musik samtidig med, at dustadig hører almindelig lyd fraomverden. Epoq Streamer servereral musik fra mobilen og din mp3-afspiller i dine to ører. Ringertelefonen, besvarer du opkaldetmed et tryk på en knap. Nårsamtalen er slut, lytter du videretil musikken.Du bestemmer selv, hvor, hvornårog hvordan.Epoq og Epoq Streamer– en oplevelse venter dig.www.oticon.dk


8 Rådgivningsaften i NæstvedFlot opbakning tilrådgivningsaften i Næstved50 besøgende og frivillige til nyt initiativ i samarbejde mellem Næstved lokalafdeling ogDen Tværfaglige SundhedsklinikHele ti frivllige, herunder tre psykologer,var mødt i Næstved for at give deres erfaringervidere til de mange fremmødte.Af Ir e n e Sc h a r b a uDet blev hurtigt svært at finde enledig stol, da Næstved lokalafdelingholdt rådgivningsaften i kantinen hosVidens center for Specialpædagogik.Ca. 50 besøgende og frivillige havdefundet vej til lokalafdelingens førstearrangement i samarbejde med DenTværfaglige Sundhedsklinik på Frederiksberg– et arrangement, som absolutmå kaldes en succes.Det var lokalformand Lars BoAmmitzbøl og en af de frivillige påsundhedsklinikken, Kaj Fjellerad, derhavde arbejdet på at få rådgivningenud i landet.Hele 10 frivillige, herunder 3 psykologer,var kørt til Næstved for at informereom høreproblemer – og det varder brug for.Efter en introduktion fra Den TværfagligeSundhedskliniks psykologAnne-Mette Mohr var der foredrag omhørelse, psykiske reaktioner og afspænding.Her ud over kunne gæsterne gåud i særlige rådgivningsgrupper, hvorde kunne få individuel rådgivning omtinnius, ménière, lydfølsomhed og høretab.Overraskende mange ville denneaften høre mere om Ménières sygdom.Flere deltagere havde behov for attale med en psykolog, hvilket der ogsåvar mulighed for.FrivilligeDe frivillige rådgivere var alle nogle,som selv har erfaringer med øre-høreproblemer.Da nysgerrige journalisterog andre uden reelle informationsbehovikke har adgang til de individuellerådgivningsgrupper, fik ´hørelsen’mulighed for at tale med nogle af defrivillige rådgivere.- Det er en lang proces at blive frivilligrådgiver. Vi får uddannelse i DenTværfaglige Sundhedsklinik og har enbagage med selv. Vi behandler ikke,men hjælper med til at give folk enafklaring, fortalte Winnie Christensen,der selv har tinnitus.Kaj Fjellerad, der var en af de frivilligepå Méniéreområdet, var overrasketover, at hele syv personer ville høre omsygdommen.- De havde vidt forskellige problemstillinger.Der var en person med 15 årserfaring og en helt ny, og jeg oplevede,at nogle fik god hjælp til at kommevidere, sagde han.På sådan en rådgivningaften komfolk for at få faktuel viden, og mangefik nye erfaringer med hjem. Flere talteom deres arbejde, som bliver svært itakt med at øre/høreproblemerne vokser,og de fik bl.a. råd om at kontakteen specialkonsulent på høreområdet.- Vi kan også henvise dem til voressocialrådgiver, som kan guide dem gennemsystemet. Ofte forvirrer internettetmere, end det gavner. De får ro på, nårde taler med os. Og vi vurderer, omfolk har problemer, der overstiger voresevner som frivillige. Så foreslår vi, atde taler med en psykolog. Det har flerehaft brug for her i Næstved, sagde KarinEklund.Ud af rillenAftenen gav bl.a. en borger hjælp til atforstå, at vedkommende havde brug forto høreapparater i stedet for et.- At tale med andre kan få folk udaf ”rillen”, de får ideer til at gøre nogetandet end at hænge fast i det, som fylderfrygteligt meget. En person fortalte,at hun var holdt op med at gå stavgangpå grund af svimmelhed, mens en andenfortalte, at han var begyndt at løbe,for så holdt svimmelheden op! Denerfaringsudveksling er rigtig god, sagdeKaj Fjellerad.Lokalformand Lars Bo Ammitzbølltakkede efterfølgende de frivillige forhjælpen. Han fik tilsagn om, at de gernestøtter op om et nyt arrangement.- Jeg håber også, at vi kan få løbetet samarbejde i gang med vores lokalevidencenter for specialpædagogik, dade jo også har fagligheden. I første omganger vi glade for at kunne låne lokalertil arrangementet, sagde en tilfredslokalformand.Direktørens gode rådSom sagt var der masser af gode råd athente på rådgivningsaftenen, også omkringalmindelige høreproblemer og


Kort nyt9høreapparater. Phonaks direktør i Danmark,Søren Hougaard, arbejder ogsåfrivilligt i rådgivning og nævnte ikke sitfirmanavn en eneste gang. Han gav tilgengæld masser af god information frasig i løbet af aftenen.- Mit råd er, at hvis man synes, folkmumler, så få taget en høreprøve. Derer stor sandsynlighed for, at man har etdyk i de lyse toner, sagde Søren Hougaardog tilføjede, at i dag kan de flestehøretab nemt afhjælpes med åbne tilpasninger,hvor man har en ørehængerog en tynd slange ind i øret.I dag er en tredjedel af alle høreapparatermed åben tilpasning, hvilketgiver et større fysisk velbehag, og så erde diskrete. Nye høreapparater med enhøjtaler i øregangen giver desuden folkmed store høretab bedre tilpasning endtidligere.Pas på pengejagerneDirektøren orienterede desuden omudviklingen af høreomsorgen, som engang var verdens bedste, men nu ersplittet op i en offentlig og privat del,der giver problemer med personale ogventelister.- Det er umuligt at give råd om, hvorman skal gå hen. Fagligt vil jeg principieltsige det offentlige, men hvis manikke kan vente, kan man gå til de privatehøreklinikker og huske på, at detkoster penge, sagde Søren Hougaard,som opfordrede forsamlingen til at forhøresig om forhandlerne, da der bådeer dygtige folk og pengejagere.- Vi møder folk i rådgivningen, sombåde har mistet penge og retten til atfå et gratis høreapparat i fire år. Deter synd, så spørg jer for, sagde han ogopfordrede i øvrigt folk til sikre, at derer retningsbestemte mikrofoner i deresnye høreapparater, da det både fremhævertale og hjælper folk til at høre,hvor lyden kommer fra.Fornem pris tilOticon-apparatFagbladet Ingeniøren har udnævntOticons nye Epoq-høreapparat tilden største teknologiske begivenhed iDanmark i 2007.Det er 9. gang produktprisen Danishproduct Award uddeles, og Epoqvandt ud af 48 produkter,Der konkurreres i kategorierneEnergi/miljø, Produktion/maskiner,Byggeri, Elektronik, Forbrugerteknologiog Sundhed/medico/biotek. Udoveren vinder i hver kategori udpegesder også en vinder af hovedprisen- altså i år Oticon.»Oticon har med dygtig brug afblandt andet trådløs kommunikationskabt et revolutionerende apparat,som gør dem førende i branchen,«sagde Ingeniørens Rolf Ask Clausenpå vegne af dommerkomitéen.Epoq-systemet blev lanceret afOticon i maj. Det gør det muligt forbrugeren at retningsbestemme lyden.Det kan lade sig gøre takket være enny, trådløs teknologi, EarStream, dersørger for kommunikation mellem deto høreapparater.Kommunikationen mellem apparaternegør, at de to høreapparaterkan arbejde sammen og udveksleinformationer om det akustiske miljøpå begge sider af hovedet. For brugerenvil dette opleves som en rumliglydfornemmelse og en retningsbestemmelse,der minder om normalthørendesretningsbestemmelse.»Jeg er stolt over, at det er Ingeniøren,der har givet os en pris, fordi deter at blive bedømt af sine egne, og deter det hårdeste,« sagde udviklingsdirektørfra Oticon, Jes Olsen, der tror,at det vil motivere Oticon til at udvikleendnu bedre høreapparater.Kortlægning af syndromerfor døvblindhedVidenscentret for Døvblindblevne harfærdiggjort beskrivelsen af 17 syndromerog sygdomme, som kan føretil døvblindhed i barne-, unge- ellervoksenårene.Beskrivelserne giver en introduktiontil syndromerne og sygdommenemed særlig fokus på høre- og synsproblemerne.Kompendiet henviserdesuden til sider på internettet, hvorman kan læse mere om emnet. Allefagbegreber forklares i en omfattendeordforklaring, som man kan hoppetil ved hjælp af et enkelt klik.Kompendiet er udarbejdet af stud.med. Anders Hougaard med hjælp fraProfessor Lisbeth Tranebjærg, somhar stået for en grundig korrekturlæsningfor at sikre, at oplysningerne erhelt opdaterede og korrekte.Bskrivelserne kan læses på www.dbcent.dk/vcfdbb/subpage240.aspxDisse beskrivelser er lavet med særligthenblik på læsning på nettet bl.a.pga. de mange links i teksten. Derer dog også mulighed for at bestillekompendiet på tryk.ForskerprisCenterleder og professor TorstenDau, Center for Anvendt Høreforskning, har modtaget Danmarks ErhvervsforskningsAkademis erhvervsforskerpris"Kultur & Kommunikation".Prisen,der er på 200.000 kroner,gives til forskere, der har bidraget tilat forbedre virksomheders innovationog konkurrenceevne.Priskomitéenhar valgt at hædre Torsten Dau forsin tværfaglige forskning i hørelsen,som er en af de vigtigste forudsætningerfor kommunikation.


10 Utryghed om høreomsorgenUtryghedom høreomsorgenDer er lang vej endnu, før nye procedurer og arbejdsgange erfaldet på plads efter strukturreformen. En høring i Herningviste, at både fagfolk og brugere er utrygge ved situationen,og Høreforeningens formand vil arbejde for ændringerAf jo u r n a l i s t Sa n n e Ga dKun en lille håndfuld interesseredehavde fundet vej tilHerning den aften i november,hvor den lokale afdeling af Høreforeningeni samarbejde med Ringkøbing-Skjern afdelingen havde arrangerethøring. Høreomsorgen var på programmet,nærmere bestemt en snak om,hvordan høreomsorgen har det nu i detområde, der før strukturreformen udgjordeRingkøbing amt.Som aftenen skred frem, blev detklart, at ”de nye tider” kun er i sin startfase.Der er lang vej endnu, før aftaler,arbejdsgange og procedurer er faldet påplads, og mange spørgsmål blev vendtuden nødvendigvis at finde svar lige denaften, men paneldeltagerne var enigeom, at mange ting bør og skal laves om.Høreforeningens formand SørenDalmark, der var med i aftenens panel,kunne nikke genkendende til den megenusikkerhed og kritik og fortælleforsamlingen, at Høreforeningen arbejderfor at uhensigtsmæssige arbejdsgangeefter kommunesammenlægningenbliver lavet om.Aftenens øvrige paneldeltagere varOle Arndal (afdelingsleder på Centerfor Kommunikation i Herning), Chr.Dam Larsen (socialudvalgsformand iHerning), Britt Tommerup (Hør Bedre,Holstebro), Claus B. Larsen (høreklinikkenHolstebro) og Conny Jensen(medlem af regionsråd Midtjylland).Alt i alt mente panelet ikke, at der pånuværende tidspunkt kan mærkes denstore ændring for brugerne i det gamleRingkøbing amt.Socialudvalgsformand Chr. DamLarsen fortalte, at man havde valgt atsikre sig CFK Herning ( tidligere underRingkøbing amt) i kommunalt regifor at bibeholde den store ekspertise,som stedet rummer. Både for egneborgere, men naturligvis også i håb omat kunne levere til de kommuner, dersamarbejdes med.Og Ole Arndal fra CFK kunne fortælle,at man naturligvis håber at kunnefortsætte uændret. De fleste af degamle kommuner fra Ringkøbing amthar valgt at fortsætte samarbejdet. Holstebrohar dog valgt et samarbejde medÅrhus, men til gengæld er der kommetet par nye kommuner med.- Vi håber meget, at vi fortsat kanlevere hele pakkeløsninger til kommunerne.Hvis vi kun kommer på banentil de helt tunge og komplicerede sager,risikerer man jo at udhule vores ekspertise,forklarede Ole Arndal, der i øvrigtnævnte, at manglen på arbejdskraft eret problem. – Vi mangler bl.a. audiologassistenter.Det er simpelthen svært attrække folk til job i Midt-Vestjylland.Ud af servicelovenHele spørgsmålet om konkurrencen påområdet er tydeligvis også noget, derfortsat optager både fagfolk og politikere.Mens talen førhen handlede omprivat kontra offentlig, er det nu blevetlangt mere kompliceret. Det er op tilden enkelte kommune, hvor man købersine ydelser, og om man vil købe pakkeløsningereller shoppe forskellige ydelserhos forskellige leverandører med forskelligepriser. Dertil kommer, at konkurrencener løbende, så en leverandør kanaldrig vide, om man også næste år hardet samme kundegrundlag og dermedi stand til at sikre, at man også i fremtidenkan tilbyde tilstrækkelig ekspertise.Ørelæge Britt Tommerup, der repræsentereren privat høreklinik, formuleredeenhver audiologs frygt på dennemåde: - Hvis det kommer dertil, at manføler sig presset til at anvise et høreapparat,der ikke gør det optimale for brugeren,fordi kommunen ser mest på prisen,så er jeg stået af. Det vil jeg aldrig gøre.Det var i det hele taget det faktum, atdet nu er kommunerne, der har overtagetansvaret for høreomsorgen, der fik flestbekymrede miner og knubbede ord frem.Under serviceloven er det en kommunalsagsbehandler, der på baggrund afaudiologens indstilling skal vurdere ogbl.a. ”forholde sig til væsentlighedskriteriet”,når der kommer en ansøgning omet høreapparat, og det kan godt bekymre- også Conny Jensen, der er socialdemokratiskmedlem af regionsrådet.– Jeg har haft store betænkelighederved strukturreformen bl.a. i denne forbindelse,hvor man jo ikke har en garantifor, at kommunen har expertisenog uddannet personale til at løfte denopgave. Det bør være et krav, at kommunenkan dokumentere den slags.Søren Dalmark kunne fortælle, atHøreforeningen i høj er opmærksom


Utryghed om høreomsorgen11på sagen og arbejder for at få gennemførtændringer.– Der er 300.000 høreapparat-brugere,og vi arbejder på at samle elementernetil glæde for dem. Lige nu går detden forkerte vej, hvor vi er i gang med atlave et administrativt misk-mask, ingenhar glæde af. Vi skal simpelthen havehøreomsorgen ud af serviceloven og vækfra kommunerne, sagde Søren Dalmark.Høreforeningen vil i øvrigt gerne høreom det, hvis borgere skulle opleve, at kommunenændrer i audiologens indstilling.Og på det direkte spørgsmål frasalen: - Kan jeg risikere at få afslag pået bestemt høreapparat, fordi det erfor dyrt?, svarede Chr. Dam Larsen påvegne af Herning kommune, at høreapparatetvil blive tildelt efter behov, menat det jo samtidig er underlagt kommunensøkonomiske styring.Teamwork er nødvendigtOverlæge Claus B. Larsen udtrykteogså dyb bekymring for en mulig vidtgåendeshoppekultur, der gør det besværligtat lave en fornuftig handlingsplantil en høreapparat-bruger. – Jeghar 20 års erfaring på området, og jegkan sige, det er en kompliceret affæreat tilrettelægge bedst mulig hjælp tilden enkelte hørehæmmede. Det kræverteamwork i høj grad, og det optimaleer helt klart, at de forskellige fagfolk erunder samme tag, så man kan arbejdetæt sammen om at levere et færdigtprodukt. Og nu er man i fuld gangmed at splitte ekspertisen op og deleud på forskellige steder. Oven i købetbetyder den nye ordning masser afunødvendigt papirarbejde.Mange ting blev drøftet, mangespørgsmål blev stillet, men en ting ersikkert: på baggrund af den megenusikkerhed om hvilke konsekvenserden ny struktur får for brugerne, såbliver der igen en høring næste år, loverarrangørerne.Ny FN-lov på vejSelv om det er et halvt år siden, dendanske regering tilsluttede sig FNskonvention om handicappedes rettigheder,har Danmark stadig ikkeratificeret den. Over 100 lande har somDanmark skrevet under på, at de vilgå i gang med det, men kun fem landehar gjort den til en del af deres egenlovgivning.- Det ville klæde Danmark at væreblandt de første, så vi kunne skubbep", siger Stig Langvad, formand, DanskeHandicaporganisationer. Først når20 lande har ratificeret konventionen,begynder den at få juridisk gyldighed,og der mangler endnu 15. Stig Langvadregner dog med, at Danmark ratificererkonventionen i løbet af 2008. Kilde:Nordjyske Stiftstidende.Ny rapport: Flere skalførtidspensioneresEn undersøgelse fra Beskæftigelsesankenævneti Nordjylland viser, at to årefter, at folk er visiteret til et fleksjob,er det blot omkring 10 procent, deraktuelt er i fleksjob. Cirka dobbeltså mange har i løbet af de to år fåettilkendt en førtidspension eller er vedat få det. Men mere end to ud af tre afalle de undersøgte personer går stadigi usikkerhed og søger fleksjob, mensde får ledighedsydelsen, som udgør 91procent af dagpengebeløbet. - De svagestei denne gruppe bør tildeles førtidspensionmed det samme i stedet for atblive sat til et fleksjob, de alligevel ikkekan passe, siger Thomas Krog, medlemaf Beskæftigelsesankenævnet for DSI.Kilde: Berlingske Tidende.Spanierne hører dårligtEn nyligt afholdt konference i Spanienhar afsløret, at 27 % af den spanskebefolkning har høreproblemer. Årsagenfremhæves som støj i samfundet, isærtrafikstøj, som er et stort problem iMadrid med 90dB niveauer.Et studie i Barcelona har vist, athalvdelen af de unge mellem 14 og27 år har nedsat hørelse, primært pågrund af støjskader fra diskoteker ogmp3-afspillere. Kilde: Hear-itUdstillinger kan lejesSåvel den lille som den store af Høreforeningensudstillinger kan nu lejes påsekretariatet.Den lille udstilling omfatter roll-up,lille brochurestativ, talerstol med svøbog bordplade. Den store omfatter etstørre brochurestativ, og her er roll-upstativet erstattet af en udstillingsvæg.Desuden kan der købes plakater,kuglepenne, plastikposer, klistermærkeark,badges, gratulationskort samtfrugt- og lakridspastiller..Udstillinger og materialer kan ses påHøreforeningens hjemmeside, hvor derogså er en bestillingskupon med priser.Gå ind på www.hoereforeningen.dk ogse under lokalafdelinger/materialer


Centra ActiveMade for active living.Et diskret høreapparat, der sidder behageligt.Højttaleren i øret giver dig en fantastisk lyd.Du kan nu glemme alt om at skifte batteri:Centra Active bruger et genopladeligt batteri.Centra Active har optimal beskyttelse imod fugtmed det nye AquaProtect system.Centra Active er den innovative løsning til aktive mennesker.Nu kan du leve livet fuldt ud – og stole på, at du får alle lyde med.Få oplyst nærmeste godkendte forhandler på tlf. 3826 2040 ellerbenyt vores hjemmeside www.rexton.dkwww.rexton.dks


14 AudiologiAudiologiassistenter på discountÅrsagen til de lange ventetider på høreklinikkerne er især manglendekvalificeret personale. Nu har undervisningsministerietstartet en ny uddannelse, hvor flere af de eftertragtede audiologiassistenterkan uddannes på kortere tid. Konsekvensenbliver ringere kvalificeret hjælp til brugerne, advarer fagfolkAf journalist Eva Helena AndersenIøjeblikket skal man vente fra firemåneder til to år på en høreundersøgelse.Det kan der være flere år sagertil: Mangel på speciallæger, mangel påaudiologiassistenter, for få praktikpladseri audiologiassistentuddannelsen og en politiskdagsorden om at flytte patienternetil private høreklinikker, hvor lønnen tilassistenterne også er meget bedre.På hospitalerne foretager audiologiassistenterne,ud over udlevering af gratishøreapparater, en række undersøgelser afbørn, demente, svimmelhedsundersøgelser,Cochlear Implants og andre særligetests som kun udføres på hospitalerne.På de private klinikker kan man undgåventetiden på at få et høreapparat menmå selv betale en del af udgiften.En arbejdsgruppe med repræsentanterfra både offentlige og private aktørerforeslog en forlænget og forbedret uddannelseaf audiologiassistenterne. Manforeslog at udvide uddannelsen med ½ årog havde allerede udarbejdet en læseplan,men forslaget blev afvist.Triste udsigter for audiometristerI stedet har undervisningsministerietdelt studiet i en offentlig og privatretning: audiologiassistent på 2½ år ogen ny linje med et nyt begreb ’audiometrist’på 1½ år med forkortet praktik påprivate høreklinikker.1. september 2007 startede 14 kommendeaudiologiassistenter i praktik hosDansk Hørecenter, som er landets størsteprivate høreklinikkæde. Det er førstegang, man har åbnet op for en privatpraktik uden kombination med det offentlige,men praktikanterne kan få problemersenere, for hvis de vælger at bliveaudiometrister kan de tilsyneladendehverken bruges hos private forhandlereeller på hospitalerne.- I sidste ende må man se på, hvad derkan få ventelisterne til høreprøver ned.Det kan man, hvis man får uddannetnogle flere audiologiassistenter, og det ervi i fuld gang med, udtaler Hanne Licht,sammen med Niels Lodman indehaveraf Dansk Hørecenter, til ’Teknikeren’.Dansk Hørecenter, der har ca. en tredjedelaf alle privatansatte audiologiassistenterog selv har foreslået todelingenaf uddannelsen for at kunne tage imodpraktikanter, har paradoksalt nok meldtud, at de ikke selv kan bruge de kommendeaudiometrister, som kun kan tagehøreprøver men ikke have med tilpasningenaf høreapparaterne at gøre.Vil opgraderesHelle Rosenkvist, formand for Landsudvalgetfor Audiologiassistenter, forstårslet ikke, hvorfor politikerne vil forringeuddannelsen:- Det er fuldstændig vanvittigt. Arbejdetpå de audiologiske afdelinger er blevetmere omfattende med blandt andet indførelsenaf neonatalscreening af nyfødte,men de er jo ikke blevet opnormeret. Iøjeblikket er undervisningsministerietved at se på, om den anden specialuddannelseunder hospitalsteknisk assistent,neurofysiologiassistenterne, skal blive endel af bioanalytikeruddannelsen for atgive mere volumen til det faglige miljø.Her har vi sagt, at vi kunne tænke ostilsvarende at blive en del af den ny tekniskeaudiologiuddannelse på OdenseUniversitetshospital, så vi kan blive uddannedepå lige niveau med vores nordiskekolleger. Og så skal ’audiometrist’helt væk! Der er ikke brug for det, og derer ikke nogen, der har valgt det endeligtendnu, så lad os håbe at den dør lige såstille, siger Helle Rosenkvist.Begrænsede kompetencerPå Odense Universitetshospital, som haren ventetid på to år på grund af et tidligerebevillingsstop, satser man nemligpå at rekruttere medarbejdere fra en heltny bacheloruddannelse i audiologi. Detførste hold er færdige til sommer.- Der er åbenbart ikke politisk opbakningtil en forbedret audiologiassitentuddannelse.Industrien efterlyseruniversitetsuddannede audiologer til atvaretage mange af de samme funktionersom audiologiassistenterne. KøbenhavnsUniversitet har en uddannelse for audiologopæder,så vi har taget skridtet videreher på Syddansk Universitet og laveten teknisk audiologiuddannelse, sigeroverlæge ved Odense UniversitetshospitalTure Andersen, som mener, at de kommende’audiometrister’ i bedste fald kanbruges af private ørelæger og privatehøreklinikker til ukomplicerede høreprøvermen heller ikke til mere.- Deres kompetencer er for begrænsedetil de opgaver, vi har på audiologiskafdeling. Man løser jo ikke problemetmed ventelisterne ved at skære ned iuddannelsen, men forringer i stedetniveauet for kvalificeret hjælp til hørehandicappede,og det kan ingen væretjent med, mener Ture Andersen


Audiologi15infoHvert år starter ca. 100 elever på erhvervs uddannelsen ’hospitalstekniskassistent’ på Odense tekniske skole, som er indgangen til audiologiassistentuddannelsenog varer 2 1 /2 år. Adgangskrav: 9. klasse.Hvis der ikke er praktikpladser nok til de studerende, må de ventemindst et år med at fortsætte uddannelsen. I år kom 14 audiologiassistenteleveri praktik privat og 14 i det offentlige.Uddannelsen i vore nabolande:Der er forskellige adgangskrav og betegnelser for uddannelsen:Norge: Audiografuddannelsen 3 år, adgangskrav: gymnasiumSverige: Audionomuddannelsen 3 år, adgangskrav: gymnasium ellers 4 årmed anden relevant baggrundFinland: Sygeplejeruddannelse 4 år med efterfølgende 1 1 /2 år audiologiassistentuddannelseTyskland: tre års grundstudier i teknik, medicin og akustik kombineretmed tre års mesterlære til ’hørakkustikmester’: adgangs krav gymnasiumHer er der bud efter audiologiassistenterne:Audiologiske afdelinger på hospitalerne, private høreklinikker hosørelæger og i industri og forskning.Ca. 150 audiologiassistenter ansat privat og 100 på sygehusene.Høreforeningen mener:’Det er ufatteligt at de på Dansk Hørecenter kan udtale, at de ikke selvønsker de ny audiometrister, eftersom de er de eneste der har bedt om atfå dem. Når man vælger mellem en privat og offentlig vej, er der forskelpå de to uddannelsesretninger, og det handler om at få den medicinske,den pædagogiske og den tekniske side af tilpasningen af høreapparatertil at hænge bedre sammen. Den tekniske side er jo i rivende udviklingog der kommer nye apparattyper ud hvert år fra forskellige fabrikanter.Det kræver, at de mennesker, der skal behandle høretab, kan noget mereend de skulle for 10 år siden. Derfor mener vi i Høreforeningen, at det erden helt gale vej, at skære ned i uddannelsestiden. Man skulle have lyttettil alle de, der var involveret. Alle parter var jo enige om slutdokumentet,der bad om at få forøget uddannelsen og ønskede at fastholde et højtniveau i en verden der er blevet mere kompliceret end den var før.’Søren Dalmark,Landsformand for Høreforeningen... det er ikke her... det er ikke her


16 Phonak seminarPenge, nyheder og debat påPhonak seminarHøreforeningens formand modtog påhøreapparatfirmaets seminar i Kolding12.860 kroner, som blev gået ind på åretsPhonak Walk. Tre steder i landet harpersoner med interesse for hørehæmmedebørns sag gået penge ind pr. kilometer.Pengene går ubeskåret til HørehæmmedeBørns Forældre udvalg.Seminaret, som blev afholdt for ca. 100 fagpersoner fra høreverdenen i dagene 26.-27.november bød på flere nyheder, både i form af nye høreapparater og fra foredragsholderneAf Ir e n e Sc h a r b a uFot o: Mo r t e n Bi b o wHøreapparatvirksomheden Phonakafholder hvert år et seminarfor professionelle, somigen i år blev et tilløbsstykke. Mangenyheder blev lagt for dagen på seminaret,herunder den kedelige, at det kommunaleselvstyres bureaukrati har ramthøreomsorg i Region Midtjylland.Helt nøgternt berettede overlægeRandi Wetcke fra Århus audiologiskeafdeling, at der i Region Midtjylland erudarbejdet en ”håndbog for sagsgangved behandlings af høreapparater”, sombetyder, at de 19 kommuner i regionenskal ansøges, før høreapparater kan udleverestil brugerne – til trods for, at denlægefaglige ekspertise har vurderet, atder er behov for et høreapparat.Kommunerne har bestemt, at de skalhave fire uger til at godkende en høreapparatbevillingog audiologisk afdelingskal bruge tid på at fremsende etudlånsbevis til de 19 kommuner. Overlægenkunne også oplyse, at der ikkelængere er automatik i Midtjyllandi forhold til at få nye høreapparaterhvert fjerde år. Nu skal der være ”fagligdokumentation for behov”. En lang


Phonak seminar17række andre regler er opstillet, så kommunernekan føre kontrol med denbetaling, de efter kommunalreformenskal af med for borgernes høreapparater.De nye regler kendes ikke i andreregioner og giver hospitalerne storeadministrative udfordringer.Vi vil kæmpe imodUnder seminarets afsluttende debat sagdeHøreforeningens landsformand SørenDalmark, at det er en helt forkert udvikling,som foreningen vil kæmpe imod.- Det er galt, at kommunerne skalgodkende høreapparater, som fagekspertisenhar sagt god for. Hvis kommunernealligevel siger ja til alle apparaterne,hvorfor så sende alle de papirerfrem og tilbage?- Hvilken kommunalt ansat kansige audiologisk afdeling imod? Vi vilkæmpe imod denne udvikling, somikke er til gavn for borgerne, sagde hanog tilføjede, at Høreforeningen ogsåvil arbejde for, at høreapparater flyttesfra serviceloven som hjælpemidler, tilsundhedslovgivningen som medicinskbehandlingsudstyr, som EU betegnerdem. Dette vil føre udgifterne over tilregionerne, hvor de reelt hører hjemme,sagde landsformanden.I debatpanelet deltog også forstanderenfor Høreinstituttet i Aalborg,Lars Søltoft. Han ser tendenser til, atkommunerne selv prøver at løfte denopgave, som høreinstitutterne har ekspertisentil.- Fagligheden vil udvandes, og vi kanse farer ved det, sagde forstanderen,som også så et stort problem i, at folkselv køber deres høreapparater.Forplumres af private- Når man bringer sine private egendeleind, bliver det forplumret. Hvis vi skalind og vurdere, hvilke hjælpemidler,der kan bruges, er det vigtigt at se påom høreapparaterne fungerer. Når deter offentlig ejendom kan vi få en fornuftigdialog. Men det kan man ikkemed folk, som selv har købt, sagde LarsSøltoft og oplyste, at de må opfordrefolk til at købe et ordentligt høreapparat,før de kan få hjælp på høreinstituttet.- Myten er, at det offentlige giverdårlige høreappater og de privatetopmodeller. Men virkeligheden eromvendt. Vi ser folk, der har købt hosprivate, rende rundt med billigt skrammel,sagde han.Debatten bar præg af, at der mangledenogle ansvarlige politikere atdiskutere med. Men panelet kunnekonkludere, at Danmark har brug foren høreomsorg, der giver borgeren enAmigo – ren lyd i klasseværelsetSelv om du har mangeseje venner i skolen, såvil Amigo være densejeste ven, fordi denhar et cool udseende,er holdbar og har denbedste lyd.Unge med nedsathørelse har brug for etFM-system i klassenmen også i fritiden.Oticons nye FM-systemAmigo byder på størresikkerhed, fleksibilitet,holdbarhed, samt denreneste lyd man hidtilhar kendt til. Ingenforstyrrende støj fraf.eks. ventilatorer ellercomputere.I Danmark yder vi 3 årsgaranti på Amigo, fordiden er konstrueret, såden kan tåle at blivetabt, eller at manspilder en kop kaffe udover systemet.De små Amigo-modtagereviser omsystemet fungererog om du er på denrigtige kanal.Alt sammen noget dergør systemet merebrugervenligt og giveren lettere og tryggerehverdag.Vil du vide mere:www.amigo.oticon.dk


18Phonak seminarhelhedsbehandling, når hørelsen svigter.Og samarbejdet eksisterer faktisknogle steder.Avancerede høreapparaterog FM-udstyrPå seminaret introducerede Phonakflere nyheder, herunder høreapparaterneExelia og Naida, som de selvbetegner som banebrydende nyheder iforhold til tidligere lanceringer.Exelia har bl.a. trådløs teknologi, derkan forbinde høreapparatet til andreapparater som mobiltelefoner, mp3-afspillereog computere og en zoomkontrol,så man kan vende mikrofonerne iden retning, man vil høre, f.eks. smart,når man kører bil med en talende passagerpå bagsædet.Naida er et nyt koncept til de sværehøretab, hvor Phonak introducerer densåkaldte non-linear frequency compression,som betyder, at man kan rykke dehøje lyde ned i en frekvens, hvor de kanhøres. Dette giver bl.a. mulighed forat høre konsonanter som s, der ellersligger helt oppe i diskanten. Phonakpræsenterede Naida-apparatet som enløsning ”der vil give nogle børn sammefordele som en CI-operation”.Begge apparater blev desuden præsenteretmed noget der ser ud til atvære en markant støjreduktion.Ligeledes blev forsamlingen præsenteretfor et helt nyt FM-system meden ny platform - Dynamic FM, som iforhold til tidligere udstyr er bedre tilat styre signalet i støj, kan finde detbedste signal, er mere brugervenligt oger kompatibelt med alle høreapparaterog CI. De første modeller præsenteres iforåret til skolebrug.Første hjernestamme implatationCecilia Fernandez Samar fra hørepædagogiskafsnit på Gentofte Hospitalkunne også fortælle, at det første barni Danmark netop har fået en hjernestamme-implantation.Nogle få børnkan ikke få cochlear implant, fordideres indre øre er ødelagt. Nu kan manogså her i landet give dem et implantatdirekte på hjernestammen, som ogsåkan give dem lidt hørelse tilbage.Generelt er CI-området præget af enenorm udvikling. Børn kan nu opererespå begge ører, og antallet af nye CIbrugereer steget fra 15 i år 2000 til 86i 2007. Kriterierne for at få CI er ogsåudvidet. I dag kan børn have en størrehørerest end tidligere, når de blivergodkendt til operation.Nu er børnene i gennemsnit 11måneder gamle, når de får cochlear implant.P.t. er der ca. 160 børn på ventelistetil operation i Århus og Gentofte.- Der har været en glædelig udviklingi rehabiliteringen. Billedet har ændretsig af, hvad børn med CI kan. De haren forholdsvis god hørelse, som svarertil svagt hørehæmmede, fortalte CeciliaFernandez Samar, som konstaterede,at der var behov for at sikre børnenesproglige udvikling bedre, nu nårvejledningen er lagt ud lokalt til kommunerne.- Vi lægger op til, at vejledningensker af folk, der er uddannet i AuditoryVerbal Therapy, sagde hun.Støj dræber ikkeSeniorforsker Søren Peter Lund fra detnationale forskningscenter for Arbejdsmiljøførte tilhørerne gennem en langtal, der ikke kunne vise en helbredsskadendeeffekt af at opholde sig i støj.- Man kan få høreskader, men støj erikke en gift for helbreddet. Så det er enforkert vej at sige, at støj er farlig. Støjer til gengæld en meget væsentlig årsagtil tab af trivsel og livskvalitet, og tab afmotivation, kreativitet og produktivitet,sagde Søren Peter Lund.Han oplyste, at især pædagoger ogskolelærere er meget generede af støj,hvilket hænger sammen med den manglendekontrol over uforudsigelig støj.- Impulsstøjen er mere farlig endvedvarende støj. Derfor skal samfundetgøre noget ved impulsstøjen, sagdeforskeren.Fremtidens arbejdsløse erhørehæmmedeFremtidsforsker Johan Peter Paludannævnes til slut her, selv om han varden første oplægsholder på seminaret.Han forudser et markant problem forDanmark og for de hørehæmmede,som ikke får løst deres kommunikationsproblemer.- Den offentlige sektor har mangeældre medarbejdere og får gigantiskerekrutteringsproblemer fremover. Derkommer en masse nye høreapparatsbrugerede kommende ti år. Det er68'erne, som aldrig har lidt i stilhed.De er en ny generation, som vil sige, atalder er en definitionssag og som vilstille helt andre krav til ny teknik. Ogdet skal I være med til at sikre. Flerevil ønske at være ude på arbejdsmarkedet,men kan ikke klare sig med dårlighørelse. De jobs, som der vil kommeflere af, forudsætter at man kan høre.Derfor bliver fremtidens arbejdsløsedem, som ikke kan høre, forudså fremtidsforskerenog tilføjede, at kravene tilapparaternes brugervenlighed derforvil stige.


Kort nyt19Høreforeningen bag universitets-undervisningFordybelsesundervisning om døvblevne for audiologipædi-studerendeAf Ir e n e Sc h a r b a uHøreforeningen har netop afsluttet etundervisningsforløb på KøbenhavnsUniversitet, hvor studerende i audiologopædi(uddannelse til hørepædagoger)har fået et indblik i døvblevnes verden.Det er Høreforeningen, repræsenteretved Betina Hjeds og Pia Mikkelsen, deri samarbejde med UndervisningskonsulentSusanne Carstensen fra Center forTegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation(KC) har sammensat det otte ugerlange kursus med tre timer om ugen.- Fordybelseskurset er et af flereforløb på uddannelsen. Vi kender dedøvblevnes forhold, og universitetethar ønsket vores bistand, fordi vi kanbidrage med den menneskelige vinkel.Uddannelsen er som alle universitetsuddannelsermeget teoretisk orienteret,fortæller Betina Hjeds.Døvblevne får ofte alvorlige kriser, ogdet er vigtigt, at man som audiologopædhar kendskab til de kriser, som kanfølge af et hørehandicap – både mildt ogsvært. Derfor indeholdt undervisningenogså kriseforløb og kriseteorier.De studerende er bl.a. blevet præsenteretfor Betina Hjeds historie fra normalthørendeover døvbleven til cochlearimplant-opereret. De har mødt entolkebruger, fået grundig informationom skrivetolkning og en kort indføringi tegnstøttet information, TSK. Herunderhar de fået en hjemmeopgave, somde skulle fortælle med TSK.De studerende har desuden gennemgåetde forskellige kommunikationsformer:tegnsprog, TSK, tegn tiltale og Mund-Hånd-System og har lærtat kende forskel på progredierende ogakutte høretab.Forløbet er afsluttet med en eksamensopgaveom rehabilitering af døvblevne.Den efterfølgende evalueringhar vist stor tilfredshed blandt deltagernemed de inputs, de har fået.”Jeg har sjældent fået så meget videnmed hjem fra et fag”, lød en af konklusionerne.De studerende efterlyste dogforskningsbaseret litteratur på området,noget Høreforeningen kun kantilslutte sig.250.000 tilHøreforeningenGlæden var stor, da Høreforeningen førjul fik meddelelse om, at Leverandørforeningenhar imødekommet voresansøgning om 250.000 kroner, somskal sikre opfølgning på kampagnenReklame for Alvor.- Vi er lykkelige for denne støtte tilhøresagen, da vi ellers ikke har ressourcertil at udnytte den mulig for synlighed,som kampagnen har givet os, sigerlandsformand Søren Dalmark.Penge skal gå til en projektmedarbejdertil kampagnen. Leverandørforeningener sammenslutning af høreapparatproducenteri Danmark.Hør dog efter, skatTre ud af fire tyskere finder det irriterende,når deres partner ikke lytter efter.De fleste mener, det skyldes manglendeinteresse, og kun fem procent hartænkt over muligheden, at det kanskyldes høretab. Dette er ifølge Hear-itnogle af resultaterne blandt 1045 tyskerei alderen 30-60 år. Størstedelen af deadspurgte siger, at deres største ønskeer, at deres partner hører efter.De fleste, 88 procent fandt det megetvigtigt at behandle høretab og at de villeforeslå, at deres partner blev behandlet,hvis de havde høretab. Alligevel er detunder en tredjedel af de 16.5 mio tyskeremed høretab, som har høreapparat.Usikkerhed om vindmøllersstøjbelastning180 kæmpevindmøller er på miljøministerensforanledning på vej modopførelse til gavn for miljøet. Men enstrid om de støjgener, som naboerne tilvindmøllerne vil blive udsat for, er samtidigen realitet. Konsulentfirmaet Deltaog Afdeling for Akustik på Aalborguniversitet er nemlig ikke enige om støjbelastningerne,hvilket ifølge BerlingskeTidende er endt i en ”bitter strid”.”Universitet slår nemlig fast, at derikke findes videnskabelig dokumentationfor at afvise støjproblemer. Og enigangværende videnskabelig undersøgelseligger underdrejet i en bitter stridom kravene til ordentligt videnskabeligtarbejde. Undersøgelsen, der skulle haveværet færdig med årets udgang, ventesnu forsinket et år.Alligevel fortsætter miljøministerConnie Hedegaard opførelsen af demange kæmpemøller.Konsekvensen er, at mange møllerkan blive opført, før forskerne har fundetud af, om de støjer for meget. Detkan give uventede støjgener og en stribeerstatningskrav fra utilfredse naboer”,skriver avisen. Opførelsen af vindmøllernefortsætter dog ind til videre.


20TEKNIKKENEpoq- den største satsning iOticons historieOticons nye høreapparatkoncept, Epoq med Streamer, eriflg. oplysninger til Oticons aktionærer den største satsningi Oticons historie. Hvad er det så, den gamle hæderkronededanske producent af høreapparater har lavet?Af Er i k Ba c h, freelanceskribentFor at få svar på det har jeg talt medsalgschef Hans Henrik Davidsen fraOticon.Jeg har selv prøvet produktet og besøgten af de første brugere, der for ethalvt år siden fik tilpasset Epoq.Hun hedder Lene Askhim, 52 år.Hun bor i landlig idyl i Malling nærÅrhus.Lene har egen virksomhed, hvor hunproducerer og sælger tilskudsfoder tilheste og hunde.Hun har det, man i fagsproget kalderen alvorlig hørenedsættelse.Lene Askhim blev af høreapparattilpasserenspurgt, om hun ville prøveet nyt produkt fra Oticon. - Jae - hvorforikke?Det har været en succes.Tekniksiden kan ikke tages som udtrykfor foreningens officielle holdning.Skriv eller ring til Erik Bach.Spørgsmål er også velkomne.Adresse:Postboks 62, 7190 BillundTlf. 75 33 15 43 efter kl. 19mail: ebb@post5.tele.dkGod lyd og mobiltelefonfunktionHvad er det, Lene er blevet begejstretfor?1. Hun er blevet bedre stillet høremæssigt.Også hendes omgivelser har bemærketden bedre hørelse.2. Mulighed for brug af mobiltelefon,der via Bluetooth sender signal tilStreameren, der videresender radiosignaltil høreapparaterne. Det givertydelig tale i begge ører. Lene er heltafhængig af mobiltelefon til at talemed postordrekunder fra hele landet.Mange andre mulighederLene er endnu ikke kommet så langtmed at bruge Epoq og Streameren,når hun hører radio og Tv, MP3 ellerdiscman mv. Hvis hun vil høre MP3 ellerdiscman, kan hun bruge en ledning(audiokabel) til at føre signal til Streameren.Streameren sender så signaltrådløst til høreapparaterne Et audiokabelpå en meter medfølger.Hvis Lene skal have signal fra f.eks.Tv overført til Streameren, anbefalerOticon, at der benyttes en Bluetoothsender til at sende signal fra Tv til Streameren.Bluetooth senderen forbindesmed Tv-ets linieudgang ved hjælp af enscart adapter. Med en sådan løsningkan Tv-et høres trådløst i høreapparaterne.Hvis mobiltelefonen ringer, vilStreameren automatisk afbryde lydenfra Tv og sende lyden fra mobiltelefonentil høreapparaterne.Ikke en fjernbetjeningJeg blev begejstret, da jeg så Epoq medStreamer og fik det indtryk, at Oticonnu var kommet med en fjernbetjening.Men jeg blev hurtigt belært om, at detslet ikke er en fjernbetjening. Det er enStreamer.Selv om Oticons Streamer ikke måkaldes en fjernbetjening, kan den dogLene Askhim med sin streamer


TEKNIKKEN21fjernbetjene lydstyrken. Hurra for det.Streameren har også en ”audioknap”,der kan tilslutte/afbryde signal,der kommer via ovennævnte audiokabel.Ved gentagne tryk på ”audioknappen”kan der skiftes mellem ren audiosignal,samt audiosignal og mikrofon.Det er gode funktioner.Epoq og Streamer:Teleslynge og lytteprogrammerMen når man vil skifte over til teleslynge,er der ingen knap/knapper på Streamerentil denne vigtige funktion. I stedetskal man trykke, måske flere gange,på en lille knap på høreapparaterne.Det kan af den, der tilpasser høreapparaterne,laves på flere måder. F.eks. atknappen på højre høreapparat ved gentagnetryk skifter mellem teleprogrammerneT-tele, M + T for Mikrofon ogTele, og selvfølgelig mulighed for at afbrydetele. Ved endnu flere tryk kan dervælges mellem lytteprogrammer (støjendeomgivelser, musikprogram mv.).Tryk på knappen på et høreapparatskifter også program på det andet høreapparat.Knappen på venstre høreapparat kanregulere lydstyrken også på begge høreapparater.Det er også muligt at anvende bådestyrkekontrol og programskift individuelti begge ører, og også uden synkronisering.Valget er op til den enkelte bruger.Opleves forskelligNår jeg skriver disse artikler, skriver jegmin egen oplevelse/iagttagelse. Jeg gørdet i stor respekt for de firmaer, der harbrugt millioner på udvikling og markedsføringaf et nyt produkt.Jeg vil helst rose det hele.På den anden side finder jeg detvigtigt også at nævne ting, jeg ikkemener er optimalt.Formålet er altid at hjælpe hver enkeltlæser med at efterlyse de funktionerog produkter, der vil være bedst i vedkommendessituation.Hørelse og høreteknik opleves megetforskelligt.Velkendte funktionerFlere af de funktioner, der opnås medStreameren og Epoq høreapparater, ervelkendte for brugere af høreapparaterMin kommentarJeg har svært ved at se det geniale i atstyre høreapparater ved tryk på småknapper på høreapparaterne. Enesteformål må være at bidrage til underholdningen,når man i andres påsynskal henlede opmærksomheden på sinehøreapparater. Det giver da også godmulighed for at bringe en foredragsholderud af fatning, at man foretagerbevægelser med en finger ind mod hovedet,hvilket i visse kredse signalerernoget, jeg ikke vil nævne her.Tænk, hvor meget lettere det villevære med nogle ordentlig store knappermed FM-system. Det er min vurdering, atFM-system har nogle fordele.Hans Henrik Davidsen gør opmærksompå, at Streamerløsningen ervæsentlig billigere.Hvad er en Streamer?Den Streamer, som Oticon har markedsførtsammen med Epoq høreapparater,er en Bluetooth-modtager beregnet til atbære i en snor omkring halsen.Det signal, den modtager, kanvideresendes til høreapparater. Streamerenssenderækkevidde er kun enarmslængde.Streameren kan også modtage signalvia en audioindgang og kan fjernbetjeneet par af høreapparaternes funktioner.på streameren. Helst en til hver funktion/program.I øvrigt behøver trykknapper påStreameren vel ikke at udelukke, at de,der hellere vil trykke på knapper på høreapparaterne,kan få mulighed for det.


22mellemmKedlemmerFra forfængelig og besværlig til tilfreds høreapparatbrugerJeg er 64 år født og opvokset på landet.Jeg er gift med en landmand Vi harhaft landbrug fra 1962 – 1995, hvor visolgte gården og købte et parcelhus.Jeg var medhjælpende hustru indtil1986, hvor jeg fik arbejde på en elektronikfabrikfra 1986 – 1992. På fabrikkenfandt jeg ud af, at jeg hørte dårligt og,hvor svært det er at være hørehæmmetog samtidig at være udearbejdende, manbliver meget alene sammen med andre.Jeg fik mine første høreapparater i1987 på høreklinikken i Holstebro og varlige fra begyndelsen som høreapparatbrugermeget interesseret i at kunne væremed i samtaler, kurser, fritidsinteresser,o.l., men mit samarbejde med min førsteaudiologasistent var meget dårlig. Jeg følte,han gik efter mig personlig i stedet forat prøve på at få apparaterne til at virke.Jeg måtte høre, at der var en tilvænningstid,- at jeg var forfængelig – at jegikke brugte apparaterne. Jeg fik udleveretflere forskellige apparater, menjeg mener ikke, tiden blev brugt på atindstille mine apparater, - altid skulle jegføle, at jeg var utålmodig – besværlig – ja,jeg skulle nærmest have dårlig samvittighedover at komme og få en justering.Det er ikke sandt, når han sagde at jegikke brugte apparaterne, men den daghvor jeg virkelig prøvede at gå i dialogmed ham, og prøvede at fortælle ham,hvor stort et problem det var for migikke at kunne høre med apparaterne, ogat jeg faktisk hørte lige så godt uden, såsagde han: ”Jeg har 25 års erfaring indenfor faget med at stille høreapparater”.Da mistede jeg lysten til at kæmpe, ogmens vi havde gården, havde jeg ikke såmeget tid til at tænke på min hørelse. Dyrenevar jo ligeglade, og børnene skulle jonok råbe så højt, at jeg kunne høre dem.Efter dette fik jeg i ca. 1992/93 igenen ny tid på høreklinikken i Holstebro,her fik jeg taget en ny høreprøve, fik nyelukkede ørepropper, og en anden audiologudleverede nogle nye høreapparater:Jeg fik dem indstillet efter min hørekode,og som sædvanlig fik jeg at vide, atder var en tilvænningstid. – Der var barelige det, at lyden ikke var tilsluttet apparaterne.Efter ca. et år hvor apparaternehavde været indsendt 5-6 gange og derstadig ikke var nogen lyd, henvendte jegmig på kommunikationscenteret i Herning,hvor der var en tredje audiologiassistent,som tog sig af problemet og fikkoblet lyden på apparaterne.Jeg kan kun sige, at jeg fik og også sidenhar fået en fair behandling på kommunikationscentereti Herning, men detblev aldrig rigtig godt med apparaterne.Audiologiassistenten formidledederefter en kontakt med en af Oticon`sudsendte medarbejder, som jeg skullemøde på Holstebro Høreklinik.Han udleverede nye elektroniske apparaterog indstillede efter hørekoden.Audiologiassistenten fra kommunikationscentereti Herning fik på etsenere tidspunkt aftalt et nyt møde medOticon`s udsendte medarbejder, da jegnu håbede at kunne få dem finindstillet,men sådan gik det ikke: I stedet for athjælpe med finindstilling fik jeg at vide,at det var hjernen, jeg hørte med, og ibetragtning af mit store skelne tab villeflere indstillinger bare forvirre hjernen,så nu var der bare tilvænning.Da jeg selv synes, jeg har været megetudholdende, og ved, at jeg er meget stædigog resultatorienteret i at nå et mål- forsøgte jeg igen.I 2004 læste jeg i ’hørelsen’, at OticonSyncro fremstillede nogle nye og megetavancerede høreapparater, som kunne fjernestøj, fremhæve tale, ja næsten give enhel naturlig oplevelse af tale/lyde. Jeg harogså læst om apparaterne på internettet.Nu kontaktede jeg igen audiologiassistentenfra kommunikationscentereti Herning og spurgte, om jeg havdemulighed for at prøve dem. Han henvistemig til Færch Huset privatklinikkenHør Bedre i Holstebro. Færch Huset eren privat klinik med offentlig betaling,her fik jeg udleveret de nye OticonSyncro apparater, men det var igen detmed indstillingen, der var tre forskelligeaudiologiassistenter, som stillede på apparaterne,men det blev aldrig godt.Med på vejen fik jeg at vide, nu får duså de nye apparater, du har tre månedertil at bestemme dig, og er du ikke tilfreds,kan du få dine gamle apparater tilbage.Jeg prøvede selv at kontakte Oticon,hvor jeg skrev om mine problemer, måskeder var hjælp at hente ved Oticon,men nej,den samme medarbejder fraOticon skrev tilbage.Her vil jeg citere brevet ordret:”Jeg vil mene du igen skal prøve atkontakte Hør Bedre i Holstebro. Jeghusker at vi to har truffet hinanden påHolstebro Høreklinik, hvor jeg også harhjulpet med tilpasningen. Jeg talte dengangmed dig om forventninger til høreapparatbehandling,dit store skelnetabtaget i betragtning.Vi har fuldstændig tillid til bådeHolstebro Høreklinik og Hør Bedre, ogpersonalet begge steder er veluddannedei tilpasning af vore høreapparater.Som jeg også talte med dig om på høreklinikken,er det hjernen, vi høre med,og at prøve så mange forskellige produkterog indstillinger over så kort enperiode er med til at forvirre hjernen ogikke med til at give en optimal løsning.Jeg vil godt understrege, at du ikkekommer til at høre normalt med høreapparater,uanset hvilken model du vælger.Jeg har talt med Hør Bedre, og duer selvfølgelig velkommen til at få en


mellemmedlemmer23justeringstid der. Jeg har desuden konfereretsagen med audiologiassistentenfra kommunikationscenteret i Herning”.Citat slut!Da jeg holder medlemsbladet ’hørelsen’,læste jeg i juni udgaven 2006 enartikel om ”Kvalitet eller kludder i danskhørelovgivning”.Jeg blev straks meget interesseret, dajeg havde haft mine nuværende høreapparaterOticon Syncro i snart 2 år, udendet havde gjort den store ændring påmin hørelse.Jeg vil her oplyse at jeg har de sammeapparater - Oticon syncro – som jeg fikudleveret hos Hør Bedre Færch HusetHolstebro, og som Oticons udsendtemedarbejder garanterede, jeg aldrig blevbedre til at høre med.Jeg kontaktede nu en privat høreapparattilpasseri Århus, som har en tyskHøreapparat Akustik Mester-uddannelse.Jeg kunne få en tid til at få stilletde samme (Oticon Syncro) apparaterallerede dagen efter. Jeg kan kun sige, atdet var en god og positiv oplevelse. Hertænker jeg på den modtagelse jeg fik,og det store arbejde der blev gjort for atindstille mine apparater.Allerede på vejen hjem kunne jeg høre.Vi kunne tale sammen i bilen, jeg kanogså snakke med børnebørnene, fuglesang,o.s v. lyder bare rigtig. Ja, jeg kan næstenikke beskrive, hvor stor en oplevelsedet var og stadig er – det skal opleves.Da det er en privat klink, og jeg ikkehar fået udleveret apparaterne der, harjeg måttet betale for indstillingen, menjeg vil ikke betænke mig på, hvor jeg skalhave mine høreapparater næste gang.Jeg mener, det offentlige system ermeget dårligt til at informere brugerneangående høreapparatbehandlere. Herfår man ikke oplyst, at tilskuddet fra detoffentlige på 5661 kr. pr. apparat ogsågælder, hvis man kontakter et godkendtprivat hørecenter. Her er udlevering,tilpasning og behandling også gratis,men ønsker brugeren et bedre og mereteknisk apparat er der egenbetaling.Det er hos den private høreapparatbehandler,som fra det offentlige, at derkræves en henvisning fra en praktiserendespeciallæge.Jeg synes gratis høreapparater harhaft store menneskelige omkostningerfor mig.Efter 19 år som høreapparatbruger synesjeg ikke selv, jeg har udnyttet systemet.Men jeg har ingen forståelse for, atnår høreappara-firmaerne kan fremstilleså gode og tekniske apparater, at der såtilsyneladende mangler teknikere, somkan indstille apparaterne.Kristine SandBrandeRespekt for delegeredeJeg har netop modtaget de to første numreaf foreningens blad, efter jegmeldtemig ind for nylig. Interesseret læste jegreferatet frarepræsentantskabsmødet,indtil jeg nåede afsnittet om tidsrøvere.Dalagde jeg bladet ned og tænkte miglidt om, og det skulle vedkommendederskrev referatat nok også have gjort.Fordet første kalder man ikke delegerede fortidsrøvere, man kan menedet, men atomtale mennesker, der er udpeget somdelegerede af dereslokalforening nedsættende,er uanstændigt. Uanset hvoruenige man er meddem, fortjener deat blive behandlet med respekt.For detandet var 'tidsrøverens' forslag indsendtindenfor den krævedetidsfrist, og hvisman syntes det tog for meget af forsamlingenstid,burde man have planlagtanderledes, subsidiært nedsat et udvalgtil atbehandle forslagene.I øvrigt findesder også regler og metoder man kan brugehvis engeneralforsamling, folketingsmødeeller repræsentantskabsmøde gårihårdknude. Det hedder 'forslag til motiveretdagsorden', og kunne have væretbrugt uden at tale nedsættende om denpågældende repræsentant.Jeg håber ikkejeg er kommet til at melde mig ind i enforening dertaler nedsættende om tillidsrepræsentanterman ikke bryder sig om,ellerbruger andre udemokratiske kneb.Med venlig hilsenPeter Krogsten, Torvet 16640 LunderskovSvar:Kære Peter Krogsten,Som redaktør af ‘hørelsen’ var jeg tilstede på Høreforeningens landsmødeog skrev en række artikler derfra – udfraalmindelige journalistiske principper.Hvis jeg havde været referent, har du reti, at det ville være forkert at nedskriveholdninger til det, der foregik i salen.Men som redaktør er det min pligt athave holdninger til det, jeg møder påhøreområdet og også til det, der foregiki salen i Århus. Og når nogen tager enalt for stor del af den korte tid, landsmødetvar forsamlet, til at komme med forslag,meget få syntes var relevante, vil detefter min mening være forkert ikke atomtale. Ikke mindst når ordet tidsrøverblev taget i brug fra talerstolen.Venlig hilsenIrene Scharbau, redaktør‘hørelsen’


24mellemmKedlemmerNetværksgrupper- et tilbud til mennesker medhøre- og øreproblemerTirsdag den 22. januar 2008kl. 19 – 21 i Aktivitetshuset, jernbanegade2, 3300 FrederiksværkProjektmedarbejder Joan Klindt Johansen,Høreforeningen, vil komme og holdeet oplæg om muligheden for deltagelsei en netværksgruppe. Netværksgrupperer en lille gruppe af mennesker, der bori samme lokalområde, og som mødesprivat for at udveksle erfaringer medligestillede omkring det at det at klarearbejdslivet og hverdagen, når man harhøreproblemer og bruger høreapparater,eller f.eks. har Tinnitus, Ménière eller andrehøreproblemer.Kom og hør om DIN mulighed for atkomme med i en lokal netværksgruppe,med deltagere fra Frederiksværk-Hundestedog omegn.Tilmelding ikke nødvendig. Der vilvære teleslynge og skrivetolk. For nærmereoplysninger kontakt: Finn ØstervigChristiansen, Formand for HøreforeningenFrederiksværk-HundestedLokalafdeling, E-mail: elmhillfinn@post.tele.dk.Joan Johansen, projektmedarbejderi Høreforeningen, e-mail: jkj@hoereforeningen.dk,direkte telefonnummer:36 38 85Det man hørerEn samtale er som et bortennisspil,hvor replikkerne er som bolde, der rygerpingpong hen over bordet, det er dejligt,og sådan skal det være.Men vi, der er hørehæmmede, har titoplevet kun at høre noget af et ord, densidste stavelse eller dele af ordet er væk.Sådan gik det mig, da min svigerdatter,der kun taler engelsk, spurgte mig:Are you happy with your new ca-me-ra?Jeg svarede: - Oh yes, it goes very fastdown the highway.En anden gang spurgte hun mig:- Are you happy with your new hearingaid?Jeg svarede:Mindeord- Og yes it takes very good pictures.Igen en total fiasko, alle grinede, ogsåjeg, men hvor følte jeg mig dog dum.Jeg må lige tilføje, at jeg på min fødselsdaghavde fået et digitalt kamera,som jeg var meget glad for. Samme årkøbte vi også en ny bil – new care. Jegmå have tænkt på begge dele, men alligevel:Det var ”goddag mand økseskaft”.Jeg skal for resten igen i år på Skrivekursuspå Castberggård, det er både fornøjeligtog lærerigt. Så hvis du har lysttil at skrive, skulle du prøve det.Venlig hilsen Grethe MyrhøjDet var med sorg, at jeg modtog meddelelsen om Gert Pl. West død tirsdag den 21.august 2007.Gert blev kun 51 år og efterlader sig udover sin kone Karen også deres tre børn, Jakob,Eva og Daniel.Gert var i mange år aktiv i HBF’s afdeling i Århus og hvem husker ikke hans altidpositive, glade og smilende væsen? Gert var også dejlig rolig og tog tingene oppe fra ogned. Dette hjalp ham i hans sidste svære tid med sygdommen. Gert blev ikke bitter, menklarede den sidste svære tid ved hjælp at sit gode og smilende væsen.Det bliver et stort savn for familien at undvære Gert, men Gert har efterladt signogle gode minder her på jorden og vi vil aldrig glemme ham.Æret være mindet om Gert.Sanne LauridsenGod stereovirkningJeg har med interesse læst sidste nummeraf "Hørelsen" med omtalen af etvæld af hjælpemidler. Dog mangledejeg en ting: Et specielt hjælpemiddel forhørehandicappede, som holder af musik.For mange år siden blev stereofoni i radiooog grammofon opfundet. Det gav enoplevelse, omtrent som om man befandtsig i en koncertsal. Endnu bedre blevdet dog, hvis man i stedet for forhøjttalerebrugte hovedtelefoner, fordi stuenødelagde meget af sterevirkningen. Nårfagfolk tester musikindspilninger, brugerde derfor hovedtelefoner. Men hvis høreapparatbrugerebruger hivedtelefoner, fårde hyl med. Der findes imidlertid nu et"apparat", som afhjælper dette problem.Det er en tynd ledning, som sættes i hovedtelefonstikket.For den anden ende afledningen sidder 2 kroge, som hænges bagørerne. Disse kroge sender impulser - ikketil høreapparateternes mikrofoner (derforingen hylen), men til høreapparaterneshøjttalere. Hvor dette hjælppemiddelkan købes, har jeg desværre glemt. Der erdog det minus, at lydens styrke ændrersig, efter hvordan krogene er placeret vedsiden af høreapparaterne. Derfor har jeglavet en variant, hvor krogene erstattesaf en "spole" med 10 vindinger omkringøret. så er det ligegyldigt, hvordan manvender og drejer dem. Jeg ved ikke, om detvirker, når man bruger "i øret"-apparater.Stereovirkningen er lige så god som hovedtelefonerfor normalthørende og somoplevelsen i koncertsalen.Med venlig hilsen, Børge Bay,Ellehaven 50, 2950 Vedbæk.


mellemmedlemmer25Er lokalafdelingerne åbne for alle?Vi er to medlemmer af Høreforeningen,som begge har fungeret som høreinformatørergennem en årrække, og som desudenaltid har bidraget til foreningslivetpå forskellig vis.Vi har lagt megen tid og kræfter i høresagen,via arrangementer vi har deltageti som frivillige, og begge har vi haft enmasse positive og givende oplevelser pådenne baggrund.De mange år som aktive medlemmerbevirker, at vi begge har stor erfaring, vigerne deler med andre afdelinger.Det var bl.a. på denne baggrund, viden 24. Oktober mødte op til Frederiksberg-afdelingensarrangement. Da viankom, blev det hurtigt klart for os, at visom repræsentanter for Københavnsafdelingenikke var velkomne til dette ”åbenthus” arrangement med den begrundelse,at vi ikke var Frederiksberg-borgere.Man troede, at vi kom for at kontrollere.Vi stod helt uforstående overfordette, da vi inden mødet havde kontakteHøreforeningens medlemsafdeling, hvorvi fik beskeden, at alle Høreforeningensmedlemmer efter den nye vedtægt fritkan deltage i alle arrangementer i helelandet.Vi mener, at en af de væsentligste måder,hvorpå man kan styrke foreningen,er ved at vi deler vores erfaringer medhinanden – de forskellige afdelinger imellem,særligt til gavn for nye afdelinger,som befinder sig midt i en opstartsfase.Vi går ud fra, der var tale om en engangsforeteelse,da vidensdeling er detværktøj, som skal styrke den samlede Høreforeningtil gavn for både nuværendeog fremtidige medlemmer.Svar fra Frederiksberg lokalafdeling:Det er helt korrekt, at man som medlemaf Høreforeningenhar ret til at deltage i alle afdelingersarrangementer, men et af formålene medden nye struktur i Høreforeningen ersom bekendt at styrkeforeningen lokalt ikommunerne. Som et led i denne strategier der i løbet af dette år oprettet lokalafdelingeri de fleste af landets kommunerfor hermed at få bedre kontakt med delokale politikere og embedsmænd. I vornystiftede Frederiksberg Lokalafdelinghavde vi derfor valgt at holde et åbenthus arrangement, som decideret varrettet mod medlemmer med bopæl påFrederiksberg og med følgende emne:”Hjælp os med at få sat høresagen pådagsordenen på Frederiksberg. Hvordankan vi være med til, at der er rettidig ogkvalificeret hjælp til os med høreproblemerpå Frederiksberg?”Vi havde derfor ikke forventet, at derdukkede deltagere op, som ikke er tilknyttetFrederiksberg – hverken som borgereeller som medlemmer af den lokaleafdeling af Høreforeningen, og derfor fikI – synes vi selv - pænt at vide, at I ikkevar målgruppen for vort arrangement,men at I selvfølgelig var velkomne til atdeltage.Vi er helt enige i, at vi skal dele vor videnog erfaringer med hinandeninden for Høreforeningen. Vi menerdog, at I i dette tilfælde burde havekontaktet Frederiksberg Lokalforeningsformand inden mødet for at høre,om vi havde behov for jeres assistancei vor opstartfase som lokalafdeling. Vivar dog glade for jeres bidrag til aftenensforløb – hvilket vi heller ikke undlod atfortælle jer, da I gik. Derfor undrer det osogså, at I har fundet det nødvendigt atskrive et læserbrev i Hørelsen. Vi ser fremtil en fortsat positiv dialog til gavn forhøresagen.Bolette Østberg,formand lokalafdeling FrederiksbergSvar fra Høreforeningen:Som medlem har man ret til at deltage ialle afdelingers arrangementer. Høreforeningenopfordrer til, at man også laverarrangementer på tværs af lokalafdelingerne.Medlemspris for arrangementergælder også for medlemmer fra andreafdelinger.HBF Skiweekend i Ulricehamn 1.-3-. februarVi gentager succesen fra foregående år, og har derfor lejet Bjørkgården,som kun ligger nogle få kilometer fra skibakkerne i Ulricehamn.Transport foregår for egen regning. Der er ca. 235 km fra Rådhuspladsentil Ulricehamn over Helsingør/Helsingborg. Rabatbilletter til Øresundsbroenog færge kan arrangeres.Samkørsel kan evt. arrangeres.Anne Hartz og Lisbeth LundbergBindende tilmelding til Torben på asto@hvidovrenettet.dk eller tlf.26254280Se hele programmet og priser på www.hoereforeningen.dk


26Kaktiviteter&adresserDeadline for februarnummeret 2008:D. 4. januar 2008.Indlæg skal sendes på SKE-MA til aktivitet@hoereforeningen.dkeller pr. post.Medlemmer af Høreforeningenhar adgang til arrangementeri alle lokalafdelinger.REGIONNORDJYLLANDHB-medlemmer:Svend P. Kristensen,Klitgårdsvej 1, 9240Nibe, tlf. 98350325Jens Troldahl,Østergade 28, 9690Fjerritslev, tlf. 98212262e-mail: jens@troldahl.dkKeld Hansen,Emmersbækvej 32,9850 Hirtshals, tlf.98941619e-mail: kello@ofir.dkEmanuel Pechüle-Christensen,Engen 2, 7770 Vestervig,tlf. 97941033, e-mail:emanuel@mail.dkHøreforeningen –lokalafdelingerBRØNDERSLEVFormand: Ib Hansen,Lindenovsvej 40,9330 Dronninglund,tlf. 98843682, e-mail:lind40@stofanet.dk◗ Onsdag d. 6. februar kl.19 i Hjallerup Kulturhuskommer Lotte Rømer ogsiger: ”Hva´ Så”. - Kom ogoplev et spændende foredragsog underholdningsshow.Lotte er en inspirerendeforedragsholder ogen god fortæller, der denneaften tager udgangspunkt isin egen situation og sin nyestebog. Arrangementet eråbent for alle. Så tag din ledsagermed til en god aften.FREDERIKSHAVNFormand: Jørgen S. Hansen,Skræddervej 19, Gærum,9900 Frederikshavn, tlf.98486475◗ Tirsdag d. 8. januar, kl.14.30-18.00 i Virkelyst, Skagenses vi igen. HørevejlederJørgen Madsen kommer ogorienterer om kommunenstilbud om høreomsorgi Skagen. Mulighed forpersonlig samtale om høreproblemer.Skrivetolk ogteleslynge forefindes. Kaffe/te m. brød 20 kr.HJØRRINGFormand: Keld Hansen,Emmersbækvej 32, 9850Hirtshals, tlf. 98941619Fast mødested, når andetikke er angivet.: Forsamlingsbygningen,Østergade9 i Hjørring.JAMMERBUGTFormand: Jens Troldahl,Østergade 28, 9690Fjerritslev, tlf. 98212262,e-mail: jens@troldahl.dkMARIAGER FJORDFormand: Ruth Pedersen,Rosenparken 8, 9500Hobro, tlf. 98521216,e-mail: rosenparken8@webspeed.dkMORSØFormand: Jens PederDalgaard, Enghavevej8, 7900 Nykøbing Mors,tlf. 97725290, e-mail:j.p.dalgaard@vip.cybercity.dkREBILDFormand: Helmuth Jørgensen,Hjedsbækvej 473,9541 Suldrup.THISTEDFormand: Aase Jensen,Nørregade 51, st. th.,7700 Thisted, tlf. 97921894VESTHIMMERLANDKonstitueret formand: IvarChristensen, Svolstrupvej 137,Vestrup, 9600 Aars, tlf.98658066AALBORGFormand: Svend P.Kristensen, Klitgårdsvej 1,9240 Nibe, tlf. 98350325,e-mail: s.p.kristensen@mail.dkHøreforeningen –Kontaktpersoner –KlubberMénière og tinnitusKontakt: Ib Hansen,Lindenovsvej 40,9330 Dronninglund,tlf.: 98843682,e-mail: lind40@stofanet.dkKontaktpersoner: 70104929Hørehæmmede BørnsForældreKontakt: KennethHolmager,Terpsvej 12, 9440Åbybro, tlf.98243839, e-mail: ann_holmager@ofir.dkREGIONMIDTJYLLANDHB-medlemmer:Jens Præstegård,Toftegårdsvej 11, 8722Hedensted, tlf. 75893356,e-mail: jkp11@os.dkSanne Lauridsen,Engdraget 27A, 8381Tilst, tlf. 86243345,e-mail: silva@post9.tele.dkPreben Fruelund,Æblerosevej 27, 8500Grenaa, tlf. 86300479e-mail: prebencooper@tiscali.dkBjarne Dueholm,Mosevænget 5, 7330Brande, tlf. 97180530,mobiltlf. 23715130, e-mail:bjarne.dueholm@mail.tele.dkHøreforeningen -lokalafdelingerHEDENSTEDFormand: Jens Præstegård,Toftegårdsvej 11, 8722Hedensted, tlf. 75893356,e-mail: jkp11@os.dkHERNINGFormand: Elisabeth Frølund,Fenrisvej 4, 7400 Herning,tlf. 97120478◗ Torsdag d. 17. januar kl.18 – 21 i ”Big Bowl”, Nørregade2 i Ikast skal vi bowleog derefter spise. Kom ogvær med, og lad os ha` detsjovt! Pris: 139 kr. + 10 kr.for leje af sko. Tilmeldingsenest d. 10. januar til Anderspå tlf.97225741 ellermobil 30914054◗ Tirsdag d. 5. februar kl.19 – ca. 20.30 i Herning FrivilligCenter, Fredensgade14, Herninger der foredrag v. Lotte Rømer:”Hva` så?” Det varerca. 1½ time.◗ Tirsdag d. 5. februar kl.ca. 20.30 – 22 i HerningFrivillig Center umiddelbartefter Lotte Rømersforedrag afholdes det førsteÅrsmøde i Lokalafdelingenmed dagsorden ifølge foreningensvedtægter. GratisKaffe/te med brød. Der erteleslynge og hvis muligtogså skrivetolk.HOLSTEBROFormand: Gunnar Kristensen.Kobberupvej 95,Mejrup, 7500 Holstebro, tlf.97428613, e-mail: gunnar.kristensen@mvb.net◗ Torsdag d. 24. januarkl.19 i Laden inviterervi til en hyggelig aftenmed et foredrag v. HeinzSvoldgaard: ” Blå blink tilrollator ”. Pris inkl. Kaffe:35 kr. Der vil være skrivetolk.Tilmelding senest d.21. januar til Petra på tlf.97422594 eller til Inga påtlf. 97429120.HORSENSKonstitueret formand:Stinne Møller Jensen,Vestergade 16A, 1. tv.,8700 Horsens, mobiltlf.22132353, e-mail: stinne@hoerecenter-horsens.dk◗ Torsdag d. 10. januar, kl.14 i Klostergården, Havneallé12A siger vi godt nytårtil alle, og indleder det nyeår med naturvejleder OleSchmidt som viser lysbillederog fortæller om en rejsetil Kamtjatka. Tag selv brødmed, vi giver kaffen.◗ I Februar måned skal Ihuske, at vi skal afholde detførste årsmøde (generalforsamling).Mød op – vi skalhave valgt en ny formand.Dato og sted vil blive bragti Hørelsen i næste måned.IKAST-BRANDEFormand: Bjarne DueholmMosevænget 5, 7330Brande, tlf. 97180530,e-mail: bjarne.dueholm@mail.tele.dk◗ Onsdag d. 6. februar kl.19 – 21.30 på Sognegården,Storegade 10 i Brandeafholdes lokalafdelingensÅrsmøde m. dagsordenifølge vedtægter. ØrelægeBritt Tommerup, Holstebrokommer og taler over emnet:” Den nye vej til bedrehørelse”. Derefter er derdebat. Der er teleslynge ogskrivetolke. Alle er velkommen,også ikke medlemmer.LEMVIGFormand: Annelise LundPedersen, Toldbodgade 5,2.,7620 Lemvig, tlf. 97823399◗ Tirsdag d. 19. februarkl. 19 på Lemvig Museumafholdes LokalafdelingsÅrsmøde.NORDDJURSFormand: Erling Jensen,Klibovænget 11, 8963Auning, tlf. 86484474,e-mail: klibo@vestdjursnet.dkFast mødested, når andetikke er angivet.: Kulturhuset/pavillonen, Kærvej iGrenå.◗ Tirsdag d. 15. januar kl.19 – 21.30 kommer PeterSchmith fra ”Sicom ” for atfortælle om, og vise os enmasse af de moderne hjælpemidler,vi handicappedekan bruge. Der er lagt optil en interessant aften. Viforsøger, at få hjælpemiddelkontorettil at komme tilmødet. Der vil være kaffe.Derfor tilmelding til Erlingpå tlf. 86484474.ODDERFormand: Johnny Kiim,Lethenborgvej 1, 8355Ny Solbjerg, tlf. 87493989,e-mail: jk@famkiim.dk


aktiviteter&adresser27RANDERSFormand: Sven Aage Busk,Mariagervej 1 A, 2. th., 8900Randers, tlf. 86425244,træffesbedst formiddag, e-mail:sv.aa.busk@oncable.dkFast mødested, når andetikke er angivet: Fritidscentret,Vestergade 15 iRanders.◗ Torsdag d. 24. januar kl.14 -16 har vi Hyggeeftermiddag.Og så må vi se omder er nye ideer fra voremedlemmer, ellers hjælperdet måske, når vi får en godkop kaffe og hjemmebagtbrød til.◗ Torsdag d. 14. februar kl.19 – 22 afholder vi lokalafdelingsførste Årsmødem. dagsorden iflg. vedtægterne.Bestyrelsen arbejdergrundlæggende ud fra debeslutninger medlemmernetræffer på årsmødet. Det erderfor vigtigt, at du møderop og giver dit besyv med.Vi er vært ved kaffe m. brødi pausen.RINGKØBING/SKJERNFormand: Ole Matthe sen,Snebærvej 4,6950 Ringkøbing,tlf. 97324652, e-mail:olematthesen@webspeed.dkSAMSØFormand: Grethe Buhr,Byvejen 21, Haarmark, 8305Samsø,tlf. 86593267SILKEBORGFormand: Kirsten Jensen,Marsvej 6, Gjessø 8600Silkeborg, tlf. 86820389,e-mail: ki.jensen@mail.dkFast mødested, når andetikke er angivet:De Frivilliges Hus, Vestergade81 C, Silkeborg◗ Tirsdag d. 29. januarkl. 16.30 – 17.30 har viRådgivning for alle medhøreproblemer, Ménière ogtinnitus.◗ Lørdag d. 2. februar kl.13 -17 i Lunden, Vestergade74 i Silkeborg mødes vitil spisning og korte indlægom nogle af de meresjældne tilfælde, eks. Cochclear-implant og Ménière.Frokost og kaffe: 25 kr. Ølog vand kan købes. Tilmeldingnødvendig senest d.21. januar til Kirsten Jensenpå tlf. 86820389 / e-mail:ki.jensen@mail.dk eller tilEllen Marie Andersen på tlf.86811215.SKANDERBORGFormand: Brian Wulff,Kildebakken 79, 8660Skanderborg,tlf. 86523998,e-mail: 2xwulff@mail.dkSKIVEFormand: Per Haaning,Sæbyvej 1, Glyngøre,7670 Roslev, tlf. 97731134,e-mail: per.haaning@mail.tele.dkFast mødested,når andet ikke erangivet:Aktivitetscentret,Odgårdsvej 15 iSkive.STRUERFormand: Jens Kvist,Kløvenhøj 5, 7600 Struertlf. 97865210SYDDJURSFormand: Jan Arndt,Strandvejen 5, 8400Ebeltoft, tlf. 86373809,e-mail: jan.arndt@privat.dkVIBORGFormand: Inge Madsen,Anemonevej 22, 8850Bjerringbro, tlf. 86688274Fast mødested, når andetikke er angivet: Oasen, Brogade5 i Bjerringbro◗ Tirsdag d. 22. januar kl.18.30 – 21 kommer Politiet.Foredrag v. tidl. LandbetjentKnud Nøhr, somfortæller om at være vedpolitiet i 36 år. Pris: 50 kr.inkl. Kaffe/te m. brød. Alleer velkomne. Gode togforbindelser.ÅRHUSFormand: Sanne Lauridsen,Engdraget 27a, 8381 Tilst,tlf. 86243345, e-mail: silva@post9.tele.dkFast mødested, når andetikke er angivet.: Klostergade37, 8000 Århus C◗ Lørdag d. 19. januar kl.14 – 17 er der foredrag v.H.C. Vartenberg (ØstjyskMusikforsyning): ”Mit livsom showbizze”. Den århusianskerevymand, sanger,musiker fortæller om sigselv. Pris: Voksne 20,- kr.,Børn 5-12 år 10,- kr.Der er teleslynge og skrivetolk.Tilmelding senest d.10. januar til bestyrelsesmedlemBent Jensen, tlf.86980596 / e-mail: bentjensen@stofanet.dkHøreforeningen –Kontaktpersoner -KlubberMénière og tinnitusKontakt: Kaj StrømgaardJensen, Sennelsvej 145,Hov, 7700 Thisted, tlf./fax.97985219Kontaktperson: 70104929Kontakt: Ole Matthesen,Snebærvej 4, Rindum,6950 Ringkøbing,tlf. 97324652, e-mail:olematthesen@webspeed.dkKontakt: Kirsten Jensen,Marsvej 6, Gjessø 8600Silkeborg, tlf. 86820389,e-mail: ki.jensen@mail.dkSELVHJÆLPSGRUPPENKeld Nielsen, Grønnegade3, 8620 Kjellerup, tlf.86884319,e-mail: boppin@mail.dkFast mødested og tid:De Frivilliges Hus, Vestrebrogade1 i Viborg, hveronsdag, kl. 15 – 17,dog ikke i skoleferierne.Vi er nogle personer, der harde samme problemer somdig, vi kender derfor en deltil hvordan du har det. Vi erikke læger, og du må derforikke forvente at vi kan helbrededig. Det er hvis detkan lade sig gøre lægens opgave,men vi kan ved snak ogforståelse, måske hjælpe digtil en bedre dagligdag. Du erhjerteligt velkommen, og viglæder os til at hilse på dig:Hørehæmmede BørnsForældreKontakt: Ena Kiim,Lethenborgvej 1, 8355Solbjerg, tlf. 41483464,e-mail: ena-midtjylland@famkiim.dkDøvblevneKlub 98-VestjydenFormand: Trine Gaarsdahl,Engbjerg 144, 7400 Herning,SMS. 60224080, e-mail: trine.benny@tele2adsl.dk◗ Tirsdag d. 19. febru arkl. 19 i kantinen i HerningFrivillig Center, Fredensgade14 i Herning indkaldeshermed til ordinær generalforsamling.Dagsorden iflg.klubbens vedtægter. Indkomneforslag skal være formandeni hænde senest d. 5.februar. Derefter er klubbenvært ved hygge med kaffeog brød. TSK- og skrivetolkbestilles. Vel mødt!Århus Døvblevne KlubFormand: Bent Jensen, Sonnesgade14,lejl. 5515, 8000 Århus C,tlf./fax: 86980596,e-mail: bent-jensen@stofanet.dkFast mødested, når andetikke er angivet: Klostergade37, 2. sal, 8000 Århus C◗ Torsdag d. 10. janu ar kl.19 får klubben besøg afTorben Gang Rasmussen,som fortæller om Marie´sfødselsdag. Der vil væreskrivetolk til stede. Kaffe m.brød koster 25 kr.◗ Torsdag d. 24. januar kl.19 får vi besøg af Fællesrejser,som vil fortælle om deresrejseprogram for 2008.Der vil være skrivetolk tilstede. Kaffe m. brød koster25kr.Hørehæmmet UngdomUHA - Unge hørehæmmedesAktivitetsklub i Århus(men dækker hele Midtjylland)Hjemmeside:www.hu.dk/uhaFormand: Merete Budde,Ringkøbingvej 33 1.tv.,8000 Århus C, mobiltlf. 2244 05 60,e-mail: meretebudde@mail.dkREGIONSYDDANMARKHB-medlemmer:Boris Hemmingsen,Kogtvejhøj 38, 5700Svendborg, e-mail:mala@webnetmail.dkKristian Hansen,Kirkegade 16, 6623Vorbasse, tlf. 75333314,e-mail: kristiankhansen@hotmail.comKarl Erik Jensen,Hans Jacobsvej 5, 6760Ribe, tlf. 75423851, e-mail:karlerikjensen@gmail.comFritz Larsen,Møsvråvej 30, 6051Almind, tlf. 75561804,mobiltlf. 21767201,e-mail: fl@pc.dkHøreforeningen –lokalafdelingerAABENRAAFormand: Henrik Faarvang,Jernbanegade 11 B, 2.,6330 Padborg, e-mail:henrik@faarvang.dkBILLUNDFormand: Kristian Hansen,Kirkegade 16, 6623 Vorbassetlf. 75333314, e-mail: kristiankhansen@hotmail.comESBJERGFormand: Karl Erik Jensen,Hans Jacobs Vej 5, 6760Ribe, tlf. 75423851,e-mail: karlerikjensen@gmail.comFast mødested, når andetikke er angivet.: Fritidshuset,Kirkegade 51, 6700 Esbjerg.◗ Onsdag d. 27. februarkl. 19 skal du reservere forat møde op til vores førsteÅrsmøde (tidl. Generalforsamling).Se nærmere heri februarbladet. Af hensyntil traktement skal tilmeldingske til Formanden


28Kaktiviteter&adressereller til Torben Lund påtlf. 75101277 / torbenlund@brammingnet.dkeller til Anders Lund på tlf.75451322 / holmevej6@mail.dkFREDERICIAFormand: Henning Noer,Sofiendalsvej 51, 5500Middelfart, tlf. 64406599(kl. 17 – 18), e-mail:noer@stribnet.dkFast mødetid og sted:Fredericia Skolen,Mercurvænget 2 i Fredericia◗ Hver onsdag kl. 19.30– 21.30 (dog ikke i skoleferierne)mødes vi til f.eks.kortspil, kriblekryds ellerbare en hyggesnak over enkop kaffe, en øl/vand tilbillige priser i kantinen.Badminton og bordtennis igymnastiksalen. Der svømmeseller slappes af i svømmehallensvarmtvandsbassin.Alle aktiviteter er gratisfor medlemmer.Derudover fast mødested,når andet ikke er angivet:Pensionistcentret, Jyl landsgade8 B i Fredericia◗ Mandag d. 14. januarkl. 14 kommer Palle Sørensenfra Phonic Ear A/S,og fortæller om firmaetshøretekniske hjælpemidler,hvilke problemer de løser,og hvordan man får dem.Der vil være teleslynge ogskrivetolk.HADERSLEVFormand: Irene Schmidt,Hjortøvej 3, Starup.6100 Haderslev, mobiltlf.21669457, e-mail:irene@lildholdt.dkFast mødested, når andetikke er angivet: Bispen iHaderslev.◗ Mandag d. 21. januar kl.19 – 21.30 kommer JoanKlindt Johansen, ansat afHøreforeningen til at startenetværksgrupper op overhele Danmark, med et oplægomkring etablering afnetværksgrupper. Kaffe ogkage: 25 kr. Vel mødt.KOLDINGFormand: Arne Jessen,Julivænget 6, 6000Kolding, tlf. 75518886,e-mail: arnesj@stofanet.dkFast mødested, når andetikke er angivet: KUC, Ågade27 i Kolding.◗ Den 2. tirsdag i hvermåned (undtaget i juli) frakl. 17.00- 19.00 i Slotsgade22 i Kolding er der socialtsamvær Der er mulighedfor en hyggesnak, menogså en mere fortrolig i etandet rum. Tag gerne engæst med, med eller udenhøreproblemer. Der er altidkaffe på kanden.LANGELANDFormand: Pt. Ukendt.MIDDELFARTFormand: Karen Marie Jepsborg,Tybrindvej 62, Tybrind,5592 Ejby, e-mail: kmjepsborg@mail.dkFast mødested, når andetikke er angivet: Sogengårdenv. Middelfart Kirke, Algade7, Middelfart.◗ Tirsdag d. 22. januarkl. 19-22 indbydes alle til”Åbning af HøreforeningenMiddelfart Lokalafdeling”.Hjælpe os med at finde udaf, hvad I vil Lokalafdeling.Hørepædagog Tom Bertelsenfortæller om Center forrehabilitering og specialrådgivningi Odense, tildelingaf høreapparater, samttekniske hjælpemidler. Firmaervil være repræsenteret.Kaffe/the m. brød: 15 kr.pr. person. Tilmelding nødvendigsenest 8 dage før tilAida Regel Poulsen på SMS51291167 / e-mail: repo@stofanet.dkNYBORGFormand: Anna BettinaHansen, Svanedamsgade22, st. 5800 Nyborg, tlf.65302090, e-mail: annabettina@paradis.dkODENSEFormand: Claus Hansen,Carl Blochsvej 145, 3. tv.,5230 Odense M, tlf.66137732, fax. 66137732Træffes bedst efter kl.17.00. e-mail:cha145cb@hotmail.comFast mødested, når andetikke er angivet: BolbroÆldrecenter, Stadionvej 50,5200 Odense◗ Torsdag d. 5. januar kl.17.30 – 23.00 på Møllekroeni Bullerup har vi Nytårsfest(Bus 51 kører lige til døren,og sidste bus kører hjemkl. 23.24). Der serveres enlækker 3 retters menu medtilhørende vine. Efter middagenbliver der dans tillevende musik. Tilmeldingsenest var d. 18. december2007, til Gunnar Schmidtpå tlf. 66158288 eller HenryJacobsen på tlf. 66164291.◗ Fredag d. 16. maj – tirsdagd. 20. maj arrangerervi en 5 dages tur til LAN-DESGARTENSCHAU 2008I SLESVIG. Interesseredemedlemmer skal tilmeldesig INDEN d. 1. marts tilkasserer Gunnar Schmidtpå telefon tlf. 66 15 82 88.SVENDBORGFormand: Ellen MarieRosengren, Tvedhaven115, 5700 Svendborg,tlf. 62216375Fast mødested, når andetikke er angivet: Skallen,Møllergade 99 i Svendborg◗ Mandag d. 14. januar kl.13.30 – 15.30 i Skallen harvi et lille eftemiddagsarrangementmed musikalskunderholdning af René ogInge Lis Fandenpless fra Ollerup.Kaffe m. brød: 15 kr.◗ Mandag d. 11. februarkl. 13.30 – 16 i Skallenafholdes lokalafdelingenårsmøde m. dagsorden iflg.Vedtægterne. Evt. forslagskal være formanden ihænde senest 14 dage førafholdelsen. Kaffe m. brødog et lille bankospil.SØNDERBORGFormand: H. HarrySønnichsen,Østerkobbel 36, 6400Sønderborg, tlf. 74423037,mobiltlf. 40826919◗ Lørdag d. 5. januar kl. 13på Alléen er der Lotto, somaltid med gode gevinster.◗ Lørdag d. 19. januar kl.13 på Alléen er der igenLotto, også denne gang medgode gevinster.◗ Lørdag d. 2. februar kl.13 på Alléen januar kl. 13på Alléen er der igen Lotto,stadig med gode gevinster.◗ Onsdag d. 13. februar kl.14 på Alléen i Sønderborgafholdes lokalafdelingensførste ordinære årsmødem. dagsorden iflg. Vedtægterne.Forslag sendes til formandeninden d. 30. januar.Tilmelding senest d. 7. februartil formanden. Der erskrivetolk. Mød op og gørdin indflydelse gældende!TØNDERFormand: Ingeborg Pedersen,Søndergade 16, 6780 Skærbæk,tlf. 74752916VARDEFormand: Klara Pedersen,Østergade 20, st., 6800Varde, tlf. 75211031Fast mødested, når andetikke er nævnt: Medborgerhuset,Storegade 57, 1. sal,6800 Varde◗ Torsdag d. 31. januar kl.19 – 21.30 kommer JohnniBindslev fra politiets rejeholdog fortæller om tsunamieni Thailand, og livet pårejseholdet.◗ Mandag d. 25. februar kl.13 – 16 afholdes lokalafdelingensførste årsmødem. dagsorden iflg. vedtægterne.Efterfølgende er derbankospil.VEJENFormand: Lars BangJeppesen, Kongeåvej28, Skibelund, 6600Vejen, tlf. 75362201,fax. 75362205, e-mail:mette@bangjeppesen.dk◗ Onsdag d. 16. januar kl.19 mødes vi på Farmervej 1,Askov i Vejen til virksomshedsbesøghos Langballe.Tilmelding nødvendig ogsenest d. 7. januar til formanden(se ovenfor). Nårvi samles, er der skrivetolk,mens der bliver fortalt omvirksomheden, inden vi skalrundt og se fabrikken.VEJLEFormand: Egon Thyssen,Løget Høj 34, 7100 Vejle,tlf. 75722573, e-mail:egon.thyssen@mail.dkFast mødested, når andetikke er nævnt: Vejle Handicapcenter,Grønnegade 7i Vejle (gennem porteneller indgangen fra Grønnegade)◗ Den sidste onsdag i hvermåned kl. 19 - 21.30 (dogikke i juni, juli og december)i er der "socialt samvær"for hørehæmmedeog døvblevne. Vi har noglehyggelige timer med pladstil latter og alvor.Høreforeningen –Kontaktpersoner –KlubberMénière og tinnitusKontakt: Anders Lund,Holmevej 6, 6700 Esbjerg,tlf. 75451322, e-mail:alund@esenet.dkKontakt: Else Hansen,Hans Jensens Vej 7, 7160Tørring, tlf. 75 80 18 80Kontaktpersoner:tlf.70104929Vil du høre mere om Ménière,tinnitus eller lydoverfølsomhed?Åben anonym rådgivningpå Center for Kommunikationog Hjælpemidler, Vestre Engvej56, 7100 Vejle.Café Méni-Susen, Vejle Handicapcenter,(gennem porteneller fra Grønnegade),Kirkegade 11, VejleCafevært: Annelise Madsenog Johnna Kyed.Åbningstid: Onsdag i denførste ulige uge i hver månedfra kl. 16.00 til 18.00.Sæson: Forår fra jan.-majog efterår fra sept.-dec.HyggeCafé, hvor berørte afMénière, tinnitus eller andrehøreproblemer kan kommeog få en snak. I øvrigt er alleinteresserede er velkomne.


aktiviteter&adresser29DøvblevneMHS-klubbenKontakt: Mette BangJeppesen, Kongeåvej28, 6000 Vejen, tlf./teksttlf. 75362201,Fax 75362205, e-mail:mette@bangjeppesen.dkMHS-klubben FredericiaFormand: Kirsten Brandt,Annavej 29, 7000 Fredericia,fax. 75912406, e-mail:75929235@mail.tele.dk◗ Onsdage frem til d. 16.april 08, kl. 19.30 – 22deltager vi i aktiviteternepå Fredericiaskolen. Derer badminton, svømning,div. spil og socialt samvær.◗ Mandag d. 11. februarkl. 14 Pensionistcentret,Jyllandsgade 8 B, Fredericiaindkaldes til klubbensordinære generalforsamling.Da klubbenvil beværte med et lilletraktement er tilmeldingnødvendig inden d. 7.februar.HørehæmmedeBørns ForældreKontakt: Lars Bjørnhardt,Torvegade 126, 6700Esbjerg, tlf. 75134999,Mobil. 20264999, e-mail:bjornhardt@email.dkKontakt: Unni BjertnæsMaegaard, Kongshøj Allé61, 5300 Kerteminde,tlf. 65324733, e-mail:unni@maegaard.dkHBF-klubben SydøstSøndag d. 27. januarkl. 13.30 på BilleshaveEfterskole, Billeshavevej51, 5500 Middelfart erder både Fastelavnfest ogårsmøde. Vi fejrer fastelavnmed tøndeslagning,fastelavnsboller osv. Derer leg for børnene, mensvi voksne holder årsmøde,hvor vi drøfter aktiviteternei vores klub. Tilmeldingsenest d. 20. januartil Else Marie Christensenpå tlf.65907736.REGIONHOVEDSTADENHB-medlemmer:Judith Hansen,Havnegade 13B, 1. tv.,3600 Frederikssund,tlf. 60470235, e-mail:hansenju@webspeed.dkBolette Østberg,Madvigs Allé 13, 2.th.1829 Frederiksberg C.,tlf. 33310762, e-mail:bolette@ofir.dkJan Krogsaa,Boeslundevej 2, 1.sal2700 Brønshøj, tlf.39661551,mobil/SMS. 20887209,e-mail: krogsaa@gmail.comLisbeth Persson,Midgårdsvej 51, 3700Rønne, tlf. 56955664HøreforeningenLokalafdelingerALBERTSLUNDFormand: Christian Desfeux,Galgebakken-Skrænt4 – 5 B, 2620 Albertslund,tlf. 43624437 mellem 19 –21. ellers e-mail: hoereforeningen@comxnet.dkFast mødested, når andetikke er nævnt: FrivilligtCentret, Byvangen 25 i Albertslund◗ Hver tirsdag, kl. 19 – 21har vi træffetid, hvor vi informererom alt vedr. Høreproblemer,høreapparater,hjælpemidler, øresygdom,m.m. Har du gode ideer,som andre kan have glædeaf, så lad os høre om demunder hyggelige og uformelleforhold. Vi servererkaffe og te. Der er mulighedfor at købe øl og vand.ALLERØDFormand: Lonneke Nørrung,Pinievangen 23,3450 Allerød, SMS:40112201, e-mail: lonneke.kainoer-rung@tiscali.dk◗ Mandag d. 4. februar k.19 – 21.30 på biblioteket,Skovensvej 4 i Allerød erI inviteret til at høre SøsLyngby fortælle om høretekniskehjælpemidler. Vivil orientere om mulighederfor at få hjælpemidlergennem kommunikationscenterog kommunen.Der er teleslynge og skrivetolk.BALLERUPFormand: Jørn Christensen,Egebjerg Vang 5, 2750Ballerup, tlf. 60710874,e-mail: k50orama@gmail.comFast mødested, når andetikke er nævnt: BallerupPræstegård,Præstevænget 2 A i Ballerup◗ Fredag d. 25. januar kl.17.30 i Festsalen på HerlevgårdCenter er Lokal- Det førstevandafvisende CI!Nucleus Freedom giver frihed selv i våde omgivelser,idet processoren modstår vandsprøjt, kraftig sved og fugtighed.Kontakt Danaflex på telefon 45 81 40 04 ellervia mail danaflex@danaflex.com hvis du vil vide mere. Danaflex AS • Nørrevang 2 • 3460 Birkerød • Fax 45 82 14 04 • www.danaflex.comAnnonce Otodan 18/05/04, 9:361


30Kaktiviteter&adresserafdeling Ballerup indbudttil Nytårsfest i LokalafdelingHerlev. Det er en viseog revy-aften med ”Detsyngende tjenerskab”, somunderholder og serverer 3retters menu. Musik: pianistClaus Alsted.Pris: 225 kr. ekskl. drikkevarer.Bindende tilmeldingsenest d. 10. januartil Åse Christensen på tlf.44920595.◗ Mandag d. 28. januar kl.19 i Ballerup Præstegård,Præstevænget 2 A i Ballerupafholdes vores førsteÅrsmøde. Indkaldelse meddagsorden er udsendt tilmedlemmerne. Forslag skalvære formanden i hændesenest 14 dage inden mødetsafholdelse. Der servereskaffe og kage for 20 kr. Øl/vand kan købes til rimeligepriser.BORNHOLMFormand og hørevejleder:Lisbeth Persson, Midgårdsvej51, 3700 Rønne,tlf. 56955664.◗ Lørdag d. 26. januar kl. 14– 16.30 i Sagahuset, Sagaveji Rønne afholder vi det førsteårsmøde m. dagsordeniflg. vedtægterne. Evt. forslagskal være formanden ihænde senest 14 dage indenmødets afholdelse. Vi ervært ved kaffe/te m. brød.Af hensyn til indkøb tilmeldingtil formanden. Mød opog giv din mening til kende.BRØNDBYFormand: Rita HørdamPetersen, Højkær 39, 2605Brøndby, tlf. 36755411,e-mail: rita@brnet.dk◗ Mandag d. 21. januar kl.19 i Kulturhuset Kilden,Mødelokale 1, NygårdsPlads 31, Brøndby kommerfirmaet Phonic Ear, der erleverandør af hjælpemidlerindenfor høreområdet tilBrøndby Kommune. Derserveres kaffe/te m. brød.Der vil være skrivetolketilstede.EGEDALFormand: Bruno Jensen,Sigridsvej 25, 3650 Ølstykke,tlf. 47101430, e-mail: bruno.connie@mail.dkFREDERIKSBERGFormand: Bolette Østberg,Madvigs Allé 13, 2. th.,1829 Frederiksberg C, tlf.33310762, e-mail: bolette@ofir.dk◗ Mandag d. 28. januar kl.19 – 21 på Skt. Knudsvej36, 1. 1903 Frederiksberg C.holder projektmedarbejderJoan Klindt Johansen, Høreforeningen,et oplæg ommuligheden for netværksgrupperfor mennesker iden erhvervsaktive aldermed høre- og øreproblemer.Netværksgrupper er enlille gruppe af mennesker,som mødes og udvekslererfaringer med ligestilledeomkring det at klare arbejdslivetog hverdagen, nårman har høreproblemer.FREDERIKSSUNDFormand: Johannes Mørkøj,Gerlev Strandpark 7, 3630Jægerspris, tlf. 47522260,mobiltlf. 23648803, e-mail:johannes.moerkhoej@mail.dkFURESØFormand: Alma Vang,Møllegade 35, Jonstrup,3500 Værløse, tlf. 44660950GENTOFTEFormand: Grethe Boisen,Ordrup Jagtvej 40 B, st. th.,2920 Charlottenlund,tlf. 39641967,mobiltlf. 27633401◗ Onsdag d. 30. januar kl.19 på Rygårds Alle 45, 3.sal,inviterer vi til paneldebatom høreapparatbehandlingog ventetider. Paneldeltagere:Overlæge Jørgen Hedegaard,Henrik Haack fraCenter for Bedre Hørelse,Per Seerup Knudsen fraRegionsrådet, og landsformandfor HøreforeningenSøren Dalmark. Der vil væreteleslynge og skrivetolk.GLADSAXEFormand: John Agerholm,Rolf Krakes Allé 23, 2860Søborg, tlf. 39562265, e-mail: jagerholm@webspeed.dk Fast mødested, når andetikke er nævnt: Forebyggelsescentret,SøborgHovedgade 200 i Gladsaxe.◗ Tirsdag d. 15. januar kl. 19kommer vores borgmesterKarin Søjberg Holst. Hunvil orientere om kommunenspolitik og synspunkterpå høreområdet. VoresLandsformand for HøreforeningenSøren Dalmarkkommer også og medvirker,så det bliver en interessantudveksling af synspunkter.Mødet er åbent for alle,også ikke medlemmerGLOSTRUPFormand: Asta Holm,Diget 39, 1. tv., 2600Glostrup, tlf. 77990766◗ Lørdag d. 26. januar kl.12 – 18 i Glostrup Sognegård,Østervej 8 i Glostrupholder vi Åbent Hus m. bl.a.Kl. 12.30: Høreforeningensmærkesager v. landsformandSøren Dalmark. Kl.13.45: THI RehabiliteringsCenter v. afdelingslederHalina Magierkiewicz.Kl. 15.00: Oticon Høreapparaterv. Lars Gertsen.Kl. 16.30: PhonicEar, høretekninskehjælpemidler v.Palle Sørensen. Gratis entré.Kaffe kan købes. Alle ervelkomne.GRIBSKOVFormand: Birgitte Thorsmøll,Langdraget 126, 3250Gilleleje, tlf. 48355528,e-mail: thorsmol@mail.dkHALSNÆSFormand: Finn ØstervigChristiansen, Hillerødvej102, 3300 Frederiksværk,mobiltlf. 23449656, e-mail:elmhillfinn@post.tele.dkHELSINGØRFormand: Hans Lind-Madsen,Mølledammen 7 J, 2980Kokkedal, tlf. 49193976,e-mail: ilm@mail.tele.dkFast mødested, når andetikke er angivet: Fællessalen iFiolen, Fiolgade 17 A,Helsingør◗ Mandag d. 21. januar kl.14 starter vi året med atønske hinanden godt nytår,og håber at rigtig mangevil møde op i anledning tilvores kaffebord.I henhold til vedtægterneindkalder vi samtidig til◗ Mandag d. 18. februar kl.14 hvor vi holder årsmøde(tidligere generalforsamling)m. dagsorden iflg.vedtægterneHERLEVFormand: Edy Leerbeck,Vindebyvej 22A, st. tv.,2730 Herlev, tlf. 44911593,fax. 44911596, e-mail:e.leerbeck@mail.dkFast mødested, når andetIkke er angivet: Sognehuset,Herlev Bygade 38, 1.( elevator)OBS! Bemærk DATO-ÆNDRING i forhold til udsendteprogram.◗ Mandag d. 14. januar kl.19 – 21.30 er der foredraget:”Mit liv m. dyr” v. Ove Vanting.Kaffe m. brød: 20 kr.Fredag d. 25. januar kl.17.30 i Festsalen på HerlevgårdCenter, indgang fraBygaden 50 D, E, holder viNytårsfest. ”Vise og revyaften”med ”Det syngendetjenerskab”, som underholderakkompagneret af pianistClaus Alsted. Der serveres3 retters menu og kaffe.Vin og øl kan købes. Pris:225 kr. ekskl. drikkevarer.Bindende tilmelding senestd. 10. januar til Åse Christensenpå tlf. 44920595.HVIDOVREKonstitueret formand:Niels Jensen-Stroch,Brostykkevej 24, 2650Hvidovre, tlf. 36785106,e-mail: benteniels@oncable.dkHØJE-TAASTRUPFormand: Bent Wilsen,Rødkælkevej 23, 2630Taastrup, tlf. 43522516,e-mail: wilsen@mail.dkFast mødested, når andetIkke er angivet: Medborgerhuset,Taastrup Hovedgade71 i Taastrup. Med ønsketom et godt nytår 2008 foralle vore medlemmer minderbestyrelsen om◗ Tirsdag d. 26. februar iMedborgerhuset, hvor viholder Årsmøde. Alle kommermed ideer til gavn forarbejdet for vore medborgere.Læs her på siden om arrangementernei det nye år.HØRSHOLMFormand: Peder Sørensen,Syrenvej 22, 2970Hørsholm, tlf. 45571557,Mobil. 40571557, e-mail:ksoe@post11.tele.dkISHØJFormand: Carl Bjerre,Bødkerpladsen 25,2635 Ishøj, tlf. 43535658,mobil. 23240158, e-mail:carl.bjerre@ishoejby.dkKØBENHAVNFormand: Eva Baunsgaard,Glentemosen 22, 2.tv, 2605Brøndby, tlf. 43451218Fast mødested, når andetikke er nævnt:Sankt Knuds Vej 36, 1. sal,1903 Frederiksberg C,tlf./fax 33247547, e-mail:LBH.KK@mail.dk , giro 70032 69. Telefon- og ekspeditionstid:Mandag til torsdag,mell. kl. 10-12. Udenfor kontortidmodtager tlf.-svarerbesked.◗ Lørdag d. 12. januar kl.12 er der foredrag v. AnkerJørgensen om sit liv. Derserveres smørrebrød, medbringselv drikkevarer. Medlemspris:50 kr. Gæstepris:100 kr. Tilmelding/betalingsenest d. 3. januar.◗ Tirsdag d. 29. januar kl.16-19 har vi Rådgivningsaftensammen med DenTværfaglige Sundhedsklinikmed råd og vejledning afpsykolog, afspændingspædagog,socialrådgiver,hørepædagog, akustiker ogligestillede om, hvordan dukan tackle dine øre/høreproblemer.Arrangementet


aktiviteter&adresser31er gratis. Info: 33 52 54 55eller www.sundhedsklinik.dkLYNGBY-TÅRBÆKFormand: Kirsten Vikelsøe,Hasselvej 69, 2830 Virum,tlf. 22970252, e-mail:vikelsoe@fasttvnet.dkFast mødested, når andetIkke er angivet: Sognegården,Stades Krog 9, 2800Kgs. LyngbyRUDERSDALFormand: Noëlle MorinFrederiksen,Nørrevang 34, st. tv., 3460Birkerød, tlf. 45810221RØDOVREFormand: Knud Poulsen,Valhøjs Allé 79, 5. th.,2610 Rødovre, tlf.36414471,e-mail: rkpo@webspeed.dkHørerådgivningen◗ Hver tirsdag fra kl. 11 –12, på Cafébiblioteket Milestedet,Nørrekær 8 i Rødovreer der hørerådgivningenaf frivillige med egneerfaringer og viden omhøreproblemer. Der givesoplysninger om mulighedfor at søge hjælp hos ørelæge,tale- og høreinstitut,samt evt. til kommunen.Kontaktperson: Lokalafdelingsformanden.◗ Tirsdag d. 8. januar 2008kl. 11 er Hørerådgivningentilbage. Derudover:Fast mødested, når andetIkke er angivet: Ørbygård,Medelbyvej 6, lokale U208,Rødovre.◗ Lørdag d. 12. januar kl. 13– 16.30 siger vi: Godt Nytårog velkommen tilbage meden Nytårsfest. Glæd jertil 1 gl. champagne og tilNytårsmenuen m. 1 gl. rød/hvidvin eller 1 øl/ vand.Kaffe/ te med småkager.Pris: 150 kr. Bindende tilmeldingsenest d. 5. januartil formanden.◗ Onsdag d. 23. januar kl.10.45 – ca. 13.30 starter vipå ekskursionerne, dennegang til Postmuseet iKøbmagergade m. guidetrundvisning. Entre: 30 kr.Frokost på egen regningi Café Hovedtelegrafen ihuset. Tilmelding til tur ogevt. til frokosten senest d.18. januar til formanden.Tilmelding til frokost erbindende.◗ Torsdag d. 7. februar kl.18.30 – ca. 21.30 indkalder vihermed til 1. årsmøde efterde ny vedtægter. For medlemmerneer lokalafdelingenvært ved 2 stk. smørrebrød,1 øl/ vand. Tilmelding nødvendigsenest d. 3. februar tilformanden. Kom alle, hvis Iønsker indflydelseTÅRNBYFormand: Kristian Jensen,Konvalvej 9, st. th., 2770Kastrup, tlf. 32535552,e-mail: kristianje@stofanet.dk◗ Vores eget Januararrangementer – som det fremgikaf brev i oktober – erstattetaf:◗ Lørdag d. 12. januar,hvor vi skal deltage i nytårsfrokosti Rødovre. Husktilmelding. Se RødovreLokalafdeling fornærmereoplysning.◗ Tirsdag d. 19. februar kl.19 i Foreningscenteret,Amager Landevej 71 i Kastrupafholdes vores førsteÅrsmøde m. dagsorden iflg.vedtægterne. Nærmere vilfremkomme i Hørelsen forfebruar samt i brev til allemedlemmer.Høreforeningen– Klubber -KontaktpersonerVIDEOKLUBFredage kl. 14.30 - 17.00 påSkt. Knudsvej 36, 1., 1903Frederiksberg.Kontaktperson: ArneBlessing,Jernbane Allé 16, st. th.,2720 Vanløse,tlf. 38790150,SMS. 24262033◗ Fredag d. 11. januar kl.14.30: ”Familieliv blandtchimpanser”.◗ Fredag .d 25. januar kl.14.30: ”Shang – Det glemtedynasti”.DøvblevneKlub HellerupperneFormand: Flemming Madsen,Ordrupvej 32, 2920Charlottenlund, e-mail:ma.flemming@wanadoodk Klubbens formål er atsamle døvblevne og sværthørehæmmede samt pårørendei alle aldre til samværmed ligestillede. Har du lysttil at indgå i det sociale samvær,er du velkommen i vorklub – kontakt venligst bestyrelsen.Et minimumaf kendskab til tegn-støttetkommunikation(TSK) erpåkrævet.Klub BeethovenFormand: Niels Garboe,Hyrdevej 8, 3060Espergærde,tlf. 27357510,fax. 49132686, e-mail:c.n.garboe@get2net.dkFast mødested, når andetikke er angivet: Kommunikationscenteret,Skansevej 2D,lokale 223, plan 2,1.t.v., 3400 HillerødTirsdag d. 8. januar kl. 19 –22 er julen forbi, og vi skaligen til, at øve os på TSK.Vores fingre nok er blevetlidt stive, så mød op allesammen.◗ Tirsdag d. 5. februarholder klubben generalforsamlingefter lovene. I høremere i næste nr.TorsdagsklubbenEn klub for alle med interessefor Mund- ogHåndsystemetsamt visuelkommunikation(støttetegnm.m.) Formand: Karin SørupRasmussen, Ruten173, 1. dør 4, 2700 Brønshøj,tlf. 38817485, (helstaften), SMS. 61466530, e-mail: karinsrasmussen@hotmail.comKontaktperson:Lisbeth Strange Johansen,Ringtoften 51, st.tv.,2740 Skovlunde,SMS: 21247903, e-mail:lsjoh@mail.dk Fast mødested,når andet ikke er angivet:Frankrigsgade 4,2300 Kbh. S.Møde i ulige uger torsdagkl. 18.30 – 21.30, hvis ikkeandet er angivet.◗ Torsdag d. 17. januar sigervi velkommen til det nyeår, og fejre det med champagneog kransekage.◗ Torsdag d. 31. januar fårvi besøg af Shayeste Berahmanfra Røde Kors. Hunvil fortælle os om ”Besøgsvenner”.ErhvervsaktivehørehæmmedeKlub EHKontakt: MarianneKaras, Solparken 6, 3320Skævinge, tlf. 48210623,e-mail: mkaras@mail.dkFast mødested, når andetikkeer angivet: Kommunikationscentret,Skansevej 2D, 3400 Hillerød.Lokalenummer ændresfra gang til gang- se underaktuelt arrangement.◗ Januar, Klubmødet i ererstattet af en aften medomvisning på Louisiana.Club 88 (for hørehæmmedei den erhvervsaktive alder).Kontakt: Inge-Lise Blixt,Bodilsgade 6, 4. tv., 1732Kbh. V, tlf. 33228314,e-mail: inge-lise.blixt@abbisp.dkog Kirsten Sørensen,Store Møllevej 20, 1. tv.,2300 Kbh. S, tlf. 32577853.Fast mødested, når andetikke er angivet: Sankt KnudsVej 36, 1, kl. 19.00, tirsdagi lige uger, hvis ikke andeter oplyst.◗ Tirsdag d. 8. januar kl.19 siger vi: Velkommen oggodt nytår.◗ Tirsdag d. 22. januar kl.19 kommer næstformandfor Kbh. Lokalafd. JanKrogså og fortæller om enrejse til Cuba. Arrangementfor alle medlemmer.Ménière og tinnitusKontakt: Bent Wilsen,Rødkælkevej 23, 2630Taastrup, tlf. 43522516, e-mail: wilsen@mail.dkKontaktpersoner: tlf.70104929Hørehæmmede BørnsForældreKontakt: Ulrik Sørbye Friis,Stærevej 7, 2970 Hørsholm,tlf. 45761904, e-mail: usf@hbf-kbh.dkREGIONSJÆLLANDHB-medlemmer:Karl Dirksen,Hørhaven 13, 4300 Holbæk,tlf. 59440023, e-mail:kalinga@mail.tele.dkNiels Peter Christensen,Maglevænget 7,2680 Solrød Strand,tlf. 56143734,e-mail: inganpc@privat.dkSvend Stennicke Larsen,Lyngevej 34, Ny Fløng,2640 Hedehusene,tlf. 46560307,fax.46560337, e-mail:stennick@post5.tele.dkLars Bo Ammitzbøll,Reedtzholmvej 49, 4700Næstved, tlf. 55440956,e-mail: lba@post9.tele.dkHøreforeningen –lokalafdelingerFAXEFormand: Jørgen Solmose,Ådalen 9, 4690 Haslev, tlf.56315064, e-mail:gjsolmose@stofanet.dkGREVEFormand: Susanne Baunsgaard,Lundegårdsparken 9, Tune,4000 Roskilde,tlf. 46137771◗ Mandag d. 14. januar kl.19 – 21 i Aktivitetscentret,Solrød Center 85 i Solrødkommer projektmedarbejderi HøreforeningenJoan Klindt Johansen ogholder et oplæg om mulighedenfor dannelse aflokale netværksgrupper forerhvervsaktive menneskermed høreproblemer. Komog hør om muligheden for


32Kaktiviteter&adresserat være med i en netværksgruppei Greve – Solrød –Køge-området. Der vil væreteleslynge og skrivetolk.For nærmere oplysninger:N. P. Christensen på tlr.56143734 / e-mail: inganpc@privat.dkGULDBORGSUNDFormand: Marie Krogsten,Poppelvænget 6, 4800Nykøbing Falster, tlf.54856288Med ønsket om et godt nytårtil alle medlemmer indkaldesI;◗ Søndag d. 11. februar kl.18.30 til årsmøde iflg. gældendevedtægter. Forslagindsendes 14 dage før årsmødet.Efter årsmødet fårvi besøg af Henrik Mors fraVidenscenter for Specialpædagogik.Tilmelding sammedag mellem kl. 9 og 11 påtlf. 54871444HOLBÆKFormand: Karl Dirksen,Hørhaven 13, 4300 Holbæk,tlf. 59440023, e-mail:kalinga@mail.tele.dkFast mødested, når andetikke er angivet: Elisabethcentret,Carl Reffsvej 2 – 4 i Holbæk.◗ Januar 2008. AFLYS-NING! Mandag d. 21. januarpå Holbæk Bibliotek.Pga. sygdom er arrangementetaflyst. Der er derfor ingenarrangementer i januar.Vi ønsker Godt nytår ogmødes næste gang◗ Tirsdag d. 12. februar kl.14 – 16 til ”Hvad med høreomsorgen?”.En orienteringom funktionerne i kommunalregi efter den nye kommunalreform.Oplæg frakompetente personer, somogså vil besvare spørgsmålomkring emnet.KALUNDBORGFormand: Rosa Abrahamsen,Nyvangsvej 28, st.th., 4400 Kalundborg, tlf.59516945◗ Torsdag d. 10. januar kl.14- 16 kommer præst vedVor Frue Kirke og fortællerom: ”Fra tømrer til præst”.Kaffe/te: 5 kr. Man medbringerselv brød.KØGEFormand: Inge Boisen,Gymnasievej 81,3, th.,4600 Køge, tlf. 56660989,e-mail: boiseni@mail.tele.dk◗ Mandag d. 11. februar kl.19 i Teaterbygningen, BagHaverne 1, Køge indkaldestil årsmøde m. dagsordeniflg. vedtægterne. Forslagder ønskes behandlet påårsmødet, skal skriftligtafgives til formanden senest14 dage før årsmødetsafholdelse. Vi håber, at derer nogle, der vil stille op tilbestyrelsen. Der servereskaffe/te/brød. Der er tolkog teleslynge. Vel mødt.Mandag d. 14. januar kl.19 – 21 i Aktivitetscentret,Solrød Center 85 i Solrødkommer projektmedarbejderi Høreforeningen JoanKlindt Johansen og holderet oplæg om mulighedenfor dannelse af lokale netværksgrupperfor erhvervsaktivemennesker med høreproblemer.Kom og hør ommuligheden for at være medi en netværksgruppe i Greve– Solrød – Køge-området.Der vil være teleslynge ogskrivetolk. For nærmereoplysninger: Formand IngeBoisen (se ovenstående).LOLLANDFormand: Henning Johansen,Reimersgade 1, 4900Nakskov, tlf. 54951501, fax.54951511NÆSTVEDFormand: Lars Bo Ammitzbøll,Reedtzholmvej 49, 4700Næstved, tlf. 55440956,e-mail: lba@post9.tele.dk◗ Mandag d. 14. januar kl.17 – 20 har vi et arrangementi med spisning, hvoren medarbejder fra Jobscentervil fortælle om mulighederfor at blive på arbejdsmarkedet,når man erhørehandicappet. I vil hørenærmere om tid og sted.Tilmelding for spisning hosformanden 55440956 ellerkassereren 55564343. SkalI hentes og bringes, så givbesked.ODSHERREDFormand: Kirsten Terp Hansen,Bispevej 30, 4500 Odsherred,tlf. 59912350Fast mødested, når andetikke er angivet: Pakhuset iNykøbing Sjælland.◗ Onsdag d. 9. januar kl.19 vil vi, med ønsket omet rigtig godt nytår til allevores medlemmer, sige velkommentil chefkriminalinspektørPer Larsen, i stedetfor Jørn Nielsen som oprindeligplanlagt. Per Larsenvil fortælle om sit arbejdeindenfor politiet. Da detsikkert bliver spændende,håber vi, at se rigtig mangedenne aften.RINGSTEDFormand: Eigil Risager,Østre Parkvej 31, 4100Ringsted, tlf. 57614493,e-mail: aaejri@mail.dkFast mødested, når andetikke er angivet:Sognegården, Klostervænget2 A, Ringsted◗ Ingen arrangementer ijanuar. Vi ses igen◗ Lørdag d. 9. februar kl. 14til årsmøde.ROSKILDEFormand: Svend StennickeLarsen, Lyngevej 34, NyFløng, 2640 Hedehusene,tlf. 46560307, fax.46560337, e-mail:stennick@post5.tele.dkFast mødested, når andetikke er angivet: Sct. MariaPark, Frederiksborgvej 2 iRoskilde.◗ Mandag d. 21. januar kl.15 – ca. 17 i vores mødelokaleri kælderen Sct. MariaPark siger Gitte og Joanvelkommen til årets første”Møde i Hyggeklubben”.Kom og vær med denne eftermiddag,hvor vihygger os sammen, somaltid på hørehæmmedesbetingelser. Der servereskaffe/te og kager – pris 15 kr.◗ Torsdag d. 31. januar kl.19 – ca. 21.30 i mødelokaletpå 1. sal på Domapoteket,Algade 52, Roskilde er derforedrag : ”Mig og GustavWied” – Causeri ved mdl. afGustav Wied selskabet igennem55 år, Knud Barslev,Korsør. Kom og hør dettegaranterede interessanteforedrag om Thummelumsensfar Gustav Wied,som netop i år ( 3. marts )ville være fyldt 150 år.◗ Lørdag d. 9. februar kl.14 – ca. 16 er der hermedindkaldt til Årsmøde m.dagsorden iflg. vedtægternefor lokalafdelinger § 6 stk.3. Vedtægterne i deres fuldeordlyd kan se på Høreforeningenshjemmeside. Forslagsom ønskes behandletskal skriftligt være formandeni hænde senest 14 dagefør årsmødets afholdelse.Lokalafdelingen er vært forkaffe/te og Fastelavnsboller.Mød op og gør din indflydelsegældende.SLAGELSEFormand: Agnes MunkhøjNielsen, Kildevænget 4,4200 Slagelse, tlf. 98143045e-mail: flemagnes@stofanet.dkFast mødested, når andetikke er angivet: Biblioteketsstore sal, Stenstuegade 3 iSlagelse.◗ Lørdag d. 26. januar kl. 13– 16.30 på Slagelse Biblioteksstore sal, Stenstuegade3 afholdes Årsmøde. Vi indledereftermiddagen med atinvitere medlemmerne påsandwich, øl og vand. Kl.13.30 hørekonsulent HansDaubjerg, Tale-Høre-syn,Sorøvej fortæller om ogviser hjælpemidler og derkan stilles spørgsmål. Kl.14.30-16.30 Årsmøde. Dervil være teleslynge og skrivetolk.Dagsorden og beretningudsendes 4 uger før.SOLRØDFormand: N. P. Christensen,Maglevænget 7, 2680 SolrødStrand,tlf. 56143734, e-mail:inganpc@privat.dk◗ Mandag d. 14. januar kl.19 – 21 i Aktivitetscentret,Solrød Center 85 i Solrødkommer projektmedarbejderi Høreforeningen JoanKlindt Johansen og holderet oplæg om mulighedenfor dannelse af lokale netværksgrupperfor erhvervsaktivemennesker med høreproblemer.Kom og hør ommuligheden for at være medi en netværksgruppe i Greve– Solrød – Køge-området.Der vil være teleslynge ogskrivetolk. For nærmere oplyninger:N. P. Christensenpå tlr. 56143734 / e-mail:inganpc@privat.dkSORØFormand: Finn Grønholt,Søndergade 25, 2. tv.,4180 Sorø, tlf. 57820620Fast mødested, når andetikke er angivet: Kaarsbergcentret,Dr. Kaarsbergvej 3 i SorøSTEVNSFormand: Eva Nielsen,Storedalsvej 3, Tommestrup,4660 St.Heddinge, tlf. 56502063,e-mail: klinthytten@mail.dkVORDINGBORGFormand: Jørn Nielsen,Ildervænget 4, Nyråd,4760 Vordingborg.tlf. 55372186,e-mail: jejoe@nyraad.net◗ Onsdag d. 16. januar kl.19 i Hollænderhavens Forsamlingshus,Fuglebakken3 i Vordingborg kommersalgschef Søs Lyngby, PhonicEar A/S og orientererom firmaets hjælpemiddelproduktertil hørehandicappede.Kaffe, te, øl og vandkan købes. Tilmeldingsenest d. 14. januar til IbPetersen på tlf. 40867482 /e-mail: taxaib@mail.tele.dk


aktiviteter&adresser33Høreforeningen –Kontaktpersoner -KlubberMénière og tinnitusKontakt: Grethe Hassø,Egevej 14, 4220 Korsør,tlf. 58380595, e-mail:g.hassoe@mail.dkKontakt: Mogens Østergård-Nielsen,Aagaardsvej 29,4760 Vordingborg,tlf. 55370711,e-mail: oestergaard-nielsen@webspeed.dkKontaktperson: tlf.70104929DøvblevneKontakt: Jørgen Føhns,Boholtevej 15, 2.tv., 4600Køge, teksttlf. 56654386,e-mail: foensebasse@mail.dkHørehæmmede BørnsForældreKontakt: Helle Larsen,Fredensvej 7, 4200 Slagelse,tlf. 58267175,e-mail: pelle@larsen.mail.dkUngdomsweekendREGION MIDT (Høreinstituttet,Århus) afholder ungdomsweekendfor hørehæmmede,og tidspunktet er:D. 29. februar – 2. marts2008. Planlægningsmødefor alle interesserede d. 14.januar kl. 17.30 på Høreinstitutteti Århus, Peter Sabroesgade10.Yderligere oplysninger samttilmeldingsblanket kan fåsved at henvende sig til Høreinstitutteti Århus (sehjemmeside). Tale & HøreInstituttet i Århus: PeterSabroesgade 10, 8000 ÅrhusC. Tlf. 86137122, Fax.86193497www.thi-midt.dkhiaarhus@as.aaa.dkForedragsrække100 % non-profit og ukommerciel (TH)– tilrettelagt for hørehæmmedeForår 200816/01/2008Advokat Knud Foldschack: Ret og billigt13/02/2008Tidl. Chefkriminalinspektør i Politiets EfterretningstjenesteHans Jørgen Bonnichsen:Danmark i en terrortid05/03/2008Biskop Karsten Nissen:Kan kristne og muslimer leve fredeligt sammen?02/04/2008Forfatteren Peter Øvig Knudsen:Blekingegadebanden.23/04/2008Cand. mag., koordinator Tue Magnussen:Arbejdet mod tortur – en dansk mærkesag.07/05/2008Forfatteren Bent Vinn Nielsen:Udestående FordringerForedragene tekstes. Teleslynge forefindes.Alle arrangementer starter kl. 19.30.Der er gratis, uforpligtende, offentlig adgang foralle uan set høresituation u den forhåndstilmelding.Det eneste, der kan købes ved foredragene,er kaffe, te og kage!Sted: Sct. Andreas kirkes lokaler, Gothersgade148, 1.,(lift), 1123 Kbh. K.Busforbindelser: 5A, 14, 40, 42, 43, 350Stogforbindelser: 10 minutters gang til Nørreportstation.Arrangør: Folkekirkens Udvalg for HørehæmmedeØst for Storebælt.GudstjenesterØst for Storebælt• København -søndag den 6. januar(Helligtrekongers søndag) kl. 14Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148,1123 København K.Peter HansenKaffe efter gudstjenesten.Transport: henv. t. Sct. Andreas sogns kirkekontor,Tlf. 33 37 65 40 (ma-lø 10-12, to +17-18),e-mail: sctandreas.sogn@km.dk• Roskilde - søndag den 20. januar(2. søndag efter hellig tre konger) kl. 14.00Roskilde domkirkePeter Hansenkaffe efter gudstjenestenTransport: henv. til Roskilde domsogns kordegnekontor,Domkirkestræde 8, 4000 Roskilde, tlf. 46 35 5814 (ma-fr 10-14, to +16-18, lø 10-12).e-mail: roskildedom.sogn@km.dkVest for Storebælt• Løgstør - søndag, den 20. januar 2008kl. 11:00 i Løgstør kirke(Jernbanegade 10, 9670 Løgstør)Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.Gudstjeneste i samarbejde med HøreforeningenVesthimmerland Lokalafdeling ogkontaktpræst Lars Henrik Lyngberg-Larsen.Frokost efter gudstjenesten på Østergade 13 (25 kroner).Skrivetolkning ved frokost.Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 98 65 8066 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: lll@km.dk ellerSMS: 29 66 06 50.• Vejle - søndag, den 27. januar 2008kl. 11:00 i Sankt Nikolaj kirke(Kirketorvet 1, 7100 Vejle)Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst BirgitteArffmann.Frokost efter gudstjenesten på Foldegade 2, 7100 Vejle(25 kroner).Skrivetolkning ved frokost.Tilmelding til frokost og gratis transport, tlf. 75 82 0919 eller fax. 65 92 30 64 eller e-post: boha@km.dk ellerSMS: 29 66 06 50.


34HøreforeningenForeningen varetager interesser for mennesker medhøreproblemer og sygdomme i øret både på landsplanog lokalt. Høreforeningen har medlemmer ialle aldersgrupper. Formålet er også gennem forebyggendearbejde at virke for bevarelse af hørelsen.Foreningen er stiftet den 7. marts 1912. Den omfatterhele landet og er i øjeblikket under omstruktureringtil afdelinger i hver af de nye kommuner.Høreforeningen er tilsluttet De Samvirkende Invalideorganisationer.Kontingent:Kontingent: 225 kr. årligt.Landsformand: Søren DalmarkSekretariatet:Kløverprisvej 10 B,2650 Hvidovre,e-mail: mail@hoereforeningen.dkTelefon: 36 75 42 00Telefax: 36 38 85 80Teksttelefon: 36 38 85 72Giro: 7 00 20 17Telefontid: hverdage kl. 10-14www.hoereforeningen.dkSekretariatets medarbejdere:Pia Mikkelsen, sekretariatslederJane Hochheim, bogholderLisbeth Helgogaard, regnskabHelle Simonsen, medlemsafdelingenBirgitte Colberg, kontorassistentBirgit Rasmussen, ledelsessekretærJacob Brønnum, kursusafdelingenJoan Klindt Johansen, netværksgr.Mette Byrgesen Jensen, webmasterHøreforeningenTolkeformidlingen:Tolkeformidler Fyn og Jylland:Ingelise Palne, telefon: 36 38 85 82Sjælland, Bornholm, Lolland, Falster:Ulla Monrad, telefon: 36 38 85 76,Teksttelefon: 36 38 85 72, Telefax: 36 38 85 80.E-mail: tolkeformidling@hoereforeningen.dkTelefontid: mandag-torsdag 8-15, fredag 8-14hørelsener medlemsblad forHøreforeningen.Bladet udkommer omkringden 1. hver måned undtagenjuli og august. Synspunkter ibladet står for forfatterensegen regning og deles ikkenødvendigvis af foreningen.Redaktionen forbeholder sigret til at bearbejde og forkortelæserindlæg og artikler.Redaktør: Irene Scharbau■ Ja tak, jeg vil gerne være medlem af Høreforeningen: (sæt X)■ Ja tak, send mig yderligere information om HøreforeningenFulde navn:Fulde adresse:Postnr. og by:Kommune:E-mail: Tlf./fax/ ell. skr.tlf.: mobilnr:Cpr. nr:(adgangskode til hjemmeside)Jeg/vi (sæt gerne flere krydser) er hørehæmmet : er svært hørehæmmet/døvbleven: ha CI: har Tinnitus: har Mènière:er støjfølsom: er pårørende: er i arbejde: er under uddannelse: er arbejdsledig: er førtidspensionist: er på efterløn:er folkepensionist:andet:Ønskes familiemedlemsskab:Ægtefælles/samlevers navncpr. nr:Har hørehæmmet barn/børn:barn/børn har CI:Barnets navn: cpr. nr: høretab: dbAndre børn: Navne: cpr. nr: cpr.nr:dato:Underskrift:Send kuponen i lukket kuvert til: Høreforeningen, Sekretariatet, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre


Børn & Larm – Larm & BørnInden ekkoet fra det sidste nytårsskyts helt har lagtsig, tillader vi os endnu en gang at bringe emnet”børn og støj” på banen.En undersøgelse fra Århus viste for nogle få år siden,at der i en børneinstitution kunne måles et gennemsnitligtstøjniveau fordelt over 8 timer på hele 83 dB.Dvs. 3 dB over den grænse, hvor høreværn anbefalesog kun 2 dB under den grænse, hvor høreværner direkte påbudt.Andre målinger har vist tilsvarende alarmerendestøjniveauer dér, hvor vores børn tilbringer størstedelenaf deres opvækst. Vi har tidligere diskuteretfølgerne for de voksne, der arbejder i disseomgivelser. Det er slemt nok i sig selv.Men hvad med børnene?Mon ikke vi i Danmark trænger til en grundigdiskussion af hele denne problematik?En diskussion som kan handle om mange temaer:For små rum til for mange børn?Elendig indretning uden fokus på rumakustik?En ændret pædagogik?Større forældreopmærksomhed omkringproblemet?En særlig sårbar gruppe er børn med hørenedsættelse.Deres mulighed for sproglig tilegnelse ogpersonlig udvikling hæmmes voldsomt, når de ikkehar et godt signal/støj-forhold, som tillader dem at”tyde”, hvad andre siger.© 2007 Phonak Danmark / Bibow DesignDesværre er der brug for en tværfaglig indsats, ogdet er ikke ligefrem på denne front, vi udmærkeros her i Danmark. Men hvis ikke problemet snarttackles bredt og seriøst, risikerer vi at ende medstore grupper af børn, som af mange årsager kan fådet svært senere hen i livet.Det er vel ikke sådan, vi skal tage vare på”Danmarks eneste råstof”?Frederiksberg: Telefon 6441 7887 Middelfart: Telefon 6441 7887Internet: www.phonak.dk www.phonak-butik.dk E-mail: info@phonak.dkMaskinel MagasinpostID-nr. 42049hørelsenAfsender: Postbox 77777000 FredericiaUdgiver:HøreforeningenKløverprisvej 10B, 2650 HvidovreReturneres ved varig adresseændring

More magazines by this user
Similar magazines