Flemming Larsen - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk

Flemming Larsen - Friluftsrådet

Naturpark ÅmosenHistorien bag og Lodsejerindflydelse


Længe undervejs• Vestsjællandsnaturpark• Vestsjællandsgrønne hjerte• Nationalpark -pilotprojekt• NaturgenopretningØstlige Åmose• Regional naturpark


8000 ha langs Åmose Å


Styrker i området• Den eneståendekulturhistorie• Natur - Natura 2000-områder• Geologi – geosite• De spektakulære ogafvekslende landskaber• Engagerede mennesker• Opbakning i de 3kommuner – politisk ogadministrativt• Opbakning fra Regionen• Samarbejde med RUC ogNational museet


Visionen forNaturpark Åmosen• Styrke og forbedrenaturværdierne• Bevare og sikrekulturværdierne• Skabe nye mulighederfor friluftslivet• Styrke formidlingen afbåde natur og kultur• Skabe nyeerhvervsmuligheder• Skabe attraktivebosætningsmuligheder


Etablering og udvikling afNaturpark Åmosen skal bygge på• Frivillighed• Inddragelse aflodsejere og brugereaf området• Samarbejde mellemmyndigheder oginteressegrupper –beskyttelse ogbenyttelse• Gældende lovgivning• Offentlige midler ogfundraising


Kulturformidler• Formidle mobilt ide tre kommuner• Lave undervisningog foredrag• Lave udstilling• 3 årrig projektansættelse.• Start d. 1.4.12• Projektleder


Skiltning m. mobilfilmKokasser.wmv


Opholdsfaciliteter• Bålsteder• Bordbænke sæt• Shelter• Toiletter• Besøgende skalhave godemuligheder forophold


UbemandedeFormidlingsstationer• På en Lade,mølle, gård mv.• Permanenteudstillinger• Lokalitetensseværdigheder• Grejkasser• Åben året rundt


Vikingeudstilling


Placering af Markering ogplatform


Digital model afStormandssædethttp://www.arkikon.no/bygningsvideo.html


Digital model - Kulthus


Elektronisk Formidling• Hjemmeside• Facebook• Mails


Erhvervsdrivende Fond• Selvstændig juridisk enhed –uafhængig af stifter og interesser• Modtage arv og gaver• Købe og sælge jord• Nationalparker er organiseret som fond


Naturparkplan• Tidsplan 2012 - 2013• Kalundborg, Holbækog Sorø Kommunersamt NPÅ ogFriluftsrådet.• Nemmere kontakt tilfonde• Certificeret for 5 årligeperioder• Natur forbedringer ihver periode er enforudsætning.

More magazines by this user
Similar magazines