Se program for dagene - Uddannelsesforbundet

files.conferencemanager.dk

Se program for dagene - Uddannelsesforbundet

Praktiske oplysninger© www.sputnikrdesign.dkStedSinatur Hotel HaraldskærSkibetvej 1407100 VejleTlf. 76 49 60 00www.haraldskaer.dkTid 23. – 24. september 2013Frist Tilmelding senest torsdag den 22. august 2013Elektronisk tilmelding påwww.uddannelsesforbundet.dkKlik ind under „Kurser/konferencer”Pris Medlemmer af Ledere og konsulenter 1.950 kr.Øvrige 3.950 kr.Bemærk! Tilmeldingen er bindende.Hvis du aflyser din deltagelse opkræves heledeltagergebyret.Kursusleder formand for ledere og konsulenter i UddannelsesforbundetSteen Devantier, tlf. 86 15 96 99Årsmøde for ledere og konsulenterTemaer:• De unge og beskæftigelsespolitikken• Behov for forandring i ungdomsuddannelserne• Hvad vil lederne og hvor går de hen?• Hvordan skaber vi succes i de faglige organisationer?• Uddannelseslederne ovenpå lockouten23. – 24. september 2013Sinatur Hotel Haraldskærved VejleÅrsmøde_ledere og konsulenter–13.indd 1 25/06/13 11.20


Årsmøde 2013UddannelseslederneTemaerMandag den 23. september 2013 Tirsdag den 24. september 201312.00 – 13.00 Indkvartering og frokost7.00 – 9.00 MorgenmadsbuffetDet forgangne år har ikke været kedeligtfor lederne indenfor uddannelsesogbeskæftigelsesområdet.Debatten omkring ungdomsuddannelsernehar været både heftig ogmassiv. Konkrete ændringsforslag påerhvervsskoleområdet og fleksuddannelsener det i skrivende stund dogendnu ikke blevet til.Hele synet på aktivering har ændretsig, og den nye kontanthjælpsreformvil få store konsekvenser især formange unge, og dem der beskæftigersig med dem.På det organisatoriske felt er dermange bevægelser i gang omkringselvstændiggørelse og samling afundervisningslederne. Hvad vil lederneog hvor går de hen?Alt dette vil vi i år bringe i spil på vorestraditionsrige efterårstræf, hvor kompetenteoplægsholdere med fingerenpå pulsen vil danne fundamentet foren spændende dialog med årsmødedeltagerne.De unge og beskæftigelsespolitikken,v/Niels KristoffersenHvad går ændringerne i aktiveringssystemet ud på,og hvad betyder kontanthjælpsreformen for de ungeog deres muligheder for at komme videre? Dette ogmeget mere vil Niels Kristoffersen gøre os klogerepå med sin ballast som leder i det offentlige beskæftigelsessystemigennem mange år.Niels Kristoffersen er administrerende direktør i MPloyBehov for forandringer i ungdomsuddannelserne,v/ Lotte RodHvad er de uddannelsespolitiske udfordringer i forholdtil at realisere 95 % målsætningen, og hvordangår det med reformerne af erhvervsuddannelsen ogetableringen af en fleksuddannelse? Vil regeringensørge for, at de ikke-uddannelsesparate nu for alvorkommer med på uddannelsesvognen?Lotte Rod er Børne- og undervisningsordfører forRadikale VenstreHvad vil lederne og hvor går de hen,v/Anders BalleKonflikten på lærerområdet satte for alvor skub itiltagene omkring selvstændiggørelse af lederne påde forskellige undervisningsområder. Men hvordankommer vi konkret videre hver for sig og i fællesskab?Hvad er den rette model for organiseringenaf lederne indenfor undervisningsområderne?Hvem skal med og hvor hurtigt går det?Anders Balle er formand for Skolelederne ogLC-LederforumHvordan skaber vi succes i de fagligeorganisationer, v/Carsten Lê MadsenOplægget tager afsæt i de faglige organisationersudfordringer, som de har stået med i de seneste20 år. De er kendetegnet ved en negativ medlemsudvikling,økonomiske udfordringer, tab af politiskindflydelse samt øget afstand til medlemmerne.Carsten går jeg tæt på, hvordan lederne i de fagligeorganisationer har forsøgt at svare på udviklingen.Dette fører over i oplæggets budskab: I stedet forat gøre arbejdet mere effektivt, styrke udbuddet afydelser og aktiviteter samt intensivere kommunikationen,bør organisationerne levere mere og bedreværdi til medlemmerne. Dels gælder det om at bliveskarpere på organisationernes kernekompetencer.Og endelig må organisationerne kapitalisere denværdi, der ligger mellem medlemmerne.Carsten Lê Madsen er chefkonsulent i COK og bl.a.forfatter til bogen For Medlemmernes skyldDebat: Uddannelseslederne ovenpå lockouten,ordstyrer Steen DevantierBlandt uddannelseslederne har der under lockoutenværet heftig debat. Hvad skete der? Hvor står vii dag? Og hvordan får vi sammen styrket lederneindenfor vores skoleområder?Steen Devantier er forstander på Kompetencehuset iAarhus og formand for Uddannelseslederne13.00 – 14.30 De unge og beskæftigelsespolitikken.Niels Kristoffersen,adm. direktør i MPloy14.30 – 15.00 Kaffepause15.00 – 16.30 Behov for forandring iungdomsuddannelserneLotte Rod, Børne- ogundervisningsordførerfor Radikale Venstre16.30 – 17.00 Strække ben pause17.00 – 18.00 Hvad vil lederne og hvorgår de hen? Anders Balle,formand for Skolelederneog LC-Lederforum19.00 Middag21.00 Aftenkaffe og the medchokolade9.00 – 10.30 Hvordan skaber visucces i de fagligeorganisationer?Carsten Lê Madsen,chefkonsulent,Center for OffentligKompetenceudvikling10.30 – 10.45 Formiddagskaffe10.45 – 11.45 Uddannelseslederneovenpå lockoutenOrdstyrerSteen Devantier,formand11.45 – 12.00 Afrunding12.00 Frokost og afrejseÅrsmøde_ledere og konsulenter–13.indd 2 25/06/13 11.20

More magazines by this user
Similar magazines