20. december 2010 - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

20. december 2010 - Revisornævnet

Parterne fortsatte dog dialogen og forhandlede herunder om en forlængelse af 4 ugersfristen medhenblik på, at afhændelsen til klageren kunne falde på plads.Den 22. september 2009 afsatte klageren også selskabets hidtidige revision, og indklagede blev erstattetmed en revisor indsat af klageren. Efter det oplyste modtog indklagede ingen besked om detteskridt, hverken fra klageren eller den tiltrådte revisor, og var derfor indtil videre uvidende om sinfratræden.På anmodning fra PH, en af de udtrædende aktionærer, rettede indklagede den 23. (eller måske den24. og senest den 25.) september 2009 skriftligt henvendelse til Danske Bank, som varbankforbindelse for selskabet og dets datterselskaber, og anmodede banken”… om straks, at spærre kontoen indtil det er afklaret, hvem der er tegningsberettigetfor selskabet herunder hvem der har fuldmagt til at disponere på kontoen. Jeg vil gernepræcisere, at dispositioner foretaget efter kl. 13:42 den 23. september 2009 skal afvises.Ligeledes beder jeg om bankens fortrolighed om forholdet, indtil det dokumenteres,hvem der er rette tegningsberettigede til kontoen.Skulle der være yderligere konti som er oprettet i selskabets navn anmodes om sammeforholdsregler for disse konti.Samme forhold ønskes udøvet overfor engagementer med koncernforbundne selskaber,hvoraf samtlige nævnes:A Holding A/S, cvr. nr. …BSG …Biogas A/S, cvr. nr. …… ApS, cvr. nr. …… ApS, cvr. nr. …”Den 25. september 2009 skrev indklagede således til banken”Jeg forudsætter at kontoen er spærret som ønsket …”I slutningen af september 2009 holdt aftaleparterne et møde, som kulminerede med, at advokat NNden tidligere bestyrelsesformand og nu advokat for overdragerne - den 29. september 2009meddelte klageren, at han anså overdragelsesaftalerne for bortfaldet. Advokat NN henviste til, atklageren endnu ikke havde opfyldt betingelserne, og stillede krav om, at klageren skulle… gennemføre en direktions- og bestyrelsesændring i selskabet, hvorefter SH, PH ogFH i stedet for den nuværende ledelse genindtræder i såvel direktion som bestyrelse.…”Samme dag fulgte indklagede op på sin anmodning til banken og anførte bl.a., at”… Ovenstående 3 selskaber er overdraget på en betinget handel hvor betingelserneikke er opfyldt. Parterne er enige i at aftalen er ophørt og selskaberne registreres2

More magazines by this user
Similar magazines