Rettelsesblad nr ME-PU-1.pdf

vdvejdrift.dk

Rettelsesblad nr ME-PU-1.pdf

RETTELSESBLADSAMLET DRIFTSUDBUD 2012Mekaniske og elektriske installationerAPRIL 2012PUMPERRETTELSESBLAD NR. ME-PU-1


DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON27. april 2012 KBP KBP@vd.dkSamlet driftsudbud 2012Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer"Fagområde "Pumper"Rettelsesblad nr. ME-PU-1Tidligere udsendte rettelsesblade:For entreprise:ME-PU-OD-HGøres følgende gældende:Følgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af detigangværende udbud.FeltDokumentUdbudsbekendtgørelseUdbudsbekendtgørelseUBK-GEN-108168.pdfBestemmelser om udbud og tilbudTilbudslabels-ME.pdfTilbudslabelsTilbudslisterTilbudssamlelisteTBSL-GEN-03042012.pdfSærlige arbejdsbeskrivelser SAB-SOS-Bilag 3SAB-SOS-LVD-ME-GEN-Bilag 3-GPS-krav-2012-04-25Rettelser og tilføjelser:Entreprisekontrakt (EK):Side 3 – Betaling – 1. afsnit"Den samlede kontraktsum udgør kr. zzz.zzz.zzz,00"ændres til:"Den samlede årlige kontraktsum udgør kr. zzz.zzz.zzz,00"Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT):Side 8 – Stk. 1.5 Entreprisernes løbetid – 1. afsnit"Entrepriserne løber i 5 år i perioden 2013 til og med 2017, somnærmere anført i SB. Der er mulighed for forlængelse af periodenmed 2 år, jf. afsnit 2.8 Optioner."Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE2 af 3ændres til:"Entrepriserne løber i 5 år i perioden 2013 til og med 2017, somnærmere anført i entreprisekontrakten (EK). Der er mulighed forforlængelse af perioden med 2 år, jf. afsnit 2.8 Optioner."Yderligere rettelser og tilføjelser forårsaget afat A/S Øresundsbron (ASØ) vedr. Øresundsmotorvejen og herunder Tårnbytunnelenkort forinden udbudsstart valgte ikke at indgå i ME-entrepriserne.”BUT-ME.Vers100.Rev0_03042012.pdf” (BUT-ME)Side 5 afsnit 1.1:”Som medordregivere indgår:A/S Øresundsbron vedr. Øresundsmotorvejen, del af M3”Ændres til:”Som medordregivere indgår – dog med undtagelse af i MEentrepriser:A/S Øresundsbron vedr. Øresundsmotorvejen, del af M3””TABG-ME.Vers100.Rev0_03042012.pdf” (TABG-ME)Side 11, afsnit 2.3, sidste tekstafsnit på siden:”For Tårnbytunnelen afgives et fast beløb pr. gang for henholdsvisstor renhold, lille renhold og for renhold af ramper SAB-Teknik bilagC underbilag t afsnit 6.”Udgår.Side 15, afsnittene 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 og 3.4.7Udgår.”SAB-ME-Teknik.Vers100.Rev0_03042012.pdf” (SAB-ME-Teknik)Side 5, tabel 1.1, kolonne 3 række 5” D&V Frederikssundsvejs- og Bernstorffsvejtunnelensamt Tårnbytunnelen”Ændres til:”D&V Frederikssundsvejs- og Bernstorffsvejtunnelen”Side 12, afsnit 2.3, første bullit-punkt:


SIDE3 af 3”Bygværkstekniske installationer. Generelt: DANBRO+. TårnbyTunnelen endvidere: MAXIMO, Riskminder (SKS-D), BVT-Light”Ændres til:”Bygværkstekniske installationer. Generelt: DANBRO+.”Side 17 ca. midt for (hørende til afsnit 3.2.1.6)”For Tårnbytunnelen gælder: Ledende servicemontør vil kunne anvendessom backup for entrepriselederen i tilfælde af dennes kortvarigeforfald, såfremt ledende servicemontør lever op til de stilledekrav til afløseren, samt at ledende servicemontørs normale opgaverfortsat varetages fuldt ud forsvarligt.”Udgår.Side 33, tabel 3.8.2, kolonne 2 række 6:”ME-BY-OD-H – Tårnbytunnelen”, ”0”, ”10.000”Udgår.


Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Middelfart og Næstvedsamt hovedkontor i København.Find mere information på vejdirektoratet.dk.DRIFTSDIVISIONENNiels Juels Gade1059 København KTelefon 7244 3333vd@vd.dkvejdirektoratet.dk

More magazines by this user
Similar magazines