Krudtslam Nr.2-2005 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

Krudtslam Nr.2-2005 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

Indhold i dette nummer :Krudtkassen side 4Repræsentantskabsmøde side 5 – 6Nekrolog side 8Forslag til lovændring 041115 side 9Resultatliste side 10 – 17Associeringsaftale med D Sky U side 18 – 20DM 2005 side 21 – 22Lade kursus side 23Forslag til indførelse af sortkrudt terræn side 24 - 28Annonce side 29Stumpebørsen side 30Stævnekalender side 31DSS – mærkesalgbagsidenRedaktør : Hans-Werner Wolff


Krudtkassen :Så lykkedes det vist at få samlet al stoffet til bladet. I skrivende stund er detsøndag formiddag, og solen skinner udenfor. Øv, her sidder jeg igen vedskrivebordet igen-igen, mens papirbunkerne stille og roligt vokser ovre påreolen. Det kræver godt nok en del af min tid at passe forbundsarbejdet. Nå,foråret er på vej, og man kan se hen til diverse arrangementer og andre nyetiltag, som det fremgår af bladet.Jeg har etableret et samarbejde mellem Jens Kristian Kiillerich,Helsingoranske, og en af DSkyU’s e litetrænere. Jens Kristian har gennemen årrække ikke lagt skjul på, at han har internationale ambitioner med sinskydning. Vi kan ikke hjælpe økonomisk med store bidrag tilrejseomkostningerne, men tanken med dette samarbejde er at hjælpe Jens påvej på anden måde. Hvad dette samarbejde fører til hen ad vejen, bliverinteressant at følge med i. Det har ikke de store økonomiske udgifter forforbundet, men kan forhåbentlig gavne os på flere områder fremover. Der erogså tiltag til en mere bred uddannelse af pistolskytter. Se indbydelseandetsteds. Grib chancen og bliv en bedre pistolskytte!Genladningskursus. Mange har taget sådan et gennem en moderne skytteeller jagtforening. En del må ty til skyttekammerater for at få genladt derespatroner. Dette er der blevet talt en del om at gøre noget ved. Foreløbig harBjørn, Sjællandske taget initiativ til at lave et eller flere genladningskurserfor alle interesserede. Tak for det. Datoerne ligger ikke fast endnu, men devil komme på hjemmesiden, så hold øje med den. Muligvis vilforeningsformændene også modtage information herom. Se indbydelse her ibladet.Stævnet i København, DM i Musse, som bliver arrangeret af min egenforening, NM i Norge, EM i Tyskland, Langdistance VM i England, og såalle de andre muligheder for at komme ud at skyde. Der er nok afmuligheder for at mødes med andre sortkrudtere’til en venskabeligkappestrid, også hvis man ikke er topskytte.Af sager der for tiden arbejdes her på med kan f.eks. nævnes vilkår foropbevaring af sortkrudt i private hjem, endelig godkendelse af Western ogTerrænskydning. Snart kan vi forhåbentlig også byde velkommen til en nyforening fra Aalborg kanten. Danmarks ældste ifølge eget udsagn. DeBroderlige Danske Forladeskytter. Mere om disse og andre ting pårepræsentantskabsmødet.God sommer! Henrik Elmer.4


Repræsentantskabsmøde Lørdag den 7.maj kl 13.00Sted: Danhostel Søvej 3750 Ringe.(Samme sted som sidste år).Dagsorden ifølge vedtægterne:1. Valg af dirigent og referent.2. Beretning fra: Formand. Redaktør. Lovudvalg. Patronudvalg ogSportsudvalg.Alle beretninger fremlægges til godkendelse.3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.4. Budgetfremlægning.5. Indkomne forslag.6. Fastsættelse af kontingent.7. Valg af forbundets bestyrelse.8. Valg af repræsentant til MLAIC.9. Nedsættelse af diverse udvalg.10. Valg af 2 revisorer.11. Eventuelt.Vedr. pkt.5. Indkomne forslag. Der er fra Sjællandske indkommetforslag om at pistolskytter fra de er fyldt 60 år kan benytte 2håndsfatning til DM.Der er fra Østjyske kommet forslag om at et våben må benyttes 2gange i samme klasse til DM, se andetsteds i bladet.Da vi ønsker at ændre i udgivelsesdatoerne for Krudtslam til 1.03.-1.05.-01.09.og 1.12. Foreslår bestyrelsen følgende ændret iforbundsvedtægterne i pkt. 6.6 Indkaldelse tilRepræsentantskabsmøde: ”Meddelelse herom skal opslås i Krudtslampr. 1. marts.Bestyrelsen foreslår følgende tilføjet i standardvedtægterne forforeninger: Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kravet om landsdelsnavn.Vedr. pkt.7. Valg af formand. Henrik Elmer er på valg. Valg afbestyrelses medlemmer. På valg er i år Karin Flittner og Hans WernerWolff. Karin modtager ikke genvalg.Alle foreningsformænd vil modtage indbydelse medtilmeldingsskema, indkomne forslag, m.m.Med venlig hilsenBestyrelsen. 5


Indbydelse tilTerræn- og præsicionsskydningmed sortkrudtLørdag den 30. april ogsøndag den 1. maj2005Stævnet foregår på Københavns Skyttecenter,KalvebodSelinevej nr. 5, fra lørdag kl. 9.00Lørdag skydes terræn i følgende klasser: Forlader Gevær Patronladet riffel Forlader pistol/Revolver Patronladet Pistol/revolverDer skydes på 7 stationer med 4 skud pr. station.Pris: For den første skydning kr. 75,- For efterfølgendeklasser kr. 60,-Søndag skydes præsicion i følgende klasser:Vetterli, Fri baglader, 50M Winchester,Mariette, Kuchenreuter, Smith & WessonPris: For den første skydning kr. 75,- For efterfølgendeklasser kr. 60,-Præmier begge dage i forhold til antal deltagere.Lørdag aften lægges op til rigtig hygge, hvor Thor og Henriktryller med grillen for kun 85 kr. pr personMorgenmad, frokost og drikkevarer kan købes på stedet.Det er muligt at campere på centeret allerede fra fredag, blot duringer i forvejenAf hensyn til indkøb af mad vil vi meget gerne have en forhåndstilmelding på deltagelse i lørdagens grillarrangement.For tilmelding og nærmere information kontakt:Kurt Kjær på tlf. 29 22 63 56 eller på mailegeskoven@mail.dkMed skyttehilsenKjøbenhavnske- og Vestegnens Sortkrudtskytter7


Til minde om Torben OvergaardDjurske Sortkrudtskytter har med stor sorg måttet tage en sidsteafsked med vor Ven og tidligere formand Torben Overgaard, derefter et sygdomsforløb sov ind i december 2004.Vi mindes Torben med stor respekt for det arbejde han udførtesom formand, initiativtager og grundlægger af foreningenDjurske Sortkrudtskytter. Vi skylder ham herfor en stor tak!Æret være hans minde --- 1948-2004NM Rena – Norge 16. og 17. juli 2005.Er der interesse for at leje en bil 9 personers og køre til stævnet? Vikører fra Danmark tidligt fredag morgen den 15/7. Returnerer den17/7 efter præmie overrækkelsen, vi kan så være tilbage i DK den18/7 over middag. Pris for leje af b il +færge +broafgift vil være ca.1000,- kr. pr. mand såfremt bussens 9 pladser er besat. Ring 54 17 1807 eller mail flittner@tdcadsl.dk senest den 15/4. Karin Flittner.8


Forslag til lovændring :I de specielle ”Regler for afholdelse af Danmarksmesterskaber under Forbundet afDanske Sortkrudtskytter”kan man på side 47 i det samlede regelsæt, afsnit to, læseAfholdelseDer skydes efter MLAIC's regler, inklusive reglerne om replikavåbens udførelse.Eneste undtagelse er, at våben kan anvendes 2 gange i samme klasse, såfremtskytterne er ægtefæller eller forældre/børn. Skal et våben anvendes på dennemåde, skal det anføres i tilmeldingen, således at…...Dette foreslås ændret tilAfholdelseDer skydes efter MLAIC's regler, inklusive reglerne om replikavåbensudførelse. Eneste undtagelse er, at våben kan anvendes 2 gange i sammeklasse.. Skal et våben anvendes på denne måde, skal det anføres i tilmeldingen,således at…...Alternativt kan det foreslås ændret tilAfholdelseDer skydes efter MLAIC's regler, inklusive reglerne om replikavåbensudførelse. Undtaget herfra er, at samme våben kan anvendes 2 gange i sammeklasse og at der må benyttes foreningsejede våben. Skal et våben anvendes pådenne måde, skal det anføres i tilmeldingen, således at…Begrundelse for lovændringsforslagetDen nugældende danske regel tager sit udgangspunkt i MLAIC regelsættet som detses på side 13 -351 Generelle krav.A) Et våben må kun bruges een gang i samme klasse.B)Alle våben, der anvendes i MLAIC-mesterskaber, skal væreprivatejede.C)Forreste sigtemiddel må kun farves sort eller hvidt.D)Sikkerhedsro skal, hvis den er til stede, være i god funktionel stand.Nogen begrundelse for disse restriktioner kender jeg ikke, og kombineret med dedanske loves bestemmelser om medlemskab og aktivitet i 2 år før man kan fåpersonlig tilladelse, kommer det til at virke ekskluderende på nye skytter somønsker at deltage i konkurrencer. Af hensyn til stævne arrangørerne finder jeg detrimeligt, at der trods alt er en grænse for hvor mange der kan skyde med sammevåben.Med venlig hilsenRobert ElbrøndØstjyske sortkrudtsskytter 9


ResultatlisteUberti Cup 2004/05. Alle træffere m.m. kan ses påhjemmesiden.MiqueletHenrik Pedersen Sejs 50p 1.MaximillianHenrik Elmer Falsterske 62 1Niels Gade N.Jydske 58 2Kurt Nielsen Ribe 41 3MiniéJohn Jensen Falsterske 51 1WhitworthKurt Nielsen Ribe 72 1VetterliJohn Jensen Falsterske 91 1Kurt Nielsen Ribe 90 2Ove Staal Lolland 87 3Thorstein Clausen Kjøbenhavn 86 4Henrik Pedersen Sejs 86 5Lars Ringsing Falsterske 79 6Leif Houbøl Loland 78 7Jan Markussen Falsterske 76 8Karsten Petersen Sejs 75 9Bennet Hermandsen Bornholm 74 10Svend Aage K N Ribe 73 11Thomas Mehl Bornholm 66 12Mette Grønkær Ribe 57 13Frank Kofoed Bornholm 54 14Anders Ringsing Falsterske 53 15Thomas Kaihøj Sejs 51 16Margit Korsager Ribe 48 17Erik Hemningsen Vestegnen 46 18TanzutsuSøren Krogsbøll Fredriksh. 49 1Ole Fassel Bornholm 11 210


ComminazoKim Svendsen Falsterske 87 1Egon Rønne Bornholm 82 2Henrik L Sørensen Sejs 82 3Steen Petersen Falsterske 80 4Henrik Elmer Falsterske 79 5Jan Markussen Falsterske 74 6Søren Kogsbøll Fredrikshavn 70 7Henrik Pedersen Sejs 45 8KuchenreuterThomas Didriksen Falsterske 94 1Leif Houbøl Lollandske 92 2Kim Svendsen Sejs 90 3Thony Thunberg Bornholm 89 4Egon Rønne Bornholm 89 5Steen Petersen Falsterske 89 6Henrik L Sørensen Sejs 87 7Bruno Mikkelsen Vestegnen 82 8Kurt Kjær Vestegnens 77 9Jan Markussen Falsterske 77 1050M WinchesterJimmy Rygaard Skovshoved 93 1Jan Thygesen Skovshoved 92 2Ernst Thøgersen Skovshoved 89 3Egon Rønne Bornholm 87 4Kurt Nielsen Ribe 85 5Kurt Kjær Vestegnen 85 6Tage Christiansen Vestegnen 83 7Thorstein Clausen Kjøbenhavn 82 8Kenneth L Nielsen Sejs 82 9Ole Bramsgaard Bornholm 80 10Poul Due Ribe 80 11John Sander Vestegnen 79 12Mike Jakobsen Skovshoved 79 13Jens Christiansen Skovshoved 78 1411


Jannie Nyholm Skovshoved 77 15Niels Gade Nord Jydske 75 16Ole Hessel Falsterske 75 17Ole Hjort Bornholm 60 18ColtEgon Rønne Bornholm 90 1Kim Svendsen Falsterske 88 2Søren Kogsbøll Fredrikshavn 87 3Jens Christiansen Skovshoved 85 4Peter Scheffel Skovshoved 83 5Ole Jørgensen Skovshoved 78 6Ole Søndergaard Sejs 75 7Mike Jakobsen Skovshoved 75 8Ernst Thøgersen Skovshoved 74 9Janni Nyholm Skovshoved 70 10Klaus Flittner Sjællandske 61 11Niels Gade Nord Jydske 55 12Michael Hannibaldsen Sejs 34 13MarietteKim Svendsen Falsterske 93 1Lars Engelbrechtsen Nord Jydske 91 2Claus Johansen Kjøbenhavn 90 3Ove Staal Lollandske 89 4Christian Lillienskjold Djurske 88 5Egon Rønne Bornholm 86 6John Jensen Falsterske 86 7Søren Kogsbøll Fredrikshavn 85 8Michael Kofoed Bornholm 84 9Lars Rising Falsterske 84 10Kurt Kjær Vestegnen 83 11Ole Hessel Falsterske 82 12Ole Bramsgaard Bornholm 81 13Kenneth L Nielsen Sejs 81 14Karin Flittner Sjællandske 80 15Jens Christiansen Bornholm 80 16Allan Sørensen Falsterske 80 1712


Michael V Stern Skiveegnens 78 18Frank Kofoed Bornholn 78 19Michael Hannibalsen Sejs 76 20Henrik Christensen Djurske 73 21Morten Drejer Falsterske 72 22Henrik L. Sørensen Sejs 68 23Benneth Hermansen Bornholm 67 24Bruno Mikkelsen Vestegnen 67 25Mette Grønkær Ribe 66 26Klaus Flittner Sjællandske 65 27Peter Dalin Djurske 64 28Henrik Pedersen Sejs 63 29Vagn Knudsen Stevns 62 30Jan Spas Djurske 60 31Charles B Kobylecki Hillerød 59 32John Spas Djurske 57 33Arvid Kristensen Djurske 56 34Anders Rising Falsterske 53 35Allan Nygaard Djurske 52 36Anker Jespersen Stevns 51 37Ole Søndergaard Sejs 39 38Mogens Østrup Falsterske 29 39Thomas Mehl Bornholm 26 40Thomas Kaihøj Sejs 23 41Johnny Sørensen Stevns 18 42De MezaBo Boesen Ribe 95 1Niels Nielsen Ribe 89 2Christian Christensen Ribe 83 3KyhlMikael Hannibalsen Sejs 49 1PennsylvaniaHenrik Elmer Falsterske 84 1Kurt Nielsen Ribe 83 2Karin Flittner Sjællandske 66 3Bent Esbensen Ribe 65 413


KronborgEgon Rønne Bornholm 77 1Steen Pedersen Falsterske 70 2Henrik Pedersen Sejs 55 3Michael Hannibalsen Sejs 25 4RemingtonChristian Østerbæk Skive 82 1Bent Esbensen Ribe 75 2Leif Elkær Skive 69 3Peter Dalin Djurske 61 4Tony Rosgård Sejs 55 5Allan Nyegaard Djurske 53 6Finn Elbæk Blicheregn 51 7Fri bagladerPoul Due Ribe 89 1Jan Eifos Vestegnen 85 2Ole Hessel Falsterske 84 3Bent Esbensen Ribe 70 4Finn Elbæk Blicheregn 64 5Kurt Nielsen Ribe 62 6Niels Gade N. Jydske 60 7Henrik Pedersen Sejs 47 8Marius Terkelsen Kjøbenhavn 39 9Torstein Clausen Kjøbenhavn 8 10Smith &WessonClaus Johansen Kjøbenhavn 92 1Henrik Elmer Falsterske 90 2Kurt Kjær Vestegnen 89 3Henrik L Sørensen Sejs 89 4Egon Rønne Bornholm 88 5Paul Ricci Kjøbenhavn 88 6Jimmy Rygaard Skovshoved 87 7Tage Christensen Vestegnen 87 8Janni Nyholm Skovshoved 86 9Finn Elbæk Blicheregnen 85 10Jan Thøgersen Skovshoved 84 1114


Mike Jakobsen Skovshoved 82 12Jens Christiansen Skovshoved 82 13Ole Jørgensen Skovshoved 81 14Thomas Henriksen Sejs 79 15Svend Aage Knudsen Ribe 78 16Ole Hessel Falsterske 78 17Steen Eskebo Vestegnen 76 18Michael Kofoed Bornholm 76 19Henrik Pedersen Sejs 76 20Ernst Thøgersen Skovshoved 71 21Allan Nygaard Djurske 69 22Ole Søndergaard Sejs 66 23Christian Lillienskjold Djurske 63 24Bent Agner Vestegnen 63 25Margit Korsager Ribe 61 26Lars Engelbrechtsen N. Jydske 61 27Peter Dalin Djurske 57 28Henrik Møller Sejs 49 29Thomas Kaihøj Sejs 44 30Thorstein Clausen Kjøbenhavn 37 31OBS! OBS! PÅtilmeldingsblanketten til DM iMusse mangler klassen Wincehster. Dette ernaturligvis en fejl.15


Referat fra Bestyrelsesmøde lørdag den 26. februar 2005.Siden sidst.Vi har problemer med sortkrudt tilladelser. Derfor vil det være ønskeligt atvi sidder med ved forhandlingsbordet samme sammen med DSU ved enkommende forhandling med myndighederne, eller sekundært, at vi fårmulighed for nøje at informere DSU´s repræsentant om vore synspunkter.1.1, Den nye associeringsaftale.Henrik fremlagde ver. 2 af vort forslag til en ny associationsaftale medDSU.Den kunne vi alle gå ind for og selv om den ikke er endelig godkendt afDSU,Den vil nok i det store og hele kunne godkendes af DSU.Indkomne forslag:1.2 Forslag om at pistolskytter må benytte 2 håndsfatning til DM fra de erfyldt 60 år.Selv om forslaget kunne vække megen sympati, vil en tilladelse af 2-håndsfatning for skytter over 60 år give store problemer, ikke mindst iforbindelse med en anerkendelse af en event. ny rekord. Indførelse af 2-håndsfatning til DM vil kræve indførelse af en helt ny klasse, og dettekunne der ikke findes tilslutning til.1.3. Forslag om at 2 skytter må benytte samme våben ved DM.Dette forslag kunne bestyrelsen godt gå ind for, men det blev pointeret atdet kun kunne gælde ved DM.1.4 Hans Werners forslag om ændrede udgivelse s datoer for Krudtslam.Vi kunne på mødet tilslutte om Hans Werners ønske ang. Udgivelsesdatoerfor Krudtslam, dog vil det kræve en vedtægtsændring da det i vedtægternefremgår, at indkommende forslag skal offentliggøres i aprilnummeret.1.5 På valg er denne gang: Henrik E.- Karin - Hans Werner.På grund af for stort arbejdspres i forbindelse med den kommendekommunalreformHar Karin meddelt at hun trækker sig.1.6 Forbundets udvalg: Patronudvalget. Lovudvalget. SportsudvalgetDer var enighed om at Patronudvalget har gjort sit arbejde og nu kunnesluttes sammen med Sportsudvalget. Karin kunne i den forbindelse meddeleat hun også trak sig fra denne post.16


1.7 Dm arrangør 2006? Vi har p.t. ikke nogen.2. NM 2006. Det 25'ende i rækken. Sted og dato?Kurt undersøger mulighederne i Københavns Skyttecenter da det er et at defå steder der vil kunne rumme et arrangement af denne størrelsesorden.Dato er fastsat til 22-23 juli.3. De Broderlige Danske Forladeskytter. Ny forening. Vore vedtægterkræver at foreninger har et egnsnavn, skal dette ændres?Vi mener i bestyrelsen at tiden er løbet fra dette krav, og vil på detkommende Rep-møde søge det ændret i vedtægterne.4. Krudtslam. Vi skal have en annonce-ansvarlig person. Stof? MERESTOF!Dette punkt nåede vi ikke.5. NM 2005 i Norge. Er der tilskud fra Sportsudvalget? Forbundet?Fælleskørsellbuskørsel? EM deltagelse?Henrik Elmer undersøger.6. Fremstilling af vore egne medaljer til anvendelse ved DM, NM og UbertiCup.Vi bestiller når Henrik Elmer har undersøgt vores behov.7. Nyt fra Sportsudvalget?Flemming Kolstrup overtager styringen af Uberti-cup næste årKarin får trykt diplomerKurt efterlyser resultater af Uberti-cup og minder om deadline 1 marts.Kurt Kjær har sammen med Poul Due barslet med en ide om at afholdetrænings-seminar, der både skulle omfatte teori såvel som praktik. Der erdog ikke fastsat nogen datoer endnu.8. Ideer til vores 25 års jubilæum næste år? .Der var ingen forslag.9. Økonomi? (Den ser jo lovende ud10~ Eventuelt. Ladekursus, medlemslisteBjørn Andreasen fra Sjællandske arbejder på at afvikle et genlade-kurssus.Og også Kurt Nielsen fra Esbjerg arbejder i samme retning.Der er problemer med at få lokal-formændene til at sende brugelige data tilmedlemslisten.Mødet sluttede som forudbestemt kl. 17.00Referant: Palle Mallinger17


Associeringsaftale mellemForbundet af Danske SortkrudtskytteforeninerogDansk Skytte UnionIndledningMed denne aftale bekræftes den i 1994 vedtagne associering af Forbundet afDanske Sortkrudtskytteforeninger (DS)til Dansk Skytte Union (DSkyU), medlemaf Danmarks Idræts-Forbund (DIF).Samarbejdets formål er, at de særlige skydediscipliner under DS kan dyrkes ogudvikles bedst muligt i danske foreninger.OmfangAftalen omfatter DS og DS tilsluttede foreninger.Aftalen omfatter de DS skydediscipliner, der fremgår af Forbundet af DanskeSortkrudtskytters ”Lovbog for Sortkrudtsskytter”, og som de er opregnet iprotokollat til denne aftale. Ønske om udvidelse heraf skal behandles af DSkyU tilforlæggelse for relevante myndigheder.DS har via DSkyU sæde i Justitsministeriets Våbenkontaktudvalg.DSkyU’s kollektive forsikring dækker DS’s medlemmer.DS stævner kan optages i DSkyU stævnekalender og blad, Skyttebladet.ForpligtelserVedtægter for DS og foreninger i DS må ikke være i modstrid med DIF’s ogDSkyU’s love. Tilhørsforholdet til DS kyU og DIF skal eksplicit nævnes.DS foreninger og deres medlemmer kan benytte Skytteforeningernes Våbenregister(SKV)til registrering af godkendte våbe n. Våbenlovens krav til vedtægter ogbestyrelse for våbenpåtegning skal opfyldes for de foreninger, som ønsker atudnytte denne mulighed.Opdaterede adresselister over tilsluttede foreninger skal tilstilles DSkyU vedudgangen af hvert kalenderår eller efter anmodning.DSkyU indkalder til halvårlige møder på bestyrelsesniveau til drøftelse af forhold affælles interesse. DSkyU underretter DS om sager, hvor DS eller samarbejdet kanblive påvirket og inddrager videst muligt DS i sagsbehandlingen.DS’s formand eller dennes stedfortræder inviteres til at overvære DSkyU’srepræsentantskab.DSkyU’s formand eller dennes stedfort ræder inviteres til at overvære DS’sårsmøde.ØkonomiDer er ingen gensidige økonomiske forpligtelser mellem parterne, udover den afDIF pålignede forsikringspræmie.OpsigelseBegge parter kan opsige aftalen med ni (9)måneders varsel til en 31. december.18


IkrafttrædenAftalen træder i kraft efter godkendelse af begge parters kompetente forsamlinger.ForForbundet af Danske Sortkrudtskytteforeninger(DS)DenForDansk Skytte Union (DSkyU)DenProtokollatParterne er enige om at denne bekræftelse af associationsaftalen har til hensigt atbringe den eksisterende aftale i overensstemmelse med de øjeblikkeligeforudsætninger og ydre forhold.OmfangOversigt over DS’s aktive skyd ediscipliner ved bekræftelsenProgrammer:25m præcision skydninger efter nordiske og internationale regelsæt, medforskellige historiske pistol og revolver typer beregnet for sortkrudt.50m præcisionsskydninger efter nordiske og internationale regelsæt, medforskelliger historiske riffeltyper beregnet for sortkrudt.100m præcisionsskydninger efter nordiske og internationale regelsæt, medforskellige riffeltyper beregnet for sortkrudt.Derudover specielle dansk vedtagne præcisionsskydninger somspecificeret i ”Lovbog for So rtkrudtsskytter”.Lerdueskydning efter nordiske og internationale regelsæt medforladehaglvåben beregnet for sortkrudt.Westernskydning tilpasset danske forhold, efter nordisk og internationaltoplæg.Terrænskydning tilpasset danske forhold, efter nordisk og internationaltoplæg.19


DS er pt. 950 aktive medlemmer. Der afvikles årligt DM på skift mellemmedlemsforeningerne. Der deltager omkring 60 skytter. Derudover afvikles der enhjemmebane skydning i alle discipliner i vinterhalvåret, hvor forbundet er arrangør.Der deltager op mod 70 skytter. For tiden afholdes der 2 stævner herudover, hvorder konkurreres i internationale discipliner.Særlige forholdDSkyU er opmærksom på følgende:Der kan bæres historisk påklædning ved arrangementer både herhjemme og iudlandet. Våben kan bæres i pistolhylster på skydebanens område i forbindelse medhistorisk dragt, såfremt sikkerhedsbestemmelserne er overholdt.Der afholdes historiske træf med skydning mod utraditionelle mål og desudensærlige arrangementer af kulturel art, men hvor sikkerhedsbestemmelserne i alletilfælde bliver overholdt.RegistreringAssocieringen betyder at foreninger i DS er registreret i DIF og skal indsendemedlemsopgørelser. Sker dette ikke inden for tidsfristen tilbagekaldes foreningensret til at udstede våbenpåtegning.ØkonomiAt der ingen gensidige økonomiske forpligtelser er mellem parterne, begrundes medat de godkendelsesmæssige fordele DS opnår, skal balancere med et øgetmedlemstal og aktivitetsniveau for DSkyU, og dermed et øget DIF tilskud forDSkyU.Den direkte pålignede DIF forsikringspræmie betales af DS på linie medeksisterende forbund. I 2004 er den kr. 400,00 pr. forening, pt. for 31 foreninger.DS vil dog være berettiget til at søge DSkyU om tilskud/støtte.Internationale relationerDS er tilsluttet MLAIC (Muzleloaders Associations International Commitee). Derarrangeres VM hvert andet år, i lige år og EM hvert andet år, i ulige år.Mesterskaberne afholdes på skift mellem de forskellige medlemslande. Danmarkdeltager med et mindre antal skytter.DS er tillsluttet MLASC (Muzleloaders Associations Scandinavian Committee).Udover Danmark er Sverige, Finland og Norge medlemmer. England deltager påprøve for første gang i 2005. Der arrangeres NM hvert år på skift mellem de 4medlemslande. Danmark deltager med 15 til 20 skytter. Medlemskaberne er ikke istrid med DSkyU’s forpligtelser i ISSF.20


DM i Musse 17-18-19. juni 2005I Musse Skyttecenter på Lolland har vi masser af plads tilcampering. Der vil også være mulighed for at få tilsluttet220V til en eventuel campingvogn. Rigtig gode toilet ogbadeforhold.Gjæstgiveri, hvor vi under hele stævnet sælgermorgenmad, frokost, kaffe, te, øl, vand, bordvine m.m. tilkundevenlige priser.I festteltet er der gratis stadeplads lørdag og søndag, tilalle forhandlere, krejlere og andet godtfolk, der udbydereffekter til salg med relation til sortkrudtskydning. Lørdagskal teltet gøres klar til festmiddag kl.17.00, så der skalteltet ryddes.Festmenu lørdag aften: PelsjægerbordHovedret: Okseben, Stegeben/Revelsben, Kyllingelår,Majskolbe, Stegte gulerødder, Porrer med bacon, Bagtkartoffel, Brød og smør.Dessert: Nøddekurv med is og frugt.Pris pr. kuvert kr. 185,00(Vores pris er leveringsprisen fra restauranten)Sakskøbing Vandrehjem tlf. 54706045Sakskøbing Hotel tlf. 54704039Læs mere om stævnet på vores hjemmesidew.falsterske.dkHusk tilmelding senest 1.juni!Alle skytter vil senest en uge før stævnet modtage skydetider .Vi glæder os til at se rigtig mange sortkrudtere fra hele landet!Falsterske Sortkrudtsskytter 21


Falsterske indbyder hermed alle danskesortkrudtsskytter til dette års:Danmarksmesterskab17-18 og 19 juniMusse Skyttecenter på Lolland.Se yderligere på w.falsterske.dkPå vores hjemmeside kan blanketten også hentes.Tilmelding:Navn:_Forening:_Adresse:_By/Post nr._Jeg ønsker at deltage i flg. skydninger: (sæt kryds)Geværklasser:MiqueletMaximillianMinie’ WhitworthWalkyrieVetterliTanegashimaHizadaiDe MezaKyhlPennsylvaniaRemingtonBagladeriffelPistolklasser:CominazoKuchenreuterColtMarietteTanzutsuKronborgSmith &WessonLerduer: MantonLorenzoniPris for deltagelse i første klasse kr. 100,00Pris for følgende klasser pr. klasse kr.80,00Skyttefest lørdag aften a’kr. 185,00 pr.personTotal indbetales på giro 290-4667 senest 1.juniI alt_I alt_I alt_I alt_Postes til Henrik Elmer Havnegade 40 4941 Bandholmsenest 1.juni.22


LADE KURSUS.Alle sortkrudtskytter er velkommen!Kurset vil blive afholdt her i foråret og fremover.Det vil finde sted på Svansbjerg Skyttecenter lidt syd for Køge.Datoer vil komme senere, men det bliver lørdage eller søndage.Antal deltagere pr. kursus: 10-15 personer –pris: ca. kr. 200,-.Der vil blive gennemgået det af Justitsministeriets godkendte kursus +et tillæg om ladning af sortkrudtspatroner, som er godkendt afDskyU, som også står for udstedelsen af kursusbevis.Tilmelding snarest til: Bjørn Andreasen tlf. 56 65 45 21DM i sortkrudt terræn : Den 3. – 4. september 2005.Reserver allerede nu denne weeke nd til en spændende oplevelse påKøbenhavns Skyttecenter. Hvor Kjøbenhavnske- og VestegnensSortkrudtskytter indbyder til deltagelse i det første DM iterrænskydning.Detaljeret indbydelse udsendes senere. 23


Vedtægter for :Terrænskydning under forbundet af DanskeSortkrudtsskytter.Våben1.1 Alle våben som er i overensstemmelse med forbundet af DanskeSortkrudtskyttereller MLAIC´s vedtægter må anvendesKlasser2.1 En klasse for forlader pistol og revolver, original eller replika2.2 En klasse for patronladet pistol og revolver, original eller replika2.3 En klasse for forladet riffel og gevær, original eller replika2.4 En klasse for patronladet riffel eller gevær, original eller replikaHoldkonkurrence i samtlige klasser kan finde sted. Der kræves så mindst 4 tilmeldtehold fra mindst 2 forskellige foreninger. Hvert hold består af 2 på forhåndnavngivne skytterGenerelle bestemmelser:3.1 Ved enhver skydning skal der være udpeget en ansvarlig skydeleder, som hardet overordnedeansvar for skydningerne. Denne må ikke samtidig deltage i skydningerne3.2 Al skydning foregår uden nogen fast skydetid. Det betyder, at der skal givesalle skytter enrimelig tid til at gennemføre skydningen. I tvivlstilfælde et detbanekommandøren som træfferafgørelse3.3 DS skydereglement er gældende hvad angår sikkerhed, kugler, og sigtemidler3.4 Der skal tilstræbes størst mulig lighed for alle skytter på skydebanen3.5 Skytter som vælger at afbryde en skydning skal tømme sit våben indenvåbenkontrol3.6 Funktionsfejl skal afhjælpes af skytten selv indenfor en rimelig tid3.7 Ved våbenfejl kan skytten, hvis det er muligt få lov til at fortsætte efter endtreparation, ellermed et andet våben af samme model og kaliber. Skytten fortsætter så fra denstation hvorfejlen opstodMålmateriel:4.1 Målene skal være af varierende form og farve4.2 Der kan anvendes faste og bevægelige mål, samt faldmål4.3 Faste og bevægelige mål skal have en neutral kantlinie til registrering af træf24


Baneinstruks og kommandoer:5.1 Der skal forefindes baneinstruks for hver station. Denne skal indeholdeoplysning om antalfigurer, herunder om opdukkelige- og forsvindende mål, udgangsstilling ogevt. poient mål5.2 Sværhedsgraden bør være stigende5.3 Udgangsstilling skal altid være med ladt våben5.4 Klargøring skal ske bag skydelinien, baneinstruks skal være læst.5.5 Kommandoer på standpladsen skal være følgendeLad ( tændhætter påsættes, patroner lægges i trommel/kammerDer må skydesAflad våbenVåbenkontrolBanekommandør:6.1 Der skal være en banekommandør ved hver standplads når der skydes. Dennemå ikke selvskyde samtidig6.2 Banekommandøren kontrollere at alle mål er klargjorte til beskydning6.3 Banekommandøren meddeler, når der må tages opstilling ved standpladsen oglades6.4 Banekommandøren giver melding når der må skydes6.5 Banekommandøren kontrollere at alle blev færdige og har afladt.6.6 Sammen med banekommandøren markeres de opnåede resultater6.7 Banekommandøren påser, at banen forlades klargjort til næste hold6.8 Banekommandøren kan evt. medvirke ved afladning af et våben medfunktioneringsfejlog påser at det ikke fjernes fra standpladsen før det er afladtRegler for revolver og pistol klasserne:7.1 Der må max. lades med 5 skud pr. station7.2 Antal stationer kan variere fra 6-87.3 Der skydes ingen prøveskud7.4 Afstanden kan variere fra 5 –100MRegler for geværklasserne:8.1 Der skydes max. 5 skud pr station8.2 Antal stationer kan variere fra 6-88.3 Der skydes ingen prøveskud8.4 Afstanden kan variere afhængig af den enkelte banes beskaffenhed8.5 I stævneindbydelsen skal max. skydeafstand opgives for både kort- oglangløbede våben25


Regler for pointberegning:9.1 Antal træf og ramte mål angives separat, hvert træf og ramt mål giver 1 poient9.2 Skytten bestemmer selv hvordan han ønsker at fordele sine skud.Eks. 1mål ramt med 1 skud noteres som 1/1 dvs. 1 træf og 1 poient1 mål ramt med 2 skud noteres som 1/2 dvs. 1 træf og 2 poient9.3 I hver konkurrence skal der anvendes mindst 1 ringskive9.4 Hvor der anvendes bevægelige mål, regnes ovale skudhuller større end 2 xkaliberen sombomskud9.5 Som ramt betragtes ethvert skud som blot tangerer målet. Ved ringskive tællesindad nårringen er berørt ( i tvivlstilfælde kan benyttes dorn)9.6 Faldmål skal fælles helt før det regnes som ramt9.7 En skytte som lader med- eller afgiver flere skud end tilladt, fratrækkes 2poient ogdiskvalificeres i gentagende tilfældeSkydestillinger:10.1 Der kan forekomme skydning både med èn- og to hånds fatning i allerevolver/pistol klasser10.2 Skydestillingen for revolver kan være stående, høj knælende, lav knælende,siddende ellerliggende10.3 Udgangsstilling for revolver er stående eller knælende med våbnet i 45grader. Ved liggendeskydning må der sigtes direkte på måler i klarstilling10.4 Skydestilling for geværskytter kan være stående, høj knælende, lav knælende,siddende ellerliggende10.5 For geværskytter er udgangsstilling friVåben og udrustning:11.1 Original- og replika våben konkurrerer i samme klasser11.2 For regler om udrustning, herunder geværremme, gælder sammeforudsætninger som for BaneskydningPlacering: Individuel12.1 Ved individuel placering tæller antal af trufne mål højest.12.2 Ved lighed, tæller højeste antal point. Er der også lighed her, tæller højesteantal træf i sidste skive, ved stadig lighed, højeste antal træf i næstsidsteskive, osv.12.3 Ved mesterskaber kan der ved pointlighed arrangeres en særlig omskydning26


Placering: Hold13.1 Der beregnes efter samme principper som ved individuel placering13.2 Ved mesterskaber kan der ved poientlighed arrangeres en særlig omskydningSærlige forhold som skal iagttages af arrangerende forening:1.1 Den til disse vedtægter udarbejdede vejledning/instruks skal følges iforbindelse med såvel den forberedende planlægning, samt under skydningensgennemførelse1.2 Eventuelle særlige sikkerhedsforhold, gældende for den pågældendeskydebane eller station skal indskærpes over for alle skytter1.3 Der orienteres om forudsætninger og særlige sikkerhedsbestemmelser indenhver patrulje sendes af sted.1.4 Skriftlig instruks udleveres om fornødent til banekommandøren1.5 Ethvert brud på sikkerheden skal efterfølgende meddeles den ansvarligeskydeleder. Ved alvorlige eller gentaget brud på sikkerheden, skal skyttenøjeblikkeligt diskvalificeres og meddelelse straks gives til stævne ledelseSIKKERHEDSINSTRUKTION: TIL BANEKOMMANDØR1. Banekommandøren påser, at ingen går frem foran stoplinien før forrigeskyttehold har forladt deres standplads og foretaget markering af deresafgivne skud.2. Banekommandøren påser, at skytterne gør klar ved klargøringslinien3. Banekommandøren melder når skytterne må gå til standpladserne. Ogligeledes når der må lades (fænghætter eller patroner isættes).4. Banekommandøren melder når der må skydes5. Når alle har afgivet deres skud, melder banekommandøren ”Blev allefærdige, aflad, våbenkontrol, læg våbnene, markering”6. Banekontrolløren skal sikre sig, at alle våben er afladt, der kan hertilanvendes en ladestok som indsættes i løbet.7. Ved funktioneringsfejl får skytten lov til selv at afhjælpe fejlen ogfærdiggøre sin serie.8. Ved afhjælpning af funktioneringsfejl, skal øvrige skytter træde tilbage.Under afhjælpning af funktioneringsfejl SKAL våbnet hele tiden pege isikker retning d.v.s. mod skiverne.27


9. Kan skytten ikke selv afhjælpe fejlen inden for en rimelig tid, - somvurderes af banekommandøren -, skal skytten aflade sit våben og trækkesig ud af konkurrencen. Stævneledelsen kan evt. give lov til at demanglende stationer kan skydes senere hvis det er muligt.10. Intet våben må fjernes fra standpladsen før det er afladt.Banekommandøren kan være behjælpelig med at aflade det pågældendevåben.11. Ved en såkaldt klikker hvor kun fænghætten er afskudt, skal skyttenholde sit våben i skyderetningen i mindst 1 minut for at sikre mod evt.eftertænding12. I øvrigt gælder også de almindelige sikkerhedsbestemmelser som ernedfældet i ”Lovbog for Sortkrudtskytter”som det er enhver skyttes pligtat kende.Bliv en bedre skytte :Det har længe været et af de tilbud vi i forbundets bestyrelse har ønsket at kunnegive vore medlemmer.I Sportsudvalget har vi derfor besluttet, at nu skal det være. Vi tilbyder en rækketræningssamlinger som er geografisk opdelt og ligeledes med en opdeling for pistolog geværskytter.Der er tale om en èt dags træningssamling, hvor der vil være en vekselvirkning afteori og praktisk skydning med fejlretning.Undervisningen bliver forestået af undervisere som selv har mange års erfaring.Er du interesseret i at deltage eller høre nærmere så ring til:Paul Due 74 75 66 55, eller Kurt Kjær 29 22 63 56Endelige datoer vil blive fastlagt når vi har fået en fornemmelse af hvor storinteressen er.Tilmelding vil ske efter ”først til mølle”princippet (tilmelding er bindende)Pris for deltagelse som dækker undervisning og skydning samt fortæring vil værekr. 150,-ProgramKl. 09.00 –11.00Velkomst - præsensation +SkydeteknikKl. 11.00 –12.00Praktisk træning og fejlretningKl. 12.00 –13.00FrokostKl. 13.00 –14.30Kl. 14.30 –16.00Praktisk træning og fejlretningErfaringsudveksling med snak omVåben og udstyr m.m.Afslutning 28


Stumpebørsen :Til salg :1 stk. dansk grenader kopiuniform fra Napoleonskrigene.2 stk. korte franske flintlåsgeværer brugt af kanonbesætningen.--- og en del andet kopiudstyr til krigene 1801 – 1815 som kanbruges til sortkrudtsskydning og re-enactments.Ring og hør nærmere på 74 46 78 82 --- efter kl.1800.----------------------------------------------------------------------------------Haves : Bogen COLT- an American Legend af Wilson.Ønskes : Enfield Patrontaske med rem. --- tlf. 98 28 63 84.----------------------------------------------------------------------------------OBS – OBS – OBS !!!!Skytter med tøj/uniformer fra perioden ca.1700-1870, søges til etstort arrangement på Hals Skanse den 13. og 14. august 2005.Kontakt Torben Christensen : Mail sortkrudt@forlader.dk ellerTlf 98 68 10 4430


Stævnekalender 200530. april og 1.maj. Terræn og præsicionsstævne på KøbenhavnsSkyttecenter. Se indbydelse andetsteds her i bladet.7. Maj. Repræsentantskabsmøde. Ringe på Fyn.17.-19 juni. DM i Musse på Lolland. Falsterske arrangerer.Information og tilmeldingsblanket her i bladet og på w.falsterske.dk16.-17. juli. NM Rena. Norge. 200 km nord for Oslo.Indbydelse og program er ikke modtaget i skrivende stund. Kommer påhjemmesiden. Tilmelding til Henrik Elmer.1.-6. august. EM Pforzheim, Tyskland. Info på hjemmesiden. Tilmelding tilHenrik Elmer.11.-17. september. 5’te Langdistance VM. Bisley, England. Info hosHenrik Elmer.Western skydning. (øvelses skydninger)23/1-20/2-20/3-17/4- 15/5-12/6-10/7-7/8- 16/10-13/11-og 11/12.Lørdag- søndag den 20 og 21 august DM i westernskydning.Alle øvelsesskydninger begynder kl. 13.00,og foregår på EsbjergSkyttecenter i Måde, lige syd for Esbjerg, (for enden af motorvejen).Henvendelse til Paul Wahls Due tlf. 74 75 66 55.Se også vores hjemmeside: www.sortkrudt.dk31

More magazines by this user
Similar magazines