DELEGATIONSREJSE - it-forum midtjylland

itforum.dk
  • No tags were found...

DELEGATIONSREJSE - it-forum midtjylland

Kina satser stort på itForeløbigt programKina satser i disse år hårdt på at opbygge stærke, højteknologiske industrier i absolut verdensklasse,hvor informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er et af de vigtigste områder.Kina bruger 28 procent af deres samlede udviklingsudgifter på at udvikle nye produkter indenfor IKT. Dette er ikke så underligt set i lyset af, at Kina nu har nået 420 millioner internetbrugere,og antallet er stigende.Forskning, udvikling og markedsdannelse i Shanghai har særlig høj prioritet inden for toområder: Internet of things (pervasive computing/”it i alting”), der handler om, hvordancomputerkraft bliver indlejret i hverdagsprodukter og Interaktive Medier, der er forskning ogudvikling inden for spil, online medier (e-bøger, musik osv.) samt tilhørende teknologier såsommusiksøgning, visualiseringsteknologier, tekst-til-tale m.m. Danske virksomheder og forskningsinstitutionerhar mulighed for at byde ind på disse områder som stærke videnpartnereog underleverandører af højteknologi til de kinesiske universiteter og virksomheder.Nu har du en enestående mulighed for ved selvsyn at se nærmere på disse muligheder!MIDTNET-netværket for IT inviteres til at deltage i en fact-finding- og partnersøgningsrejse tilShanghai fra 26. november til 2. december 2011.Inden afrejse hjælper MIDTNET med at identificere muligheder og potentielle partneref.eks. gennem vores scouting-service. Og efter rejsen assisterer MIDTNET med opfølgningog udvikling af projektidéer, bl.a. gennem finansiel støtte til projektmodning.Fakta om KinaMed vækstrater på 8-10 procent og med en voksende købedygtig befolkningsgruppepå 200-300 millioner er Kina et marked i eksplosiv vækst. Det gør Kina til et yderstvæsentligt marked at være på. Produktionsomkostninger i Kina er stadig megetkonkurrencedygtige, men 9 ud af 10 danske virksomheder, der etablerer sig i Kina,gør det primært for at udnytte det voksende lokale marked.Med tocifrede årlige vækstrater, massive investeringer i forskning og udvikling ogflere store universiteter i absolut verdensklasse, danner Kina for øjeblikket fundamentetfor en grundlæggende forandring af det globale kredsløb af viden.Derfor er et styrket viden- og forskningssamarbejde med kinesiske videninstitutioneraf høj prioritet. Og kinesiske videninstitutioner er åbne og villige til at samarbejde,hvilket bl.a. bekræftes af Innovation Center Denmark i Shanghai, som er med tilat lette samarbejdet og udvekslingen af viden på tværs af grænser og kulturer.Lørdag d. 26.11Søndag d. 27.11Mandag d. 28.11Mandag d. 28.11Mandag d. 28.11Tirsdag d. 29.11Tirsdag d. 29.11Onsdag d. 30.11Torsdag d. 1.12Fredag d. 2.12Afrejse fra BillundAnkomst - Shanghai på egen håndInnovation Center Denmark: Kina - muligheder, udfordringer mv.Møder med relevante organisationer og myndighederMiddag med danske virksomhedsrepræsentanter i ShanghaiMøder med relevante organisationer og myndighederIndividuelle møderIndividuelle møderIndividuelle møderHjemrejseProgrammet er et foreløbigt program, som bliver tilrettelagt alt efter de tilmeldte virksomhederog deres interesseområder og ønsker. Nedenfor er eksempler på steder inden for it, der vil værerelevante at besøge på delegationsrejsen:Virksomhed: VELO (radio-frequency identification (RFID) technology)Virksomhed: Huawei (information and communications technology solutions provider)Virksomhed: SNDA – Shanda Interactive Entertainment Limited School of Electronic, Information and Electrical Engineering; Shanghai Jiao Tong University,and Fudan University Multimedia and Networking LabShanghai Institute of Microsystem and Information Technology (SIMIT)GRATIS TEKNOLOGI-SCOUTINGMIDTNET tilbyder et begrænset antal markeds- og teknologiscoutings til virksomheder,der deltager i programmet. Herigennem kan I bedre danne jer et billede afde potentielle teknologiske-, samarbejds-, og markedsmæssige muligheder, der er iKina inden for jeres forretningsområde. I får en kort rapport, der indeholder:En kort markedsbeskrivelse, størrelse, og udvikling af et bestemt produkt/serviceEt overblik over konkurrerende teknologier/virksomheder i KinaEt overblik over teknologiudviklingEt indblik i de vigtigste forskningsinstitutter/projekter i ShanghaiIdentifikation af barrierer, potentielle muligheder og forslag til de næste skridtAlle markeds- og teknologiscoutings udføres af Innovations Center Denmark,Shanghai og er fuldt ud finansieret af MIDTNET.


Tid og stedAfgang fra Billund: den 26. november 2011Afgang fra Shanghai: den 2. decemberTilmeldingPr. e-mail til Jane Hagelskjær:jaha@teknologisk.dk , tlf.: 72202784.Tilmeldingsfrist er senest 12. oktober 2011.Spørgsmål?Har du spørgsmål til MIDTNET eller delegationsrejsen er du velkommen til at kontakte:Projektleder Lars Holst-JørgensenProjektmedarbejder Rikke WetterstrømMail: lah@teknologisk.dkMail: rlw@outreach.au.dkTlf.: 72202638 Tlf.: 89428239 / 51181182PrisDeltagerne betaler selv rejse- og opholdsomkostninger, mens MIDTNET-programmet sørgerfor fælles og individuelle mødearrangementer, tolkning og lokal transport inden for Shanghaiområdet.Omkostninger til rejse og hotel forventes at blive ca. 15.000 kr. MIDTNET-programmet hjælpergerne med at booke rejsen.MIDTNET-programmet yder tilskud til projektmodning på op til 250.000 kr. til afklarendeundersøgelser (samarbejdsrelationer, specielle kinesiske forhold, videnskabeligdokumentation, produktudvikling, procesudvikling, servicedesign osv.). Tilskuddet kananvendes til at dække omkostningerne til den/de eksperter/forskere, der gennemførerprojektmodningsarbejdet, evt. i samarbejde med flere parter. Medfinansieringensøges formelt af en offentlig videninstitution, der indgår i udviklingsprojektet og kanmaksimalt udgøre 50 % af udgifterne til projektmodningen eller max 250.000 kr.

More magazines by this user
Similar magazines