Project- & IT Manager - Boxer TV

boxertv.dk
  • No tags were found...

Project- & IT Manager - Boxer TV

Project- & IT Manager - Boxer TVMed kompetence indenfor projektledelse, både generelt og IT relateretI efteråret 2009 påbegyndte det svensk ejede Boxer de første digitale TV-sendinger i det danskejordbaserede net - i dag har de over 350.000 kunder. I koncernen indgår foruden betalings TVselskaberne i Danmark, Sverige og Finland også medieoperatøren Teracom, der ejer og driver dejordbaserede netværk i Danmark og Sverige. Koncernen har ca. 700 ansatte – heraf 35 hos Boxer TV iDanmark. Søg venligst yderligere info på: www.boxertv.dkJobbet:Boxer TV har de seneste år etableret sig som en meget stærk spiller på det danske marked. Udviklingener positiv og den store kundetilgang sætter stadig større krav til infrastrukturen der skal sikre kvaliteten ikundehåndteringen. I den forbindelse søges nu en Project & IT manager der skal varetage et bredtansvarsområde. Du får reference til operation support manageren og ingår i operations teamet der skalsikre fundamentet for infrastrukturen.Stillingen er, ansvarsmæssigt, todelt. Ansvarsområderne er:• Ledelse af tværorganisatoriske projekter, der ikke er produktrelaterede.• Internt kontaktpunkt vedrørende kunderelaterede It systemer for Boxer Danmark, og ansvarlig forsammeSom projektleder får du bla følgende ansvarsområder:- Ansvarlig for ledelse af projekter internt i afdelingen samt tværorganisatorisk, herunder:- Målopfyldelse- Forventningsafstemning med interessenter bredt funderet- Løbende bred kommunikation om projektet, deadlines og status- Planlægning og specificering af nødvendigt ressourceforbrug- Sikring af dokumentation af f.eks. beslutninger og scopes- Sikre opsamling og strukturering af informationer og opgaver, således at overblik er sikret ogprioriteringer kan foretagesSom kontaktpunkt og ansvarlig for IT relaterede projekter får du bla følgende ansvarsområder:• I tæt samarbejde med Boxer Danmark og Boxers it-ressourcer at udvikle systemer og deres anvendelseyderligere• Deltage i nordiske It forvaltningsmøder og sikre den rette prioritering og fremdrift af udviklingsønsker• Intern forventningsafstemning og kommunikation i forhold til It udviklingsønsker og løbendefejlrettelser.• Støtte til forberedelse af krav specifikationer og use cases.• Kvalitetssikring, måling, opfølgning samt forbedringsforslag i samarbejde med Application managers ogprojektledere vedrørende eksisterende systemer, administration og udvikling.• Aktiv deltagelse i arbejdet med Boxers systemarkitektur og sikre juridiske krav.• Sikre, at Boxers reference og datamodel opdateres efter behov og efterleves.• Deltagelse i It projekter, herunder som bindeled for DK, mellem projekt og DK organisation.Herudover vil der komme en række adhoc opgaver. Virksomheden er i rivende udvikling og dette givermulighed for og krav til innovation og fleksibilitet også hvad angår ansvarsområder.Organisationen er præget af en åben, uformel og humoristisk omgangstone. Der gives plads til at tænkeud af boksen og du vil få mulighed for at påvirke din egen hverdag, og arbejde i teams såvel somselvstændigt.Kandidaten:Du er en forretningsorienteret person der bruger dit kommercielle overblik og din helhedsforståelse til atskabe processer/systemer der understøtter forretningen. Du har et forkromet overblik samt et stærkt


strukturgen. Du kan fokusere og fordybe dig i komplekse problemstillinger og du har solid erfaring medprojekt og proces og kvalitetsstyring. Det er et yderligere plus, hvis du er certificeret projektleder(PRINCE2). Du er en effektiv og målrettet person, der trives med mange deadlines, og du har en praktiskindfaldsvinkel til opgaverne.Din IT forståelse er bred og generel, og du er mere forretningsorienteret end teknisk forankret. Du skalhurtigt tilegne dig en god forståelse for Boxers koncept og Boxer Danmarks aktiviteter samt omsættedette til krav vedrørende it-support. Som person er du ambitiøs, loyal og yder en kvalitetsbevidst indsats,og du er flydende i engelsk både skriftlig og mundtlig.Selvfølgelig er dit drive langt over middel, og du er konstruktiv i din arbejdsstil. Du trives i en travl oguformel hverdag og har lyst til at blive en del af et miljø, der er præget af innovation, og hvor du selvbliver medansvarlig for at definere din jobfunktion. Du er holdspiller og giver input og inspiration til dineomgivelser.Vi tilbyder:Boxer er kendetegnet ved et professionelt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor resultaterne er synlige ogindsatsen måles. Du får mulighed for at arbejde selvstændigt og konceptuelt, og med et professioneltteam omkring dig, der kan inspirerer din indsats. For den rette er der gode udviklingsmuligheder som duselv kan være med til at skabe.Søg stillingen:Sabroe Selection varetager rekrutteringen. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til atkontakte Alice Sabroe eller Peter Søndergaard hos Sabroe Selection på tlf. 7023 8360. Stillingen søgesvia vores hjemmeside www.sabroe-selection.dk, registrer cv, hvor du skal indtaste dine stamdata, samtvedlægge din ansøgning og cv i word eller pdf format. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge demodtages. Mærk ansøgningen: Job nr. 1734

More magazines by this user
Similar magazines