12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 1-<strong>1885</strong>, 5. maj. Carl Gothard Rasmussen, døbt i Vantinge 31. maj <strong>1885</strong>, Ugift, Marie Nielsen af Vantinge, Udlagt Barnefader, UngkarlRasmus Nielsen af Skaarup. Anmærkninger: Anmeldt fra Espe-Vantinge S<strong>og</strong>neraad, 13. juni, Moderen opholdt sig Timaanedersdagenfør Barnets Fødsel i <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n.- <strong>1885</strong>, 12. juni. Peder Johannes Rasmussen, døbt i Kværndrup Kirke 21. juni <strong>1885</strong>. Ugift, Mette Kirstine Pedersen, til huse for VæverJens Christoffersen paa Kværndrup Mark, 29 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl, Peder Rasmussen paa Mullerup. Anmærkninger:Meldt fra Kværndrup, den 28. juni. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Jacob Hjeriksen i EllerupKohauge.12. <strong>1885</strong>, 26. juli. Rasmus Rasmussen, Tvilling, Hjemmedøbt 26. juli, Døbt i Kirken 27. september <strong>1885</strong>. Boelsmand Herman Rasmussen<strong>og</strong> Hustru Kirsten Hansen, 30 ¾ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Johanne Hansen, Pigen Nielsine Rasmussen, UngkarleneAnders Hansen <strong>og</strong> Niels Hansen, samt Husmand Anders Drejer – alle af Lakkendrup.13. <strong>1885</strong>, 13. august. Hans Peder Rasmussen, Hjemmedøbt 16. august <strong>1885</strong>. Gaardmand Poul Rasmussen <strong>og</strong> Hustru FrederikkeRasmussen, 34½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.14. <strong>1885</strong>, 9. august. Rasmus Rasmussen, Døbt i Kirken 13. september <strong>1885</strong>. Husmand Rasmus Mortensen Rasmussen <strong>og</strong> Hustru MarenHansen, 30 Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Anders Hansen i<strong>Gudbjerg</strong>, Skomagerne Anders Peder Larsen <strong>og</strong> Jens Peder Hansen af Ellerup.- <strong>1885</strong>, 4. juli. Marius Thomas Rasmussen, døbt i Gudme Kirke 2. august <strong>1885</strong>. Ugift, Karen Sofie Jensen i Gudme. Udlagt BarnefaderJens Rasmussen i Brænderup. Anmærkninger: Meldt fra Gudme 8. august <strong>1885</strong>. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Gaardmand Niels Caspersen i Brænderup.15. <strong>1885</strong>, 19. august. Albert Johannes Nielsen, Døbt i Kirken 18. oktober <strong>1885</strong>. Husbestyrer Hans Christen Hansen <strong>og</strong> Hustru JensineEline Rex, 38½ Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Johanne Hansen af Lunde, Pigen Marie Hansen af Ellerup Kohauge,Aftægtsmand Peder Garder paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Ungkarlene Niels Peder Nielsen <strong>og</strong> Anders Andersen af Hesselager.16. <strong>1885</strong>, 22. august. Emil Johannes Peter Jensen, Døbt i Kirken 27. september <strong>1885</strong>. Skolelærer Frederik Mejer Jensen <strong>og</strong> HustruJosephine Marie Pedersen, 28 Aar, Ellerup.17. <strong>1885</strong>, 23. september. Olaf Strøyer Emilius Christensen, Døbt i Kirken 15. november <strong>1885</strong>. Ugift, Caroline Petrine Strøyer, 24 Aar, tilhuse for Husmand Christen Larsen i Brændeskov. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Tømrer Andreas Christoffersen, søn af HusmandChristen Larsen i Brændeskov. Faddere: Pigen Marie Jensen af Lunde, Husmand Knud Jørgensens Hustru af Brændeskov, IndsidderHans Larsen Christensen, Indsidder Hans Jensen i Lunde <strong>og</strong> Ungkarl Niels Herman Christensen, Brændeskov. Anmærkninger:Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Bøstrup S<strong>og</strong>n paa Langeland.18. <strong>1885</strong>, 27. oktober. Peder Kjær, Døbt i Kirken 29. november <strong>1885</strong>. Boelsmand Nikolaj Peder Kjær <strong>og</strong> Hustru Karen Dorthea Hansen,28 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Peder Kjærs Hustru af Halts i Slesvig, Gaardmand Anders Jensens Hustru, LakkendrupMark, Gaardmand Peder Larsen, Gaardmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.19. <strong>1885</strong>, 12. december. Immanuel Theodor Larsen, Døbt i Kirken 17. januar 1886. Husmand Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Line MargretheHansen, 37 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Maren Larsen af Langaa, Pigen Hansine Christensen af Lakkendrup Mark,Husmændene Christian Hansen <strong>og</strong> Niels Jørgensen, samt Ungkarl Rasmus Andersen, alle af Lakkendrup Mark.20. <strong>1885</strong>, 21. december. Knud Laurits Rasmussen, Hjemmedøbt 28. december <strong>1885</strong>, Døbt i Kirken 7. februar 1886. Husmand HansRasmussen <strong>og</strong> Hustru Laurentine Johanne Katrine Nielsen, 26 Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Jørgen NielsensHustru af Tved, Husmand Hans Rasmussen af Gravvænge, Mejerist Peder Rasmussen af Tved, Træskomand Jens Rasmussen af Tved.1. 1886, 4. januar. Rasmus Hansen, Hjemmedøbt 24. januar, Døbt i Kirken 21. februar 1886. Ugift, Ane Rasmussen, 20½ Aar, Datter afSkovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen i Brændeskov, for hvem hun til huse. Udlagt Barnefader, Ungkarl Carl Lars Hansen, Gendarmer i Hjørring.Faddere: Ved Hjemmedaaben, Arbejdsmand, Knud Rasmussens Hustru <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsens Hustru, begge i Brændeskov.Indsidder Knud Rasmussens Hustru i Brændeskov, Pigen Christiane Jensine Pedersen, ibid., Indsidder Knud Rasmussen iBrændeskov, Former Hans Nielsen i Sørup, … Michael Rasmussen af Øster Skerninge. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel i Sørup S<strong>og</strong>n, for Gaardmand Rasmus Madsen.2. 1886, 9. februar. Carl Marius Rasmussen, Døbt i Kirken 2. marts 1886. Husmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Sophie Jensen, 28Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Johanne Jensen af Svendborg, Gaardmand Anders Rasmussens Hustru <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Gaardmand Anders Rasmussen, Ungkarlene Niels Peder Larsen <strong>og</strong> Rasmus Frederiksen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.3. 1886, 24. marts. Dødfødt. Ugift, Karoline Frandsen, 26 Aar, Ellerup, til huse for Rasmus Hansens Enke. Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Christen Nielsen i Frørup S<strong>og</strong>n.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 316. 1886, 26. september. Niels Hansen, Hjemmedøbt 13. oktober 1886. Ugift, Johanne Marie Pedersen i Lakkendrup, 20 Aar, UdlagtBarnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Smedesvend Niels Hansen i Skovballe paa Taasinge. Faddere: Hjemmedaab, Moderen bar Barnet, StenhuggerChristian Hansens Hustru Pernille Hansen af Lakkendrup. Anmærkninger: Barnet døde samme Dag, Pag.199. N:17.17. 1886, 22. oktober. Laurits Ingemann Hansen, Døbt i Kirken 26. december 1886. Væver Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Kirstine Jensen,28 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Opvarter Ludvig Jensens Hustru i København, Købmand Niels Larsens Hustru i Gudme,Gaardmand Søren Pedersen, Lakkendrup Mark, Gaardmand Niels Thomsen, Lakkendrup, Gaardmand Jens Pedersen Dyhr,Lakkendrup.18. 1886, 4. november. Martin Jensen, Hjemmedøbt 9. november 1886, Døbt i Kirken 6. februar 1887. Husmand Anders Jensen <strong>og</strong>Hustru Mathilde Hansen, 32 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Indsidder Christian Rasmussens Hustru af Lakkendrup Mark,Husmand Christen Hansens Hustru i Brudager. Indsidder Christian Rasmussen af Lakkendrup Mark, Ungkarlene Rasmus Hansen afSvindinge <strong>og</strong> Anders Andersen i <strong>Gudbjerg</strong>.19. 1886, 4. november. Hans Jørgen Christen Hansen, Døbt i Kirken 16. januar 1887. Gaardmand Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru MarthaHansen, 35 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Johanne Hansen, Datter af Gaardmand Hans Jørgensen, Klausebølle paa Langeland.Gaardmand Niels Madsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Niels Madsen, Tømmermand Hans Frederiksen <strong>og</strong> Hjulmand ChristenNielsen, alle i <strong>Gudbjerg</strong>.20. 1886, 19. december. Hans Peder Hjalmar Larsen, Hjemmedøbt 25. december, Døbt i Kirken 27. februar 1887. skovløber ClausLarsen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Hansen, 32 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Hjemmedaab, indsidder Hans Madsens Hustru,Ellerup, Skovløber Peder C. Pedersens Hustru, Glorup Dyrehave, Barnets Forældre. – Pigen Karen Pedersen i Albjerg, Skovløber PederChristian Pedersens Hustru, Glorup Dyrehave, Gaardmand Niels Caspersen i Brænderup, Skovløber Peder Christian Pedersen iGlorup Dyrehave <strong>og</strong> Ungkarl Frederik Hansen i Langaa.1. 1887, 6. januar. Frits Gerhard Jensen, Døbt i Kirken 24. april 1887. Indsidder Hans Jensen <strong>og</strong> Sophie Frederikke Jacobsen, 39 Aar,Brændeskov. Faddere: Maren Kirstine Jensen, Indsidder Hans Jensens Datter i Brændeskov, Pigen Ane Cathrine Larsen, <strong>Gudbjerg</strong>Skov, Husmand Jens Pedersen i Brændeskov, Ungkarl Jens Jensen i Brændeskov, Ungkarl Peder Hansen Løv, Brændeskov.”1886, 15. november. Oure. Rasmus Hansen Piil, Døbt i <strong>Gudbjerg</strong> Kirke 23. januar 1887. Sømand Carl Christian Piil <strong>og</strong> Hustru KarenMarie Rasmussen, 32 Aar af Lundeborg. Faddere: Pigen Emma Kirstine Piil af Klintholm, Pigen Hanne Kirstine Hansen, <strong>Gudbjerg</strong>,Skomager Rasmus Hansen <strong>og</strong> Murer Hans Peder Hansen, begge i <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Sømand Annart Piil, Klintholm.2. 1887, 17. februar. Dødfødt. Husmand <strong>og</strong> Bødker Christen Sohnesen <strong>og</strong> Hustru Karen Larsen, 25 Aar, Ellerup.a. 1886, 10. december. Lars Peder Christoffersen, Døbt i Gislev Kirke, 26. december 1886. Ugift, Kirsten Christoffersen, Gislev 19½ Aar.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Ellerup Mark i <strong>Gudbjerg</strong>. Tilmeldt af Gislev-EllestedS<strong>og</strong>neraad, 18. februar 1887.3. 1887, 1. marts. Hans Larsen, Døbt i Kirken 7. april 1887. hjulmand Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Maren Sophie Gregersen, 28 ½ Aar,Ellerup. Faddere: Pigen Ane Marie Jensen i Gudme, Husmand Jacob Jensens Hustru i Ellerup, Gaardmand Rasmus Rasmussen iEllerup, Gaardmand Jørgen Larsen i Ellerup <strong>og</strong> Skomager Hans Jensen i Gudme.4. 1887, 29. marts. Dødfødt. Indsidder Gustav Johannesen <strong>og</strong> Hustru Maren Kirstine Nielsen, 24 Aar, Familiehuset ved Mullerup.5. 1887, 11. april. Niels Rasmussen Madsen, Døbt i Kirken 22. maj 1887. Ugift, Karen Marie Hansen, 28 Aar, Ellerup. UdlagtBarnefader, Ungkarl Hans Peder Madsen, Trøstrup, Korup. Faddere: Kvæghandler Niels Nielsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>, Pigen JohanneKirstine Hansen i Ellerup, Ungkarl Christen Christensen i Ellerup, Niels Nielsen Hansen <strong>og</strong> Knud Lars Larsen, Ligeledes begge afEllerup. Anmærkninger: Ubberud <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong>, Ungkarl, Husmand Hans Peder Madsen af Korup Mark <strong>og</strong> Pigen Karen Marie Hansen afEllerup Mark, er Ægteviede, 30. september 1887, i Ubberud Kirke.b. 1887, 18. februar. Rasmus Peder Hansen, Døbt i Oure Kirke, 27. marts 1887. Ugift, Ane Kirstine Rasmussen af Albjerg, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Anders Christian Hansen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel i <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Tilmeldt af Oure-Vejstrup S<strong>og</strong>neraad 15. april 1887.6. 1887, 27. april. Lars Rasmussen, Døbt i Kirken 29. maj 1887. Indsidder Knud Christensen Rasmussen <strong>og</strong> Hustru ChristineRasmussen, 26 Aar i Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Peder Hansens Hustru, Tved Mark, Husmand Peder Hansen afTved mark, Husmand Rasmus Larsen <strong>og</strong> Boelsmand Lars Pedersen – begge af Brændeskov.7. 1887, 7. maj. Anders Peder Andersen, Hjemmedøbt 16. maj 1887, Døbt i Kirken 5. juni 1887. Ugift, Ane Margrethe Pedersen, 25½Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Udlagt Barnefader Ungkarl, Tjenestekarl Niels Andersen i Slude. Faddere: ved Hjemmedaab, Sypige Ane SophieCarlsen <strong>og</strong> Indsidder Jens Christian Pedersens Hustru, begge i <strong>Gudbjerg</strong>. I Kirken, Sypige Ane Sophie Carlsen, <strong>Gudbjerg</strong>, SkomagerErik Larsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>. Indsidder Jens Christian Pedersen i <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Niels Andersen i Slude <strong>og</strong> Ungkarl ChristenCarlsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Frørup S<strong>og</strong>n.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 48. 1887, 4. juni, Hans Sophus Sohnesen, Døbt i Kirken 3. juli 1887. Husbestyrer Anders Sohnesen <strong>og</strong> Hustru Anne Marie Hansen, 32½Aar, Ellerup Sejet. Faddere: Barnets Moder, Husmand Lars Eriksens Hustru i Langaa, Gaardmand Hans Eriksen i Langaa, HusmandHans Rasmussen af Ellerup Sejet <strong>og</strong> Indsidder Søren Pedersen, Ellerup Sejet.9. 1887, 20. juni. Aksel Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 7. august 1887. Bødker Frederik Ferdinand Hansen <strong>og</strong> HustruAne Christensen, 35 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Forpagter <strong>og</strong> Mejerist Peder Rasmussen af Brændeskov, BødkerPeder Hansen Løv af Brændeskov <strong>og</strong> Ungkarl Hans Kristensen, Oure Mark.10. 1887, 19. juli. Ejnar Carl Peder Rasmussen, Hjemmedøbt 3. august, Døbt i Kirken 16. oktober 1887. Skolelærer <strong>og</strong> KirkesangerPeder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Mette Cathrine Hansen, 36 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: ved Hjemmedaab, Barnets Forældre. I Kirken;Snedker J. Hansens Hustru, Nørrebro, Odense, Gaardmand Hans Rasmussens Hustru i Birkende. Snedker J. Hansen af Odense,Gaardmændene Hans Rasmussen af Birkende <strong>og</strong> Jens Rasmussen af Hundtofte Mark.11. 1887, 13. juli. Christian Nielsen, Døbt i Kirken 25. september 1887. Indsidder Jørgen Christian Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne SophiePedersen, 44 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Gjertrud Nielsen, tjenende paa Eskelund, Indsidder Gustav JohansensHustru af Familiehuset ved Mullerup. Indsidder Lars Rasmussen af Familiehuset ved Mullerup., Gaardmand Niels Pedersen af EllerupKohauge <strong>og</strong> Indsidder Gustav Johansen af Familiehuset ved Mullerup.12. 1887, 15. august. Et udøbt <strong>Drenge</strong>barn. Ugift, Maren Dorthea Hansen, Væver Hans Madsens Datter i Brændeskov, 22 Aar. UdlagtBarnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Hjulmand Lars Peder Nielsen i Horne. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel iSørup.13. 1887, 17. august. Jens Albert Rasmussen, Døbt i Kirken 25. september 1887. Høker Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Laurentine JohanneKatrine Nielsen, 27 ¾ Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Mejerist Peder Rasmussens Hustru i Brændeskov, Husmand HansRasmussen Gravvænge, Mejerist Peder Rasmussen i Brændeskov <strong>og</strong> Husmand Jens Rasmussen i Tved.c. 1887, 3. februar. Herslev S<strong>og</strong>n. Anders Christian Jørgensen, Tvilling, Hjemmedøbt i Herslev S<strong>og</strong>n 9. april 1887. Indsidder <strong>og</strong>Blikkenslager Peder Jørgensen <strong>og</strong> Marie Elisabeth Christensen, Hørup Mark.Anmærkninger: Indførte ifølge Begæring fra Formanden i Herslev S<strong>og</strong>neraad, P. Dahl, i Skrivelse dateret 12. juli 1887, med henvisningtil … Min Skrivelse af 12. september 1872 <strong>og</strong> 22. marts 1873. Forældrene nød interimistisk Understøttelse af <strong>Gudbjerg</strong> Kommune, daBørnene blev født. Herslev <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong>, Vejle Amt, 1886-<strong>1891</strong>, opslag 5.d. 1887, 3. februar. Herslev S<strong>og</strong>n. Andreas Frederik Jørgensen, Tvilling, Hjemmedøbt i Herslev S<strong>og</strong>n 9. april 1887. Indsidder <strong>og</strong>Blikkenslager Peder Jørgensen <strong>og</strong> Marie Elisabeth Christensen, Hørup Mark.14. 1887, 4. oktober. Christen Martin Christensen, Døbt i Kirken 31. oktober 1887. Indsidder Hans Larsen Christensen <strong>og</strong> HustruChristine Jørgensen, 38 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Jørgensen, Egebjerg, Bødker Frederik Ferdinand Hansens Hustru afBrændeskov, Ungkarl Hans Jensen, Høje Dong, Ungkarl Niels Hansen Christensen, Kirkeby, Husmand Christen Larsen, Brændeskov.15. 1887, 3. november. Anders Johan Henrik Johansen, Døbt i Kirken 18. december 1887. Indsidder Christian Johansen <strong>og</strong> HustruMaren Hansen, 29 Aar, Lakkendrup. Faddere: Barnets Moder, Indsidder Christian Henrik Hornemann Hansens Hustru afLakkendrup, Gaardmand Jens Pedersen, Ungkarlene Hans Hansen <strong>og</strong> Anders Hansen – alle af Lakkendrup.16. 1887, 20. november. Alfred Hansen, Døbt i Kirken 11. december. Ugift, Pouline Knudsen, tjenende paa Mullerup, ophold i Ellerup,24 Aar. Udlagt Barnefader, Staldkarl, Alexander Hansen paa Mullerup. Faddere: Pigen Marie Hansen, tjenende Lærer Jensen i Ellerup,Pigen Nicoline Rasmussen, tjenende i Ellerup, Husmand Christoffer Frederiksen <strong>og</strong> Christian Andersen, begge af Ellerup <strong>og</strong> StaldkarlAlexander Hansen paa Mullerup.17. 1887, 20. december. Kristoffer Kristoffersen, Døbt i Kirken 5. februar 1888. Kromand <strong>og</strong> Boelsmand Rasmus Christoffersen <strong>og</strong>Hustru Karen Hansen Larsen, 30 Aar, Sortebro Kro. Faddere: Barnets Moder, Husmand Jens Rasmussens Hustru af Brudager Mark,Gaardmand Rasmus Hansen Lehnskov af <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Gaardmand Hans Larsen af Lakkendrup, Ungkarl Lars Jørgensen,Lakkendrup Mark.18. 1887, 27. december. Hans Jensen, Døbt i Kirken 22. marts 1888. Husmand Jens Jensen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen, 34 ½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>Mark. Faddere: Husmand Hans Peder Jensens Hustru af Gudme Mark, Husmand Anders Hansens Enke af Vormark, Ungkarl JensHansen af Gudme Mark, Husmand Rasmus Jensen af Galdbjerg, Husmand Niels Jensen af Galdbjerg.1. 1888, 11, januar. Dødfødt. Møller Johan Frederik Rasmussen <strong>og</strong> Ane Marie Jensen, 42 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>.a. 1887, 12. december. Andreas Julius Hansen, Hjemmedøbt 13. december i Gislev. Ugift, Emma Kristine Carlsdatter, Gislev. UdlagtBarnefader Andreas Julius Hansen, Tjenestekarl paa Eskelund. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselpaa Brænderupgaard i <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Tilmeldt ad Gislev-Ellested S<strong>og</strong>neraad, 12. januar 1888.2. 1888, 27. januar. Rasmus Ole Rasmussen, Døbt i Kirken 29. marts 1888. Gaardmand Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru HenrikkeMargrethe Hansen, 32 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Claus Poulsens Datter Maren Clausen af Lakkendrup Mark barBarnet, Hmd. Niels Rasmussens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Gmd. Anders Jensen af Lakkendrup Mark, Ungkarl Niels PederLarsen <strong>og</strong> Gmd. Peder Larsen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov. † 22. februar 1896, 7 Aar.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 53. 1888, 28. februar. Dødfødt. Gaardmand Nikolaj Peder Kjær <strong>og</strong> Hustru Maren Dorthea Hansen, 31 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov.4. 1888, 9. maj. *Hans Christian Pedersen, Døbt i Kirken 27. maj 1888. Ugifte Johanne Christine Hansen, S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed HansChristensens Datter af <strong>Gudbjerg</strong>, 18 ¾ Aar gl. Udlagt Barnefader Ungkarl Søren Møller Pedersen af Ellerup Grøftehave. Faddere: Gmd.Christen Pedersens Hustru af Ellerup Grøftehave, Gmd. Knud Christensens Hustru af Ellerup Kohave, S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensenaf <strong>Gudbjerg</strong>, Gmd. Christen Pedersen af Ellerup Grøftehave. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds LehnsBirkedommers Navnebevis 8. juli 1905, er hans fulde Navn, *Hans Christian Møller, (O.P.A. № 460/1905).5. 1888, 4. juni. Hans Hansen, Døbt i Kirken 1. juli 1888. Gaardbestyrer Anders Lausen Hansen <strong>og</strong> Hustru Johanne Andersen, 34 Aar,Lakkendrup. Faddere: Barnets Moder, Husmand Anders Nielsen Drejers Hustru af Lakkendrup, Boelsmand Herman Rasmussen afLakkendrup, Hmd. Anders Nielsen Drejer <strong>og</strong> Hmd. Hans Andersen af Vormark.6. 1888, 7. juni. Hans Jørgen Hansen, Hjemmedøbt 7. juli 1888. Husmand Knud Hansen <strong>og</strong> Hustru Anne Margrethe Larsen, 42 Aar,Ellerup. Faddere: Hjemmedaab. Indsidder Christen Pedersens Enke <strong>og</strong> Husmand Peder Larsens Hustru, begge af Ellerup. Døde udenDaabspublikation.7. 1888, 9. juni. Jens Martinus Jensen, Døbt i Kirken 12. august 1888. Ugift, Ane Caroline Hansen, ophold hos Indsidder Hans Madsen iEllerup, 25 Aar. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Anders Christian Jensen af Svindinge Mark. Faddere: Pigen Anne Marie Hansen,tjener Gaardmand Niels Jørgensen i Brænderup, Indsidder Lars Hansens Hustru af Ellerup. Ungkarl Anders Christian Jensen,Svindinge Mark, Ungkarl Hans Jørgen Hansen, Ellerup Mark, Ungkarl Christian Pedersen, Ellerup Mark.8. 1888, 28. juni. Hans Christensen Sohnesen, Døbt i Kirken 5. august 1888. Husmand Christen Sohnesen <strong>og</strong> Hustru Karen Larsen, 27½ Aar, Ellerup. Faddere: Karen Andersen, Gaardmand Hans Andersens Enke af Ellerup Mark, Smed Jørgen Danielsens Hustru afBrænderup, Smed Jørgen Danielsen af Brænderup, Husmand Knud Hansen af Ellerup, Husmand Claus Hansen af Ellerup.9. 1888, 29. juni. Niels Casper Larsen, Døbt i Kirken 22. juli 1888. Skovløber Claus Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Hansen afBrænderup Vænge, 33 ¾ Aar. Faddere: Gaardbestyrer Hans Poulsens Hustru af Brænderup, Gaardmand Niels Caspersens Hustru afBrænderup, Gaardmand Niels Caspersen, Brænderup, Husmand Hans Jørgensen, Brænderup, Ungkarl Salomon Andersen,Brænderup.10. 1888, 9. august. Jens Peder Christian Pedersen, Døbt i Kirken 26. august 1888. Ugift, Ane Margrethe Pedersen, hos Indsidder JensChristian Pedersen, <strong>Gudbjerg</strong>, 27 Aar. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Niels Andersen, tjenende paa Als. Faddere: Pigen HansineAndersen Bang, tjenende Gaardmand Christen Christensen, Ellerup Mark, Husmand Rasmus Bæks Enke, Ellerup. Indsidder JensChristian Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Søren Pedersen, Sørup, Ungkarl Johan Ludvig Johansen, Ellerup Mark.11. 1888, 16. august. *Alfred Granhøj Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 7. oktober 1888. Gaardmand Christen Hansen <strong>og</strong>Hustru Dorthea Jørgensen, 27 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Ungkarl Johannes Hansen af Vejstrup, UngkarlAnders Hansen, Vejstrup, Ungkarl Rasmus Jørgensen af Øster Aaby Mark. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 10. januar1906, er hans fulde Navn; *Alfred Hansen Granhøj, (O.P.A. № 400/1906).12. 1888, 31. august. Emil Rejnholt Kierstein, Døbt i Kirken 28. oktober 1888. Slagter Carl Nielsen <strong>og</strong> Hustru Marie Dorthes Andersen,31 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Laura Rasmine Hansen, tjenende Gaardmand Hans … i Brudager, Husmand KnudRasmussens Hustru af Lakkendrup Mark, Husmand Frederik Pedersen, Lakkendrup Mark, Husmand Jens Rasmussen, LakkendrupMark, Husmand Knud Rasmussen, Lakkendrup Mark.13. 1888, 19. september. Thorvald Magnus Hansen, Døbt i Kirken 11. november 1888. Husmand <strong>og</strong> Væver Hans Hansen <strong>og</strong> HustruAne Kirstine Jensen, 30 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Husmand Rasmus Madsens Hustru af Heldager. BoelsmandHerman Rasmussen, Lakkendrup Mark, Aftægtsmand Lars Hansen, Lakkendrup Mark <strong>og</strong> Barnets Fader.14. 1888, 21. september. *Niels Marius Anton Lang Henriksen, Døbt i Kirken 11. november 1888. Indsidder Hans Henriksen <strong>og</strong>Hustru Gjertrud Nielsen, 22 Aar, Ellerup Sejet. Faddere: Barnets Moder, Indsidder Gustav Johansens Hustru i Familiehuset vedMullerup. Indsidder Gustav Johansen, Familiehuset ved Mullerup, Indsidder Jørgen Christian Nielsen, Familiehuset ved Mullerup,Indsidder Søren Pedersen, Ellerup Sejet. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis26. juli 1905, er hans fulde Navn; *Niels Marius Anton Henriksen Lang, (O.P.A. № 557/1905).15. 1888, 24. oktober. Johannes Pedersen Johansen, Døbt i Kirken 11. november 1888. Ugift, Anne Marie Larsen, opholdende sig iEllerup, 23 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Tjenestekarl Peder Johansen af <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Husmand Hans HansensHustru, Lakkendrup Mark, Gaardmand Hans Andersens Hustru af Ellerup. Ungkarl, Tjenestekarl Anders Johansen i Svendborg,Ungkarl, Tjenestekarl Mads Johansen, Gudme, Væversvend Lars Johansen, Langaa.16. 1888, 9. november. Hans Jørgen Laurits Hansen, Døbt i Kirken 16. december 1888. Ugift, Hansine Nicoline Rasmussen, opholdendesig hos sin Plejemoder, Husmand Jørgen Jørgensens Enke i Ellerup, 20 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Tjenestekarl Lars PederHansen i Blangstrup. Faddere: Indsidder Hans Andersens Hustru af Familiehuset ved Mullerup, Pigen Johanne Hansen, tjenende paaMullerup, Indsidder Christoffer Frederiksen af Ellerup, Indsidder Hans Andersen, Familiehuset ved Mullerup., Ungkarl PederChristian Pedersen, … strup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 617. 1888, 23. november. Rasmus Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 30. december 1888. Husmand Peder Johan Rasmussen <strong>og</strong> HustruMaren Sophie Andersen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Handelsmand Hans Rasmussens Hustru i Græsholmene ved Svendborg,Husmand Niels Rasmussens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Husmand Niels Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Peder Larsen,<strong>Gudbjerg</strong> Skov, Handelsmand Hans Rasmussen, Græsholmene ved Svendborg.1. 1889, 1. januar. Anders Peder Andersen, Døbt i Kirken 17. februar 1889. Indsidder Peder Christian Andersen <strong>og</strong> Hustru Karen MarieMadsen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Eriksen, tjenende paa Fallegaard, Pigen Rasmine Ottesen, tjenende paaFallegaard, Tjenestekarl Mads Hansen, Fallegaard, Tjenestekarl Anders Peder Andersen af Langaa, aftægtsmand Peder Garder af<strong>Gudbjerg</strong> Skov.2. 1889, 7. januar. Hans Peder Hansen, Døbt i Kirken 3. marts 1889, Skomager Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru Anne Marie Hansen, 27 Aar,Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Hans Frederiksens Enke af Dongs Højrup, Husmand Hans Rasmussen (Fald) afBrændeskov <strong>og</strong> Ungkarlene Peder Hansen af Brændeskov <strong>og</strong> Frederik Peder Hansen af Dongs Højrup.3. 1889, 21. januar. Valdemar Marius Jensen, Døbt i Kirken 24. marts. Husmand Anders Jensen <strong>og</strong> Hustru Mathilde Hansen, 34 ½ Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Indsidder Anders Hansens Hustru af Lakkendrup Mark, Indsidder Anders Hansen,Lakkendrup Mark, Ungkarl Jens Jensen af Lakkendrup, Ungkarl Hans Christensen af Lakkendrup Mark.4. 1889, 29. januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 7. april 1889. Gaardmand Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Christensen, 34 Aar,Ellerup Grøftehauge. Faddere: Gaardbestyrer Christen Poulsens Hustru, Ellerup Mark, Gaardmand Knud Christensens Hustru afEllerup Kohauge, Gaardmand Christen Nielsen, Ellerup Mark, Gaardmand Rasmus Jørgensen, Ellerup Mark, Gaardmand Knud LyderHansen, Ellerup Mark.5. 1889. 6. februar. Hans Jørgen Hansen, Døbt i Kirken 31. marts 1889. Husmand Hans Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane MaleneAndersen, 42 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder. Indsidder Hans Larsen Andersens Hustru af Lakkendrup Mark. Gmd.Anders Jensen, Peder Hansen <strong>og</strong> Hmd. Peder Sørensen; alle af Lakkendrup Mark.6. 1889, 22. februar. Peder Pedersen, Hjemmedøbt 24. februar 1889. Ugift, Johanne Marie Pedersen, Datter af Gaardmand unge JensPedersen i Lakkendrup, 17½ Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Tjenestekarl Lars Madsen i Bække. Anmærkninger: VedHjemmedaaben, Husmand Erik Larsens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Gaardmand Jens Pedersens Hustru af Lakkendrup. Døde udenDaabspublikation.7. 1889, 1. marts. Christian Larsen, Døbt i Kirken 19. april 1889, Langfredag. Hjulmand Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Maren SophiaGregersen, 38 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Husmand Jacob Jensens Hustru af Ellerup. Husmand Jacob Jensen af Ellerup,Skomager Hans Jensen af Gudme, Husmand Jens Vilhelmsen af Albjerg.8. 1889, 5. marts. Anders Nielsen Drejer, Døbt i Kirken 22. april 1889, 2. Paaskedag. Husmand Anders Nielsen Drejer <strong>og</strong> Hustru MarenHansen, 38 Aar, Lakkendrup. Faddere: Barnets Moder, Træskomand Rasmus Rasmussens Hustru paa Lakkendrup Mark, IndsidderAnders Lausen Hansen, Lakkendrup Mark, Husmand Hans Rasmussen, Skaarup Mark, Ungkarl Niels Hansen af Lakkendrup.9. 1889, 8. marts. Carl Ludvig Jensen, Døbt i Kirken 28. april 1889, Indsidder Jeppe Jensen <strong>og</strong> Hustru Maren Kirstine Nielsen, 41 Aar,Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Lars Henrik Jensens Hustru i Lunde, Husmand Knud Jørgensen i Brændeskov,Husmand Frederik Ferdinand Hansen, Brændeskov, Barnets Fader.10. 1889, 11. marts. Hans Jensen Frederiksen, Døbt i Kirken 12. maj 1889. Gaardbestyrer Rasmus Peder Frederiksen <strong>og</strong> Hustru MarenJensen, 25 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Henrik Hansens Hustru af Egense, Gmd. Anders Jensens Hustru af Egense, Gmd.Niels Rasmussen, Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen, Hmd. Niels Rasmussen, alle af <strong>Gudbjerg</strong> Skov.11. 1889, 16. marts. Knud Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 12. maj 1889. Arbejdsmand Knud Christian Rasmussen <strong>og</strong> HustruChristine Rasmussen, 27½ Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Nielsen, Husmand Niels Pedersens Datter af Tved Mark, PigenChristiane Pedersen i Brændeskov, Boelsmand Hans Pedersen i Brændeskov, Husmand Peder Hansen af Tved, Husmand JensJørgensen af Ellerup.12. 1889, 10. april. Laurits Carl Hansen, Døbt i Kirken 30. juni 1889. Gaardmand Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru Mathilde Hansen, 38 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Mathilde Hansen i Clausbølle paa Langeland, Gaardmand Niels Madsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>, GaardmandNiels Madsen, <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Christen Ditlev Nielsen, Clausbølle, Gaardmand Frederik Hansen, Clausbølle.13. 1889, 13. april. Hans Nielsen Rasmussen, Døbt i Kirken 30. maj 1889. Kristi Himmelfartsdag. Høker Hans Rasmussen <strong>og</strong> HustruLaurentine Johanne Katrine Nielsen, 29 Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Jens Christoffersens Hustru afBrændeskov, Forpagter Peder Rasmussen, Brændeskovgaard, Husmand Jens Christoffersen, Brændeskov, Husmand Hans Rasmussen,Brudager, Gravvænge.a. 1889, 3. marts. Kristen Marius Hansen, døbt i Ørbæk Kirke 7. april 1889. Ugift, Johanne Marie Pedersen, opholdende sig hosHusmand Hans Larsens Enke paa Ørbæk Mark. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Smedesvend Niels Hansen af Ellerup, <strong>Gudbjerg</strong>.Faddere: ej tilmeldte. Anmærkninger: Moderen opholdt sig Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Tilmeldt af ØrbækS<strong>og</strong>neraad 10. april 1889. Barnefaderen har Skriftligt vedkendt sig Paterniteten.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 714. 1889, 4. maj. Axel Alfred Johan Ludvig Pedersen, Hjemmedøbt 20. maj, Døbt i Kirken 2. juni 1889. Ugift, Ane Nielsen, ophold hosIndsidder Rasmus Nielsens Enke paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark, 30 Aar, Udlagt Barnefader, Tyende Jørgen Peder Pedersen paa K<strong>og</strong>tvedgaardved Svendborg. Faddere: tilstede ved Hjemmedaaben; Barnets Moder <strong>og</strong> Pigen Pouline Knudsen af <strong>Gudbjerg</strong> Mark. I Kirken, PigenHansine Nicoline Rasmussen, Ellerup, Pigen Sidsel Christensen i <strong>Gudbjerg</strong> Familiehus, Hørmester Hans Larsen af <strong>Gudbjerg</strong> Mark,Aftægtsmand Peder Rasmussen (Garder), Indsidder Jens Christian Pedersen, <strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: Moderen opholdt sigTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark.15, 1889, 15. maj. Rasmus Marinus Sohnesen, Døbt i Kirken 16. juni 1889. Indsidder Anders Sohnesen <strong>og</strong> Hustru Anne Marie Hansen,24 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Husmand Peder Pedersens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Hans Eriksen, Langaa, HusmandPeder Pedersen, <strong>Gudbjerg</strong>, Vejmand Anders Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong>.16. 1889, 19. maj. Harald Albert Nielsen, Døbt i Kirken 21. juli 1889. Husmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 44 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Husmand, Væver Jens Rasmussens Hustru af Lakkendrup Mark. Gaardmand NielsRasmussen af Ellerup, Ungkarl Niels Lyder Nielsen af Lakkendrup, Barnets Fader.17. 1889, 23. juni. Johannes Madsen, Døbt i Kirken 11. august 1889. Købmand Jens Peder Madsen <strong>og</strong> Hustru Caroline Hansen, 37 Aar,Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Skolelærer Jensens Hustru i Ellerup, Snedker Hans Thomsen, Ellerup, Snedker Niels ChristianHansen, Ellerup, Gmd. Anders Christensen, Ellerup18. 1889, 2. august. Hans Rasmussen, Hjemmedøbt 12. august 1889. Husmand Rasmus Mortensen Rasmussen <strong>og</strong> Hustru HansHansen, 34 Aar, Ellerup. Faddere: ved Hjemmedaaben, Barnets Forældre. Døde uden Daabspublikation.19. 1889, 26. august. Hans Christoffersen, Døbt i Kirken 13. oktober 1890. Kroejer Rasmus Christoffersen <strong>og</strong> Hustru Karen HansenLarsen, 31 Aar, Sortebro Kro. Faddere: Barnets Moder, Husmand Jens Rasmussens Hustru af Brudager Mark, Gaardmand RasmusHansen Lehnskov, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Gaardmand Hans Larsen, Lakkendrup, Gaardbestyrer Lars Jørgensen, Lakkendrup Mark. ~ SaraPedersen, *22. marts 1888, Aarslev.20. 1889, 3. september. Niels Peder Pedersen, Døbt i Kirken 13. oktober 1889. Husmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 24Aar, Ellerup Mark. Faddere: Barnets Moder, Indsidder Jørgen Hansens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>, Indsidder Jørgen Hansen, <strong>Gudbjerg</strong>,Husmand Henrik Andersen, Ellerup Mark, Husmand Niels Pedersen, Ellerup Mark.21. 1889, 8. oktober. Hans Peder Christian Hansen, Døbt i Kirken 27. oktober 1889. Ugift, Maren Hansen, opholdende sig hosHusmand Lars Hansen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, 28 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl, Peder Christian Jensen, Fæstningsarbejder vedKøbenhavn. Faddere: Pigen Sidsel Christensen, Bødker Christen Christensens Datter af <strong>Gudbjerg</strong>, Indsidder Hans Rasmussens Hustruaf Lakkendrup, Indsidder Hans Rasmussen, Lakkendrup, Husmand Lars Hansen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Bødkersvend Harald Christensen,<strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Brudager S<strong>og</strong>n.22. 1889, 28. oktober. *Rasmus Peder Pedersen, Døbt i Kirken 8. december 1889. Husbestyrer Jacob Pedersen <strong>og</strong> Hustru Anna Madsen,23½ Aar, Ellerup Sejet. Faddere: Barnets Moder, Husmand Hans Nielsens Hustru af Ellerup Sejet, Husmand Hans Nielsen, EllerupSejet, Husmand Jacob Jensen, Ellerup Sejet, Barnets Fader. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds LehnsBirkedommers Navnebevis 23. december 1905, er hans fulde Navn; *Rasmus Peder Pedersen Bonneven, (O.P.A. № 938/1905).23. 1889, 16. november. Hans Peder Jensen, Døbt i Kirken 26. december 1889, 2. juledag. Gaardmand Peder Jensen <strong>og</strong> Hustru AnneMarie Nielsen, 32 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Lars Dinesens Hustru, Galdbjerg, Gaardmand LarsDinesen, Galdbjerg, Ungkarl Jens Jensen, Lakkendrup, Mejerist Rasmus Jensen, Røjle.1. 1890, 10. januar. Axel Georg Kierstein, Døbt i Kirken 23. marts 1890. Slagter Carl Nielsen Kierstein <strong>og</strong> Hustru Marie DortheaAndersen, 32 Aar gl. af Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Nielsen, Sypige i Albjerg, Oure, Væver Jens Rasmussens Hustruaf Lakkendrup Mark, Gmd. Jens Sørensen af Lakkendrup Mark, Hmd. Knud Rasmussen, Lakkendrup Mark, Hmd. Frederik Pedersen,Lakkendrup Mark.2. 1890, 17. februar. Hans Christian Carl Hansen, Hjemmedøbt 6. marts 1890. Husmand Lars Hansen <strong>og</strong> Hustru Karen Andersen, 33Aar <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Ved Hjemmedaaben, Gaardbestyrer Rasmus Peder Frederiksens Hustru Maren Jensen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Barnets Forældre. Anmærkninger: Døde uden Daabspublikation.3. 1890, 27. februar. Et Dødfødt <strong>Drenge</strong>barn. Husmand Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Lise Margrethe Hansen, 44 Aar, Lakkendrup Mark.4. 1890, 15. april. *Lars Andreas Johannes Hansen, Døbt i Kirken 18. maj 1890. Ugift, Ane Christensen, Datter af Indsidder,Træskomand, Christen Larsen, Brændeskov, 25 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Tjenestekarl Lars Johannes Hansen af Brudager.Faddere: Pigen Karen Christensen, Datter af Træskomand Christen Larsen, Brændeskov, Træskomand Christen Larsen, Brændeskov,Husmand Knud Jørgensen, skomager Niels Hansen, Brændeskov. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds LehnsBirkedommers Navnebevis 12. juli 1905, er hans fulde Navn: *Lars Andreas Johannes Hansen Veistrup, (O.P.A. № 484/1905).5. 1890, 19. april. Alfred Hornemann Hansen, Hjemmedøbt 19. april 1890. Arbejdsmand Kristian Henrik Hansen <strong>og</strong> Hustru PernilleHansen, 31 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Ved Hjemmedaaben, Jordemoder Anne Larsen af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Barnets Forældre.Anmærkninger: Døde uden Daabspublikation.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 86. 1890, 19. april. *Ejnar Granhøj Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 26. maj 1890. Boelsmand af <strong>Gudbjerg</strong> Mark, KristenHansen (Granhøj) <strong>og</strong> Hustru Dorthea Jørgensen, 29 Aar. Faddere: Barnets Moder, Ungkarl Sofus Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Johannes, beggeaf Vejstrup, Ungkarl Christian Jørgensen af Lørup i Ryslinge Sortebjerggaard, Lakkendrup, <strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: I henhold tilKongelig Bevilling 10. januar 1906, er hans fulde Navn; *Ejnar Hansen Granhøj, (O.P.A. № 400/1906).7. 1890, 26. maj. *Aage Hans Christian Hansen, Døbt i Kirken 22. juni 1890. Kusk Ivar Hansen <strong>og</strong> Hustru Marie Petra Jørgensen, 29Aar, Mullerup Kuskebolig. Faddere: Barnets Moder, Boelsmand Hans Frandsen, <strong>Gudbjerg</strong>, Skovf<strong>og</strong>ed Morten Poulsen i Slesvig,Gartnerelev Christen Hansen, Frederiksdal. Anmærkninger: Navnet forandret ved tilføjelse af Guldborg, efter Kgl. Bevilling 21. juli1898, *Aage Hans Christian Hansen Guldborg.8. 1890, 27. maj. Lars Olsen Larsen, Døbt i Kirken 22. juni 1890. Gaardforpagter Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hustru Abel Cathrine Hansen, 44Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Gaardmand Knud Christensens Hustru af Ellerup Kohauge, Gaardmand Knud Christensen, EllerupKohauge, Ungkarl Christen Hansen Larsen, Ellerup Kohauge, Ungkarl Jørgen Larsen, Ellerup Kohauge.9. 1890, 2. juni. Hans Hansen, Døbt i Kirken 27. juni 1890. Murer Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru Karen Kirstine Hansen, 29 Aar, Ellerup.Faddere: Barnets Moder, Købmand N. Pedersen, Ellerup, Gaardbestyrer Niels Jensen, Ellerup, Husbestyrer Rasmus Christoffersen,Ellerup.10. 1890, 17. juni. Jørgen Larsen, Døbt i Kirken 3. august 1890. Gaardmand Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hustru Karen Frandsen, 38 Aar, EllerupMark. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru af Ellerup Grøftehauge, Gaardmand Knud Lyder Hansen, Ellerup Mark,Gaardmand Rasmus Jørgensen, Ellerup Mark, Gaardmand Hans Rasmussen, Ellerup Mark.11. 1890, 19. juni. Anders Marius Knudsen, Døbt i Kirken 3. august 1890. Husmand Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Hustru Marie KirstineNielsen, 36 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Former Jørgen Hansens Hustru af Sørup, Gaardmand Christen Nielsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Husmand Peder Larsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Lars Knudsen Larsen, Lakkendrup Mark.12. 1890, 25. juli. Hans Henrik Larsen, Døbt i Kirken 17. august 1890. Ugift, Ane Kirstine Hansen, Datter af Husmand Hans Rasmussenaf Brændeskov, 28 Aar. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Christian Larsen, Trunderup. Faddere: Skovf<strong>og</strong>ed Niels Peder KnudsensHustru af Tved Mark, Skovf<strong>og</strong>ed Niels Peder Knudsen, Tved Mark, Ungkarl, Murer Peder Larsen, Svendborg, Tjenestekarl RasmusHansen, Trunderup.13. 1890, 2. august. *Hans Henrik Hornemann Hansen, Døbt i Kirken 21. september 1890. Husmand Ludvig Hansen <strong>og</strong> Hustru AneAndersen Knudsen, 25 Aar, Lakkendrup Mark. I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 10.november 1905, er hans fulde navn; *Hans Henrik Hornemann, (O.P.A. № 787/1905).14. 1890, 10. august. Johan Valdemar Johansen, Døbt i Kirken 31. august 1890. Husejer (i Brudager) Peder Johansen <strong>og</strong> Hustru AneMarie Larsen, 24 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Anders Andersen, Brudager Kile, Husmand LarsJohansen i Gudme, Væver Hans Johansen af Langaa.15. 1890, 16. august. Dødfødt. Gaardbestyrer Niels Jensen <strong>og</strong> Hustru Sara Nielsen, 31 Aar, Ellerup.16. 1890, 1. september. Lars Peder Larsen, Døbt i Kirken 5. oktober 1890. Husmand Hans Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane KirstineChristensen, 35 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> mark. Faddere: Barnets Moder, Husmand Anders Frederiksen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Husmand ChristenRasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Gaardbestyrer Peder Larsen Christensen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark.17. 1890, 9. september. Hans Peder Pedersen, Døbt i Kirken 19. oktober 1890. Gaardmand Henrik Pedersen <strong>og</strong> Hustru Ane KirstineAndersen, 31 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Jens Sørensen, Lakkendrup Mark, Gaardmand Peder Jensen,<strong>Gudbjerg</strong> mark, Bødker Christen Sohnesen, Ellerup.18. 1890, 17. september. - - - Murer Jens Christoffersen <strong>og</strong> Hustru Johanne Kirstine Pedersen, 29 Aar, Brændeskov. Anmærkninger:Døde uden Daabspublikation.19. 1890, 1. november. *Niels Henrik Hansen, Døbt i Kirken 26. december 1890, 2. juledag. Indsidder Jens Hansen <strong>og</strong> Hustru HanneHansen, 29 Aar, paa Stjernegaard. Faddere: Mathilde Hansen, Tjenestepige paa Broholm, Arbejdsmand Jørgen Hansen, Kværndrup,Arbejdsmand Lars Nielsen, Kværndrup, Tjenestekarl Hans Pedersen, Rostrupgaard. Anmærkninger: I Henhold til Sunds GudmeHerredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 31. august 1916, er hans fulde Navn, *Niels Henrik Skjoldemose, (O.P.A. №111/1918).20. 1890, 22. november Rasmus Hansen, Døbt i Kirken 26. december 1890. Skomager Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Hansen, 29Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Ungkarl Peder Hansen i Brændeskov, Skomagersvend Hans Jørgen Hansen, Brændeskov,Skrædder Lars Hansen, Dongs Højrup.21. 1890, 24. december. Hans Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 8. februar <strong>1891</strong>. Arbejdsmand Knud Christian Rasmussen <strong>og</strong> HustruChristine Rasmussen, 29, Brændeskov. Faddere: Christine Pedersen, Boelsmand Hans Pedersens Datter i Brændeskov, Husmand HansLarsen, Tved Mark, Husmand Jens Jørgen Jensen, Ellerup <strong>og</strong> Barnets Fader.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 91. <strong>1891</strong>, 5. januar. Rasmus Jacob Hansen, Døbt i Kirken 15. februar <strong>1891</strong>. Arbejdsmand Lars Peder Hansen <strong>og</strong> Hustru Hansine NicolineRasmussen, 22 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Karen Marie Johansen, Husmand Johannes Larsens Datter af Ellerup, Husmand MortenPedersen, Ellerup, Indsidder Christoffer Frederiksen, Ellerup, Barnets Fader.2. <strong>1891</strong>, 12. januar. *Mads Peder Jacobsen, Døbt i Kirken 22. februar <strong>1891</strong>. Husmand Hans Jacobsen <strong>og</strong> Hustru Nielsine Rasmussen, 30Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Boelsmand Herman Rasmussen, Lakkendrup, Gaardmand Niels Hansen,Lakkendrup, Gaardbestyrer Christen Poulsen, Ellerup. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds LehnsBirkedommers Navnebevis 4. januar 1906, er hans fulde Navn; *Mads Peder Jacobsen Lindegaard, (O.P.A. № 23/1906).3. <strong>1891</strong>, 16. januar. Anders Hansen Andersen, Tvilling, Hjemmedøbt 31. januar <strong>1891</strong>, Døbt i Kirken 26. marts <strong>1891</strong>. GaardbestyrerRasmus Andersen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Hansen, 37 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: ved Hjemmedaaben, Barnets Forældre <strong>og</strong>Gaardmand Anders Hansen Duelund, Lakkendrup Mark, Husmand Hjerik Hansens Hustru paa Brudager Mark. I Kirken, BarnetsModer, Gaardbestyrer Lars Jørgensen Duelund, Lakkendrup Mark, Ungkarl Hans Jørgen Hansen, Lakkendrup Mark, Barnets Fader.4. <strong>1891</strong>, 16. januar. Jens Peder Andersen, Tvilling, Hjemmedøbt 31. januar <strong>1891</strong>, Døbt i Kirken 26. marts <strong>1891</strong>. Gaardbestyrer RasmusAndersen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Hansen, 37 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: ved Hjemmedaaben, Barnets Forældre <strong>og</strong> GaardmandAnders Hansen Duelund, Lakkendrup Mark, Husmand Hjerik Hansens Hustru paa Brudager Mark. I Kirken, Maren Hansen,Gaardmand Niels Hansens Datter i Lakkendrup, Husmand Hjerik Hansen, Brudager, Husmand Niels Larsen, Brudager Kile,Boelsmand Hans Frandsen, <strong>Gudbjerg</strong>.5. <strong>1891</strong>, 18. januar. *Kristen Thorvald Pedersen, hjemmedøbt 31. januar, Døbt i Kirken 8. marts <strong>1891</strong>. Gaardbestyrer Hans PederPedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Rasmussen, 25 Aar, Ellerup Grøftehauge. Faddere ved hjemmedøbt: barnets Forældre, Gmd. NielsRasmussens Hustru, Ellerup. I <strong>Gudbjerg</strong> Kirke: Barnets Moder, Ungkarlene Niels Rasmussen, Rasmus Rasmussen af Ellerup <strong>og</strong> SørenMøller Pedersen, <strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: Fører i henhold til Bevis fra Svendborg Amt af 2. februar 1868, (J.nr. 310-1) Navnet:*Kristen Thorvald Nyholm, L.A.O. 68. 410.6. <strong>1891</strong>, 31. januar. Carl Nicolaj Bondesen Pedersen, Døbt i Kirken 12. april <strong>1891</strong>. Bestyrer Bonde Christian Pedersen <strong>og</strong> Hustru BirtheKirstine Nielsen, 35 Aar, Brænderupgaard. Faddere: Barnets Moder, Forvalter Jens Pedersen, Gelskov, Forkarl Hans Jørgen Jensen,Brænderupgaard, Barnets Fader.7. <strong>1891</strong>, 17. februar. Jens Jensen, Hjemmedøbt 2. april, Døbt i Kirken 19. april <strong>1891</strong>. Husmand Jens Jensen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen 38Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: ved Hjemmedaaben; Barnets Forældre, Ungkarlene Anders Marius Hansen af Kjellerup, Ringe S<strong>og</strong>n <strong>og</strong>… Jens Hansen af Gudme. I Kirken Husmand Anders Andersens Hustru af Galdbjerg, Tømrer Hans Peder Jensen af Gudme Mark,Ungkarl Jens Hansen, Gudme, Husmand Anders Nielsen, Gudme.8. <strong>1891</strong>, 6. marts. Niels Peder Madsen, Døbt i Kirken 19. april <strong>1891</strong>. Indsidder paa Stjernegaard Rasmus Madsen <strong>og</strong> Hustru KarenAndersen, 28 Aar. Faddere: Husmand Lars Rasmussens Hustru, Gislev Sølt, Gaardmand Hans Hansen, Gislev Sølt, Husmand LarsRasmussen, Gislev Sølt, Husmand Hans Eriksen, Gislev Holme.9. <strong>1891</strong>, 25. marts. Anders Peder Christensen, Døbt i Kirken 24. april <strong>1891</strong>. Bager Niels Peder Christensen <strong>og</strong> Hustru Ane MarieRasmussen, 27 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Margrete Jørgensen, tjenende i Svendborg, Tjenestekarl Christen Christensen paaKlingstrup, Tjenestekarl Marius Frederik Christensen, Ellerup Mark, Husejer? Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>.10. <strong>1891</strong>, 26. marts. Jørgen Peder Rasmussen, Hjemmedøbt 27. marts <strong>1891</strong>, Døbt i Kirken 18. maj <strong>1891</strong>. Husmand Niels Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Anne Sofie Jensen, 33 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Henrikke Kirstine Nielsen, tjenende i Langaa, Gaardmand MartinusMøller, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Nicolaj Peder Kjær, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Anders Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov.11. <strong>1891</strong>, 29. marts. Jens Jensen, Døbt i Kirken 12. april <strong>1891</strong>. Gaardbestyrer Hans Jensen <strong>og</strong> Hustru Sidsel Dorthea Jensen, 28 Aar,Ellerup. Faddere: Pigen Hansine Jensen, tjenende paa Oure Mark, Husmand Anders Jensen, Ellerup, Træskomand Jens Jørgen Jensenaf Ellerup, Tjenestekarl Rasmus Jensen af Ellerup.12. <strong>1891</strong>, 2. april. Hans Christian Carl Hansen, Døbt i Kirken 7. maj <strong>1891</strong>. Husmand Lars Hansen <strong>og</strong> Hustru Karen Andersen, 33 Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Ungkarl Christen Knudsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Gaardbestyrer Rasmus Frederiksen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Ungkarl Hans Peder Nielsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov.13. <strong>1891</strong>, 3. april <strong>1891</strong>. *Svend Ferdinand Hansen, døbt i Kirken den 24. maj <strong>1891</strong>. Møller Hans Gjerstrup Hansen <strong>og</strong> Hustru AneKirstine Rasmussen, af Lakkendrup Mark, 29 Aar. Faddere: Husjomfru Marie Rasmussen paa Brændeskovgaard. Gaardmand AndersJensen, Lakkendrup Mark, Træskomand Niels Samuel Knudsen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmand Hans Hansen af Lakkendrup Mark.Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 25. august 1905, er hans fulde Navn*Svend Ferdinand Gjerstrup, (O.P.A. № 620/1905).14. <strong>1891</strong>, 16. april. Laurits Frederik Larsen, Døbt i Kirken 28. juni <strong>1891</strong>. Husmand Christian Larsen <strong>og</strong> Hustru Jenny Christiane Holm,32 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Parcellist Lars Larsen, Tokkerup paa Sjælland, Ungkarl Poul Clausen, LakkendrupMark, Barnets Fader.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 1015. <strong>1891</strong>, 8. maj. Arthur Rasmussen, Hjemmedøbt 8. maj <strong>1891</strong>. Gartner i Lakkendrup, Søren Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Julie MarieJørgensen, 22 Aar. Faddere: ved Hjemmedaaben, Gaardmand Hans Jacob Kjærs Enke, Sofie Hansen paa Edelsminde <strong>og</strong> BarnetsForældre. Anmærkninger: Døde uden Daabspublikation.b. <strong>1891</strong>, 21. juni. Svendborg. Henrik Vilhelm Pedersen, Døbt 2. august i Frue Kirke, Svendborg. Ugift, Maren Kirstine Pedersen afSvendborg <strong>og</strong> Tjenestekarl Carl Frederik Knudsen, Gudme. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i<strong>Gudbjerg</strong>. Tilmeldt af Svendborg Byraads Fattigudvalg.16. <strong>1891</strong>, 19. juni. Hans Jacob Hansen, Døbt i Kirken 28. juli <strong>1891</strong>. Ugift, Maren Kirstine Jensen, Husmand Hans Jensens Datter iBrændeskov, 21 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Savskærer Knud Hansen, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, HusmandAnders Pedersen, Tved Mark, Skomager Niels Hansen, Brændeskov, Barnets Fader.17. <strong>1891</strong>, 15. juli. Hans Peder Hansen, Døbt i Kirken 13. september <strong>1891</strong>. Gaardbestyrer Anders Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane MariePedersen, 30 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Husmand Rasmus Hansen,<strong>Gudbjerg</strong>, Husmand, Jens Hansen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Aftægtsgaardmand Niels Nielsen.18. <strong>1891</strong>, 22. juli. Peder Christensen Sohnesen, Døbt i Kirken 20. september <strong>1891</strong>. Bødker Christen Sohnesen <strong>og</strong> Hustru Karen Larsen,30 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Husmand Claus Hansen, Ellerup, Husmand Lars Rasmussen, Ellerup, Husmand KnudHansen, Ellerup.a. <strong>1891</strong>, 24. april. Carl Johan Henrik Carlsen, Døbt i Gislev kirke 7. maj <strong>1891</strong>. Ugift, Emma Christine Carlsdatter af Gislev <strong>og</strong> UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Hans Henrik Jespersen. Faddere: ikke tilmeldte. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel Brænderupgaard, <strong>Gudbjerg</strong>, tilmeldt Gislev-Ellested S<strong>og</strong>neraad, 15. maj <strong>1891</strong>.19. <strong>1891</strong>, 19. august. Carl Vilhelm Hansen, Døbt i Kirken 11. oktober <strong>1891</strong>. Murer Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru Marie Kirstine Hansen, 32Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Husbestyrer Rasmus Christoffersen, Ellerup, Husmand Claus Hansen, Ellerup, IndsidderRasmus Pedersen, Svindinge.20. <strong>1891</strong>, 20. august. Axel Theodor Jensen, Døbt i Kirken 20. september <strong>1891</strong>. Skolelærer Frederik Mejer Jensen <strong>og</strong> Hustru JosephineMarie Pedersen, 34 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Knud Lyder Hansen, Ellerup Mark, Snedker Hans TheodorPedersen, Boltinggaard Skov, Husmand Hans Jensen, Brændeskov.21. <strong>1891</strong>, 27. august. Niels Carl Rasmussen, Døbt i Kirken 27. september <strong>1891</strong>. Husmand Peder Johan Rasmussen <strong>og</strong> Hustru MarenSophie Andersen, 28 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Dorthea Andersen af K<strong>og</strong>sbølle, Vindinge, Gaardmand Poul Rasmussen af<strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmand Niels Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardbestyrer Rasmus Frederiksen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov.c.<strong>1891</strong>, 4. juli. Gislev. Niels Marius Fever Pedersen, Døbt i Kirken 13. juli <strong>1891</strong>. Ugift, Ane Pedersen, hos Husmand Mads Nielsen iGislev. Udlagt Barnefader Staldkarl Hans Marius Fever paa Mullerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel paa Mullerup i <strong>Gudbjerg</strong>. Tilmeldt af Gislev-Ellested S<strong>og</strong>neraad, 1. september <strong>1891</strong>.”<strong>1891</strong>. 13. august. Langaa. Leo Rasmussen, Døbt i Kirken 27. september <strong>1891</strong>. Malermester i Langaa, Peder Rasmussen <strong>og</strong> HustruSigne Nielsen. Faddere: Sine Henriksen, Gaardmand Knud Clausens Hustru i Langaa, Træskomand Peder Hansen, Langaa, UngkarlNiels Rasmussen, Langaa, Ungkarl Rasmus Rasmussen, Langaa.22. <strong>1891</strong>, 6. oktober. Et Dødfødt <strong>Drenge</strong>barn. Gaardmand Nicolaj Peder Kjær <strong>og</strong> Hustru Maren Dorthea Hansen, 34 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>Skov.23. <strong>1891</strong>, 14. november. Christen Hansen, Døbt i Kirken 10. januar <strong>1891</strong>. Gaardmand Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru Marthe Hansen, 40 Aar,Galdbjerg. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Niels Madsen, <strong>Gudbjerg</strong>, Tømrer Hans Frederiksen, <strong>Gudbjerg</strong>, Barnets Fader.24. <strong>1891</strong>, 25. november. Rasmus Larsen, Døbt i Kirken 31. januar <strong>1891</strong>. Hjulmand Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Maren Sofie Gregersen, 33Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Husmand Jacob Jensen af Ellerup, Tømrer Lars Peder Termansen i <strong>Gudbjerg</strong>, Skomager HansJensen, Gudme.25. <strong>1891</strong>, 12. december. Niels Christen Andreas Nielsen, Døbt i Kirken 21. februar 1892. Gaardfæster Christen Nielsen <strong>og</strong> Hustru AneChristensen, 40 Aar. Ellerup Mark. Faddere: Gaardejer Peder Nielsens Hustru, Galdbjerg, Gaardmand Anders Christensen, Ellerup,Gaardbestyrer Rasmus Hansen, Ellerup Grøftehauge, Gaardbestyrer Christen Poulsen, Ellerup.26. <strong>1891</strong>, 20. december. Bernt Larsen, døbt i Hjemmet 3. januar 1892. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Karen Berntsen 38 ½ Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Tilstede ved Hjemmedaaben: Barnets Forældre. Anmærkninger: Døde uden Daabspublikation.27. <strong>1891</strong>, 24. december. Poul Johan Møller, Hjemmedøbt 24. december <strong>1891</strong>. Skovf<strong>og</strong>ed Thomas Henrik Møller <strong>og</strong> Hustru AnneMøgelvang, 30 Aar, Ellerup Vænge. Faddere: Ved Hjemmedaaben; Jordemoder Madame Larsen i <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Barnets Forældre.Anmærkninger: Døde uden Daabspublikation.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 119. <strong>1885</strong>, 18. juni. Johanne Marie Petrea Kierstein, Døbt i Kirken Kirke 9. august <strong>1885</strong>. Ugifte Marie Dorthea Andersen, 27 Aar, <strong>og</strong>opholder sig hos Stedfaderen Husmand Rasmus Rheinholtsen paa Lakkendrup Mark, Udlagt Barnefader Ungkarl <strong>og</strong> Slagter CarlNielsen Kierstein, samme sted. Faddere: Moderen bar Barnet, Wæver Jens Rasmussens Hustru gik for, Ungkarl Rasmus Christoffersen,Husmændene Knud Rasmussen <strong>og</strong> Rasmus Rheinholtsen, alle paa Lakkendrup Mark. †28. januar 1886, 7 mdr.10. <strong>1885</strong>, 20. juni. Marie Pedersdatter Skovsgaard, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 2. august <strong>1885</strong>. Forpagter Peder Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Inger Katrine Jacobsen, 26 Aar, Brændeskovgaard. Faddere: Moderen bar Barnet, Ungkarl Hans Rasmussen af Brændeskov,Gaardejer, Mejerist Kristen Nielsen af Hesselager <strong>og</strong> Lærer Kr<strong>og</strong> af Brændeskov.11. <strong>1885</strong>. 13. juli. Mine Jul Rasmussen, Døbt i Kirken 13. september <strong>1885</strong>. Skovf<strong>og</strong>ed Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Karen Jørgensen, 32Aar, Broholms <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Husmand Niels Vilhelmsens Hustru paa Lakkendrup, Husmand Knud Rasmussens Hustru,ibid., Husmand Knud Rasmussen, Lakkendrup Mark, Gaardmand Niels Sørensen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, samt Ungkarl Hans Jørgen Hansenaf Raarud.12. <strong>1885</strong>, 26. juli. Maren Rasmussen, Tvilling, Hjemmedøbt 26. juli, Døbt i Kirken 27. september <strong>1885</strong>. Boelsmand Hermann Rasmussen<strong>og</strong> Hustru Kirsten Hansen, 30 ¾ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Bødker Herman Rasmussens Kone af Vormark,Bødker Herman Rasmussen af Vormark, Gaardbestyrer Hans Andersen af Langaa, Ungkarl Niels Peder Nielsen af Holmdrup. Tvilling.13. <strong>1885</strong>, 26. juli. Thora Elfrida Jensen, Døbt i Kirken 6. september <strong>1885</strong>. Ugift, Rasmine Petrine Hansen af Stenstrup? 27 Aar,opholdende sig for Bager T. Berg i Brændeskov, Udlagt Barnefader Sømand Frederik August Jensen af Svendborg. Faddere: Moderenbar Barnet, Skovf<strong>og</strong>ed Christian Jensens Enke i Svendborg, Boelsmand Johan Pedersen, Lunde, Bager Berg af Brændeskov, BarnetsFader.14. <strong>1885</strong>, 13. august. Dødfødt. Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pouline Hansen, 35 Aar, Lakkendrup Mark.15. <strong>1885</strong>, 18. august. Juliane Alexandra Hansen, Døbt i Kirken 6. september <strong>1885</strong>. Ugift, Nielsine Pouline Knudsen, 22 Aar,Tjenestepige paa Mullerup. Udlagt Barnefader Alexander Hansen, Tjenestekarl paa Mullerup. Faddere: Indsidder Hans AndersensHustru, Familiehuset ved Mullerup, Maren Kirstine Jensen paa Mullerup, Tjenestekarlene Jens Larsen, Ellerup, Hans Larsen, <strong>Gudbjerg</strong><strong>og</strong> Husmand Anders Jensen af Gislev.16. <strong>1885</strong>, 7. oktober. Nielsine Kirstine Johansen, Hjemmedøbt 11. oktober, Døbt i Kirken 25. oktober <strong>1885</strong>. Ugift, Maren KirstineNielsen, 24 Aar, Familiehuset ved Mullerup, Datter af afdøde Indsidder Niels Madsen, sammesteds, Udlagt Barnefader, TjenestekarlGustav Johansen paa Brænderupgaard. Faddere: ved Hjemmedaab, indsidder Jørgen Christian Nielsens Hustru, Indsidder NielsMadsens Enke, begge af Familiehuset ved Mullerup. Faddere ved Daab i Kirke; Pigen Gjertrud Nielsen paa Brænderupgaard, BestyrerNiels Hansens Hustru paa Stjernegaard, Indsidder Jørgen Chr. Nielsen, Familiehuset ved Mullerup, Indsidder Mads Nielsen af Gislev,Bestyrer Niels Hansen af Stjernegaard. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Brænderupgaard.17. <strong>1885</strong>, 16. oktober. Marie Cecilie Bekker, Døbt i Kirken 8. november <strong>1885</strong>. Ugift, Karen Jørgensen, 20 Aar, til huse for hendes Moder,afdøde Husmand Jørgen Pedersens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Niels Bekker paa Ellerup Mark. Faddere: PigenErikka Karoline Louise Marie Bekker af Kværndrup Vænge, Husbestyrer Rasmus Christoffersens Hustru af Ellerup, Tømrer SimonChristian Bekker af Kværndrup Vænge, Gummilius Isbrandt Bekker, ibid., Husbestyrer Rasmus Christoffersen, Ellerup.- <strong>1885</strong>, 21. august. Ane Marie Hansen, Hjemmedøbt 22. august, døbt i Gislev Kirke 8. november <strong>1885</strong>. Ugift, Marie Pedersen af Dong,Gislev. Anmærkninger: meldt fra Gislev under 10. november <strong>1885</strong>. Moderen tjente Timaanedersdagen før … i Brænderup forGaardmand Niels Sørensen. I anmeldelsen var ingen Barnefader angivet.18. <strong>1885</strong>, 24. november. Petra Johanne Rasmussen, Døbt i Kirken 20. december 1883. Husmand Hans Peder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru AneKirstine Christensen, 30 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Peder Pedersens Hustru, <strong>Gudbjerg</strong> Mark,Tømmermand Hans Frederiksen, Husmand Anders Jørgensen <strong>og</strong> Ungkarl Peder Larsen Christensen af <strong>Gudbjerg</strong>.19. <strong>1885</strong>, 19. december. Anne Marie Dorthea Niels Drejer, Hjemmedøbt 30. december, Døbt i Kirken 21. marts 1886. Husmand AndersNielsen Drejer <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 32, Lakkendrup. Faddere: Pigen Johanne Hansen, Pigen Ane Hansen, Ungkarl AndersHansen, Husmændene Peder Hansen <strong>og</strong> Herman Rasmussen – alle af Lakkendrup.1. 1886, 19. januar. Anna Hansine Rasmussen, Døbt i Kirken 21. februar 1886. Ugift, Ane Caroline Hansen, 23 Aar, til huse for faderIndsidder Hans Madsen i Ellerup, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Peder Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Bødker Jørgen LarsensHustru paa Mullerup, Indsidder Hans Andersens i Familiehuset ved Mullerup, Bødker Jørgen Larsen, Mullerup, Indsidder HansAndersen, Familiehuset ved Mullerup <strong>og</strong> Ungkarl Jens Pedersen paa Mullerup.a. <strong>1885</strong>, 6. december. Maren Dorthea Kristine Nielsine Jakobine Nielsen, døbt i Vejstrup Kirke 1. januar 1886. Ugift, Inger Nielsen afVejstrup, der udlagde Barnefader, Tjenestekarl Rasmus Martine Madsen paa Ny Klingstrup. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel i <strong>Gudbjerg</strong>. Meddelt hertil af Pastor Berg i Oure, 4. januar 1886.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 12b. <strong>1885</strong>, 22. december. Hansine Christine Hansen, døbt i Lunde Kirks, 10. januar 1886, men født i Roskilde. Ugift, Mathilde Hansen,født Stadhof, Malmø,… Lehn, Sverige. Opholdt sig under … i Roskilde, men flyttede med det udøbt Barn til Stenstrup-Lunde Pastorat iFyn. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Hansen i Bobjerg. Anmærkninger: Meldt fra Roskilde, 14. januar 1886, Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Brænderupgaard.2. 1886, 1. februar. Maren Johansen, Døbt i Kirken i Kirken 28. marts 1886. Indsidder Christian Johansen <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 28Aar, Lakkendrup. Faddere: Moderen bar Barnet. Gaardmand Jens Pedersens Hustru af Lakkendrup, Gaardmand Jens Pedersen <strong>og</strong>Husmand Anders Hansen af Lakkendrup, samt Gaardbestyrer Lars Hansen af Brudager.3. 1886, 5. februar. Mette Marie Larsen, Døbt i Kirken 11. april 1886. Gaardmand Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hustru Karen Frandsen, 33 ¾ Aar,Ellerup Mark. Faddere: Pigen Marie Lise Jørgensen, Ellerup Mark, Boelsmand Lars Larsens Hustru, Gjertrud Sørensen af Hesselager,Ungkarl Hans Hansen, Ellerup Mark, Gaardmand, S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed, Hans Christensen, <strong>Gudbjerg</strong>, Smed Niels Peder Larsen, <strong>Gudbjerg</strong>.4. 1886, 10. februar. Jørgine Christine Frederiksen, Hjemmedøbt 10. februar. Tømmermand Anders Frederiksen <strong>og</strong> Hustru GjertrudMarie M<strong>og</strong>ensen, 36 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.5. 1886, 17. februar. Marie Cecilie Frandsen, Døbt i Kirken 21. marts 1886. Møller Jens Peder Frandsen <strong>og</strong> Hustru Christine HolgerlineKøhler, 22 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Moderen bar Barnet, Pigen Anna Køhler af Hesselager Skovmølle, Møller Christian Køhler <strong>og</strong>Ungkarl Peder Køhler af Hesselager Skovmølle, samt Barnets Fader. ~ 10. juni 1910, Vor Frue Kirke Svendborg, Rasmus Nielsen * 28.august 1888, Svendborg Købstad, Kranfører i København. Søn af Hans Nielsen <strong>og</strong> Ane Margrethe Eriksen.6. 1886, 28. marts. Hulda Elisabeth Hansen, Døbt i Kirken 9. maj 1886. Husmand Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Malene Andersen, 39Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder bar det. Hmd. Peter Mikkelsens Enke; Maren Andersen, Albjerg. Hmd. PeterSørensen, Lakkendrup Mark, Hmd. Niels Andersen, Gudme Mark <strong>og</strong> Hans Hansen, <strong>Gudbjerg</strong>.7. 1886, 14. maj. Marie Rasmine Jensen, Døbt i Kirken 20. juni 1886. Husmand Jens Jørgen Jensen <strong>og</strong> Hustru Karen Rasmussen, 31 ½Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Marie Jensen i Brænderup, Pigen Sidsel Dorthea Jensen i Ellerup, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen iBrændeskov, Smed Hans Larsen, Ellerup <strong>og</strong> Indsidder Rasmus Pedersen, Ellerup.8. 1886, 16. juni. Johanne Larsen, Døbt i Kirken 25. juli 1886. Skomager Anders Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Karen Jensen, 30 ½ Aar,Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru i Ellerup, Husmand Anders Jørgensen, Ellerup,Indsidder Christen Andersen i Ellerup, Ungkarl Jens Peder Hansen, Ellerup.a. 1886, 5. juli. Martha Marie Rasmussen, Døbt i Gudme Kirke 25. juli 1886. Ugift, Anne Andersen i Galdbjerg. Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Rasmus Rasmussen i Galdbjerg. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Ellerup,<strong>Gudbjerg</strong>. Tilmeldt af Gudme-Brudager S<strong>og</strong>neraad, 28. juli 1886.9. 1886, 11. august. Josephine Marie Andersen, Døbt i Kirken 19. september 1886. Indsidder Johan Alfred Andersen <strong>og</strong> Hustru JørgineNielsen, 27, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Pouline Knudsen, tjenende paa Mullerup, Pigen Severine Christine Olsen, tjenende paaBroholm, Staldkarl Alexander Hansen paa Mullerup, Indsidder Hans Andersen, i Familiehuset ved Mullerup, Indsidder PoulChristensen i Gudme.10. 1886, 25. august. Stine Nielsen, Døbt i Kirken 24. oktober 1886. Gaardmand Niels Nielsen <strong>og</strong> Hustru Karen Marie Christensen, 27Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Johanne Kirstine Hansen, Gaardmand Hans Rasmussens Datter i Ellerup, Tømmersvend Hans FrederiksensHustru i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Jens Hansen i <strong>Gudbjerg</strong>, Møller Johan Frederik Rasmussen i <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Gaardmand HansRasmussen i <strong>Gudbjerg</strong>.11. 1886, 29. august. Johanne Rasmussen, Døbt i Kirken 26. september 1886. Gaardmand Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru HenrikkeMargrethe Hansen, 31 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Christine Hansen i <strong>Gudbjerg</strong> Skov bar Barnet; Gaardmand Peder LarsensHustru i <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Gaardmændene Anders Jensen, Claus Poulsen <strong>og</strong> Lars Hansen Fald, alle af Lakkendrup Mark. †29.juni 1896, 9 Aar.12. 1886. 22. september. Johanne Hansen, Døbt i Kirken 17. oktober 1886. Indsidder Ludvig Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane AndersenKnudsen, 22 Aar, Lakkendrup. Faddere: Moderen bar Barnet, Stenhugger Christian Hansens Hustru i Lakkendrup, Stenhugger HansHenrik Hornemann, Brudager, Gaardmand Jens Pedersen, Lakkendrup, Husmand Anders Hansen, Lakkendrup.13. 1886, 18. oktober. Anne Helga Larsen, døbt i Nazareth Kirken i Ryslinge, 13. februar 1887. Ugift, Ane Cathrine Jensen, 41 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Udlagt Barnefader … Faddere: Barnets Moder Husmand Peder Rasmussens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardejer Peder Larsen,Smedesvend Peder Larsen <strong>og</strong> Smed N. P. Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>.14. 1886, 25. oktober. Jensine Marie Jensen, Døbt i Kirken 28. november 1886. Indsidder Jeppe Jensen <strong>og</strong> Hustru Maren KirstineNielsen, 38 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Marie Jensen, tjenende i Lunde, Husmand Frederik Hansens Hustru i Brændeskov.Forpagter Jens Pedersen i Brændeskov, Husmand Peder Andersen i Brændeskov, Husmand Knud Jørgensen, Brændeskov,


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 1315. 1886, 13. november. Laura Nielsen, Døbt i Kirken 5. december 1886. Ugift, Else Marie Hansen, 29 Aar, Ellerup Kohauge. UdlagtBarnefader, Skytte Mads Nielsen af Hundstrup. Faddere: Gaardejer Hans Skovsgaards Hustru i Lunde S<strong>og</strong>n, Gaardmand ChristenPedersens Hustru i Ellerup Kohauge, Gaardmand Christen Pedersen i Ellerup Kohauge, Gaardmand Hans Christian Nielsen i EllerupKohauge, Husmand Lars Nielsen i Lunde S<strong>og</strong>n.16. 1886, 17. november. Mary Elise Rasmussen, Døbt i Kirken 9. januar 1887. Skomager Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Nielsine Madsen,26 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru, Ellerup, Gaardmand Niels Rasmussen,Skomagersvend Peder Madsen <strong>og</strong> Barnets Fader – alle af Ellerup.d. 1886. 19. september. Ane Marie Nielsen, døbt i Gudme Kirk 7. november 1886. Ugift, Edel Marie Pedersen, Gudme, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Niels Nielsen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Ellerup,<strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Tilmeldt af Gudme-Brudager S<strong>og</strong>neraad 11. november 1886.17. 1886. 7. december. Petra Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 20. februar 1887. Husmand Jens Pedersen <strong>og</strong> Hustru Jensine Pedersen, 29Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Karen Kirstine Jensen, tjenende paa Brudager Kile, Boelsmand Lars Rasmussen Falds Hustru iBrændeskov, Boelsmand Lars Rasmussen Fald i Brændeskov, Tømmer Niels Pedersen, Heldager <strong>og</strong> Ungkarl Jens Christoffersen iBrændeskov.1. 1887, 27. januar. Maren Jørgensen, Døbt i Kirken 27. marts 1887. Husmand Anders Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Jørgensen, 40 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Boelsmand Hans Frandsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Rasmus Jørgensen, Øksendrup <strong>og</strong>Husmand Hans Pedersen i Hesselager <strong>og</strong> Tømmermand Julius Larsen, <strong>Gudbjerg</strong>.2. 1887, 19. marts. *Kirsten Dorthea Jacobsen, Døbt i Kirken 28. maj 1887. Husbestyrer Hans Jacobsen <strong>og</strong> Hustru Nielsine Rasmussen,26 ¾ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Jacob Hjeriksens Hustru, Ellerup Kohauge, Skovf<strong>og</strong>ed R. Madsenaf Lakkendrup Mark, Husmand Herman Rasmussen <strong>og</strong> Boelsmand Peder Pedersen? Begge af Lakkendrup Mark. Anmærkninger: IHenhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 4. januar 1906, er hendes fulde Navn: *Kirsten DortheaJacobsen Lindegaard, (O.P.A. № 23/1906).3. 1887, 24. marts. Karen Adolfine Andersen, Hjemmedøbt 28. marts, Døbt i Kirken 8. maj 1887. Ugift, Anne Kirstine Hansen, 29 Aar,af Lakkendrup Mark. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Dyrlæge Peder Adolf Andersen af Lakkendrup Mark. Faddere: VedHjemmedaab; Skomager Peder Hansens Hustru <strong>og</strong> Husmand Hans Andersens Enke, begge af Lakkendrup Mark. Endvidere AneMargrethe Hansen, tjenende i Tved, Boelsmand Christen Hansens Hustru i Brudager, Skomager Peder Hansen <strong>og</strong> Høker HansHansen, begge af Lakkendrup Mark <strong>og</strong> Boelsmand Christen Hansen af Brudager.4. 1887, 9. maj. Hansine Larsen, Døbt i Kirken 12. juni 1887. Ugift, Maren Louise Rasmussen, 20 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Udlagt Barnefader,Ungkarl <strong>og</strong> Tjenestekarl Henrik Larsen i Galdbjerg. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Henrik Hansens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>,Indsidder Niels Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong>, Skomager Rasmus Hansen, <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Ungkarl Henrik Larsen, Galdbjerg.5. 1887, 27. maj. Andrea Marie Petrea Kierstein, Døbt i Kirken 7, august 1887. Slagter Carl Nielsen Kierstein <strong>og</strong> Hustru Marie DortheaAndersen, 29 Aar, Lakkendrup. Faddere: Garversvend Lars Hansens Hustru i Svendborg, Husmand Hans Peder Skovs Hustru i Oure,Garversvend Lars Hansen i Svendborg, Indsidder Mads Andersen Hansen af Lakkendrup Mark <strong>og</strong> Husmand Hans Peder Skov afOure.6. 1887, 18. juni. Anne Marie Larsen, Hjemmedøbt 27. juni, Døbt i Kirken 29. juli 1887. Ugift, Johane Kirstine Hansen, GaardmandAnders Hansens Datter af <strong>Gudbjerg</strong> Mark, 20½ Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl Niels Larsen, ligeledes af <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere:ved Hjemmedaab; Gaardmand Anders Hansens Hustru i Lakkendrup <strong>og</strong> Gaardmand Anders Hansen i Lakkendrup. I Kirken; MarenNielsen, Gaardmand Niels Thomsens Datter i Lakkendrup, Gaardmand Rasmus Hansens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand NielsMadsen i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Rasmus Hansen Kusk i <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Andersen Duelund i Svendborg.7. 1887, 23. juni. Petra Christiane Nielsen, Døbt i Kirken 28. august 1887. Faddere: Ugift, Mathilde Erikke Clausen, 35 Aar, Datter afSkovf<strong>og</strong>ed Clausen i Ellerup Vænge. Udlagt Barnefader, Skytte Niels Peder Nielsen i Fangel. Faddere: Husmand Jacob Jensens Hustruaf Ellerup Sejet, Husmand Hans Nielsens Hustru af Ellerup Sejet, Husmand Hans Nielsen Ellerup Sejet, Ungkarlene Hans PeterChristiansen af Ellerup Sejet <strong>og</strong> Niels Nielsen af Ellerup Vænge.8. 1887, 26. juni. Mary Louise Jørgensen, Døbt i Kirken 14. august 1887. Indsidder Hans Peder Jørgensen <strong>og</strong> Hustru RasmineJørgensen, 27 ½ Aar, Stjernegaard. Faddere: Pigen Augusta Kirstine Hansen, tjenende Tobaksfabrikant Stokkeby i Odense, Pigen KarenHansen, tjenende i Odense. Indsidder Frederik Hansen paa Stjernegaard, Ungkarl Andreas Julius Hansen paa Brænderupgaard <strong>og</strong>Barnets Fader.9. 1887, 3. juli. Anne Marie Frederiksen, Døbt i Kirken 31. juli 1887. Gaardbestyrer Rasmus Peder Frederiksen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen,22 Aar af <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Anne Margrethe Jensen i Skovsbo i Egense S<strong>og</strong>n. Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksens Hustru i<strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gmd. Jens Pedersen Bæk i <strong>Gudbjerg</strong>, Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gmd. Niels Rasmussen af<strong>Gudbjerg</strong> Skov.a. 1887. 19.marts. Hansine Anne Marie Andersen, døbt i Vester Skerninge Kirke, 6. maj 1887. Ugift, Abelone Hansen af VesterSkerninge <strong>og</strong> Ungkarl Poul Andersen af Nielstrup. Anmærkninger: Moderen opholdt sig Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaMullerup i <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Tilmeldt af Vester Skerninge <strong>og</strong> Ulbølle S<strong>og</strong>neraad, 11. maj 1887.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 1410. 1887, 28. juli. Henriette Johanne Hansen, Døbt i Kirken 4. september 1887. Skomager Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru Anne Marie Hansen,25 Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Hans Frederiksens Enke af Dong Højrup. Ungkarlen Markvard Hansen afDong Højrup <strong>og</strong> Rasmus Hansen af Brændeskov <strong>og</strong> Lars Hansen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov.11. 1887, 31. juli. Maren Christine Jensen, Døbt i Kirken 9. oktober 1887. Gaardmand Peder Jensen <strong>og</strong> Hustru Anne Marie Nielsen, 29½Aar ag <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Henrik Hansens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Henrik Hansen,<strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Jens Jensen af Lakkendrup <strong>og</strong> Skomager Erik Larsen i <strong>Gudbjerg</strong>.12. 1887, 20. august. Maren Pouline Poulsen, Døbt i Kirken 16. oktober 1887. Ugift, Karen Pedersen, opholdende sig hos HusmandLars Nielsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, 20 ¾ Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Poulsen i Stenstrup. Faddere: Arbejdsmand PoulLarsens Hustru i Svendborg, Husmand Rasmus Knudsens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Ungkarlene Hans Henrik Møller, Niels SamuelKnudsen <strong>og</strong> Hans Hansen, alle af <strong>Gudbjerg</strong> Skov.13. 1887, 30. august. Karen Kirstine Poulsen, Hjemmedøbt 8. september, Døbt i Kirken 9. oktober 1887. Gaardbestyrer ChristianPoulsen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Jacobsen, 21 ½ Aar, Ellerup Mark. Faddere: ved Hjemmedaab, Gaardmand Christen Nielsens Hustru <strong>og</strong>Gaardmand Poul Hansens Enke, begge af Ellerup Mark. I Kirken; Gaardbestyrer Hans Poulsens Hustru, Brænderup, GaardbestyrerRasmus Hansens Hustru, Ellerup Grøftehauge, Gaardmand Christen Nielsen, Hans Andersen <strong>og</strong> Christen Christensen – alle af EllerupMark.1887, 9. september. Henrikke Augusta Katrine Rasmussen, Døbt i Kirken 25. september 1887. Husmand Jens Christian Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Karen Henriksen, 32 Aar, Trunderup Mark, Kværndrup. Faddere: Snedker Mortensens Hustru Marie Mortensen, TrunderupMark, Skomager Mads Rasmussens Hustru af Slæbæk, Snedker Mortensen, Trunderup Mark, Skomager Mads Rasmussen, Slæbæk,Husmand Jens Christian Rasmussen, Trunderup Mark.14. 1887. 23. september. Jørgine Jul Rasmussen, Døbt i Kirken 13. november 1887. Skovf<strong>og</strong>ed Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru MarenJørgensen, 34 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Husmand Peder Hansens Hustru i Kirkeby, Husmand Hans Jensens Hustru afLakkendrup, Husmand Hans Jensen, Lakkendrup, Husmand Peder Hansen, Lakkendrup Mark, Gaardmand Niels Sørensen, <strong>Gudbjerg</strong>Mark.15. 1887, 25. september. Agnes Camilla Jensen, Døbt i Kirken 30. oktober 1887. Skolelærer Frederik Mejer Jensen <strong>og</strong> Hustru JosephineMarie Pedersen, 30 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Købmand J. P. Madsens Hustru i Ellerup, Gaardmand Rasmus Rasmussen afEllerup, Snedker Niels Christian Hansen, Ellerup, Snedker Hans Theodor Pedersen, Boltinggaard Skov.16. 1887, 9. oktober. Karen Kristine Hansen, Døbt i Kirken 26. november 1887. Husmand <strong>og</strong> Skomager Peder Hansen <strong>og</strong> HustruPetrine Hansen, 33 ¾ Aar af Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Boelsmand Christen Hansens Hustru, Brudager, BoelsmandChristen Hansen af Brudager, Ungkarl Christen M<strong>og</strong>ensen af Svendborg <strong>og</strong> Barnets Fader.17. 1887, 10. november. *Agnes Mathilde Pedersen, Døbt i Kirken 26. december 1887. Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Hustru KarenAndersen, Langeskovgaard, 44½ Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Gaardmand Knud Christensens Hustru, Ellerup Kohauge, JacobHjeriksens Hustru, Ellerup Kohauge. Husmand Christen Hansen, Ellerup Kohauge, Husmand Søren Pedersen, Lakkendrup, BestyrerNiels Pedersen paa Trunderup Fattiggaard. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 17. april 1905, er hendes fulde Navn*Agnes Mathilde Nørregaard, (O.P.A. № 282/1905).18. 1887, 29. november. Johanne Nielsine Pedersen, Døbt i Kirken 18. december 1887. Ugift, maren Nielsen, Gaardmand NielsPedersen (Dyhr) Datter af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, 25½ Aar. Udlagt Barnefader, Gaardbestyrer Anders Pedersen af Svindinge. Faddere: PigenKaren Pouline Pedersen, Datter af Gaardmand Peder Andersens Enke i Svindinge, Gaardmand Mads Markvardsens Hustru af DongHøjrup. Ungkarl Hans Peder Nielsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Skovløber Hans Peder Jensen, Svindinge Kohave, Ungkarl Peder Nielsen afSvindinge Mark.19. 1887, 12. december. Rasmine Rasmussen, Døbt i Kirken 4. marts 1888. Husmand Herman Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Hansen, 33Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Væver Hans Hansens Hustru af Lakkendrup Mark, Husmand Mads Rasmussen afLakkendrup Mark, Husmand Anders Nielsen Drejer, Gaardbestyrer Anders Larsen Hansen, Lakkendrup Mark.20. 1887, 28. december. Karen Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 4. marts 1888. Husmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane SophieJensen, 29 ¾ Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Niels Rasmussens Datter Christine Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Gaardbestyrer Rasmus Frederiksens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Snedker Martinus Møller, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Nicolaj PederKjær, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Anders Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov.1. 1888, 5. januar. Ane Rasmussen, Døbt i Kirken 25. marts 1888. Husmand Rasmus Mortensen Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen,33 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Rendemester Anders Hansens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>. Rendemester Anders Hansen, <strong>Gudbjerg</strong>,Husmand Christen Sohnesen, Ellerup, Indsidder Jørgen Pedersen, Ellerup.2. 1888, 14. januar. Laura Christina Mejer, Døbt i Kirken 2. april 1888. Skomager Laurits Jørgensen Mejer <strong>og</strong> Hustru Karen MarieJensen, 37 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Møller, Jens Peder Frandsens Hustru af Højlunds Kirke, Møller J. P. Frandsen,Højlunds Mølle, Sadelmager Mejer af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Ungkarl Christian Ferdinand Olsen, Ellerup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 153. 1888, 27. januar. Andrea Marie Hansen, Døbt i Kirken 18. marts 1888. Husmand, Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru Johanne Andersen, 42 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Anders Andersens Hustru af Brudager Kile, Gaardmand Lars Torbensen afAlbjerg, Gaardmand Hans Christian Andersen af Galdbjerg, Gaardmand Torben Andersen, Gudme Mark.4. 1888, 2. februar. Karen Larsen, Hjemmedøbt 2. februar 1888. Gaardmand Hans Knudsen Larsen <strong>og</strong> Hustru Karen Jørgensen, 23 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Ved Hjemmedaab: Barnets Forældre, Husmand Hans Hansens Hustru <strong>og</strong> Pigen Maren Nielsen, begge afLakkendrup Mark. Døde uden Daabspublikation.5. 1888, 4. februar. Agnes Marense Vilhelmsen, Døbt i Kirken 30. marts 1888. Husmand Niels Peder Vilhelmsen <strong>og</strong> Hustru MarieKirstine Sørensen, 32 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Husmand Peder Hansens Hustru af Lakkendrup Mark,Gaardejer Niels Peder Hansen <strong>og</strong> Husmand Peder Hansen, begge af Lakkendrup Mark, Barnets Fader.6. 1888, 25. februar. Petra Mathilde Nielsen, Døbt i Kirken 2. april 1888. Indsidder Lars Nielsen <strong>og</strong> Hustru Jensine Christensen, 33 ¾Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Indsidder Gustav Johansens Hustru i Familiehuset ved Mullerup., Husmand Lars Peder HansensHustru, Kværndrup Mark. Husmand Lars Peder Hansen, Kværndrup Mark, Indsidder Gustav Johansen, Familiehuset ved Mullerup.,Indsidder Christoffer Frederiksen, Ellerup.7. 1888, 3. april. Petra Johanne Frandsine Rasmussen, Døbt i Kirken 21. maj 1888. Anne Kirstine Christensen, 33 Aar, gift medHusmand Peder Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, der for ca. 2 ¾ Aar siden er rejst til Amerika. Faddere: Smed Niels Peder Larsens Hustruaf <strong>Gudbjerg</strong>, Tømmersvend Anders Frederiksens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Gaardmand Peder Pedersen, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmand AndersFrederiksen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Husmand Christen Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark.8. 1888, 15. april. Karen Kirstine Christoffersen, Døbt i Kirken 21. maj 1888. Murer Jens Christoffersen <strong>og</strong> Hustru Johanne KirstinePedersen, 26 Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensens Hustru, Brændeskov. Tømrer Niels Pedersen,Heldager, Husmand Jens Pedersen Løv af Brændeskov <strong>og</strong> Barnets Fader.9. 1888, 29. april. Dødfødt. Ugift, Ane Hansen, Gaardmand Rasmus Hansens Datter af <strong>Gudbjerg</strong> Mark, 29 Aar. Udlagt Barnefader,Ungkarl <strong>og</strong> Tjenestekarl Christian Carlsen af Lakkendrup Mark.10. 1888, 11. maj. *Ane Marie Hansen, Døbt i Kirken 24. juni 1888. Indsidder Christian Henrik Hansen <strong>og</strong> Hustru Pernille Hansen, 28Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Marie Hansen, Gaardmand Anders Hansens Datter af Lakkendrup, Gaardmand Niels Sørensens DatterSidsel Nielsen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Gaardmand Anders Hansen, Lakkendrup, Indsidder Christian Johansen, Lakkendrup, Ungkarl SørenNielsen af <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 10.november 1905, er hendes fulde navn; *Ane Marie Hornemann, (O.P.A. № 787/1905).11. 1888, 5. juni. Anna Emilie Davidsen, Døbt i Kirken 29. juli 1888. Indsidder Anders Julius Davidsen <strong>og</strong> Hustru Mette KirstineHansen, 41 Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Indsidder Gustav Johansens Hustru, Familiehuset ved Mullerup, Indsidder LarsRasmussens Hustru, Familiehuset ved Mullerup, Indsidder Jørgen Nielsen, Familiehuset ved Mullerup. Mejeribestyrer Hans Kruse,Mullerup, Smed Christian Andersen af K<strong>og</strong>tved.12. 1888, 9. juli. Maren Hansen, Døbt i Kirken 12. august 1888. Indsidder Ludvig Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Andersen Knudsen, 24,Lakkendrup. Faddere: Barnets Moder, Husmand Hans Jensens Hustru, Lakkendrup, Husmand Hans Jensen, Lakkendrup, UngkarlHans Pedersen, Lakkendrup, Ungkarl Henrik Hornemann Hansen af Brudager. Anmærkninger: I Henhold til Sunds GudmeHerredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 10. november 1905, er hendes fulde Navn; Maren Hornemann, (O.P.A. № 787/1905).a. 1888, 4. juni. Marie Julie Bekker, døbt Kværndrup Kirke 15. juli 1888. Ugift, Hansine Hansen paa Kværndrup Mølle. UdlagtBarnefader Gummilius Isbrandt Bekker, tjener paa Sandager Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel i Brænderup, <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Tilmeldt af Kværndrup S<strong>og</strong>neraad, 18. august 1888.13. 1888, 31. august. Kristine Marie Pedersen, Hjemmedøbt 1. september 1888. Smed Andreas Pedersen <strong>og</strong> Hustru Louise MichaelineJensen, 31 Aar, Lakkendrup. Faddere: Ved Hjemmedaab; Barnet Forældre <strong>og</strong> Indsidder Christian Hansens Hustru af Lakkendrup.Døde uden Daabspublikation.14. 1888, 28. september. Annine Christine Larsen, Døbt i Kirken 4. november 1888. Gaardmand Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hustru KarenFrandsen, 36 Aar, Ellerup Mark. Faddere: Gaardmand Knud Christensens Hustru af Ellerup Kohauge, Gaardmand Rasmus JørgensensHustru af Ellerup Mark, Gaardmand Knud Lyder Hansen af Ellerup Mark, Gaardmand Rasmus Jørgensen af Ellerup Mark, UngkarlLars Christian Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>.15. 1888, 17. oktober. Mary Vilhelmine Susanne Hansen, Døbt i Kirken 2. december 1888. Indsidder Mads Andersen Hansen <strong>og</strong>Hustru Kirstine Rasmussen, 26 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Væver Jens Rasmussens Hustru, Lakkendrup Mark,Husmand Frederik Pedersen, Lakkendrup Mark, Husmand Knud Rasmussen, Lakkendrup Mark, Husmand Jens Rasmussen,Lakkendrup Mark.16. 1888, 24. oktober. Agnes Marie Mathilde Almina Hansen, Døbt i Kirken 28. december 1888. Godsejer, Etatsraad, Christian DitlevAmmentorp Hansen <strong>og</strong> Hustru Agnes Mathilde Hedemann, 30 Aar, Mullerup. Faddere: Barnets Moder, Frøken Mathilde C. A.Hedemann af Kjøbenhavn, Captajn i Ingeniørkorpset Carl Emil Hedemann af Kjøbenhavn, Stud. Art. Johannes Hansen af Mullerup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 1617. 1888, 4. november. Maren Kristine Pedersen, Døbt i Kirken 26. december 1888. Husmand Jens Pedersen <strong>og</strong> Hustru JensinePedersen, 31 Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Murer Jens Christoffersens Hustru af Brændeskov. Murer Jens Christoffersenaf Brændeskov, Høker Hans Rasmussen, Brændeskov, Tømrer Niels Pedersen af Heldager.18. 1888. 29. november. *Astrid Karen … Hansen, Døbt i Kirken 20. januar 1889. kusk Ivar Hansen <strong>og</strong> Hustru Marie Petra Jørgensen,27 ½ Aar, Mullerup. Faddere: Barnets Moder, snedker Christian Hansens Hustru af Ellerup. snedker Christian Hansen af Ellerup,Gartner Christian Christensen, Mullerup, Barnets Fader. Navner forandret ved tilføjelse af ”Guldborg”, efter Kgl. Bevilling, 21. juni1898. *Astrid Karen … Hansen Guldborg.19. 1888, 30. november. Hanne Jensine Jacobsen, Døbt i Kirken 20. januar 1889. Husmand Hans Jacobsen <strong>og</strong> Hustru NielsineRasmussen, 28½ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Gaardbestyrer Christen Poulsens Hustru, Ellerup Mark, Skovf<strong>og</strong>edMadsen af Lakkendrup Mark, Boelsmand Peder Pedersen, Lakkendrup Mark, Gaardmand Niels Hansen, Lakkendrup.20. 1888, 25. december. Anne Margrethe Jul Hansen, Døbt i Kirken 3. marts 1889. Indsidder Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane CatrineRasmine Hansen, 34 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Pigen Marie Kirstine Larsen i <strong>Gudbjerg</strong>, Skovf<strong>og</strong>ed Erik Larsen,<strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Johan Jørgensen, <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Peder Pedersen af Ellerup Mark.21. 1888, 28. december. Marie Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 10. marts 1889. Gaardmand Poul Rasmussen <strong>og</strong> Hustru FrederikkeRasmussen, 38 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Hansine Rasmussen, Gaardejer Rasmus Andersens Datter af Sulkendrup, GaardmandNicolaj Kjærs Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Christen Nielsen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Ungkarl Niels Knudsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov.1. 1889, 16. januar. Laura Hermandine Frederiksen, Døbt i Kirken 17. marts 1889. Tømrer Anders Frederiksen <strong>og</strong> Hustru GjertrudMarie M<strong>og</strong>ensen, 39 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Barnets Moder, Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, TømrerHans Frederiksen, <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardbestyrer Niels Jørgensen, <strong>Gudbjerg</strong>, Træskomand Christen Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark.2. 1889, 21. januar. Marie Sophie Frederikke Andersen, Døbt i Kirken 17. marts 1889. Arbejdsmand Frederik Christian Andersen <strong>og</strong>Hustru Sophie Ibsen, 26 ¾ Aar, Stjernegaard. Faddere: Pigen Ane Cathrine Pedersen, tjenende i Nyborg, Pigen Jørgine Andersen,tjenende i Trunderup, Indsidder Gustav Johansen, Familiehuset ved Mullerup., Husmand Hans Jørgen Hansen, Sandager, UngkarlMartin Pedersen, Ollerup.3. 1889, 14. februar. Karen Marie Jørgine Larsen, Døbt i Kirken 18. april 1889, Skærtorsdag. Gaardmand Hans Knudsen Larsen <strong>og</strong>Hustru Karen Jørgensen, 23½ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Husmand Rasmus Larsens Hustru af Albjerg, Pigen ChristinePedersen, Husmand Hans Pedersens Datter af Brændeskov, Husmand Rasmus Knudsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmand Rasmus Larsen afAlbjerg, Indsidder Rasmus Christoffersen, Ellerup.4. 1889, 7. marts. Dagmar Marie Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 5. maj 1889. Bødker Frederik Ferdinand Hansen <strong>og</strong>Hustru Ane Christensen, 36 ¾ Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Ungkarl Hans Christensen af Oure mark, Ungkarl, BødkerPeder Hansen Løv af Brændeskov, Ungkarl, Bødker Hans Larsen af Brændeskov.5. 1889, 5. april. Agnes Marie Andersen, Døbt i Kirken 28. april 1889. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, ophold hos Husmand AndersNielsen i Ellerup, 35 ¾ Aar. Udlagt Barnefader, Rasmus Larsen, Ungkarl <strong>og</strong> Tjenestekarl i Ørbæk. Faddere: Murer Peder RasmussensHustru af Lakkendrup Mark, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru, Ellerup, Murer Peder Rasmussen, Lakkendrup Mark, HusmandClaus Hansen, Ellerup, Gaardmand Kristen Sohnesen, Ellerup Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel iØrbæk.a. 1889, 9. februar. Anna Marie Carlsen, døbt i Kværndrup Kirke 7. april 1889. Ugift, Rasmine Hansen, ophold hos faderen MurerRasmus Hansen i Kværndrup. Udlagt Barnefader, Ungkarl Christen Carlsen af <strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel i <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Tilmeldt af Kværndrup S<strong>og</strong>neraad, 13. april 1889.1889, 27. april. - - - Gæstgiver Jens Christian Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Karen Henriksen, 34 Aar, Svendborg. Anmærkninger: BarnetForældre er S<strong>og</strong>nebaandsløsere til S<strong>og</strong>nepræsten i <strong>Gudbjerg</strong>.b. 1889, 25. marts. Maren Kirstine Marie Madsen, døbt i Brudager Kirke, 22. april 1889. Ugift, Johanne Marie Rasmussen, Brudager.Udlagt Barnefader Hans Christian Madsen, Brudager. Faddere: ej tilmeldt. Anmærkninger: Moderen opholdt sig Timaanedersdagenfør Barnets Fødsel paa Mullerup. Tilmeldt af Gudme-Brudager S<strong>og</strong>neraad, 6. maj 1889.6. 1889, 14. maj. Marie Hansen, Døbt i Kirken 23. juni 1889. Husmand, Rendemester Anders Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen, 33 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Rasmus Hansens Hustru, <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Rasmus Hansen, <strong>Gudbjerg</strong>,Husmand Rasmus Mortensen Rasmussen, Ellerup, Barnets Fader.7. 1889, 18. maj. Emilie Marie Dorthea Jensen, Døbt i Kirken 28. juli 1889. Husmand Jens Jensen <strong>og</strong> Hustru Frandsine RasmineMadsen, 35 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Johanne Christine Hansen, S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensens Datter i <strong>Gudbjerg</strong>, Arbejdsmand HansMadsens Hustru af Svendborg, Gaardmand Niels Madsen, <strong>Gudbjerg</strong>, Tømrer Hans Frederiksen, <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Lars ChristianHansen, <strong>Gudbjerg</strong>.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 178. 1889, 26. maj. Cathrine Caroline Kjær, Døbt i Kirken 30. juni 1889. Gaardmand Nicolaj Kjær <strong>og</strong> Hustru Maren Dorthea Hansen, 32Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Anne Madsen af Lakkendrup Mark, Gaardmand Anders Rasmussens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Skov.Mejerist Peder Rasmussen af Brændeskov, Gaardmand Poul Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmand Niels Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong>Skov.10. 1889, 7. juni. Mary Larsen, Døbt i Kirken 7. juli 1889. Skomager Anders Peders Larsen <strong>og</strong> Hustru Karen Jensen, 33 Aar, Ellerup.Faddere: Barnets Moder, Gaardbestyrer Christen Poulsens Hustru af Ellerup, Gaardbestyrer Christen Poulsen af Ellerup, HusmandAnders Jørgensen af Ellerup, Barnets Fader.9. 1889, 30. maj. Alfrida Hansen, Døbt i Kirken 16. juni 1889. Ugift, Johanne Pouline Nielsine Knudsen, ophold i Hospitalet i <strong>Gudbjerg</strong>,26 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Kusk Alexander Hansen, paa Mullerup. Faddere: Barnets Moder, Pigen Hansine NicolineRasmussen af Ellerup, Skomager Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, Indsidder Peder Andersen, <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Anders Peder Andersen,<strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Nielstrup i Ollerup Kirkeby Kommune.11. 1889, 8. juli. Maren Frandsa Christine Frandsen, Døbt i Kirken 8. september 1889. Møller Jens Peder Frandsen <strong>og</strong> Hustru CathrineHolgerline Køhler, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Kirstine Frandsen, Datter af Frands Hansen, Vormark, Smed Niels PederLarsens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>, Møller Christian Køhler af <strong>Gudbjerg</strong>, Tømrer Anders Frederiksen, Møller Hans Frandsen, Skaarupøre.1889, 20. september. Maren Alvilde Duelund, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 10. november 1889. Gaardbestyrer Lars Jørgensen<strong>og</strong> Hustru Maren Christoffersen, 33 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Skrædder Hans Hansen af Brudager, KromandRasmus Christoffersen af Sortebro, Ungkarl Hans Jørgen Hansen af Lakkendrup.13. 1889, 24. september. Karen Marie Jul Rasmussen, Døbt i Kirken 8. december 1889. Skovf<strong>og</strong>ed Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru MarenJørgensen, 36 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Barnets Moder Husmand Knud Rasmussens Hustru af Lakkendrup Mark, HusmandKnud Rasmussen af Lakkendrup Mark, Husmand Hans Jensen, Lakkendrup Mark, Ungkarl Hans Jørgen Hansen, Brændeskov.14. 1889, 29. oktober. Else Theodora Jensen, Døbt i Kirken 15. december 1889. Skolelærer Frederik Mejer Jensen <strong>og</strong> Hustru JosephineMarie Pedersen, 32 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Syjomfru Ane Kirstine Pedersen i Rudme, Gaardmand Hans Rasmussen iEllerup, Købmand Jens Peder Hansen, Ellerup, Snedker Hans Theodor Pedersen, Boltinggaard Skov.1. 1890, 7. januar. Ane Marie Pedersen, Døbt i Kirken 23. februar 1890. Ugift, Hansine Marie Hansen, hos Husmand Niels Peder Larseni <strong>Gudbjerg</strong> Skov, 20 Aar. Udlagt Barnefader, Tømrer Hans Christian Pedersen i Gudme. Faddere: Indsidder Hans Jørgensens Hustru iLunde, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Peder Larsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Indsidder Hans Jørgensen,Lunde, Ungkarl Niels Pedersen af Gudme. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Stenstrup-LundeKommune.2. 1890, 4. februar. Kristine Marie Pedersen, Hjemmedøbt 9. februar 1890. Smed Andreas Pedersen <strong>og</strong> Hustru Louise MichaelineJensen, 33 Aar, Lakkendrup. Anmærkninger: Døde uden Daabspublikation.3. 1890, 10. februar. Stine Rasmussen, Døbt i Kirken den 30. marts 1890. Gaardmand Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Henrikke MargreteHansen, 34 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Maren Hansen, Gmd. Hans Rasmussens Datter i Egense S<strong>og</strong>n bar Barnet, Gmd. HansAndersens Hustru i Langaa gik for. Gaardmændene Anders Jensen <strong>og</strong> Claus Poulsen af Lakkendrup Mark <strong>og</strong> Hmd. Niels Rasmussen,<strong>Gudbjerg</strong> Skov. †20. juli 1902, 12 Aar.4. 1890, 16. februar. Petra Hansen, Døbt i Kirken 7. april 1890, 2. Paaskedag. Skomager Peder Hansens Enke Petrine Hansen, 36 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Husmand Hans Hansens Hustru Johanne Andersen, Lakkendrup Mark, Husmand Peder SohnesensHustru af Lakkendrup Mark, Husmand Hans Hansen, Lakkendrup Mark, Husmand Christen M<strong>og</strong>ensen, Brudager Mark.5. 1890, 2. april. Marie Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 27. april 1890. Ugift, Ane Jørgensen, Datter af Gaardmand RasmusJørgensen af Ellerup Mark, 18 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Gaardbestyrer Rasmus Rasmussen, Ellerup. Faddere: KarenRasmussen, Gaardmand Rasmus Rasmussens Enkes Datter i Ellerup, Gaardmand Jørgen Larsen af Ellerup Mark, Gaardmand KnudLyder Hansen, Ungkarl Niels Rasmussen, Ellerup.6. 1890, 26. april. *Nielsine Marie Hansen, Døbt i Kirken 11. maj 1890. Uægte Barn af Enke efter Gaardbestyrer Niels Hansen paaBrænderupgaard, 33 Aar, Udlagt Barnefader, Soldat Lars Christensen i Odense, Forhenværende Forvalter paa Brænderupgaard.Faddere: Arbejdsmand Gustav Johansens Hustru paa Stjernegaard, Arbejdsmand Rasmus Madsen, Stjernegaard, Tjenestekarl HansHenrik Jensen, Brænderupgaard, Arbejdsmand Gustav Johansen, Stjernegaard. Anmærkninger: I følge Kongelig Bevilling af 21.oktober <strong>1891</strong>, er Barnet adopteret af Moderens nuværende Ægtefælle Skomager <strong>og</strong> Husejer i Brylle, Jørgen Jørgensen <strong>og</strong> BarnetsTilnavn forandres til ”Jørgensen”, *Nielsine Marie Jørgensen.7. 1890, 29. april. Anna Gjertrud Mejer, Døbt i Kirken 20. juli 1890. Skomager Laurits Jørgensen Mejer <strong>og</strong> Hustru Karen Marie Jensen,39 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Sadelmager Mejer, <strong>Gudbjerg</strong>, Bestyrer Rasmus Hansen, <strong>Gudbjerg</strong>, Møller Jens PederFrandsen, <strong>Gudbjerg</strong>.8. 1890, 2. maj. Maren Larsen, Døbt i Kirken 15. juni 1890. Skovløber Claus Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Hansen, 35 Aar,Brænderup Vænge. Faddere: Hansine Pedersen, Gaardmand Christian Pedersens Enkes Datter i Brænderup. Husmand HansJørgensen, Brænderup, Husmand Rasmus Hansen, Gislev Dong, Ungkarl Hans Pedersen, Brænderup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 189. 1890, 16. juni. Ane Marie Jørgensen, Hjemmedøbt 28. juni 1890. Ugift, Ane Marie Christian, hos Husmand Hans Hansen paaLakkendrup Mark, 24 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Tjenestekarl Jørgen Hansen Jørgensen, paa Gudme mark. Faddere: VedHjemmedaab; Husmand Hans Hansens Hustru <strong>og</strong> Barnet Forældre. Døde uden Daabspublikation.10. 1890, 30. juni. Karen Marie Christoffersen, Døbt i Kirken 31. august 1890. Arbejdsmand Rasmus Christoffersen <strong>og</strong> Hustru MarenJørgensen, 39 Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Niels Nielsens Datter, Ane Kirstine Nielsen af Lakkendrup. Gaardmand HansKnudsen Larsen af Lakkendrup, Niels Hansen af Ellerup, Ungkarl Anders Knudsen af Ellerup.11. 7. september. Thyra Nicoline Larsen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 12. oktober 1890. Smed Niels Peder Larsen <strong>og</strong> HustruAne Cathrine Jensen, 45 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Barnets Fader, Smed Mads Nielsen <strong>og</strong> Hustru Dorthea Larsen, afGislev-Lamdrup, <strong>og</strong> Ølkusk Hans Nielsen af Svendborg.12. 1890, 11. september. Hanne Margrethe Hansen, Døbt i Kirken 26. oktober 1890. Husmand <strong>og</strong> Væver Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru AneKirstine af Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Husmand Rasmus Hansen, Heldager, Tved, Ungkarl Jens Jensen, Lakkendrup<strong>og</strong> Barnets Fader.13. 1890, 2. november. Karen Marie Johansen, Døbt i Kirken 7. december 1890. Ugift, Anne Hansen, Datter af Gaardmand RasmusHansen af <strong>Gudbjerg</strong> Mark, 22? Aar. Udlagt Barnefader, Husmand Peder Johansen, Brudager Mark. Faddere: Landpost JensRasmussens Hustru, Brudager Mark, Husmand Hans Jørgen Pedersen, Gudme Mark, Husmand Iver Iversen, Gudme Mark14. 1890, 29. november. Johanne Christine Larsen Lunde, Døbt i Kirken 28. december 1890.. Skovf<strong>og</strong>ed Poul Larsen Lunde <strong>og</strong> HustruAne Hedevig Clausen, 31 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Jacob Jensen, Ellerup Sejet, Gaardmand P.Larsen Lunde, Vøjstrup, Barnets Fader.15. 1890, 3. november. Karen Dagmar Duelund, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 1, februar <strong>1891</strong>. Gaardbestyrer Lars JørgensenDuelund <strong>og</strong> Hustru Maren Christoffersen 34 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Træskomand Christen Larsen iBrændeskov, Husmand Jens Rasmussen i Brudager <strong>og</strong> Gaardbestyrer Rasmus Andersen af Lakkendrup.1. <strong>1891</strong>, 2. januar. *Christine Nielsen, Døbt i Kirken 8. marts <strong>1891</strong>. Husmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 43 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Husmand Knud Rasmussen, Lakkendrup Mark, Væver Jens Rasmussen, LakkendrupMark, Gaardmand Jens Sørensen, Lakkendrup Mark. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds LehnsBirkedommers Navnebevis 1. december 1905, er hendes fulde Navn; *Christine Nielsen Tangaa, (O.P.A. № 850/1905).2. <strong>1891</strong>, 10. januar. Johanne Kristensen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 1. marts <strong>1891</strong>. Gaardmand Rasmus Christensen <strong>og</strong>Hustru Karen Hansen, 30 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Gaardejer Christen Kristensen af Ellerup, Gaardejer PederChristensen, Galdbjerg, Ungkarl Lars Jørgen Larsen af Ellerup.3. <strong>1891</strong>. 22. januar. Kirsten Nielsen Drejer, Døbt i Kirken 26. marts <strong>1891</strong>, Skærtorsdag. Husmand Anders Nielsen Drejer <strong>og</strong> Hustrumaren Hansen, 40 Aar, Lakkendrup. Faddere: Barnets Moder, Indsidder Anders Lausen Hansen, Lakkendrup Mark, BoelsmandHerman Rasmussen, Ungkarl Niels Hansen, Lakkendrup Mark.4. <strong>1891</strong>, 28. januar. *Mary Nielsine Lang Henriksen, Døbt i Kirken 12. april <strong>1891</strong>. Drænmester Hans Henriksen <strong>og</strong> Hustru GjertrudNielsen, 24 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Sine Madsen, Husholderske paa <strong>Gudbjerg</strong> Andelsmejeri, Boelsmand Hans Frandsen, <strong>Gudbjerg</strong>,Husmand Anders Jørgensen, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Henrik Andersen, Ellerup. Anmærkninger: I Henhold til Sunds GudmeHerredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 26. juli 1905, er hendes fulde navn, *Mary Nielsine Henriksen Lang, (O.P.A. №557/1905).5. <strong>1891</strong>, 28. januar. Ragnhild Anna Thomine? Møller. Hjemmedøbt 1. februar <strong>1891</strong>, Døbt i Kirken 16. maj <strong>1891</strong>. Skovf<strong>og</strong>ed ThomasHenrik Møller <strong>og</strong> Hustru Anne Møgelvang, 29 Aar, Ellerup Vænge. Faddere: Ved Hjemmedaab; Barnet Forældre <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>edLarsens Hustru, Brænderup Vænge. I Kirken, Barnets Moder, particulier P. P. Møller, København, Professor A. C. Evaldsen,København, Toldinspektør C. Christensen, Rødme.6. <strong>1891</strong>, 5. februar. Maren Hansen, Hjemmedøbt 13. april <strong>1891</strong>. Bødker Frederik Ferdinand Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Christensen, 38 Aar,Brændeskov. Anmærkninger: Døde uden Daabspublikation.7. <strong>1891</strong>, 10. februar. Ester Petrea Kragh, Døbt i Kirken 30. marts <strong>1891</strong>. S<strong>og</strong>nepræst i <strong>Gudbjerg</strong>, Jens Theodor Kragh <strong>og</strong> HustruMarcelline Edel Ludovika Hertel, 38 Aar. Faddere: Overlærer i Odense, Theodor Hertels Hustru, Petra Kock, Afdøde S<strong>og</strong>nepræstMalmstrøms Datter Marie Malmstrøm i <strong>Gudbjerg</strong> Præstegaard, Overlærer Hertel, Odense, Maler Johannes Kragh, <strong>Gudbjerg</strong>Præstegaard. Morten Kragh, <strong>Gudbjerg</strong> Præstegaard.8. <strong>1891</strong>, 12. februar. Christine Louise Jensen, Døbt i Kirken 26. april <strong>1891</strong>. Husmand Jens Jensen <strong>og</strong> Hustru Frandsine RasmineMadsen, 37 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Gaardmand Niels Madsen, <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Søren Møller Pedersen, <strong>Gudbjerg</strong>,Tømrer Hans Frederiksen.9. <strong>1891</strong>, 25. februar. Kirstine Jensen, Døbt i Kirken 26. april <strong>1891</strong>. Indsidder Anders Johansen <strong>og</strong> Hustru Christine Pedersen 38 Aar,Brænderup. Faddere: Barnets Moder, Væver Hans Johansen af Ellerup, Ungkarlene Casper Larsen Caspersen af Brænderup PigenRasmus Larsen af Brænderup.10. <strong>1891</strong>, 12. marts. Ane Marie Larsen, Døbt i Kirken 26. april <strong>1891</strong>. Indsidder Anders Lausen Hansen <strong>og</strong> Hustru Johanne Andersen, 35Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Hmd. Anders Nielsen Drejer, Lakkendrup, Gaardbestyrer Niels Hansen, UngkarlLaus Nielsen – alle af Lakkendrup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1885</strong>-<strong>1891</strong> 1911. <strong>1891</strong>, 10. april. Karen Kristoffersen, Døbt i Kirken 14. juni <strong>1891</strong>. Kroejer Rasmus Christoffersen <strong>og</strong> Hustru Karen Hansen Larsen, 32Aar, Sortebro Kro. Faddere: Barnets Moder, skrædder Lars Hansen i Brudager, Landpost Jens Rasmussen, Brudager Mark, DyrlægeAnders Martin Jørgensen, Lakkendrup. ~Rasmus Peder Rasmussen, *9. juli 1883, Vindinge.12. <strong>1891</strong>, 16. april. Caroline Hansen, Døbt i Kirken 18. maj <strong>1891</strong>, 2. Pinsedag. Skomager Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen Jensen,25 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Sypige Kirstine Jørgensen af Frørup, Husmand Hans Madsen, Frørup, Sadelmager Andreas Hansen,<strong>Gudbjerg</strong>, Barnets Fader.13. <strong>1891</strong>, 19. maj. Anna Johanne Rasmussen, Døbt i Kirken 28. juni <strong>1891</strong>. Husmand Jens Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Karen Madsen, 29 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Væver Hans Hansen, Lakkendrup Mark, Tjenestekarl Hans Rasmussen, Langaa, MurerChristian Jørgen Rasmussen, Brudager Kile.14. <strong>1891</strong>, 1. juni. Anna Elise Rasmussen, Hjemmedøbt 7. juni <strong>1891</strong>. Bødker Rasmus Vilhelm Frederiksen <strong>og</strong> Hustru Rasmine Jensen, 34Aar, Brændeskov. Faddere: Ved Hjemmedaab; Pigen Olivia Nielsine Rasmussen <strong>og</strong> Barnet Forældre. Døde uden Daabspublikation.16. <strong>1891</strong>, 10. juli. Karen Marie Cathrine Nielsen, Døbt i Kirken 11. oktober <strong>1891</strong>. Murer Jacob Alfons Nielsen <strong>og</strong> Hustru Ane MarieHansine Hansen, 20 Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Jens Pedersen af Brændeskov, Møller Claus Peder Hansen,Brændeskov, Pladsforvalter Jørgen Hansen, Heldagergaard Teglværk.a. <strong>1891</strong>, 8. juni. Svendborg. Anne Marie Knudsen, døbt i Vor Frue kirke, Svendborg 12. juli <strong>1891</strong>. Ugift, Rasmine Hansen af Svendborg,Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Rasmus Knudsen af Lakkendrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel i <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Tilmeldt fra Svendborg Fattigudvalg, 16. juli <strong>1891</strong>.15. <strong>1891</strong>, 2. juni. Marie Christine Cathrine Kierstein, hjemmedøbt 5. august <strong>1891</strong>. Døbt i Kirken 8. november <strong>1891</strong>. Slagter Carl NielsenKierstein <strong>og</strong> Hustru Dorthea Marie Andersen, 34 Aar af Lakkendrup Mark. Faddere ved Hjemmedaaben: Mormoderen Enke MarieCathrine Hansdatter <strong>og</strong> Barnets Forældre. I Kirken: Barnets Moder, Gmd. Jens Sørensen, Lakkendrup Mark, Hmd. Frederik Pedersen,Lakkendrup Mark <strong>og</strong> Knud Rasmussen, Lakkendrup Mark.17. <strong>1891</strong>, 8. august. Ingeborg Marie Jensen, Døbt i Kirken 18. oktober <strong>1891</strong>. Husmand Hans Jensen <strong>og</strong> Hustru Sofie FrederikkeJacobsen, Brændeskov, 43 Aar. Faddere: Barnets Moder, Bødker Peder Hansen Løv, Brændeskov, Ungkarl Jens Jacob Jensen,Brændeskov, Barnets Fader.18. <strong>1891</strong>, 10. august. Dagmar Frederikke Frederiksen, Døbt i Kirken 12. oktober <strong>1891</strong>. Gaardbestyrer Rasmus Peder Frederiksen <strong>og</strong>Hustru Maren Jensen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Johanne Jensen, tjenende i Svendborg, Niels Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Ungkarl Hans Jacob Frederiksen, Svendborg, Ungkarl Lars Frederiksen af Ellerup Mark.b. <strong>1891</strong>, 12. juli. Petra Mathilde Christensen, døbt i Nørre Lyndelse Kirke, 2. august <strong>1891</strong>. Ugift, Maren Cathrine Christian paaFattiganstalten paa Lumby Mark, Nørre Lyndelse. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Peder Larsen paa Mullerup, <strong>Gudbjerg</strong>.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup i <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Tilmeldt af Nørre LyndelseS<strong>og</strong>neraad 7. august <strong>1891</strong>.19. <strong>1891</strong>, 22. august. Jensine Christine Jensen, Døbt i Kirken 8. november <strong>1891</strong>. Husmand Anders Jensen <strong>og</strong> Hustru Mathilde Hansen,36 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Barnets Moder, Indsidder Hans Jacobsen af Lakkendrup Mark, Ungkarl Hans Christensen,Brudager, Barnets Fader.20. <strong>1891</strong>, 6. november. Anne Hansen, Døbt i Kirken 6. december <strong>1891</strong>. Husmand Ludvig Hansen <strong>og</strong> Hustru Nielsine ChristineRasmussen, 37 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Johanne Hansen af Lakkendrup, Boelsmand Herman Rasmussen, LakkendrupMark, Væver Hans Hansen, Ungkarl Rasmus Knudsen, Lakkendrup. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>edsLehns Birkedommers Navnebevis 10. november 1905, er hendes fulde Navn Anne Hornemann, (O.P.A. № 787/1905).21. <strong>1891</strong>. 18. november. Mathilde Marie Pedersen, Hjemmedøbt 18. november <strong>1891</strong>. Smed Andreas Pedersen <strong>og</strong> Hustru LouiseMichaeline Jensen, 35 Aar, Lakkendrup. Faddere: Ved Hjemmedaab; Jordemoder Anne Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>, Barnet Forældre <strong>og</strong>Bedstemoder. Døde uden Daabspublikation.22. 19. november. Ane Kirstine Jørgensen, Døbt i Kirken 25. december <strong>1891</strong>. Husmand Anders Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Karen MarieCarlsen, 38 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Sypige Sofie Carlsen, <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Niels Madsen, <strong>Gudbjerg</strong>, Tømrer Julius Larsen,Boelsmand Hans Frandsen, <strong>Gudbjerg</strong>.23. <strong>1891</strong>, 30. november. Freja Mathilde Hansen, Døbt i Kirken 14. februar 1892. Kusk Iver Hansen <strong>og</strong> Hustru Marie Petra Jørgensen, 30Aar, Mullerup. Faddere: Barnets Moder, Boelsmand Hans Frandsen, <strong>Gudbjerg</strong>, Telegrafbestyrer Jensen, Guldborg, Barnets Fader.Anmærkninger: Navnet forandret ved tilføjelse af Guldborg, efter Kgl. Bevilling 21. juli 1898, * Freja Mathilde Hansen Guldborg.24. <strong>1891</strong>, 10. december. Dagmar Caroline Madsen, Døbt i Kirken 24. januar 1892. Købmand <strong>og</strong> maltgører Jens Peder Madsen <strong>og</strong> HustruCaroline Hansen, 39 Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder, Gmd. Anders Christensen, Ellerup, Snedker Niels Christian Hansen,Ellerup, Konduktør Christen Christensen,25. <strong>1891</strong>, 11. december. *Helga Hansen, Døbt i Kirken 31. januar 1892. Stenhugger Christen Henrik Hansen <strong>og</strong> Hustru Pernille Hansen,33 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Barnets Moder, Husmand Hans Henrik Hornemann, Brudager, Ungkarl Henrik Hornemann, BarnetsFader. I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 10. november 1905, er hendes fulde Navn, *HelgaHornemann, (O.P.A. № 787/1905).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!