Rett Nyt 2 2011 - Landsforeningen Rett Syndrom

rett.dk
  • No tags were found...

Rett Nyt 2 2011 - Landsforeningen Rett Syndrom

Deltagelse i den svenskeSkrevet af Jørgen og MartinLørdag den 9. april 2011 havdeden svenske Rett-forening årsmødeog temadag for forældreog fagfolk. Vi, Martin ogJørgen, fra den danske Rettforeningog Hilde fra den norskeRett-forening deltog.Vi havde aftalt at mødes pådet hotel, hvor det skulle foregåfredag aften. Hotellet lå midti centrum, hvor der var masseraf natklubber, restauranterog barer. Hotellet havde ogsåen stor bar med musik (megethøj musik), så høj at hvis manhavde værelse på 1. sal overbar-området, kunne man høremusikken. Det var lidt underligt,medmindre man kan lide denslags musik, de spillede.Men ellers var hotellet etgodt konferencehotel. Densvenske Rett-forening havdeinviteret os ud at spise fredagaften på en meget specielrestaurant, der hed ’Grill’.Udefra lignede den en almindeliggrillbar, men indenfor varden meget hyggelig indretteti forskellige temaer, fx natklub,kolonihave, tivoli, dagligstueog lign. Det var selvfølgeligmed forskellige sofaer, bænkeog stole. Maden var god medmange forskellige kødretter.Lørdagen startede medgeneral forsamling for foreningensmedlemmer, hvorefterdagens program kunne begynde.Temaet for dagen var ”RettSyndrom gennem livet”? ogindeholdt et foredrag meden journalist samt forskelligeworkshops vedrørende skolegang,at flytte hjemmefra samtovergangen fra skolegangen tildaglig aktivering. Det svenskeRett-center sluttede af med enmeget interessant øvelse. Dehavde tegnet en tidslinje, ogvi skulle så fortælle, hvornår destore ændringer havde indtruffeti vores pigers liv. Det viste sig,at de fleste større omvæltningeropstår omkring 6-7 års alderenog igen omkring 18-20-årsalderen. Denne workshop varfor os den mest interessante,de øvrige var spændende, menden svenske lovgivning er trodsalt anderledes end vores.Journalisten Elisabeth Sandlundvar på programmet somden første med et foredrag omsit liv med en voksen handikappetdatter og om frigørelsen,når de skal flytte hjemmefra.Et meget interessant foredrag,som vi i det følgende vil give etkort referat af:Elisabeth tog udgangspunkti sin bog ”Ulles Mamma”, somhun netop havde udgivet, ogsom har stor succes i Sverige.Ulvrika (Ulle) har ikke Rett Syndrom,men alligevel var dermange betragtninger, tanker,og kampe, som var lig meddem, som vi andre har, da ingenaf vores børn jo som bekendthar samme livshistorie.8Landsforeningen Rett Syndrom

More magazines by this user
Similar magazines