ATP Koncernen Årsrapport 2012

atp.dk
  • No tags were found...

ATP Koncernen Årsrapport 2012

Ledelsens beretning Forretningsmodel Risiko Pension Afdækning og investering Afdækning Investering Administration Samfundsansvar Koncern RegnskabIndholdsfortegnelseIndledning3 ATP Koncernen i 2012Afdækning38 Stærkt værn mod renteudsvingRegnskab68 Ledelsens regnskabspåtegning4 Hovedtal for ATP og Koncernen5 Hovedtal for ATP Koncernen6 Visioner og værdierInvestering42 Lav risiko og risikospredning sikrer robusthed69 Intern revisions erklæringer70 Den uafhængige revisors erklæringer71 Totalindkomstopgørelse for 2012Ledelsens beretning8 Ledelsens beretningForretningsmodel17 ATP´s forretningsmodel og virksomhedRisiko20 Risici og risikostyringPension26 Resultat af Pensionsvirksomheden28 Forudsigelig pension - hele livet31 Forbedret tilbud til førtidspensionister32 Lave omkostninger betyder mere i pensionAfdækning og investering45 Positive afkast i fire ud af fem risikoklasser48 Renter49 Kredit50 Aktier52 Inflation54 Råvarer55 SUPPAdministration57 AdministrationsvirksomhedenSamfundsansvar61 Samfundsansvar 2012Koncern64 Oversigt over ATP Koncernen73 Balance for 201275 Pengestrømsopgørelse for 201276 NoterATP’s ledelse133 Bestyrelse134 Repræsentantskab135 Forretningsudvalg, revisonsudvalg, dagligledelse og ankenævn136 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv137 ATP’s overordnede ledelseSupplerende oplysninger138 Oversigt over supplerende oplysninger tilATP Koncernens årsrapport 2012 på www.atp.dk35 Resultat af Afdæknings- og Investeringsvirksomhedsamt resultatmålATP Koncernen - Årsrapport 20122

More magazines by this user
Similar magazines