ATP Koncernen Årsrapport 2012

atp.dk
  • No tags were found...

ATP Koncernen Årsrapport 2012

Ledelsens beretning Forretningsmodel Risiko Pension Afdækning og investering Afdækning Investering Administration Samfundsansvar Koncern RegnskabATP Koncernen i 2012ATP Koncernen opnåede i 2012 et positivt resultat på10,1 mia. kr.• Bag det positive resultat på 10,1 mia. kr. ligger der etpositivt afkast på 58,0 mia. kr. og bidragsindtægter på8,6 mia. kr.• Der blev hensat 34,8 mia. kr. til at sikre de lovede pensionertil medlemmerne, mens 11,9 mia. kr. blev udbetalttil pensionisterne i året. Pensionsafkastskatten af afkastetudgjorde 8,7 mia. kr., og der blev afholdt 0,9 mia.kr. til omkostninger.• Årets positive resultat betød, at ATP’s reserver – bonuspotentialet- ved udgangen af 2012 udgjorde 84,2mia. kr.• Resultatet af ATP’s investeringsvirksomhed svarede tilen forrentning af bonuspotentialet på 13,6 pct. Især kreditobligationer,børsnoterede danske aktier og unoteredeaktier bidrog markant til årets resultat.• Afdækningsvirksomheden opfyldte målet om at sikre, atrenteændringer ikke påvirker ATP’s evne til at leve op tilforpligtelserne over for medlemmerne.• Ved udgangen af året var der 879.400 pensionister, dermodtog løbende Livslang Pension fra ATP.• Administrationsomkostningerne i ATP-ordningen udgjorde68 kr. pr. medlem, og investeringsomkostningernebeløb sig til 248 kr. pr. medlem.ATP Koncernen - Årsrapport 20123

More magazines by this user
Similar magazines