Bente Meyer - vifin

vifin.dk

Bente Meyer - vifin

• Forskningsprojekt: Ipads i en Skole iBevægelse (2012-2013)• Samarbejde mellem Vejle Kommune, AalborgUniversitet og Vejle Midtbyskole• Data: observationer af og samtaler medelever og lærere i 7. klasser i 100 dage(+samtaler med andre relevante aktører)Mit perspektiv


• På hvilke måder kan iPads indgå i ogpræge skoleudvikling?• På hvilke måder kan iPads støtte inklusionog undervisningsdifferentiering?• Hvad betyder dette for læring?Forskningsspørgsmål


•Work in progress…


• Begejstringensretorik…Hvad taler vi om?


• Økonomiskrationelle• Pædagogiskdidaktiske• HumanistiskdemokratiskeInfiltrerede diskurser


• Ipads tiltrækker opmærksomhed• Ipads tiltrækker ressourcer• Ipads er (måske) selvfinansierende• Ipads ‘fjerner støvet fra folkeskolen’• Ipads skubber til skoleudviklingNogle vinkler på begejstringen


• Pc’ens funktionaliteter – mobilensbærbarhed• Intuitiv at navigere, nem at opstarte• Personlig• HverdagsintegreretDet ‘nye’ ved iPad’en


• Skolens ressourcer? – Hvilke og hvordan?Et spor: hvad handler det her om?


Ressourceproblematikken: Denbogløse skole?


• Ipad’en skal finde sin rolle iskolen – men ikke i et tomt rumEt perspektiv


Biologilokalet


klasseværelset


interesser


Fysiklokalet


Fysiklokalet


•Temadag: iPad’en oglandebeskrivelse


Fokus på Island


Flaget


Der arbejdes med planchen


• Overføring, oversættelse,sammenligning og refleksionProcesser


Fra skærm til papir


Fra skærm til skærm


Klippe-klistre


• Temadag: iPad’en og universet


Planeterne


Fortællingen


Endnu en model


Opgaven gribes forskelligt an…


Bogen som inspiration


Vi tager et billede…


Vi googler


Og bruger billedet til at tegneefter


Til sidst bliver der dokumenteret


• Pigerne arbejder medrepræsentationsformer• De anvender forskellige ressourcer• De skaber viden og deres eget udtrykvhj.a bl.a iPad’enNogle perspektiver


• Er dette et overgangsfænomen?• Hvilke materialer vil vise sig at væreholdbare over tid? I hvilke relationer?• Hvad betyder pluraliteten i materialer ogsammenhængen mellem dem for den enkelteelevs læring?• Hvad er iPad’ens rolle og potentialer i dette?Spørgsmål til de mange ressourcerog materialer i spil


• At forstå hvordan relationerne mellemiPad’en og (evt.) andre materialer støtterden enkelte elevs/elevers læring mhpinklusion• At forstå hvordan relationerne mellemiPad’en og andre materialer udvikler sigover tid – og hvad dette betyder forskoleudviklingDet videre arbejde


Tak !• bm@learning.aau.dk• ipadsvejle.skoleblogs.dk

More magazines by this user
Similar magazines