NCC, Kim Petersen - Fjernvarmens Udviklingscenter

fjvu.dk
  • No tags were found...

NCC, Kim Petersen - Fjernvarmens Udviklingscenter

Styret boringv/Kim PetersenSenior projektchef12/1-2012 Workshop - Fjernvarmens Udviklingscenter 1


Præsentation af Kim Petersen• Senior projektchef og afdelingschef i NCC’s afdelingfor rørteknik• Teknisk ansvarlig kloakmester• Mere end 25 års erfaring, heraf de seneste 23 år i NCC12/1-2012 Workshop - Fjernvarmens Udviklingscenter 2


Grundprincipperne i styret boringhttp://www.youtube.com/watch?v=ExNCzJMz4vQ&feature=player_detailpage12/1-2012 Workshop - Fjernvarmens Udviklingscenter 3


Planlægningsværktøj for styret boring• Opstilling af borerig• Længde for nedboring til lægningsdybde• Nedføringsrampe = opgravet fjernvarmetracé12/1-2012 Workshop - Fjernvarmens Udviklingscenter 4


Vurderinger inden arbejdet går i gang..• Er der plads i tracéet, kan man evt. gå dybere ned?• Hvilken beskyttelseskappe skal benyttes?• Skal der injekseres udvendigt på røret??12/1-2012 Workshop - Fjernvarmens Udviklingscenter 5


Optimeringsmuligheder og fordele vedstyret boring• Reducering af omkostninger og bortkørelse af materialer• Mindre trafikale gener (bl.a. skilte, afspærring, nedfræsning af jernplader mv.)• Mindre gener for borgere, bygninger, beplantning mv.• Optimering ved at benytte fjernvarmetracéet som nedføringsrampe• Recycling af jorden og genbrug af borevæske → Reducering af bortkørsel afudboret jordmaterialer• Mindre forbrug af vand og bentonit• General CO2 besparende metode!12/1-2012 Workshop - Fjernvarmens Udviklingscenter 6


Bygherres ordning!Inden for no dig-området er NCC optaget ien lang række kontrolordninger, herunderstyret boring og gennempresning12/1-2012 Workshop - Fjernvarmens Udviklingscenter 7


Spørgsmål?Tak for i dag12/1-2012 Workshop - Fjernvarmens Udviklingscenter 8

More magazines by this user
Similar magazines