3-3-4 Kant B1+B1 Bend.indd - Gyptone

gyptone.dk
  • No tags were found...

3-3-4 Kant B1+B1 Bend.indd - Gyptone

Kanter og montagesystemerGyptone lofter3.3.4 Kant B1 og B1 BendReflecting everyday life


Kant B1Skjult skinnesystem, Nedhængt – ikke demonterbart52437Nedhængt montering påstålunderlagGK - system i ét niveauAnvendes til Gyptone produkter med kant B162Bæreskinne GK L: 4000 mm2760Tværskinne GK 2L: 35 mmAllepladesamlingererunderstøttetGyptone BIG-plader med forsænkning påalle fire sider, kant B1, skrues mod stålforskalling.Træforskalling skal anvendes direkteunder etageadskillelse eller tagkonstruktion.Montering på stålunderlag kan bådeudføres direkte eller nedhængt. Pladernespartles og males efter opsætning og erikke demonterbare.Montering af ophængningsstropog tråd345627Kantskinne GK-CL: 3000 mm27260SamlebeslagGK 20KoblebeslagGK 24Stropper,justerbare GK 26-0BelastningPladerne tåler normalt lettere punktbelastning(


ATilslutning til vægVægskinner skrues i efter underlagets materialeog med en cc afstand på 300 mm.FarverKant B1 og B1 BendA5Plader med kant B1, leveres ubehandlede.Overfladebehandlingen foretages på byggepladsenefter endt spartling. Pladernemales med rulle. Pladerne må ikke sprøjtemales,da dette forringer lydabsorptionenvæsentligt.Produkt og skinnesystemAlle Gyptoneprodukter med kant B1 passer tilPrimær / sekundær system og til GK-system.2 22 22 2Langsgående montering cc 600/1200 mm.Tværgående montering cc 600/1200 mm.Vejledende materialeforbrug, nedhængtmontering GK-systemArtikel Betegnelse Dim. mm Længde mm cc mm Forbrug/m²1 Bæreskinne GK 1 27 x 60 4000 1200 0,9 m2 Tværskinne GK 2 27 x 60 1135 600* 1,7 m3 Samlebeslag GK 20 - - 4000 0,2 stk.4 Koblebeslag GK 21 - - 600 2,8 stk.Yderligere oplysninger kan findes påwww. gyptone.dk – montage/kanterhvor også PDF kan printes5 Kantskinne GK-C 28 x 47 3000 - Efter opmåling6 Ophængningsstrop GK 26-01 - - 900 1,0 stk.7 Ophængningstråd GK 150 etc. - - 900 1,0 stk.* Ved risiko for nedbøjning i f.eks. fugtigt miljø anbefales c/c afstand max. 400 mm.3


Kant B1Skjult skinnesystem, Nedhængt – ikke demonterbart3Kortkantsamling skalunderstøttes isin fuldelængde2Nedhængt montering påstålunderlagPrimær / sekundær systemGyptone BIG-plader med forsænkning påalle fire sider, kant B1, skrues mod stålforskalling.Træforskalling skal anvendes direkteunder etageadskillelse eller tagkonstruktion.Montering på stålunderlag kan bådeudføres direkte eller nedhængt. Pladernespartles og males efter opsætning og erikke demonterbare.234Primær profil P45:L: 3600 mm45255Sekundær profilS25/5L: 300 mmBåndjern455KantskinneSK70L: 2500 mmBelastningPladerne tåler normalt lettere punktbelastning(


Tilslutning til vægVægskinner skrues i efter underlagets materialeog med en cc afstand på 300 mm.FarverKant B1 og B1 Bend4Plader med kant B1, leveres ubehandlede.Overfladebehandlingen foretages på byggepladsenefter endt spartling. Pladernemales med rulle. Pladerne må ikke sprøjtemales,da dette forringer lydabsorptionenvæsentligt.LangkantsamlingProdukt og skinnesystemAlle Gyptoneprodukter med kant B1 passer tilPrimær / sekundær system og til GK-system.22 2 2 2Langsgående montering cc 600 mm.Tværgående montering cc 600 mm.Vejledende materialeforbrug, nedhængtmontering Primær/sekundær systemArtikel Betegnelse Dim. mm Længde mm cc mm Forbrug/m²1 Primær profil P45 45 x 15 3600 1200 0,9 m2 Sekundær profil S 25/85 85 x 25 3800 600* 1,7 mYderligere oplysninger kan findes påwww. gyptone.dk – montage/kanterhvor også PDF fil kan printes4 Kantskinne SK 70 70 x 30 2500 - Efter opmåling* Ved risiko for nedbøjning i f.eks. fugtigt miljø anbefales c/c afstand max. 400 mm.5


Kant B1Skjult træunderlag, Nedhængt – ikke demonterbartGyptone kant B1 monteret på træ eller stålforskallingdirekte under etageadskillelse ellertagkonstruktion.Direkte montering påtræ- eller stålunderlagGyptone BIG-plader med forsænkning påalle fire sider, kant B1, skrues mod træforskalling.Træforskalling skal anvendes direkteunder etageadskillelse eller tagkonstruktion.BelastningPladerne tåler normalt lettere punktbelastning(


Tilslutning til vægVægskinner skrues i efter underlagets materialeog med en cc afstand på 300 mm.FarverKant B1 og B1 BendPlader med kant B1, leveres ubehandlede.Overfladebehandlingen foretages på byggepladsenefter endt spartling. Pladernemales med rulle. Pladerne må ikke sprøjtemales,da dette forringer lydabsorptionenvæsentligt.Produkt og skinnesystemAlle Gyptoneprodukter med kant B1 passer tilPrimær / sekundær system og til GK-system.Langsgående montering cc 300 mm.Tværgående montering cc 300 mm.Mindste dimensioner på forskalling 22 x 45 Hvis træforskalling med højde større endmm. Mod glat og hårdt materiale, f.eks. 40 mm anvendes, eller den samlede volumebeton og gips anbefales en mindste tykkelseer større end 1 m³, skal der udfyldespå 45 mm udfyldt med mineraluld for at med mineraluld imellem forskallingen foropnå en bedre lydabsorption. Kortkanter overholdelse af brandkrav.skal understøttes i deres fulde længde.Langsgående montering af plader Tværgående montering af pladerYderligere oplysninger kan findes påwww. gyptone.dk – montage/kanterhvor også PDF fil kan printesCenterafstandForskalling mm.300 3007


Produkt: Kant B1


Kant B1 og B1 BendProdukt: Kant B1 Bend


Kant B1 BendSkjult skinnesystem, Nedhængt – ikke demonterbart2LangkantsamlingPrimær profil*H40 / 30L: max 2500 mm3040*Valses i radius efter bestilling2Sekundær profilS25 / 5L: 300 mm25Direkte montering påforbøjet stålunderlag455Gyptone Bend kant B1 skrues i mod enforbøjet konstruktion af stål.Pladerne spartles og males på byggepladsen.Pladerne er ikke demonterbare.Gyproc QUICK TM skruesortimentType QS 25Montering af Gyptonekant B1 Bend på stålunderlag0


MonteringDe forbøjede (konkave eller konvekse)primær profiler forankres mod den bagvedliggendekonstruktion. Evt. anvendesseparat nedstropning. Sekundær profilerneskrues mod primær profilerne, og gipspladernemonteres på tværs af sekundær profilerne.Pladerne er kun 6,5 mm i tykkelseog kan derfor bøjes i tør tilstand. Mindsteradius for tørbøjning er 1200 mm.Kant B1 og B1 BendFarverPlader med kant B1 Bend leveres ubehandlede.Overfladebehandlingen foretagespå byg gepladsen efter endt spartling. Pladernemales med rulle. Pladerne må ikkesprøjte males, da dette forringer lydabsorptionenvæsentligt.Vejledende materialeforbrugArtikel Betegnelse Dim. mm Længde cc mm Forbrug /m²mm1 Primær profil H 40 x 30 40 x 30 max. 2500 1200 0,85 stk./lgd. mYderligere oplysninger kan findes påwww. gyptone.dk – montage/kanterhvor også PDF fil kan printes2 Sekundær profil S 25/85 85 x 25 3800 300 0,35 stk./buelgd. m

More magazines by this user
Similar magazines