VEDTÆGTER - Skovdyrkerforeningen

skovdyrkerne.dk
  • No tags were found...

VEDTÆGTER - Skovdyrkerforeningen

MEDLEMSKAB§ 4Som aktive medlemmer optages ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifterindenfor foreningens virkeområde, fysiske såvel som juridiske personer.Ejere/forpagtere af flere skovbrugsarealer inden for foreningens primærevirkeområde skal være medlemmer med samtlige deres skovbrugsarealer.Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.Som passive medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer medinteresse for foreningens formål. Passive medlemmer kan ikke vælges tilbestyrelsen, og de har ingen stemmeret på foreningensgeneralforsamlinger, ligesom de ingen andel har i foreningensgældsforpligtelser.Personer, som ønsker at indmelde sig, modtager et eksemplar afforeningens og af DDS’ vedtægter samt en kopi af den samarbejdsaftale, derer indgået med DDS, jf. § 3. Indmeldelse sker skriftligt.§ 5Udmeldelse af foreningen sker til førstkommende 30. juni ved skriftligmeddelelse til foreningens kontor.Ud over sit eventuelle tilgodehavende i foreningen har den udtrådte intetkrav på andel i foreningens aktiver eller formue og har ingen stemmeret påforeningens generalforsamling eller bestyrelsesmøder efterudtrædelsestidspunktet.Et udtrådt medlem hæfter i en periode på et fuldt regnskabsår eftermedlemskabets ophør for sin andel af foreningens økonomiske forpligtelserpå udtrædelsestidspunktet (se § 16), uanset årsagen til medlemskabetsophør.[3]

More magazines by this user
Similar magazines