Indkaldelse til Årsmøde - DDS Østjylland

dds.oestjylland.dk

Indkaldelse til Årsmøde - DDS Østjylland

DDS Østjylland indkalder til ÅrsmødeIndkaldelse til ÅrsmødeSøndag den 15. april 2012 kl. 10.00i kulturhuset ”Sløjfen”Evald Tangs Alle 45, 8370 HadstenTilmeldingTidsplanDagsordenTilmeldingsskemaStemmevægtIndstilling til:• SØLVPOKALEN• FORENINGSPOKALEN• UNGDOMSPOLALEN¨


Tilmelding:Tilmelding senest den 8. april 2012 pr. telefon, alm post eller e-mail til Landsdelskontoret.Af hensyn til fortæringen på dagen er det nødvendigt med en tilmelding af delegerede oggæster.Antal af foreningens gyldige stemmer fremgår af vedhæftede opgørelse over medlemmer pr.31/12 2010.Foreningen stiller med:__________ foreningsrepræsentanter* til DDS Østjylland årsmødesøndag, den 15. april 2012.Foreningen stiller med:__________ foreningsgæster til DDS Østjylland årsmøde søndag, den15. april 2012.*Antal stemmeberettigede: Se vedlagte liste.Der anmodes om, at en repræsentant fra hver forening henvender sig ved indgangen tilmødelokalet hvor årsmødet finder sted, med oplysning om antal delegerede ogstemmeberettigede således, at repræsentanten kan få et tilsvarende antal stemmersedler/kortudleveret.Tidsplan:Med forbehold for ændringer.Kl. 10.00 – 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker)Kl. 10.30 – 11.45 ÅrsmødeKl. 11.45 – 12.30 Frokost (Buffet)Kl. 12.30 – 14.00 ÅrsmødeKl. 14:15 – 14.30 Kaffe m/kageDagsorden for ordinært årsmøde i DDS Østjylland:1. Valg af dirigent og stemmetællere.2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning.3. Godkendelse af revideret årsregnskab.4. Godkendelse af budget. (Kontingent)5. Fastsættelse af kontingent fra medlemsforeninger.6. Behandling af indkomne forslag*.7. Valg til bestyrelse og udvalg.8. Eventuelt*Forslag til behandling på det ordinære årsmøde skal være Landsdelskontoret i hænde senestden 15. marts 2012.


Valg til bestyrelsen:a. Formand På valg hvert år Henning Damb. Næstformand På valg ulige år Vakantc. Bestyrelsesmedlem – FU På valg lige år Carl Aage Sørensen og Tina Krarupi. Formand geværudvalg På valg lige år Maybritt Lynggaardj. Formand pistoludvalg På valg ulige år Lars Gregersenk. Formand uddannelsesudvalg På valg lige år: Martinus Nygaardl. Formand ungdomsudvalg På valg ulige år Gert Pørksenm. Formand INFO-udvalget På valg lige år: Betina Stegen. Formand IT-udvalg På valg ulige år Bjarne Dam Jensenh. Valg af revisorer På valg lige år Finn Danielsen og Inge PedersenValg af udvalgsmedlemmer:i. Geværudvalg 5 på valg lige årJohannes P NielsenMichael BrachMartin Dreyer ChristensenVakantVakantj. Pistoludvalg 7 på valg lige årHenrik KruseKari HillersMichael SkotClaus Broløs RasmussenPeter HoeFrank KristensenChristian Larsenk. Uddannelsesudvalget 3 på valg lige årLars HjørnholtHanne BrochJoan Pedersenl. Ungeudvalget 3 på valg lige årKatja Heilman-NøhrMartin Dreyer ChristensenVakantm. Infoudvalget 2 på valg lige årGerda JensenKatja Simonsenn. It-udvalget 1 på valg lige årIvan Billeskov


Antal stemmeberettigede ved DDS Østjylland Årsmøde 2011.Opgjort efter indberetning 2010KredsNummer:KredsNavn:AntalStemmer:05-008 Ry-Emborg Skytteforening 305-101 Randers Skyttekreds 605-105 Rønde Skytteforening 305-110 Ebeltoft Skytteforening 205-113 Nørre Djurs Skytteforening 505-115 Grenå Skyttekreds 605-116 Midtdjurs Skytteforening 305-118 Lyngby Skyttekreds 205-119 Allingåbro Skytteforening 605-121 Grenå Politi IF. 105-123 Marineforeningens Skyttelav Randers 105-127 Djurslands Pistolklub 405-128 Langå Skytteforening 405-136 Assentoft Skytteforening 305-137 Bjerregrav Skytteforening 205-139 Ebeltoft Marineforening Sl. 105-141 Balle Skytteforening 305-147 Politiet IF. Randers 105-149 Pistolklubben Randers Øst 205-190 D.F.B. f. Grenå og Omegn 105-901 Skytteklubben DSB/ASF 705-902 Odder Skytteforening 405-903 VBF Skyttelaug / Århus 405-904 Akademisk Skytteforening 305-906 Skytteklubben af 1984 205-907 Skanderborg/Stilling Sktf. 405-908 Højbjerg Skytteforening 105-909 V.R.V.S. 205-910 Tilst Skytteforening 205-911 Århus Politis Idrætsforening 105-912 Galten Skytteforening 405-914 Posten Skytteforening 305-916 Skytteforeningen i Centrum 105-918 Odder & Omegns Sksl. 105-919 TDC – Skytteafdeling 105-920 D. Y. V. Odder 105-922 B. M. I. Skytteafdeling. 305-924 Århus Borgerlige Sksl. 105-925 Århus Skiveskydningsselskab 105-926 Skydeselskabet Centrum 105-928 Skanderborg & Omegns Garderforening 105-929 Rosenholm Skytteforening 305-930 VBF's Sktl. / Hinnerup 605-931 D. F. B. Hammel 1


05-932 Århus Pistolklub 505-933 Hundslund Skytteforening 105-935 Århus Marineforening 105-937 D.F.B.s Sktl. / Skanderborg 105-938 HVK 2407 Skytteafdeling 105-939 Reserveoff. Skydeklub / 1992 105-940 Samsø Skytteforening 405-942 Århus Firma Sport 105-944 Århus Riffelskytte Klub 305-945 Combi Fit 3I alt 137Repræsentanter fra DDS Østjyllands medlemsforeninger, der har stemmeret opgøres således:Foreninger, der har indsendt indberetningsskema for året forud, én stemme.Foreninger, der har været Landsdelsaktiv i året forud, yderligere én stemme for hver påbegyndt50 aktivitetsmedlemmer til og med 200, og yderligere én stemme for hver påbegyndt 200aktivitets-medlemmer der udover.Indsend indberetningsskema1 stemme1 – 50 medlemmer + 1 stemme51 – 100 medlemmer + 1 stemme101 – 150 medlemmer + 1 stemme151 – 200 medlemmer + 1 stemme201 – 400 medlemmer + 1 stemme401 – 600 medlemmer + 1 stemmeEn forening er landsdelsaktiv, såfremt én eller flere af foreningens medlemmer har deltaget i enDDS KAP-registreret skydeaktivitet som anført i Skyttebogen.Eventuelle repræsentanter i henhold til associeringsaftaler.Foreningernes repræsentanter og stemmeantal opgøres på baggrund af det seneste opgjortemedlemsantal forud for mødeindkaldelsestidspunktet.Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret, og der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.Repræsentanter skal være fyldt 16 år.Alle medlemmer af DDS Østjyllands medlemsforeninger har ret til at overvære årsmødet udentale- og stemmeret.


UNGDOMSPOLALENUngdomspokalen skal uddeles til en person som gør/har gjort en særlig indsats i forbindelsemed børn og unge. Det gælder både det sociale-, trænings-arbejde og fastholdelse af de unge.Denne pokal kan der indstilles til fra foreninger eller andre personer.UDSAT FØRSTE GANG I 20072007 Per A. Jensen, Skytteklubben DSB/ASF, Århus2008 Bjarne Andersen Samsø Skytteforening2009 Bent Simonsen Galten Skytteforening2010 Mads Boserup Grenå SkyttekredsNedenstående indstilling udfyldes og returneres senest den, 1. april 2012 til:DDS Østjylland, Ågade 97 1., 8370 Hadsten.Indstilling til Ungdomspokalen 2011.Kreds/forening: ____________________________________Nr.:_____________Indstiller hermed: ___________________________________________________til modtagelse af Ungdomspokalen.Begrundelsen for indstillingen:


FORENINGSPOKALENForeningspokalen: Denne pokal skal uddeles til en forening, som har gjort et ganske særligtstykke foreningsarbejde, det kan være opstart af ny forening, særlig tiltag i forhold tilfastholdelse af medlemmer osv. Denne pokal skal det være muligt at indstille til fra foreningereller andre personer.UDSAT FØRSTE GANG I 20072007 Skanderborg/Stilling Skf.2008 Midtdjurs Skytteforening2009 Balle Skytteforening2010 Samsø SkytteforeningNedenstående indstilling udfyldes og returneres senest den, 1. april 2012 til:DDS Østjylland, Ågade 97 1., 8370 Hadsten.Indstilling til Foreningspokalen 2011.Kreds/forening: ____________________________________Nr.:_____________Indstiller hermed: ___________________________________________________til modtagelse af Foreningspokalen.Begrundelsen for indstillingen:


SØLVPOKALENSølvpokalen: Pokalen gives til en person der i årets løb har gjort en særlig indsats enten iamtsforeningen eller ude i en af vore foreninger. Der skal hvert år sendes en skrivelse ud meden navneliste over hvem der har fået den tidligere. Foreninger og amtsbestyrelsen kan indstillepersoner til sølvpokalen.UDSAT FØRSTE GANG I 19921992 DANIEL JANERKA GRENÅ1993 ALLAN LYNGESEN RANDERS1994 NIELS FRANDSEN GRENÅ1995 VAGN D. NIELSEN D. P. K.1996 WALTHER KRISTENSEN RØNDE1997 POUL THOMADSEN RANDERS1998 MARIE GAMMELJORD OG RANDERSTOVE NIELSENRANDERS1999 ROY KNIGHT ALLINGÅBRO2000 BJARNE DAM NIELSEN RANDERS2001 KJELD JØRGENSEN GRENÅ2002 BJARNE RASMUSSEN RANDERS2003 PREBEN HAUBRO AMTSKONTORET2004 CARL AAGE SØRENSEN ALLINGÅBRO2005 TINA KRARUP LYNGBY2006 KETTY THOMSEN EBELTOFT2007 JENS PETER JENSEN DDS ØSTJYLLAND2008 JOHANNES P. NIELSEN RANDERS SKYTTEKREDS2009 BJARNE DAM NIELSEN RANDERS SKYTTEKREDS2010 GERDA JENSEN INFO-UDVALGETNedenstående indstilling udfyldes og returneres senest den, 1. april 2012 til:DDS Østjylland, Ågade 97 1., 8370 Hadsten.Indstilling til Sølvpokalen 2011.Kreds/forening: ____________________________________Nr.:_____________Indstiller hermed: ___________________________________________________til modtagelse af SølvpokalenBegrundelsen for indstillingen:

More magazines by this user
Similar magazines