Download bladet (5,8 MB) - businessnyt.dk

businessnyt.dk
  • No tags were found...

Download bladet (5,8 MB) - businessnyt.dk

Erhvervslivets magasinNr. 5 - 2012Computeamside 10-11Carl Hassingside 16-17Team Jelside 22-23Gæsteprofilside 30-31Kan noterefremgang hvert år- 10 år i trækside 4-5BusinessNyt udsendes til samtlige virksomheder, kontorer og butikker på Fyn, Øerne og i Trekantområdet.


BusinessNyt • ErhvervErhvervslivets magasin2012 5Redaktion:Erland Kragekjær Madsen, ansvarshavendeAdministration:Inge Mathiesen, e-mail: inge@businessnyt.dkJournalister:Knud Erik Jensen, mobil 21 75 01 02Carsten Harbøll, mobil 23 80 80 85e-mail: post@businessnyt.dkSalgsafdeling:Erland K. Madsen, salgschef, mobil 20 66 38 48e-mail: erland@businessnyt.dkPoul Nielsens Vænge 155250 Odense SVTlf. 66 11 85 48 · Fax 66 17 19 02E-mail: post@businessnyt.dkwww.businessnyt.dkwww.businessfyn.dkCVR-nr. 28033095ISSN 1901-1679Layout og repro:Vester Kopi A/S, Odensewww.vesterkopi.dkTryk: Zeuner Grafisk aswww.zeuner.dkDistribution: Post DanmarkOplag: 19.000Uden forudgående aftale er erhvervsmæssigaffotografering af magasinetstekst og annoncer ikke tilladt.IndholdGuldfeldt A/S Side 3 tlf. 70 20 60 95 www.guldfeldt.dkUptime-IT Side 4-5 tlf. 63 60 20 00 www.uptime.dkNordea Bank- side 8-9OK Gulve Side 6 tlf. 22 15 99 35 www.okgulve.dkInspiration Side 7 tlf. 62 22 35 93 www.inspiration.dkNordea Side 8-9 tlf. 23 49 60 79 www.nordea.dkComputeam Side 10-11 tlf. 66 11 10 11 www.computeam.dkGrønttorvet Side 12 tlf. 63 12 33 00 www.restaurantgrønttorvet.dkDansk Revision Side 14-15 tlf. 66 13 07 30 www.danskrevision.dkV Holm Jensen- side 13 & 18Carl Hassing A/S Side 16-17 tlf. 63 17 11 11 www.hassing.dkBusiness Biler Side 18 tlf. 66 12 13 14 www.vhj.dkSyddansk Erhvervsskole Side 20-21 tlf. 70 10 99 00 www.sde.dkTeam JEL Side 22-23 tlf. 65 92 62 59 www.team-jel.dkBusiness Gourmet Side 24 tlf. 64 82 23 43 www.otterupbowlingcenter.dkZeuner Grafisk A/S Side 26 tlf. 87 46 40 00 www.zeuner.dkBusiness GourmetOtterup Hallerne- side 19 & 24Fyns Persiennerens Side 27 tlf. 66 14 99 84 www.fynspersiennerens.dkBusiness Biler Side 28 tlf. 65 95 39 00 www.pchristensen.dkOdense Vinter Revy Side 29 tlf. 21 77 08 37 www.odensevinterrevy.dkFlemming Hartvig Pedersen,gæsteprofil Side 30-31 tlf. 63 14 20 20 www.focus-advokater.dkKai Thor Catering A/S Side 32 tlf. 65 96 33 77 www.kaithorcatering.dkP. Christensen- side 25 & 282 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervLAGERUDSALGGrundet et stort nysalg har vi mange fineindbyttede maskiner.Maskinerne er top klargjorteog sælges med op til 6 års nygaranti.50 siders sort/hvid maskine med printog scan til net og E-mail. sorteringmed hæftning.25 siders A3 digital fuldfarve, kopi,print, scan til net og e-mail. Med bord.20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scantil net og E-mail, Fuld sortering oghæftning.DEvELop+5016 års NyGArANtiLAGERSALGnU 9.995,-DEvELop+2516 års NyGArANti55 siders farve maskine. Fuldt bygget med hæfte/fals efterbehandlerud-Perfekt print. 5 kassetter ialt.LAGERSALGnU 9.995,-DEvELop+2036 års NyGArANtiLAGERSALGnU17.900,-45 siders fuldfarve, kopi, print samt78 scan til Net og E-mail, fuld efterbehandlingtil sortering, Hæftning samtfuldfals af brochurer.45 siders fuldfarve, kopi, print samt78 scan til Net og E-mail, fuld efterbehandlingtil sortering, Hæftning samtfuldfals af brochurer, 250 Gb harddisk.DEvELop+4516 års NyGArANtiLAGERSALGnU34.900,-DEvELop+5506 års NyGArANtiLAGERSALGnU39.995,-DEvELop+4526 års NyGArANtiLAGERSALGnU44.995,-kontAkt oS foR bESpARELSES tiLbUD DER pASSER DERES bEhovAltid den rigtige pris – fØRStE GAnG!LandsdækkendeserviceGULDFELDTKontor & D ataA /Swww.guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 • 5210 Odense NV • tlf. 7020 6095 • Fax: 7020 6099 • E-mail: post@guldfeldt.comALLE PrisEr Er EkskL. MOMswww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk3


BusinessNyt • ErhvervKan notere fremganghvert år -10 år i træk- og Uptime-IT ApS i Svendborg forventerat kunne fortsætte med at vokse i de kommende år.Internet- og kommunikationsvirksomhedenUptime-IT ApS kunne i september 2012fejre 10-års jubilæum. Og virksomhedenkan notere fremgang i såvel antal kunder,soliditet og antal ansatte for 10. år i træk.- 10 år er jo ingen alder, men som virksomhedbetyder et 10-års jubilæum en vismodenhed, og at man for længst har overståetbørnesygdommene, siger direktør ogmedindehaver Lars Hansen og fortsætter:- Vi havde fra begyndelsen set mulighedernei at udvikle og sælge redigerbarehjemmesider i et såkaldt CMS-system. Etredigeringssystem, som gør det enkelt forkunderne selv at redigere deres hjemmesideruden at have forstand på koder osv.,og som gør dem uafhængige af deres leverandør,når der skal ændres noget. Udviklingog hosting af hjemmesider er stadigen af hjørnestenene i virksomheden, men idag favner vi noget bredere som software-,web- og kommunikationshus.Intet er umuligtVirksomhedens tilgang til løsning afnye opgaver har altid været, at ”inteter umuligt”. Som årene er gået har manfået meget specielle opgaver for forskelligebrancher, bl.a. vindmøllebranchenog landbrugssektoren.For verdens største vindmøllepark”London Array”, som – når den er fuldtudbygget – kommer til at omfatte over1.000 havvindmøller på sydsiden af Themsen,har Uptime-IT udviklet en webservicemed bagvedliggende software til oprettelseog vedligeholdelse af alle medarbejdereog gæsters sikkerhedscertifikater og alleoplysninger om arbejdet og personen,der lovmæssigt skal registreres. Alle fårID-kort, så man til enhver tid ved, hvorpersonen befinder sig, når der arbejdes påog omkring havvindmøllerne. Det sker afsikkerhedsmæssige årsager. Denne webserviceer udviklet for Dong Energy,svenske E-ON m.fl. og findes i dag i enhåndfuld vindmølleparker rundt omkringpå jorden. Den udbygges løbende.- Skal en kunde have løst en specialopgave,er Uptime-IT ligeledes en kompetentpartner. Gennem årene er der for en rækkeaf kunder løst varierende IT-projekter, hvorvægten ofte ligger på forskellige onlinesystemer og databaser, hvor opsamling afdata kan foregå centralt,og hvor brugeradgangskal kunne foregå fra en tilfældiginternetadgang. Hos Uptime-IT hjælperman gerne med helt fra idéstadiet, hvorudgangspunktet ofte er specifikke processerhos kunden, som skal underbygges afen online og skalerbar IT-løsning. Voreserfaring fra hosting af vore egne servicesgør, at vi altid kan tilbyde kunden enløsning, der er skræddersyet specifikttil dennes behov, fortæller Lasse Møller,projektleder og medindehaver, der samtidigunderstreger, at fortrolighed er en selvfølgei sådanne specialopgaver.De tre indehavere hos Uptime-ITi Svendborg, Daniel Frederiksen,Lars Hansen og Lasse Møller, ses hersammen med deres nyansatte salgschefJesper A. Sørensen. Den sydfynskevirksomhed kan med et solidt fodfæsteindenfor software-udvikling og somweb- og kommunikationshus se fremmod en spændende fremtid.4 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervJesper A. Sørensen,Uptime-IT’s nyesalgschef.Kendt reklamemandny salgschefI august 2012 ansatte Uptime-IT reklamemandenJesper A. Sørensen, 45 år, somsalgschef. Han er kendt i mange virksomhedersom en habil reklame- og kommunikationsmandmed mange års erfaring.Jesper A. Sørensen har haft eget reklamebureaui seks år (JasGruppen/jas+co), harstartet detailforretning og er iværksættermed stort ”I”. Hans CV rummer også ansættelsei salgs- og rådgivningsfunktionerhos både Svendborgtryk og One2one/Clausen Grafisk i Odense.- Jesper har ansvaret for salg og kommunikationhos Uptime-IT. Hans mangeårigeerfaring indenfor trykt kommunikation,reklamebureauverdenen og de mange nyemedier, som vi mestrer til fulde, skabernye perspektiver i at anvende os somtotalleverandør af reklame og kommunikation,pointerer Lars Hansen og tilføjer,at Uptime-IT har mere end 1.000 kunder.Vil vokse de kommende årUptime-IT direktøren forventer, at virksomhedende kommende år vil vokse og øgeantallet af medarbejdere. Konceptudviklinginden for webbaseret software, webapplikationerog alt, hvad der kan og skal byggesmed kodesproget HTML-5, bliver vigtigevarer ”på hylderne”. Desuden tilbyder manhele design- og kommunikationsdelen, somkunderne har efterspurgt de senere år. Derfortilføres virksomheden ekstra in housekompetencer inden for ide- og konceptudvikling,AD- og designarbejde.- Vi er sikre på, at support og service erkeywords i fremtiden. Jo mere digital dethele bliver, jo mere vil kunderne efterspørgedisse ydelser. Det kan vi mærke allerede nu,og vi vinder en del kunder på vores supportog løbende hjælp til kunderne. Det er her,vi har vores styrke, indskyder udvikler ogmedindehaver Daniel Frederiksen.Og Lasse Møller supplerer:- Vi oplever også, at kunderne bliver mereog mere kvalitetsbevidste. For få år sidenvar mange tilfreds med en selvgjort hjemmeside,men kvalitetskravet til både designog funktionalitet er stærkt stigende. Derforer der plads til en virksomhed som vores.www.uptime.dkwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk5


BusinessNyt • ErhvervDen udbetales som en engangssum, og derkan højst indbetales et årligt grundbeløb (i2013 er grundbeløbet 27.600 kr.). Til gengælder indbetalingerne på ordningen ikke længerefradragsberettigede, hvilket modsvares af, atder ikke betales afgift, når ordningen skal udbetalespå pensionstidspunktet. Populært sagthar politikerne fremrykket tidspunktet for,hvornår du beskattes af din pensionsopsparing.Selv om du altså ikke får et skattefradragfor indbetalinger til din aldersopsparing,beholder du den lavere beskatning af detløbende afkast. I den sammenligning vinderpension over anden opsparing.Det betyder i hovedtræk, at du, hvis du i daghar en kapitalpension, næste år har mulighedfor at omlægge din nuværende kapitalpensiontil en aldersopsparing og dermed slippe2,7 procent billigere i afgift. Kort fortalt betalerdu næste år en afgift på 37,3 pct. i stedetfor 40 pct., som det har været tilfældet hidtil.Med andre ord får du altså en afgiftsrabat på2,7 pct. af værdien af din nuværende ordningfor ulejligheden. Vælger du at beholde dinkapitalpension og først få den udbetalt efter2013, skal du som hidtil betale en afgift på 40pct. Det er altså kun næste år, at der gives enafgiftsrabat.For langt de fleste vil det derfor være et tilbud,der er attraktivt at tage imod. Dog er derenkelte undtagelser, hvor du skal være særligopmærksom, og vi anbefalerderfor, at du tager en snak meddin bankrådgiver, inden du beslutterdig.Bestående kapitalpensionsordningerDen nuværende kapitalpensionkan blive stående frem tildin pensionsudbetalingsalder.Har du eget værdipapirdepot,kan du fortsat beholde papirerneog betale afgiften på40 pct. ved udbetaling.I 2013 har du mulighed for atkonvertere kapitalpensionentil den nye aldersopsparingog få en lille gevinst ved atafregne afgift på 37,3 pct. istedet for 40 pct. ved udbetaling.Overvejer du at hæve dinkapitalpension i 2012 udenreelt at have brug for pengenei år, bør du overveje at ventetil 2013, da du på den mådeslipper billigere i afgift.www.nordea.dkGældende Når skatteaftalen eri 2012 helt indfaset i 2022Topskattegrænse 389.900 kr. 467.000 kr.Topskattesats 15 pct. 15. pct.Skattelettelsei forholdtil 2012 I/A 11.565 kr.Maksimaltbeskæftigelsesfradrag14.100 kr. 34.100 kr.Skatteværdiaf fradrag 32,7 pct. 25,7 pct.Skattelettelsei forholdtil 2012 Ikke aktuelt 4.153 kr.Skattelettelse ialt Ikke aktuelt 12.838 kr.Håndlavede briller afægte bøffelhornPriser fraBøffelhornsbrillerPriser fra kr. 162,- pr. md.(ved 24 mdr.).(±4.0, indeks 1.5).Kontantpris kr. 3.888,-162,-pr. månedSvendborg BycenterTinghusgade 33 B5700 SvendborgTlf. 62 62 50 54Østergade 425500 MiddelfartTlf. 64 41 50 16Klaregade 22-325000 Odense CTlf. 66 13 50 54Heiko Stumbeck A/SBriller og kontaktlinserinfo@heiko-by-heiko.comwww.heiko-by-heiko.comwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk9


BusinessNyt • Erhverv- Nu har vi 100 pct. fokus på ererhvervskunder og koncentrerer allevores ressourcer om dette segment,siger Christian Nick Mortensen,indehaver af COMPUTEAM.100 pct. fokuspå erhvervskunderCOMPUTEAM har samletalle sine medarbejdere ierhvervsafdelingen og erflyttet ud på Svendborgveji OdenseEn mere entydig forretningsmodel.Og ny adresse på Svendborgvej 83 iOdense – i lyskrydset, hvor også AutohusetVestergaard og en Shell tankstationligger (indkørsel til egen parkeringspladshar man fælles med Shell). Det er sidstenyt fra IT-virksomheden COMPUTEAM,der forlod den gamle adresse i Nørregadeden 1. august 2012 og lukkede detailbutikken.- Nu har vi 100 pct. fokus på erhvervskunderog koncentrerer alle vores ressourcerom dette segment, der altid har værethovedaktiviteten i COMPUTEAM. Men pågrund af, at vi havde detailbutikken, blevvi af mange opfattet som en detailbutikmed en lille erhvervsafdeling. Man kansige, at det ”forplumrede” vores profil ensmule. Kendsgerningen er, at vi har og altidhar haft en betydelig kapacitet og kompetencepå erhvervsområdet. Og i dag stårvi endnu stærkere, idet vi har samlet allevores medarbejdere i erhvervsafdelingen,der nu tæller syv erhvervskonsulenter,fortæller Christian Nick Mortensen, indehaveraf COMPUTEAM, og tilføjer:- Vi har stadigvæk et stort varelager, oghvad vi ikke har på lager, fremskaffer vifra dag til dag.Vil fortsætte vækstenMålet er fortsat at øge virksomhedensressourcer og fortsætte væksten de kommendeår. Med syv medarbejdere i dag harChristian Nick Mortensen allerede fordobletsin stab sammenlignet med i slutningenaf 2008, da han startede COMPUTEAM opmed kun tre medarbejdere.- Med servere, klienter, økonomisystemer/løsningerog IP telefoni som voreskernekompetencer kan vi optimere en10 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • Erhvervvirksomhed og generere besparelser gennemløsninger, der virker. Vi går individuelttil værks og ser på forretningsgangenei den konkrete virksomhed, ser på hvordanvi ved at gøre dem anderledes kan hjælpevirksomheden med at spare på omkostningerne.Vi har systemerne til netop det,siger Christian Nick Mortensen.Bedre at forebyggeend helbredeNoget, man hos COMPUTEAM stillermeget skarpt på, er virksomheders afhængighedaf deres IT-systemer og deni mange tilfælde utilstrækkelige opmærksomhedpå, at IT-systemer skal vedligeholdesfor at fungere optimalt.- Mange forventer bare, at de kører ogkører, men IT-systemer har brug for ser-vice, ligesom firmabilerne har. Det gamleord om, at ”det er bedre at forebygge endhelbrede”, gælder også her. Tager manproblemerne i opløbet, forebygger manalle virksomheders værste mareridt – at ITsystemernegår ned. Nede-tid koster dyrt,det ved alle. Forebyggelse kan ofte klaresmed få timers service fordelt hen over året.Oprydning og fejlretning i forbindelse mednede-tid bliver nemt til et meget størrearbejde, siger Christian Nick Mortensen.”Holder aldrig fri”COMPUTEAM, der primært opererer påFyn, men har også kunder i andre dele aflandet, ”holder aldrig fri”, når det gælderservice. Man er fleksibel ud over alle (tids)grænser og lukker ikke telefonerne ned,blot fordi det bliver fyraften eller weekend.- Vi er klar, når vores kunder har brugfor os, og jo mere en kunde har brug foros, jo mere klar er vi. Forstået på denmåde, at vi straks omprioriterer og flytteraftaler, når en kunde ringer og fortæller, atkundens IT-system er brudt ned. Vi vægteret servernedbrud højere end en printeropsætning.Den samme holdning har voreskunder, og vi ved, at der er forståelseherfor, for næste gang er det måske énselv, der bliver ramt af et nedbrud, sigerChristian Nick Mortensen, der har endnuet ben at stå på i den hårde kamp for tilværelsen,som finanskrise og svære tiderfor erhvervslivet har skabt.- Vi er også konkurrencedygtige på priserne,fastslår han.www.computeam.dkCOMPUTEAM er flyttet tilSvendborgvej 83 i Odense.www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk11


BusinessNyt • ErhvervByens hyggeligste julefrokost- med alt hvad dertil hører!Hold julefrokosten i de hyggelige, traditionelle rammer påRestaurant Grønttorvet - byens hyggeligste restaurant.Grønttorvets julemenuer 2012Grønttorvetsstore julebord• Hvide sild m/ karrysalat• Røde kryddersildm/ kapers og løg• Pandestegt fiskefiletm/ hjemmerørt remoulade• Æg og rejer• Tarteletter m/ høns i asparges• Lun leverpostej m/ baconog ristede champignon• Lun ribbenstegm/ rødkål og surt• Oste m/ druer og kiks• Ris a la mandeKR 275,-min. 4 couverterog kun mod forudbestilling.Grønttorvetsluksus julebord• Hvide sild m/ karrysalat• Røde kryddersildm/ kapers og løg• Hjemmelavede stegt sild• Pandestegt fiskefiletm/ hjemmerørt remoulade• Æg og rejer• Tarteletter m/ høns i asparges• Lun leverpostej m/ baconog ristede champignon• Lun ribbensteg m/ rødkål og surt• Lune hjemmelavede frikadeller• Mørbradbøf m/ bløde løg• Oste m/ druer og kiks• Ris a la mandeKR 339,-Alt anrettes på fade ogserveres ved bordetmin. 4 couverterog kun mod forudbestilling.Restaurant Grønttorvet-dansk julehygge siden 1761Sortebrødre Torv 9 · 5000 Odense C · Bordbestilling: tlf. 63 12 33 00www.restaurantgrønttorvet.dkgt_julefrokostann_businnes_fyn187x270.indd 1 25/09/12 15.0612 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervSkarpINGENIØRKUNST- TIL SÆRDELES SPORTY KAMPAGNEPRISERDer bliver allerede kigget langt efter Civics sportsmodeller. For hvordan i alverden har Hondas ingeniørerkunnet gøre den skarpeste i klassen endnu skarpere? Tjah... det er et godt spørgsmål, men du kan i hvert faldstarte med at spare 73.000 kr. på den suveræne 2,2 Sport Diesel med heftige 150 hk og fornuftige 22,7 km/l.Læs mere om bilen og book en prøvetur på civic.dkFølg ospå FacebookLuksusudstyr eren selvfølgeHonda Civic Sport harsom standard bl.a.:Dual Zone klimaanlæg,17” alufælge, bakkamera,regnsensor,led kørelys, fartpilot,start/stop funktion.Honda Civic 1,8 Sport BenzinSPAR33.000,-Nu kun kr. 249.900,-Honda Civic 2,2 Sport DieselSPAR73.000,-Nu kun kr. 289.900,-Kampagnetilbuddet gælder så længe lager haves. Vejl. udsalgspris fra kr. 214.900,- ekskl. levering og metalfarve. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 15,6-23,8 km/l. CO2-udslip 110-150 g/km. A +V Holm JensenNyborgvej 240-260 · Odense · Tlf. 66 12 13 14 · www.honda-odense.dkÅbningstider: Mandag-fredag 9.00-17.30 · Søndag 11.00-17.00Bwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk13


BusinessNyt • ErhvervSkattemæssigetemaer i efteråretOpfølgning på sidste artikel ”Vigtigeskattemæssige forslag og ændringer i 2012”omkring ulovlige aktionærlån og ledelseslånI sidste artikel beskrives, hvorledes ulovligeaktionærlån og ulovlige ledelseslån bliverskattepligtige. Loven er nu vedtaget, ogkonsekvenserne med ændringer til detoprindelige lovforslag opsummeres her.Såfremt aktionæren vælger at tilbagebetalelånet, vil dette ikke medføre fritagelse forbeskatning. Bordet fanger således øjeblikkeligtpå ydelsestidspunktet.I lighed med tidligere er det stadig muligtat yde normal forretningsmæssig kreditsom følge af almindelige forretningsmæssigedispositioner, som det gøres til selskabetsandre kunder.Er man aktionær i selskabet, skal lånetbetragtes som aktieudbytte og beskattesefter de herfor gældende regler. Er manansat i selskabet uden at være aktionær, villånet kunne betragtes som lønudbetalingog tilsvarende blive beskattet som sådan.Denne beskatning sker ved optagelsen aflånet.Reglerne gælder kun fysiske personer, ogulovlige aktionærlån til ikke bestemmendemoderselskaber omfattes derfor ikke.I modsætning til det oprindeligt foreslåedegælder ovenstående ikke for gamle lån,men kun for nye lån.Ovenstående har virkning for lån, der ydesfra og med den 14. august 2012.Dagsbilletter til brug forprivat kørsel i gulpladebilerEn for specielt håndværkere meget vigtigog for længst vedtaget lov, træder nu endeligi kraft. Privat kørsel i gulpladebiler eret forholdsvist komplekst område, hvor derer stor mulighed for at overtræde henholdsvisskattelovgivningen og momslovningen.Derfor blev det tilbage i 2008 vedtaget, atarbejdsgiveren kan købe dagsbilletter på225 kr. pr. dag i op til 20 dage årligt til brugfor privat kørsel i varebiler med en vægtop til 4 ton. Meningen var at ved køb afen dagsbillet på 225 kr., ville den ansatteikke blive beskattet af fri bil og arbejdsgiversmomsfradragsret ville ikke blive berørt.Imidlertid krævede den nye lovgivning EU’sgodkendelse. Denne godkendelse er nu efterlang tid kommet, hvorfor reglerne træder ikraft snarest – datoen er dog ikke offentliggjortendnu.Dagsbilletten skal kunne købes på internettet.I grove træk betyder lovgivningen følgende:Arbejdsgiveren skal købe en dagsbillet påRegnskabsserviceDaglig bogføring, debitor/kreditorog finansstyring, budgetter,momsregnskab, lønadministration,ejendomsadministration,perioderegnskaber m.m.Den professionelle partner til mindreog mellemstore virksomheder.Telefon 7020 246514 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • Erhverv225 kr. pr. dag på internettet (maks. 20dage om året).Medarbejderen kan herefter leje bilen tilprivat anvendelse af arbejdsgiveren tilmarkedspris, uden at dette koster beskatningaf fri bil, og uden at det får momsmæssigekonsekvenser for arbejdsgiveren.Dagsbilletten skal købes, inden kørslenbegynder, således at billetten ligger i bilenunder kørslen.Skattereformens særlige konsekvenserfor selvstændige erhvervsdrivendeSkattereformen giver skattelettelser forlønmodtagere og erhvervsdrivende. Følgevirkningerneheraf er, at der sker opstramningerpå visse punkter, hvor specielt defølgende har konsekvenser for erhvervsdrivende:Beskatning af fri bil opstrammes. Hidtilhar beskatningsgrundlaget for nye bileri det 4. år efter 1. indregistrering blevetreduceret til 75%. Dette har betydet, atmange firmabiler er blevet indregistrereti december måned, hvorefter den fuldebeskatning har eksisteret i 25 måneder.Ændringen består i at det høje beskatningsgrundlaggælder i 36 måneder, in-den beskatningsgrundlaget nedsættes. Endvideretillægges beskatningen et miljøtillægsvarende til den grønne ejerafgift, der forhøjesmed 50%. Opstramningen i beskatningtræder i kraft den 1. januar 2013.Loft over fradrag for rejseomkostningerSelvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagerehar mulighed for fradrag for rejseomkostningerpå 50.000 kr. Fradraget nedsættestil 25.000 kr. pr.1. januar 2013, men berørerfortsat ikke muligheden for at foretage fraragfor afholdte faktiske omkostninger ogmodtage godtgørelse efter statens takster.Ligningslovens § 33 A, hvormed der kunnegives halv eller fuld skattelempelse forfuldt skattepligtige personers udenlandskeindkomst, uden hensyn til den betalte skat ikildelandet, afskaffes. Afskaffelsen har betydningfor fuldt skattepligtige til Danmark,der har lønindtægt af arbejdsophold i mereend 6 måneder i udlandet.Der er andre forhold, der har konsekvenserfor den erhvervsdrivende, men det er minopfattelse, at ovenstående er de væsentligstefor erhvervsdrivende.Af Jan HedegaardPartner, registreretrevisorDansk RevisionHunderup,OdenseI Dansk Revision står vi naturligvis altid tilrådighed med rådgivning om skattemæssigespørgsmål, også om skattereformengenerelt.www.danskrevision.dkCafax Fyn · Søndergårdsvænget 1 · 5450 Otterup · 64 82 25 12 · fyn@cafax.dkwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk15


BusinessNyt • ErhvervFlytter og gearer optil fremtidenCarl Hassing A/S har sat bygningen på Hvidkærvej 49i Odense til salg og flytter et stykke hen ad vejen til nr. 7– til større lokaler og et nyt logistisk set-up.Til salg står der på et skilt foran bygningenpå Hvidkærvej 49 i Odense, hvor Carl HassingA/S – totalleverandør af værktøj ogtekniske artikler til metalindustrien – har tilhuse. Salget sker som led i en oprustning,der skal geare virksomheden til fremtidenskrav om endnu større leveringshastighedog tilgængelighed.Og meget passende sker det som optakttil virksomhedens 100 års jubilæum i 2013.- Så snart bygningen er solgt, flytter viet stykke hen ad vejen til Hvidkærvej 7,hvor vi er godt i gang med at bygge omog indrette os i topmoderne omgivelser,fortæller adm. direktør Ole Damgaard, dertiltrådte i september 2011 i forbindelse medet generationsskifte på ledelsesniveau, somvar det første skridt på vejen mod de nyetider.- Hurtighed og tilgængelighed er altafgørendei vores branche, hele forskellenpå succes og fiasko. Den tid, hvor voreskunder ikke kan producere, fordi demangler en reservedel til en produktionslinje,er kostbar, og vi ser det som voresfornemste opgave at begrænse dennespildtid mest muligt. Det gør vi dels vedat have et bredt sortiment – 60.000 varenumrefra udvalgte leverandører, bl.a. etkæmpeudvalg af boltevarer – på lagerog dels ved at være særdeles hurtige ogeffektive til at skaffe de varer, vi ikke harpå lager, hvilket er lidt af et speciale hosos. Vi ved, hvor varerne findes, og vi ved,hvordan vi får dem transporteret op gennemEuropa på den hurtigste måde, sigerOle Damgaard videre og understreger, atman gerne lagerfører specielle varer tilspecifikke kunder.Moderne teknologiog lagerstyringLogistik er et nøgleord hos Carl Hassing,og med den planlagte flytning til dennye adresse bliver der gearet kraftigt oppå de indre linjer.- Vi får mere plads. Vi får 700 kvm.showroom med mulighed for løbendeat lave nye udstillinger og en endnustærkere præsentation af den enkeltevare. Og ikke mindst får vi et nyt logistiskset-up på lageret med moderneteknologi og lagerstyring baseret på etnyt IT-system, der sikrer os mange årind i fremtiden. Det betyder, at kundernekan få standardvarerne her og nu. Entenved selv at hente dem eller ved at få demleveret af os, forklarer Ole Damgaard.Viden og faglig kompetenceEt andet område, hvor Carl Hassingskiller sig ud, er på viden om produkterneog faglig kompetence.16 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • Erhverv- Hurtighed og tilgængelighed er altafgørendei vores branche, siger adm. direktør i Carl Hassing A/S,Ole Damgaard.- Vi lægger mange kræfter i at haveressourcerne der, hvor der er mest brugfor dem. Således har vi folk med særligkompetence og ekspertise inden forskærende værktøj, lejer og transmission,bolte, befæstigelse, svejs, el- og luftværktøj,håndværktøj og tekniske artikler.Branchen er afhængig af et højt kompetenceniveauog en tilbundsgående videnom produkterne, fastslår Ole Damgaardog pointerer, at det høje vidensniveauer en forudsætning for eksempelvis atkunne tilbyde kunderne svejseartiklerfra ESAB.Hassing Gruppen A/SOgså organisatorisk har man specialiseretsig for at understøtte den høje kompetenceog viden. Butikkerne i Odense ogSvendborg og salgskontoret i Fredericiasuppleres af to specialafdelinger – Svejsetekniskafdeling og Hassing Tools (tidl.AMJ Værktøj), som gør sig i skærendeværktøjer. Alt sammen samlet under énhat i Hassing Gruppen A/S, der totalt setbeskæftiger 43 medarbejdere.- Prismæssigt står vi stærkt og kan sommedlem af indkøbsforeningen Dansk Jerncentralskaffe varerne til de rigtige priser,siger Ole Damgaard.Topgearet til 100 års jubilæetFyn er og bliver Carl Hassings kerneområde,men virksomheden får bedre ogbedre fat både i Jylland og på Sjælland.- Ligesom den øvrige del af branchen harvi været hårdt ramt af krisen, men nu gårdet den rigtige vej igen. Vi både tjenerpenge og ansætter folk igen, siger OleDamgaard, der forventer at stå klar med ettopgearet og topmoderne Carl Hassing til100 års jubilæet næste år.www.hassing.dkSå snart denne bygning er solgt,flytter Carl Hassing A/S til mereplads, 700 kvm. showroom og etnyt logistisk set-up på Hvidkærvej 7.www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk17


BusinessNyt • ErhvervAf Stellinger / KragekjærI mange supermarkeder kan man af og tillæse annoncer såsom:” Tag to og betal foren”. Det samme kunne man til en vis gradogså sige om HONDA CIVIC SPORT, og detkræver jo nok en forklaring, som kommerlidt længere fremme i teksten.I den daglige trafik kan det somme tidervære lidt svært at skelne det ene bilmærkefra det andet, men sådan er det ikke medHONDA CIVIC. Der er måske et enkeltstrejf af italiensk design her og der, menen CIVIC er så absolut helt sin egen, og detgælder både ude og inde. Et særpræg erden næsten uafbrudte linie fra den forrestekofanger til baglygterne. Der er ingen tvivlom, at det er til gavn for luftmodstanden.Udsynet bagud lider lidt under det, menmed et meget effektivt bakkekamera havdevi aldrig problemer under rangering. Deter faktisk ret smart og dertil en stor hjælp,ikke kun for en CIVIC, men for alle biler.Det burde være standard.Indvendigt er HONDA også gået sine egneveje. Hvor alle andre biler har en afdelingfor chauffør og sidemand/kvinde samt enafdeling for bagsædepassagerer, så harman nærmest et indtryk af, at der er et rumtil føreren samt siddepladser til de øvrige3-4 personer. Når man indtager pladsenbag rattet, har man en snert af den følelse,en racerkører har i sin siddebrønd. Misforståos ikke, man sidder virkelig godt, og delækre sportspedaler med metalbelægninggiver lige et touch af noget kostbart. Instrumenteringener ligeledes noget for sig. Ligefor sidder en stor omdrejningstæller samtret store ure for temperatur og benzinstand.Jamen hvor er speedometeret? Deter digitalt aflæseligt i et display lige underforruden, så man ikke behøver at sænkeblikket for kontrollere farten. Samme stedfindes også et ur, som har almindeligevisere, selv om det også er digitalt. Der udover er der div. kontrollamper. Rattet, somer usædvanligt lækkert, indeholder knapperfor bl.a. speedpilot og radio m.m. Betjeningentil varme og ventilation sidder lidt veldybt, men da vi har automatisk klimakontrol,gør det ikke noget. En velanbragtgearstang betjener de 6 gear, og så er viklar til at køre.Honda bruger ikke turboladere, man benyttersig i stedet af forfinet motorteknik ogomdrejninger, og på den måde har HONDAlokket 142 hk ud af en 1,8 liters motor.Men det sker først ved 6.500 omdr/m, ogHONDA CIVIC1,8 SPORTdet maximale moment indfinder sig førstved ca. 4.300 omdr/m.Det er så her, frasen om at tage to for etstk. pris kommer ind. Hvis man kører eftergehør som i andre biler, føles en HONDACIVIC ikke særlig kvik. Man kommer fredeligtog ikke mindst økonomisk frem i etabsolut passende tempo. Hvis man derimodlader ”legebarnet” komme frem, så nårman 100 km/t på ca. 9 sekunder med entophastighed på 215 km/t, og det er faktiskret kvikt i en 5-dørs sedan til en overkommeligpris.Ude på landevejen føles vognen først lidturolig, men det hænger sammen med etmeget følsomt styretøj. Så snart man harfået en CIVIC ind under huden, er denrolig og sikker, selv da vi prøvede med ca.200 kg last i bagagerum og nedklappetbagsæde. Selv om det ikke ser sådan ud,rummer en CIVIC nemt feriebagagen.Og så er der lige det med økonomien.Tilbudspris d.d. 249.900 DKK. EnergimærkeB og op til 16,4 km/l.HONDA CIVIC er sin egen, men ligesomkatten er den ret charmerende.www.vhj.dk18 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervBIELERS GOURMET-SERVICEfredag og lørdag den 5. oktober-17. novembervilDtbuffetStegt honningglaseret vildsvin. Vildtpie. Røget dyrekølle medspinatæggestand & tyttebærpeberrod. Fasan i flødesauce. Vildand med sauce.Marineret helstegt dyrekølle. Rosastegt andebryst på appelsinbund.Tilbehør: Nye ristede kartofler. 2-3 slags salater. Ristede kastanier med svampe& bacon.Råmarinerede grøntsager. Smørristet savojkål med tranebær.Surt, sødt & waldorfsalat. Hjemmebagt brød.Frugttærte med cremefraicheHUSK BORDBESTILLINGexcl. bowling 230.- incl. bowling 250.-børn under 10 år kr. 125.- incl. bowlingjuleanretningHvide sild m/karrysalat. Stegte sild. Smørstegt fiskefilet m/hjemmerørt remoulade.Gravet laks m/sennepsdressing. Hjemmelavet æbleflæsk m/bacon. Varme tarteletterm/høns i asparges. Orangemarineret and m/blomme-kompot og gelé. Juleskinkem/grønkål og brunede kartofler. Slagternes medister m/hjemmelavet rødkål.Honning-glaseret skinkesteg m/savoy kål. Dansk ribbensteg stegt m/nelliker.Ostebord m/frisk frugt. Ris á la mande m/kirsebærsauce. Brød og smør.julebordog bowling 245.-(min. 15 kuverter)julebordud af huset 225.-Æggekageincl. bowling ogfri øl i 3 timerf.eks. torsdag:gammeldags oksestegmed hvide kartofler,surt og chipsSøndagsmenu fra 99.-300.-brunchServereS kl. 9-13, incl. bowlingRundstykker, rugbrød og wienerbrød · Mælk, juice, kaffe og te ·Smør og syltetøj · 3 slags pålæg · 3 slags ost · Røræg og bacon ·Frisk frugt · Røget laks og røget skinkePandekager, frikadeller og pølserpr. person (min. 10 pers.) 139.- eller udvidet kr. 199.-Dagens ret:Hver dag 79,-&BowlingIdrætscenterOtterup HallerneNye brochurer ogjulebrochurertil selskaberog ud af husetStadionvej 50 · 5450 otterup · tlf. 64 82 23 43 · fax 64 82 23 22www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk19


BusinessNyt • ErhvervBlomstrende udfordringeri skolepraktikkenDer skal mere virkelighed ind i skolepraktikken, menerde på Center for Visuel Kommunikation på SyddanskErhvervsskole. Derfor har eleverne netop lavet en bogsammen med Odense Blomsterfestival, og de vil gernehave flere af den slags projekter i fremtiden.Af Katrine Findsen, kaf@sde.dkEt nyt og meget virkelighedsnært projekt spirerhos skolepraktikeleverne på mediegrafikeruddannelsenpå Syddansk Erhvervsskole i Odense.Eleverne har haft otte arbejdsdage til at produceretekst, redigere billeder og layoute en bog omOdense Blomsterfestival, før den skulle i trykken.En presset opgave, men tættere på den virkelighed,de skal ud i som færdiguddannede endmange andre opgaver, de løser i dagligdagen,siger de samstemmende.Ring nu på66 12 04 46og hør nærmereom de mangemulighederNyemuligheder for outdoor synlighed• Vand- og udendørs resistent• Ingen brug af laminering• Hurtig levering• Printet med vandbaseret blæk• Miljøvenligtwww.vesterkopi.dk- og så er det billigt!20 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • Erhverv- Det har været sjovt og hyggeligt, selvomvi har haft travlt. Det kunne styrke os rigtigmeget at have flere af den her type opgaver,for det er meget realistisk, siger EmineCakir, og Morten Leon Hansen er enig.- Det har været virkelig lærerigt, og vi har ihvert fald lært, at kunden altid har ret, sigerhan.Kill your darlingsIdéen til samarbejdet med Odense Blomsterfestivaludspringer af et tilsvarendebogprojekt på Københavns Tekniske Skole,hvor snedkere og snedkerelever sammenlaver et møbeldesignprojekt, og mediegrafikerneproducerer en bog. Eleverne påSyddansk Erhvervsskole har været delt indi et tekstteam, et fototeam og et layoutteam,og eleverne har været begejstrede forat arbejde med et projekt, hvor de alle harværet involveret.Netop, at kunden altid har ret, har elevernemåttet sande flere gange i løbet af densidste tid, hvor de har arbejdet med bogprojektet.For midt i en presset opgave har underviserHelle Lauvring ageret kunde medkrav og har blandt andet bedt dem ændreforsiden og skrifttypen med kort varsel.- Vi har virkelig lært det der med ’kill yourdarlings’, siger Mads Brændegaard LundHansen med et grin om den lærerige kontaktmed en ”besværlig kunde”.- Det er en rigtig vigtigt del af processenat lære, at der på den her type projekterindimellem skal laves noget om i allersidsteøjeblik, supplerer Helle Lauvring, der somunderviser har stået på sidelinjen gennemhele forløbet.Kom og få hjælpSelv om skolepraktik på ingen måde eren andenrangs uddannelse, afhængerkvaliteten i høj grad af de opgaver elevernefår at arbejde med, understreger manpå Center for Visuel Kommunikation, dervaretager mediegrafikernes uddannelse.- Vi vil rigtig gerne lave en endnu bedreskolepraktik, hvor opgaverne er så relevanteog virkelighedsnære som overhovedetmuligt, fastslår fagkoordinator JohnnyPedersen.- Vi leder efter tilsvarende projekter, ogvi vil gerne blande os mere og mere medeksterne partnere, fortsætter han.Derfor drømmer eleverne i skolepraktikkenom flere opgaver i samarbejde medvirksomheder og organisationer, og deopfordrer virksomheder til at henvende sigmed større og mindre projekter, hvor dekunne bruge nogle kreative løsninger. Mankan naturligvis ikke som større kommercielvirksomhed få løst opgaver i skolepraktikken,da det vil tage brødet ud af mundenpå uddannede grafikere, men hvis man foreksempel er nystartet eller er en nonprofitorganisation, der ikke har råd til eller mulighedfor at købe sig til grafisk hjælp, erman meget velkommen.- Vi er her jo, og vi har tiden og ressournetil at lave noget for folk, slår Emine Cakirfast.Lad det være en opfordring.www.sde.dkFÅ MERE AT VIDEHar I spørgsmål til mulighedernefor et samarbejde med skolepraktikkenfor mediegrafikere på SyddanskErhvervsskole? Så kontakt fagkoordinatorJohnny Pedersen på telefon63126817 / 20298513 eller på mailjp@sde.dk•••www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk21


BusinessNyt • ErhvervModerne trykcenterer kommet i fokusEfter snart 20 årsom selvstændigkører Team JELupåklageligt.Jens Erik Larsen har storeforventninger til det nyetrykcenter.Som noget helt nyt og revolutionerendekan Team JEL i Odense nu tilbyde sinekunder et særdeles veludviklet, produktivtog kvalitativt produkt, når det gælder kopimaskiner.Det drejer sig om et splinternyttrykcenter fra Ricoh Danmark A/S.Trykcenteret kan levere et utal af forskelligetyper opgaver samtidig med, at detgiver kunderne mulighed for i fremtiden atlave et langt større antal af deres opgaver ihuset. Frem for at skulle sende opgaverneud i byen.Det giver samtidig mulighed for en langtmere effektiv økonomisk styring, når detgælder produktionen af de vidt forskelligetyper af opgaver, mange virksomheder har.KUNST IND I VIRKSOMHEDEN• Maleri · Grafik · Skulptur · Keramik af anerkendte kunstnere• Leje af kunst med fordelagtig opsparing til senere køb• Rådgivning til virksomheder, institutioner & privateGalleri DGV har ekspertisen til at finde den stil, der passerlige netop til dig og din virksomhed.Ring til Lise Lotte Honorè.Se referencer www.galleri-dgv.dkKullinggade 16 · 5700 Svendborg · 6221 0029 · dgv@galleri-dgv.dk · www.galleri-dgv.dk22 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervEr fuld af optimismeEjer at Team JEL Jens Erik Larsen har storeforventninger til trykcentret. Team JEL harallerede solgt flere af Ricoh’s nye trykcentreblandt andet til GN Otometrics A/S. Hanglæder sig over, at efterspørgslen er stor påRicoh’s nye trykcenter, der består af mangemodeltyper, som kan tilpasses enhver opgave.- Team JEL har solgt flere farvemaskinerallerede i år, end vi gjorde hele sidste år,så det tegner lysere igen, udtaler Jens ErikLarsen. Han er godt tilfreds, og han rundersnart 20 år som selvstændig i branchen,og har stadig interesse i at udvikle virksomhedentil at blive større.Der bliver ikke hvilet på laurbærrene hosTeam JEL.Rådgivning helt i topEn anden væsentlig del af forretningen errådgivning til kunderne:- Det er et utrolig vigtigt for os, at vi heletiden kan servicere vore kunder på et højtkvalitativt niveau, fastslår Jens Erik Larsen.Han pointerer desuden, at Team JEL hareneforhandling af Ricoh Danmark kontormaskinerpå Fyn.Ricoh Danmark har netop lanceret en heltny ”line up” af kopimaskiner til kontorermed mange nye finesser.Paletten er efterhånden blevet ganske storog giver Team JEL gode kort på håndeni den meget hårde konkurrence inden forhele kopimaskineområdet.Og selvom Fyn helt klart er virksomhedenskerneområde, satser Jens Erik Larsen på iendnu højere grad at få et ben inden for ihele Syddanmark.www.team-jel.dkGrøn energi?Tal med os om mulighederne for finansiering.Book et møde på 70 33 33 33.nordea.dkGør det muligtwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk23


BusinessNyt • ErhvervRestauranteni Otterup Bowling & IdrætscenterAf M & MRestauranten i Otterup Hallen er noget heltspecielt. Vi har været der for år tilbage, såvores forventninger var store, og de blevikke gjort til skamme.Indgangen er den typiske for enhal med meget aktivitet, men når vinærmer os bowlingbanerne, møder manen intim og hyggelig stemning med bar,restaurant og selskabslokaler.Den aften vi var i Otterup, var der på banernelivlig aktivitet, et selskab medmennesker i alle aldre, lige fra brystbørntil bedsteforældre. Dette generedeikke restaurantens gæster, tværtimod, mankan se på aktiviteterne, hvis det er det, manlyster, eller man kan nyde sin middag i fredog ro. Det er en restaurant, hvor der også erplads til børn, uden at det føles belastende.Restauranten og interiøret har ikkeændret sig. Der er stadig en afslappetatmosfære, som oser af hjemlig hygge.Vi var kommet for at nyde maden og vinen.Var den lige så god som for fem år siden?ja, mad kan den gode Ulrik Bieler lave. Altbliver lavet fra bunden med friske råvareraf god kvalitet. Maden er i centrum.Ulriks baggrund for dette er hans uddannelsesom kok og tjener. Han har i nogle årrejst Europa rundt og arbejdet på hoteller,restauranter og en enkelt ambassade. Menderfor er det ikke ensbetydende med, at hankan lave mad, men det kan han. Det er sålækkert, og det bliver serveret på en måde,så der er noget for både øjne og mave.Forret:Laksecarpaccio m/ hummer mayo,radiccio og seldsalat.Vin: Chardonnay Deakin Estate 2011, Australien.Mellemret:Røget fasanbryst m/ salat, granatæbler ogcitronmarineret fennikel.Vin: Two Vines, Cabernet Sauvignon 2009,Washington State, USA.Hovedret:Kalvemørbrad m/smør, sauterede bønner ogpomme dauphinoise.Vin: La Playa, Block Selection Reserva 2009, Chile.Dessert:Chokolade Brownie m/chokoladetrøffelcrème,sirup af passionsfrugt, friske bær ogchampagne granité.Vin: portvin Burmester Colheita 1996, Porto,Portugal.Kaffe med hjemmebagte småkagerog chokolader.Ulrik Bieler overtog forpagtningen i 2003. Detviser netop, at der er kvalitet i det, han laver, fori dagens Danmark er det ikke nemt at drive enrestaurant med fortjeneste.www.otterupbowlingcenter.dk24 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervTo stærke træk.Rechnitzer.dkDen ny Antos til distributionskørsel. Og den ny Actros til langturskørsel.P. Christensen ® rykker på alle felter.Biler kan være vist med ekstraudstyr.Den ny Antos er et kraftfuldt træk special udviklet tildistributionskørsel fra 18 t. Spontant reagerende, dynamiskedrivlinjekonfi gurationer med forbrugs- og emissionsreducerendeEuro VI-motorer fl ytter Antos sikkert fremad.Og de lave reparations- og serviceom kostninger, denkonsekvente opbygningsvenlighed og det brede udvalg eralle brikker, der efterlader konkurrenterne uden modtræk.Den ny Actros er et genialt ryk fremad inden for langturskørsel.Det brugsorienterede, komfortable førerhus medgennemgående gulv og ekstra ståhøjde er et mestertræk isig selv. Og de brændstofbesparende tekniske innovationersamt perfekt afstemte tjenesteydelser er nok til at sættealle konkurrenter mat.P. Christensen ® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900P. Christensen ® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800P. Christensen ® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919www.pchristensen.dkwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk25


BusinessNyt • ErhvervVI ARBEJDERMÅLBEVIDST PÅAT BLIVE DANMARKSBEDSTE TRYKKERI…HER ER DE SIDSTE 8 NYHEDER FRA VORES HJEMMESIDE:Familier med Kræftramte børn får 21.350 kr.Zeuner Grafisk har købt P.J. Schmidt i Vojens og F. Hendriksen i KøbenhavnZeuner brochure om TRYKHEDCreative Circle Award 2011Velkommen til Color-Logic – metalliske special effekter!Læg din brochure eller dit blad på nettet!Vi kan nu tilbyde CO2 neutrale tryksagerÅrets Bedste Bogarbejde 2010VI FORTSÆTTER...www.zeuner.dk26 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • Erhvervhvorfor leve som “grise”..?-fordi der er lidt krise..PRØV EN MILJØVENLIGSPECIAL RENSNINGHUSK!!Statensfradragtil private..ca. 35%Alu-træpersiennerFolde-liftgardinerPlissé-rullegardinerLamel-panelgardinerNyhed !! - Nu også stofgardiner (alle typer)MontageReparationTilpasningSalg af nyt- vejen til et renere indeklimaRing 66 14 99 84og få et tilbud..!Rabat påtotalløsningerFyns Persienne Rens Stærmosevej 44, Brændekilde 5250 Odense SV.www.fynspersiennerens.dk mail@fynspersiennerens.dkwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk27


BusinessNyt • ErhvervMercedes 1845 StreamspaceAf Stellinger / KragekjærI årenes løb er der mange, som har kaldtderes køretøj for ”KING OF THE ROAD”.Det har MERCEDES så ikke på dennemodel, selv om de har en god grund tildet. Man føler sig virkelig som konge aflandevejen, når man sidder til rors i en1845 STREAMSPACE.En 1845 er udstyret med en 12,8 litersrække sekser med en topydelse på 449hk og et moment på 2200 Nm.Det sidste afleveret ved kun1100 omdr/m. Hermedmaskinkraft nok tilde fleste opgaver.Endvidere kanvognen ogsåleveres med densamme motor, blotsat op til 510 hk og2500 Nm. Motorener monteret med enautomatgearkasse med12 trin, som automatgear,eller chaufføren kan vippe medstikkontakten under rattet. Bagtil er der etenkeltdrevs bagtøj, så man ikke taber energii evt. slutdrev. Energisparing er i øvrigtnoget, som går igen i mange konstruktionsdetaljer.F.eks. er luftkompressorenudformet, så den stort set ikke forbrugerenergi, når den ikke arbejder.Da vi modtog vogntoget, var det belastetop til en totalvægt på ca. 35 tons, såledesat vi kunne fornemme, hvordan det helearbejdede under realistiske forhold.Testruten var lagt ud over Fyn på en sådanmåde, at der blev prøvet strækninger påmotorvej med de største stigninger, som vinu har her på øen, og her tabte motorenknap 50 omdr/m, og hastigheden gik knap4 km/t ned. Der blev også kørt på mindreveje med landsbyer og miliøbumb. Lidtbykørsel blev det også til, såvi kom hele palettenrundt.Inden vi stegop i kabinen,fik viudleveretnoget, somlignede enmellemtingmellem enlille mobiltelefonogfjernbetjeningen tilet lydanlæg. Det var enmultifunktionsnøgle til køretøjet.Med den kan man hæve og sænke vognen,preindstille varmen, tjekke brændstofbeholdning,dæktryk m.v. Sådan! Ved detførste tryk var dørene låst op. Efter at haveentret op i kabinen, satte vi ”fjernbetjeningeni en dok, og herefter er det kun attrykke på startknappen (to gange, da førstetryk kun etablerer elkredsløbet). I kabinener der alt, hvad man kan ønske sig, bortsetfra selskab i de velpolstrede køjer! Designetskal simpelthen ses, både mht. udformningog samlekvalitet. Man kan også få træ påbåde rat og instrumentbord.Med sæde og rat indstillet har man en virkeliggod arbejdsplads med et godt udsynog overblik. Der er ikke meget, som kanskjule sig her. Det være sig fodgængereeller cyklister. Så drejer man ellers bare pågearvælgeren, lægger parkeringsbremsen,og så kører vi. Førerkabinen er blødt affjedret,så ved igangsætning mærker manen svag duvning. Efter at have viklet sig udaf byen tog vi på motorvejen, for det er joher, at sådan et køretøj mest hører til. Deteneste problem, vi kan få øje på her er, atchaufføren let falder i søvn! Komforten oglydniveauet er af en sådan størrelse, at selvde bedste langtursbusser ikke kan væremed.Ude på de små veje skal man være ekstraopmærksom på farten, for den mærkerman altså kun ved miliøbumb, og så hvisder skulle være en fotovogn ude. Nej, viblev ikke fotograferet, men kunne godthave været det.Skulle undertegnede en gang få lyst til atslå mig på langturskørsel, så ville den nyeMERCEDES STREAMSPACE stå meget højtpå ønskelisten. Vores testvogn var venligstudlånt af firma P. Christensen i Odense.www.pchristensen.dk28 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • ErhvervODENSEVINTERREVY17. JAN.-2. FEB. 2013PÅ MAGASINET I BRANDTS PASSAGEBILLETSALG: ODENSEVINTERREVY.DKELLER PÅ TLF. 70707032 FRA DEN 1. SEPTEMBER 2012partnerhouse.dkMediesponsorwww.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk29


BusinessNyt • ErhvervHvis uheldeter udeAf FlemmingHartvig PedersenPartner, FocusAdvokater P/S,Odense- Vi har tit talt om at få gjort noget veddet, men så er vi kommet fra det.Sådan er mange møder startet hos advokaterrundt om i landet. Det er tankerneom, hvad der sker, hvis man falder dødom i en for tidlig alder, det drejer sig om.Den nye arvelov har snart 5 års fødselsdag,og derfor er der anledning til at genopfriskede mest påtrængende problemstillinger,som vi alle bør have gennemtænkt.Det kan ikke siges for tit, at det er vigtigtat vide, at de ønsker man har for sine efterladte,og det man har arbejdet for gennemlivet, også bliver til virkelighed.De nye regler har haft til formål at sikreægtefællens rettigheder frem for børneneog som følge af nye familiemønstre attilgodese samlevere. Yderligere har regler-LAGERUDSALGFabriksnye maskiner, gælder kun så længe lager havesinEo +220Vist med ekstra udstyr• Fuldfarve digital, kopi, print og scantil net & e-mail• 70 scan pr. minut• 22 print pr. minut• print på 256 gram karton også i dupleks• perfekt print kvalitetbyttepris fra kr. 24.900inEo +280Vist med ekstra udstyr• Fuldfarve digital, kopi, print og scantil net & e-mail• 70 scan pr. minut• 28 print pr. minut• print på 256 gram karton også i dupleks• perfekt print kvalitetbyttepris fra kr. 29.900kontAkt oS FoR bESpARELSES tiLbUD DER pASSER DERES bEhovAltid den rigtige pris – FØRStE GAnG!LandsdækkendeserviceAGULDFELDT /SKontor & D atawww.guldfeldt.comaLLE prisEr Er EkskL. mOmsHans Egedes Vej 8 • 5210 Odense NV • Tlf. 7020 6095 • Fax: 7020 6099 • E-mail: post@guldfeldt.com30 www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk


BusinessNyt • Erhvervne skulle lette generationsskifterne forerhvervsvirksomhederne. Reglerne er blevetmere smidige, men de forudsætter i særdelesmange tilfælde, at man enten lavertestamente eller ægtepagt.Ifølge Danmarks Statistik var der pr. 1.januar 2012 ca. 562.000 ægtepar udenbørn og 465.000 ægtepar med børn. Samtidigtvar der ca. 175.000 samlevende paruden børn og ca. 130.000 samlevende parmed børn. En stor del af disse familier harsammenbragte børn.Hvis vi alle havde en garanti for at blive90 år, vil arvelovens regler være godtdækkende, og så behøver vi ikke gørenoget i denne retning. Men hvad sker dermed ens virksomhed, hvis man efterladersig umyndige arvinger, eller man har ensamlever, man ikke er gift med, og dødsfaldetindtræder i sin aktive alder?Vil man sikre sin ægtefælle frem for børneneeller omvendt? Er børnene fornuftigenok til at overtage virksomheden eller enarv? Har man ønske om, at virksomhedenskal forblive i slægtens ejerskab? Der er etutal af variationer og overvejelser, der skalgøres, og dertil bør man søge rådgivning,hellere før end siden.For få år siden afholdte jeg for et pengeinstitutskunder et foredrag om den nyearvelov. I den forbindelse gennemgik jegreglerne om samlevendes arveforhold.Samlevende har ikke arveret efter hinandenautomatisk uanset, hvor mange år de harlevet sammen. Under visse betingelser kande imidlertid oprette testamente og sikreden længstlevende enten alt, hvad samleverenefterlader sig, hvis der ikke er børn,og ellers 7/8 af hvad der efterlades.En af deltagerne til foredraget levede ugiftsammen med sin samlever og havde ikkebørn. De ejede et hus sammen med storfriværdi. Jeg blev opsøgt af hende godtet år senere. Hun fortalte, at hun efterforedraget var taget hjem til samleveren ogfortalt, hvad hun havde hørt. De havde dogskudt det hen og ikke gjort mere ved det.Nogle få måneder senere væltede samleverenpå cykel og døde af kvæstelserne.Resultatet blev, at samleverens forældrearvede alene, og den efterladte samlevervar nødsaget til at fraflytte hjemmet. Hunfortrød bitterligt, at de ikke fik oprettettestamente, men her var det for sent.Har man en virksomhed i en sådan situation,giver det sig selv, at denne er i fare forat lide en krank skæbne. Ikke mindst kanman sætte sine efterladte i en håbløs situation,men tillige en medejer eller partnertil virksomheden kan risikere at skulle sevirksomheden smuldre. Driver man virksomhedsammen, det være sig som I/S elleri selskabsform, bør man indgå aftaler om,hvorledes der skal forholdes, hvis en partnerdør eller bliver skilt, for på den måde atundgå, at dødsfaldet truer virksomhedenseksistens. Dette sker dels ved oprettelse afejeraftaler, testamenter og ægtepagter, menefter forudgående grundig vejledning. Rettidigomhu kan altid anbefales.www.focus-advokater.dkHVAD GØR DE BEDSTE BEDRE ?I enhver frivillig kæde er der medlemmer,der tjener flere penge end andre. Nu kanDansk Revision hjælpe dig med at finde udaf, hvem det er.Ring til Dansk Revision Hunderup påtlf. 66 13 07 30www.businessnyt.dk • www.businessfyn.dk31


Frokostordningfra kr. 36,- pr. personFå glade, sundeog effektive medarbejderemed en frokostordning fraKai Thor Catering• Nem, Sund og Ærlig Frokost tilberedt med friske råvarer• Varieret frokostbuffet med mange muligheder• Markedets mest fleksible frokost/kantine løsning• Stort udvalg af catering til jeres møder og arrangementer• Vi yder høj service igennem tæt personlig dialog og sparringMin. 10 kuverter. ex. moms og håndteringRing og hør nærmere,så finder vi den løsningder passer bedst tiljeres virksomhed.Kai Thor Catering A/S har siden 1974leveret totalløsninger til erhvervslivet,kontakt os for et godt tilbud til jeresfrokost pause.Kai Thor Catering A/S . Svendborgvej 243 . DK-5260 Odense S . Tel +45 6596 3377 . Fax +45 6596 3390ktc@kaithorcatering.dk . www.kaithorcatering.dk

More magazines by this user
Similar magazines