DDAs Årsrapport 2013 - Danish Design Association

danishdesignassociation.com
  • No tags were found...

DDAs Årsrapport 2013 - Danish Design Association

DDADanish DesignAssociationÅRSRAPPORT 2013DANISH DESIGN ASSOCIATON


DDADanish DesignAssociationFormandensberetning


DDADanish DesignAssociation2012


Medlemsvækst 23%2012 = 106 (2011 = 82)• DDA Medlem: 75 (2011 = 59)• DDA Partner: 20 (2011 = 18)• DDA Netværkspartnere: 11 (2011 = 5)• Medarbejdere repræsenteret > 1400• 160 potentielle medlemmer kontaktet


Kommunikationsindsats123Daglig upload til websider og socialeplatforme; nyheder om medlemmer,branchen, trends…DDA News letter – udsendt 24 gange i2012 (2.014 modtagere)Formidling af jobs på DDA Jobbørs(81 jobs!)4 Formidling og udarbejdelse af 46medlemscases56 forskellige artikler og debatindlæg


Kommunikationsplatformewww.danishdesignassociation.comwww.copenhagencocreation.comTwitter dda@AssociationDDA (# 1.083)LinkedIn grupper1 Danish Design Association (# 1.240)2 DDA Virtuel Erfagruppe (# 107)3 Student Erfagruppe (# 117)4 Copenhagen Co’creation (# 1.218)Facebook sider1 Danish Design Association (#1.440)2 Designkalender (# 1.662)3 Designjobs (# 2.282)


2 stk Nytårskure


4 stk Master Classes1234From type-love to Business-typeDesigning for organizationsBliv klædt på til bestyrelsesarbejdetm. Lars Nørby Johansenog Line Rix, 1508The Clay Street Project: HowDesign-Led Innovation Changedthe Game at P&G


Internationalisering1Eksportfremstød til Hong Kong, Business of Design Week, stand påudstilling, med i speakerprogram, pressemøder, B2B m.m.23456789109 internationale delegationer i samarbejde med Invest in DenmarkOplæg om dansk design; Global Networking mødeDansk Design i Japan, Gl. StrandAIGA konference, Design + Business = Social ValueAmbiente 2012, FrankfurtBlickfang designmesse, ØksnehallenYale Summer SchoolAdobe Design Achievement AwardAnbefaling af speakers til internationale konferencer


Værktøjer og analyser1 Markedsmodningsanalyse på vækstmarkeder i samarbejde medEksportrådet, danske virksomheders brug af design m.m.2 Skræddersyede efteruddannelse og kurser3 Videndeling i netværk4 Vejledning i nedsættelse af virksomhed, brug af freelancere,branchens lønniveau, designkonkurrencer og udbud5 Professionelle kontraktskabeloner6 Vejledning i arbejdsgiver- og medarbejderforholdSe flere på www.danishdesignassociation.com


Fordele – udvalgte1234Udvidet samarbejde med GorrissenFederspil på rådgivning, gå-hjemmøderom kontraktforhandling,forretningsudvikling, rammeaftale,hotline, klippekort.DDA Pension i samarbejde med NordeaPensionAttraktive forsikringsaftalerOp til 30% rabat på AdobekurserSe flere på www.danishdesignassociation.com


DDA repræsentation ibestyrelser, råd og udvalg• Dansk Design Center• Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg• Designrådet• Icograda• Creative Circle• INDEX:• Design & Arkitekturkonsortiet• Aftagerpanelet på Syddansk Universitet• Uddannelsesministeriets Råd for Teknologi & Innovation


Udpluk af DDAs netværkAIGA, Stanford, Yale, Montreal International, Hong Kong Business &Design Week, IDA, British Design Council, Dansk Erhverv, DI, Mindlab,Designrådet, Eksportrådet, Erhvervs- og Vækstministeriet,Uddannelsesministeriet, Miljøministeriet, Erhvervsstyrelsen,Udenrigsministeriet, Invest in Denmark, Copenhagen Capacity, ConnectDenmark, Regionerne, Patent- og Varemærkestyrelsen, Dansk DesignCenter, Danske Designere, Kommunikation og Kreativitet, IT-Brancheforeningen, Danske Ark, DAC, Danish Fashion Institute,Designmuseum Danmark, Creative Circle, Innovationsnetværket Livsstilog Mode, Dansk Mode og Tekstil, Dansk Center for Lys, DDAI,Designskolen Kolding, Kunstakademiets Designskole, CIID, KEA, TEKO,Copenhagen Business School, Copenhagen Entrepreneurial School,Mediehøjskolen, Deloitte, Gorrissen Federspiel, Time Vision, NordeaPension, AON, Soft World, Dansk Indkøb, Industriens Fond, TeknologiskInstitut


Policymaking og vagthund1 Design politisk indspil til EVM.2 Løbende møder med ministre ogembedsværk3 Intervenering i 6 unfair konkurrencer ogudbud4 Nedsættelse af udvalg (bedre og mere fairudbud)5 Kommentering og udarbejdelse af 4høringssvar på uddannelses-området,Grøn Omstillingsfond, Vækstplan forkreative erhverv6 Kommentering af DDCs resultatkontrakt


60 møder i 13 erfaklubber1. Designprocesser som produkt2. Professionaliering og HR3. Co-creation Task Force4. Forretningsudvikling for direktører5. Design i større virksomheder (DDA/P)Forretningsudvikling, Århus6. Erfaklubben for projektledere, Kbh7. Erfaklubben for projektledere, Århus8. Forretningsmodeller i designbranchen9. Erfaklubben for grafikere og rentegnere10. Økonomistyring i designvirksomheder11. Designvirksomheder med 1-3 personer12. Rum, udstilling og møbler13. DDAs Virtuelle Erfaklub - Q&A14. Digitalt design (på vej)15. Internationalisering (på vej)16. Vækstforum (på vej)


1 stk Co-CreationConference &workshop


3 styk DDA BAR1 Loop Associates –design til Samsung23Stagis - Gå på opdagelsei virksomhedensautentiske identitetGoodmorningTechnology - GameChanging


DDADanish DesignAssociationFusionen…


Det, vi var enige om…ü Vedtægterü Mission / Visionü Navn & identitetü Balancen (indflydelse) mellem de to foreningerü Bemanding; direktion & sekretariatü Formandü Bestyrelsens sammensætningü Økonomi og budgetü Fratrædelsesgodtgørelserü Beliggenhed


Ting, som drillede (men ikke mereend alle ville komme sig hurtigt…)ü Kulturforskelle ”kommerciel eller faglig”ü Forskellig ledelsesstil i sekretariat og bestyrelseü Facon ift omgivelserü Prioritering af projekterü ”Laug”ü Give virksomhederne adgang til indflydelse


Tvivl om DD Moms.I værste fald kunne vi blive afkrævet enefterbetaling, der kunne gå hen og tagelivet af os (begge)


Ville MOMS sagenoverhovedet komme?Ikke så sandsynligt, men en enigbestyrelse ville, baseret på entydige rådfra skatteeksperter, ikke løbe risikoen.


Kommer fusionennogensinde?Ja, jeg har ikke fantasi til at forestille migandet. Det er helt tosset, at vi ikke kan fåenderne til at mødes. Vi kommer længeresammen.


Vi fik genopfrisket, hvorforDDA dengang blev til…Og glæder os over, at vi de to foreninger ertættere end før. DD har et nyt, frisk, rigtigtgodt hold. Vi skal arbejde sammen. Kævl ogstrid er pakket langt væk.


DDADanish DesignAssociationFokusområder2013


Justering af strategi…


DDADanish DesignAssociationAt varetage…Designvirksomhedernes direkte behovfor professionalisering, videndeling,netværk, vækst og bedre lønsomhed.


DDADanish DesignAssociationAt placere…Design som en væsentlig ingrediens ien større erhvervsøkonomisk kontekst(”Design er godt for virksomhederne og Danmark.Design beriger produkter og services, skaberarbejdspladser og styrker konkurrenceevne”).


DDADanish DesignAssociationAt formidle…Potentialet i ”Design 2.0”, hvorresearch, strategisk design, multidisciplinæreteams, innovation,oplevelser, digitalitet, mobilitet,servicedesign, IA etc. supplerer enæstetikfunderet ”Danish Design”opfattelse.


DDADanish DesignAssociationFlere medlemmer og medlemstyper styrkervores legitimitet...Men, vi mangler mere substans og flereservices til ”de nye”.Vi skal forblive en brancheorganisation”classic”…Men samtidigt have en agenda og en rækkeservices, som engagerer bredere.


DDA målgrupperBåde medlemmer og interessenterDesignvirksomheder(DDA medlem)Virksomheder(der køber design)Offentlige kunder(der køber design)DDA Netværksorganisationer(DDA netværkspartnere)DanishDesignAssociationPolitikere/embedsværk(Der skal kende os godt)Virksomhedsmedlemmer(DDA Partnere)Medier & journalister(Der skal skrive varmt om os)Studerende(DDA Student)Erhvervsorganisationer(Der skal arbejde for os og sagen)


Medlemmer.De, der betaler kontingent, dem vi arbejder for.Designvirksomheder(DDA medlem)Virksomheder(der køber design)Offentlige kunder(der køber design)DDA Netværksorganisationer(DDA netværkspartnere)DanishDesignAssociationPolitikere/embedsværk(Der skal kende os godt)Virksomhedsmedlemmer(DDA Partnere)Medier & journalister(Der skal skrive varmt om os)Studerende(DDA Student)Erhvervsorganisationer(Der skal arbejde for os og sagen)


Kunder.De, vi vil stimulere til at købe mere (og arbejde mere strategisk) med design.Designvirksomheder(DDA medlem)Virksomheder(der køber design)Offentlige kunder(der køber design)DDA Netværksorganisationer(DDA netværkspartnere)DanishDesignAssociationPolitikere/embedsværk(Der skal kende os godt)Virksomhedsmedlemmer(DDA Partnere)Medier & journalister(Der skal skrive varmt om os)Studerende(DDA Student)Erhvervsorganisationer(Der skal arbejde for os og sagen)


Media/politikere/organisationerDe, vi vil samarbejde med, og påvirke igennemDesignvirksomheder(DDA medlem)Virksomheder(der køber design)Offentlige kunder(der køber design)DDA Netværksorganisationer(DDA netværkspartnere)DanishDesignAssociationPolitikere/embedsværk(Der skal kende os godt)Virksomhedsmedlemmer(DDA Partnere)Medier & journalister(Der skal skrive varmt om os)Studerende(DDA Student)Erhvervsorganisationer(Der skal arbejde for os og sagen)


Hvilken værdi skaber DDA for hvem?Designvirksomheder(DDA medlem)DDA Netværksorganisationer(DDA netværkspartnere)Virksomhedsmedlemmer(DDA Partnere)Virksomheder(der køber design)Offentlige kunder(der køber design)Medier &journalister(Der skal skrive om os)Politikere/embedsværk(Der skal kende os godt)Erhvervsorganisationer(Der skal arbejde for os)ProfessionaliserebranchenHjælpe med internationaliseringBedre indtjeningStimulere efterspørgsel“Brancheforeningclassic”Bedre rammevilkårIndflydelse på udd.Sætte design på dennationale agendaAdgang til netværkFaglig sparringTools, analyser,faktaDesign i medierneFagligt netværk forde, der arbejder meddesign i virksomh.Hjælp til at blivebedre designkøbereForstå og arbejde medpotentialet i designVidendelingAdgang til talentInspiration & efterudd.EfteruddannelseStuderende(DDA Student)Faglig IdentitetNetværkHøj kvalitet i udd.Adgang til arrangm.Fagligt netværk forde, der arbejder meddesign i virksomh.Forstå og arbejde medpotentialet i designViden og videndelingSynlighed i mediaHjælpe til at sættedagsordenerAdgang til talentInspiration & efterudd.Hjælpe til at købedesignProjekter ogworkshopsDDA engagerer sig ierhvervslivets udfordr.Forstå og arbejde medpotentialet i designDagsordenerDDA påvirker udd.DDA engagerer sig ierhvervslivets udfordr.Forstå og arbejde medpotentialet i designDagsordenerDDA påvirker udd.DDA engagerer sig idet offentliges udfordr.Samarbejdspartner, altidtil rådighedLevere viden og godehistorier om design ogdesignvirksomhederAdgang til nøglepersoner,fakta og analyserKende og forstå DDAsholdningKonstruktivsamarbejdspartnerIndspil til policymaking“Test” til holdningerLevere viden og godehistorier om design ogdesignvirksomhederHjælp til at formulereaktuelle dagsordenerDDA hjælper med videntil at forstå potentialet idesignDDA engagerer sig iDanmarks udfordr.KonstruktivsamarbejdspartnerIndspil til policymakingForstå og arbejde medpotentialet i designLevere viden og godehistorier om design ogdesignvirksomhederDagsordenerDDA engagerer sig ierhvervslivets udfordr.InspirationTættere på “jobbet”


DDA partner;Vi optager i dag et medlem ibestyrelsen. Udvikle fleremålrettede services til partnere.


Videndeling.Værktøjer, analyser, sparringtil udvikling af nye forretningsområderog modeller. Altsammen for at hjælpe til vækst.


Stimulere;efterspørgsel. Gøre os endnumere relevante. Design er eninvestering, ikke en omkostning


MeningsdannerDet er os, medierne kontakternår de vil forstå potentialet idesign.


InternationaliseringIndien, internationalepressebesøg og meresamarbejde med Invest inDenmark


PolicymakerDet er os, myndighederneinddrager, når de vil udviklepolitik, investere i uddannelseog skabe projekter


Energi;Ny lokation, vækst, være pådagsordenen, ske en masse.


Fællesskab;Vi har et unikt samarbejde påtværs af virksomheder ogdesignere. Det skal vi blive vedmed.


Verdensklasse uddannelse og forskningBedre efteruddannelse1. DDA tilbyder fra foråret 2014 diplomuddannelse i samarbejdemed Kunstakademiets Designskole (ETCS point)2. Efteruddannelse i digitale kompetencer til designere ogprojektledere3. Vi har samarbejder med skolerne om at få erhvervet knyttettættere til skolerne (matchmaking),4. Vi laver international Talent Summer School på Holmen5. Vi kortlægger uddannelserne og byder ind med branchensbehov for talent og retning til skolerne


DDADanish DesignAssociationKommunikationsstrategi 2013# 4 indsatsområder1 Styrket medlemskommunikation2 Offensivt pressearbejde3 Website4 Sociale medier


Styrket medlemskommunikationHvorfor:• Skabe værdi – værktøjer til forretningsvikling og adgang tilviden for medlemmer• Cementere DDA som videnshub for dansk design og -kompetencerHvordan:• Inddrage medlemsvirksomheder i politiske høringer,dialogmøder o.lign.• Inddrage medlemsvirksomheder i pressebesøg og –møder• Promovere designcases og brancheprofiler• Styrke videndeling via streaming fra erfamøder, DDAevents,mentorordninger, analyser, kurser, foredrag,ekspertinterviews o.lign.• Dele internationale trends og nytænkning


Offensivt pressearbejdeDerfor:• Positionere designs potentiale og vise design som”løsningen”• Skabe politisk opbakning/flere midler/mere fokus pådesigns betydning for vækst og beskæftigelse• Øge efterspørgsel på designydelser• Fastholde og tiltrække medlemmer til DDA• Styrke DDA-brandetHvordan:• Debatindlæg, kronikker, pressemeddelelser• Mediesamarbejder• Presseevents og –møder• Nationale og internationale pressetureSide 48


WebsiteDerfor:• Værdi og identifikation for medlemmer• Eksponere medlemscases bedre• Formidle job, DDA-kurser og –events• Vise og dokumentere værdien af design• Samle og dele viden – være branchens ’omstillingsbord’• Styrke forretningsudvikling• Servicere pressenHvordan:• Call to action• Metaområder/indgange på forsiden• Video og flere billeder• Eksternt (internationalt) indhold• Presserum - branchefakta


Sociale medierDerfor:• Effektiv, gratis markedsføring• Dialog med primære målgrupper – medlemsviden• Effektiv medlemsservice• Brande DDA som åben og dialogorienteretHvordan:• Facebook – DDA profilside, Designjobs ogDesignkalenderen• LinkedIn• Twitter• Pinterest


DDADanish DesignAssociationLæs mere påwww.danishdesignassociation.com

More magazines by this user
Similar magazines