Hverdagsrehabilitering i praksi - ucf.dk

ucf.dk

Hverdagsrehabilitering i praksi - ucf.dk

HverdagsrehabiliteringVisitator• Funktionsvurdering – Fælles sprog 2• Servicelovens § 86 – mindst indgribende hjælp


HverdagsrehabiliteringEksempel på R-pakke”hverdagsopgaver personlig pleje” = 90 min.Daglige besøg.Antal besøg pr. dag afhænger af mål i borgers planTilrettelægges i hverdagsrehabiliteringPersonlige hverdagsopgaver:• Hjemmetrænere yder støtte og guidning til f.eks. forflytninger, bad,påklædning anretning af måltider m.m.• Hjemmetrænere yder vejledning og rådgivning til borgeren omkringf.eks.: kost, ernæring og i at håndtere egen sygdom. Der ses påbehov for hjælpemidler der kan gøre borger mere selvhjulpen.


HverdagsrehabiliteringPlanlægger• ”Blæksprutte”/koordinator• Tilrettelægger besøg efter beskrivelse fravisitator• Justerer i besøgene efter tilbagemeldinger frahjemmetræner og terapeut


HverdagsrehabiliteringTerapeut• Udarbejde rehabiliteringsplan ud fraborgerens ønsker og behov• Sikre rehabiliterende helhedsindsats hosborgerne• Vejlede hjemmetrænere/borgere og tilpassemål og handlinger ud fra borgerens aktuellefunktionsevne


HverdagsrehabiliteringTerapeut• Deltage i hjemmetræningen sammen medhjemmetræner• Selv varetage hjemmetræningen hos særligtkomplekse borgere• Undervise hjemmetræner i specifikke fagligeemner f.eks. Kognitive problemstillinger oghofte


Hverdagsrehabilitering


HverdagsrehabiliteringBaggrund for rehab.plan:NB har været indlagt pga. lungebetændelse ogdårligt hjerte. Hun har inden indlæggelsenklaret sig selv og har deltaget i mange socialeaktiviteter. NB er bevilliget varig hjælp tilrengøring, indkøb og tøjvask.Hjælpemidler: Rollator, badebænk ogtoiletforhøjer


HverdagsrehabiliteringMål:At NB selv kan klare den personlige hygiejne,bad samt af- og påklædningHandling:NB vasker sig selv mens hun sidder påbadebænk. Hjemmetræner støtter NB i selv attage bad samt tage tøj på og af


HverdagsrehabiliteringHjemmetræner• Støtter/hjælper borgeren med at nå sine målvia de opsatte handlinger irehabiliteringsplanen• Observerer borgerens funktionsevne


HverdagsrehabiliteringHjemmetrænerVed ændringer i funktionsevne:• Dokumentere i rehabiliteringsplan(evaluering) eller journal• Tage op på tværfagligt møde i forhold til nyehandlinger/afslutning


HverdagsrehabiliteringEksempler på samarbejdspartnere:SygehusPårørendeSygeplejerskeri distrikterneEgenlægeDemenskonsulentHjælpemiddelafsnittetGenoptrænings-CentretFrivilligeorganisationerHjemmeplejen


HverdagsrehabiliteringAfslutning fra Hverdagsrehabilitering• Selvhjulpen• Fortsat behov for hjælp –Frit valg efter Servicelovens § 83


Hverdagsrehabilitering• Undersøgelse/testFokuspunkter• ”Den gode historie”• Formidling/borgerinddragelse• Hjemmetræner og terapeut sammen hos borger• Dokumentation/brug af rehabiliteringsplan


HverdagsrehabiliteringGode råd• Fælles fundament – rehabilitering –dokumentation• Synlig ledelse – anerkendelse• Tæt samarbejde mellem leder, visitator,hjemmetræner og terapeut• Justerbar model – tilpasning af arbejdsgange


HverdagsrehabiliteringGode råd• Motiverede medarbejdere –medbestemmelse/blive taget med på råd• Hjemmetræner og terapeut sammen hos borger• ”Den gode historie”• Let adgang til afprøvning af hjælpemidler


HverdagsrehabiliteringStatistik over afsluttede borgereAntal borgere igennem hverdagsrehabiliteringsiden start: 630Heraf ikke afsluttede borgere: 11Gengangere: 20Heraf borgere som er døde: 28De indgår ikke i effektevalueringen


HverdagsrehabiliteringStatistik over afsluttede borgere• Borgere som er blevetselvhjulpne: 263 44,5%• Borgere som modtager mindrehjælp end først efterspurgt: 234 39,6%• Borgere som afsluttes udenmålbar effekt: 94 15,9%• I alt: 100%


HverdagsrehabiliteringGod fornøjelse!Vi glæder os til at høre om jeres erfaringer

More magazines by this user
Similar magazines