AlmenBolig+ - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

AlmenBolig+ - Boligforeningen 3B

BEBYGGELSENBoligerne på Amagerfælledvej er del af et overordnet byggeprojektfor trekantsarealet lige over for DR koncertsal på Amager. Udover de53 nye billigboliger bygger Københavns Kommune samtidig et plejecenterpå grunden og i 2012 vil en ny daginstitution på grundenssydlige del være opført.Boligerne placerer sig på den nordlige del af grunden med boligbebyggelsenHørgården som nærmeste naboer mod nord og øst. Bygningshøjdener 4 etager mod Amagerfælledvej og aftrappende modde bagvedliggende boliger. Ankomst i bil sker fra Amagerfælledvej,et begrønnet parkeringsareal, som samtidig danner en bufferzonemod vejen.Boligerne opføres som minimum i lavenergiklasse 1 og er på grundaf sin byggemetode af præfabrikerede fl adeelementer i træ etnutidigt eksempel på et bæredygtigt byggeprojekt. Boligerne eropført i præfabrikerede træelementer, alle boliger har køkkeni åben forbindelse med forstue/spiseareal og opholdsarealet.Køkkenet befinder sig midt i de enkelte moduler, hvor ogsåkernen med badeværelse, installationsskakt og eventuel trappe til1.sal er placeret. Denne planløsning giver en åben og meget funktionelbolig med stor fl eksibilitet i brugen af de enkelte rum.Boligbebyggelsen består af fi re længer, der slutter sig om et samlendegårdrum. De tre af længerne er i 4 etager og en længe er i3 etager. Der opføres 53 boliger i varierende størrelse efter et heltenkelt princip. De tre længer i 4 etager opbygges med 2 rækkehuseoven på hinanden, hvor den nederste bolig har adgang og udearealerpå terræn og med kontakt til både ankomstgaden og det indregårdrum. Det øverste rækkehus har adgang fra ankomstdæk /svalegangpå 1. sal og har tagterrasse som rekreativt udeareal. Længenmod nord i 3 etager består af rækkehuse i 3 etager med egen tagterrasse.BEBYGGELSENAlmenBolig+ Amagerfælledvej København

More magazines by this user
Similar magazines