Hvad venter vi på? CD-ROM

mennta.hi.is

Hvad venter vi på? CD-ROM

ForordDen tekniske udvikling inden for it og multimedier sker medvoldsom hastighed.På erhvervsskolerne har alle elever adgang til pc og Internet, ogit indgår som et naturligt værktøj for elever og lærere i flere ogflere sammenhænge.Dette gælder selvfølgelig også i fremmedsprogsundervisningen.Der udvikles hele tiden flere og bedre specielle programmer tilsprogundervisning og ideer til, hvordan andre programmer ogmedier kan anvendes i sprogundervisningen.Nærværende temahæfte er en introduktion til multimedier ifremmedsprogsundervisning på erhvervsskoler og indeholdermange gode ideer, henvisninger, eksempler på programmer.Et mål med udsendelsen af hæftet er at få flere sproglærere igang med at bruge it og multimedier i deres undervisning.Multimedierne kan være et redskab til en motiverende og relevantsprogundervisning, men multimedier gør det selvfølgeligikke alene. Derfor indeholder hæftet også pædagogiskeovervejelser over multimediernes anvendelse i fremmedsprogsundervisningen.Efter vores opfattelse kan hæftet give ny inspiration til delærere, der nu bruger it i fremmedsprog. Samtidig er hæftet etinspirerende værktøj til andre sproglærere, som hermed opfordrestil at gå i gang med at eksperimentere med multimedierne- og til at bruge it og multimedier i deres sprogundervisning.5

More magazines by this user
Similar magazines