12.07.2015 Views

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61 ... - Daic.dk

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61 ... - Daic.dk

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61 ... - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Skrædder i Nørre Broby, Anne Hansdatter gift med Hans Rasmussen skytte ved Fjelle Bro,Kirsten Hansdatter 19 år, Anne Hansdatter 12 år gl.Skifte er på 22 sider, et sted nævnes den afdøde kone som Anne Larses---------------------------------------------------------------------------------------------------------Christen Christensen Aagaard i Nørre Brobye den 14. april 1753 side 262, p1.Enken, Maren Laursdatter med lavværge broderen Niels Laursen i Naarup Verninge Sogn,Arvinger børn fra 3 ægteskaber:Med sal. Karen Rasmusdatter; Ellen Christensdatter 31 år, Anna Christensdatter gift medKnud Jørgensen i Nørre Broby, Ellen Dorthea Christensdatter 27 år.tilstede morbroderenHans Bøcher af Nørre BrobyMed sal. Karen Ibsdatter; Christen Christensen 24 år, Hans Christensen 22 år, NielsChristensen 19 år, Mette Christensdatter 15 år, tilstede deres morbroder Peder Ibsen iStaabye.Den sal. Mand har været gift i alt 5 gange---------------------------------------------------------------------------------------------------------Christen Hansen Aagård i ? den 27, juni 1727 side11b, p1.Enken, ?Børn, Christen Christensen, som har stedet i fæste, Ellen Christensdatte, Ellen DortheChristensdatter, Anna Christensdatter,----------------------------------------------------------------------------------------------------Christen Smed, den 18. juli 1733 side 37 p1.Enken, ? evt, Anne Søfrensdatter.Børn, Bertel Christensen, Søfren Christensen, Karen Christensdatter, Ane Christensdatter,formynder Mads Søfrensen, Peder Søfrensen, Jens Nielsen, og Friderik Smed,Det nævnes at Friderik Pedersen Smed fæster stedet, og tager drengene i lære.----------------------------------------------------------------------------------------------------Else Laursdatter hos sønnen Laurs Sørensen den 21. april 1760 side 487 p1.Børn fra første ægteskab med sal, Søren Knudsen; Laurs Sørensen, Christen Sørensen 24år, Knud Sørensen 29 år, Karen Sørensdatter gift med Anders Madsen, Mette Sørensdattergift med Rasmus Madsen, Dorthea Sørensdatter gift med Søren Smed alle i Nørre Broby.Fra sidste ægteskab med Hans Madsen deres børn; Søren Hansen 25 år,----------------------------------------------------------------------------------------------------Erich Jonsen i Wittinge den 11. august 1747 side 256, p1.Enken, Anna Jørgensdatter, med lavværge Mads HansenBørn; Jon Erichsen 27 år i Bellinge på Longens <strong>Gods</strong>, Jørgen Erichsen 24 år, KirstenErichsdatter 20 år. På børnenes vegne Jens Jørgensen.----------------------------------------------------------------------------------------------------Erik Laursens enke, i Nørre Broby den 19. juni 1730, side 20, p1.Enkemanden, Erik Laursen,Børn, Karen Eriksdatter ugift, en datter gift med Rasmus Andersen, en stedsøn HansClausen,Rasmus Andersen har fæstet huset,----------------------------------------------------------------------------------------------------Friderich Iversen Smed i Nørre Broby den 19. maj 1753 side 370 p1.Enken, Karen Sørensdatter sengeliggende og fra forstanden. lavværgeArvinger, søskende Peder Iversen smed i Svanninge, Rasmus Ivewrsen i Næråe, KarenIversdatter gift med Niels Andersen i Nørre Brobye, Abel Iversdatter gift med MadsLaursen ibid.


Enkens søn, Søren Christensen som fæster smeden.----------------------------------------------------------------------------------------------------Giertrud Madsdatter i Staabye den 23. april 1754 side 371 p1.Enkemanden; Peder Jørgensen.Arvinger, søskende, Maren Madsdatter gift med Niels Andersen i Staabye, DorotheaMadsdatter ugift, halvbrøder Rasmus Madsen 12 år, Jørgen Madsen 10 år, Iver Madsen 7år, tilstede farbroderen Anders Iversen.---------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Christensen Skomager i Wittinge den 24. maj <strong>1719</strong> side 1 p1.Enken,ElseBørn; Christen Hansen, Jeppe Hansen, Peder Hansen, Maren Hansdatter, formynderfarbrøderne Laurs Christensen i Vejle, Jeppe Christensen i Nørre Broby.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Christensen den 22. november (død den 2/10 )1746 side 190 p1Enken, Anne Nielsdatter, med lavværge Rasmus Rasmussen som ægter enken.Børn Karen Hansdatter 16 år, Johanne Hansdatter 15 år, formynder deres farbroder JørgenChristensen af Gommerup af Køng Sogn., og Niels Christensen---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Hansen i Nørre Broby den 9. februar 1757 side 334 p1.Enken, Maren Christensdatter lavværge hendes stedfar Peder NielsenBørn, Christen Hansen 6 ½ år, Anna Dorethea Hansdatter 9 år, Mette Hansdatter 4 år,Anna Hansdatter 2 år.Niels Jørgensen bliver ny fæster evt, gift med enken.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Iversen i Nørre Broby den 5.juli 1759 side 475 p1.Enken, Maren Nielsdatter med lavværge hendes broder Laurs Nielsen i WøjstrupBørn, Niels Hansen 6 år, Anna Hansdatter 13 år, Karen Hansdatter 11 år, og dito KarenHansdatter 3 år, på deres vegne Peder Iversen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Jørgensen i Staabye den 25. august 1750 side 332 p1.Enken, Maren Jørgensdatter med lavværge, Hans NielsenArvinger; den afdødes fader Jørgen Pedersen Buhl.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Knudsen i Nørre Broby den 15. juni 1759 side 466 p1.Enken, Anne Rasmusdatter med lavværge. Hans Jespersen her i byen.Arvinger, en broder 1) Lars Knudsen i Brylle, som er død hans 3 børn: 1a) Søren Laursendød hans 3 børn; 1aa) Anne Sørensdatter tjener hos stedfaderen Rasmus Simonsen, 1ab)Dorthea Sørensdatter, 1ac) Laurs Sørensen 8 år gl. 1b) Karen Laursdatter gift med Hansgodtfred i Render, 1c) Anne Laursdatter var gift med Peder Rasmussen i Brylle død;hendes børn: 1ca) Rasmus Pedersen 30 år gl. 1cb) Hans Pedersen 22 år, 1cc) LaursPedersen 28 år gl.1cd) Else Pedersdatter gift med Jacob Brodt skomager i Odense, 1ce)Dorthea Pedersdatter tjener Sørren Kobersmed i Odense, 1cf) Maren Pedersdatter tjenerSørren Pedersen i Brylle.2) en broder, Jørgen Knudsen død, hans fire børn: 2a) Jørgen Jørgensen, 2b) KnudJørgensen her i byen, 2c) Karen Jørgensdatter gift med Anders Rasmussen her i byen, 2d)Maren Jørgensdatter tjener Søren Smed.3) en broder, Søren Knudsen i Højstrup ligeledes død; hans børn; 3a) Laurs Sørensen iWøjstrup, 3b) Hans Sørensen 30 år, gl. 3c) Christen sørensen 26 år gl. 3d) Karen


Sørensdatter gift med Anders Madsen på Steensgaard; 3e) Mette Sørensdatter gift medRasmus Madsen på Steensgaard, 3f) dorthea Sørensdatter gift med Søren Smed her i byen.4) en søster, Kirsten Knudsdatter død var gift med Rasmus Rasmussen her i Byen; deres 5børn: 4a) Rasmus Rasmussen i Vittinge, 4b) Knud Rasmussen tjener hos Laurs Vognmandi Odense, 4c) anna Rasmusdatter gift med Jens Smed i Øster Hæssinge, 4d) JohanneRasmusdatter gift med Laurs vognmand i Odense, 4e) Karen Rasmusdatter gift medRasmus Doel ?,5) en søster Maren Knudsdatter gift med Anders Christensen her i byen-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Madsen i Wittinge den 18. december 1744 side 155 p1.Enken; Anne Mortensdatter, lavværge broderen Morten Hansen af Brylle.Børn, Mads Hansen 29 år, Hans Hansen 16 år, værge farbroderen Mads Madsen, 3) KarenHansdatter 22 år ?. værge------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Madsen i Wøjstrup den 11.januar 1759 side 455 p1.Enken, Else Laursdatter lavværge Anders Rasmussen af Nørre Brobye,Børn, Søren Hansen 22 år med formynder Mads Hansen som nærmeste vederhæfftigefrende på faderens side,Enkens børn fra et tidliger ægteskab; Laurs Sørensen, Knud Sørensen, Karen Sørensdatter.------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Nielsen i Wøjstrup den 6. juli 1750 side 327 p1.Enken, Karen Madsdatter med lavværge,Jens Nielsen i Nørre Broby,Børn, Mads Hansen, og Niels Hansen begge myndige. Mads fæster gården.Ved overdragelse af fæstet nævnes halvsøskende til børnene Anne Madsdatter ifølge etskifte dateret den 6. september 1715.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Rasmussen Aagaard , i Wøjstrup den 8. februar 1730 side 16, p1.Enken ?Børn, Rasmus Hansen, Mads Hansen, tilstede morbroderen Laurs Pedersen,------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Rasmussen I Vittinge den 4. maj 1756 side 381, p1Enken, Karen Olufsdatter, lavværge broderen Rasmus Olufsen af Sønder BrobyArvinger, hans mor Chatarine LaursdatterSøskende Laurs Rasmussen i Staabye, Rasmus Rasmussen på Stensgaard, MouritsRasmussen på Jerstrup, Mads Rasmussen her i Vittinge, Søren Rasmussen i Allested,Johanne Rasmusdatter gift med Rasmus Jørgensen i Nørre Broby, Maren Rasmusdatter giftmed Peder Ibsen i Staabye,-----------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Aagård i Staaby den 14. august 1728 side 17 p1.Børn Rasmus Hansen, Knud Hansen, formynder Jens Nielsen, datter Karen Hansdatter,----------------------------------------------------------------------------------------------------------Henrich Pedersen Møller på Lundegaard den 22. maj 1742 side 101.p1.Enken, Karen Nielsdatter lavværge Rasmus Knudsen Skomager i vitting.Børn fra første ægteskab med Johanne Poulsdatter; Laurs Henrichsen i Kalsmølle, PoulHenrichsen i Nyborg,Fælles børn, Johanne Henrichsdatter 16 år, Catarine Henrichsdatter 13 år, SidselHenrichsdatter 9 år, formynder farbroderen Hans Pedersen Møller.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------hustru Knud Pedersen i Nørre Broby den 12. juni 1729 side 19 p1.Enkemanden Knud Pedersen,Hendes børn; Mads Søfrensen, Anne Søfrensdatter, Peder Søfrensen, den ældste datter giftmed Christen Smed her i byen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------hustru Rasmus Jørgensen i Nørre Brobye den 25.oktober 1734 side 27, p1.Enkemanden, Rasmus Jørgensen,---------------------------------------------------------------------------------------------------------Iver Hansen i Nørre Brobye den 11.juni 1743 side 133 p1.Enken; Kirsten Andersdatter, lavværgeBørn, Hans Iversen, Knud Iversen, som fæster gaarden, Peder Iversen 23 år, DortheaIversdatter, som er gift med Anders Andersen i Nørre Brobye.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iver Hansen i Nørre Brobye den 1 marts 1745 side 172, p1.Enken; Kirsten Andersdatter, lavværge, Peder Iversen som har lovet at ægte hende.Arvinger; søskend Anne Hansdatter til huse her i byen med lavværge Hans Hansen,Dorthea Hansdatter boende i Allested med hendes søn Oluf Hansen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ifver Jørgensen Birch forpagter på Lundegaard den 18 marts 1746 side 227, 283 og 315p1.Enken, Christiane Sophie Lauritsdatter, med lavværge, Herreds foged Christian Leth.Børn, Anna Ifversdatter 3 år, Christina Ifversdatter 2 år, Birgitta Ifversdatter 1 år,formynder deres farroder Mads Jørgensen Birch forpagter på Rashenberg i hans sted hanskones broder Jacob Jacobsen Møller på Rashenberg.I skiftebrevet nævnes et skifte efter enkens første mand sal. Erich Jensen datert den 25. juli1741, deres børn; Jens Erichsen 20 år, Karen Erichsdatter, Arrngot Erichsdatter.Skifte fortsat på side 283. hvor det fremgår at enken er blevet gift med Rasmus Hansenboende i Kirkebye slæbækgaard ?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Jørgensen Lomborg i et huus i Vittinge den 12, september 1757 side 432 p1.Enken, Anne Laursdatter med lavværge, Peder Iversen i Nørre Broby.Børn, Jørgen Jensen 26 år, Lars Jensen 25 år, Ole Jensen 19 år, på deres vegne HansIversen-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Jørgensen i Sraabye den 30. juni 1758 side 446. p1Enken, Margaretha Rasmusdatter med lavværge broderen Hans Rasmussen af TørringBørn, Rasmus Jensen 19 år, Peder Jensen 12 år, Anna Jensdatter gift med Christen JenseniVejle, Karen Jensdatter 11 år, Maren Jensdatter 14 år, Kirsten Jensdatter 7 år,MetteJensdatter 5 år,, på deres vegne farbroderen Rasmus Jørgensen af wøjstrup.I skiftebrevet omtales et skifte dateret den 20. april 1735 efter sal. Rasmus Andersen, og athendes ældste søn Anders Rasmussen har penge til gode.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Madsen hos husmand Knud Rasmussen i Nr. Broby den 17.januar 1759 s, 458 p1.Enken, Anne Thomasdatter med lavværge,Børn fra ægteskab med ? Anne Jensdatter; Anne Jensdatter tjener monsieur Steenloff,Kirsten Jensdatter tjener i Haarby, Maren Jensdatter 19 år,vanfør og vanvittig, på deresvegne farbroderen Anders Madsen i Haarby.


Børn med enken; Thomas Jensen 3 ¼ år, på barnets vegne Hans Rasmussen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeppe Pedersen i staabye den 20. juni 1744 side 150 p1.Enken, Karen Ibsdatter, lavværge Hans NielsenBørn, 1) Peder Ibsen 34 år, 2) Niels Ibsen 25 år, 3) Karen Ibsdatter, som har været gift medChristen Christensen Aagaard, som er død, deres børn, Christen Christensen 14 år, HansChristensen 11 år, Niels Christensen 9 år, Mette Christensdatter 6 år, 4) Maren Ibsdatter 37år, som tjener moderen; formynder farbroderen Jørgen Pedersen Buhl af Staaby.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Johanne Rasmusdatter i Nørre Broby den 6. juli 1756 side 319.Var gift med Peder Hansen Huusmand, som døde samtidig se skiftet efter ham.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Johanne Rasmusdatter i Nørre Broby den 30. oktober 1760 side 492 p1.Enkemanden, Rasmus JørgensenBørn, Rasmus Rasmussen 22 år, Magerethe Rasmusdatter 19 år, Giertrud Rasmusdatter 16år, tilstede morbroderen Laurs Rasmussen i Staaby.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Henriksen husmand i Nørre broby den 25 marts 1758 side 435 p1.Enken, Karen Rasmusdatter, med lavværge Rasmus Buch her af byen.Børn, Rasmus Jørgensen 26 år, Mads Jørgensen 18 år, Karen Jørgensdatter 27 år, AnnaJørgensdatter 24 år, på børnenes vegne Hans Rasmussen Bøcher her i byen, som nærmestefrende på faderens side.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Knudsen gård afståelse i Nørre Broby den 9 marts 1751 side 348 p1.Hustru, Karen JørgensdatterBørn, sønnen Knud Jørgensen fæster gården og betaler arv til hans søskende, JørgenJørgensen, Maren Jørgensdatter------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Pedersen Buhl udi Staabye den 30. maj 1753 side 370 p1.Enken, Ellen Nielsdatter med lavværge Peder Ibsen i Staabye.Børn, Peder Jørgensen 27 år, Anne Jørgensdatter gift med anders Hansen Tømmermand iNørre Brobye, Giertrud Jørgensdatter gift med Mads Pedersen i Ølsted udi Sønder Brobye,Karen Jørgensdatter 35 år, tilstede hendes morbroder Hans Nielsen i Staabye.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Rasmussen Bøcher i Nørre Brobye den 19. december 1744 side 162.Enken, Anne Jørgensdatter, lavværge hendes far Jørgen Pedersen i staabye.Børn, Rasmus Jørgensen 8 år, Peder Jørgensen 3 ½ år, Niels Jørgensen ½ år. Formynderfarbroderen Hans Rasmussen Bøcher og fasterens mand Rasmus Buch Schergiant i NørreBroby.Enken bliver gift med Anders Hansen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Jørgensdatter i Witting den 26. januar 1751 side 345 p1.Enkemanden, Hans HansenBørn, Hans Hansen ¾ år.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Ibsdatter i Nørre Broby den 13. januar 1738 side 49 p1.Enkemanden, Christen Christensen aagaard,


Børn; Christen Christensen 10 år, Hans Christensen 8 år, Niels Christensen 4 år, MetteChristensdatter13 uger, tilstede deres mormor Karen Ibsdatter gift med Jep Pedersen---------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Mortensdatter en gl. pige hos Peder Dohl i Nørre Broby den 9 marts 17<strong>61</strong> s, 502Arvinger; en broder Daniel Mortensen her i byen, Peder Mortensen murremester iBogense, Hans Mortensen i aalbøl på als, Abselun Mortensen førhen skipper og borger iSønderborg død, hans børn; Chatarina Abselunsdatter, gift med Hans Madsen skipper iSønderborg, Anne Chatarina Abselunsdatter, Ellen Abselunsdatter gift med PederRasmussen Grovbager i Sønderborg---------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Nielsdatter i Staabye den 24. februar 1739 side 67 p1.Enkemanden, Niels Andersen,Børn med sal. Christen Hannsen; Rasmus Christensen 40 år boende i Herringe, KirstenChristensdatter 38 år, gift med Hans Kjer i Staabye, Maren Christensdatter 35 år, gift medPoul Hansen hjulmand ibm,Fælles barn; Christen Nielsen 28 år,--------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Nielsdatter i Staabye den 15. januar 1741 side 72 p1.Enkemanden; Mads NielsenBørn, Niels Madsen 9 år, Hans Madsen 7 år, Anders Madsen 6 år, Peder Madsen 3 år,Mads Madsen ½ år, deres morbrøder Hans Christensen af Allested, og Christen Pedersenaf Dømmestrup,------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Nielsdatter i Nørre Brobye den 18. october side 453 p1.Enkemanden, Jens LundeArvinger, en halvbroder 1) Laurs Nielsen i Vester Hæssinge død, hans børn Mads Laursenher ibid, Maren Laursdatter gift med Rasmus Buch i Tørring 2) Hans Nielsen død hansbørn; Anders Hansen i Jordløse, Niels Hansen tjener i Allested, 3) en søster Marennielsdatter gift med Hans Madsen i Wøjstrup begge døde, deres børn 3a) Rasmus Hansender også er død hans 2 piger: Maren Rasmusdatter gift med Hans Jørgensen i Wøjstrup,karen Rasmusdatter tjener på Østergaard, 3b) Mads Hansen i Tørring.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Pedersdatter i Staabye den 23.oktober 1732 side 26, p1.Enkemanden, Rasmus Andersen-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Madsdatter i Wøjstrup den 16. april 1737( død 1735) side 42 p1.Enkemanden, Laurits PedersenBørn, Mads Laursen 32 år, som har fæstet gaarden, Peder Laursen 31 år, MarenLaursdatter gift med Hans Rasmussen i Tørring, Anne Laursdatter 36 år, Karen Laursdatter35 år,----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Pedersdatter til huse hos Peder Iversen i Nørre Broby den 29/12 1757 s, 434 p1.Børn; 1) Jørgen Andersen i Kingstrup, 2) Kirsten Andersdatter gift med Peder Iversen ibm.3 ? Andersdatter død, hendes børn Kirsten Pedersdatter, Karen Pedersdatter på deres vegnePeder Olsen på Hjortsholm.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Knud Laursen i Nørre Brobye den 15. juli 1755 side 373, p1.Enken, Mette Ibsdatter med lavværge Hans Pedersen.


Børn fra første ægteskab med sal. Maren Pedersdatter; Laurs Knudsen Gmd. i NørreBrobye, og Niels Knudsen i Wittinge.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Knud Madsen i Witting den 15. juni 1748 side 243 p1.Enken, Maren Nielsdatter, med lavværge Niels Knudsen Nørre Broby, som ægter enken.Børn; Mads Knudsen 9 år, Maren Knudsdatter 12 år, Karen Knudsdatter 9 år, formynderfarbroderen Jesper Madsen af Fangel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Knud Pedersen i Nørre Broby den 24 marts død den 14/2 1746 side 182 p1.Enken, Kirsten Pedersdatter lavværge broderen Jørgen Pedersen i Brylle forhindret, i stedetden afd, mands broder søn Mads Nielsen Krog her i byen. (Enken fæster gården til sønnen)Børn; Gorm Knudsen 14 år,---------------------------------------------------------------------------------------------------------Laurits Christensen i Wøjstrup den 30. maj 1721 side 9 p1.Børn, Kirsten Lauritsdatter.------------------------------------------------------------------------------------------------------Laurits Hansen Lunde i Wøjstrup den 17. juni 1747 side 214 p1.Var gift med; sal.Stedbørn; Else Laursdatter gift med Mads Nielsen i Bucherup, Karen Laursdatter gift medRasmus Knudsen som har fæstet gården,I fæstebrevet nævnes følgende, som kunde fordre arv; Hans Hansen af Haastrup, RasmusMortensen af Vellinge ?, Peder Michelsen af Vester Hæsinge, Christen Christensen afHillerslev højrup. Hans Nielsen af Acherup, Lars Hansen Pilegaard i Haarby,------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads ? den 20. april 1735 side 34 p1.Enken, ?Børn; Niels Madsen---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Christensen i Staaby den 1.april 1747 side 204 p1.Enken, Anne Pedersdatter med lavværge Hans NielsenBørn; 5 sønner og 3 døtter. 1) Anders Madsen landsoldat 26 år, 2) Ifver Madsen 24 år harfæstet gården, 3) Peder Madsen 22 år, 4) Hans Madsen 18 år, 5) Christen Madsen 12 år, 6)Anne Madsdatter død, se skiftet efter hende; hendes børn, Laurs Rasmussen 4 år, og MarenHansdatter, som nu er død. 7) Margrete Madsdatter 20 år, 8) Karen Madsdatter 16 år,tilstede deres farbroder Anders Christensen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Erichsen i Nørre Broby den 8. februar 1744 side 83 p1.Enken, Anne Erichsdatter lavværge Rasmus Buch i Broby.Børn, fra ægteskab med sal. Karen Jensdatter; Jens Madsen i Nørre Broby 33 år, HansMadsen 31 år, Maren Madsdatter 37 tjener slagter Jens Krog i Odense, Anne Madsdatter29 år,Fælles barn Erich Madsen 10 år,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Iversen i Staaby den 12. juli 1749 side 288 p1.Enken, Maren Jørgensdatter, med lavværge broderen Jørgen Jørgensen i NellemoseBørn, fælles Rasmus Madsen 7 ½ år, Jørgen Madsen 5 år, Iver Madsen 3 år. Deresformynder morbrøderne Jørgen Jørgensen og Peder Jørgensen af Nellemosen.


Børn fra første ægteskab med afd. Anna Mortensdatter; Maren Madsdatter gift med NielsAndersen, Giertrud Madsdatter 24 år, Dorthea Madsdatter 20 år, deres formynderfarbroderen Anders Iversen af Vejle.og de 3 pigers morbroder Rasmus Mortensen afBrylle.Næste fæster er Hans Jørgensen som og ægter enken.I skiftebrevet nævnes Peder Mortensen Brylle borger i Faaborg Mads Iversen, som svogertil den afdød,Skifte strækker sig over 36 sider.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Laursen i Wøjstrup den 31 marts 1753 side 358. p1.Enken, Appolona Jensdatter lavværge broderen Hans Jensen af Nørre Brobye.Børn, Lars Madsen 15 år, Peder Madsen 13 år, Jens Madsen 7 år, Lars Madsen 1 ½ år,Kirsten Madsdatter 11 år, Karen Madsdatter 9 år, Johanne Madsdatter 5 år, på deres vegne,Hans Rasmussen af Tørring, Jens Madsen af Nørre Brobye.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Nielsen i Staabye den 16. october 1743 p1.Enken, Kirsten Hansdatter, med lavværge Niels Ibsen som ægter enken.Arvinger 5 børn, fra ægteskabet med afd, Karen Nielsdatter; se skifte af 1741,Niels Madsen 11 år, Hans Madsen 9 år, Anders Madsen 8 år, Peder Madsen 5 år, MadsMadsen 3 år,Fælles barn, Hans Madsen .Morbroderen, Hans Christensen og Christen Pedersen, som ikke kunne møde, i deres stedfar broderen Hans Nielsen, samt Jørgen Pedersen.Den sal. Mands moder Mette Hansdatter er på aftægt i gården.Børnene bliver hos deres stedmor og hendes nye mand.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Rasmussen i Staabye den 26. april 1759 side 464 p1.Enken, Magaretha Rasmusdatter lavværge broderen Hans RasmussenArvinger, den afdødes mor Chatharine Laursdatter i Vittinge med lavværge,En broder Laurs Rasmussen i Staabye, Rasmus Rasmussen i Heeden, Mourits Rasmussen iSanderum, Søren Rasmussen tjener Hr, Lund i Faaborg, søstre Johanne Rasmusdatter giftmed Rasmus Jørgensen i Nørre Broby, Maren Rasmusdatter gift med Peder Ibsen i Staabye------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Knudsdatter i Nørre Brobye den 28.september 1759 side 480 p1.Enkemanden; Anders ChristensenBørn, fra ægteskab med sal, Rasmus Nielsen; Niels Rasmussen 40 år, AbeloneRasmusdatter gift med Christen Hansen i Nørre Broby, Karen Rasmusdatter gift med KnudIversen ibid, Anna Rasmusdatter gift med Laurs Hjulmand ibid.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Nielsdatter i Nørre Brobye den 12. december 1744 side 99 p1.Enkemanden, Hans KnudsenArvinger; en brodersøn Jørgen død, hans 3 sønner Hans Jørgensen, Niels Jørgensen, MadsJørgensen (deres stedfar Jens Søfrensen) 2) en søstersøn, Christen Jørgensen, som boer påHindsholm,--------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Pedersdatter i Nørre Brobye den 1. juni 1743 side 126 p1.Enkemanden, Knud Laursen. Med kjersten Mette Ibsdatter.Børn; Niels Knudsen, og Laurs Knudsen begge myndig,


----------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Pedersdatter i Nørre Brobye den 2. maj 1752 side 351 p1.Enkemanden, Hans Hansen SkrædderArvinger, den sal. Kones eneste broder Laurs Pedersen----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Christensen i Nørre Brobye den 11. juni 1743 side 129 p1.Enken, Anne Erichsdatter,Børn; Laurs Nielsen 25 år, Maren Nielsdatter 23 år,Hans Iversen fæster stedet og ægter datteren.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Ibsen i staabye den 31. juli 1744 side 90 p1.Enken, Kirstine Hansdatter, lavværge Mads Hansen Aagaard af Staabye.Arvinger, hans mor Karen Ipsdatter enke efter sal Jep Pedersen.En broder Peder Ibsen og en søster Maren Ibsdatter begge i Staabye, en afdød søster KarenIbsdatter, var gift med Christen Christensen Aagaard deres børn, Christen Christensen, 14år, Hans Christensen 12 år, Niels Christensen 10 år, Mette Christensdatter 6 år,I skiftet nævnes den forrige fæster sal. Mads Nielsen, samt at den sal. Mand kun har været igaarden 1 år.Ny fæster på gaarden Rasmus Hansen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Hansen i Wøjstrup den 18. juni 1743 side 77 p1.Sal. Hustru Anne Klausdatter død samtidig.Børn; Rasmus Nielsen 22 år, Christopher Nielsen 16 år, Hans Nielsen ? og MarenNielsdatter 13 år.Sønnen Rasmus Nielsen var forlovet med Anne Rasmusdatter, som for kort tid siden erdød.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Jensen i Staabye den 28 marts 1743 side 123, p1.Enken, Kirsten Christensdatter, lavværge Rasmus Christensen i Herinnge,Arvinger; den sal. Mands mor Kirsten sal , Jens Nielsen i Vejle. Lavværge Mads Aagaard,Tilstede Laurs Rasmussen, som fæster stedet og ægter enken om gud vil.------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Pedersen gårdafståelse i Staabye den 28. september 1731 side 23 p1.Til sønnen Mads Nielsen.----------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Andersen muuremester i Nørre Brobye den 8. marts 1745 side 177 p1 .Enken; Anne Knudsdatter, med lavværge Laurs Tygesen.En datter Anne Pedersdatter med lavværge Tyge Laursen, som datter har lovet ægteskab.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Hansen huusmand i Nørre Broby den 6. juli 1756 side 379 p1.Var gift med Johanne Rasmusdatter død samtidig.Børn; Hans Pedersen her ibdm, Jørgen Pedersen i Wøjstrup. Laurs Pedersen Hjulmand,som har fæstet huset,--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rasmus Andersen i Staabye den 20. april 1735 side 32 p1.Enken; ? Margaretha Rasmusdatter se skiftet efter Jens Jørgensen den 30 juni 1758.Børn, Anders Rasmussen,----------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Andersen i Nørre Broby den 19. december 1744 side 169 p1.Enken; Anne Erichsdatter, lavværge hendes søskende barn Laurits Tygesen i Nøre Brobye.Børn; Anders Rasmussen 19 år, Laurits Rasmussen 15 år, formynder deres næst søskendebarn Hans Hansen i Nørre Brobye.------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Hansen i Staabye, den 12. marts 1721 side 9b p2,Børn, Hans Rasmussen,-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Hansen Møller over dragelse af fæstet på <strong>Lundegård</strong>s Mølle d,19 juni 1747. p1.Ny fæster; Anders Nielsen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Hansen Bøcher i Wøjstrup den 1. juli 1748 side 316 p1.Enken, Anna Hansdatter med lavværge Rasmus Pedersen af Bellinge.Børn, Maren Rasmusdatter 15 ½ år, Karen Rasmusdatter 11 år, tilstede deres farbroderMads Hansen i Tørring.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Laursen i Nørre Brobye den 19. december 1744 side 160.Enken, Anne Madsdatter nu gift med Hans Hansen, som og har fæstet gaarden.Søn; Laurs Rasmussen tvivl om alderen, som er under 10 år måske 7, 3 el. 2 ½ år.Formynder morfaderen Mads Christensen af Staabye,-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Rasmussen i Wittinge den 3. juli 1738 side 57.Enken. Chatarine Laursdatter lavværge,Arvinger 6 sønner og 2 døtre; Hans Rasmussen 25 år, Laurs Rasmussen 23 år, RasmusRasmussen 20 år, Laurits Rasmussen15 år, Mads Rasmussen 13 år, Søfren Rasmussen 10år, Johanne Rasmusdatter 26 år, gift med Rasmus Jørgensen i Nørre Broby, MarenRasmusdatter 16 år, tilstede deres farbroder Knud Rasmussen i nørre Broby.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Rasmussen skomager i Vittinge den 18. august 1755 side 384 p1.Enken, Kirsten Hansdatter med lavværge, Morten Nielsen enken bliver gift med JørgenRasmussen.Arvinger, børn fra 1ste ægteskab Peder Rasmussen 34 år, Hans Rasmussen 31 år, ( skriverunder som Jens Rasmussen)Børn med enken, Søren Rasmussen 3 ½ år, Hans Rasmussen 2 år, Rasmus Rasmussen 2uger-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stephan Olsen i Vittinge den 4. april 1758 side 437 p1.Enken, Karen Clausdatter, med lavværge Hans Hansen, som fæster gården.Børn, Ole Stephansen 7 år, Maren Stephansdatter 2 år, på deres vegne gl. Hans Hansensom nærmeste født værge.I skiftebrevet nævnes et skifte dateret den 15 marts 1718, at Hans Clausen 48 år gl. har arvtil gode efter hans forældre, Claus Jørgensen, det oplyse at enken og Hans Clausen vareneste arvinger, samt at Hans Clausens værge hed Jens Knudsen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Søren Knudsen i Wøjstrup den 28. april 1735 side 28 p1.Enken, ?Børn,I skifte nævnes at børnenes moster Kirsten Lauritsdatter, som har arv til gode efter hendesfader-------------------------------------------------------------------------------------------------------


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!