STRATegiSK KOMMuniKATiOnSRÃ¥DgiVeR - Anne Katrine Lund

annekatrinelund.dk
  • No tags were found...

STRATegiSK KOMMuniKATiOnSRÃ¥DgiVeR - Anne Katrine Lund

Holdstart september 2008 og marts 2009to undervisere leverer en superageretindsats og tør inddrage silv i undervisningen. De formår atide alle på meget individuelt planstrategiskkommunikationsrådgivert fantastisk certificeringsforløbed udgangspunkt i vore udfordrom kommunikatører - både i forindhold og struktur.”Undervisere“Det har været fantastisk. Det hhelt klart rykket mig både faglipersonligt.”Sascha AmarasinhakommunikationsogledelsesrådgiverUddannelseAnne Katrine Lundph.d. i retorik• Bliv certificeret Strategisk Kommunikationsrådgiver• Bliv udfordret af nogle af Danmarks bedste kommunikatører• Naviger sikkert og effektivt i din organisation• Styrk din gennemslagskraft som rådgiver


“Det har været fantastisk.Det har helt klart rykketmig både fagligt og personligt.”Rina Falkebo HansenKommunikationsrådgiver hos TDC“Et fantastisk certificeringsforløbmed udgangspunkti vore udfordringersom kommunikatører - bådei form, indhold og struktur.”Marita HoydalForlagsredaktør påJP/Politikens ForlagPRAKTISKE OPLYSNINGERDato og stedEfterår 200815.-16. sep., 7.-8. okt.,6.-7. nov., 27.-28. nov. 2008Comwell, RoskildeForår 200924.-25. marts, 22.-23. april,18.-19. maj og 10.-11. juni 2009MiddelgrundsfortetVarighed og tid8 dage, 1. dag kl. 9.00 til 2. dag kl. 16.30PrisKr. 48.500 (ekskl. moms) inkl. ophold og forplejning.BetalingUddannelsen betales ved modtagelse af faktura.Medmindre andet er nævnt i beskrivelsen, dækker prisensamtlige materialer og forplejning i perioden. Ved internatvær opmærksom på, hvorvidt forplejning samt overnatninger inkluderet. Priserne er ekskl. moms.Overtegning/aflysningHvis der ikke er plads på en uddannnelse, giver vi digbesked hurtigst muligt. Når uddannelsen udbydes igen,vil du automatisk blive kontaktet af os og tilbudt plads.Ved for få tilmeldinger forbeholder Teknologisk Institutsig ret til at udskyde eller aflyse uddannelsen.RabatRing på tlf. 72 20 30 00 og hør nærmere om voresrabatordninger.Flytning og afmeldingAfmelding skal ske skriftligt.Ved flytning eller afmelding senere end 6 uger før kursusstartbetales et gebyr på 30 % af prisen. Ved flytning ellerafmelding senere end 4 uger før betales hele prisen.Såfremt du bliver forhindret, er du naturligvis altid velkommentil at sende en anden deltager fra virksomheden.TilmeldingTilmelding er bindende og kan ske på følgendemåder:• Telefon 72 20 30 00• Fax 72 20 29 99• kurser@teknologisk.dk• www.teknologisk.dk/uddannelseHurtig tilmelding anbefales, da uddannelserne harbegrænset deltagerantal. Alle tilmeldinger bekræftesskriftligt.Yderligere informationRing venligst på tlf. 72 20 30 00.“De to undervisere leverer ensuper-engageret indsats ogtør inddrage sig selv i undervisningen.De formår atguide alle på meget individueltplan.”Lene DüwelKommunikationsmedarbejder påKøbenhavns UniversitetTeknologisk Institut tager forbehold for ændringer af tid,sted, indhold, pris samt eventuelle trykfejl.“Deengsegu© Teknologisk Institut 2008 · Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet · Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.konferencer.teknologisk.dk · Grafisk produktion: one2one · 66 121 121 88950“Ems


strategisk kommunikationsrådgiver“De to undervisere levererengageret indsats og tør inddselv i undervisningen. De formguide alle på meget individueKommunikation er altafgørende for organisationensomdømme, motivation og trivsel. Men det er en udfordringat komme til at arbejde strategisk nok med kommunikationen– og skabe effektive processer, ledere og kommunikationskanaler.Nu kan du blive certificeret som strategiskkommunikationsrådgiver – som en effektiv navigatør ien hvilken som helst organisation. Få input, sparring oginspiration, der gør dig mere strategisk, taktisk og overbevisende.“Et fantastisk certificeringsmed udgangspunkt i vore usom kommunikatører - bådindhold og struktur.”Tag otte intensive dage ud af kalenderen og giv dig selvmuligheden for, i løbet af de måneder forløbet varer, atflytte dig til en stærkere position som rådgiver.Uddannelsen udfordrer dig på nye måder, så du ikke blotfår ny teoretisk og praktisk inspiration men bliver udfordrettil hele tiden at gøre teori til virkelighed. Små holdog to erfarne rådgivere med solid ballast i både forskningog rådgivning sikrer, at dit udbytte bliver helt konkret.Hvorfor deltageFra producent til rådgiver – vi har talt om det i årevis,men først nu mærker de fleste, hvilke forandringer detkræver. Det er lettere sagt end gjort at skifte fra at arbejdemed bogstaver til at flytte mennesker. Det betydernye udfordringer personligt, fagligt og strategisk. Rådgiverbliver man ikke af at skifte titlen ud på visitkortet. Detkræver et strategisk og mentalt skift og stiller store kravtil både din analytiske sans og din gennemslagskraft.Kom i dybden med, hvad der skal til, før du træder effektivtind i rollen. Et udviklingsforløb, hvor du selv aktivttager udfordringerne op, får ny inspiration og ikke mindstsparring gør dig til endnu bedre som strategisk rådgiver.Det kommunikerende menneske er i fokus – det er dem,vi skal nå og måske forandre, hvad enten vi rådgiver enleder, katalyserer en forandring eller håndterer en krise.Sid stille og kig kun på slides! Nej, tværtimod på detteudviklingsforløb prøver vi nye veje. Powerpoint er sjældenheden!Du skal være klar til nye udfordringer, giverum til refleksion og diskussion. Bliv certificeret somstrategisk kommunikationsrådgiver ved at tage aktivtdel i forløbet, være klar til at flytte dig og vise det i dinafsluttende opgave.FormUdviklingsforløbet er opbygget af fire moduler på hver tointensive dage. Hvert modul giver dig en faglig opdatering,udfordringer og inspiration til at skærpe dine evnersom strategisk kommunikationsrådgiver.Du vil få nye værktøjer, tid til refleksion og mulighed forsparring. Mellem modulerne får du opgaver og læsestof,så du hele tiden holder fokus på at prøve nye veje ogblive endnu bedre.“Det har været fantastiskhelt klart rykket mig bådpersonligt.”UddannelsesledelseSascha Amarasinha, kommunikations- og ledelsesrådgiver har tidligerearbejdet som koncernkommunikationsdirektør for medievirksomheden Egmontog for bl.a. DR, Co-Industri og Right Kjær & Kjerulf. Hun er uddannet journalist,forfatter, underviser og facilitator. Sascha Amarasinha har foruden traditionelkommunikations- og lederuddannelse gennem de seneste år studeret alternativekommunikations-, beslutnings-, konfliktløsnings- og ledelsesprincipper.Anne Katrine Lund er ph.d. i retorik og interesseret i hele den kommunikativefødekæde – fra strategisk planlægning til modtagerens oplevelse. Hun erspecialist i at arbejde konstruktivt med troværdigheden, gennemføre konstruktiveanalyser, der gør en forskel og udfordrer det bestående. Hun er selvstændiganalytiker og rådgiver, forfatter til en lang række bøger og kursusleder påuniversitære efteruddannelser af kommunikationsfolk.CensorSanne Juul Nielsen, cand.scient.soc., HDA, MBA og centerchef på TeknologiskInstitut.


age sigår atlt plan.”Indhold• Strategisk kommunikation – hvad kræver det af dig?• Skab forståelse for kommunikationens betydning iorganisationen• Tag rådgiverrollen alvorligt – træd i karakter• Arbejd med din egen gennemslagskraft• Effektiv kommunikation til hverdag og i organisatoriskestormeforløbdfordringere i form,• Flyt ikke bare bogstaver – men mennesker• Bliv udfordret af nogle af Danmarks bedste kommunikationsrådgivereEksamen og certificeringDu bliver certificeret som strategisk kommunikationsrådgiverved i hele udviklingsforløbet at yde en indsats, viseindblik og evne til at arbejde med værktøjer og udfordringerstrategisk og overbevisende. Det betyder, at duudover at deltage aktivt i modulerne, skal arbejde medhjemmeopgaver mellem hvert modul. Udviklingsforløbetafrundes med en certificeringsopgave, der også vurderesaf en ekstern censor fra Teknologisk Institut.Læs mere på www.teknologisk.dk/k88950. Det hare fagligt ogVis interesse, indsigt og gør en indsats, så du kan blivecertificeret som strategisk kommunikationsrådgiver.Uddannelsens udfordrereHvert modul rummer en udfordring fra en af branchensbedste på sit felt. En udfordring – fra en konkret opgavetil input til en faglig diskussion eller erfaringsudveksling.Troels RasmussenkommunikationsdirektørTrygJens AlmegaardkommunikationschefIndustriens PensionMargrethe Lyngs MortensendirektørLyngs KommunikationAnne VillemoeskommunikationsdirektørDanish CrownStrategiskkommunikationIndblik i kommunikationensrolle i den moderneorganisation – og destrategiske udfordringerdet giver dig.Den goderådgiverEn rådgiver kan forvalte,formidle og overbevise viasin faglighed og sin personligegennemslagskraft. Pådette modul skærper vi dineevner til den vanskeligedisciplin at rådgive effektivt.Det kommunikerendemenneskeHvordan når vi bedst andremennesker?Vi stiller skarpt på mennesketbåde i hverdagen vedforandringer og underkriser.PersonliggennemslagskraftNu! Lige nu! I den organisatoriskevirkelighed har duofte kun få øjeblikke til attræffe beslutninger oghandle på dem. Analyse,beslutningsværktøjer ogargumentation er i fokus.

More magazines by this user
Similar magazines