Download som PDF-fil - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

Download som PDF-fil - FOA

Hvorfor blivepædagogiskassistent?LønunderuddannelseDen pædagogiske assistentuddannelse er en helt nypædagogisk uddannelse. Her bliver du godt klædt påtil at arbejde med børn, unge og voksne. Det kan værei dagplejen, daginstitutioner eller skoler. Det kan ogsåvære i bo- og dagtilbud for unge og voksne med fysisk ellerpsykisk funktionsnedsættelse. Du skal dog være fyldt21 år for at blive ansat i dagplejen.Under uddannelsen til pædagogisk assistent lærer duen masse spændende pædagogisk teori, som du får lejlighedtil at prøve kræfter med under praktikperioderne.Og naturligvis også, når du er færdig med uddannelsen.Samtidigt får du lært at sætte ord på din viden, alleredei starten af din karriere inden for det pædagogiske område.Og du får viden om, hvordan du håndterer konflikter,inden du står i dem.Når du er færdig med den pædagogiske assistentuddannelsekan du på egen hånd, eller sammen med dinekolleger gennemføre pædagogiske forløb for børn, ungeog voksne. Det kan fx være forløb indenfor kultur, kreativiteteller fysisk aktivitet.Under hele uddannelsen modtager du elevløn:Under 18 årOver 18 år – 1. årOver 18 år – 2. årca. 7.500 kr.ca. 9.600 kr.ca. 10.250 kr.

More magazines by this user
Similar magazines