Årsrapport 2011 - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

dnog.dk

Årsrapport 2011 - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

Dansk Neuro Onkologisk Register_________________________________________________________________________________________5 Dataindsamling og metode5.1 GenereltData indberettes webbaseret med programmet KliniskMåleSystem (KMS) via en licens fraDet Nationale Indikatorprojekt (nu Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram,RKKP), hvis sekretariat løser opgaven med koordinering af server, netværk, software, oghotline til DNOR-brugere, mens DNOR-sekretariatet hjælper med kliniske problemstillingeri forbindelse med indberetning.Brugeren opnår adgang via en webbrowser på sin PC-arbejdsplads. Link til web-adressener angivet på www.dnog.dk/database. Indtastning kræver login, hvormed der via MedcomsSundhedsdatanet opnås adgang til den centrale server.Data indberettes via de neurokirurgiske afdelinger og de onkologiske afdelinger, der behandlervoksne patienter med primær hjernetumor. Data indberettes igennem fire forskelligeskemaer, som er relateret til hinanden i en hierarkisk datamodel, jf. figuren nedenfor.Figur 5-1: Grafisk fremstilling af den forløbsbaserede datamodel i DNORs analysedatabasePATIENT1:N forloeb (basale forløbsdata)1:1 neuroonkologi (basale udredningsdata)1:N kir (data vedrørende kirurgi)1:N kemo (data vedrørende kemoterapi)1:N rt (data vedrørende stråleterapi)Hver kasse repræsenterer en tabel, og på figuren er angivet tabellernes indbyrdes relationer.Markeringen 1:1 angiver, at der kan være højst 1 datapost i den underliggendetabel for hver datapost i den overliggende tabel, mens 1:N angiver, at der kan være (te-Årsrapport 2011 Side 11

More magazines by this user
Similar magazines