Årsrapport 2011 - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

dnog.dk

Årsrapport 2011 - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

Dansk Neuro Onkologisk Register_________________________________________________________________________________________6.3 AlderTabel 6-3: AldersfordelingFigur 6-3: AldersfordelingAldersgruppe Antal Procent0-9 1 0%10-19 11 2%20-29 28 5%30-39 44 8%40-49 65 12%50-59 108 21%60-69 146 28%70-79 101 19%80-89 19 4%Total 523 100%Antal160140120100806040200AldersfordelingKommentar:Der ses stigende antal indberetninger for patienter op til sjette dekade, hvilket er forventeligtmed en lignende stigning i incidens med alder. Omvendt er der færre indberetningeri syvende og ottende dekade. Der er enkelte indberetninger for børn, som ikke skalregistreres i DNOR. Disse frasorteres i udregningen af indikatorer.6.4 Histologisk diagnoseTabel 6-4 viser fordelingen af histologisk diagnose indberettet ved første operation. Derer krav om indberetning af gliomer (minus ependymomer). Denne gruppe forventes derforat have en fordelingen der udtrykker det reelle antal forekomster. De øvrige (ependymomer+ ikke-gliomer) er fra patienter som nogle afdelinger frivilligt har indberettetog udtrykker nok ikke den reelle forekomst i DK af disse histologiske typer.Årsrapport 2011 Side 19

More magazines by this user
Similar magazines