Årsrapport 2011 - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

dnog.dk

Årsrapport 2011 - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

Dansk Neuro Onkologisk Register_________________________________________________________________________________________7.7 Indikator VII: Gennemført kemoterapi efter operation for patientermed GBMVIIa) Andel af patienter der tilbydes konkomitant radiokemoterapi med temozolomidunder højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativtindgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM.Kvalitetsmål: > 80 % [Resultat-indikator]Tabel 7-10: Indikator VIIa, tilbudt kemoterapiIndikator VIIaTærskelværdi: 80% År: 2011Efter udredende afdelingMangler Datakomplethed Nævner Tæller Proportion KI(Lav) KI(Høj)Rigshospitalet, Neurokirurgisk Afdeling 29 72,9% 78 37 47,4% 36,0% 59,1%OUH, Neurokirurgisk Afdeling 1 98,3% 57 42 73,7% 60,3% 84,5%Århus Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 12 78,2% 43 16 37,2% 23,0% 53,3%Ålborg Sygehus, Neurokirurgisk Afdeling 6 81,8% 27 14 51,9% 31,9% 71,3%Total 48 81,0% 205 109 53,2% 46,1% 60,2%Figur 7-11: Indikator VIIa, tilbudt kemoterapiIndikator VIIaRigshospitalet, Neurokirurgisk AfdelingAmtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk Afdeling HOUH, Neurokirurgisk AfdelingÅrhus Sygehus, Neurokirurgisk AfdelingÅlborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk AfdelingTotal0% 25% 50% 75% 100%2009 2010 2011 StandardKommentar:Denne indikator kræver ligesom indikator VIa, at der er styr på forløbsregistreringen.Årsrapport 2011 Side 41

More magazines by this user
Similar magazines