Download-fil: DEVA & MENNESKE - Phoebe D. Bendit - Visdomsnettet

visdomsnettet.dk

Download-fil: DEVA & MENNESKE - Phoebe D. Bendit - Visdomsnettet

Men der kræves en fjerde kraft til at manifestere de tre. Denne kraft er Lysbæreren,der bringer den menneskelige treenighed i inkarnation. Uden Lysbæreren ville denmenneskelig monade være ude af stand til at nå det fysiske plan. Lysbæreren er ivirkeligheden identisk med den universelle vilje, men i mennesket repræsentererLysbæreren den menneskelige vilje − atma.I de højere verdener er der en firfoldighed, der afspejler sig i den lavere personligefirfoldighed. Den består af det fysiske legeme og det æteriske legeme, som ersamlet omkring manas (tankens princip) og kama (følelsens princip). Det betyder,at mennesket, under ledelse og hjælp af “Lysbæreren”, i sin evolution både arbejdersig oppefra og nedad og nedefra og opad – et tovejsforløb hvor det ene altid afspejlerdet andet, uanset hvordan man ser på det, og hvor menneske-deva-forholdet blivertil en stabiliserende faktor, der er i stand til at holde menneskets kræfter i ligevægt.Det er opgaven og målet.Ærkeengle og Lucifer ifølge den kristne forståelse.6

More magazines by this user
Similar magazines