(Microsoft PowerPoint ... - Erhvervsstyrelsen

ebst.dk
  • No tags were found...

(Microsoft PowerPoint ... - Erhvervsstyrelsen

Generelt”God servicepraksis” er mest rettet mod den offentlige udbyder, hvorfor enanvendelse af private virksomheder kun i mindre omfang vil være relevant. Dogkan punkterne medarbejderne, kvalitet og dele af afsnittet om samarbejdsmuligheder,metodeudvikling og effektivisering bruges af anlægsgartnere.Projektet har valgt ikke at arbejde med udvikling af beskrivelsessystemer, da derindenfor grønne områder både findes Pleje af grønne områder 2003 og Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder 1998.Skemaerne er enkelte at anvende, da udsagnene på de forskellige udviklingstriner kortfattede og anvendelige som igangsætter af diskussion.DANSKE ANLÆGSGARTNERE


Brugere/modtagereDen private virksomhed har ikke umiddelbart interesse i kommunikationmed brugerne, da dialogen ofte er tidskrævende.Medarbejdere.Kan bruges af den private virksomhed, da medarbejderne erden vigtigste ressource. For at kunne ruste dem til nuværendeog fremtidige opgaver. Også med henblik på fastholdelsemedarbejdere og for at kunne udføre arbejdet både effektivt ogkvalitetsmæssigt forsvarligt.Alle 6 skemaer er relevanteDANSKE ANLÆGSGARTNERE


PolitikereIkke direkte relevant for den private virksomhed – men i relationtil image pleje, kan det være fornuftigt at deltage i markvandringer.Samarbejdsmuligheder, metodeudvikling ogeffektivisering:Også brugbart for den privateDANSKE ANLÆGSGARTNERE


Ofte ikke nok med løbende vurderinger. I stedet bør der laves egentlige systematiskeanalyser af alle arealer for at afdække, om omlægninger mv. kunne gøre driften mereeffektivt - evt. via ekstern konsulent, som kan se det hele med nye øjne.DANSKE ANLÆGSGARTNERE


Med henvisning til projektet HelPark kunne det være en god idé at udarbejdeHandlingsplaner en gang om året.DANSKE ANLÆGSGARTNERE


Nyt skema 3a som er overflyttet fra afsnittet om politiker. Både bestiller og udførendegennemgår med udgangspunkt i en huskeliste alle nye projekter inden anlæg.DANSKE ANLÆGSGARTNERE


Nyt skema 6, hvor der sættes fokus kommunikationen.DANSKE ANLÆGSGARTNERE


KvalitetMeget brugtbar, da der både er fokus på krav til den udførendeskvalitetssikring, og på hvordan også bestiller kontrollerer,registrerer kvaliteten, herunder også hvordan resultaterne brugesog synliggøres.SynliggørelseEr vigtig for at brugernes oplevelse af god service praksis –middel til at afstemme brugernes forventninger med den kvalitetog service, som leveresDANSKE ANLÆGSGARTNERE


Setting up your projectorSetting up the screenInstall the screen perpendicularly to the projector. If the screen can not be installed in such a way, adjust theprojection angle of the projector. (See below.)• Install the screen and projector so that the projector’s lens is placed at the same height and horizontal position ofthe screen center.• Do not install the screen where it is exposed to direct sunlight or lighting. Light directly reflecting on the screenmakes the projected images whitish and hard to view.Basic setupDetermine the distance from the screen to the projector according to the size of the images to be projected. (Seepage 12.)AWBA=B• Depending on the installation conditions, warm air that is emitted from the exhaust vents may flow into the intakevent, causing the projector to display “TEMPERATURE!!” and then stop projecting images.Correcting skewed or distorted imageThis projector is provided with 2 feet for adjustingthe projection angle on the bottom surface. Adjustthe projection angle depending on the position ofthe projector.Adjustment of the vertical position of theprojectorFor the best projection, project images on a flatscreen installed at 90 degrees to the floor. Ifnecessary, tilt the projector using the adjustmentfoot (for the vertical position) on the bottom of theprojector.ScreenAdjustment foot (for thevertical position)1. Tilt up the projector to the appropriate angle.2. Rotate the adjustment foot (for the verticalposition) for fine adjustment.After using the projector:3. Put the adjustment foot (for the vertical position)back into the projector.Adjustment of the horizontal position of theprojectorAdjust the horizontal position of the projector withthe adjustment foot (for the horizontal position) onthe bottom.Important:• Don’t transport the projector with its adjustmentfeet extended. Otherwise the adjustment feetmay be damaged.When projected images are distorted toa trapezoidWhen the screen and the projector are not placedperpendicularly to each other, projected imagesbecome trapezoidal. If you cannot make theprojector and the screen perpendicular to eachother by mechanical adjustments, adjust keystone.(See page 21.)• When the keystone adjustment is applied, thecorrect aspect ratio may not be obtained.• When the keystone adjustment is applied, theresolution lowers. In addition, vertical stripes appearand straight lines bend in images with complicatedpatterns. To prevent such symptoms,keep the screen and the projector perpendicularto each other as much as possible.• Though the projected image may be distortedmomentarily when you change the setting valueof the keystone adjustment, such symptom is nota malfunction.• Though the projected image may be distorteddepending on the setting value of the keystoneadjustment and the type of the input signal, suchsymptom is not a malfunction. In such a case,adjust the setting value within the range wherethe projected image is not distorted.When fine streaks are seen on projected imagesThis is due to interference with the screen surface and is not a malfunction. Replace the screen or displace the focusa little. (See page 15 or 19 for focus adjustment.)EN-10


UdbudsproblemstillingerAfsnittets er meget relevant, da de anførte spørgsmål sætterfokus på en række udbudsproblemstillinger, der ved korrekthåndtering vil medvirke til bedre servicepraksis.Et rigtigt godt værktøj for udbyder til at få diskuteret og fastlagtstrategien for en række problemstillinger, som erfaringsmæssigtgiver problemer, hvis de ikke er afklaret inden udbud.Skema 4: De to sidste udsagn er ikke optimale. Funktionskravbruges kun i mindre omfang indfor grønne områder. Derimod ertilstandskrav mere anvendt.DANSKE ANLÆGSGARTNERE


Den gode service praksis burde udover det skrevne også indeholde: via kontrol/måling imarken er det dokumenteret, at beskrivelserne stemmer overens med det faktiskevedligeholdelsesniveau.DANSKE ANLÆGSGARTNERE

More magazines by this user
Similar magazines