12.07.2015 Views

Ollerup kirkebog 1680 - 1891 1680 den 19. october blev sl. Peder ...

Ollerup kirkebog 1680 - 1891 1680 den 19. october blev sl. Peder ...

Ollerup kirkebog 1680 - 1891 1680 den 19. october blev sl. Peder ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ollerup</strong> <strong>kirkebog</strong> <strong>1680</strong> - <strong>1891</strong><strong>1680</strong> <strong>den</strong> <strong>19.</strong> <strong>october</strong> <strong>blev</strong> <strong>sl</strong>. <strong>Peder</strong> Jensøn Zeuthenniuj sognepræst her til stedet begrafenog efter <strong>den</strong> dag er forrettet i menighe<strong>den</strong>, som efter kongl. forordning skal optegnes somfølger.Den 14. marts 1683 <strong>blev</strong> en studiosus af tysk nation ved naffn Posstuell, som døde til HansSkams i <strong>Ollerup</strong> begrafen. Han fich sin død af Aakande rødder, som han af misforstand beedpå, og levede ickun en half time derefter.Den 14. december 1685 bleff captein Seirses barn efter Anne Chatrine Nissens anmodningindsatte udi <strong>sl</strong>. Eiler Høgs begrafuelse udi <strong>Ollerup</strong> kirkePræstens moster:Magdalene Olufsdatter, 75 år +22.12.1697en ungkarl på Nielstrup +26.02.1702Lille Anders Henrichsen Lund i præstegår<strong>den</strong>, 1 år 9 uger, +11.10, begravet 15.10.1705Et fattigt fader og moderløst barn i Stågerup +13.04.1707sognepræsten 1783:hst. Nicoline Wickmann, 57 år 2 mdr 2 dage +11.08.1783---------Albert Christensen, sognefoged, <strong>Ollerup</strong> (se Fjellebro skifte 1728)Christen, 4 mdr.2uger2dage +24.11.1723Christen Albertsen +23.09.1725 *14.11.1723Karen Albertsdatter +04.05.1732 *04.11.1725Anna Albertsdatter +04.06.1730 *01.11.1727Anna Albertsdatter +04.06.1730 *01.11.1727Maren Albertsdatter +12.03.1730 *28.12.1729Anna Albertsdatter +18.07.1731 *01.07.1731Christen Albertsen +27.12.1732 *01.11.1732Anne Sophie Albertsdatter *21.08.1735hans søster Karen Christensdatter, 36 år +12.04.1748Albert Christensen, 60 år+13.12.1749, Hvidk. II-31enken Maren Jeppesdatter, 74 år +21.03.1761Albrecht Jørgensen, tidl. soldat i Kbh., udlagtmor: Anne Kirstine RasmusdatterHans Jørgen Albrechtsen *17.06.1853Alexander Krøll, forpagter: se KrøllAlsing,Frederik Christian Alsing, 33 1/4 år, forvalter Skjoldemose,oo Jensine Caroline Rasmussen, 23 år (gdm.Rasmus Jensen), 10.05.1876Christian Alsing *17.05.1877Marie Alsing *14.06.1879Johanne Alsing *01.07.1883Anders ?mor Anne Catrine <strong>Peder</strong>sdatter, hos svoger Niels BisgaardAnne Margrethe Andersdatter, 1 1/2, +02.12.1827Anders Ladegaard, StågerupNiels Andersen +trin.1769 *04.07.1769


hans svigermor Kirsten Olesdatter af V.Åby, 74,+22.10.1797Grethe Andersdatter *23.02.1800Abraham Andersen +09.01.1806 *25.03.1804Anders Hansen Slot, 89 +20.08.1834enken Johanne Abrahamsdatter, 83 +11.06.1842Anders Hansen, Trollekroghuset, ungk.oo Anna Sørensdatter, ee Mathias Ballemand, 05.05.1804hst. Anne Sørensdatter, 78 +04.02.1826Anders Hansen Ballemand, 73 +07.07.1842Anders Hansen, hmd., Stågerup (Arentzen)oo Anna JensdatterKaren Andersdatter *13.11.1804Jacob Andersen, 13 1/2 født på Skarø, +09.07.1809hst. Anne Jensdatter, 70 +27.12.1835Anders Hansen, 89 +02.03.1855Anders Hansen, ungkarl <strong>Ollerup</strong>, 95, +21.10.1807Anders Hansen, 32, gårdmand, <strong>Ollerup</strong>oo Johanne Sofie Larsdatter, 18 1/2 (Lars Hansens), 01.07.1815Niels Andersen *02.12.1815Lars Andersen *10.10.1817Hans Andersen *09.01.1820<strong>Peder</strong> Andersen *11.12.1822Rasmus Andersen *14.04.1825Christian Andersen *14.06.1827Jens Andersen +09.02.1850 *08.06.1829hans mor Anne Hansdatter., 80 +31.05.1829 (Hvidkilde VII-35)hst. Johanne Sofie Larsdatter, 31 1/2 +27.07.1829 (Hvidkilde VI-48)oo Maren OlesdatterAnders Andersen *05.11.1830Christen Andersen *08.04.1833Johanne Sofie Andersdatter *18.05.1834Anne Marie Andersdatter +27.05.1842 *31.05.1836Karen Andersdatter *09.10.1838svoger Christen Olesen, 32+18.02.1832 han druknede på isen i søenAnders Hansen, 61 +30.01.1841enken Maren Olesdatter, 46 +03.02.1843Anders Hansen, 30, tj. V.Skr., hmd. Skovmarkenoo Birthe Larsdatter, 31, tj., (Lars Beks), 01.03.1817Hans Andersen +09.11.1818 *08.11.1818Anne Marie Andersdatter 1½ år +25.11.1821Lars Andersen +14.11.1826 *15.03.1822Hans Andersen +22.10.1826 *20.01.1825dødf. søn +11.12.1828 *11.12.1828Anne Marie Andersdatter *09.07.1831Anders Hansen Bek, 79 +15.05.1866aftægtshusmand i SkovmarkenAnders Hansen, 24, smedesvendoo Birthe Marie Larsdatter, 27. tj., 03.12.1825Anders Hansen, hmd Lundeenken Kirsten Jensd., 88 +18.07.1862Anders Hansen West, 24 1/2, smedesvendoo Anne Jespersdatter, 23, (Jesper <strong>Peder</strong>sens), 15.03.1828


Hans Andersen West *21.01.1828Jesper Andersen West *15.01.1830Mads Andersen West *12.08.1831Anders Andersen West +14.01.1847 *01.04.1834Niels Andersen West +31.07.1857 *07.07.1836Johanne Marie Andersdatter West +30.04.1845 *28.08.1837Rasmus Andersen West *02.11.1840dødf. dreng +06.05.1845sønnedatter Anne Jespersen, 7 +17.01.1864hst. Anne Jespersdatter, 60 +11.10.1864Anders Hansen, hmd. skræder, <strong>Ollerup</strong>oo Maren RasmusdatterRasmus Andersen +08.09.1837 *09.07.1832Hans Andersen *28.08.1834Karen Kirstine Andersdatter *11.11.1836Rasmus Andersen +28.01.1842 *27.02.1839Ellen Sofie Andersdatter +08.01.1842 *21.05.1841Christian Andersen *04.04.1843Ellen Sofie Andersdatter +18.11.1852 *10.03.1847Anders Hansen, Vormark, Hesselager, udl.mor: Johanne Kirstine Rasmusdatter, inds. KohaugenHans Andersen *02.02.1849Anders Hansen (Slot), gdm., Stågerupoo Maren JensdatterKaren Margrethe Andersen *21.03.1855Hans Andersen (Slot 27.3.1905) *11.02.1857Bodil Marie Andersen *05.08.1859Anders Hansen, 30, hørsvingeroo Anne Margrethe Hansen, 24, 04.02.1865Anders Jensen, Vester Skerningedatter publ. absolveret 20.02.1709Anders Jensen, <strong>Ollerup</strong>Rasmus Andersen +07.03.1734 *14.11.1732Johanne Andersdatter *<strong>19.</strong>09.1734Hans Andersen *03.03.1737Rasmus Andersen *06.01.1740Anders Jensen Plougoo Johanne Nielsdatter, ee Niels <strong>Peder</strong>sen, trol. 05.12.1753, oo 04.03.1754<strong>Peder</strong> Andersen *02.10.1754Anna Susanne Andersdatter *epiph 1757Marie Kirstine Andersdatter +22.04.1763 *06.05.1759Niels Andersen *20.06.1762Anders Jensen, 42+22.04.1763, Hvidk. III-188Johanne Nielsdatter, Hvidkilde 07.10.1779, IV-125, oo3 Lars RasmussenAnders Jensen, dreier, 28 1/2, fra Svendborgoo Birthe Kirstine Mathiasdatter, 27, lyst 25 pt.1836Anders Jensen, 38, enkemand gdm., Skovsbooo Karen Ditlevsdatter, 22 (Ditlev Rasmussens), 13.01.1838Anders Jensen, skræder, inds. Lille Hemmedrupoo Johanne Marie Jacobsen


Lars <strong>Peder</strong> Andersen *11.05.1842Anders Jacobsen, 20 1/2, tjenestek. +26.11.1834Anders Jacobsen, tj. Maribo, udlagtmor Maren NielsenKaren Marie Andersen *27.01.1857Anders Johansen, skomagersvend, Kertemindeoo Johanne Rasmusdatter, Stågerup, 11.11.1809Johan Andersen +21.01.1812 *18.01.1811Dorthe Lovise Andersdatter +25.04.1813 *12.10.1812Christine Andersdatter *12.10.1812Johan Andersen *26.08.1814Anders Johansen, møller, Urte Mølleoo Karen FrederiksdatterBirgitte Marie Andersdatter +26.05.1814 *31.01.1814Johan Frederik Andersen *02.03.1816Caroline Andersen +21.03.1816 *02.03.1816Anne Andersdatter *23.09.1817Maren Andersdatter *24.08.1819Birgitte Marie Andersdatter *11.07.1822hst. Karen Frederiksdatter, 54 1/4 +06.009.1835hans bror Herman Johansen, 64 +28.01.1843Anders Johansen, 66 ½ år +04.09.1848Anders Jørgensen, enkemand, Ø. Skerningeoo Anne Jørgensdatter, 14.11.1777Anders Jørgensen, ungkarloo Mette Jensdatter, 12.05.1799hst. Mette Jensdatter, 65 2/3 +05.06.1836Anders Jørgensen Hemmedrup, 71, +26.06.1839Anders Jørgensen, hmd., Skovmarkenoo Maren AndersenVilhelmine Margrethe Andersen *07.11.1872Henrik Georg Andersen *03.02.1875Karoline Marie Andersen *22.05.1878Anne Margrethe Andersen *08.05.1881<strong>Peder</strong> Andersen *06.04.1885Johannes Andersen *10.05.1889Anders Lauritsen, Stågeruphst. Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 68 +sct.Hansdag 1694Anders Larsen, 26 årtjente hos Rasmus Marcussen+18.p.t.1757Anders Madsenoo Anna Sørensdatter, 17.12.1724Anders Madsen, <strong>Ollerup</strong>, 63 +12.04.1754enken Anna Sørensdatter, 67+qvasim.1754Anders Marqvardsen, 31, maler, Knarrebjerg: se Marqvardsenoo Karen Hansen, 24 1/2, 07.11.1865Anders Michelsenoo Maren Olufsdatter, 13.06.1707


Anders Michelsen, Knarrebjergoo Anna AndersdatterMichel Andersen *27.08.1802Anders Mortensen Hvide, Stågerup+26.p.t.1692Anders Mortensen, <strong>Ollerup</strong> (søskende Hvidkilde IV-28, 1773)oo Cathrine Rasmusdatter, 03.03.1747Maren Andersdatter . +12.11.1747 *21.05.1747hst. Catrine, 84 år +sanatorium 1794Anders Mortensen, inds. Knarrebeck, 81, +07.07.1801Anders Mortensen ved Klingstrup Mølle, udlagtmor: Bodil Marie <strong>Peder</strong>sdatter<strong>Peder</strong> Andersen *25.09.1840Anders Mortensen, tj,. <strong>Ollerup</strong>, udlagtmor: Anne Marie NielsdatterRasmus Andersen *02.06.1844Anders Mortensen. 29 1/2, tj. Orte Mølleoo Anne Marie Nielsen, 31, 15.04.1854Anders Mortensen, gdm. Skovmarkenaftægtskone Maren Andersdatter., 65 +13.04.1848aftægtskone Anne Jørgensdatter af Dongshøjrup, 63, +10.11.1850Anders Mortensen, 57, gdm +24.06.1864Anders Nielsen, <strong>Ollerup</strong>Anna Andersdatter, 2 år +05.08.1729Christian Andersen *26.05.1726Anders Nielsen, <strong>Ollerup</strong> (mor Hvidk. VI-121)oo Ellen Svendsdatter, ee Ditlev Rasmussen trol.15.08.1742, 22.10.1742Ellen Svendsdatter, 62 år+16.01.1761 (forældre Hvidk.I-242)Niels Andersen+palm.1764Niels Andersen+5.p.t.1764 *Joh.Bapt.1764dødf. dreng +06.08.1765dødf. pige +mihi 1767Ellen Andersdatter+14.06.1775 *sept.1768Anders Nielsen. gdm., 69 +18.06.1785Anders Nielsen, ungkarl, Egenseoo Susanne Larsdatter, tj. Nielstrup, 20.11.1801Anders Nielsen Holm, hmd. Skovsbo, udlLars Andersen *???mor: Maren NikolajsdatterAnders Nielsen, 39, gdm. V. Skerningeoo Kirsten Rasmusdatter, 25, 11.06.1824Anders Nielsen, 65, enkemand bødker, Ulbølleoo Anne Sofie Ludvigsdatter ,23, 02.03.1830Anders Nielsen, 51, gdm. Hundstrupoo Karen Hansdatter, 22, 02.06.1860Anders Nielsen, Skovmarken


oo Nicoline Nielsdatterdødf. søn +16.08.1837Anders Nielsen, inds. Bromarken, 67, +10.01.1868Anders <strong>Peder</strong>sen (i Fuglehavhuset 1710)oo Bodil Madsdatter, 14.12.1707Apelone Andersdatter+02.02.1710 *2.p.epiph.1710Apelone Andersdatter *4.onsd.faste 1711Karen Andersdatter *4.onsd.faste 1711<strong>Peder</strong> Andersen*Mar.bebud.1714Claus Frederik Andersen *<strong>19.</strong>08.1716Jochum Christopher Andersen *<strong>19.</strong>08.1716hst. Anna <strong>Peder</strong>sdatter, 40 år/4mdr., +<strong>19.</strong>08.1716oo Kirsten Nielsdatter, 22.08.1717Maren Andersdatter *13.03.1718Anders <strong>Peder</strong>sen, ungkarloo Maren Rasmusdatter, 16.10.1778Anders <strong>Peder</strong>sen (far <strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen tærkser Hvidk. V-600, 1812)oo Maren Larsdatter, <strong>19.</strong>10.1811Anders <strong>Peder</strong>sen, hmd. <strong>Ollerup</strong>, 72 1/2 +03.11.1846enken Maren Larsdatter, 85 +25.02.1866Anders <strong>Peder</strong>sen, hmd., <strong>Ollerup</strong> Skovmarkoo Karen HansdatterJohanne Andersdatter *<strong>19.</strong>06.1837Mette Marie Andersdatter *10.03.1841Anne Andersdatter *11.03.1845<strong>Peder</strong> Andersen *29.09.1847Hans Andersen *08.02.1851Anders <strong>Peder</strong>sen, skræder, 63 +29.12.1855hos søskendebarn gdm. Hans JeppesenAnders <strong>Peder</strong>sen, 30, gdm., Kirkebyoo Maren Andersen, 29, 02.12.1865Anders <strong>Peder</strong>sen, 29oo Karen Frederiksdatter, 45 1/2, ee <strong>sl</strong>agter Christen Sørensen, 23.10.1868Anders Poulsenoo Johanne Knudsdatter, 30.02.1772Johanne Knudsdatter, 32+16.3.1775 uforløst i barselssengAnders Poulsen, 46, gdm., <strong>Ollerup</strong>: se Mølleroo Karen Andersen, 24, 13.02.1863Anders Rasmussen, aftakket rytter, tjente Hans Nielsen, <strong>Ollerup</strong> +23.03.1720Anders Rasmussen, Stågeruphst. Margrethe Hansdatter, 76 +24.06.1731Anders Rasmussen, 67år/3mdr/4dage, +25.03.1734 (Egeskov 21.04.1734)Anders Rasmussen, landsoldatoo Maria Magdalene Poulsdatter, 14.07.1744Anders Rasmussen, 30 år +18.12.1752tjente hos Mads Frandsen i Stågerup


Anders Rasmussen, Hemmedrup (se Hvid.III-523)oo Maren Rasmusdatter, 31.05.1754Anne Marie Andersdatter *michaelis 1754Abel Cathrine Andersdatter*13.p.t.1756Rasmus Andersen +23.p.t.1761 *10.02.1759Anders Hemmedrup, 32 år+vis.Mar.1762, Hvidk.III-357enken oo Hans <strong>Peder</strong>sen oo3 Hans MadsenAnders Rasmussen SølfbjergAnna Margrethe Andersdatter *21.03.1745Anders Rasmussen Sølfbjerg, 38 +04.05.1749enken Maria Nielsdatter., 45 år +03.04.1750Anders Rasmussen, selvejer, Skovmarkenoo Mette RasmusdatterSøren Christian Andersen +08.11.1802 *17.02.1799Mette Marie Andersdatter *06.05.1804Søren Christian Andersdatter *21.06.1806hst. Mette Margrethe Rasmusdatter, 72, +16.01.1837Anders Rasmussen, 84 1/2 +20.11.1843Anders Rasmussen, bror Ditlev Rasmussenoo Karen Rasmusdatter, enke, 02.08.1806Karen Rasmusdatter, 48 +29.10.1812oo Marie Christensdatter, Sørup, lyst 12.11.1812Anders Rasmussen, 34 +31.05.1813enken oo 2 Povl <strong>Peder</strong>sen MøllerAnders Rasmussen, Stågerupoo Birte LarsdatterMaren Kirstine Andersdatter *14.05.1817Anne Marie Andersdatter *22.06.1820Anders Rasmussen, hmd. ved Beierholmoo Anne Catrine HenriksdatterHenrik Andersen *11.06.1821Anders Rasmussen, tj. Bisgård, V. Skerninge, udl.mor: Johanne JensdatterJens Andersen *01.04.1835Anders Rasmussen, tj. Sørup, udlagtmor: Karen Johanne RasmusdatterKaren Marie Andersen *13.12.1835Anders Rasmussen Ravn, tj. Ulbølle, udlagtmor: Johanne Jensdatter, inds., KnarrebjergAnne Andersen +<strong>19.</strong>02.1840 *23.01.1840Anders Rasmussen, tj. Ulbølle, udl.mor: Else Marie JørgensdatterNiels Andersen *23.08.1840Anders Rasmussen, 25, husejer, Stågerupoo Kirsten Frederiksen, 23, 31.10.1856Rasmus Andersen, 2 år +04.02.1858Frederik Andersen *06.11.1857Rasmus Andersen *31.10.1859


Anders Svendsen: skifte Ryttergods IV-20, 22.01.1703AndersenA. J. Andersen,, forpagter Nielstrupoo Augusta Henriette Mathilde ReinertInger Andersen *28.03.1879AndersenAnders Andersen, tj. <strong>Ollerup</strong>, udl. (1878: tj.Kirkeby)Karen Margrethe Andersen *20.08.1877Anne Margrethe Andersen *07.07.1878mor: Anne Margrethe NielsenAndersenChristen Andersen, 31, skibstømmer, Stågerupoo Karen Kirstine Madsen, 25, Stågerup, 20.11.1874dødf. dreng *13.11.1877Anna Cathrine Andersen *03.02.1879Max Andreas Andersen *12.07.1880Julie Christiane Andersen *24.12.1883Christian Frederik Andersen *23.07.1886Emilie Christine Andersen *24.05.1888Anders Christensen Andersen *07.11.1890AndersenChristen Andersen, 26 3/4, smed (Anders <strong>Peder</strong>sen, Mynderup) hmd. Skovmarkenoo Maren Hansen 32 1/2 (bror gdm.<strong>Peder</strong> Hansen), 11.05.1878Hans Christian Andersen *11.08.1876AndersenChristian Andersen, skrædderoo Petra Cecilie DellfElse Christine Andersen *03.04.1870Maren Sofie Andersen *05.06.1872Hansine Andersen *25.11.1873AndersenDitlev Andersen, 32, gdm., Bromarken, oo 24.05.1884oo Anne Lovise Christensen, 33 (sognef. Christen Jensen)Anders Ditlev Andersen *12.04.1885Christen Andersen *02.02.1886Christine Andersen *12.01.1887Anne Kirstine Andersen *30.04.1888Marie Andersen *25.04.<strong>1891</strong>AndersenHans Andersen, 25 2/4, gårdbestyrer, gdm., Skovmarkenoo Maren Rasmusdatter, 21 3/4, 10.11.1866Anders Morten Andersen *30.12.1866Rasmus Andersen *11.12.1868Hans Andersen *22.04.1873Henrik Magnus Andersen *27.07.1875Karen Marie Andersen *14.09.1877Henriette Marie Andersen *21.07.1879<strong>Peder</strong> Andersen *18.01.1882Christian Andersen *05.11.1884AndersenHans Andersen, 26, inds. Grusmosen, oo 21.05.1887oo Karen Marie Jørgensen, 28 1/2 (stedf.Niels Chr.Hansen)


Niels Christian Andersen *08.03.1885Anders Andersen *10.01.1890AndersenJens <strong>Peder</strong> Andersen, tj. Lehnskov, udl.Anne Marie Andersen *11.08.1881mor: Marie Kirstine JensenAndersenJohan Frederik Andersen, 30 1/2, fæster af Orte Mølleoo Christine Hansen, 22 1/2, 03.10.1846Caroline Marie Andersen *03.02.1848Maren Lovise Andersen *30.10.1849Andresine Sofie Andersen *15.11.1851Marie Hansine Andersen *03.12.1853Elise Margrethe Andersen *04.10.1855Christine Frederikke Andersen *05.03.1858Hans Andreas Birch Andersen *05.02.1860Anne Vilhelmine Andersen *15.01.1862Jens Christian Andersen *18.05.1864Niels Johan Andersen *02.11.1866Johan Frederik Andersen, 52 +08.4.1868AndersenNiels Andersen, inds. Hemmedruphusetoo Sofie Amalie Andersendødf. dreng *07.03.1876Andersen<strong>Peder</strong> Andersen, 27, tjener Margrethesmindeoo Karen Jensen, 26 (Jens Hansen, Kohaven), 12.04.1878Andersen<strong>Peder</strong> Christian Andersen, 29, tj. Nielstrupoo Karen Kirstine Christiansen, 20 1/2, 10.05.1884AndersenPovl Andersen, hmd., bødker, Stågerup mark, Lysbjergoo Maren Rasmussen<strong>Peder</strong> Andersen *01.03.1876Marius Herman Andersen *28.08.1879Jens Johannes Andersen *16.06.1881AndersenPovl Andersen, tj., udl.Hansine Petrine Andersen *02.05.<strong>1891</strong>mor: Abelone Hansen, SvendborgAndersenRasmus Andersen, 35 1/2 (Anders Andersen), hmd.Stågerupoo Jensine Hansen, 35 1/2, 03.12.1869Anders Andersen *07.09.1872Anne Hansine Andersen *08.10.1876Andreas Joensen Grønning, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Hansdatter, 01.03.1719Anne Marie Andreasdatter +05.11.1719 *18.10.1719Anne Andreasdatter +29.01.1736 *27.04.1721Hans Andreasen *07.10.1722Anne Marie Andreasdatter +05.11.1724 *22.10.1724


Anne Marie Andreasdatter +15.06.1727 *02.03.1727Maren Hansd., 45 +20.04.1731Andreas Grønning, 64 år +14.11.1751Andreas Madsen, Ulbølleoo Johanne Hansdatter, tjente i præstegd., 26.10.1753Andreas Nielsen, 22, væversvend,oo Christine Michelsdatter, 26, tj., 14.11.1818Andreas <strong>Peder</strong>sen 31 1/2, tj. V. Skr.Mølle, hmd. Knarrebjergoo Maren Kirstine Andersdatter, 25 1/2, tj., 28.11.1842Lars Andreasen *18.12.1840<strong>Peder</strong> Andreasen *17.06.1844Anders Andreasen +04.05.1847 *05.06.1846Anders Andreasen *13.06.1852Hans Christian Andreasen *11.05.1856Andreas Wilhelm <strong>Peder</strong>sen, 27 1/2, snedkersvend, Svendborgoo Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sen, 28, 29.06.1855AndreasenLars Andreasen, 26, Stågerup, inds. Møllebyggerhusetoo Bodil Sofie Nielsen, 27 1/2, 29.09.1866Andreas Andreasen *10.04.1868Andreas <strong>Peder</strong> Andreasen *31.07.1870Christian Andreasen *24.03.1873Jacob Ludvig Andreasen *31.07.1876AndreasenRasmus Andreasen, 26, tjener Arreskov, arbejdsm. Kohavenoo Anne Jensen, 21 3/4 (Jens Hansen, Kohaven), 11.06.1880Maren Dorthea Andreasen *14.09.1880Anne Catrine Andersdatter, 53 år +qvasimog 1775Anne Christensdatter, Stågerup, 54, +2.onsdag i fasten 1711Anne Davidsdatter, i <strong>Ollerup</strong> +09.06.1700Anna Hansdatter., <strong>Ollerup</strong>, 94 evt. Svendsdatter +29.05.1705Anna Hansdatter, en fattig kvinde til huse hos Niels MortensenAnna Maria *3p.påske 1707udlagt en soldat i RendsborgAnne Catrine Hansdatter, 28 1/4 +24.09.1836inds. hos Christen Jørgensen, <strong>Ollerup</strong>Anne Henrichsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 46 år +26.06.1760Anne Jespersdatter, 84+skærtorsd.1715Anne Jørgensdatter, Dongshøjrup, 63 +10.11.1850aftægtskone hos gdm. Hans Mortensen SkovmarkenAnne Knudsdatter, 64 +27.04.1831inds. hos Anders Slot hmd. <strong>Ollerup</strong>Anne Michelsdatter, 49 år+sexag.1774


Anne Nielsdatter, <strong>Ollerup</strong>, fattig+3.p.t.1712Anne Nielsdatter, 51 +02.09.1760tjente forpagter Jørgen <strong>Peder</strong>senAnne Dorthea Rasmusdatter, 20 +21.06.1838tj. Poul <strong>Peder</strong>sen Møller, druknede sig selv i <strong>Ollerup</strong> Sø.Anne Marie Simonsdatter,42, husholderske på Nielstrup +08.07.1724Anne Ugleberg i Stågerup, 70 alm. +07.11.1757Anton Morten Madsen, skræderoo Anne Margrethe Lisbeth Hansd.Hans Casper Christian *21.07.1817AntonEllen Antons, 69 +27.01.1689Apelone Hansd., <strong>Ollerup</strong>, 21+fastelavnssønd.1711Apelone Henriksd., fra Egense, 21 døde hos Chr. Hemmedrup +24.10.1781Apelone Huuses, <strong>Ollerup</strong> +sexag. 1705Apelone Stephansdatteruægte Niels Hansen +29.12.1799 *i Viby 5.5.99BarfodAnders Hansen Barfod, 38 +25.07.1718sergent under capt. Simonsens comp., som ved en ildebrandhos Niels Eriksen i <strong>Ollerup</strong> natten tilforn i sengen i søvnvar omkommet.BasseNiels Basse, sn., BejerholmAngot Sophie Basse *18.05.1722Bechmannjomfru Sofie Amalie Bechman, 45 +31.03.1788Bentzen<strong>Peder</strong> Jessen Bentzen, 26, tj. <strong>Ollerup</strong>, oo 24.04.1875Marie Elsine Jørgine Bentzen *22.03.1873oo Maren Hansen, 33 1/2 (mor: enke Else Nielsdatter, SkovmarkAnne Christine Bentzen *13.03.1876Nielsine Charlotte Bentzen *29.07.1878Berta Helene Bentzen *16.07.1882Niels <strong>Peder</strong> Bentzen *25.04.1885BeringJoan Bertil Bering, skoleholder i Kirkebyoo Karen Rasmusd., tjener degnen i <strong>Ollerup</strong>, 13.07.1757enken Karen Rasmusd., 59 +06.12.1784BeringVitus Bering, , sognepræstVitus Bering +03.05.1712 *07.12.1711


Valdemar Christopher Bering + i Kbh. +24.06.1744 *01.05.1713Vita Bering +13.05.1727 *20.08.1714Anna Dorthea Bering + i Flemløse +30.06.1744 *20.08.1714Joan Bertil Bering *31.10.1715Vitus Bering +29.12.1726 *<strong>19.</strong>04.1717Jytte Christina Bering +21.07.1719 *18.03.1719<strong>Peder</strong> Bering +23.06.1735 *05.09.1721Jytte Christine Bering *22.01.1723dødfødt +14.03.1724 *14.03.1724Edel Margrethe Bering +22.06.1728 *13.04.1725Susanne Magdalene Bering *25.06.1726Vita Bering +09.05.1729 *17.07.1727Vitus Bering +03.05.1747 *25.04.1729Hans Jørgen Ernst Bering +15.02.1735 *31.05.1731Johan Bering *27.07.1732Christian Bering +16.07.1733 *16.07.1733Vita Bering *01.09.1735hst. Vita Groth, 50 år +29.12.1741Vitus Bering, 71 år +30.07.1753enken Anne Cathrine Møller, 68 +06.09.1757Bertel Rasmussen Hemmedrupoo Anne Kirstine JørgensdatterJørgen Bertelsen +11.pt.1791 *26.09.1784Bertel Rasmussen, 65 år+16.05.1799, Hvidk.V-221,søskendeBertelsenHans Bertelsen, Stubbekøbing, udl.Christiane Povline Bertelsen *05.05.1879mor Anne Catrine FrederiksenBirthe Larsdatter. fra Rødkilde, 30 +02.07.1802inds. hos Jeppe Hansen, død efter uægte barns fødselBistedJens Wilhelm Storm Bisted, , 28, adjunkt, Horsensoo Lovise Pauline Frederikke Tornøe, 25 1/2, 11.08.1852BlauJohan Gotlieb Blau, , 62 +21.02.1827døde på Nielstrup, begravet i EgenseBordinghausChristian Bordinghaus, *15.07.1889mor: Bodil Marie Hansenudl. Hans <strong>Peder</strong> Hansen, sømand, FåborgBrandtJ. F. Brandt, dyrlæge, V. Skerningeoo Hansine MadsenJohannes Brandtd15.10.1882BrandtJacob Frederik Brandt, 32 3/4, løjtnant, Københavnoo Anne Benedikte Lucie Seehusen, 21 1/2, Kbh.,28.12.1875BrandtJens Sofus Brandt, sognepræstoo Margrethe Eline LangeUlrika Christiane Brandt +18.02.1848 *31.10.1839


Jens Theodor Christian Brandt *21.04.1841Jacob Frederik Brandt *06.01.1843Marie Wilhelmine Brandt *11.10.1845Ulrich Christian Brandt *12.07.1849Christiane Margrethe Brandt *26.06.1851Alexander Hans Henrik Brandt *17.02.1853Morten Johan Christian Brandt *06.06.1856svigerfar Jens Lange, <strong>Peder</strong>sgård i Jylland, 62, +11.02.1848Margrethe Eline Lange, 52 +17.01.1865BrandtJohan Marius Brandt,: se Johansen, <strong>Peder</strong>BrandtMorten Johan Christian Brandt, , 26 3/4, arkitekt, 23.04.1883oo Ida Johanne Maren Møller,46 1/2,ee arkitekt Wolff, Kbh.Brandt<strong>Peder</strong> Rasmussen Brandt, V. Skerninge, udl.mor: Karen HansenRasmus <strong>Peder</strong> Brandt *17.08.1868BrandtTheodor Christian Brandt, dyrlæge i Oureoo Hansigne MadsenJens Sophus Brandt *14.07.1868BredsdorffMorten Thomsen Bredsdorff, 37, cand. teol., O<strong>den</strong>seoo Marie Christofa Birkedal, Ry<strong>sl</strong>inge, 11.10.1867Bredsdorff<strong>Peder</strong> Mortensen Bredsdorff, , forvalter ved ?Foshumoo Dorothea Anchersen, biskop Anchersens datter, 14.01.1764BredsdorffThomas Christian Bredsdorff, , sognepræstoo Rasmine Marie MøllerMorten Thomsen Bredsdorff +13.08.1825 *10.08.1825Rasmus Møller Bredsdorff +12.06.1832 *25.09.1826Ellen Catrine Bredsdorff *06.06.1828Morten Thomsen Bredsdorff *27.08.1830Johanne Dorthea Maria Bredsdorff +13.03.1832 *28.12.1831Johanne Dorthea Marie Bredsdorff *14.03.1833Betty Margrethe Bredsdorff *16.04.1835Thora Bredsdorff +28.11.1836 *<strong>19.</strong>11.1836dødf. dreng +08.08.1838BredsdorffThomas Mortensen Bredsdorff, , sognepræstLene Johanne Bredsdorff *10.10.1755Morten Thomsen Bredsdorff *01.03.1757Maria Sophia Bredsdorff +08.11.1759 *20.09.1758Jens Bal<strong>sl</strong>øv Bredsdorff *30.10.1760Christian Johan Bredsdorff *13.12.1765von BuchwaldDitlev von Buchwald, oberst, 68 +06.10.1735havde husværelse på Beierholm, hvor han døde. Begravet


i <strong>Ollerup</strong> 26.10.1735von BylowChristian von Bylow, ritmester, Nielstrupoo Vibeke Magdalene Løvenhjelm, 21.10.1735Carl Johan Engelbrecht : se EngelbrechtCarl Nicolai Hansen, 36 1/2, capelan i Nicolaj Kirke,Svbg.oo Jensine Dorthea Lange, 29, 16.07.1856Carl Henriksen, skræder, Stågeruphst. Maren M. Madsd., 60 år +qvasimod 1776Carl Henriksen, 70 +mihi 1786hans enke Rine Madsd., 69 +30.01.1787Carl <strong>Peder</strong> Larsen, Grusmosenoo Karen JørgensenKaren Carlsdatter 3 1/2 +03.09.1862Lars Carlsen +11.11.1861 *30.10.1861Hans Carlsen +15.07.1867 *30.10.1861Lars Carlsen +24.06.1866 *15.04.1864Lars Carlsen *24.05.1867hans mor: Karen Larsdatter, 70 +10.02.1860Carl Lorenzen, udlagtmor: Christine BruunMarie Carlsen *09.08.1864Casper rytter i <strong>Ollerup</strong>Abel Caspersdatter *6p.påske 1709Casper Herman Hansen, 28, tj. Hvidkilde. 11.12.1819oo Johanne Maren <strong>Peder</strong>sd., 33, tj. NielstrupChristen bødkers hst.Else <strong>Peder</strong>sdatter, 77 år +08.10.1761Christen Bertelsen, Svendborg, udl.Margrethe Carlsdatter +14.03.1725 *29.09.1724moder: Ingeborg JokumsdatterChristen Carlsen, Stågerupoo Johanne JensdatterChristopher Christensen *<strong>19.</strong>03.1780dødf. søn +septuag 1783Christen Christophersen Ploug, ungkarl,oo Anne Jensdatter ee Oluf Ploug, <strong>19.</strong>04.1780Oluf Christensen *05.08.1781Christopher Christensen +12.pt.1785 *07.08.1785Hans Christensen (Hvidk.VI-85, 1814*3.p.t.1787Christen Christophersen Ploug, 47, +13.p.t.1793, Hvidk.V-79enken oo Chresten Olesen PlougChristen Clausen, enkemand, Egenseoo Anne Marie Andersdatter, Urte Mølle, 30.11.1792Christen Erichsen, StågerupErich Christensen*21.p.t.1771


enken Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 80 +24.04.1820Christen Hansen, i <strong>Ollerup</strong>, 34 år +30.03.1702Christen Hansen, Stågerupdødf. +16.09.1736 *16.09.1736Hans Christensen +03.03.1742 *16.08.1738Maren Christensdatter *30.09.1741Anna Christensdatter +12.01.1745 *22.04.1744dødf. barn +06.01.1746 *06.01.1746hst. Karen Rasmusdatter,32 år10mdr. +12.01.1746 Løjtv.15.1.1746oo Anne Jensdatter, Vester Skerninge, 20.07.1746Karen Christensdatter *16.05.1747Hans Christensen +10.08.1749 *24.05.1749Anne Kirstine Christensdatter +11.04.1785 *02.11.1750Christen Hansen, 45 år +03.03.1753enken Anne Jensdatter oo Henrik JohansenChristen Hansen, <strong>Ollerup</strong>Simon ChristensenHans Christian Christensen*21.p.t.1754*1.adv.1756Christen Hansen langelænder, 74 åraftægtsboelsmand på Skovmarken +29.12.1812Christen Hansen Ereboenken Kirsten Gotfredsdatter, 80 +27.06.1827hos svigersønnen Thomas MadsenChristen Hansen, ungkarl Rødme, Ladegårdoo Johanne Rasmusdatter, ee Rasmus Ladefoged, 05.02.1780Rasmus Christensen *10.06.1781Anne Marie Christensdatter *04.01.1784Johanne Rasmusdatter, 31 +02.06.1784oo Maren Larsdatter i Stenstrup 31.08.1784Lars Christensen +5.p.påsk.1787 *10.07.1785Hans Christensen *04.03.1787Lars Christensen *25.03.1789<strong>Peder</strong> Christensen*4.adv.1791Johanne Christensdatter +1.påsk.1795 *09.04.1794Lars Christensen *21.09.1795Kirsten Christensdatter *01.09.1799Christen Hansen Ladegaard, 82 1/2 +10.07.1822Maren Larsdatter, 83 +21.03.1842Christen Hansen, bødker, Rødkilde, udl.Dorthe Marie Christensdatter *24.10.1799mor: Bodil Marie HansdatterChristen Hansen, V. Skerningeoo Bodil Marie Hansdatter, Knarrebjerg, 29.11.1800Christen Hansen, 38, avlskarl i præstegår<strong>den</strong>oo Johanne Hansdatter, tj. i præstegår<strong>den</strong>, 18.05.1833Christen Hansen, tj. i Svendborg, udlagtmor: Mette Marie Sørensdatter, inds. KnarrebjergMaren Kirstine Christensen *28.09.1844Christen Hansen, 29 1/2, hørsvinger, Skovmarken


oo Anne Andersen, 27 1/2, tj. Nielstrup, 11.11.1865Christen Hansen, 50, enkemand, V. Skerningeoo Karen Jensen, 39, ee <strong>Peder</strong> Madsen,Stågerup, 21.07.1866Christen Jacobsen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Nielsdatter, 26.06.1707<strong>Peder</strong> Christensen +18.05.1711 *3.p.t.1709Rasmus Christensen +15.12.1710 *3.p.t.1709Kirsten Christensdatter *1.s.ifasten 1714Christen Jacobsen, 51 år +15.04.1729Christen Jensen, Stågerupsøn 15 år+14.p.t.1705Christen Jensen, evt. Iversen, Trunderup ved Kværndrupoo Margrethe Jespersdatter, Stågerup, 25.02.1744Christen Jensen, <strong>Ollerup</strong>, 62 år 7 mdr., +25.08.1751Christen Jensen, 28 (Jens Nielsens), gdm. sognefoged,<strong>Ollerup</strong>oo Karen Rasmusdatter, 33 1/2, 20.12.1828Karen Marie Christensdatter *21.02.1829Jens Christensen *04.17.1831Rasmus Christensen *13.09.1833Niels Christensen +02.11.1836 *05.04.1836Karen Rasmusdatter, 49 1/2, +14.01.1845oo Anne Marie Hansdatter, 24, 25.07.1846Hans Jørgen Christensen *26.06.1847Karen Christensdatter *13.02.1849Anne Lovise Christensdatter *27.12.1850Maren Christensdatter *14.02.1853Pouline Marie Christensdatter *28.10.1856dødf. søn +23.02.1859Niels Christensen +30.04.1866 *14.03.1860Christen Christensen +16.12.1862 *23.10.1862hans mor: Maren Christensdatter, 84 +18.01.1859Christen Jespersen, tj. Niels Andersen, <strong>Ollerup</strong>, udl.moder: Sille RasmusdatterJesper Christensen +16.04.1730 *27.02.1729Christen Jespersen, Stågerupoo Malene Hansdatter, 03.04.1735, ee Povel RasmussenMalene Hansdatter, 52 +11.10.1738, Egeskov V-149Christen Jespersen, <strong>Ollerup</strong>, 70 +18.12.1754Christen Johansen, 47, gdm. enkem., V. Skerningeoo Maren Jensdatter, 20 (Jens Marcussen), Stågerup, 27.11.1819Christen Jørgensen, <strong>Ollerup</strong>, 76 +29.07.1762,oo Else <strong>Peder</strong>sdatter, se Hvidk. I-523, 23.03.1747Kirsten Christensdatter oo Jens Rasmussen skrædder, Hvid.III-311, 22.7.1762Christen Jørgensen, tjente Lars Jacobsen, +18.12.1766Christen Knudsen Buch, Stågeruphst., 63 år+4.p.epiph.1691Christen Knudsen Buch, 97 +09.01.1718


Christen Lauritsen i Kroggår<strong>den</strong>barn+3.p.t.1705Laurits Christensen+25.07.1708 *Chr.Himf.1706Christian Lauritsen, 25 år 2 mdr., +09.07.1707Christen Michelsen, enkemand, Ø. Skerningeoo Kirsten <strong>Peder</strong>sdatter, 30.05.1801Christen Mouritzen, 65, enkemand +22.12.1860hos svigersønnen Frederik RasmussenChristen Nielsen i Broe MøllenMaria Christensdatter*23.p.t.1764Anne Kirstine Christensdatter *regate 1767<strong>Peder</strong> Christensen *01.01.1770Christen Nielsen, hmd., Stågerupoo Johanne <strong>Peder</strong>sdatterRasmus Christensen *21.02.1773Johanne <strong>Peder</strong>sdatter, 35 +14.06.1774Christen Nielsen, 50+palmes.1776Christen Nielsen af Egenseoo Anne Marie Madsdatter, Lars Hemmedrups enke, 13.03.1771Anne Marie Madsdatter, 69 +22.02.1781oo Maren Jensdatter, 08.06.1787dødf. +5.p.påske 1788Knud Christensendøbt 1.adv.1789tvillingesøn +12.09.1789Christen Nielsen Hemmedrup, 60 +23.11.1790Christen Olufsen i SkovhusetNikolaj Christensen *2.s.ifasten 1703Christen Olesen Plougoo Anne Jensdatter, ee Christen Ploug, 06.12.1793oo Maren Rasmusdatter, 28.02.1807, Hvid.17.06.1807stedsøn Hans Christensen, 27 1/2, +11.12.1814Christen Olsen Ploug, 82 +<strong>19.</strong>07.1827, Hvid.VI-411, 1809Christen Ottesen, ungkarloo Karen Andersdatter, 24.11.1798Otto Christensen *20.01.1799Anders Christensen *12.04.1801Povel Christian Christensen *05.04.1805<strong>Peder</strong> Christensen *07.06.1810Anne Christensdatter *10.07.1816svigermor Bodil Erdmansdatter, 69 +01.03.1818Christen Ottesen, 46 +22.11.1819enken Karen Andersdatter, 54 +<strong>19.</strong>04.1827Christen <strong>Peder</strong>sen, Gudbjerg, udl.Rasmus Christensen *25.07.1828mor: Anne OlesdatterChristen <strong>Peder</strong>sen, tj. Lehnskov, udlagtmor: Maren LarsenLars <strong>Peder</strong> Christensen +07.09.1862 *22.02.1862Christen <strong>Peder</strong>sen, 26 1/2


oo Anne Hansen, 20, 21.03.1863Christen Rasmussen, Stågerupoo Kirsten Jørgensdatter, 10.06.1736, ee Niels HansenMaren Christensdatter +20.08.1737 *13.03.1737Maren Christensdatter *23.06.1738Anna Christensdatter *11.05.1742Christen Rasmussen, 59 år +11.05.1742enken Kirsten Jørgensdatter, 78 +01.06.1773Christen Rasmussen, ungkarloo Maren Hansdatter, enke Rasmus Toftemand <strong>Ollerup</strong>, 20.04.1785Hans Christensen *13.08.1786Sophie Amalie Christensdatter *virid 1789Christen Rasmussen Post, 40 +12.07.1792, Hvidk.V-52enken oo Hans Hansen BækChristen Rasmussen, skræder, Stågerupoo Kirstine FrandsdatterRasmus Christensen *latære 1788Christen Rasmussen Matrial, 84 +05.02.1843hst. Kirsten Larsdatter, 76 +15.06.1832Christen Rasmussen Møller, 33, selvejer, V. Skr., 14.02.1829oo Maren Rasmusdatter, 24 (Rasm. <strong>Peder</strong>sen Ladefoged)Christen Rasmussen, 34oo Ellen Kirstine Sørensd., 20 1/2, 11.01.1850dødf. pige +26.04.1850dreng *22.06.1851Christen Rasmussen, hmd. Knarrebjergoo Sofie Andrea AndersenHans <strong>Peder</strong> Christensen *09.02.1856Annenina Pouline Frederikke Christensen *05.05.1859Christen Rasmussen, 29, mureroo Maren Christophersen, 26 1/2, 05.11.1870Christen Rasmussen, hmd. ved Beierholmhst. Mette Christensen, 71 +04.08.1871Christen Sørensenoo Maren Lauritsdatter, Nielstrup, 27.11.1718Christen Sørensen, 37, <strong>sl</strong>agteroo Karen Frederiksen, 33, 28.11.1856Christen Sørensen, 48 1/4 +14.08.1867Christen Thomasen, 31oo Maren Kirstine Rasmusdatter, 16.11.1850Johanne Marie Christensen *03.11.1851Karen Christensen *27.02.1855Thomas Christensen *17.06.1857ChristensenHans Christensen, 25 1/2, KohavenMarie Christine Christensen *14.07.1884oo Magdalene Kirstine Nielsen, 30 1/2, 28.12.1884


Mathilde Kirstine Christensen *31.08.1887ChristensenHans Christensen,, husmandoo Anne Cathrine Caroline Nielsen<strong>Peder</strong> Sigurd Christensen *08.08.1879<strong>Peder</strong> Sigurd Christensen *09.09.1880dreng *10.12.1881Asger Christensen *18.01.1884Valborg Christensen *07.05.1888Rigmor Christen sen *20.09.1890ChristensenHans Christensen, tj Egense, udlHans Christensen *05.12.1878mor: Maren Kirstine HansenChristensenHans Jørgen Christensen, 37, sognefogedHans <strong>Peder</strong> Christensen *06.05.1877oo Karen Hansen, 35, Skovmarken, 26.09.1884Christen Laurits Christensen *11.08.1886Anne Marie Christensen *28.01.1889ChristensenNiels Erik Berg Christensen, , 76 +05.10.1867pastor emeritus, født på DrejøChristensenNielsine Helene Christensen, *30.01.1874udl Rasmus Christiansen, tj Nielstrupmor: Laurine Dorthea Christensen, RødmeChristensenNiels Larsen Christensen, 30, gartneroo Anne Dorthea <strong>Peder</strong>sdatter, 40 1/2, 07.11.1875Christensen<strong>Peder</strong> Christensen, 34, entreprenør, Lørupoo Anne Madsen, 33, O<strong>den</strong>se, 05.05.1874ChristensenRasmus Christensen, 28, gårdejer, Rårud, 23.11.1878oo Karen Rasmussen, 22 (Rasmus Christens.Bromarken)Christensen-RandersJ P. Christensen-Randers, højskoleforstanderoo Nanna BergAage Christensen-Randers *21.12.1890Christian Andersen, 31oo Maren Hansen, 34, 17.12.1868Christian Brodersen, selvejer, Skovmarkenoo Sophie Magdalene GruelmanJohannes Christiansen *03.08.1806Christian Frandsen, Fuglehavhusetoo Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 09.11.1742Simon Christiansen *27.02.1743


Ellen Sophie Christiansdatter *25.04.1745Christian Hansen, væver, 27 +18.07.1837Christian Jensen Øboe, Knarrebechoo Dorothea Marie HansdatterKaren og Anne +5.p.påsk.89 *5.p.påsk89Anne Catrine Christiansdatter*<strong>19.</strong>pt.1790Karen Christiansdatter *03.02.1793Dorthe Marie Hansdatter, 52 +08.02.1807Christian Jochumsen, <strong>Ollerup</strong>dødf. dreng +02.09.1731 *02.09.1732Christian Johansen Biering, 22, hørsvinger, Sonnerup, Sjæll.oo Christiane Hein, 24, 26.07.1818Christian Karell en rytter under oberstløjtn. Koplau +14.04.1684Christian Madsen, 38, tj. Nielstrupoo Kirstine Hansen, 26, 17.04.1867Christian Nielsen, 29 1/2, inds. <strong>Ollerup</strong>oo Anne Kirstine <strong>Peder</strong>sdatter, 48, 12.04.1844hst. Anne Kirstine <strong>Peder</strong>sdatter, 76, +27.07.1871Christian Rasmussen, 30, V. Skerningeoo Inger Larsdatter, 33, 22.11.1834Christian Rasmussen, Kværndrup, udlagtChristian +11.09.1737 *26.05.1737moder: Kirsten Rasmusdatter SølvbjergChristian Rasmussen, tj. Nielstrup, udlagtmor: Johanne SørensdatterAnne Sofie Christiansen +09.05.1847 *22.04.1847Christian Simonsen Podewichhst. Karen ?d. Prom, 83 +3.adv.1713Christian Simonsen Podewich, 90 år ringer 6 mdr.,Christian Svendsen, Fuglehavhusetoo Kirsten Rasmusdatter, 31.07.1729Christian Villumsen, Møllebyggerhusetoo Kirsten <strong>Peder</strong>senJohanne Jensine Christiansen *22.04.1870Martine Christiansen *<strong>19.</strong>12.1871ChristiansenChristian Jeppesen Christiansen, udlEline Sofie Christiansen *21.04.1890mor: Johanne Marie HansenChristiansenGjertrud B. Christiansen, 17 1/2 tjente gdm. Rasmus Jensen +11.06.1859ChristiansenHans Christian Christiansen, mejeristoo Mad<strong>sl</strong>ine Kirstine Hansen, 24.09.1886


ChristiansenJens <strong>Peder</strong> Christiansen, Munkebo, udl.Hansigne Christine Christiansen *<strong>19.</strong>10.1884mor: Karen Kirstine NielsenChristiansenJeppe Christiansen, 29, Kohavenog Marie Sophie <strong>Peder</strong>senChristian Jeppesen Christiansen, 1/2 +24.07.1870Christian Jeppesen Christiansen *13.12.1871<strong>Peder</strong> Christiansen *21.10.1873Hans <strong>Peder</strong> Christiansen *27.04.1876oo Marie Sophie <strong>Peder</strong>sen, 27, 08.09.1877Niels Christiansen *01.01.1878Johanne Frederikke Christiansen *07.12.1879Carl Marius Christiansen *21.01.1882Hansine Rasmine Christiansen *27.03.1884Anne Marie Christiansen *23.03.1886<strong>Peder</strong> Bøj Christiansen *11.03.1888Christiansen<strong>Peder</strong> Christiansen, 39 3/4, tj. Lykkesholm, i Mosenoo Anne Jensen, 26 (Jens <strong>Peder</strong>sens), 11.05.1862dødf. dreng +07.06.1862Jens Christiansen *23.07.1863Christian Christiansen *10.04.1866Christopher HeidemanChristina Heidemann *11.08.1737Christopher Christensen, inds. ved Skovsgårdeoo Anne HansdatterJohanne Christophersdatter +14.06.1833 *02.03.1817Christian Christophersen +03.04.1823 *06.10.1819Mette Marie Christophersdatter *13.12.1821hst. Anne Hansdatter, 70 +11.11.1858Christopher Christensen, 85 +02.02.1864Christopher Clausen, skipperoo Nicoline Magaard, jomfru, 22.02.1794Christopher Jensen, landsoldatAnna Sophie Christophersdatter *22.05.1749Karen Christophersdatter +04.04.1753 *22.05.1751Karen Christophersdatter *27.03.1753Jacob Christophersen +03.10.1760 *judida 1755Jens Christophersen *judida 1758Jacob Christophersen *23.08.1761Christen Christophersen *24.04.1764Dorthe Lene Christophersen *01.04.1766Christopher Jensen, 54 +<strong>19.</strong>12.1772Christopher Knudsen, Stågerup, 60 +11.03.1705Christopher Nielsen Toftemand, <strong>Ollerup</strong>Niels Christophersen +10.09.1689 *1.p.t.1689Johanne Christophersen oo Rasmus Rasmussen, ny fæster *22.p.t.1691hst. Cathrine Jørgensdatter, 70 +langfredag 1713 skifte Mullerupoo 1 JørgenChristine Jørgensdatter oo Rasmus Hansen i <strong>Ollerup</strong>


Anne Marie Jørgensdatter oo Anders Andersen i GundestrupChristopher Nielsen, 79 +29.05.1730Christopher Poulsen, 45, ladefoged, Hvidkildeoo Maren Kirstine Nielsen, 35, 05.11.1825Christopher SvendsenBirthe Cathrine Christophersdatter *25.03.1768ChristophersenRasmus Christophersen, udlagtmor: Elmine RasmussenMaren Kirstine Christophersen, +23.09.1868 *13.07.1868Claus Andersen, 30, kudsk Skjoldemose, 08.05.1830oo Karen Johanne Jacobsen, 25Claus Jacob Andersen, 42, enkem., Åstrupoo Ellen Kirstine Andersdatter, 35, 08.11.1834Claus Clausen Buch, skomager evt. Busk,tvillingepiger Sidsel og Cathrine, + okt. 1762dødfødt søn +ann.Mariæ 1764Joh. Henrich, 14 dage +judica 1770 *18.03.1770hst. Karen Hansdatter, 81+15.12.1796 (se Hvid.III-150)Claus Buch skomager, 97, døde på omgang i Stågerup +28.03.1823Claus Hansen, selvejerboelsmandoo Anne Kirstine ChristensdatterAnne Marie Clausdatter *22.11.1841Kirstine Clausdatter *11.12.1842Hans Clausen *29.03.1845Claus Henrichsenoo Anne RasmusdatterAnne Clausdatter *31.07.1816Claus Henriksen Støkling, 41 3/4, hmd. Skovmark,+18.07.1835Claus <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>barn +18.04.1688hustru +kyndelmisse 1700oo Lisbeth Erichsdatter, 3.p.t.1700Catharine Clausdatter *3.p.påske 1701Karen Clausdatter *22.12.1702barn+7.p.t.1704<strong>Peder</strong> Clausen*3.pinsed.1707Dorthe Clausdatter*3.adv.1712Claus <strong>Peder</strong>sen, 61 +17.01.1717Claus Poulsen, 30, skræder, Ø. Skr.oo Anne Sofie Nielsdatter, 31, tj. i præstegd., 11.12.1830Claus Rasmussenhst. Maren Michelsdatter, 71 år +09.05.1750, Hvidk.II-38oo Karen Ostredsdatter i <strong>Ollerup</strong>, 09.10.1750Karen Ostredsdatter, 80 år +12.05.1763Claus Rasmussen, alm., 80 år +27.08.1764ClausenHans Clausen, boelsmand


oo Anne Catrine LarsenAnders <strong>Peder</strong> Clausen *07.05.1879Hans Christian Clausen *03.10.1882Lars Clausen *30.04.1890Clemen Møller i Urte Mølle publ. absolv. 25.04.1706Cruchowjomfru Karen Cruchow, 26 +28.07.1786datter af afg. præst i Vester SkerningeDaniel Rasmussenoo Anne Kirstine JørgensdatterSøren Danielsen *23.01.1820David Lauridsen, <strong>Ollerup</strong> afstår gård 12.04.1701 til Laurs Hansenhst. 68 Magdalene Davids fadder i 1687 +20.06.1707oo Else Jensdatter, 3. adv. 1707David Lauridsen, 80 +trin. 1711(enken oo Henrik Jonæsen 30.12.1719)DenkerJochum Henrik Denker, tj. i Svendborg født i Lybeckoo Mette Marie Rasmusdatter, tj. Beierholm, 01.11.1806DichmanNikolaj Dichman, urtegårdsmandJørgen Ernst Dichman *06.02.1724Diderik Nielsen, tj. Rødkilde, udlRasmus Dideriksen +06.11.1796 *06.11.1796DideriksenLars Dideriksen, 35 1/2 (Diderik Poulsen, Sørup)oo Maren Rasmussen, 30 (bror Ditlev Rasmuss.),28.05.1886DistelborgHans Distelborg, forvalter på Herlufsholmoo Ingeborg Hind, forpagterske Beierholm, viet på Beierholm, 18.04.1725DitlevAnne Ditløffes i <strong>Ollerup</strong> +remini 1681Ditlev Ludvig Hansen Møller, V. Skerningeoo Birthe Marie Esbensdatter, 24, 12.11.1847Hans Albrecht Ditlevsen Møller *13.02.1847Ditlev Johansen, karl af Holsten udl.Rasmus +11.02.1814 *10.06.1795mor Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sdatter, HemmedruphusetDitlev Larsen, 30 1/2, tj. Svendborgoo Maren Rasmusdatter, 28, 22.02.1840Anne Sofie Ditlevsdatter *10.07.1831Johanne Marie Ditlevsen, 1 1/2 +05.03.1838<strong>Peder</strong> Ditlevsen +28.07.1847 *<strong>19.</strong>01.1840Johanne Marie Ditlevsdatter *21.01.1843Marie Kristine Ditlevsdatter *20.10.1844dødf. dreng +15.12.1847


dødf. pige +05.12.1849hst. Maren Rasmusdatter, 55 +02.07.1866Ditlev Nielsen, ungkarl, Stågerupoo Johanne Nielsdatter, ee Hans Bøg, 20.06.1788Ditlev Nielsen, 57 +29.01.1810 Skjoldemose 26.01.1810Ditlev Rasmussen, største gdm. af hartk.,<strong>Ollerup</strong>oo Ellen Svendsdatter oo2 Anders NielsenRasmus Ditlevsen *02.12.1722Mette Sophie Ditlevsdatter *01.01.1725Anna Ditlevsdatter +10.05.1736 *08.01.1727Simon Ditlevsen *01.1.1730Jens Ditlevsen *21.12.1732<strong>Peder</strong> Ditlevsen *16.11.1735Maren Ditlevsdatter +29.06.1736 *16.11.1735Anna Catrine Ditlevsdatter +18.01.1740 *16.12.1738Jytte Kirstine Ditlevsdatter *15.12.1741Ditlev Rasmussen, 46 år+<strong>19.</strong>03.1742, Egesk.V-265Ditlev Rasmussen, gdmoo Kirsten Andersdatter, tj. Nielstrup, 25.05.1808Rasmus Ditlevsen +10.09.1809 *09.08.1809Rasmus Ditlevsen +06.02.1814 *25.06.1810Anders Ditlevsen *06.04.1812Jytte Kirstine Ditlevsdatter +29.01.1822 *31.01.1814Karen Ditlevsdatter *01.10.1815Rasmus Ditlevsen *04.05.1817Marcus Ditlevsen *05.09.1818<strong>Peder</strong> Ditlevsen +23.07.1847 *09.06.1823Jens Ditlevsen *07.07.1825Jytte Kirstine Ditlevsdatter *27.02.1827Ditlev Rasmussen, 78 1/2 +05.07.1847DitlevsenJens Ditlevsen, 40oo Marie Kirstine Poulsdatter, ee Rasmus Ditlevsen, 27.10.1865Rasmus Ditlevsen +01.09.1871 *26.02.1871Dorthe Marie Madsdatter, 32år, et besovet qvindfolk, +<strong>19.</strong>09.1753Eggert Larsen, 39, enkemand, Sørupoo Maren Andersen, 21, Orte Mølle, 25.09.1841Eckard, Erhard:Eggert Rasmussen, 22, væver Skovmarkenoo Regine Andersdatter, 32 (Anders Knudsen, Egebjerg,lyst 1818Rasmus Eggertsen *17.12.1819Anders Christian Eggertsen +18.02.1825 *15.02.1825hst. Regine Andersdatter, 75 +24.10.1858Eggert Rasmussen, 68 +28.05.1864Edel Catrine Johansdatter, Stågerup, 44, +1.p.påske 1788Ellen Anchers, 69 år +27.01.1689Else Cathrine Frandsdatter, 32 år, et besovet qvindfolk +<strong>19.</strong>09.1753Else Mortensdatter: Anne, 5 uger+sexag.1773


Engel Nielses af <strong>Ollerup</strong>, 93 år +16.11.1765EngelbrechtCarl Johan Engelbrecht, forpagter Nielstrupoo Sophie PoulsenFrederik Ludvig Sophus Engelbrecht *21.09.1829Carl Christian Emil Engelbrecht *01.02.1833Erdman <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>, præstegårdsforpagter (far Hvid.I-508, 3.6.1745)oo Karen Nielsdatter, 12.07.1743 (moster Hvid.III-133b)Magdalene Erdmansdatter *23.09.1743<strong>Peder</strong> Erdmansen +24.p.t.1748 *30.09.1745dødf. søn +02.10.1747Bodel Erdmansdatter *12.02.1749<strong>Peder</strong> Erdmansen +vis.Maræ 1760 *contate 1754Anna Erdmansdatter *11.02.1759Erdman <strong>Peder</strong>sen, 70 +jubilate 1776Karen Nielsdatter, 62 +03.05.1776Erik Hansen, 34 (Hans Eriksens), Tved, 16.12.1831oo Maren Hansdatter, 31 (Hans Bøgs), KnarrebjergHans Eriksen *18.07.1833Johanne Elisabeth Eriksdatter *22.09.1835<strong>Peder</strong> Christian Eriksen +04.03.1855 *25.08.1839svigermor Maren Larsdatter, 56 +29.11.1841Erich Jørgensen, ladefoged på Nielstrupoo Agnete Rasmusd., 17.12.1772Erich Michelsen, en fattig soldaterdreng, 11 år +09.02.1712ErichsenErichsen, fuldmægtig på Beierholmoo jomfru Cathrine Kiertman, 15.01.1808EriksenAdolf Christian Eriksen, Tiselholt, udl.Olivia Katinka Eriksen *31.01.1890mor: Maren <strong>Peder</strong>sen, VejstrupEriksenCarl Eriksen, Egense, udl.Hans <strong>Peder</strong> Eriksen *05.02.1886mor: Christiane Hansen, Sct JørgensEriksenHans Eriksen Høj, murer, væver, Knarrebjerg (1881: Høj)oo Henriette ChristiansenLars Christian Eriksen +04.10.1867 *05.09.1867Laurits Marius Eriksen Høj *08.05.1869Sofus Eriksen Høj +31.03.1871 *13.03.1871Erik Valdemar Eriksen Høj *13.03.1871Erik Valdemar Sofus Eriksen Høj *12.11.1881Erlang Hansen, ungkarl, hmd., Bromarkenoo Mette Jørgensdatter, tj. Røde Mølle, lyst 29.05.1813 (mor Hvid.VI-218)Jørgen Erlangsen *08.01.1813Carl Erlangsen +07.04.1817 *31.08.1816Malene Erlangsdatter +18.03.1821 *26.0 .1818Jens Erlangsen *21.03.1821


dødf. søn +26.01.1830 *26.01.1830stedsøn Hans Jørgensen, 14 +18.07.1825Erland Hansen, 65 +08.10.1846ErnstsenNiels Ernstsen, Ulbølle, udl.Hans Otto Ernstsen *01.06.1876mor: Karen JensenEsben Nielsen, hmd., Stågerupoo Anne Catrine ChristiansdatterAnne Dorthe Esbensdatter *18.07.1825Niels Esbensen *26.02.1828Christiane Esbensdatter *16.04.1830Christian Esbensen +15.06.1843 *22.05.1833Esben Nielsen, 78+15.04.1871 * Ry<strong>sl</strong>ingeenken Anne Cathrine Christiansdatter, 80, +<strong>19.</strong>05.1871FahlGeorg Henrik Bendix Fahl, 35 1/2, fra Kieloo Maren Mikkelsdatter, 35 3/4, Åhuset, 22.10.1836Sophie Clausine Fahl *13.06.1837FalchGabriel Falch, degnBodild Cathrine Falch *18.08.1762Aage Falch *09.07.1765hst. Johanne Sørensdatter, 33 år +30.08.1765oo Else Margrethe VindingChristiane Pauline Falch *28.02.1767Friderica Johanna Falch *08.11.1768Karen Falch *04.01.1771Sara Margrethe Falch *26.03.1773Lars Falch *28.03.1775dødf. pige +latære 77 *latære 77Christian Falch *21.12.1778Else Cathrine Falch *17.04.1780Christian Falch +21.10.1786 *30.12.1781Else Margrethe Winding, 61 +23.05.1806Gabriel Falch, 84 +02.02.1808Frands, <strong>Ollerup</strong>Maren Frandsis, 79+2.p.t.1702Frands Solberg <strong>sl</strong>, <strong>Ollerup</strong>hst. Anna Cathrine Hansdatter, 74 +20.03.1735FrandsKaren Frandses, 79 +24.06.1772Frands Christensen, 38, avlskarl i præstegår<strong>den</strong>oo Bodil Marie Hansdatter, 21, 01.06.1844Johanne Frandsdatter +14.01.1855 *11.12.1845Christen Frandsen +11.08.1856 *30.06.1848Karen Frandsdatter *20.06.1851Hans Jørgen Frandsen *22.08.1854Christen Frandsen *20.01.1858Johanne Laurine Frandsdatter +05.10.1865 *31.03.1865hst. Bodil Marie Hansdatter, 42 +27.08.1865


Frands Jensen i Åhusetoo Sidsel <strong>Peder</strong>sdatter, 2.p.t.1706Frands Frandsen på Gelskov gods i <strong>Ollerup</strong>, udl.Sara Frandsdatter *02.08.1722moder: Anna Hansdatter (2 gange besovet)(oo Henrich Jonæsen)Frands Frandsen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Andersdatter, 29.05.1707hst. Maren Andersdatter,82 år/2mdr, +12.06.1721,Arre-Gel.II-12Niels Frandsen +22.04.1736 *03.08.1732Hans <strong>Peder</strong>sen Frandsen *02.03.1735Niels Frandsen *01.07.1738Frands Frandsen, <strong>Ollerup</strong>, 85, +07.06.1759Frands Madsen, ungkarl, V. Skerningeoo Karen Thomasdatter, 14.04.1780Frands Simonsen, FuglehavhusetSimon, 9 år/2mddr/3uger/1 dag, +14.05.1730Else Cathrine Frandsdatter *07.02.1723Christian Frandsen *02.04.1725FrandsenMorten Frandsen, 39 3/4, tj. Nielstrup, 2.12.1878oo Andreasine <strong>Peder</strong>sen, 39 1/2, (<strong>Peder</strong> Hansen,bødker)Jens <strong>Peder</strong> Frandsen *12.02.1879Anne Kirstine Emilie Frandsen *20.01.1881Frederik Andresen, matros, Stågerup afdødoo Anne Kirstine <strong>Peder</strong>sdatter, boede i RørbækLars Drejer Frederiksen *07.06.1802Friedrich Christensen Schneider, <strong>Ollerup</strong>Jesper Frederichsen *13.09.1722Kirstine Brunsfeld Frederichsdatter *06.05.1723Johan Frederichsen *10.02.1726Marie Sofie Frederichsdatter *18.06.1730Frederik Christian Hansen, 48 enkem., Ballenoo Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sen,55,ee Hans Rasussen Hemmedrup,24.05.1818hst. Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sd.,58 +11.05.1821 Hvid.VI-241oo Anne Sofie Jørgensdatter, 37 1/2, Ø. Skr., lyst 1821hst. Anne Sofie Jørgensdatter, 40 +28.07.1822 Hvid.VI-287oo Maren Frederiksdatter, 36, Egebjerg, lyst 1822Frederik Vilhelm Jatho, sognedegn (først benævnt vicedegn)Johan Philip Frederiksen +07.02.1732 *25.01.1732Johanne Philippina Frederiksdatter *12.06.1733Vibeke Elisabeth Frederiksdatter *21.02.1735Cathrine Marie Frederiksdatter *02.03.1739Friderich Wilhelm Jatio, sognedegn, 36 +09.01.1742begravet i våbenhuset ligefor kirkedørenFrederik Jespersen, StågerupJohanne Sofie Frederiksdatter, 2 1/2 +08.11.1772Frederik Jespersen, 48+25.pt.1777Frederik Johansen, <strong>Ollerup</strong>Hans Lund Frederiksen *<strong>19.</strong>07.1733


Friedrich Johansen, ?, <strong>Ollerup</strong>, 55 år +23.12.1741Frederik Madsen, selvejergdm., Skovmarkenoo Marie JørgensdatterMarie Frederiksdatter *13.11.1806Anna Frederiksdatter *26.04.1808Marthe Frederiksdatter *22.01.1810Mads Frederiksen *20.10.1811Friederich Frederiksen *05.12.1813Frederik Madsen, 42 +03.03.1814han faldt ned fra sin <strong>sl</strong>yde og <strong>sl</strong>og sig ihjelFrederik Madsen, 53, enkemand, Rødskebølleoo Karen Mathiasdatter, 39, inds., viet i Sørup 01.12.1816Frederik Olsen, Knarrebjerghst. Maren Hansdatter, 51 +06.10.1828Frederik Olsen, 51, enkemandoo Anne Rasmusdatter, 20 (Rasmus Larsen Højs), 29.11.1828Maren Frederiksdatter +27.02.1854 *30.09.1829Johanne Marie Frederiksdatter *18.10.1831Karen Frederiksdatter *18.05.1834Anne Sophie Frederiksdatter *01.03.1838Rasmus Frederiksen *18.02.1846Frederik Olsen, 83 1/2 +25.03.1855Frederik Christian <strong>Peder</strong>sen, tj. Nyborg, udlagtmor: Anne Kirstine JørgensenCarl Jørgen Frederiksen *10.04.1856Frederik Rasmussen, hmd. Skovmarken, 63, +02.03.1822Frederik Rasmussen, skrædersvend, udl.mor: Kirsten <strong>Peder</strong>sd.Mette Marie Frederiksdatter *13.05.1831Johanne Frederiksdatter +01.01.1837 *30.09.1833Frederik Rasmussen, 35, væveroo Maren Christensdatter, 27, 28.12.1850Anne Cathrine Frederiksdatter *13.02.1851Rasmus Frederiksen *08.12.1852dødf. dreng +24.01.1855Carl Christian Frederiksen *13.02.1856Hans <strong>Peder</strong> Frederiksen *13.08.1860hans mor Maren Larsdatter, 85 +10.03.1860svigerfar Christen Mouritzen, 65, enkem., +22.12.1860Hans <strong>Peder</strong> Frederiksen, hmd.oo Grete RasmussenPovl Christian Frederiksen *13.11.1890FrederiksenLars Frederiksen, tj København, udl.Niels Christian Frederiksen *28.03.1889mor: Petrine NielsenFrederiksenRasmus Frederiksen, , 35 2/4 (Frederik Rasmussen,væver)oo Birgitte Cathrine Larsen, 29 1/2, 12.04.1888


Frederik Frederiksen *22.07.1887Hans Frederik Bertelsen Frederiksen *13.01.1889FyhnLaurentius Fyhn, gartner på Hvidkildeoo Cathrine Elisabeth SchlageLouise Georgia Helgerud Fyhn *10.02.1862Marie Elisabeth Helgerud Fyhn *04.10.1865Frederikke Elise Helgerud Fyhn *27.05.1871Fønssn. Niels Føns, 68/6mdr +26.04.1787FaaborgRasmus Faaborg, sognepræstoo Anne Marie Sofie Amalie GlamsbergKaren Johanne Faaborg *21.07.1788Anne Dorothea Faaborg *27.07.1789Jacob Faaborg +31.05.1791 *<strong>19.</strong>02.1791Mattie Kirstine Faaborg *10.05.1792Georg <strong>Peder</strong> Jacob Faaborg *16.05.1793Rasmus Faaborg, 55 +13.05.1797Giertrud Nielses, 80+pash.Xhr.1755Gertrud Rasmusdatter, 16år/3mdr/14dage, +29.01.1740tjente Rasmus <strong>Peder</strong>sen, StågerupGosmanJulius Frederik Gosman,oo Maren EilersdatterAnne Gosman*7.pt.1774Grethe bødkers, alm.lem., 84 +31.01.1813Grønning, se Andreas JoensenHansMaren Hansis +08.08.1686Hans ugift person på Beierholm, udl.Johanne Hansdatter hos <strong>Peder</strong> Friis i <strong>Ollerup</strong>Hans *25.12.1745Hans Redes dattervar hos Jesper Jensen i Stågerup+3.adv.1688Hans Baelsis i <strong>Ollerup</strong> +07.10.1683Hans bødkerHans*18.p.t.1686Johanne Hansdatter 30 år +15.05.1694 hans søsterdatter fra Hundstrup, opholdt sig på SlottetHans bødker, 81+2.adv.1698Hans Skam: se SkamHans smed, Stågerup, 87 +20.10.1696


Hans VantingeJens*vis,Mar.1693Johanne*14.p.t.1695Laurits *iksima 1698Anna *iksima 1698Hans Andersen +25.01.1681Hans Andersen, Stågeruphans (kone) Maren +08.09.1681barn +02.03.1683?hst., 66 +01.12.1706Hans Andersen, hjulmandHans Andersen, 72 +13.10.1729hst. Kirsten <strong>Peder</strong>sdatter, 88 +07.03.1736Hans Andersen Ploug, <strong>Ollerup</strong> (unge, kirkeværge)oo 2: Maren AndersdatterAnders +12.08.1718 *15.03.1713Johanne*13.p.t.1715Hans (Jens) *03.10.1717Anders *28.01.1720Niels *06.09.1722dødf. +13.10.1726 *13.10.1726dødfødte tvillinger +07.11.1728 *07.11.1728Knud *04.12.1729Povel +06.05.1731 *6.11.1729Hans Andersen, 59 +23.01.1739, Hvidk.I-289Hans Andersen fra <strong>Ollerup</strong>oo Anne Sophie Albertsdatter, Jens Knudsens enke, 11.11.1767Birthe +06.11.1769 *13.03.1769hst. Anne Sophie Albrechtsdatter, 35 +06.11.1769oo Anne HansdatterLaurids*okt.1770Hans +<strong>19.</strong>10.1773 *<strong>19.</strong>02.1772Hans +sexag.1782 *miser.1774Anders *mihi 1776Anne Sofie *09.03.1777dødf. +1780 *1780Anders *14.02.1781Birthe Marie +09.03.1784 *21.09.1783Hans Christian *23.01.1785Birthe Marie*5.p.påsk87Bodil Marie*3.adv.1789Karen +2.p.påsk.1792 *13.05.1792dødf. søn +18.pt.1793 *18.pt.1793Hans Andersen, gdm., 68 1/2 +20.03.1810Hans Andersen, StågerupGrethe, 35 1/4 +06.06.1835Hans Andersen, tj. i præstegår<strong>den</strong>, udl.


mor: Johanne Hansdatter, far: Jens Hviddødf. +14.12.1808 *14.12.1808Hans Andersen Slot, gdm., Stågerupoo Apelone RasmusdatterAnne *15.10.1822Anders *04.05.1825Rasmus *06.10.1827Jørgen *08.01.1832Grethe +04.08.1837 *22.07.1835Hans Andersen Slot, 59 +03.08.1841Hans Andersen, Stågerup, far: Anders Arentsenoo Johanne HansdatterHans *02.03.1825Wilhelmine Sofie *03.12.1826Hans Andersen, hmd. Skovmarkenoo Kirstine ChristensdatterHans *10.06.1844Hans Andersen, hmd., 44 +10.06.1844Hans Andersen, 24 +30.07.1844tjente i Stågerup, begravet i Ø. SkerningeHans Andersen West, smedesvendoo Maren Nielsdatter, 20, 16.04.1853Hans Andreasen, 21, tj. Svendborgoo Karen Mogensdatter, 30, tj. Nielstrup, viet Sørup 1863Hans Berendsen, <strong>Ollerup</strong>oo Sidsel (Edel) Cathrine Nielsdatter, 22.02.1740Jørgen Ernst *08.05.1741Margrethe Kirstine *14.10.1743Karen +14.07.1752 *08.08.1749Hans Berendsen, 66 år +12.05.1763, Hvidk.III-194Hans Caspersen, tj. <strong>Ollerup</strong>, udlagtmor: Johanne Catrine <strong>Peder</strong>sdatter, SkovmarkenMaren Hansen +07.11.1835 *14.10.1835Maren Kirstine Hansen *20.10.1837Hans Christensen, møllerMaren (oo Hans Nielsen Ladegaard)Karen (oo V.Skerninge)*trin.1686Anne (oo Mynderup)*1.adv.1688Hans Christensen, møller, 34 +10.pt.1691,Egesk.I-110Kirsten (oo Jens Ipsen) *michaelis 1691enken Maren <strong>Peder</strong>sdatter oo Jesper MarqvardsenHans Christensenoo Johanne RasmusdatterAnne Kirstine +2.epiph.1783 *15.12.1782


Hans Christensen, tjenestekarl, udl.mor: Anna Olesdatter, født i GudbjergAnna +13.02.1814 *04.02.1814Hans Jørgen Christensen, hmd., Bromarkenoo Susanne HansdatterChristen, 6 år +12.07.1833 *ca. 1827Berte Marie *21.06.1829dødf. søn +16.05.1832dødf. pige +14.06.1835hst. Susanne Hansdatter, 60 +11.07.1859Hans Christensen Ladegaard, 46, hmd. Skovmarkenoo Mette Marie Andersdatter, 30 1/2, 25.10.1834Maren *12.08.1835Mette Marie *15.04.1839plejedatter Maren Larsen, 22 +29.04.1964Hans Christensen Ladegaard, 84 +14.02.1871Hans Christensen, 30, gårdfæster, Egebjergoo Anne Andersen, 29, Orte Mølle, 05.09.1846Hans Christiansen fiskeroo Anne Povelsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 18.02.1728Christen *07.03.1727Povel *16.03.1732Hans *<strong>19.</strong>09.1734Ditlev +29.09.1737 *29.07.1736Eva *<strong>19.</strong>08.1739hst. Anna Povelsdatter, 62 +04.02.1755, Hvidk.II-149oo Kirsten HansdatterKaren *nr.1 1756Anna +epiph 1758 *1.adv.1757Anne *13.05.1759Engel *18.07.1762Hans Christensen, ca. 80 +02.12.1778, Hvidk.IV-124Hans Christiansen, væver, inds. Åhusoo Anne Marie KnudsdatterChristian *13.06.1832Hans Christophersenoo Ingeborg Olufsdatter, trol. judica 1695, viet 2.pinsedag 1695Lisbeth*15.pt.1700hst. Lisbeth Jacobsdatter, 56 +27.03.1718oo Malene Rasmusdatter, <strong>Ollerup</strong>, 12.02.1719Rasmus *14.07.1720Hans Christophersen Hus, 70 +<strong>19.</strong>04.1726enken oo 2 <strong>Peder</strong> Rasmussen saugmandHans Christophersen, 80 år +17.05.1742var hos Hans <strong>Peder</strong>sen StågerupHans Christophersen, selvejerhusmand, Skovmarkenoo Anne Marie Hansdatter, 21.02.1807


Niels *13.12.1807Jørgen *12.12.1810Anne Johanne *18.12.1813Marie *11.10.1816Jens +07.01.1822 *17.08.1819Hans *04.06.1822Jens Christopher *02.05.1825Poul +12.12.1828 *25.11.1828Hans Christophersen, 26, Knarrebjergoo Martha Jensen, 32, 14.11.1840hst. Martha Jensen, 52 +25.11.1859stedsøn Hans Nielsen 1 1/2 +26.05.1864Hans DavidsenAnna*3.pt.1691barn +1.søndatterifasten 1697Hans Davidsen +<strong>19.</strong>pt.1701Hans Eriksen, fisker, Skjoldemose, 40, +20.06.1805han druknede i <strong>Ollerup</strong> sø for 8 dage si<strong>den</strong>, men <strong>blev</strong> førstfundet i gårHans Christian Frederiksen, 33, tj. Ballenoo Mette Sofie Nielsdatter, Stågerup, 30.11.1833Anne Marie Hansdatter *13.09.1833Bodil Cathrine) *16.09.1834Anne Sofie ) *16.09.1834Hans Hansen på Beierholm, 17 år +11.01.1696Hans Hansen <strong>Ollerup</strong>barn Rasmus u<strong>den</strong> ægteskab *4.søndag i adv.1681Maren *sexagesima 1686Hans +11.12.1689 *9.p.t.1689Anna+7.pt.1691 *4.p.epiph.1691Anne Kirstine *2.p.påske 1693Hans Hansen, 63 +08.01.1719hst. Anna <strong>Peder</strong>sdatter, 76 +03.12.1727Hans Hansenhst. Inger Ipsdatter, skifte Ryttergods VI-60Hans Hansen, 30 +26.05.1718var til Niels Rasmussen i StågerupHans Hansen <strong>den</strong> ældre, kaldet "røde Hans"Hans Christian *03.04.1729Anna Malene +20.10.1737 *16.06.1737Hans Hansen, 56 år +13.12.1740hst. Karen, 47 år +17.12.1740Hans Hansen husmand, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Nielsdatter, 04.06.1730hst. Maren Nielsdatter, 48 +11.04.1749


Hans Hansen, Stågerup (1757: Hviid)oo Birte Jensdatter, Stågerup, 08.01.1744Catrine *04.04.1744Jens *30.08.1746Hans *08.02.1749Margrethe *27.12.1751Anne *qvasimog 1754Niels+oculi 1760 *1.p.epiph.1757hst. 80 år +mihi 1788gamle Hans Hvid, 80 +20.07.1790Hans Hansen, møller,<strong>Ollerup</strong>,oo Karen Markusdatter,(Mortensdatter) 11.08.1745Morten *24.12.1746Hans +23.05.1749 *26.11.1748<strong>Peder</strong>, 10 år +25.05.1749Anna Maria +07.07.1752 *20.05.1750Johanne +2.9.t.1754 *14.08.1752Anne Marie*24.p.t.1754Johanne *Tejuna 1757tvillinger: Mads *04.03.1761do Kirstine *04.03.1761hst. Karen Marcusdatter, 39 +25.03.1761oo Anne JespersdatterHans møller, 46 år 9 mdr.Hans Hansen fra Avernakø Huusoo Johanne Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 25.06.1756gl. Hans Huus, 50 år +05.02.1784Johanne Huses, 78 +oculi 1793+17.09.1763, Egesk.V-5xxHans Hansen af Stågerup (Bøg)oo Maren Jespersdatter, Stågerup, 30.11.1759Jesper +oculi 1775 *02.06.1760Rasmus *31.05.1762Karen *28.10.1764Niels *15.03.1767Hans *30.06.1769hst. Maren Jespersdatter +05.07.1770, Egesk.VI(1770)oo Johanne NielsdatterMaren*18.p.t.1771Anne Marie *31.05.1773Anne Margrethe +28.07.1779 *8.pt.1777Hans Christopher Hansen, 47 +21.02.1777enken oo Hans MadsenHans Hansen, 32 år, tjente Simon Henrichsen, +25.08.1760 Hvidk. III-105Hans Hansen fisker, <strong>Ollerup</strong>oo Johanne Henriksdatterdødf. pige +judic.1769 1769Henrich *miser 1771Hans Christian*3.p.epiph1775


Hans fisker, 50 +23.03.1784hst. Johanne Blomes, 70 +26.08.1812Hans Hansen Huus ungeoo Anne Marie Andersdatter, 12.04.1776Johanne *09.06.1776Anders +10.pt.1779 *31.08.1777Knud +24.pt.1787 *20.06.1779Abel *28.03.1781Anders +<strong>19.</strong>03.1783 *16.03.1783Hans +24.03.1784 *08.04.1784Anders +1.pinse1784 *08.04.1784Hans +22.03.1786 *05.02.1786dødf. tvilling +05.02.1786 *05.02.1786Hans*13.pt.1787Maren +latære 1790 *inov.1790Casper Herman*5.pt.1791Maren +5.pt.1794 *2.adv.1793Christen*3.p.epip.94enken Anne Marie Andersdatter, 81 +30.05.1833Hans Hansen Hvid, ungkarl, Stågerupoo Anne Nielsdatter, Mynderup, 26.11.1784Johanne *14.08.1785Hans*1.p.påsk88Hans Hansen Hvid, 40 +08.02.1788Anne Nielsdatter, 50 +24.08.1796Hans Hansen Bækoo Maren Hansdatter, ee Christen Rasm. Post, 12.07.1793Sofie Amalie, 11 dage +21.04.1800 *10.04.1800Hans Hansenoo Marie Rasmusdattersøn +29.03.1799 *29.03.1799Hans Christian Hansen, ungkarloo Karen Jacobsdatter, 10.05.1800Johanne Marie +11.10.1800 *16.09.1800Johanne ) +20.12.1801 *<strong>19.</strong>11.1801Mette Marie) *<strong>19.</strong>11.1801Hans Hansen, tj. Mullerup, udl.mor: Maren Nielsdatter, tj. NakkebølleRasmus +21.03.1803 *13.03.1803Hans Hansen, hmd, Bromarken, 66, +03.01.1808Hans Hansen, fisker ved Skovsgårdeoo Lene JensdatterRasmine *03.09.1814Anne *13.07.1817hst. Lene Jensdatter, 59 +26.09.1834Hans Hansen Bebe, hmd. væver, 35, Kværndrup, 18.03.1818


oo Anne Andersdatter, 25 (Anders Hansen Slots), StågerupHans Hansen Hvid, inds. SkovmarkenMette Kirstine, 33 1/2 +06.08.1858 *ca. 1825Hans Hansen Hvid, 64 +27.05.1861Hans Hansen Vejstrup, tj. Nielstrup, , 28oo Bodil Nielsdatter, inds.Knarrebjerg, 01.07.1836Anne Kirstine Hansen *27.01.1836Hans Hansen Hovmand, 25, hmd., Bromarkenoo Anne Olesdatter, 41, 17.12.1831hst. Anne Olesdatter, 51 1/2 +10.03.1841oo Mette Cathrine JørgensdatterAnders +28.04.1842 *30.01.1842Anne Dorthea +28.11.1862 *17.08.1844Hans Hansen Hovmand, 62 +20.07.1867Hans Hansen, PottemagerhusetMette Marie, 2 år +22.06.1848 *ca. 1846Hans Hansen Pave, 21, hmd., Grusmosenoo Else Marie Georgsdatter, 30, Hemmedruphuset, 07.11.1846Margrethe Kirstine *03.06.1857hst. Else Marie Georgsdatter, 49 +22.03.1865Hans Hansen, tj. Lehnskov, udlagtmor: Caroline JeppesdatterHansine Marie Hansen +23.02.1854 *29.12.1851Hans Hansen, skytte, 79 +02.02.1852Hans Hansen, tj. Krogenlundoo Bodil Marie RasmusdatterLars *05.04.1852Hans Hansen, 15 1/2 +04.08.1867 *ca. 1855tjenestedreng i SkovmarkenHans Hansen, 29, tj. Lehnskov, inds. <strong>Ollerup</strong>mor: Johanne Kirstine Hansdatter, 34, 15.06.1855Hans Andersen Hansen *25.01.1853Bodil Kirstine Hansen +25.10.1855 *02.05.1855Hans Hansen, 40 1/2, tj. <strong>Ollerup</strong>oo Anne Marie Andersdatter, 24 1/2, 04.01.1856Hans Hansen, hmd. Skovmarkenoo Karen JørgensdatterAnne Dorthea *11.10.1857Hans Henrichsen, tj. Mynderup, udl.Anne Marie *06.05.1818mor: Kirstine Sofie <strong>Peder</strong>sdatter


Hans <strong>Peder</strong> Henriksen, 30, bødkeroo Anne Clausdatter, 16.07.1836Claus <strong>Peder</strong> *27.03.1837<strong>Peder</strong> Henrik *11.04.1839Anne Marie *11.07.1841Cathrine Kirstine *14.01.1843svoger smedesv. Henrik Clausen Støkling, 27, +<strong>19.</strong>03.1842Hans Ipsen, HemmedrupOluf*22.pt.1688Christen *1.p.påske 1691Anne +17.12.1725 *6.pt.1693Hans Jepsen, 33 +01.01.1695, Egesk.I-132Mette *3.søndag i fasten 1695enken Abel Cathrine Olufsdatter oo Hans JørgensenHans Jacobsen, grovsmedoo Gertrud Hansdatter, Nielstrup, 30.05.1735Ide Sophie *30.12.1735Hans Jacobsen, 62 +2.p.epiph.1773,Hvidk.IV-29enken Gertrud Hansdatter, 78 +1.adv.1780Hans Jacobsen Friis, Espe, afd. sergentoo Marie Cathrine Lauritsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 14.11.1746Hans Jacobsen Møller, tømmermandoo Apelone RasmusdatterRasmus *16.09.1798dødf. søn +06.03.1805 *06.03.1805Hans Jacobsen, 23, væver, Knarrebjergoo Karen Madsdatter, 29, tj. <strong>Ollerup</strong>, 11.10.1848Kirsten +27.11.1853 *<strong>19.</strong>02.1849Christine Hansine *06.09.1850Jacob +02.04.1852 *04.02.1852Christen Conrad +21.05.1853 *13.03.1853Mads +20.03.1856 *15.02.1856Mad<strong>sl</strong>ine Kirstine *10.05.1857Hans <strong>Peder</strong> (31.1.1906: Hansen) *25.03.1859dødf. pige +30.01.1862Anne Marie Jacobine +11.01.1871 *02.05.1863Hans Jensen i ÅhusetKaren *1.pt 1687Anders*4.pt.1689Hans Jensen, forpagter på BeierholmHans +20.01.1771 *26.07.1767Hans Jensen, ungkarl, 50, Stågerup +rogate 1776Hans Christian Jensen, 29, tjener Fåborgoo Anne Kirstine Henriksdatter, 28, 08.02.1818Maren Hansdatter *05.01.1818


Hans Jensen, 25, <strong>Ollerup</strong>oo Anne Marie Hansdatter, 34, 08.04.1837Jens Hansen +06.10.1847 *27.06.1832<strong>Peder</strong> *08.08.1837Elisabeth *28.07.1839Karen *20.03.1841Anne *25.04.1843Hansine Marie) +02.08.1850 *01.09.1845Maren ) *01.09.1845Hans Jensen, gdm., 46 1/2 +14.05.1858Hans Jensen, 35, Dongshøjrupoo Karen Hansdatter, 48, ee Hans Nielsen, Skovmk., 13.11.1846Hans Jensen, 30, tømmerkarl, Stågerupoo Anne Catrine Andersdatter, 28, Stågerup, 04.06.1847Jens Hansen *07.04.1845<strong>Peder</strong>) +17.12.1853 *12.08.1847Karen) *12.08.1847Anders *07.09.1853<strong>Peder</strong> *28.01.1856Else *<strong>19.</strong>03.1858Julius *26.12.1862hst. Anne Cathrine Andersdatter, 51 +21.12.1870Hans Jensen, 33, Vester Mølle, V. Skerningeoo Mette Kirstine Rasmusdatter, 40 1/2, 03.04.1852Hans Christian Cicilius Jensen, 28 3/4, blikken<strong>sl</strong>. Tårsoo Karen Kirstine Andersen, 31, 18.10.1867Hans Jeppesen, 21, gdm., <strong>Ollerup</strong>oo Anne Margrethe Jensdatter, 23, 27.07.1833<strong>Peder</strong> *20.09.1833Jeppe *09.06.1835Karen +06.03.1838 *29.02.1838dødf. pige +<strong>19.</strong>07.1839Jens, 16 1/2 +30.11.1856 *18.07.1840Karen *08.12.1842Else Kirstine *13.04.1845Anders +22.04.1847 *17.04.1847Julie *12.06.1848Anders *03.05.1850Hans Jeppesen, 54 3/4 +30.11.1856enken Anne Margrethe Jensdatter, 62 +15.10.1871Hans Jeppesen, inds. Heldager, udlagtmor: Anne Kirstine NielsdatterHans <strong>Peder</strong> Hansen *03.11.1852Hans Jespersen, 85, <strong>Ollerup</strong> +20.10.1693Hans Jespersen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Olufsdatter, 20.p.t.1710


Kirsten*24.pt.1712Maren*sexag.1716Karen +29.02.1736 *15.01.1719barn død straks +12.10.1721 *12.10.1721Margrethe +<strong>19.</strong>10.1721 *12.10.1721Jesper +28.01.1725 *03.10.1723Johanne *13.01.1726Anna +29.08.1729 *30.05.1728Margrethe +24.02.1732 *01.01.1732Hans Jespersen, 72 år +07.02.1753enken Maren Olufsdatter, 70 år +08.07.1753Hans Jespersen Stågerup (tj. Anders Rasmussen)oo Anne Hansdatter 09.05.1728Hans Jespersen Sandberg, Stågerupoo Apelone Jensdatter, 25.11.1731Kirsten *ca. 1734<strong>Peder</strong> *05.03.1746Anna Sophie +05.04.1754 *05.07.1752Hans Sandberg +20.03.1754, Nielstr.I-105enken Apelone Jensdatter oo Hans Madsen fra HeldagerHans Jespersen møller, <strong>Ollerup</strong>oo Karen Marcusdatter,(Mortensdatter) 27.06.1742Karen Jensdatter, 12 år 8 mdr. 8 dg. +11.06.1745hos Hans Jespersen møllerHans Jespersen møller, 52år,5mdr.16dage +<strong>19.</strong>06.174,5 Løjtv.I-11Hans Christian Jochumsen, smedoo Anna Rasmusdatter, (mor Karen Rasmusses i Hundtofte)dødf. søn +04.06.1730 *04.06.1730Christian, død før 1741 *04.08.1732Else Marie *11.07.1734dødf. barn +29.12.1736 *29.12.1736Anna Rasmusdatter, 38år/8mdr/14dg. +29.12.1736,Egesk.V-133oo Anne JensdatterAnna, 2 år +22.10.1740 *25.10.1738Christian *13.04.1740Hans Christian Jochumsen, 36 +24.05.1741, Egesk.V-241Hans Johansen, tj. Nielstrup, udl., <strong>Ollerup</strong>Hans *3.søndatterfasten 1696moder: Mette Nielsdatter, Niels jydes datteroo Mette Nielsdatter, trol.2.juledatter1698, viet 2.søn.faste 1699Johan*H3foldigh.1699Christen*3.adv.1701Anna +07.10.1705*5.s.fasten 1704Jørgen*18.pt.1706Anna +3.pasch.1713 *4.pt.1710Hans Johansen, 84 +23.04.1726hst. Mette Nielsdatter, 73 +11.06.1737Hans Christian Johansen, smedesvend, Sanderum, udlagt


mor: Kirsten Petrine JacobsdatterJohan Henrik Hansen *11.03.1846Hans Johansen, 34, træskokarl, Ollerpoo Anne Cathrine Mortensdatter, 24, 03.10.1851Hans Johansen, tj. Hvidkilde, udlagtmor: Karen HansdatterKaren Johanne Hansen *12.10.1853Hans Jørgen Johansen, 26 1/2, hjulmandoo Sidsel <strong>Peder</strong>sen, 21 1/2, 27.10.1871Hans Jørgensen på SlottetHans *midfaste 1681Hans Slot +31.03.1685Hans Jørgensen, Hemmedrupoo Abel Cathrine Olufsdatter,trol.2.pinsedatter1695,viet 4.pt.1695Jens, + i sengen +05.06.1696 *palmes.1696Margrethe*2.p.påsk.1697Anne Marie *21.12.1698Lisbeth Kirstine *H3K 1701Søren +<strong>19.</strong>11.1702 *9.pt.1702Kirsten +2.søndatterfast.1706 *23.10.1703Søren *H3K 1707Jørgen+24.08.1709 *2.påskedatter1708dødf. +04.05.1710 *04.05.1710Cathrine*17.pt.1712Abel Catr. Olufsdatter, 44år/4uger,+12.02.1716,Egesk.III-140oo Anna Nielsdatter, Stågerup, 03.07.1716Cathrine +30.05.1717 *10.03.1717dødf. søn +10.03.1717 *10.03.1717Anna Nielsdatter, 32 +10.03.1717oo Mette Lauritsdatter, Stågerup, 11.07.1717Jørgen +31.07.1718 *03.07.1718Anna +02.07.1725 *05.05.1720Laurits *24.06.1722Jørgen *17.09.1724Abel Cathrine *13.07.1727Hans Jørgensen, 58 +21.09.1727, Egesk.IV-357Hans Jørgensen, Stågerupoo Johanne Sørensdatter, 05.07.1702dødf. +21.pt.1702 *21.pt.1702hst. 23 år/2mdr +30.11.1702oo Anne Christensdatter, 2.p.t.1703Christen*17.pt.1708Jørgen *søndatterp.midfaste 1713Apelone+22.12.1720 *3.p.epiph.1716Hans Jørgensen, 72 +04.10.1733, Egesk.V-43Hans Jørgensen, <strong>Ollerup</strong>dødf. +langf.1703 *langf.1703


hst., 37 år +11.04.1703oo Maren Knudsdatter, 22.06.1703Kirsten +24.06.1732 *16.pt.1704Johanne+03.03.1706 *1.s.faste.1706Knud+06.04.1712 *askeonsdatter1707Hyldeborg +22.11.1716 *24.pt.1709Jørgen*trin.1712Karen iflg. skifte Løjtv.1747Hans Jørgensen, 54 +30.08.1716enken oo Jens JensenHans Jørgensen, <strong>Ollerup</strong>Mette Kirstine *12.01.1742Hans Jørgensen af Stågerupoo Karen Jensdatter, Stågerup, 22.12.1763Hans Jørgensen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Larsdatter, <strong>Ollerup</strong>, <strong>19.</strong>03.1764Mette Marie *10.11.1765Anne Cathrine +23.pt.1773 *06.01.1768dødf. pige +dec. 1769 *dec. 1769Bodild Cathrine*11.p.t.1771Jørgen +2.adv.1776 *18.pt.1775Anne Catrine *11.09.1778Hans Jørgensenoo Mette Kirstine Jørgensdatter, 12.11.1769Hans Jørgensen fra Egeskovoo Mette Marcusdatter, <strong>Ollerup</strong>,17.11.1771, Lars Jacobsens enkeLaurits +mihi 1773 *18.10.1772Hans Jørgensen, gdm., 36 1/2 +26.01.1773enken oo Morten HansenHans Jørgensen, ungk.fra Ulbølle, 40, +5.pt.1775Hans Jørgensen, Hemmedrupoo Mette Marie NielsdatterMarie +sexag 1787 *21.01.1787Lars, 11 dage +22.12.1795Karen *11.11.1798Hans Jørgensen Hemmedrup, 62 +<strong>19.</strong>12.1822enken Mette Marie Nielsd, 76 +11.12.1830hos svigersøn Hans Nielsen PaveHans Jørgensen, gdm., Bromarkenoo Maren ChristensdatterJørgen 3 1/2 +20.12.1822Anne Marie *02.10.1822Christine *01.04.1824Maren *02.10.1827hst. Maren Christensdatter, 70 +25.01.1862Hans Jørgensen


oo Mette Kirstine NielsdatterAnders Jørgen *27.09.1825Hans Jørgensen, inds <strong>Ollerup</strong>, 44 +30.04.1831Hans Christian Jørgensen, træskomandoo Anne <strong>Peder</strong>sdatterhans moder Mette Christensdatter,93+09.05.1821svigerinde Cathrine <strong>Peder</strong>sdatter,54+13.09.1826Hans Christian Jørgensen, 74 +16.02.1839enken Anne <strong>Peder</strong>sdatter, 89 +28.01.1851Hans Jørgensen, 22 1/2, Hundstrup, hmd. Kohavenoo Johanne Kirstine Nielsdatter, 27, 17.05.1844Niels Hansen *29.04.1842Anne Hansen *21.03.1844Hans *03.05.1849<strong>Peder</strong> (27.1.1905: Bek) *24.05.1855Hans Jørgensen, tj. Stågerup, udlagtmor: Johanne Kirstine Nielsdatter,Johanne Marie Hansen *12.08.1839mor: Maren NielsdatterNiels Christian Hansen *02.06.1840Hans Jørgensen, udlagtmor: Maren Hansdatter af GudmeAnne Marie Hansen *06.09.1847Hans Henrik Jørgensen, udlagtmor: Maren NielsenKirsten Hansen +05.06.1864 *13.05.1863Hans Jørgensen, 50 +24.02.1866Rasmus Jørgensens bror i LysbjergHans <strong>Peder</strong> Jørgensen, 29, enkem. Dongshøjrupoo Thrine Poulsen, 22, 22.04.1865Hans Knudsen, smedHans Knudsen, smed over 60 +14.05.1733hst. Anna, 72 +24.03.1736Hans Knudsen af StågerupHenrik +03.08.1721 *01.08.1721Maren +10.05.1725 *18.04.1723hst. Anna Rasmusdatter, 62 +17.07.1749oo Anne Knudsdatter, 24.10.1749(skifte Hvidk.V-167,16.08.1796)Johanne, 1 år +28.11.1751 *22.11.1750Knud, 10 år +23.p.t.1764 *02.04.1753stedsøn <strong>Peder</strong>, 9 år +15.p.t.1755han druknede i en brøndJohanne*<strong>19.</strong>p.t.1756<strong>Peder</strong> *18.12.1762Hans Knudsen, 80 år +10.02.1768


Hans Knudsen, 36, inds. Knarrebjergoo Maren Jeppesdatter, 24, 25.11.1842Knud +12.12.1843 *31.05.1843Knud *06.11.1848Hans Knudsen, 24, inds. ved Nielstrup, Hemmedrupoo Marie Hansdatter, 27, 14.07.1843Marie Sofie Hansen *15.02.1842Mette Kirstine *05.11.1846dødf. dreng +27.11.1849Knud *<strong>19.</strong>11.1850Maren *16.04.1852Hans *10.11.1856Hans Knudsen, 48 +01.04.1867Hans Knudsen, 26 1/2, tj. <strong>Ollerup</strong>, Toftemandoo Lisbeth Poulsdatter,39, ee Hans Sørens.Toftemand 24.11.1855hst. Elisabeth Poulsdatter, 46 +29.10.1862oo Mette Marie Madsen, 22 1/2, 24.11.1866Hans Knudsen, 30, væver, Ulbølleoo Christiane Esbensen, 32, 31.10.1862Hans Lauritsen, StågerupRasmus +10.07.1781 *1.søndatterp.påske 1681Rasmus*1.p.t.1682<strong>Peder</strong>*6.p.t.1684Karen*17.p.t.1686Magdalene +3.p.H3K 1709 *3.p.påske 1689Anne *sanator 1691Laurits *2.p.påske 1694Kirsten*18.pt.1699Hans Lauritsen, 79 +22.08.1717enken Johanne Rasmusdatter, 78 +09.07.1728, Egesk. IV-362Hans Lauritsen, <strong>Ollerup</strong>Hans Nielsen, 7 år +13.07.1725Hans Lauritsen, Svendborgoo Margrethe Ølgaard Jensdatter, Beierholm, 12.08.1725Hans Lauritsen, møllersvend, Nielstrup, 36, +18.04.1734Hans Larsen af Kogtved, Kokkenborgoo Karen Jensdatter, 10.11.1771, Jens skræders enkedødf. pige +Palmes.1776 *palms.1776Laurits +rogate 1780 *08.11.1778Karen Jensdatter, 64 +<strong>19.</strong>05.1811oo Maren Madsdatter, enke, <strong>19.</strong>10.1811Hans Larsen Kokkenborg, 80 +14.02.1816enken Maren Madsdatter, 78 +16.05.1820Hans Larsen, ungk. Åbyoo Anne Nielsdatter, Nielstrup, 02.02.1798


Hans Larsen, ungk., Mynderup, udl.Karen *15.03.1807mor: Karen Rasmusdatter: far Rasmus Hansen, StågerupHans Larsen Bæk, hmd.oo Apelone HansdatterMaren +29.11.1826 *13.06.1815Hans +05.11.1821 *11.09.1817Lars +12.11.1821 *01.06.1820Lars +02.09.1833 *05.02.1823Johanne Marie +26.08.1833 *06.08.1825Maren +04.09.1837 *03.12.1832Hans Larsen, 25, tj. V. Skerningeoo Anne Dorthe Madsdatter, 40, tj. NielstrupHans Larsen, tj. Ø. Skerninge, udl.mor: Karen Madsdatter, far: Mads Møller, StågerupMette Marie *15.02.1823Hans Larsen, 33, gårdfæster, Ø. Skerningeoo Anne Rasmusdatter, 27, (Rasmus Juuls), 22.10.1831Hans Christian Larsen, 33, Tvedoo Anne <strong>Peder</strong>sdatter, 27, tj. Beierholm, 25.04.1846Hans Møller Larsen, Stenstrup, murer Skovmarkenoo Rasmine JensenLars *18.10.1855Maren Kirstine *13.01.1858Johanne Cathrine *30.08.1860Sara *04.10.1862Jensine *15.11.1864Johannes *17.03.1868Karen Kirstine *16.11.1870Jens Møller Hansen *14.04.1873Anne Marie *12.11.1875Hans Jørgen Larsen, hmd., <strong>Ollerup</strong>oo Karen Kirstine HansdatterLaurine, 7 år +11.05.1861Lars *14.06.1860Christen *28.08.1862Laurine Magdalene *23.07.1866hst. Karen Kirstine Hansdatter, 46 +14.06.1870Hans Lauritsen, Knarrebjergoo Christine JacobsenJacob +22.05.1867 *08.11.1866Hans Lau tømmermand: se LauHans Liboriusenoo Kirsten Knudsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 14.11.1755


Anne Dorothea +16.06.1756 *Michi 1755Liborius*22.p.t.1757Knud *11.12.1763Jacob*3.juledatter1766Povel Abraham, tvilling +24.p.t.1769 *29.10.1769dødf. tvillingepige +29.10.1769 *29.10.1769Kirsten Knudsdatter, skifte Hvidk.05.06.1771, III-548oo Anne Nielsdatter, tjener i præstegdatter, 15.11.1771Hans Liboriusen, 83 +15.01.1804Hans Madsen, Heldager, trol. 5.p.pasch 1754, oo 6 p.t.1754oo Apelone Jensdatter, Hans Sandbergs enkeHans +pash.Chr.1755 *nr. 1 1755Apelone Sandbergs, 68 +25.05.1780Hans Madsen, <strong>Ollerup</strong>, 31 år +14.07.1761Hans Madsen, viet 06.12.1773oo Maren Rasmusdatter, ee Hans <strong>Peder</strong>sen, HimmerigNiels *20.04.1772Niels*18.pt.1774Maren Rasmusdatter, 58 +29.10.1783, Hvidk.IV-191oo Karen Hansdatterdødf. +ann.M.1785 * 1785Maren +10.pt.1786 *02.07.1786Mads +23.pt.1787 *21.pt.1787Hans*qvasim.1791Mads +16.pt.1791 *18.pt.1790Hans Madsenoo Johanne Nielsdatter, Stågerup ee Hans Bøgh, 29.05.1777Jacob*cantat1778Kirsten *15.07.1781Anne Sophie +mihi 1787 *24.03.1785Hans Madsen, gdm. 43 +20.02.1788Hans Madsen, Kirkebyoo Bodil Erichsdatter, ee Simon Henrichsen, 10.12.1777Simon+2.pepiph 1778 *dec.1777Hans Madsen, gdm., 29 +ascens 1778, Hvidk.IV-111Hans Ditlev Madsen, 24, gårdfæster Ballenoo Mette Kirstine Jørgensdatter, 20 1/2, Stågerup, 14.01.1837Hans Madsen, Ø. Skerninge udlagtmor: Maren NielsdatterRasmus Hansen *04.01.1843Hans Madsen, 33 1/2, inds. Knarrebjergoo Anne Margrethe Andersdatter, 23, 11.05.1849Maren *30.03.1849Anders *27.03.1852Hans <strong>Peder</strong> Madsen, tj. Frørup, udlagt


mor: Anne Sophie DitlevsdatterAnne Kirstine Hansen *07.03.1857Hans Marchusen, Vester Skerningeoo Karen Hansdatter, 2. onsdag i fasten 1712Hans Marcussen, 23 år, tjente Lars Jacobsen, +21.01.1771Egeskov VI-(1771)Hans Marqvardsen, boelsmand, Skovmarkenoo Johanne Margrethe HansdatterMarqvar *22.07.1845Maren *13.03.1847Hans Christian, 4 år +12.02.1854 *15.02.1850Birthe Marie *18.05.1852Hans Christian *26.06.1855Rasmus *24.03.1858Niels <strong>Peder</strong> *05.02.1861Hans Martinusen, smedesvend, Ulbølle, udl.mor: Karen AbrahamsdatterHans Abraham *28.12.1829Hans Mathiasen, bødkeroo Mette MortensdatterSeverine *08.06.1812Hans Michelsen, 35, tjente Anders Buch, +20.05.1763, Hvidk.III-206Hans Mortensen skræder i <strong>Ollerup</strong> +30.05.1684Hans Mortensen, rytterHendrich*2.adv.1689Hans Mortensen af Dongshøjrupoo Johanne Nielsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 20.12.1767Hans Mortensen, hmd. Skovmarkenoo Lucie Madsdatterhjemmedøbt søn +11.pt.1782 *1782Mads *11.01.1784Karen +06.06.1794 *16.05.1785Sara*10.pt.1787Hans*2.pt.1789Anne Marie*septur.1792Rasmus *06.06.1794Hans Mortensen, 65 +03.07.1818Hans Mortensen, 31, smed, Sørupoo Anne Marie Madsdatter, 28 1/2, 07.08.1853Hans Mortensen, 26 3/4, sømand, Ulbølleoo Anne Margrethe Rasmussen Møller, 05.01.1866


Hans Mouritsen, 31, Hundstrupoo Anne Marie <strong>Peder</strong>sdatter, 31 (<strong>Peder</strong> Lykkkesens), 13.12.1823Hans Nielsen i <strong>Ollerup</strong> +10.12.1681Hans Nielsen, Stågeruphst. 73 år +06.10.1706oo 2 Anna Hansdatter, ee Anders <strong>Peder</strong>sen, Egesk.sk.IV-61Hans Nielsen, 85 +27.12.1728Hans Nielsen, Ladegårdoo Maren Hansdatter, 21.p.t.1710, ee Laurs HansenHans*20.pt.1711Laurits +27.09.1716 *5.pt.1713Inger+04.10.1716 *3.p.påsk.1715hst. Maren Hansdatter, 36 +<strong>19.</strong>07.1716, Egesk.III-158hans fæstemø Anna Hansdatter, 25år/3mdr, +05.10.1716steddatter Maren Lauritsdatter 9 1/2, +14.10.1716oo Mette Rasmusdatter, 29.03.1717 (Rasmus Ditlevsens)Niels, 24 år +20.03.1742 *01.01.1718Rasmus +24.12.1719 *18.10.1719Maren +03.11.1720 *29.09.1720Inger *14.12.1721Maren *23.01.1724Simon +20.10.1726 *06.10.1726Simon +11.04.1728 *25.01.1728Anne *02.04.1730Rasmus +rogate 1763 *28.12.1732Hans Nielsen 63 år 9 mdr. +12.02.1742, Egesk.V-270enken Mette Rasmusdatter, 51 år +21.02.1742, Egesk.V-170Hans Nielsen, kudsk på Nielstrup, udl.moder: Ane Kirstine Hansdatter, tj. Andreas GrønningAnne *14.07.1726Hans Nielsen, skibskarl, udl.moder: Anna AndersdatterMarie Cathrine *06.07.1735Hans Nielsen, V. Åbyoo Anne Margrethe Frandsdatter, Fuglehavhus, 18.07.1738(Frands Simonsens datter)Hans Nielsen, <strong>Ollerup</strong>dødf. søn +28.05.1743 *28.05.1743Daniel Pejter *21.08.1748hst. Anne Danielsdatter, 52 +03.09.1759, Hvidk.II-267oo Karen Nielsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 10.12.1759Rasmus *28.09.1760Karen Nielsdatter, 30 år +oculi 1761Maren *18.09.1763Mads *03.05.1765Hans Nielsen af Sørupoo Anna Christiansdatter, 22.12.1762, Mads Hansens enke


Hans Nielsen, tjener i SvendborgRasmus *14.07.1765Hans Nielsen, tærsker på Nielstrup, 54, +festo ann.1771Hans Nielsen Bisgaard fra Egenseoo Maren KnudsdatterRasmus *28.05.1780Hans +08.03.1786 *29.07.1781Niels +10.03.1784 *01.02.1784Anne Kirstine +17.pt.1787 *16.05.1785Niels *03.04.1787Hans +27.10.1796 *8.pt.1789Jørgen*16.pt.1791Anne Kirstine *<strong>19.</strong>04.1796Hans Nielsen Bisgaard, 74 +24.04.1821Hans Nielsen, gdm., enkemand, Egenseoo Karen Jensdatter, Nielstrup, 09.07.1802Hans Erik Nielsen, Stågerup, fiskeroo Ellen JørgensdatterChristian *16.07.1803Jørgen *21.07.1805Hans Nielsen Pave, 39, Bromarken, gdm. Skovmarkenoo Karen Hansdatter, 20, ee <strong>Peder</strong> Jørgensen, 24.10.1818<strong>Peder</strong> *07.07.1819Niels *27.02.1821Bodil Marie *12.05.1823Hans *29.11.1825Lars *23.04.1828Mette Sofie *07.03.1831Anders +06.01.1837 *06.07.1835Anders Jørgen *04.05.1838Anne Kirstine *17.04.1841Christen *21.01.1844Hans Nielsen Pave, 67 +28.06.1845Hans Nielsen, 29, træskomand, V. Skerninge, inds. Skovmarkenoo Else Nielsdatter, 29, <strong>19.</strong>11.1828Johannes +16.10.1833 *25.04.1831Anders +05.08.1834 *07.02.1834Johannes *15.09.1834Lars Christian *03.01.1838Maren *10.05.1841Hans Nielsen, 53 1/2, +27.01.1853Hans Nielsen, gdm., Bromarkenoo Karen JensdatterMaren, 21 +17.09.1856 *ca. 1835Anne Margrethe, 15 +09.06.1855 *ca. 1840Jens *<strong>19.</strong>03.1843


Hans *<strong>19.</strong>08.1848Rasmus *14.06.1850Sofie *12.02.1854Hans Nielsen Møller, bødker i jordemoderhusetoo jordemoder Elise JochumsenFrederik Christian +03.07.1842 *16.07.1839Frederik Christian Møller *18.12.1842Hans Nielsen Møller, 39 1/2, +03.06.1843Hans Nielsen Heldager, tj. Nielstrup, udlagtmor: Johanne Kirstine RasmusdatterAnne Marie Hansen *06.11.1844Hans Nielsen, tj. Lehnskov, udlagtmor: Abelone HansenKaren Johanne Hansen *23.02.1853Hans Nielsen, Ulbølleoo Maren HansdatterJens, 12 år +18.12.1866Anne Margrethe *08.05.1862Christen *02.01.1865Jens *22.05.1870Hans Olufsen, <strong>Ollerup</strong>Jørgen +H3foldatter1688*3.s.faste 1688Anna *01.07.1689Marie*2.pt.1692Anne Cathrine (+ i sengen) +18.04.1695 *3.juledatter1694Laurits*2.p.epiph.1696Mette +14.08.1705 *H3fold.1699Niels*chr.himf.1702Magdalene +6.pt.1704 *3.s.faste 1704hst. Kirsten Lauritsdatter, 68 +24.08.1732Hans Olufsen, 74 +14.12.1732Hans Olsen Ploug, 75 +16.08.1845almisselem i fattighusetHans Olsen, 28, tj. Stågerupoo Inger Kirstine Rasmusdatter, 26, 05.12.1840Hans <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong> +02.05.1685Anna Hans <strong>Peder</strong>sens, 80 +14.08.1693Hans <strong>Peder</strong>sen, tjenestekarl, udl.moder: Maren ChristensdatterRasmus*2.juled.1690<strong>Peder</strong>+1.p.epiph.1691*2.juled.1690Hans <strong>Peder</strong>sen, SkovsgårdGertrudhustru (Karen Mortensdatter) 58oo 2 Anna Hansdatter*ca.1663+29.04.1697, Egesk.I-161


Hans Skovsgård, 58 +30.11.1707, Egesk.II-147Anna Hansdatter, 73 +05.04.1713Hans <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>Anna Sophie +<strong>19.</strong>07.1722 *29.03.1722Hans *24.06.1723Hans <strong>Peder</strong>sen, Stågerupbror Niels <strong>Peder</strong>sen, 43 år/3mdr/8dg. +11.05.1732Hans <strong>Peder</strong>sen, 57 år 7 mdr 14 dg.+13.06.1744, Egesk.V-330værende hos unge Rasmus <strong>Peder</strong>sen i StågerupHans <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>, HimmerigJens +<strong>19.</strong>03.1749 *03.05.1748Albert +24.09.1750 *13.04.1750Jens * 09.07.1751Anne Marie*1.adv.1753Karen*septurag.1757hst. Karen Jensdatter, 47 +misiri 1767, Hvidk.III-336oo Maren Rasmusdatter, 27.11.1767, Anders Hemmedrups enkeAnders +judice 1769 *15.02.1769Rasmus +21.01.1771 *06.01.1771Hans <strong>Peder</strong>sen, 64 +06.12.1772, Hvidk.IV-23enken oo Hans MadsenHans <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>, 26 +1.p.epiph 1786Hans <strong>Peder</strong>sen, gev. soldat, udl.oo Anne Marie Larsdatter, 01.11.1800Lars *15.09.1799Hans Jørgen <strong>Peder</strong>sen, hmd. skræder, 51 1/2 +<strong>19.</strong>05.18817enken Birthe Larsdatter, 73 1/2 +24.06.1821Hans <strong>Peder</strong>sen, tømmerkarl, Svbg., udl.mor: Birthe Larsdatter<strong>Peder</strong> *13.06.1802Hans <strong>Peder</strong>sen, tj. Nielstrup, udl.mor: Birthe Marie Hansdatter: far Hans AndersenHans *21.06.1806Hans <strong>Peder</strong>sen, tj. Østrupgård, udl.mor: Karen Friedrichsdatter: far Friedrich Rasmussen<strong>Peder</strong> *06.09.1807Hans <strong>Peder</strong>sen Krag, enkem., Heldager, bror Ole <strong>Peder</strong>sen Krag, Mynderupoo Karen Jacobsdatter, lyst 15.10.1808Hans <strong>Peder</strong>sen Hovmand, 38, gdm., Bromarkenoo Marie Larsdatter, 21 (Lars Hansens), 01.06.1822Maren +10.12.1825 *15.02.1823Karen +27.12.1844 *06.04.1824Johanne +23.01.1826 *<strong>19.</strong>11.1825


Lars *25.12.1826Maren +05.03.1829 *10.03.1828Anne +06.10.1830 *16.04.1829<strong>Peder</strong> +28.02.1847 *15.05.1830Niels +22.02.1832 *22.11.1831Grethe Kirstine +05.12.1847 *15.02.1833Anders *21.09.1834Niels +22.06.1843 *11.10.1835Rasmus +26.07.1847 *10.07.1839Jens +08.06.1868 *26.07.1840hst. Marie Larsdatter, 47 2/3 +17.04.1849Hans <strong>Peder</strong>sen Hovmand, 75 +28.11.1858Hans <strong>Peder</strong>sen, 21, Syltemaen V. Skerningeoo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 25, 12.02.1825Hans <strong>Peder</strong>sen, 26 1/2, hjulmand, Stågerupoo Anne Dorthea Rasmusdatter, 26 1/2, 21.11.1825Karen *21.01.1827Anne Marie *25.04.1835hst. Anne Dorthea Rasmusdatter, 52 1/2 +27.01.1853Hans <strong>Peder</strong>sen, 63, døde i Maribo, +17.11.1861Hans <strong>Peder</strong>sen, 44, væver, Knarrebjergoo Karen Hansdatter, 33, 16.06.1832<strong>Peder</strong> *29.01.1833Hans <strong>Peder</strong>sen, tj. Tiselholt, udlagtmor: Anne Kirstine KnudsdatterApelone Hansdatter *31.12.1837Hans <strong>Peder</strong>sen, 24, mucicus i Svendborgoo Mette Marie Rasmussen Møller, V. Skr., 31.10.1868Hans Povelsen, <strong>Ollerup</strong>Gertrud +2.p.t.1712 *11.12.1711Rasmus +5.p.påske 1713 *12.05.1713Gertrud +5.p.påske 1713 *12.05.1713Hans Povelsen, Stågerupoo Karen Hansdatter, 22.10.1745hst. Karen Hansdatter, 53 +15.05.1754Johanne+3.pentac 1756 *p.x.og1756Karen+septurac 1759 *24.p.t.1758Anne +22.p.t.1760 *02.07.1760Christian *<strong>19.</strong>07.1761Hans Povelsen, 85 +12.03.1799hst. Karen Offersdatter, 88 +22.04.1804Hans Jørgen Poulsen, 26 1/2, inds. Skovmarkenoo Maren Johansdatter, 24, 26.11.1842Poul <strong>Peder</strong> Hansen *11.04.1842Marie Kirstine *20.09.1844Poul <strong>Peder</strong> *<strong>19.</strong>12.1846Anders *07.09.1849


Carl Johan *14.02.1853Jens <strong>Peder</strong> *24.08.1855Hans Rasmussen, StågerupJohanne*10.pt.1694Hans Rasmussen, skræder, Stågerup, 64, +20.11.1709Hans Rasmussen, smedoo Kirsten Hansdatter, trol.17.p.t.1700, viet 3.juled.1700Rasmus +06.08.1705 *michaelis 1701Gyde+14.02.1717 *6.p.påsk.1703Ingeborg +21.03.1717 *15.10.1704Else*22.pt.1706Jens +28.02.1717 *21.pt.1712hans moder Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 77 +15.08.1715hst. Kirsten Hansdatter, 69 +07.05.1736oo Maren Malene NielsdatterRasmus *24.09.1737Hans Rasmussen smed, 75 år +05.06.1741, Egesk.V-239Hans Rasmussen <strong>den</strong> yngre, <strong>Ollerup</strong>oo Sidsel <strong>Peder</strong>sdatter, 26.11.1724 (<strong>Peder</strong> Frandsens enke)Karen *18.08.1726Mads *13.11.1729Maren +01.02.1733 *21.12.1732Anna +01.11.1734 *17.10.1734<strong>Peder</strong> +05.09.1736 *18.12.1735Hans Rasmussen, <strong>Ollerup</strong>, 48 år +09.12.1741,Arre-Gel II-146enken oo Jørgen JespersenHans Rasmussen ?oo Mette Mortensdatter, 12.07.1733Hans Rasmussen af de fattige i Kirkeby, 60 år, +17.08.1742døde hos Christen Hansen i StågerupHans Rasmussen Hofmann, <strong>Ollerup</strong> (kudsk 25.3.1740)Anna +18.04.1740 *25.03.1740Johanne *04.08.1741Rasmus, 24 uger +13.03.1744 *1743Rasmus +25.08.1752 *03.09.1746hst. Anna Maria <strong>Peder</strong>sdatter, 51 +06.02.1750,Løjtv.I-58Niels Thor +22.10.1751 *09.11.1751Hans Rasmussen Hofman, 49år +09.02.1753Hans Rasmussenoo Anna Povelsdatter af Stågerup, 14.10.1743Hans Rasmussen, <strong>Ollerup</strong>oo Anna Andersdatter, 26.01.1750Anna Magdalene*18.p.t.1753<strong>Peder</strong>*21.p.t.1756Kirsten *28.08.1760hst. Anne Andersdatter, 41 +20.09.1762


oo Karen Larsdatter, Egebjerg, 29.12.1762hst. Karen Larsdatter, 43 +trin.1769Hans Rasmussen, hjulmandoo Gertrud <strong>Peder</strong>sdatterAnders *06.01.1751Rasmus *pinse 1771Anne *jejun 1774Jørgen *30.10.1777Hans *10.06.1781Gertrud <strong>Peder</strong>sdatter, 51 +01.07.1784Hans Rasmussen, ny ?-mand på Hvidkilde, bødkeroo Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sdatter, 21.10.1763, Jacob Liborisens enkedatter (intet navn opgivet) *21.04.1765Mette*Joh.Bapt.1768Rasmus *17.05.1772Maren +15.09.1779 *<strong>19.</strong>10.1777Hans bødker, 72 +30.12.1790Hans Rasmussen smed, <strong>Ollerup</strong>hst. Anne Cathrine Andersdatter, 24, +11.10.1763barn +11.10.1763 *11.10.1763oo Kirsten Ipsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 27.06.1764Jeppe *02.09.1764<strong>Peder</strong> *12.06.1768Kirsten Jeppesdatter, 84 +12.03.1812Hans Rasmussen, 86 +29.10.1822Hans Rasmussen, gdm. Vester Skerningeenken Bodil Nielsdatter, 70 +01.08.1799gl. Hans Rasmussen i Hemmedruphuset, 80, +13.01.1813Hans Rasmussen, <strong>Ollerup</strong>, dragonoo Anne Christensdatter, <strong>Ollerup</strong>, 12.12.1766Christen +30.10.1767 *25.10.1767Maren +17.02.1771 *sep. 1768Christen *maj-juni 1771Maren *21.06.1772Bodil Christine +01.11.1775 *5.pt.1775Bodil Kirstine *11.08.1776yngste søn, 5 uger +Ann.Mar.1777Anne Christensdatter, 43 +01.03.1786oo Maren Clausdatter, 10.11.1786Anna*5.pt.1787Claus*22.pt.1790Maren Clausdatter, 66 +18.12.1812Hans Rasmussen Dragon, 80 +09.05.1814Hans Rasmussen Høj, hmd. Knarrebjergoo Anne <strong>Peder</strong>sdatterKaren *04.05.1783<strong>Peder</strong> +14.03.1787 *02.07.1786Mette Kirstine +septur.1791 *2.nativ 90


hst. 34 år+palmes.1793oo Maren Larsdatter, 31.05.1793Karen +24.01.1808 *20.07.1794Anne Marie *01.05.1798Maren *03.11.1800Rasmus *15.04.1803Hans Rasmussen Høg, 76 +22.12.1829Hans Rasmussen, bødkeroo Maren KnudsdatterKnud *23.05.1784Mette *27.11.1785Rasmus*15.pt.1788Rasmus ) (Anna ) trillinger +2.påske1791 (*2.p.påsk.91Johanne) (Rasmus *06.04.1795Hans Rasmussen Bødker, 79 +06.02.1833Hans Rasmussen, enkem., Egenseoo Diderike <strong>Peder</strong>sdatter, 05.11.1796Hans Rasmussen, ungk.oo Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sdatter, tj. Skovsgård, 08.11.1801Bertel *01.07.1802Anne Catrine *08.07.1808Hans Rasmussen, ungk. på Beierholmoo Sidsel Marie Christensdatter, tj. Rødkilde, 08.10.1802Hans Rasmussen, Kogtved, har købt jord i Oureoo Apelone Stephansdatter, 21.11.1807Hans Rasmussen, tj., udl.mor: Else NielsdatterNiels *09.09.1824Hans Jørgen Rasmussen, 53 +31.03.1845almisselem i fattighusetHans Jørgen Rasmussen, 33, enkem. Ø. Skerninge, hmd. Kohaugenoo Anne Sørensdatter, 23 1/2, 07.09.1839Karen *06.11.1847Søren +14.05.1853 *25.04.1850hst. Anne Sørensdatter, 36 1/4 +26.03.1852oo Maren Sørensdatter, 34, 24.07.1852Anne *01.07.1853Rasmus +21.02.1856 *25.01.1856Hans Rasmussen, 30, V. Skerninge, Skovmarkenoo Sidsel Rasmusdatter, 66, ee Poul Jensen, 07.02.1846hst. Sidsel Rasmusdatter, 81 +02.06.1860oo Maren Lisbeth <strong>Peder</strong>sen, 26, 24.11.1860Rasmus *29.05.1861Poul *18.01.1863


Sidsel *26.01.1866<strong>Peder</strong> *01.03.1868Johanne Marie *04.11.1869Hans Rasmussen, smed, Stågerupoo Anne Kirstine HansenInger Johanne *30.09.1863Hans Rasmussen, 40 1/2, enkemand, Hundstrupoo Karen Arentzdatter, 50, ee Mads Thomsen. 11.04.1866Hans Rasmussen, 37, tj. Nielstrupoo Kirstine <strong>Peder</strong>sdatter, 34, lyst 1866Jørgen *16.01.1869Anne Margrethe *28.06.1874Hans Henrich Riget: se RigetHans Frederik Simonsen, magisteroo Hanne Cathrine Skak på Skovsgård, 03.07.1789Hans Suhr, berider, SkovsgaardCaroline Hansine, 17 +09.10.1871Hans Svendsen, Stågerup, 70 +07.05.1695Hans Svendsen, landsoldat, Stågerupoo Karen Henrichsdatter, 17.02.1764, hos Rasmus DitlevsenAnne Cathrine *01.04.1764Mette*3.p.t.1765Henrich *23.08.1767Johanne Marie *08.04.1770Hans Sørensen, StågerupNiels*3.pt.1690Anne*2.pt.1693Kirsten*indescim.1696dødf. +1.p.påske 1700*1.p.påske 1700hst. Maren Bentsdatter, 60 +20.05.1716Hans Sørensen, 83 +02.12.1735Hans Sørensen, ungk., V. Skerningeoo Anne Marie Rasmusdatter, 22.02.1799Hans Sørensen, Trunderup, udl.mor: Maren Rasmusd: far Rasmus Møller, StågerupChristopher *25.05.1810Hans Peiter Sørensen, Kogtvedoo Anne Kirstine Vesterfløjtmands enke, viet 1778 i Sct.JørgenHans Sørensen, 33, gdm. <strong>Ollerup</strong>oo Lisbeth Poulsen, 36, Ø. Skerninge, 22.01.1853Hans Sørensen, 35 +02.03.1855


Hans Jørgen Thomasen, dragon, udl.moder: Marie AndersdatterMarie *22.11.1767Hans Thomsen, 47, Stenhugger, Svendborgoo Maren Nielsen, 32, 23.02.1867Hansen,Alexander Hansen, tj. Mullerup, udl.Alfreda *30.05.1889mor: Johanne Povline Nielsine KnudsenHansen,Anders Hansen, hmd. Bromarkenoo Maren RasmussenHans <strong>Peder</strong> *29.12.1871Hansen,Anders Hansen, Egense, udl.Frederik *30.10.1885mor: Povline Fritsine BrettschneiderHansen,Anders Christian Hansen, Stenstrup, udl.Johanne Catrine *02.08.1876mor: Maren Kirstine HansenHansen,Anton Henrik Hansen *28.07.1882far udl. Rasmus <strong>Peder</strong>sen, møllersv. Trolleborgmor: Sofie Marie Hansen, Vester SkerningeHansen,Christen Conrad Hansen, 26 3/4, væver (Hans Jacobsen)Johan Casper Liebtrau *10.01.1875oo Anne Johanne Ernestine Sofie Liebtrau, 21, 13.12.1876Julie Vilhelmine Frederikke *20.12.1876Hans Jacob *07.04.1879Oluf Bernhard Conrad *11.02.1881Karen Christine Mad<strong>sl</strong>ine *14.03.1883Jørgen Sofus Reinholdt *12.01.1885Christen Conrad *29.09.1886Henriette Marie *24.05.1888Betty Margrethe *12.11.1890Hansen,Christen Thomas Hansen, 29 1/2, tj. Hvidkildeoo Rasmine Rasmussen, 25, 26.11.1859Anne Marie Hansen *21.10.1853Maren Hansen *22.10.1859dødf. pige +10.02.1862Albrecht Laurits *21.04.1863Rasmus <strong>Peder</strong> *02.03.1866Anne Kirstine (21.1.1916: Hassum) *21.12.1868Augusta Emilie *08.08.1871


Johan Frederik *24.04.1874Chatrine Andrea *07.09.1876Claus Christian *.12.1877Andrea Martine *28.08.1880Hansen,Hans Hansen, Skovmarkenoo Anne Marie AndersenKaren Marie *04.10.1869Hansen,Hans Hansen, 25 3/4, gdm., Bromarkenoo Karen Marie Hansen, 22, 27.06.1874Hans <strong>Peder</strong> *10.09.1875Niels *24.12.1876Karen Marie Cathrine *08.06.1879Rasmus *13.12.1881Anne Catrine *<strong>19.</strong>03.1884Lars Juel *09.04.1886Hansen,Hans Hansen, hmd. Sørupoo Karen ChristensenKaren Sofie *21.09.1875Hansen,Hans Hansen, 33, tj. Svendborg, 14.05.1876,inds. Hemmedrup<strong>Peder</strong> *15.10.1875oo Hansine Rasmine <strong>Peder</strong>sen, 20 (<strong>Peder</strong> Christensen)Anton *01.07.1877Johanne Marie *02.09.1879Anne Margrethe *01.11.1881Hans Christian *21.09.1883Rasmus Jørgen *22.11.1885Christen *20.06.1888Hansen,Hans Hansen, tj. hvidkilde, udlJohanne Marie *08.11.1886mor: Anne Marie ChristensenHansen,Hans <strong>Peder</strong> Hansen, 21, Bejerholmoo Karen Christine Sørensen, 23, <strong>Ollerup</strong>, 01.08.1889Hansen,Henrik Hansen, væver, hmd., V. Skerningeoo Karen HansenEsbern *27.11.1889Hansen,Henrik Mogensen Hansen, 28, møllersvend, Svendborg, 04.04.1884oo Martine Rasmine Nielsen, 28, syerske Stensero


Hansen,Henrik Hansen, Egense udl.Henriette Marie *15.09.1886mor: Abelone HansenHansen,Jens Hansen, tj. Trolleborg, udlMaren Albertine *16.02.1881mor: Hansine <strong>Peder</strong>senHansen,Jens Christian Hansen, tj. Beierholm, udlagtmor: Anne Marie NielsenHans Jacob Hansen *09.01.1849Hansen,Jens Christian Hansen, tj. NielstrupMathilde Caroline *22.05.1888mor: Anne Marie ChristensenHansen,Jens Christopher Hansen, i fattighuset, 38 1/4, skræderoo Kirsten Madsdatter, 34, 17.09.1863Marie Kirstine +08.05.1864 *04.05.1864Iverla Martine *13.05.1865Hansen,Jeppe Hansen, tj. Egense, udl.Karen *31.01.1875mor: Karen RasmussenHansen,Johannes Hansen, Stågerup, 31 3/4oo Karen Sørensen, 38 ee Niels Esbensen, 16.06.1866Mette Kirstine *06.06.1867Hansen,Josefine Hansen *16.12.1845mor: Maren Hansdatter af Herringeudl. Jens Nielsen TåsingeHansen,Jørgen Hansen, 44, enkemand, hmd.oo Kirsten <strong>Peder</strong>sen, 26 1/4, 14.02.1879Hans Christian *23.07.1879<strong>Peder</strong> Andreas *12.09.1881Emma Kirstine *22.07.1885Alfred Thorvald *05.08.1887Hansen,Jørgen Hansen, 24, tj. Svendborg, 21.10.1879, hmd. Sørupoo Abild Kirstine Rasmussen, 31 (plejefar Jørgen Larsen)dreng død lige efter fødsel *01.01.1881Mette Marie Gjertrud *07.04.1883Hans Jørgen (14.05.1907: Bregnedal) *16.09.1885


Hansen,Jørgen Hansen, inds.oo Anne Marie HenriksenCarl Marius *08.10.1882Hansen,Lars Hansen, på Beierholmoo Gertrud Ulrike AndersenJørgen Christian *18.01.1853Carl Johan +13.03.1856 *13.12.1855dødf. pige +13.04.1857Karen Johanne *<strong>19.</strong>05.1860Laurits *<strong>19.</strong>07.1863Hansen,Lars Hansen, væver, Rødme udlagtmor: Marie Sofie HansenMarie Kirstine Hansen +24.04.1867 *12.09.1865Hansen,Lars Hansen, 31, inds., enkemand, Hundstrupoo Mette Kirstine Jensen, 25 (Jens Kudsk), 01.03.1872Hansen,Lars Hansen, murer, Knarrebjergoo Anne Kirstine <strong>Peder</strong>senHans Thorvald (04.04.1910: Handbjerg) *10.09.1878oo Anne Christine OlsenAndrea Catrine *26.02.1881Marie Elsine *<strong>19.</strong>04.1884Laurits <strong>Peder</strong> *06.04.1886Lavrits <strong>Peder</strong> *20.11.1888Hansen,Lars Hansen, træskomand, Skovmarkenoo Anne Margrethe FrederiksenJohan Frederik *03.04.1888Hansen,Lars Nielsen Hansen, V. Skerninge, 28 3/4Hans Hansen *08.08.1862oo Karen Marie Andersen, 28, 01.12.1863Abelone *03.07.1865Anders +<strong>19.</strong>01.1870 *13.10.1867Anders *04.08.1870Rasmus *05.04.1873Johanne Marie *09.04.1876Hansen,Mathilde Vilhelmine Hansen *22.10.1877udl <strong>Peder</strong> Jensen, Hvidkildemor: Hansine Hansen, SvendborgHansen,


Niels Hansen, Ulbølle 27, fra Nygårdoo Maren Nielsen, 28 (Niels Hansens Ulbølle), 08.05.1869Mette Marie *24.11.1871Hansen,Niels Hansen, tj. Kværndrup, udl.Abelone *<strong>19.</strong>06.1876mor: Anne Marie <strong>Peder</strong>senHansen,Niels Christian Hansen, Grusmosen, 28 (fra Egebjerg)oo Christine <strong>Peder</strong>sdatter, 41 ee Jørgen Erlandsen, 10.07.1868Martin *03.01.1869Lars <strong>Peder</strong> *01.04.1871stedsøn Lars Olsen, 1 1/2 +23.03.1870stedsøn Niels <strong>Peder</strong> Jørgensen, 14 +18.6.1870Hansen,<strong>Peder</strong> Hansen, gdm.oo Anne Kirstine PoulsenPoul *30.11.1865Hansine Marie *06.06.1867dødf. dreng *15.05.1872Hansen,<strong>Peder</strong> Hansen, hmd. Kohaven, (Hans Jeppesens)oo Karen Nielsen, 25, 08.02.1861Anne Marie Pauline *07.06.1861Hans Jeppesen Hansen (31.12.1904: Jeppesen) *31.08.1864hst. Karen Nielsen, 33 3/4 +14.04.1869oo Sofie Amelie Larsdatter, 35, 17.11.1871dødf. pige *03.05.1875Karen Dorthea Margrethe Jeppesen *30.04.1877Hansen,<strong>Peder</strong> Hansen, Skovmarken, udl.Bodil Marie *02.03.1872mor: Karen FrandsenHansen,<strong>Peder</strong> Hansen, 28, <strong>sl</strong>agter, Herrestedoo Karen Marie Nielsen, 27, Herrested, 03.1.1874Hansen,<strong>Peder</strong> Hansen, 27, Stågerupoo Marie Michaelsen, 25, gårdejerske, Stågerup, 10.06.1881Hans Michael Jens Markus *25.06.1885Hansen,<strong>Peder</strong> Hansen, tømmer, inds. Kohaveoo Rasmine <strong>Peder</strong>senMaren Kirstine *28.01.1882Hans Frederik *05.12.1884Povl *10.10.1887Jacob <strong>Peder</strong> *25.10.1890


Hansen,Povl Hansen, 34, tj. HvidkildeMargrethe Caroline *10.09.1880oo Karen Rasmussen, 19 1/2, (Rasmus Nielsen), 18.11.1880Hansen,Povl Hansen, 23 (gdm. <strong>Peder</strong> Hansen)oo Sidsel Hansen, 22 1/2 (Hans Rasmussen), 26.10.1888Hansen,Povl Hansen, gdm. Ø. Skerningeoo Laurence Marie <strong>Peder</strong>senMaren *02.02.1888<strong>Peder</strong> *05.06.1889Johanne Marie *04.03.<strong>1891</strong>Hansen,Rasmus Hansen, 53, hmd. enkem., V. Skerninge, 15.07.1876oo Johanne Kirstine Nielsen, 49 3/4, ee Rasmus JespersenHansen,Rasmus Hansen (Hans Rasmussen), 22.03.1889<strong>Peder</strong> Christian *12.12.1877oo Anne Kirstine <strong>Peder</strong>sen, 26 1/2 (<strong>Peder</strong> Rasmussen)Hansen,Rasmus Hansen, Bejerholm, udl.Rasmus Johannes *05.09.1889mor: Bodil Marie HansenHansen Brandt,Lars Hansen Brandt, tj. 26 1/2, tj. Stågerupoo (Anne) Marie Jensen, 26 1/4, 08.04.1868Jens Hansen +02.11.1867 *31.07.1864Hansen Slot,Hans <strong>Peder</strong> Hansen Slot, hmd. Knarrebjergoo Jesperdine Margrethe Anna Ketora MogensenHarald (30.11.1904: Sloth) *30.07.1890Hansen Slot,Jørgen Hansen Slot, Stågerup, 30oo Maren Madsen, 27 1/4, 01.02.1862Hans <strong>Peder</strong> (30.11.1904: Slot) *21.04.1862Mette Kirstine +29.05.1865 *03.11.1863Mette Kirstine *21.07.1865Mads (30.11.1904: Slot) *16.07.1869Margrethe Martine *24.10.1867Rasmus *13.12.1871Rasmus (15.11.1904: Sloth) *16.08.1873Jens (14.04.1904: Sloth) *28.06.1876Marie Abelone *15.06.1878Hansen Slot,


Rasmus Hansen Slot, 35oo Karen Schjær, 36, 14.10.1862dødf. pige +12.07.1863Harries,Theodor Otto Harries, 30, forvalter Hanstedgård,<strong>19.</strong>09.1882oo Andreasine Sofie Andersen, 30 3/4 (møller Andersen)Hein,Joachim Conrad Hein, fisker v.Hvidkildeoo Anne Marie OttesdatterAnne Catrine*11.pt.1787Johan Henrich *31.10.1789Apelone*septur.92Christiane*trin.1794Christine Margrethe *01.01.1797fisker Hein, 37 +04.10.1798enken Anne Marie Ottesdatter, 76 +01.06.1838Hein,Johan Heinrich Hein, af Pløn, 67 +18.02.1785Var hos sønnen, havde været forpagter af <strong>den</strong> Plønske sø.Han kom hertil i fjor.Ane Catrine Hedevig Hein, 58 +08.12.1785Helle Iversen, <strong>Ollerup</strong> +08.09.1684Henning Hansen, skomager, 67år 8 dage, +21.02.1734Henrik, møller, Urte mølleAnders *15.03.1699HenrikAnders Henriksen Lund, 1 år 9 uger, +11.10.1705var i præstegår<strong>den</strong>Henrik i Sallinge, udl.mor: Mette Catrine Christensdatter fra Kristrup gods, Jyll.Else Johanne *14.06.1778HenrikMaren Henriksdatter, 36 +29.08.1861fattiglem hos farbror Poul Jensen i EgenseHenrich Sølfbjerg, 70 +23.01.1756Henrik Berentsen, ÅhusetAnna*25.pt.1712Henrik Caspersen, tj. Beierholmoo Karen Hansdatter, hos Claus <strong>Peder</strong>sen. 1.p.påske 1713Anna Maria *5.p.påske 1713Henrich Christensen, tj. Sørup, udl.mor: Anne Kirstine <strong>Peder</strong>sdatter


Anne Margrethe *24.12.1825Henrik Hansenoo Maren Jacobsdatter, trol.1.p.H3K, 1699, viet 02.06.1699Henrich Hansen, udflytter fra Mynderup, hmd. skyttehst. Maren Rasmusdatter, 78 +05.06.1812oo Maren Rasmusdatter: far R.Rasmussen, Mynderup,lyst20.6.1812hst. Maren Rasmusdatter, 59 +09.06.1826Henrik Hansen skytte, 85 1/2 +18.11.1837enken Johanne Andersdatter, 83 +14.01.1862Henrich Hansen Riget: se RigetHenrik Jacobsenoo Johanne <strong>Peder</strong>sdatter, 25.07.1706oo Maren Jacobsdatter, 22. p.t.1715Henrik Jacobsen, <strong>Ollerup</strong>, 53 år/7uger, +03.08.1724Henrik Jonasenoo Else Jensdatter (David Lauritsens enke), 30.12.1719hst. Else Jensdatter, 48 +24.06.1724oo Anna Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 10.06.1725Ellen *20.01.1726Henrik Jonasen, <strong>Ollerup</strong>, over 70, +15.07.1732Henrik Johansen, Stågerupoo Anna Jensdatter, 26.06.1753 oo 1: Christen ?Christen*2.epiph.1754Jens *virid 1756Mads *13.03.1759Maren*20.p.t.1761Hans *25.02.1767Henrik Johansen, 44 år +02.07.1773,Egesk.VI-(1773)Henrik Jørgensen, 44 +4.p.påske 1698Hendrich Jørgensen, <strong>Ollerup</strong> +05.10.1683Henrik Madsen, <strong>Ollerup</strong> (Høj) FogedHans+1.p.epiph 1694 *13.pt.1693hst. 27 år 5 mdr. +2.pinsedatter1695Hans *exaudi 1696Anders*18.pt.1697<strong>Peder</strong>*6.p.t.1699Maren +8.p.t.1701 *trin.1701Rasmus *6.p.påske 1702Jens*25.pt.1703Mette*11.pt.1706Anne*septurag.1709Kirsten +01.09.1728 *11.pt.1712Mads *trin. 1715hst. Margrethe Hansdatter, 52 +26.04.1722Hendrik Madsen, 78 år +07.08.1740enken Maren Mikkelsdatter, 66 år +28.12.1743


Hendrich Madsen, bødkerMads *23.02.1721<strong>Peder</strong> +<strong>19.</strong>08.1731 *31.10.1723Anne *03.11.1726Jens *11.12.1729<strong>Peder</strong> *02.03.1732Niels *06.07.1735Bodil Jørgensdatter, 43år/3mdr/2uger, +14.02.1736,Niels.I-45oo 2 Maren Hansdatterdødf. søn +06.01.1737 *06.01.1737dødf. søn +<strong>19.</strong>02.1738 *<strong>19.</strong>02.1738Anders *07.05.1739Johanne +04.11.1741 *15.02.1741Henrik Madsen, bødker, 49 1/2 +08.11.1741,Niels.I-63Henrik Madsen, hmd. Stågerup Mark, 55, +02.01.1868enken Maren Christensdatter, 64 +10.10.1869Henrik <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>oo Agate Nielsdatter, 18.05.1717, ee Søren SørensenInger +<strong>19.</strong>04.1718 *10.04.1718hst. Agate Nielsdatter, 58 år +14.03.1742,Hvidk.I-387Henrik <strong>Peder</strong>sen, skræder, 51/9mdr.+24.01.1742,Hvidk.I-392Henrich Rasmussen Blome, på Nielstrup,35, +05.08.1808Rasmus Blomes søn fra EgebjergHendrich Barcher Skam, udl.moder Anna RasmusdatterMaren*25.p.t.1683Henrich Wendt, murmester: se WendtHerman møller i Orte MølleAnne Tergelsdatter, 86 +26.07.1786Herman Henriksenoo Maren Rasmusdatter<strong>Peder</strong>*10.pt.1774Karen, 9 år +20.pt.1779Rasmus *24.08.1777Henrik *11.02.1781Maren Rasmusdatter, 40 +trin.1785, Hvidk.IV-217HofmanMaren Hofmans, 79 +21.10.1688Horne, sognedegn i Egenseoo Karen Falk i præstegår<strong>den</strong>, 26.05.1802von Hove,Jørgen Ernst von Hove, til Nielstrupoo Anne Cathrine Nissen, trol.28.04.1697, viet 26.05.1697hst. Anne Catrine Nissen, 59 +<strong>19.</strong>07.1713


Ide Sophie +12.03.1728 *24.09.1726Jørgen Ernst von Hobe +31.01.1749,Svg.II-799til Nielstrup, født 26.5.1666Hytteballe,Niels Nielsen Hytteballe, 77 +23.12.1841hos svigerfar <strong>Peder</strong> DitlevsenHytteballe,Niels Hytteballehans svigermor Johanne Henrichsdatter, 71, +03.06.1809ee Niels Henrichsen, EgenseHøj: se: Eriksen, Hans EriksenHørnlein,Theodor Hørnlein, bageroo Vilhelmine DreierFrederik Christian Vilhelm Julius *26.12.1859Inger Sørensdatter, <strong>Ollerup</strong>, 60 år, +4.adv.1715Iver rytter i <strong>Ollerup</strong> +1.p.epiph. 1711Iver Hansen, <strong>Ollerup</strong>Hans*nytårsd.1699Knud*2.påsked.1705Christen*3.juled.1706Iver Hansen, <strong>Ollerup</strong>, 50 +16.07.1711Iver Jensen, StågerupHans *20.12.1702Rasmus *20.12.1703barn +21.01.1703Jeppe Jensen, Stågerup, 78 +24.09.1730Iver Iversen, <strong>Ollerup</strong>, 16 år +10.pt.1703Jacob corporal, <strong>Ollerup</strong>David Simon Frederik +05.06.1709 *15.pt.1708Jacob Christensen, sognepræstoo Margrethe Christence BehrOttilia Sofie Cicilia *14.09.1799Jacob Christensen, 63 3/4 +15.09.1821enken Margrethe Christence Behr, 79 1/2, +27.04.1839Jacob Cortsen, ungkarl, hmd. og væveroo Anne Jensdatter, enke Svbg., 09.02.1802Johanne Marie) *17.01.1804Niels ) *17.01.1804Karen Johanne *24.05.1805Jacob Cortsen, 60 +27.12.1827


Jacob Hansen, Ærøskøbing, udl.moder: Anna Povelsdatter til huse hos Henrik Madsen, bødkerChristopher *11.02.1724Jacob Hansen Stær, Troense, Tåsinge, udl. (gift mand)moder: Anna PovelsdatterHans *27.08.1724Povel +<strong>19.</strong>01.1727 *15.12.1726Jacob Hansen på Nielstrup, væveroo Kirsten Rasmusdatter, tj. Orte Mølle, 10.05.1810Anne Sofie *17.05.1810Birthe Marie *22.09.1812Maren *30.01.1815Karen *14.08.1817Anne *18.03.1820Kirsten Petrine *04.07.1822Hans *<strong>19.</strong>12.1825hans mor Anne Nielsdatter 78 +03.11.1819hst. Kirsten Rasmusdatter, 69 +24.03.1852Jacob Hansen, 24 boelsmand, Skovmarkenoo Rasmine <strong>Peder</strong>sdatter, 26 1/2, 29.11.1854Jacob Jensen, smedoo Margrethe RasmusdatterMargrethe *23.01.1709Jacob Jensen, smed, 70 år +02.10.1740enken Margrethe Rasmusdatter, 73 år, +<strong>19.</strong>03.1747Jacob Jensen, <strong>Ollerup</strong>oo Mette HansdatterLaurits *02.12.1701Karen*24.pt.1703hst. 29 år+7.p.t.1705Mette Hansdatter, Egesk. skifte, 13.04.1707, II-134Jens *17.02.1732Mette +11.pt.1753 *14.02.1734Anna *12.08.1736Laurits *11.02.1740hst. Anna Madsdatter, 60 +10.11.1730Jacob Jensen, <strong>Ollerup</strong>, 70 +23.12.1750Jacob Jensen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Andersdatter, 2.p.påske 1703Jacob Jensen, 38 +palmes.1706Jacob Jensen, kudsk på Lykkesholm, udl.mor: Kirsten Poulsdatter: far Poul hjulmandJens +10.06.1822 *30.04.1817Jacob Johansen, tømmermester,31, Svindinge, møllebyggeroo Maren Rasmusdatter


Maren +23.04.1842 *20.12.1820dødf. ) +28.12.1823 *28.12.1823Rasmus) +29.12.1823 *28.12.1823Rasmus 8 3/4 +13.10.1833svoger Hans Christensen Post, Egense, 50, +11.10.1837Jacob Johansen, 58 +10.12.1842enken Maren Rasmusdatter, 61 +16.12.1850Jacob Jørgensen, Stågerupoo Maren JensdatterKaren*21.pt.1774Jacob Liboriusenoo Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sdatter, 07.01.1757Liborius +qvasim.1757 *lætare 1757<strong>Peder</strong> *nr.11 1759Liborius *25.06.1762Jacob Liboriusen, 40 +04.04.1763,Hvidk.III-201enken oo Hans <strong>Peder</strong>senJacob <strong>Peder</strong>sen af Vester Skerningeoo Anna Thomasdatter, Stågerup, 21.06.1747Jacob Rasmussen, fra Nielstrup, 70, +23.11.1717Jacob Rasmussen, smed, Stågerupoo Anne ChristensdatterMarenChristen *3.pinsedag 1681Anna Sophia *24.11.1684Johanne +07.07.1689 *4.p.påske 1689Magdalene *fastelavn 1691hst. 58 år+30.11.1707, Egesk.II-159oo 2 Karen Hansdatter (Egesk.IV-39)Jacob Rasmussen, Stågerup, 89 +03.03.1720Jacob Stephensen, udl.mor: Sidsel Hansdatter HemmedruphusetAnne Marie +05.10.1812 *25.06.1812Jacobsen,Hans Frederik Jacobsen, lærer, 31 1/2oo Margrethe Christence Schjær, 16 3/4, 11.02.1860David Schjær *05.12.1861Gertrud Christine *29.04.1863Johan Jacob +15.03.1865 *07.05.1864dødf. pige +03.10.1865Jacobsen,Laurits Jacobsen, Svendborg, udl.Lavrids Henrik *29.03.1885mor: Anne Sofie LarsenJacobsen,Rasmus Jacobsen, Møllebyggerhuset


oo Anne Margrethe JensenKaren *20.10.1880Jagd,Jens Henrik C.C. Jagd, captain Nyborgoo Dorthea Wilhelmine C.V. TornøeJens Wengel Tornøe Jagd *03.08.1852Jatho,Frederik Vilhelm Jatho, degn: se Frederik VilhelmJens rytterhans kone +27.02.1709Jens Stokkeby, langelænder, hos Thomas Madsen, +01.02.1814Jens Vestman, Stågerupsøn, 24 år +20.02.1689Jens Vestman, 83 +24.02.1689hst. Kirsten, 89 år +06.09.1694Jens Andersen afg. hst. Karen Rasmusdatter, 88 år +28.07.1741Jens Andersen Plov<strong>Peder</strong>, 5år/2mdr/3dage +30.09.1731 (*27.07.1726)Johanne +20.07.1731 *20.11.1729Johanne *20.04.1732Rasmus (+ i sengen) +02.01.1735 *24.10.1734Karen *13.11.1735Rasmus *15.02.1739Anna *23.01.1742Christine, 30 uger +17.06.1745 *24.11.1744hst. Kirsten Rasmusdatter, 68 +31.03.1762Jens Andersen, medhjælper, 74 +25.03.1763Jens Andersen, enkemand, Rødskebølleoo Karen Mortensdatter, 05.12.1812Jens Andersen, tj. Kirkeby, udl.mor: Karen <strong>Peder</strong>sdatter: far <strong>Peder</strong> Knudsendødf. dreng +08.04.1826 *08.04.1826Jens Andersen Slot, 32,oo Juliane Jensdatter, (Jens Marcussen), 10.11.1827Jens *28.08.1827dødf. dreng +18.09.1829 *18.09.1829hst. Juliane Jensdatter, 28 +22.09.1829Jens Caspersen, 24 1/2, tj. Rødkildeoo Johanne Cathrine Jensdatter, 24 1/2, tj., 25.03.1821Jens Christiansen Øbo, <strong>Ollerup</strong> (Christensen)


Christian*4.p.t.1756Niels *29.07.1764hst. Karen Erichsdatter, 48 +jub.1767,Egeskov 18.5.1767oo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, <strong>Ollerup</strong>, 13.11.1767Karen *14.02.1770Johanne *? 1776Jens Christiansen, skomagersv., Fåborg, udl.mor: Maren Hansdatter stuepige på NielstrupVilhelmine *20.01.1823Jens Christensen, 32oo Maren Hansen, 28, 02.10.1863Jens Ditlevsen, Stågerupoo Mette Rasmusdatter, Stågerup, 16.06.1763Ellen *01.04.1764Rasmus +08.06.1779 *27.03.1766<strong>Peder</strong> *15.02.1769Anne *01.03.1772Mette Sofie*23.pt.1774dødf. dreng +palm.1777 *palm.1777Karen +26.06.1779 *04.05.1778Maren *21.01.1781Rasmus *29.02.1784Jens Ditlevsen, 63 +09.03.1795Mette Rasmusdatter, 70 +17.12.1813Jens Eriksen, Øster Skerningeoo Kirsten Hansdatter, Nielstrup, 16.11.1742Jens Erlangsen, hmd. Bromarkenoo Karen LarsdatterOve Ernst +10.05.1868 *01.06.1849Lars (13.12.1904: Erlangsen) *17.04.1852Hans, 2 1/2 +18.08.1856hans mor Mette Jørgensdatter, 73 +30.11.1854Jens Hansen FiskerRasmus 10 år +07.07.1691Jens Fisker ? +17.09.1685Jens Hansen Fisker, 80, fattig +17.01.1716Jens Hansen, <strong>Ollerup</strong>oo Karen Rasmusdatter, 22.09.1709datter Maren Rasmusdatter, 11, +3.onsdag ifaste 1711Jens Hansen Hvid, Stågerupoo Karen Margrethe Iversdatter, 14.03.1717Birthe *02.07.1717Hans +17.09.1724 *15.11.1722Karen *20.02.1724Anna +18.09.1729 *03.07.1729Anna +29.07.1731 *27.07.1731Jens Hansen Hviid, 70/4mdr. +22.06.1743,Egesk.V-297


Jens Hansen Arebo, BeierholmAnne Kirstine *14.04.1719Jens Hansen, betler, 53 år +judica 1765var hos Hans Knudsen Stågerup. Hørte angivelig hjemme i BrylleJens Hansen, 25 (Hans Hansens) Skovgårdeoo Maren Hansdatter,27, 29.11.1829Anne *05.02.1830Hansine *24.09.1831Jens Hansen i <strong>Ollerup</strong> fattighusoo Anne Marie LauridsenFrederik (født i Bobjerg) +13.04.1845 *02.08.1844Jens Hansen, 22, V. Skerninge, hmd., Kohavenoo Bodil Dorthea Ottesen, 07.11.1845Hans *26.01.1846Otto *27.09.1847Christine *11.12.1849Karen *13.02.1852Maren *11.01.1854Hansine *09.04.1856Anne *25.05.1858Christen Slot Jensen *11.06.1861Jens Hansen, husmand, Stågerup/Lysbjergoo Mette CaspersenAnne Marie *06.12.1846hst. Mette Caspersen, 47 +10.07.1863Jens Henrichsenoo Karen Rasmusdatter i <strong>Ollerup</strong>, 22.10.1751Karen Rasmusdatter, 74 +03.05.1763Jens Henrichsen, 80 1/2 +20.05.1810enken Maren Jensdatter, 68 +28.07.1810Jens Henrichsen, Stågerupoo Anne Nielsdatter, enke, Stågerup, 11.07.1788Jens Ipsen, tj. i præstegår<strong>den</strong>oo Kirsten HansdatterKaren *10.09.1730Hans *03.02.1732Jens Ipsen, 42 +05.02.1736, Egesk.V-92hst. Kirsten Hansdatter, 40 år +<strong>19.</strong>02.1736, Egesk. V-92Jens Ipsen fra Rudme trol. 30.10.1753, oo 01.02.1754oo Marie Elisabeth Thorsdatter, Hans Rasm.Hoffmands enkehans fader Jep Ipsen, 75 +27.11.1765Jens Jepsen, 54 +08.06.1774Jens Jensen Buch, Stågerupbarn +09.03.1681


Morten *trin. 1682Jens *trin. 1682barn +25.07.1682Sophia *Sct.Hans dag 1683Karen*3.påsked.1687Jens Jensen Buch, 75 +31.03.1734Jens Jensen, Stågerup hst.: Anna <strong>Peder</strong>sdatter,88/3mdr, +02.04.1725Jens Jensen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Knudsdatter, 27.06.1717 (Hans Jørgensens enke)Hilleborg *02.01.1718Hans, 19 år/9mdr. +06.05.1740 *18.08.1720Mette +10.02.1726 *07.11.1723Sidsel +02.02.1726 *20.01.1726Jens Jensen, gdm. <strong>Ollerup</strong>, 71/6mdr.+6.11.1747,Niels.I-67enken Maren Knudsdatter, 75 år +10.08.1751Jens Jensen, Holmen i København, udl.moder: Gertrud HansdatterMaren *14.11.1734Jens Jensen skytte, HemmedrupAnne Marie *24.03.1740dødf. søn +23.05.1744 *23.05.1744afg. Jens Jensen, enken Johanne Jensdatter, 96, +26.09.1798Jens Jensen, 29, tømmerkarl, Stågerupoo Anne Jensen, 25 1/2, 01.08.1856Jens Marqvard *12.02.1859Jens Jensen, 33 +10.02.1860Jens Jespersen, tj. <strong>Ollerup</strong> præstegårdoo Susanne Madsdatter, 22.07.1725Anna *16.09.1725oo Karen Clausdatter, 23.04.1730dødf. +02.07.1733 *02.07.1733hst. Karen Clausdatter29år/6mdr. +02.07.1733hst. Maren Christiansdatter, 56 +esto Mihi 1755alm.Jens Jespersen, 66 +23.11.1762Jens Jørgensen, <strong>Ollerup</strong>Johanne *04.02.1685hst. Anna Ipsdatter, 76 +palmes.1716Jens Jørgensen, 85 +05.05.1725Jens Jørgensen Alsing, udl.moder: Kirsten Hansdatter (Hans Særensens) +13.08.1724Jørgen +08.07.1724 *02.07.1724Søren +20.08.1724 *02.07.1724Jens Jørgensen, 39, hjulmand V. Skerningeoo Anne Hansdatter, 50 ee Tønnes Hansen,Skovmarken, 12.10.1816Jens Jørgensen, 59 +01.07.1834


Jens Knudsen ladefoged på Nielstrup, udlmoder: Maren MarcusdatterAnders+2 paschat 1757 *Pxog.1756Jens Knudsen, ladefoged på Nielstrupoo Anna Sophie Albertsdatter,02.11.1759, Jørgen <strong>Peder</strong>sens enkeJørgen *20.07.1760Maren*22.p.t.1762Anne +epiph 1765 *20.01.1765Jens +ult.1767 *maj 1767Anne *maj 1767Jens Knudsen, 48 år +<strong>19.</strong>05.1767, Hvidk.III-377sognefoged og præstens medhjælpenken oo Hans AndersenJens Lauritsenoo Inger Madsdatter, Fuglehavhuset, 24.09.1730Karen *23.09.1731Jens Larsen af Øster Skerningeoo Sidsel Larsdatter, 20.06.1764, Rasmus Poulsens enkeSidsel Larsdatter, 54 +1.p.epiph.1773oo Mette Jørgensdatter, 16.04.1773Lars *31.10.1773Sidsel*epiph.1776Karen *11.04.1779Jørgen *01.04.1782Karen (far+) *26.09.1785Jens Larsen, hmd. +13.05.1785,Hvidk.IV-220enken oo Leboris HansenJens Larsen, inds, ., 60 +04.05.1797oo Maren Mortensdatter, 58 +27.08.1799Jens Larsen, ungkarloo Sidsel Rasmusdatter, 06.07.1798Jens Larsen, selvejergdm., 62 +12.12.1828<strong>Ollerup</strong> SkovmarkJens Christian Lund, landsoldatStephen *25.12.1728Jens Marchusen, inds., Stågerupoo Else Marie NielsdatterMaren *22.09.1799Juliane *25.12.1801Marcus *29.08.1804Niels *22.05.1807Anne Margrethe *23.01.1810Michael Ditlev *24.10.1812Hans *27.08.1817Jens Marqvardsen, 71 1/4 +08.04.1841


Jens Michael Mathiasen, tj. Rårud, udl.mor: Christiane Jensdatter, i StenstrupJohan Nielsen Jensen *21.12.1843Jens Mortensen, SkovsgårdeMads +21.09.1760 *17.p.t.1755Morten +17.10.1763 *10.01.1759<strong>Peder</strong> *20.05.1764hst. Mette Rasmusdatter39år/1 mdatter +2.pentac 1761Jens Nielsen, Stågerupoo Kirsten Hansdatter, Egesk.skifte 13.04.1742, V-264Christian Lodvig *20.08.1719Maren, 26 *ca. 1720Pernille *18.10.1722Karen *23.03.1727oo Anna Jensdatter, 06.08.1742Niels +18.02.1743 *09.02.1743Niels, 5 mdr +28.07.1744 *11.03.1744Niels *16.03.1762Jens Nielsen, 70 år +31.05.1763Anne Jensdatter, 70 +23.pt.1773Jens Nielsen på Hvidkilde, udl.moder: Pernille Jensdatter hos Oluf Knudsen i StågerupKirsten, 1/2 år +27.10.1747 *24.06.1747Jens Nielsen afg.enken Karen Rasmusdatter, 84 +04.05.1749Jens Clausen Nielsen, fiskeroo Ide Dorte Ipsdatter, ee Poul fisker, 25.11.1774Anne Kirstine*10.pt.1775Ide Dorthe Jepsdatter, 37 +09.11.1781oo Marie LarsdatterIde Dorthea *09.02.1783Lars *22.04.1785Jens Nielsen, udl. landsoldat, Bjørnemose godsmor Maren <strong>Peder</strong>sdatter, <strong>Ollerup</strong>Anne *25.08.1782Jens Nielsen, ungkarl, selvejergårdmandoo Johanne Hansdatter, ee Poul Jensen, <strong>19.</strong>04.1793Karen +22.pt.1793 *17.pt.1793dødf. +septur.1795 *sep.1795Povel +23.10.1796 *04.10.1796dødf. søn +10.11.1797 *10.11.1797Karen *29.09.1799oo Maren Christensdatter, Sørup, 10.09.1800Christen *09.08.1801Povel *18.04.1807mor Anne Hansdatter, 70 +14.01.1821enke efter daglejer Hans Rasmussen, SvendborgJens Nielsen, selvejer, 50 +27.02.1822


Maren Christensdatter, 84 +18.01.1859Jens Nielsen, ungkarl, Sørupoo Bodil Marie Hansdatter, 02.05.1812Jens Nielsen, gdm., Stågerupoo Johanne MadsdatterNiels *17.09.1824Mads +02.06.1860 *10.11.1826Maren *26.08.1828Jens Ditlev *28.04.1831Søren *23.10.1837Jens Nielsen, gdm., 75 +11.03.1855Jens Nielsen, Hundtofte, udlagtmor: Karen Nielsen (Niels Nielsen Bisgaards)Anne Cathrine Jensen *05.07.1835Jens Nielsen, hørsvinger, Stågerupoo Johanne Margrethe Jørgensen, 28.05.1859Jørgen *04.05.1859Jens Nielsen, 31, murersvend, V. Åbyoo Maren Nielsen, 32, 13.05.1859Jens Nielsen, 31 +26.10.1860hans broder er gdm. Poul Nielsen, StågerupJens Nielsen, 38 1/2, enkemand, Egebjergoo Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 54 1/2, ee Anders Mortensen, 09.12.1870Jens Olufsen Buk af Egenseoo Anna Christensdatter, 09.12.1745dødf. barn +25.11.1765 *25.11.1765Johan Henrich *18.03.1770oo Margrethe Rasmusdatter (Hvidkilde skifte)Jens Buck, 60 år +16.08.1770, Hvidk.III-537Jens Buchs enke, Ingeborg, 80 +22.06.1790Jens Olesen, selvejeroo Karen RasmusdatterMaren *23.03.1803Bodil Marie +08.08.1804 *15.05.1814<strong>Peder</strong> *20.10.1805Jens Olesen, 38 +<strong>19.</strong>05.1806Jens <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>Maren*7.p.t.1691hst. Kirsten Rasmusdatter, 50 +25.02.1722oo Margrethe Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 26.03.1724Else Kirstine *26.08.1725Jens <strong>Peder</strong>sen, 83 år +26.01.1746enken Margrethe Hansdatter, 60 år +28.12.1750


Jens <strong>Peder</strong>sen i Åhuset, 48 +08.12.1705Jens <strong>Peder</strong>sen, currassier, <strong>Ollerup</strong>Laurits *10.01.1717Jens <strong>Peder</strong>sen, borger i Fåborgoo Else Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 01.03.1730unge Jens <strong>Peder</strong>sen<strong>Peder</strong> *01.04.1738Jens <strong>Peder</strong>sen, landsoldatoo Else Jørgensdatter, <strong>19.</strong>06.1748Johanne *08.08.1748Jens <strong>Peder</strong>sen, ungk., rytteroo Anne Marie Hansdatter, 20.03.1778Karen +23.pt.1778 *08.11.1778<strong>Peder</strong> +1.adv.1780 *26.11.1780Jens <strong>Peder</strong>sen, ungkarl, Vindeby, Påske?oo Kirsten Olesdatter, 28.10.1803Birthe Marie *24.04.1803Anna +13.01.1811 *01.01.1806Jens <strong>Peder</strong>sen Påske, 38, inds +28.08.1820enken Kirsten Olesdatter, 86 +15.02.1852Jens <strong>Peder</strong>sen, 31 tj. Nielstrup, inds. Skovmarkenoo Karen Rasmusdatter, 33, 10.08.1839Anne Jensen *30.12.1835Karen Jensen *25.10.1838<strong>Peder</strong>, 8 år +04.10.1852 *17.12.1844Elisabeth *12.10.1848Jens Povelsen, <strong>Ollerup</strong>oo Anne Sophie Rasmusdatter, 17.01.1710Povel *6.p.påske 1709sn. Jens Rasmussen, Beierholmhst. Kirsten Ipsdatter Horn, 85 +08.02.1715sn. Jens Rasmussen, 85år/6mdr. +05.02.1716Jens Rasmussen, tj. Skovsgård, udl.moder: Mette Jørgensdatter, SkovsgårdJørgen *1.p.påske 1708Jens Rasmussen af Øster Skerninge Balleoo Anne Elisabeth Mortensdatter, Beierholm, 03.12.1742oo Kirsten Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 04.11.1743Jens Rasmussen skrædder, <strong>Ollerup</strong>oo Else Christophersdatter, 12.02.1743Rasmus +11.11.1743 *03.09.1743Kirstine *08.05.1747Rasmus +rogate 1756 *31.03.1751


oo Karen Jensdatter, <strong>Ollerup</strong>, 04.05.1770Jens Rasmussen skræder, 53 +rogate 1770, Hvidk.III-512Jens Rasmussen, Stågerupoo Anna <strong>Peder</strong>sdatter, Stågerup, 14.10.1743Maria *24.09.1744Povel *04.03.1747Margrethe *04.05.1749Rasmus +28.01.1753 *25.04.1752<strong>Peder</strong> *25.04.1752Anne <strong>Peder</strong>sdatter, 53 +04.06.1762oo Apelone Madsd, Stågerup, 02.08.1762Anne *04.04.1763dødf. +juni 1764Karen *24.08.1766Morten +03.02.1796 *24.02.1768Jens Rasmussen, 47 +fest.ascens 1770,Eges.VIMette (afg.Jens Rasmussens) *02.09.1770enken oo Rasmus <strong>Peder</strong>senJens Rasmussen, <strong>Ollerup</strong>hst. Kirsten Christensdatter, 51 +22.09.1762Jens Rasmussen, ungkarl, Ploug, gdm. Skovmarkenoo Marie Andersdatter, ee Lars Ploug, 24.11.1798hst. Marie Andersdatter, 68 +11.01.1822oo Maren Andersdatter, 42, tj. Dongshøjrup, lyst 1822Jens Rasmussen Ploug, 79 1/2 +21.01.1846Jens Rasmussen smed, selvejergårdmandoo Lisbeth Hansdatter, 07.05.1808Johanne Marie +16.12.1812 *16.08.1808<strong>Peder</strong> +25.09.1814 *30.04.1810Hans *09.12.1811dødf. pige +06.02.1814 *31.01.1814Apelone *08.12.1814Rasmus *31.05.1818Elisabeth Hansdatter, 68 +25.12.1845Jens Rasmussen smed, 66 1/2 +16.03.1848,aft. søn HansJens Rasmussen af Egeskov, ungkarloo Anne Sofie Nielsdatter, <strong>19.</strong>10.1809Jens Rasmussen, tj., 32, Kudsk, gdm. Stågerupoo Anne Kirstine Nielsdatter,26 1/2,(Niels Kudsks), 01.11.1829Maren *21.01.1822Karen *26.08.1827Anne *02.12.1830Rasmine *03.01.1834Niels Jensen Kudsk *04.05.1836Johanne Cathrine +03.07.1859 *04.01.1838Rasmus *31.10.1839Anne Marie *04.12.1841Mette Kirstine *13.09.1843<strong>Peder</strong> *10.11.1845


Jens Rasmussen Kudsk, 62 +20.05.1859Jens Rasmussen, far Rasmus Ladefoged, udl.mor: Bodil Nielsdatter: far Niels Hansen, StågerupNiels *03.07.1831Jens Rasmussen Ladefoged, gdm. Stågerupoo Anne Kirstine <strong>Peder</strong>sdatterAnne *10.11.1840Johanne Marie +23.10.1841 *01.10.1841Johanne Marie *27.09.1842Stine *17.06.1844Karen +09.05.1847 *30.09.1845svigermor Maren Henriksdatter, 76 1/4, +06.03.1836hans mor: Anne Jensdatter, 84 +<strong>19.</strong>06.1856Jens Rasmussen Ladefoged, 60 +23.02.1860Jens Rasmussen Juel, hmd., <strong>Ollerup</strong>oo Anne Marie JeppesdatterRasmus *05.10.1838Karen *23.03.1841Jens Rasmussen, tj. Skjoldemose, udlagtmor: Kirstine Marie RasmusdatterMarie Kirstine Jensen +07.01.1848 *12.12.1847sn. Jens Stephansenhst. Barbara Andersdatter, 31/2mdr, +18.07.1727,Egesk.IV-356oo mademoselle Charlotte Amalie Meier, 27.04.1728Stephan *29.05.1729dødf. datter +02.12.1732 *02.12.1732Charlotte Amalie Meier, 35, +02.12.1732,Egesk.IV-544Charlotte Amalie *28.07.1734Knud Christian *<strong>19.</strong>08.1735Anna Barbara +10.08.1737 *27.02.1737Jens SørensenKaren*2.p.t.1684Jens Sørensen, <strong>Ollerup</strong>, 66 +langfredag 1691Jens Sørensen, væveroo Malene Lauritsdatter, husholderskepå Beierholm, 23.09.1739Jens Sørensen, <strong>Ollerup</strong>, 86 +2.pentac 1770Jens Sørensenoo Else Cathr.Christensdatter,09.11.1770, Rasmus Henrichs.enkeSøren Schultz +06.01.1785 *02.02.1772Maren +15.03.1775 *13.03.1774Else Cathrine Christensdatter,33 +03.11.1775oo Malene Hansdatter, enke, Stågerup, <strong>19.</strong>04.1776hustru, 72 +20.04.1788oo Maren Christensdatter, Schousgd, 18.07.1788Hans Christian*4.adv.1788Else Cathrine +03.01.1797 *4.adv.1796


SørenJens Sørensen, aftægtsm., 80 +22.08.1817*12.pt.1794Jens Sørensen, tj. Nakkebølle, udlagtmor: Martine <strong>Peder</strong>sdatterAnne Jensen *03.09.1846Jens Tygesenoo Kirsten Hansdatter, trol. Mar.bebudag 1699, viet 3.adv.1699Jensen,Anders Jensen, stenhugger, 40 1/4, Tved, 22.10.1880oo Johanne Hansen, 33 1/4 ee tømmer <strong>Peder</strong> Rasmussen, SkovmarkenHans <strong>Peder</strong> *15.07.1881Jensen,Christen Jensen, møllebestyrer, gartnerhuset v. Hvidkildeoo Caroline MortensenMarie *22.06.1872Jensen,Christen Jensen, tj. Hvidkilde, udl.Hans Christian *13.11.1878mor: enken Maren Jensen, 24 årJensen,Erik Ludvig Jensen, 28 1/2, skrædder, Svendborg, 29.10.1880Anne Margrethe *10.06.1878oo Birthe Kirstine Sørensen, 28 1/2 (Søren Hansen)Ludvig *10.12.1880Jensen,Georg Laurits Valdemar Jensen *14.07.1887udl. Lars Christian Hansenmor: Hilma Auguste Moberg, SørupJensen,Hans Jensen, soldat, udlagtmor: Anne FrederiksenKaren Kirstine Jensen *29.04.1868Jensen,Hans Jensen, 30 1/4, (Jens Hansen, Kohaven)oo Thrine Nielsen, 23 1/4, 23.06.1876Jensen,Hans Jensen, 60, enkemand, tømmer, V. Skerninge, 10.05.1883oo Marie Christine Ditlevsen, 38 1/2 (Ditlev Larsen)Jensen,Hans <strong>Peder</strong> Jensen, gdm. Gudbjerg, udl.Petra Klara *09.03.<strong>1891</strong>mor: Caroline Jensine HansenJensen,


Henrik Jensen, tj. Hvidkilde, udl.mor: Johanne Marie HansenKaren Jensen *17.05.1862Jensen,Jens Jensen, inds. Møllebyggerhuset, skomageroo Caroline Amalie BrettschneiderJens <strong>Peder</strong> Ludvig Sten *03.08.1874Johan Christoffer *30.05.1876Marius Valdemar ) *13.03.1880Marie Nicoline Lovise) *13.03.1880Jensen,Jens Ditlev Jensen, Stågerupoo Kirsten JensenJohanne Martine *12.08.1863Maren Kirstine *02.02.1865Jens Laurits *01.04.1867Anne Kirstine *01.10.1869Rasmus Morten *20.02.1872Mads Jensen *13.06.1875Jensen,Jens Frederik Jensen, Kirkeby, udl.Anne Kirstine *28.06.<strong>1891</strong>mor: Anne Marie MadsenJensen,Jens Marqvard Jensen, 20 1/4, hmd., Stågerupoo Dorthea Marie Andersen, 23, 06.06.1879Jens Marqvard *16.06.1880Anne Cahtrine *31.05.1882Jensen,Johannes Jensen, tj. Nielstrup, udl.mor: Karen Marie AndersenCaroline Jensine Jensen *08.12.1864Jensen,Jørgen Jensen, Kirkeby, udl.Anne Johanne Margrethe *10.10.1876mor: Karen SørensenJensen,Lars Jensen, 41, enkem., hmd., V. Skerningeoo Elmine Rasmussen, 32, 17.12.1874Anne Catrine *24.06.1875Marie *<strong>19.</strong>02.1878Niels *13.04.1880Elmine *04.01.1886Jensen,Lars Jensen, møllebyggeroo Maren Kirstine ChristensenAnne Sofie *27.08.1874


Mare Kirstine *22.12.1876Lavrids *21.05.1879Jensen,Lars Christian Jensen, udl.Aage Laurits *07.08.1890mor: Anne Marie LarsenJensen,Niels Jensen, skytte på Skjoldemose, udlagtmor: Johanne Kirstine Hansen, inds.Maren Jensen *1849Jensen,Niels Jensen, 31 1/2, gdm., Egense, 24.05.1878oo Povline Marie Christensen, 21 1/2 (Christen Jensen)Jensen,Niels Jensen, inds.oo Anne Sofie HansenIngeborg Ottilie *24.07.1885Frands Theodor *24.07.1887Jensen Kudsk,Niels Jensen Kudsk, gårdbestyrer, Stågerupoo Johanne MortensenMorten (Kudsk 26.9.1905) *05.05.1868Johanne Christine *08.12.1869Hans <strong>Peder</strong> (Kudsk 26.9.1905) *12.12.1871Anne Marie *17.07.1874dødf. dreng *11.08.1876dødf. pige *27.05.1877Jensine Rasmine *10.06.1878Karen Marie *20.08.1879Maren *07.02.1882Niels Thorvald (26.09.1905: Kudsk) *okt. 1884Valdemar (26.09.1905: Kudsk) *18.02.1887Jensen,<strong>Peder</strong> Jensen, tj. Valdemar Slot, udlmor: Susanne <strong>Peder</strong>senMarie Kirstine Jensen *10.02.1867Jensen,<strong>Peder</strong> Jensen, hmd. Kohavenoo Anne Marie AndersenMaren Jensine Christine *14.02.1878Jensen Kudsk,<strong>Peder</strong> Jensen Kudsk, hmd. KnarrebjergJohanne Kirstine *05.03.1872oo Ingeborg Marie Andersen, Ellehus, StenstrupAnders <strong>Peder</strong> *11.03.1880Jens *14.09.1882Jens <strong>Peder</strong> *28.07.1885


Bodil Laura Marie Julie *29.04.1887Rasmus *09.02.1889Jensen,Rasmus Jensen, væver, inds. Pottemagerhusetoo Karen HansdatterAnne Marie Jensen, 1 1/4 +21.05.1845Hans Jensen *15.02.1846Jensen,Rasmus Jensen, 62 1/4, enkemand, røgter Nielstrup,24.04.1879oo Ingeborg Christine Petersine Hansen, 33 3/4, SlæbækJep Nielsen, tj. sn. Jens Stephansen, udlNiels *03.01.1734moder: Mette JespersdatterJep <strong>Peder</strong>sen, Vester Skerninge, udl.moder: Mette Jespersdatter, StågerupRasmus +09.05.1727 *26.08.1725Jeppe Hansen, ungkarloo Mette Marchusdatter, ee Morten Hansen, 06.03.1789Mette Marchusdatter, 47 +23.12.1790oo Karen <strong>Peder</strong>sdatter, Hundstrup, 18.03.1791<strong>Peder</strong> +15.09.1814 *12.08.1797Hans *14.05.1812Jeppe Hansen, selvejergdm., 72 +04.08.1836enken Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 73 +02.04.1837Jeppe Nielsen ved SkovsgårdeMaren, 2 +22.07.1832Jesper Christensen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 14.08.1695hst. Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 82 1/2 +23.12.1735Jesper Christensen, 76/9 mdr. +06.03.1742,Egesk.V-259Jesper Hansen, <strong>Ollerup</strong>Maren *5.p.påske 1681Hans +28.10.1684 *nytårsdag 1684Hans*16.p.t.1685Jesper (evt.Ivfer) *2.p.H3K 1688Christen*3.påskedag1691Jesper Hansen, 50 +2.p.epiph.1694,Egesk.I-85enken Maren Iversdatter oo Mads PovelsenJesper Jensen, StågerupKaren*21.p.t.1683Kirsten *3.søndattere.påske 1687hst.Margrethe Hansdatter(oo1: Rasmus)+03.05.1692,Egesk.I-108hun druknede i sin brøndMargrethe *22.11.1692


Mette +vis.Maria 1694*fastel.søndag 1694Jens *fastel.søndag 1696Rasmus +fastel.søndag 1698*1.p.epiph.1698Anne*11.pt.1699Mette*11.pt.1699barn +22.09.1699Hans*påskedag1701Jesper Jensen, 78 +24.09.1730hst. Sofie Rasmusdatter, 70 +10.01.1734Jesper Lauritsen (:1703) rytterChristen +15.pt.1705 *trin.1702Karen *05.10.1703Anna*1.adv.1704Birthe *13.04.1707Abel *6.p.påske 1709barn +28.08.1709Jesper Larsen, 26 år +22.04.1746husværende til Morten Mortensen i <strong>Ollerup</strong>Jesper Marchusen, <strong>Ollerup</strong>, mølleroo Maren <strong>Peder</strong>sdatterHans *2.p.epiph 1693Jesper Marchusen, 30 +01.04.1695Maren <strong>Peder</strong>sdatter, skifte Egeskov 11.03.1726, V-91Jesper Markussen, Egenseoo Kirsten Andersdatter, <strong>Ollerup</strong>, 29.10.1738Jesper Nielsen Bøg, Stågerupoo Kirsten Rasmusdatter, 11.04.1735Maren *25.02.1735Johanne +29.04.1736 *24.04.1736Hans *24.06.1737Bodil +12.08.1741 *15.01.1740Rasmus *22.06.1742Jesper Bøg, 48 år +28.01.1760enken Kirsten Rasmusdatter, 53 +13.04.1760Jesper Hans <strong>Peder</strong>sen, udlagtmoder Anna Knudsdatter, hos mor Johanne Jensdatter hos <strong>Peder</strong> Friis<strong>Peder</strong> *27.02.1746Jesper <strong>Peder</strong>sen, ungkarl, hmd., Knarrebjergoo Anne Marie Nielsdatter, 02.03.1798dødf. pige +<strong>19.</strong>01.1800 *<strong>19.</strong>01.1800dødf. pige +20.05.1801 *20.05.1801dødf. dreng +ult. 1802 *ult.1802dødf. pige +ult. 1803 *ult. 1803Anna *12.02.1805Kirsten +06.12.1807 *23.11.1807Niels *28.09.1809Anne Kirstine *07.01.1811dødf. pige +24.10.1814 *24.10.1814


dødf. pige +11.01.1816 *11.01.1816Jesper <strong>Peder</strong>sen, 59 1/2 +08.11.1827Joachim Conrad Hein: se HeinJochum Andersendødf. +ult. 1790Jochum Christensen, skræder, <strong>Ollerup</strong>oo Maria Hansdatter, trol.11.09.1701, viet 21.10.1701Hans Christian*5.p.t.1705hst. Marie Hansdatter, 70 år +<strong>19.</strong>03.1742, Egesk.V-276Jochum Christensen, 80 år +13.03.1748Jochum Henrik Denker: se DenkerJohan Christian, ungkarl, uldSidsel Cathrine *22.05.1744moder: Karen <strong>Peder</strong>sdatter, Jens <strong>Peder</strong>sen Buks søsterJohan Liborii Cumper, kurrassierJohan Liboris 4 år +27.09.1716Jens Johansen, hen ved 1 år +04.10.1716Johan Degn i <strong>Ollerup</strong> præstegård, 84, +23.12.1717Johan Frederik, soldat, udlmoder: Maren <strong>Peder</strong>sdatter tj. løjt. SimonsenChristian *23.02.1721Johan Hansen, tj. Rødkilde, udl.mor: Anne Dorthea EsbensdatterAnne Kirstine Johansdatter *30.01.1852Johan Hermansen møller, Nielstrup mølle, 1812: Orte Mølleoo Birgitte BirchIver *25.09.1763Christian ?Fercyel *05.04.1765Anne *18.02.1767Herman +palm.1769 *13.03.1769Emilius Marcus *27.06.1770Christiane Sofie *18.10.1772Rasmus Hansen +7.pt.1775 *cantate 75Rasmus Hansen *21.02.1777Herman *07.01.1779Jens Andreas Martinus *26.01.1780Anders *13.01.1782Hartvig Godtfred +2.p.epiph 1785 *04.11.1784Hartvig Godtfred *08.01.1786Johan Hermansen, 64 +04.05.1798Berete Iversdatter Birk, 68 +12.12.1812Johan Jørgensen, dragon <strong>Ollerup</strong>Johan Henrik *sct.Michelsdag 1695


Johan Jørgensen, skræderJochum Christopher *31.03.1700Johan Jørgensen, inds. <strong>Ollerup</strong>, udlagtmor: Johanne Marie HansdatterAnders Johansen *11.03.1854Johan Friedrich Knopf: se KnopfJohan Madsen, tj. Svendborgmor: Johanne Petrine RasmusdatterKaren Johansdatter *11.02.1843Johan Nielsen, tj. Sørup, , 38, Skovmarkenoo Anne Rasmusdatter, 31, 25.11.1865Rasmus Johansen *26.03.1857Carl *21.12.1875Johan <strong>Peder</strong>sen, StågerupKirsten *15.01.1730Johan <strong>Peder</strong>sen, Stågerup, 52 +27.01.1730var hos Rasmus BøgJohan <strong>Peder</strong>sen, tjener hos Rasmus Buk i <strong>Ollerup</strong>, udlHans *27.11.1741moder: Karen Nielsdatter, hos Rasmus Bøg i StågerupJohan <strong>Peder</strong>sen, 34 1/2, enkem., gdm., Sørupoo Jytte Kirstine Ditlevsdatter, 12.04.1854Johan Michael Randers: se RandersJohan Jørgen Rasmussen, ladefoged, Hvidkilde, hmd.oo Else Marie Jørgensdatter, 28, 13.05.1843Karen Johanne *21.09.1843Johanne +25.11.1852 *<strong>19.</strong>06.1846Rasmus Jørgen *<strong>19.</strong>09.1849enken Else Marie Jørgensdatter, 66 +01.11.1870Johanne Christophersdatter, tj. Orte Mølleuægte Karen+10.pt.1781Johanne Hansdatter Ravn, 84 +28.04.1722Johanne Hansdatter uægte barn +18.12.1808Johanne Iversdatter, Stågerup, 85 år +23.10.1760Johanne Frandsdatter, 48 +27.01.1712Johanne Knuds. ,76 år +15.11.1701Johanne <strong>Peder</strong>sdatter, <strong>Ollerup</strong>, 50 år +10.05.1715Johanne Thomasdatter


uægte dødf. pige +11.04.1785Johannes Andersen, 38, tj. præstegdatter, lyst 1816oo Kirsten Erlandsdatter, 39, tj. SvendborgJohannes Weinrich Hansen. inds. murer, Stågerupoo Anne Kirstine NielsenHans Jacob ) +05.07.1852 *04.07.1852Anne Margrethe) +08.07.1852 *04.07.1852Johannes Rasmussen, Kværndrupoo Anna Mortensdatter, Skovsgårde, 02.09.1740Johansen Leger,Erik Johansen Leger, udl.Karen Erikka *28.09.1890mor: Abelone HansenJohansen,Hans Jørgen Johansen, hjulmand, Skovmarkenoo Sidsel <strong>Peder</strong>senJohan *27.08.1872Edel Margrethe *23.11.1873<strong>Peder</strong> *04.11.1874Edel Margrethe *04.08.1877Abelone *29.03.1880Johanne Marie *14.11.1889Johansen,Niels Christian Johansen, lærer <strong>Ollerup</strong> Højskoleoo Mette Marie <strong>Peder</strong>senHelga *14.03.1883Gunnar *21.06.1885Johansen,<strong>Peder</strong> Johansen, 25, V. SkerningeJohan Marius (28.06.1905: Brandt) *01.06.1886oo Hansine Sørensen, 22 (Søren Hansen), 29.10.1886John Larsen, tj. Skovmarken, udl.Hans *26.08.1823mor: Maren <strong>Peder</strong>sdatter, inds. hos Lars Gemal i HemmedrupJulius Frederik Gosman: se GosmanJæger,Carl Herman Gotthielf Jæger, 48 1/4, enkem. Skovmarkenoo Hansine Hansen, 29 3/4, 30.01.1881Jørgen AlsingSøren*2.påskedatter1691Anne *michaelis 1693Jørgen snedkerDorthe*20.pt.1689


Jørgen Ravn af Egebjerg, 72 +26.05.1811han var røgter i præstegår<strong>den</strong>Jørgen Toftemand, <strong>Ollerup</strong> +<strong>19.</strong>04.1686Jørgen ?Vest i <strong>Ollerup</strong> +25.10.1682som bleff druchnet på <strong>Ollerup</strong> søeJørgen Andersen, <strong>Ollerup</strong>oo Marie Clausdatter, 04.12.1729dødf. +29.03.1730 *29.03.1730Anders*5.p.t.1734hst. Marie Hansdatter, 54 år +05.11.1759gl. Jørgen Andersen, blind, 67 +13.p.t.1762Jørgen Bertelsen, 33, bødker, Gudbjergoo Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 35, 15.12.1837Jørgen Eliasen, 69, fattiglem i <strong>Ollerup</strong>, +08.05.1855Jørgen Eriksen i skoven ved Hvidkilde, udlagtmor: Sofie Henriette Florentine IrgangHenrik Jørgensen +20.07.1852 *04.07.1852Jørgen Erlangsen, inds. Knarrebjergoo Christine <strong>Peder</strong>sdatterNiels <strong>Peder</strong> *24.01.1856Karen Marie *09.09.1859Jørgen Erlangsen, 48 +29.01.1860Jørgen Frandsen, ungkarl, Ø. Skerningeoo Ingeborg <strong>Peder</strong>sdatter, 30.06.1797Jørgen Frederiksen, tj. Skjoldemose, udl., Skovmarkenmor: Mette Marie HansdatterMaren Kirstine *06.01.1824Frederikke *21.05.1826hans mor Maren Jørgensdatter, 92 1/2, +<strong>19.</strong>06.1847Jørgen Frederiksen, 71 +02.12.1862, aftægtshmd.enken Mette Marie Hansdatter, 83 +21.03.1869Jørgen Hansen i Kroggår<strong>den</strong>Morten *2.søndatteri faste 1705Jørgen Hansen, væver, <strong>Ollerup</strong>bror Christen, 29 +17.09.1730oo Anna Catrine Andersdatter, 22.p.t.1732hendes søster Anne Andersdatter er amme i præstegår<strong>den</strong>Anne Maria +11.05.1762 *13.12.1733Hans *23.10.1735Christen *08.01.1738Anders, 10 år +22.01.1751 *25.02.1741Jørgen Hansen væver, 34 år +14.12.1741enken Anne Cathrine Helleva, 72, +palm.1769


<strong>sl</strong>. Jørgen Hansen, Stågeruphst. Anna, 80 år, +11.04.1739Jørgen Hansen, gårdmandoo Anna Hansdatter,05.06.1735Maren *17.07.1735oo Anna Hansdatter,<strong>19.</strong>06.1739Hans, 14 uger +10.04.1740 *11.01.1740Hans +11.02.1741 *30.12.1740hst. Anna Hansdatter, 30 år +06.06.1742,Niels.I-58oo Anna Kirstine Mortensdatter, 06.08.1742Hans *29.04.1743Anna *05.11.1744Maren *25.09.1746Johanne *29.05.1749Morten *25.01.1751Agnete *<strong>19.</strong>09.1753<strong>Peder</strong> +1.p.t.1759 *annue 1757Jørgen Hansen, 40 år +20.12.1758Kirstine Mortensdatter, 48 +18.05.1763Jørgen Hansen på Hvidkilde, Rasmus Mikkelsens stedsønmoder: Karen Rasmusdatter Sølfbjerg, var hos forældreneMette *13.02.1746Jørgen Hansen Hemmedrup, <strong>Ollerup</strong>oo Johanne Jensdatter af <strong>Ollerup</strong>, 07.10.1757Hans +vis.Mariæ 1760 *miehi 1758Hans *03.08.1760Jens +03.04.1762 *16.03.1762Jens +demis.1768 *14.04.1765dødfødt datter, +aprl 1767 *april 1767Anders *<strong>19.</strong>06.1768Laurs *18.10.1771dødf. pige +12.11.1776 *12.11.1776Jørgen Hansen Hemmedrup, 60 +03.04.1783, Hvidk.IV-185Johanne Jensdatter, 82 1/2 +26.05.1810Jørgen Hansen Huus, husfæster, Bromarkenoo Johanne Hansdatter, 10.02.1810hst. Johanne Hansdatter, 43 +25.09.1819oo Johanne Marie Hansdatter, 25, Egense, lyst 1819Jørgen Hansen Huus, 84 +16.05.1860enken Marie Hansdatter, 73 +22.09.1864Jørgen Hansen, dragon, udl.mor: Mette Jørgensdatter, mor: Maren JørgensHans *12.05.1811Jørgen Hansen, Hemmedrup, gdm., Bromarkenoo Birthe Marie Hansdatter, 29.05.1813Marie *15.08.1814Lars +04.09.1816 *12.09.1816


Lars +24.12.1817 *24.12.1817Anne *17.10.1819Jørgen Hansen, 42, enkem., <strong>Ollerup</strong> (Lang)oo Ellen Rasmusdatter, 45, ee Rasmus Hansen Lang, 22.11.1844datter Maren, 18 +02.11.1847steddatter Johanne Rasmussen, 17, +20.06.1852Jørgen Henriksen, 49, ungkarl, ladefoged, Nielstr.+25.09.1855Jørgen Jensen, <strong>Ollerup</strong>Kirsten *3.p.påske 1687Jens *30.11.1688Karen+trin.1690 *3.onsdatteri fast.1690Rasmus *2.p.påske 1696Christen*4.p.t.1698Maria *3.p.påske 1701Karen *2.s.ifaste 1703Anna *2.s.ifaste 1703Anders +11.09.1707 *AlleH 1705Jørgen Jensen, ungkarl, 32 +10.05.1797Jørgen Jensen, 60 +25.04.1850inderste hos svigersøn Knud Mortensen, KnarrebjergJørgen Jensen, inds.oo Anne Sofie ChristensdatterChristen *10.04.1814Jørgen Jensen, 25, tj. Skovsgårdeoo Karen Hansdatter, 25 1/2, 27.11.1852Lars Jørgensen *17.02.1850Jørgen Jespersen, Jepsen, <strong>Ollerup</strong>oo Sidsel <strong>Peder</strong>sdatter, 26.06.1744Anna *04.11.1744Jørgen Jespersen, 31 år +22.09.1748,Arre-Gel,II-163Jørgen Johansen, rytterMagdalene +05.06.1691 *20.pt.1688Jo...feits +12.09.1690 *4.p.t.1690Henrik*2.p.t.1692Jørgen Jørgensen, tj. Beierholmoo Johanne Rasmusdatter, <strong>19.</strong>06.1737Jørgen Jørgensenoo Maren Mortensdatter, ee Simon Larsen, Åhuset, 23.10.1772Maren Mortensdatter, 60år +sexag.1773,Hvidk.IV-28Jørgen Lauritsen, 27 +15.01.1728han var fundet død på <strong>Ollerup</strong> Kirkemark, men fundet frifor voldelige dødstegn.


Jørgen Larsen, Skovsbo: far Lars Jørgensenoo Johanne Rasmusdatter, tj. Bejerholm, <strong>19.</strong>04.1812Jørgen Larsen, væver, Stågerupoo Maren MadsdatterRasmine +17.12.1825 *23.12.1824Rasmine *21.06.1826Jørgen Larsen, 24 1/2, tj. Hesselagergårdoo Sophie <strong>Peder</strong>sdatter, 31 (<strong>Peder</strong> Hansen bødkers), 11.10.1851Johanne Jørgensen *06.10.1847Jørgen Larsen, træskomand, <strong>Ollerup</strong>mor Maren Hansdatter, 76 1/2, +06.04.1859ee Lars <strong>Peder</strong>sen, Ø.Skr.Jørgen Larsen, hmd. i Åhusetoo Kirsten JohansdatterJohan Jørgensen (Åmand: 24.10.1904) *10.09.1850hst. Kirsten Johansdatter, 27 +23.12.1850Jørgen Ludvig, snedker, Oll.64 år +4.adv.1760Jørgen Madsen, 26, tj. præstegår<strong>den</strong>oo Anne Jørgensdatter, 25(Jørgen vævers i Svanninge),lyst 1822Jørgen Nielsen, urtemand, Stågerupoo Anne Cathrine <strong>Peder</strong>sdatter af Stågerup, <strong>19.</strong>04.1758Anne Catrine <strong>Peder</strong>sdatter, 50 +26.09.1785oo Johanne Malene Thomasdatter, 16.12.1785Karen *10.12.1786Niels+3p.epiph 1792 *9.pt.1790Anne Kirstine *18.11.1792Jørgen Nielsen, 88 1/2 +08.03.1823 i V.Skr.hosp.enken Johanne Thomasdatter, 68 1/2 +04.09.1823Jørgen Nielsen, <strong>Ollerup</strong>, 50 +31.05.1763Jørgen Nielsen, 28, tj. Skjoldemoseoo Sophie Mathiasdatter, 26, 24.09.1820Niels *20.01.1818Mathias *31.07.1820Anne Marie *07.08.1823Maren Kirstine *23.01.1827hst. Ide Sophie Mathiasdatter, 38 +22.08.1830oo Marie JensdatterSofie Christine +07.05.1837 *05.10.1835Marie Jensdatter, 55 +15.06.1850Jørgen Nielsen, Skovmarkenoo Karen JensenJens <strong>Peder</strong> *03.01.1860Niels Jørgen +28.03.1862 *28.06.1861Niels Jørgen *15.01.1865Carl *07002.1869


Jørgen Olsen Vest, 65 +04.10.1831aftægtsmand i BromarkenJørgen <strong>Peder</strong>sen, Stågerup, gdm. <strong>Ollerup</strong><strong>Peder</strong> +01.03.1713 *23.pt.1712Else *3.s.ifaste 1714Søren, 24 år +31.05.1741 *17.10.1717<strong>Peder</strong>, 19 år +04.09.1741 *04.10.1722hst. Maren Frandsdatter, 70 år +11.03.1749,Løjt.I-52oo Dorthe <strong>Peder</strong>sdatter, <strong>19.</strong>12.1749gl. Jørgen <strong>Peder</strong>sen +dec.1757Jørgen <strong>Peder</strong>senAlbert, 10 år +jub.1764 *20.03.1752som ved et par løbske heste <strong>blev</strong> så ynkelig tilredt<strong>den</strong> 8.5., at han døde dagen derefterJørgen <strong>Peder</strong>sen sognef.35/5 mdr +07.06.1759, Hvidk.II-266enken (Anna Sophie Albertsdatteroo Jens Knudsen)Jørgen <strong>Peder</strong>sen, 20 år +02.05.1753tjenestedreng hos Knud Rasmussen i <strong>Ollerup</strong>Jørgen <strong>Peder</strong>sen (1758: forpagter ved præstegår<strong>den</strong>)<strong>Peder</strong> (J.P.<strong>den</strong> yngre) +14.06.1755 *3.nat.1754<strong>Peder</strong> *virid 1756Niels *rogas 1758Mette +okt. 1761 *<strong>19.</strong>p.t.1761Mette *12.11.1762(fæster gård i Vester Skerninge)Jørgen <strong>Peder</strong>sen, inds. Knarrebjerg, Bjerghusetoo Maren Rasmusdatter (viet V.Skr.)Anne Marie *18.06.1817Anne Kirstine +06.12.1819 *17.11.1819Jørgen <strong>Peder</strong>sen, 39 +03.09.1828enken Maren Rasmusdatter, 54, +10.09.1833inds. hos bror <strong>Peder</strong> Rasmussen, Knarrebjerg, døde af skarlagensfeberJørgen Philipsen, enkemand, Hundstrupoo Karen Jensdatter, 21.09.1811Jørgen Rasmussen, Stågerup, 52 +<strong>19.</strong>08.1709,Egesk.II-176oo Margrethe Hansdatter oo 2: Anders RasmussenJørgen Rasmussen, 55 +05.02.1730tjente på Hemmedrup, dræbt af et fældet træ, som faldtpå ham i hovmarken ved Skjoldemoseafg. Jørgen Rasmussen, <strong>Ollerup</strong>hst. Birte, over 80 år +26.02.1744Jørgen Rasmussen af Vester Skerningeoo Maren Hansdatter af Stågerup, 21.11.1757


Jørgen Rasmussen, gdmoo Mette JespersdatterMaren, 3 år +2.p.epiph.1786Anne, 10 år +5.p.påske 1787Maren *02.07.1786Anne Margrethe*palm.1790Marie *16.09.1798Jørgen Rasmussen, hmd. 66 +11.08.1799Jørgen Rasmussen, gdm., Bromarken, 69, +05.05.1806Jørgen Rasmussen, 41 1/4, husfæster Rantzausmindeoo Anne Marie <strong>Peder</strong>sdatter, 27 1/2, 09.06.1849Jørgen Rasmussen, væver, 30, tj. Langkildegårdoo Anne Sofie Nielsen, 26, 12.09.1862Jørgen Sørensen, hmd. Skovmarkenoo Anne Lisbeth PoulsdatterPoul +21.03.1865 *26.10.1853Anne Kirstine *30.08.1856dødf. dreng +23.04.1859Jørgensen,Anders Jørgensen, 24 1/2, Hundstrup, 16.12.1887, StågerupMarie (09.12.1905: Lau) *09.05.1886oo Anne Marie Hansen, 23 (Hans Hansen, Stågerup)Anne Johanne (09.12.1905: Lau) *07.09.1888Maren Kirstine (09.12.1905: Lau) *18.02.<strong>1891</strong>Jørgensen,Christen Jørgensen, 33 1/2, tj. Ulbølleoo Mette Marie Christiansen, 39 1/2, 30.04.1878Jørgensen,Hans Jørgensen, tj, Brændegård, udl.Hans <strong>Peder</strong> *15.09.1872mor: Marie Sofie <strong>Peder</strong>senJørgensen,Hans Jørgensen, tjenestekarl, inds. Skovmarkenoo Marie Catrine NielsenNiels Henrik *27.03.1879Jørgensen,Hans Jørgensen, 52 1/2, Egenseoo Anne Kirstine Hansen, 55, enke, Knarrebjerg, 08.12.1887Jørgensen,Hans Henrik Jørgensen, Egense, udlagtmor: Maren NielsenHans Henrik Jørgensen *27.07.1864Jørgensen,Jeppe Hans Christian Jørgensen, rejst til Amerika, udl.


Anne Chatrine *06.04.1873mor: Johanne Marie ChristensenJørgensen Aamand,Johan Jørgensen Aamand, 35 (Jørgen Larsen Aamand),træskomandoo Maren Kirstine Hansen, 27 3/4, 10.11.1885Lars *25.02.1886Rasmus *22.01.1887Kirsten *21.03.1889Jørgen *01.12.<strong>1891</strong>Jørgensen,Jørgen Jørgensen, 26, tj. Svendborg<strong>Peder</strong> *27.10.1872<strong>Peder</strong> *12.06.1876oo Maren <strong>Peder</strong>sen, 24 1/2, Mosehuset, Kohaven, 18.05.1877Jørgensen,Jørgen Jørgensen, enkemand, Sørup, udl.Marius) *24.01.1883Carl ) *24.01.1883mor: Hansine <strong>Peder</strong>sen, fraskilt <strong>Peder</strong> Rasmussen BøjJørgensen,Knud Jørgensen, 34, Ferrit<strong>sl</strong>ev, 25.04.1884oo Kirsten Rasmussen, 26 1/2 (mor Jens Ditlevsens enke)Jørgensen,Lars Jørgensen, 26, tj. V. Åby, hmd.oo Karen Johanne Johansen, 24 3/4, 23.05.1868Johan Jørgen Jørgensen *09.03.1865Hans <strong>Peder</strong> Jørgensen +24.05.1869 *24.12.1867Hans <strong>Peder</strong> +14.05.1871 *01.08.1870Else Marie *13.06.1872Hans Martin *13.06.1876Maren Sofie *09.02.1880Jørgensen,Niels Jørgensen, hmd. bødker, Ø. Skerningeoo Karen RasmussenMartin *02.03.1888Jørgensen,Niels Jørgensen, enkemand, bødker, 48 1/3, Ø. Skerningeoo Johanne <strong>Peder</strong>sen, 43, sypige, 05.07.1889Jørgensen,Niels Jørgen Jørgensen, hmd., Skovmarkenoo Johanne Kirstine NielsenThora Jensine *07.11.<strong>1891</strong>Karen Andersdatter, <strong>Ollerup</strong>, 37 +10.02.1716Karen Baltzersdatter i Stågerup, 103 +2.p.t.1711


Karen Erichsdatter, 79 +<strong>19.</strong>03.1730var hos Marchus HansenKaren Himmerigs moder +3.p.t. 1681Karen Jensdatter alm., 78 +28.12.1757Karen Jensdatter alm. Stågerup, 36 +28.01.1760Karen Jespersdatter, alm. 74 +21.08.1757Karen Jørgensdatter, Stågerup, 40 +24.04.1716Karen Sørensdatter, <strong>Ollerup</strong>, 80 +3.p.epiph. 1716Karen Tønnesdatter, 54 +31.03.1700Kirsten Hansdatter Bøgs, 70 år+<strong>19.</strong>04.1754,Hvidk.II-133Kirsten Jespersdatter, 25 +07.10.1700Kirsten <strong>Peder</strong>sdatter, 17 år i barselsseng, +26.09.1785uægte pige 14 dage +21.pt.1785Knopf,Johan Friedrich Knopf hattemager ved fabriquen på Tåsingeoo Anne Marie <strong>Peder</strong>sdatter, tj.i præstegdatter, 07.04.1761Knud BondeMarenKnud KrogMarenOluf*septurag.1709*7.pt.1693*24.pt.1696Knud Andersen, tj. Nielstrup, 2: husfæster i Hundstrupmoder: Johanne Jensdatter (bror: Jacob Jensen)Anna *08.12.1720Johanne *<strong>19.</strong>02.1730Knud Andersen, 44, tj. Beierholmoo Karen Rasmusdatter, 23 (Rasmus Hansens Oure), lyst 1823Knud Christophersen, <strong>Ollerup</strong>Maren Hansdatter til Knud Christophersen, 80, +1.p.epiph.1716Knud Hansen, <strong>Ollerup</strong>Hans*9.p.t.1690Anna Magdalene *1.p.H3K 1700hst. +16.05.1710Knud Hansen, 80 +04.12.1720Knud Hansenoo Anne Knudsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 17.02.1769dødf.søn +miserod 1769


dødf. søn +festo natal 1770Knud Hansen, <strong>Ollerup</strong>, udlafg. Kirsten <strong>Peder</strong>sdatterMarie +21.pt.1785 *25.09.1785Knud Hansen på Skjoldemose, Stågerupoo Mette Sofie Jensdatter, Stågerup, 12.12.1799Kirsten *18.05.1800Mette, 33 +14.07.1837Hans *06.07.1819Knud Hansen, 62, inds. +14.11.1824enken Mette Sofie Jensdatter, 91 +21.07.1865Knud Hansen, 35 (Hans Rasmussen Bødker)oo Karen Jensdatter, 20 (Jens Nielsens), 13.11.1819Knud Jacobsen, 31, avlskarl Rødkildeoo Apelone Hansdatter, 31, sypige Beierholm, 06.11.1868Knud Jeppesen, <strong>Ollerup</strong>Daniel *02.07.1745hst. Johanne Larsdatter, 46 år +09.04.1747Knud Jensen født i Egenseoo Christiane Rasmusdatter, <strong>19.</strong>10.1810Karen *10.03.1811Knud Jørgensen, 42, tj. Beierholmoo Apelone Olesdatter, 32, 29.04.1858Anne Margrethe, 1 1/4 +18.05.1860Anne *16.02.1861Jensine +11.03.1863 *31.10.1862Knud Lauritsenoo Sophie <strong>Peder</strong>sdatter, <strong>Ollerup</strong>, 13.06.1723Knud Lauritsen, <strong>Ollerup</strong>, 78 +07.05.1763Knud Larsens enke Sofie, 93 +28.12.1763Knud Mortensen, 36oo Anne Marie Nielsdatter, ee Jesper <strong>Peder</strong>sen, 01.06.1828hst. Anne Marie Nielsdatter, 70 +25.04.1845Knud Mortensen, 67 1/2 +13.10.1857på aftægt hos Christen RasmussenKnud Olufsen, <strong>Ollerup</strong>Maren*4.p.t.1700Ølgaard +22.07.1705 *5.p.t.1702Anders*1.adv.1704Ølgaard+2.p.H3K1707Knud Olufsen, Mynderupoo Maren Povelsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 20.06.1742Knud <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>, skifte Ryttergods II-223


Rasmus, 22 år +04.09.1693 (*1671)Agnete *1.søndatterefter påske 1682Karen +28.02.1685 *12.12.1684hst. Sidsel Olufsdatter, 87 +17.03.1728Knud <strong>Peder</strong>sen, 40 år karl hos Lars Ploug, +<strong>19.</strong> p.t.1768Knud Rasmussen, soldatoo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 21.04.1710Knud Rasmussenoo Hilleborg Jensdatter, 29.04.1746, kongebrev: søskendebørnKirsten, 1 år +08.10.1747 d29.04.1746Jens *12.04.1748Rasmus +14.p.t.1755 *09.01.1751Maren*7.p.t.1754Knud Rasmussen, hmd., 81 +11.05.1791Knud Schultzen, udl.mor: Karen Andersdatter, StågerupAnne *virid 1789Knud SørensenJohanne *nr.4 1758Knud Sørensen Jyde, 64 +16.07.1777, Hvidk.IV-100enken Anne <strong>Peder</strong>sdatter, 80 +20.02.1797Knudsen,Angus Christian Knudsen, sømand, udlGotthielf Vilhelm (29.9.1943:kun Vilhelm) *primo 1875mor: Hansine Hansen, VejstrupKnudsen,Hans Knudsen, boelsmand, Egebjergoo Anne Marie Rasmussen, 25 1/2 (Rasmus Jensen),05.12.1880Knudsen,Hans Knudsen, inds. Kohavenoo Hansine JensenJens Christian Otto *17.05.1885Knudsen,Hans Frederik Knudsen, 2 1/2 +30.05.1847plejebarn hos Hans ChristophersenKnudsen,Jørgen Knudsen, 25, tj. Rødmeoo Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sen, 22 3/4, lyst påskedag 1882Knudsen,Mogens Christian Knudsen, hmd, Egenseoo Karen Johanne Hansen MøllerLaurids *26.02.1884Hans *28.05.1886


Knudsen,<strong>Peder</strong> Knudsen, Heldager, tj. Svendborg, udlagtmor: Marie Christine DitlevsenKnud Christian Knudsen *20.02.1869Johanne Marie Abelone Knudsen *13.03.1871Kryger,Nicolai Edvard Kryger, 22 1/4, murer, <strong>Peder</strong>sdorf, Lollandoo Anne Charlotte Hansen, 22 3/4, Hor<strong>sl</strong>unde, 08.11.1870Edvard Alfred *14.03.1871Krøll,Alexander Krøll, forpagter på Nielstrupoo Johanne Margrethe RasmusdatterRasmine Christine Margrethe) *20.01.1811Sophie Amalie ) *20.01.1811Christian Rasmussen *17.09.1812Albert *14.12.1813Peter *13.04.1816Lang,Rasmus Rasmussen Lang, Knarrebjerg, bødker, skrædderoo Anne Marie JensenMaren Kirstine Eline *26.03.1868Marie Jensine *29.09.1869Emma Johanne Alberta *03.12.1871Jørgen Bernhard Ingemann *01.01.1874Jens Oluf *13.06.1876Anne Sigrid *15.03.1880Helga Margrethe *22.05.1882Lars: betler var hos Hans Kokkenborg, +31.10.1796Lars Bøg, 68 +25.08.1757enken Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 65 +10.01.1758Laurs smedoo Karen Hansdatter, 17.02.1709Lars Thams enke Sibylla, 78 år +ann.1771Lauritsen,Niels Lauritsenfar: Niels Hansen, Stågerup*13.pt.1686Laurits Jacobi Baggesen, 49, købmand i Fåborgoo Adamine Gotlobine Storm, 30, Beierholm, 25.04.1850Lars Christensen, 27 tj. Skovmarkenoo Maren Rasmusdatter, 27, tj, 27.04.1816Johanne *01.08.1818Lars Christian Christensen, 29, væver, Ladegaardoo Johanne Jensdatter, 20, tj., 17.12.1825Niels *12.04.1826


Maren +24.12.1839 *14.02.1828Anne Johanne *09.10.1837Maren *13.11.1841Lars Christian Christensen, 46 +06.05.1842enken Johanne Jensdatter, 38 +04.11.1842Lars Michael Christensen, 31, skræderoo Malene Sørensdatter, 32, tj. Orte Mølle, 06.12.1817Birgitte +26.03.1822 *10.12.1818Christen *07.05.1821Søren *25.04.1824Birgitte Kirstine +02.05.1837 *14.06.1828hst. Magdalene Sørensdatter, 44 +21.02.1831oo Anne Marie Jørgensdatter, 29, 03.07.1831Hans Jørgen *14.04.1832Lars Michael *18.01.1834Magdalene +13.01.1866 *04.03.1836Carl *23.07.1839Lars Michael Christensen, 72 +27.05.1858Lars Christensen, 27 1/2, gdm., Sandageroo Caroline Marie Andersen, 23 1/2, Orte Mølle, 03.11.1871Lars Christophersen, tømmermand, V. Skerningeoo Karen Poulsen, 22 1/4, 09.10.1862Laurits Clausen, staldkarl i Stågerup, 73, +2.p.epiph 1691Lars Davidsen, selvejer, 31, Gultvedtrol. Karen Nielsdatter, 26, Pottemagerhuset, lyst, menvielsen <strong>blev</strong> aflyst i 1836Lars Christian Ditlevsen, 48, smed, enkemand, Egebjergoo Anne Mortensdatter, 27., tj., <strong>19.</strong>03.1826Lars Eriksen, 21, karl hos Simon Henrichsen, +2.p.t. 1766Lars Eriksen, Stågerupoo Maren KnudsdatterEric *11.01.1784Laurits Hansen Ladegård, <strong>Ollerup</strong>,oo Maren Sørensdatter, 24.p.t.1704Johanne*18.pt.1705hst. 32 år 8 mdr. +16.10.1705, Egesk.II-114oo Maren Hansdatter, 26.03.1706Maren+14.10.1716 *2.påskedag1707Lars Ladegård, 36 +02.03.1710, Egesk.II-183Anna*palmes/1710enken oo Hans NielsenLaurits Hansen, Stågerupoo Karen Christiansdatter, 26.12.1735Lars Hansen Hemmedrup


oo Anne Marie MadsdatterLars Hemmedrup, 51 år+15.11.1770, Hvidk.III-523Lars Hansen, ungk., gdm., Skovmarkenoo Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 06.11.1795<strong>Peder</strong> *25.01.1796Johanne Sofie *06.02.1798Ane Marie *06.10.1799Marie *02.08.1801Maren +20.04.1816 *26.12.1803Hans *03.01.1806Maren +05.02.1822 *20.03.1808Lars Hansen, fæstegdm., 45 1/4 +21.02.1816enken Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 81 +03.02.1850hos sønnen <strong>Peder</strong> LarsenLars Hansen, hmd. Bejerholmoo Karen ErichsdatterMaren *17.04.1825Lars Hansen, gdm., Bromarkenoo Cathrine HansdatterAnne Marie +17.02.1855 *06.06.1854Anne Marie +26.07.1859 *29.10.1857Lars Hansen, gdm., 32 +30.03.1859Lars Hansen, ungk. væver, 31 +15.03.1859Lars Hansen, 33, skomagersvend, Svendborgoo Karen <strong>Peder</strong>sen, 29, 11.05.1866Lars Henrichsen Brun, Stågerup, 75, +07.12.1852enken Anne Cathrine Rasmusdatter, 77 +01.03.1861Laurits Iversen, tj. Anders Hansen, <strong>Ollerup</strong>oo Johanne Lauritsdatter, 14.04.1731Anders *02.07.1731Laurits Iversen, 36 +26.06.1736enken Johanne Larsdatter, 56 år +16.05.1751Laurits Jacobsen, 66 +18.02.1709Lars Jacobsen, <strong>Ollerup</strong>oo Anne Susanne Sørensdatter, 18.12.1737hst. Anne Susanne Sørensdatter, 70 år, +29.05.1769, Egesk.VIoo Mette MarqvardsdatterAnna Susanne *09.09.1770Lars Jacobsen, skifte Egeskov VI-4.10.1771Laurits Jensen, staldkarl Hvidkilde, udl.Maren *29.04.1731moder: Johanne AndersdatterLars Jensen, daglejer Nykøbing Falsteroo Anne Elisabeth Christensdatter


Maren Kirstine *<strong>19.</strong>09.1798Lars Jensen, hmd. Bromarkenoo Maren MortensdatterJens *31.12.1815Morten *31.07.1817Hans +16.12.1835 *02.04.1820Mette Kirstine +06.04.1825 *13.05.1823Jørgen, druknede på isen +18.02.1835 *10.05.1827Lars Jensen, 70 +08.11.1841Lars Jensen, 35, V. Skerningeoo Anne Cathrine Rasmussen Møller, V. Skr., 30.10.1868Lars Jepsen, soldatoo Maren Rasmusdatter, Stågerup, 17.03.1813Bodil *24.09.1812Lars Jørgensen, 30, Egenseoo Johanne Rasmussen, 26, 28.11.1863Lars Christian Larsenoo Karen Jørgensdatter (Jørgen Hansen Lang)Maren *<strong>19.</strong>01.1849Lars Frederik *15.10.1852Anne Johanne *03.06.1854Jørgen *23.01.1856Rasmus *04.11.1858Laurits Madsen, <strong>Ollerup</strong> +14.05.1682datter Anna +12.04.1688Lars Madsen Bechman, Stågerupoo Maren Hansdatter, Stågerup, trol.14.10.1771, viet dec.1771Johanne Margrethe +1775 *06.12.1772Mette *oculi 1774Mads*9.pt.1775Johanne Marie *12.01.1777Anne Margrethe *28.02.1779Maren *25.03.1781Hans *14.03.1784Birthe *20.08.1786hst. Maren Hansdatter, 75 +15.11.1819Lars Madsen Bek, 81 +17.11.1819Lars Marcussen fra Lunde (evt. Henrichsen)oo Anne Knudsdatter, <strong>19.</strong>07.1768, Hans Knudsens enkeAnne Knudsdatter, 83 +22.09.1802Lars Mathiasen, inds. Pottemagerhusetoo Anne Marie Marcusdatter,Hans Larsen Møller *20.11.1840Laurits Matthisen, Fangel ved O<strong>den</strong>se,oo Anna Catrine Andersdatter Kiær, stuepige/præsteg.17.04.1744


Lars Michelsen, Ø. Skerningeoo Anne Marie Larsdatter, 23.11.1798Lars *30.12.1798Lars Michelsen inds. i Åhusetoo Maren JørgensdatterMichael *17.08.1815Rasmus *24.08.1818Lars Mikkelsen, 75 +17.06.1854enken Maren Jørgensdatter, 84 1/2 +09.12.1861inds. høs sønnen Jørgen LarsenLaurits Mortensen, <strong>Ollerup</strong>Maren*palmes.1690Knud*23.pt.1691Johanne*24.pt.1693Morten +14.pt.1705 *3.p.t.1699Anders +14.pt.1705 15.03.1702Laurits Mortensen, 60 +09.04.1706Lars Mortensen Ritter, <strong>Ollerup</strong>Margrete +08.08.1751 *20.03.1743Karen, 2 år +10.09.1747 *26.03.1746hst. Mette Hansdatter, 58 +3.p.t.1763Lars Mortensen Ritter, 71 +8.pt.1777Lars Mortensen, 28 3/4, bødker, Egebjergoo Anne Marie Poulsdatter, 28 1/2, 07.12.1849Morten <strong>Peder</strong> Larsen +18.12.1849 *08.11.1849Lars Nielsen, 42, røgter på Nielstrup, +22.04.1821Lars Nielsen, 43, gårdfæster, Stågerupoo Johanne Madsdatter, 26, (Lars Madsen, Lydinge), lyst 1823Lars Nielsen, smedesvend Ulbølle, udl.mor: Anne Kirstine Hansdatter, afg. Hans Bisgårdsdødf. drengKaren *23.05.1827Lars Nielsen, hmd. Stågerupoo Johanne NielsdatterBodil Sofie (født i Stenstrup),12, +24.03.1853hst. Johanne Nielsdatter, 54 +23.01.1857Lars Nielsen, 24, tj. Ø. Skr. præstegårdoo Anne Nielsdatter, 22, tj. <strong>Ollerup</strong> præstegdatter, 09.04.1853Lars Olsen, Ærø, udlagtmor: Maren Nielsdatter enke (Niels Stephensens)dødf. dreng +11.03.1850Laurits <strong>Peder</strong>sen Bechman, StågerupMads*21.pt.1690


Mette *1.påske 1693dødf. +21.pt.1695 *21.pt.1695Johanne *4.p.påske 1697Maren*2.adv.1700Laurits <strong>Peder</strong>sen, 70 år 6 mdr. +29.03.1730, Egesk.IV-491hst. Margrethe Madsdatter, 83 +10.08.1737, Egesk.V-123Laurits <strong>Peder</strong>sen, Kværndrupoo Kirsten Knudsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 07.1.1716Laurits <strong>Peder</strong>sen, lakaj på Nielstrup, 17år/5uger, +10.11.1728Lars <strong>Peder</strong>sen, 39 1/2, husfæster Egebjergoo Inger Nielsdatter, 34, 25.05.1824Lars <strong>Peder</strong>sen, v. jægerkorpset i Nyborg, udlagtmor: Sophie Kirstine SørensdatterRasmus Larsen +18.05.1847 *26.04.1847Lars <strong>Peder</strong>sen, tj. Svendborg, udlagtmor: Sofie Kirstine SørensdatterNicoline Larsen *29.10.1852Lars <strong>Peder</strong>sen, tj. Boltinggård, udlagtmor: Karen HansenAnne Marie Larsen *22.01.1859Lars Philipsen, Ø. Skr., udl.mor: Karen JørgensdatterJohanne *17.01.1814Laurits Rasmussen, Slottet, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Hansdatter, <strong>19.</strong>pt.1694barn *04.10.1699Laurits Rasmussen, 48 +28.04.1700Maren <strong>sl</strong>. Lauritses, 68år mindre 3 dg, +18.11.1705Lars Rasmussen Høg,(Øster Skerninge), Stågerupoo Karen <strong>Peder</strong>sdatter, Stågerup, 13.10.1762, Rasmus Bøgs enkeBodil *25.09.1763Anne Marie *22.03.1766dødf. søn +festo ann.1770*fest.a 1770hst. Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 45 +08.11.1770, Egesk.VIoo Anne Sørensdatter, 26.03.1771, Niels Larsens enke af Voldstrup i Ringe sognNiels *08.06.1772Anne Sørensdatter, 30 år +08.08.1772, Egeskov VIoo Anne Sofie HansdatterRasmus*<strong>19.</strong>pt.1775Lars Rasmussen, gdm., 69 +27.09.1798Anne Sophie Hansdatter, 78 +30.12.1812Lars Rasmussen Ploug fra Egense,oo Johanne Nielsdatter, 05.07.1763, Anders Jensens enkeJohanne Nielsdatter, 60 +29.09.1779oo Marie Andersdatter


Rasmus *17.09.1780<strong>Peder</strong> +1.pt.1784 *06.03.1782Lars Plov, 60 +24.08.1798, Hvidk.V-212Lars Rasmussen Juuloo Anne KnudsdatterRasmus +20.02.1771 *28.04.1766Anne Marie *jubi 1769Rasmus *05.04.1772Anne Knudsdatter, 47 +23.11.1778, Hvidk.IV-124oo Johanne Marie Rasmusdatter, Kirkeby, 29.10.1779Marie Rasmusdatter, 50 +27.12.1784, Hvidk.IV-207Lars Rasmussen Juul, 81 +30.04.1800 Hvidk., V-245Lars Rasmussen Gemahl, hmd. Hemmedruphuset,oo Lovise MortensdatterJon *07.05.1801Niels *13.03.1808Lars Rasmussen Gemahl, 83 +21.02.1855enken Louise Mortensdatter, 83 +21.02.1855Lars Rasmussen, staldkarl Hvidkilde, dragon, udl.mor: Maren Rasmusdatter far Rasmus skræderRasmus *12.05.1816Lars Rasmussen, 29, væveroo Karen Hansdatter, 27 (svoger degn Schjær), 05.06.1830Lars Rasmussen Høi, 29 +14.08.1841afg. Rasmus Larsen Høis sønLars Rasmussen, tj. degn Schjær, udlagtmor: Mette Marie NielsdatterNiels Larsen *<strong>19.</strong>03.1847Lars Henrik Rasmussen, 25, tj. V. Skerningeoo Bodil Cathrine Hansen, 26, 29.10.1860Hans Christian *18.11.1860Anne Sophie *30.12.1863Laura Johanne *08.08.1866Lars Henrik Rasmussen, 31 +17.10.1866Lars Rasmussen, 36, tømmermandoo Anne Marie Nielsdatter, 35 1/4, 24.10.1861Lars Sørensen, ungkarloo Anne Rasmusdatter, 28.11.1795Rasmus +23.05.1796 *07.03.1796Anne Marie Sofie Amalie *23.04.1797Lars Sørensen, skræder, <strong>Ollerup</strong>, udlagtmor: Anne NielsdatterMette Larsen *16.12.1852Lars Sørensen, ladefoged Hesselager, udlagt


mor: Johanne Margrethe <strong>Peder</strong>sdatterAnne Kirstine Larsen *08.10.1843Larsen,Anders Larsen, 26, bødker, Stågerup, 15.10.1882Anne Marie *31.08.1882oo Anne Dorthea Rasmussen, 35 1/2, ee Hans <strong>Peder</strong>s.MøllerLarsen,Hans Jørgen Larsen, 40, enkemand, hmd. , <strong>Ollerup</strong>se: Hans Jørgen Larsenoo Sofie Nielsen, 36 1/2, 11.5.1872Karen Marie) *22.07.1873Niels ) *22.07.1873Larsen,Jens Larsen, 33 3/4, gdm., enkemand, Egebjergoo Maren <strong>Peder</strong>sen, 25 (<strong>Peder</strong> Rasmussen bødker),26.4.1879Larsen,Jens Christian Larsen, 28, V. Skerninge, hmd. <strong>Ollerup</strong>oo Elisabeth Hansen, 24, 20.11.1863Lars Christian +27.12.1865 *11.10.1865Lars Christian *14.09.1866Hans *05.07.1868Jens +09.08.1871 *07.04.1870Jens Christian Larsen, 36 +18.12.1871Larsen,Jens Peter Larsen, tj. Heldager, udlagtmor: Christine Hansine HansenMads Vilhelm Larsen +31.01.1871 *06.10.1870Larsen,Knud Christian Larsen, 32 1/2, friskolelærer Dalum, 1.7.1876oo Hanna Dorthea Ulrike Bredsdorff, 35 3/4,NyborgLarsen,Lars Larsen, soldat, udlagtmor: Anne Sofie DitlevsenJohanne Dorthea Larsen *14.04.1865Larsen,Niels Larsen, tj. Rødkilde, udlagtmor: Johanne Marie HansenJens Larsen *17.06.1865Larsen,Niels Larsen, tj. Rødkilde, udlagtmor: Christine <strong>Peder</strong>senJørgen Larsen *06.07.1865Larsen,Niels Larsen, tj. Kbh, udlMarie Nielsine *06.05.1882


mor: Nielsine Rasmine NielsenLarsen,Rasmus Larsen, tj. i Svendborg, udlagtmor: Marie Lisbeth RasmussenRasmus Larsen *25.04.1855Lau,Hans Lau, tømmermandoo Anne Marie RasmusdatterJuliane H. Lau *07.10.1817Diderik H. Lau *14.10.1819Rasmus H. Lau +12.03.1822 *23.02.1822Rasmus H. Lau) +30.06.1824 *25.02.1823Hans H. Lau ) *25.02.1823LeborisDorthe Leboris eller skomagers, 89, +21.01.1784Leboris Hansen, ungkarloo Mette Jørgensdatter, enke, 09.12.1785Leboris Hansen, 50 +18.02.1808Leth,Mathias Leth, major på NielstrupEdel Margrethe, 5år/12dg., +17.12.1738Lethstedbørn hos hr. Rasmus Hansen, BeierholmJørgen, 28, cand.teol. +28.08.1821Anne Sofie, 38, vanvittig +20.10.1824Leth,Thomas Hansen Leth, 39, friskolelærer <strong>Ollerup</strong>, 31.08.1887oo Caroline Rovlund, 42, enke, distriktsjordemoderLind,Niels Henrik Theodor Lind, 43 1/2, enkem., Svendborgoo Trine Laurence Schønragh, 32 1/2 ee skipper Carl AugustRise, Svendborg, 29.11.1872Lindberg,Henrik Severin Lindberg: se Henrik Severinoo Anne Birk, jfr., viet i Nielstrup Mølle, 16.04.1790Litto,Elisabeth Kirstine Litto, 64, +05.05.1784, var i præstegår<strong>den</strong>Lorentz <strong>Peder</strong>sen, skræddersvend, udl.mor: Catrine Magdalene RigetHans <strong>Peder</strong> *05.11.1819Lucas <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>, 22 +30.03.1758Lund,


Jens Christian Lund: se Jens ChristianLundfeldt Nielsen, 56 1/2,smedesvend i fattighuset,+21.02.1847Mads ?Karen Madsdatter, 8 år +12.06.1823var plejedatter hos Lars Brun i StågerupMads Albrechtsen, tj. i Svbg., udl.mor: Kirsten Christensdatterdødf. dreng +17.12.1829 *17.12.1829Mads Andersen, Slottetoo Maren Hansdatter, 20.p.t.1700Anders *2.juledag 170<strong>19.</strong>p.t.1703Maren+skærtors.1706 *25.pt.1704Margrethe +sct.Hans 1706 *3.s.faste 1706Margrethe*5.p.t.1707hst. Maren Hansdatter, 60år/4dage, +24.01.1725Mads Andersen, 64 +28.01.1725Mads Andersen, V. Skerninge, udlagtmor: Anne Dorthea Hansen fra O<strong>den</strong>seRasmus Theodor *09.07.1853Mads Christensen, inds. <strong>Ollerup</strong>hst. Marie Christensdatter, 70 +24.07.1800hun var født i Lille Rise på Ærøinds. StågerupMads Christensen, 27, skibstømmer, 27, Ulbølle Strandhuseoo Anne Christensdatter, 29, Stågerup, 08.01.1846dødf. dreng +18.02.1846Karen Kirstine *<strong>19.</strong>06.1849Mads Christophersen, Nørregård, V. Skerningeoo Trine <strong>Peder</strong>sen, 40, 21.11.1862dødf. dreng +20.05.1850Mads <strong>Peder</strong> Fløjstrup, Sørup, udlagtmor: Maren JørgensdatterKaren Marie Madsen +01.05.1869 *14.12.1857Mads Frandsen, Skovgårdeoo Maren Madsdatter, 05.12.1734steddatter Johanne Mortensdatter, 14år, 8mdr. 11dg. +06.10.1747Mads Frandsen, 57 år 5 mdr. +12.02.1753enken Maren Madsdatter, 67 +20.08.1757Mads Hansen i Stågerup +18.01.1682Mads Hansen, ridefoged på Vejrupoo Mette Kirstine Rasmusdatter, stuepige på Nielstrup 09.10.1737


Mads Hansen, Beierholmoo Anne ChristensdatterKaren *04.05.1760Christopher *31.05.1762Mads Hansen, <strong>Ollerup</strong>, 32 år +10.09.1762, Hvidk.III-150Mads Hansen, enkemandoo Birthe Cathrine Jensdatter, Stågerup, 29.07.1791Mads Hansen mølleroo Mette Knudsdatter, 11.11.1791Maren +remience 1792 *Mihi 1792Karen *24.03.1793Maren +03.10.1798 *<strong>19.</strong>06.1795Anne Kirstine +21.10.1798 *14.02.1798Mads Hansen Møller, 63 +23.07.1825enken Mette Knudsdatter, 86 1/2 +22.01.1844Mads Hansen på Rødkildeoo Sara Schultzdatter, tj. Beierholm, 25.06.1803Mads Henriksen i Egebjergoo Maren Mortensdatter i <strong>Ollerup</strong>, 28.12.1757Mads Jensen, Stågerup, udlagtmor: Maren HansdatterKirsten Sofie Madsen +02.06.1853 *24.05.1853Mads Jensen, 31, tj. Egenseoo Karen Frederiksen, 32 sypige, 29.05.1855Mads Jørgensen, ladefoged, udl.mor: Dorothea SchultzdatterSophie Amalie*sexag.1788Mads Jørgensen, selvejer, Vestergårdoo Anne Kirstine RasmusdatterMargrethe, 4 år 7 uger +april 1800Mette +06.01.1799 *23.12.1798Jørgen +10.03.1802 *30.03.1800Rasmus +04.11.1802 *24.01.1802Kirstine Rasmusdatter, 38 +08.04.1802oo Anne Katrine Hansdatter, 27.11.1802Jørgen *12.01.1803Rasmus *21.03.1804Niels *16.02.1807Mads Jørgensen Bobjerg, Skovmarkenoo Elisabeth OffersdatterOffer *16.03.1800Jens *01.12.1802Rasmus +27.03.1804 *04.03.1803Mads Jørgensen, 52, enkemand, Pasopoo Maren Olesdatter, 42, tj. Bromarken, 26.06.1819


Mads Lauritsen Bechman, Stågerupoo Birthe Povelsdatter, 07.10.1731dødf. søn +23.01.1733 *23.01.1733Karen +09.03.1735 *27.02.1735hst. Birthe <strong>Peder</strong>sdatter, 23år/4mdr/8dg., +09.03.1735oo Apelone <strong>Peder</strong>sdatter, 03.07.1735hst. Apelone <strong>Peder</strong>sdatter, 30 år +21.12.1736,Egesk.V-104oo Malene Hansd fra MynderupLaurits *06.01.1739Apelone *18.09.1740Birte, 1 år 8 dage +30.12.1743 *24.12.1742Hans *16.10.1744Margrethe *20.09.1747Elsebeth *26.07.1752Lucia *04.06.1755Mads Bechmann, Stågerup, 80 år +trin.1769, Egesk.VIMads Larsen Brun, ungk., Ø. Skerninge, Toftemandoo Hylleborg Thomasdatter, 13.11.1778Anne Dorthe *02.05.1779Thomas *05.05.1782Lars *05.12.1784Søren *1.p.nativ 87Hans *omnium 1791Maren*18.pt.1794Mads Larsen, 62 1/2 +07.12.1812Mads Larsen Bek, 43, gårdfæster Stågerupoo Maren Jensdatter, 35, tj., Stågerup, 29.04.1818hst. Maren Jensdatter, 49 1/2, +<strong>19.</strong>07.1830oo Grethe AndersdatterMaren +07.01.1834 *29.11.1831Maren *16.09.1834Karen Margrethe *15.09.1837Mette Kirstine +29.12.1860 *23.10.1840dødf. dreng +12.03.1848Mads Larsen Bek, 91 +04.04.1866Mads Madsen, 30, husfæster V. Skerningeoo Marie Rasmusdatter, 32 (Rasmus Larsen Høg), 24.11.1827Mads Jørgen Madsen, 28, hørsvinger, Egenseoo Anne Marie Clausen. 24, 20.10.1865Mads Mortensen, 40, Rødmeoo Anne Marie Nielsdatter, 21 (?27), 27.05.1843Mette Marie *25.03.1844Morten +13.04.1848Morten *09.03.1848Anne Kirstine +16.11.1853 *07.04.1853Anne Kirstine *22.01.1855Mads Nielsen, Stågerupoo Johanne Marie Ditlevsdatter, Ø.Skr., lyst 05.10.1811


Mads Olsen, ladefoged, Nielstrupoo Anne Marchusdatter, husholderske Nielstrup, 04.03.1796Mads <strong>Peder</strong>sen, 67 +2.p.epiph 1777en tiggerstodder fra Tåsinge, død hos søsteren Anne Hanses i <strong>Ollerup</strong>Mads <strong>Peder</strong>sen, 32, væver, Vester Skerningeoo Mette Kirstine Nielsdatter,44, ee Hans Jørgensen,05.11.1831Mads Povelsenoo Maren Iversdatter, <strong>sl</strong>. Jesper Hansens, trol. 2.p.påske 1694hst. Maren Iversdatter, 69 +8.p.y.1715, Egesk.III-98oo 2 Anne Larsdatter, bror Simon Larsen PlougPovel *<strong>19.</strong>07.1716Niels *20.05.1720Jens *09.05.1723Karen *26.09.1728Mads Povelsen, over 50 +22.02.1730, Egesk.IV-413Mads Rasmussen Hvid, Bejerholmoo Anne Jensdatter, 04.07.1695Jacob *24.04.1696Mads Thomasenoo Maren Andersdatter, vis.Maria. 1711hst. Maren Andersdatter, 77 +20.12.1733, Egesk.V-2oo 2 Ellen <strong>Peder</strong>sdatterNikolaj *29.09.1736Mads Thomasen, 70 år +06.05.1740, Egesk.V-186Mads Thomsen, hjulmand, <strong>Ollerup</strong>oo Karen Arentsdatterdødf. dreng +20.12.1850Jens Thomas *22.10.1852Johanne Kirstine +11.04.1857 *28.03.1857Mads Thomsen, 51 +01.07.1864Madsen,Carl Christian Madsen, 26 1/2, lærer Nykøbing F, 26.09.1885oo Gjertrud Christine Jacobsen, 22 1/2 (lærer Jacobsen)Madsen,Hans Madesen, avlsforvalter ved Sæby, udl.Anne Marie Vilhelminemor: Christine Hansine HansenMadsen Gjellerod,Hans Madsen Gjellerod, 30 1/2, ny hus ved MøllebyggerhusetAnne Marie (01.10.1919: Gjellerod) *11.07.1875oo Maren Mortensen, 31 1/2, 04.09.1875Carl Martin (01.10.1919: Gjellerod) *12.03.1878Povl Emil *31.03.1880Hansine Oline (01.10.1919: Gjellerod) *04.07.1883Christen (01.10.1919: Gjellerod) *24.11.1885


Madsen,Hans Henrik Madsen, inds. Grusmosenoo Margrethe Kirstine HansenHansine Lovise *<strong>19.</strong>12.1878Maren Kirstine *27.12.1881Juliane *01.09.1884Else Margrethe Kirstine *13.04.1887Hans Marius *05.01.1890Hans Marius *29.12.<strong>1891</strong>Madsen,Jacob Christian Madsen, Skårup mark udl.Anne Abelone *18.07.1880mor: Karen Margrethe AndersenMadsen,Mads Madsen, Kværndrup, udlagtmor: Anne Marie HansenHans Jørgen Madsen *12.06.1866Madsen,Morten Madsen, 35, gårdejeroo Karen Christensen, 34 (Christen Jensen), 27.04.1883Christen *11.09.1884Marie *27.01.1886Magnus *24.01.1888Alfred *13.04.1890Madsen,Niels Madsen, 37, Kirkeby (Mads Jørgen Henriksen),30.10.1874oo Marie Lisbeth Rasmussen, 29 1/2, (Rasm.<strong>Peder</strong>s.Stågerup)Rasmus <strong>Peder</strong> *23.08.1875dødf. dreng *23.09.1877Anne Kirstine *01.09.1878Marie *04.09.1880Mads Henrik *08.03.1883Niels *17.10.1886Madsen,Rasmus Madsen, 25, boelsmand, Skårup Markoo Anne Hansen, 21 (boelsmHans Jensen), 18.06.1875Madsen,Rasmus Anders Madsen, tj Glorup, udlKnud Peter *01.05.1872mor: Gjertrud Marie KnudsenMagaard,Oluf Jacobsen Magaard, Skovsgaardoo Johanne Catrine Stæhr, 11.02.1775Nicoline Catrine *17.11.1776Johanne Jacobine *21.09.1777Niels Stehr *09.01.1780Anne Sophie *28.04.1782


Jacob +<strong>19.</strong>05.1784 *31.08.1783Jacob *<strong>19.</strong>12.1786Malene Henrichsdatter, 39 +16.06.1730hos Rasmus MichelsenMalene Bild Rasmussen, 80hos Rasmus Sølvbjerg+25.09.1729, Egeskov IV-494Marcus i StågerupMaren Marcuses, 66 +29.08.1693Marqvor Ditlevsen, 39 1/2, lyst, men rejst til Lunde 1858oo Anne Johanne Mortensen, 32 1/2Maren Kirstine *24.04.1852Marcus Hansen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Lauritsdatter, 28.06.1719Maren *02.04.1720Rasmus *22.02.1722Mette *12.11.1724Laurits +01.11.1728 *11.02.1728Johanne *12.02.1730Anna *01.11.1733Markus Hansen <strong>den</strong> ældre, 70 år +03.09.1751,Niels.I-116enken Maren Larsdatter, 67 +fest.ascens.1756Markus Hansen Ladegaardoo Inger Hansdatter, 15.07.1742: oo2 Rasmus <strong>Peder</strong>senMette *15.07.1742Agate +17p.t.1761 *09.03.1745Hans *08.01.1748Anna Catrine *30.03.1750dødf. datter +29.10.1752 *29.10.1752Marqvar Hansen, 39 år 6 mdr. +7p.t.1756Marqvar Hansen, 23, tj. V. Skr.oo Kirsten Christensdatter, 26, tj., 27.05.1826Sidsel *28.03.1827Marcus Jensen, <strong>Ollerup</strong>Karen +16.09.1716 *20.pt.1706Marcus Jensen, 42 +18.04.1723Marqvar Jensen, smed Knarrebjergoo Karen MortensdatterJens *06.09.1831Anders *29.07.1834Else Marie *09.02.1837Hans *26.10.1839Mads *29.07.1842Maren *17.05.1846Michael *29.04.1849Julius *01.01.1853


Marqvar MortensenAnders, 10 uger+11p.t.1759Marcus Mortensen, ungkarloo Mette Jespersdatter, Bromarken, 11.11.1806Marcus Mortensen, gdm., 35 1/2 +23.09.1813enken Mette Jespersdatter, 86 +23.09.1839Marcus Nielsen fra Svendborg, udl.mor: Marie NielsdatterKirstine Christiane *01.01.1796Marcus Nielsen, bødker, 42, Knarrebjergoo Maren Nielsdatter Niels Bøgs, 38, 25.05.1834Anne +<strong>19.</strong>06.1827 *21.08.1824dødf. dreng +16.09.1834Niels *06.03.1836hst. Maren Nielsdatter, 54 +08.06.1851Marqvar Nielsen Bøj, 68 1/2 +22.04.1861Marcus Rasmussen, Skovmarkenhst. Anne Nielsdatter, 28 +29.06.1801oo Mette Sofie Nielsdatter, 21.11.1801dødf. pige +05.02.1803 *05.02.1803Rasmus +03.07.1804 *28.05.1804Anna *24.09.1805Rasmus +03.04.1811 *06.12.1810hst. Mette Sofie Nielsdatter, 69 1/2, +28.04.1835Marqvar Rasmussen, 85 +04.09.1836Marcussen,Morten Marcussen, friskolelærer, Ulbølleoo Anne Hansen, Nygård, Ulbølle, 18.05.1872Anne Margrethe Jensine *21.05.1873Sigrid Maried13.04.1877Ingeborg *25.01.1884Marcussen,<strong>Peder</strong> Marcussen, 30, gårdejer, Dons ved Kolding, 22.05.1885oo Maren Hansen, 25 1/2 (gdm. Hans Nielsen, Ulb)Marqvardsen,Anders Marqvardsen, 31, maler, Knarrebjergoo Karen Hansen, 24 1/2, 07.11.1865Hansine *26.12.1865Jens Valdemar *24.08.1867Hans Marius *04.08.1869Thorvald Viggo Marqvard *07.07.1872Marie Rasmine *08.08.1874Camilla *05.12.1877Hans Marius *16.12.1879Rasmus <strong>Peder</strong> Vilhelm *24.04.1882Marqvardsen,Jens Marqvardsen, 29 1/2, tømmermand, Knarrebjerg


oo Rasmine Larsen, 27, 13.03.1861Christiane *29.07.1861Karen *02.08.1864hst. Rasmine Larsen, 34 +28.05.1868oo Karen Hansen, 30 1/2, 12.05.1871Rasmine *12.03.1872Maren *08.12.1873Hans Magnus *10.07.1876Marqvardsen,Jens Valdemar Marqvardsen, 22 maler (Anders Markvardsen)Marie Petrine (<strong>19.</strong>11.1915: Marqvardsen) *27.11.1888oo Sofie Kirstine Hansen, 18 (stedf.lærer Leth),3.8.1889Anders (<strong>19.</strong>11.1915: Marqvardsen) *29.12.1890Marqvardsen,Julius Marqvardsen, hmd Møllebyggerhusetoo Karen Kirstine <strong>Peder</strong>senMarkvard *01.12.1880Camilla Marie *25.05.1886Camilla Marie *10.04.1889Marqvardsen,Mads Marqvardsen, 34 (Marqvar Jensen), Knarrebjergoo Gjertrud <strong>Peder</strong>sen, 37, tj. Svendborg, 17.11.1878Karen Christine *26.06.1879oo Else MikaelsenGjertrud Margrethe *25.01.<strong>1891</strong>Maren vævers, <strong>Ollerup</strong> +04.08.1687Maren Andersdatter, 65 +13.04.1848aftægtskone hos Anders Mortensen, gdm., SkovmarkenMaren Christensdatter, 90 +03.04.1843hospital<strong>sl</strong>em var hos Rasmus Hansen BisgaardMaren Dinesdatter, 67 +03.11.1861fattiglem døde i fattighusetMaren Hansis +08.08.1686Maren Hansdatter Ravns, <strong>Ollerup</strong>, 84 +24.12.1724Maren Hansis, <strong>Ollerup</strong>, 70 +2?3.07.1761_Maren Jacobssøn +11.04.1684Maren Jacobs. <strong>Ollerup</strong>, alm., 77 +?, 1767Maren Jensdatter, 70, +13.11.1748Maren Knudsdatter, 86 ½, +06.02.1841, aftægtskone hos Søren Jørgensen i <strong>Ollerup</strong>


Maren Lauritsdatter i præstegår<strong>den</strong>, +06.05.1684Maren Madsdatter Bøjs, <strong>Ollerup</strong>, 70, +01.05.1729Maren Nielsdatter, 25 +25.05.1700Maren Nielsdatter, 50 +04.01.1865, kokkepige på NielstrupMaren Olesdatter, 59, +01.10.1817, inds. hos Hans Høj, KnarrebjergMaren Rasmusdatter, 81 ½, +08.04.1815, almisselem opholdt sig hos datteren Karen Mathias iBromarkenMargrethe møllers, 64 +03.05.1701Margrethe Jensdatter, 30 tjenestep.hos Rasmus Mortensen +11.09.1764Marie Jørgensdatter, 52, +01.06.1850, almisselem i fattighusetMaria Volborg Michelsdatter, oo sergent Kyntleruægte datter Anne Sophie *12.07.1767Mathias Andersen, kusk på Nielstrup, af Hemmedrupoo Sidsel Cathrine Madsdatter, Nielstrup, 06.09.1743Cathrine Margrethe, 5 uger +04.11.1744 *30.09.1744Hans +25.02.1748 *28.01.1748Johanne Jørgine *02.06.1751Cathrine Margrete *17.12.1752Andreas +04.04.1756 *nr. 4 1755Poul Abraham *21.03.1759hst. Sidsel Madsdatter +25.06.1766hans moder Susanne Mathiasdatter,81, +04.04.1767Mathias Frandsen Ballemandoo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, <strong>Peder</strong> skræders enke oo 1.frel.1754Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 62 +judica 1777oo Anne SørensdatterMaren*4.p.epip78Søren *22.07.1781Kirstine +10.12.1798 *virid 1790Sophie *16.06.1793Mathias Ballemand, 83 +<strong>19.</strong>07.1803Mathias Ibsen, 24 +20.09.1736tjener hos ritmester von Bylow på NielstrupMathias Jensen, væveroo Maren NielsdatterJens, 6 år +micerod 1773Morten *27.11.1768Kirsten +12.pt.1777 *05.05.1771Kirstine Dorthe, 40 år +21.04.1811 *31.03.1773Jens +micere 1778 *7.pt.1777<strong>Peder</strong> +latære 1780 *16.02.1780


Maren Nielsdatter, 57 +13.12.1792, Hvidk.V-53oo Karen Knudsdatter, 29.06.1793Jens +palm.1794 *23.03.1794Maren +02.11.1798 *29.09.1795Mathias Jensen, 60 +14.04.1797, Hvidk.V-177konens søster Anne Marie Knudsdatter, 28, +02.11.1798Mathias Radsch, currassier, Ø. Skerningeoo Anna Knudsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 02.07.1717Mathias Thomsen, skræder, Knarrebjergoo Karen Kirstine <strong>Peder</strong>sdatterMaren Johanne *16.01.1841Mejer,Mathias Mejer, løjtnant afg.hst. Anna Lauritsdatter, 61år/2mdr, +<strong>19.</strong>11.1732hun var svigermor til sn. Jens StephansenMette Bødichers, <strong>Ollerup</strong> +12.03.1684Mette Buchis, 65 +<strong>19.</strong>11.1688Mette Sejers i Stågerup, 91+3.p.t.1695Mette Toftemands i Stågerup, 63 +16.01.1691Mette Hansdatteruægte hjemmedøbt Rasmus +06.11.1796udl. Diderik Nielsen, tj. RødkildeMette Jørgensdatter +23.05.1689Mette Knudsdatter Kochs i Stågerup, 40, +29.03.1691Meyer,<strong>Peder</strong> Ernst Meyer, 31, litograf, Svendborg, 06.07.1883oo Christiane Jensine Andreasen, 24 1/2, EgebjergMichel Engel fra Nielstrup, 77 +05.01.1740Michel rytterHans Andreas *11. adventuj 1686Kirstine *1.s.i faste 1688en fattig soldaterdreng Erich Michelsen, 11, +09.02.1712var hos Michel rytterMichel Hansen, hmd. , enkemandoo Anne Kirstine Rasmusdatter., Ø. Skr., 08.06.1805Karen *29.05.1808Rasmus *28.03.1810hans svigermor enken Karen Andersdatter, 96, +20.12.1812Mikkel Hansen, 76, hmd. +09.06.1829Michael Hansen, ungkarl, væver


oo Johanne Henningsdatter, enke, Krarup, lyst 30.10.1813Michael Ditlev Jensen, 26, tømmerkarl, Stågerupoo Karen Jacobsdatter (far Jacob Johansen), 20 1/4, 27.10.1838Juliane *07.05.1840hst. Karen Jacobsdatter, 23 +03.05.1841oo Anne Margrethe Nielsen, 23, 11.12.1846Karen *22.01.1848Else *23.09.1853Marie *16.03.1856Maren *21.11.1857Kirstine *24.02.1860Jens Marcus +04.10.1867 *24.02.1862hans mor Else Nielsdatter, 78 1/4 +30.10.1853Michel <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>, 80 +21.05.1716, Ryt.V-247hst. Johanne Nielsdatter, skifte ryt. III-143Michael Larsen, træskomand, 35 1/2, +28.01.1851Michel Rasmussen, Fiskerhusetoo Clara Margrethe LarsdatterLars Knudsen *13.06.1779Maren *22.07.1781Vorborre Cathrine *09.06.1783Rasmus +6.pt.1786 *30.09.1785Leonore Sofie*1.pt.1787Jette Kirstine *exaudi 89Kirstine *13.05.1792Anne Marie *2.påske 94Michel Rasmussen, Åhuset, 67 +<strong>19.</strong>06.1811MichaelsenMikkelsen,Rasmus Michaelsen, 30, tømmer, Skovmarken, 01.06.1881oo Anne Kirstine Rasmussen, 27 1/4 (Rasmus Nielsen)Rasmus <strong>Peder</strong> Michaelsen *08.04.1882Mogens Rasmussen, Hundstrupoo Maria Hansdatter af Hemmedrup, 02.06.1751Monrad, cornet, søn af sognepræst Monrad Egense, udl.Hans <strong>Peder</strong>mor: jmf. Anne Catrine Jørgensen, controullør JørgensensMorten, <strong>Ollerup</strong>Maren Mortensis, 60 +4.p.påske 1705Morten Bonde, StågerupMorten Bondes moder +oculi 1681datter, 40 år +01.05.1707Morten Bonde, 80 +22.08.1708Maren Bondes, Stågerup, 60 +03.10.1717Morten Murmester


Hans *6.søn.e.påske 1687Morten Andersen, Ø. Skerninge, udl.mor: Karen MortensdatterAnders *30.04.1820Anders *18.07.1822Morten Andersen, 36, træskom., Ø. Skerningeoo Anne Marie Rasmusdatter,26 ½ (Rasm.Jørgensens), 06.11.1824Anders +18.07.1822 *29.09.1824Karen *06.05.1828hst. Anne Marie Rasmusdatter, 42 +24.10.1840Morten Andersen, 63 +23.07.1849Morten Christensen, sn., Nielstrupbegravet i Sørup, 67 +24.01.1781Morten Hansen, <strong>Ollerup</strong>, 84+07.03.1720, Egesk.IV-36gl. Morten Hansen, Stågeruphst. Kirsten Hansdatter, 80år/1uge/6dg., +28.03.1734Morten Hansen, Vester Skerninge, trol. contate 1754,oo Johanne Knudsdatter af Stågerup, 10.07.1754Morten Hansen, 35 tj. Hans møller, +15.09.1760Morten Hansen, bådmand, <strong>Ollerup</strong>oo Mette Marchusdatter, ee Hans Jørgensen, 04.06.1773Karen*sexag.1774Hans +25.pt.1776 *10.11.1776Marqvar *20.04.1778Inger +1.pt.1787 *26.08.1781Hans Jørgen +3.pt.1787 *17.04.1786Morten Hansen, 44/6mdr. +23.09.1788Morten Hansen, ungk. Skovsgårdoo Anne Kirstine Christensdatter, ee Søren bødker, 14.11.1777Hans *11.03.1778Morten Hansen, styrmand, Nyborgoo Anne Sofie Møller, jmf. Hush.Beierholm, 11.02.1809Morten Larsen, bødkeroo Johanne Rasmusdattersteddatter Marie Rasmusdatter, 23, +20.05.1835dødf. dreng +21.08.1822 *21.08.1822Rasmus *21.10.1823Anne Johanne *12.06.1825Anne Catrine *23.05.1827Anders Christian +21.04.1829 *09.03.1829dødf. dreg +28.11.1830 *28.11.1830hst. Johanne Rasmusdatter, 71 +09.05.1860Morten Larsen, 74 +29.11.1871


Morten Larsen, 49 1/2oo Maren Jensen, 27 1/2, 12.01.1867Morten Madsen, Ø. Skerninge, udlagtmor: Karen Jørgensdatter, Gi<strong>sl</strong>evMads Mortensen *09.04.1849Morten MortensenAnna Malene +02.02.1730 *04.09.1729Morten Mortensen, enkemand, V. Skerningeoo Sidsel Hansdatter, 15.02.1802Morten Mortensen, selvejerhmd. , Knarrebjergoo Sofie Amalie Rasmusdatter, 09.02.1833Morten Nielsen, Skovsgårdoo Karen HansdatterAnna *21.05.1719hst. Karen Hansdatter, 47år/6mdr. +13.12.1720, Egesk.IV-65oo Maren Madsdatter, Stågerup, 12.03.1721Karen *01.02.1722Mette Kirstine *14.01.1724Niels *04.12.1726Jens *27.04.1730Johanne *11.02.1733Morten Nielsen, 65år/3mdr. +13.07.1734, Egesk. V-22enken oo Mads FrandsenMorten Nielsen, Stågerup, lyst 18.10.1807oo Dorthe Sørensdatter, enke, Ø. Skr. viet i Ø.Skr.Morten Rasmussen, 40 år +23.02.1743tjenestekarl hos Jørgen Hansen, <strong>Ollerup</strong>Morten Rasmussen Buk, <strong>Ollerup</strong>Rasmus *07.04.1722Anders *29.03.1725Morten Rasmussen Buk, <strong>Ollerup</strong>, 74,+<strong>19.</strong>02.1745Maren Povelsdatter, 76 år +15.03.1753Morten Rasmussen, ungkarloo Anne Knudsdatter, enke, 05.08.1765hst. Anne Knudsdatter, 89 1/4 +30.06.1824Morten Rasmussen, 84 1/4 +29.03.1834aftægtsmand hos Rasmus Hansen, BromarkenMorten Rasmussen, Dongshøjrupoo Maren Jørgensdatter, tj.O<strong>den</strong>se,, viet Kirkeby 23.11.1811Morten Rasmussen, 55 1/2, V. Skerningeoo Maren Hansdatter, 48, væverske, 08.06.1816Morten Sørensen, 31 1/2 +01.06.1860broder til Rasmus Rasmussens kone i fattighuset


Mortensen,Hans Mortensen, enkemand, 50, Skovmarkenoo Karen <strong>Peder</strong>sen, 45 3/4, ee Niels <strong>Peder</strong>sen, <strong>19.</strong>12.1876Mortensen,Jørgen Martinus Mortensen, Pårup, udl.Jørgine Kirstine *04.12.1889mor: Iverla Martine HansenMourits smed, 50+1.adv.1701Mourits Hansen, Hans Poulsens søn i Svendborg, udl.Anne Marie*septurag.1695moder: Apelone MortensdatterMøller,Johan Ludvig Møller, pastor i Kerteminde, 35 3/4oo Vilhelmine Charlotte Brandt, 27 1/2, 10.08.1843Møller,Anders Poulsen Møller, 46, gdm., <strong>Ollerup</strong>oo Karen Andersen, 24, 13.02.1863Poul *29.01.1864Anders *30.08.1865Marie *28.10.1870Møller,Carl Møller, tj. Svendborg, udlagtmor: Else Marie MarqvardsenJens Møller *24.07.1860Møller,Christen Rasmussen Møller, 27, tj. Svendborgoo Anne Marie Nielsen (Poul Nielsen), 29.03.1889Møller,Hans <strong>Peder</strong> Møller, bødker, Stågerup, 1878: fraskiltoo Laurine KnudsenThrine +11.10.1868 *01.08.1868oo Anne Dorthea Rasmussen, 32, 16.02.1878Niels <strong>Peder</strong> *02.11.1878Møller,Herluf Møller, sadelmageroo Maren HansenCarl Herluf *01.08.1863Henriette Marie *15.07.1865Møller,<strong>Peder</strong> R. Møller (Rasmussen), 25 1/2, V. Skerningeoo Marie Vilhelmine Brandt, 28 1/2, <strong>Ollerup</strong>, 21.05.1874Svend Møller *11.08.1876Margrethe Møller *15.08.1878Erik Møller *04.05.1880


Ellen Møller *14.11.1884Johanne Møller *09.11.1887Aage Møller *20.05.1890Nicolai Madsen, <strong>Ollerup</strong>oo Mette Simonsdatter, 30.04.1762, Chresten Hansens enkeMette Simonsdatter, 53 +27.03.1776Niels Hytteballesvigermor Johanne Henrichsdatter, 71, +03.06.1809enke efter Niels Henrichsen, EgenseNiels Munck, <strong>Ollerup</strong>Anne Johanne *06.11.1763Niels Næraa, kapelan <strong>Ollerup</strong>-Kirkeby +04.07.1753over 30 årNiels Plogmand, <strong>Ollerup</strong>Maren *5.søndatterefter påske 1682barn +13.08.1684Niels Skovsgård, StågerupJens, 11 år +11.02.1694Niels Skram: se SkramNiels Andersen, <strong>Ollerup</strong>oo Anne Susanne SørensdatterMaren *21.02.1717Anders *15.03.1719Johanne *16.11.1721Søren *28.04.1728dødf. +08.01.1730 *07.01.1730Niels *04.11.1731Niels Andersen, 54 +16.07.1737, Egesk.V-122enken oo Lars JacobsenNiels Ole Andersen, ungkarloo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, Skovsgård, 29.12.1784Anders *16.10.1785Maren*ann.Mar.90Jørgen *23.09.1792Jens *03.06.1798Niels Ole Andersen, 67 +18.11.1821enken Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 57 +05.08.1839Niels Andersen, tj. Sct. Jørgens præstegdatter, udl.mor: Karen Rasmusdatter: far Rasmus Larsen, hmd.Casper Herman *24.07.1828Niels Andersen, Hemmedrup, Skovmarkenoo Sofie Amalie AndersenJohanne Marie +13.12.1860 *16.11.1860Rasmus *07.12.1861


Johanne Marie *15.04.1864Karen Marie *22.03.1866Lars <strong>Peder</strong> *04.03.1869Hans *21.10.1870Anne *08.04.1872Sofie Amalie *13.06.1874Hans *<strong>19.</strong>07.1877Andreas *23.06.1879Niels Christensen, <strong>Ollerup</strong>oo Lisbeth Erichsdatter, 02.05.1717hst. 73 år +06.05.1740oo Anna Lauritsdatter, 14.07.1740Laurits/Lars +13.01.1742 *01.12.1741Anne Maria *22.05.1743Lisbeth *10.06.1746Niels Christensen Hovmand ungkarl,oo Margrethe Kirstine Hansdatter, ee <strong>Peder</strong> Jørgensen,02.07.1789Niels Christensen, <strong>Ollerup</strong> 51 (?57), +17.02.1813enken Anne Margrethe Kirstine Hansdatter, 81, +08.06.1824hos sønnen Hans <strong>Peder</strong>sen HovmandNiels Christensen, kudsk på Skjoldemoseoo Maren Henrichsdatter, Søren bødkers steddatter,04.12.1789Johanne*6.pt.1788Christen*17.pt.1790Anne Kirstine +05.08.1793 *27.01.1793Anne Kirstine *11.04.1803Niels Christensen Kudsk, 72 +03.09.1829Niels Christophersen, 33 1/2, tj. Stågerupoo Anne Hansdatter, 32 1/2, 03.08.1855Hans Nielsen +07.03.1865 *05.12.1846Nielsine Rasmine *18.08.1850Anne Margrethe *12.02.1856<strong>Peder</strong> Christopher *<strong>19.</strong>02.1859Rasmus *13.02.1864Apollone Hansine *24.09.1867Niels Eriksen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren skomagers, 15.12.1706oo Dorthe Frandsdatter, 4.p.t. 1713Niels Eriksen, ungkarloo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 09.06.1798Erich *30.10.1798Niels Erichsen, udl.mor: Anne Jensdatter, tj. SkjoldemoseFrederikke +26.03.1806 *11.11.1805Niels Esbensen, dragon, Stågerupoo Karen SørensdatterSøren *30.01.1853


Marie Cathrine *16.12.1856Mette Kirstine +23.11.1864 *24.05.1859Anne Dorthea +25.08.1864 *22.09.1861Ole Christian *04.05.1864Niels Esbensen, 37 +29.05.1865Niels Frandsenoo Pernille Rasmusdatter, 29.10.1773Frands*13.pt.1774Bodil Cathrine +26.10.1779 *03.05.1776Niels Frandsen, fattig, 62 +12.01.1799Niels Hansen, StågerupHans *3.p.epiph 1684Niels Lauritsen*13.p.t.1686Catharina *24.02.1689barn +07.08.1689Maria*14.pt.1690hst. Sara Madsdatter, 42 +05.09.1694oo Margrethe Christensdatter, trol.18.pt.1694,viet 3.adv.1694hans moder 82 år +22.05.1700Niels Hansen, 79 år +21.12.1727hst. Maren, 60 år +16.12.1731Niels Hansen, Stågerupoo Anna Hansdatter, Stågerup, 12.08.1731hst. Anna Hansdatter, 34 +02.03.1733, Egesk.IV-529oo Kirsten Jørgensdatter, <strong>Ollerup</strong>, 26.07.1733Jørgen *28.07.1734Niels Hansen, 47 +25.11.1735, Egesk.V-79enken oo Christen RasmussenNiels Hansenenken Johanne Andersdatter, 36 +septuag 1772Niels Hansen Bøgoo Margrethe Olesdatter, 18.11.1791dødf. søn +3.adv.1791 *3.adv.1791Hans*Chr.Him.93Maren *08.08.1795dødf. pige +29.10.1797 *29.10.1797Ole +02.06.1799 *09.05.1799Ole *14.09.1800dødf. søn +ult. 1803 *ult.1803Anne Marie +03.03.1833 *18.01.1805Karen Johanne *08.08.1809Niels Hansen Bæk, 72 +26.03.1839hos svigersøn Marqvar Nielsen Knarrebjergenken Anne Margrethe Olesdatter, 78 +22.08.1840Niels Hansen, landsoldat, udl.mor: Maren HansdatterElse *17.11.1799Niels Hansen, selvejer, Lykkesborg


oo Marie RasmusdatterCatrine Marie *05.04.1800Niels Hansen, Stågerupoo Mette LarsdatterKaren *02.06.1800Niels Hansen, gdm. Stågerupoo Anna Katrine HansdatterHans *26.08.1811Bodil *06.02.1814Ditlev +02.02.1816 *31.01.1816hst. Anne Kirstine Hansdatter, 26 3/4 +10.02.1816oo Anne Marie Poulsdatter, 24, 04.05.1816Johanne Kirstine *23.07.1817Poul *14.11.1818Rasmus *10.09.1820Anne Margrethe *20.12.1823Maren) *10.10.1826Karen) +30.10.1826 *10.10.1826Jens *25.01.1830Karen *20.07.1835Niels Hansen, 82 +24.12.1847enken Anne Marie Poulsdatter, 63 +01.12.1854Niels Hansen, tj. Svendborg, udl.mor: Nikoline NielsdatterAnne Marie *11.03.1823Niels Hansen Bisgaard, 35oo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 23, lyst 1822Maren, 17 år +11.05.1835Mette Marie *13.02.1824Anne *02.01.1827<strong>Peder</strong> +11.04.1835 *31.03.1829Hans +13.09.1833 *20.07.1831svigermor Anne Cathrine Christophersdatter, 73, +16.04.1824Niels Hansen Baron, Hemmedruphuset, udlagtmor: Maren ChristensdatterChristen Nielsen +04.08.1836 *22.02.1836Niels Hansen Baron, 29, boelsmand, skovfoged, Skovmarkenoo Anne Margrethe Hansdatter, 29, 21.01.1837Anders Christian +02.05.1849 *08.11.1837Frederik *09.12.1839hst. Anne Margrethe Hansdatter, 44 +17.09.1852oo Maren Jeppesdatter, 34, 03.02.1855Niels Hansen, tj. Boltinggård, udlagtmor: Martha JensenNiels Hans Nielsen *11.09.1837Niels Hansen, 36, tj. Skjoldemose, Bødker, Skovmarkenoo Johanne Rasmusdatter, ee Rasmus Hansen Bødker, 26.10.1839


Kirstine *02.06.1840Niels Hansen Bødker, 39 +28.11.1841aftægtsgårdkone Maren Knudsdatter, 89, +30.12.1841Niels Hansen, 35 1/2, tj. Orte Mølleoo Maren Lykkesdatter, 32, 07.01.1848Niels Hansen, tj. Tved, udlagtmor: Anne Sofie NielsenAnne Sofie Nielsen *08.09.1855Niels Hansen, 26, tj. Egenseoo Dorthea Marie Hansdatter, 30, 05.11.1859Niels Hansen, 45, enkemand, Rårudoo Mette Kirstine Hansen, 28, 04.05.1867Niels Henrichsen, tj. Skovsbo, udlmor: Anne OlesdatterAnne Marie *26.11.1819Niels Jacobsen, degn, <strong>Ollerup</strong>Jacob *02.07.1681Agathe *Mariæ Bebudelse 1684Jacob *2.søn.eft.påske 1687hst. Inger Hansdatter, 68 +28.08.1716Niels Jacobsen degn, 82 +06.10.1719Niels Jacobsen, væver, 26oo Else Marie Jørgensdatter, 25, 07.11.1829Anne *22.02.1830Maren *12.01.1833Niels Jacobsen, væver, 30 +31.01.1834Niels Jensen, <strong>Ollerup</strong>hst., 73 +12.06.1696oo Anne Rasmusdatter, trol.7.p.t.1696, viet 24.p.t.1696Niels Jensen, <strong>Ollerup</strong>, 80 +08.10.1724hst. Anna Rasmusdatter, 83 +03.08.1729til huse hos bødker Henrik MadsenNiels Jensen, <strong>Ollerup</strong>, 41 +15.03.1738Niels Jensen, skoleholder, enkemand, Vejstrupoo Else Falk, 31.05.1807Niels Jeppesen, <strong>Ollerup</strong>oo Anna Marcusdatter af <strong>Ollerup</strong>, <strong>19.</strong>12.1758Maren *21.01.1759Niels Jespersen, skomageroo Barbara Catrine HansdatterPauline, 6 år +23.08.1786Niels +01.11.1792 *02.03.1783Christian +3.adv.1784 *07.11.1784


Anne Sofie Amalie *03.09.1786Knud Erik*11.pt.1790Niels Jespersen, skomager, 52 +11.12.1800druknede i tørvegrav i Øverste KohaveNiels Jespersen, hmd. , <strong>Ollerup</strong>oo Anne Dorthea RasmusdatterJesper +27.11.1858 *21.03.1851dødf. dreng +25.09.1855Niels Jørgensen, enkemand, Ø. Skerningeoo Mette Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 16.10.1801Niels Knudsen, <strong>Ollerup</strong>Malene Sophie *09.01.1730Niels *21.03.1734hst. Anne Cathrine Jesiasdatter, 51 år, +05.01.1742oo Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 04.08.1749Niels Knudsen, <strong>Ollerup</strong>, 51 år +23.07.1753, Niels.I-100Niels Knudsen, rytter, udl.moder: Maren Lauritsdatter, 29år/3mdr/3uger, +04.03.1738Maren +04.03.1738 *28.02.1738Niels Knudsen, enkemand, Egeskovoo Karen Nielsdatter, 29.05.1801Niels Lauritsen i Stenstrup præstegdatter, udl.moder: Maren Christensdatter Vestbarn*hell.troh.1687Niels Lauritsen, tj.før på Beierholm, udl.moder: Melene Hansdatter til Rasmus Hansen, StågerupKaren *24.04.1718Niels Larsen, tj. Beierholmoo Else <strong>Peder</strong>sdatter, Gundestrup, bror:Niels P., 24.11.1806Niels Larsen, (Lars Hansen, Ø.Skr), hmd. Skovmarkenoo Karen Madsdatter, far: Mads Møller, Stågerup, 18.11.1826Mads *13.07.1825Rasmus *22.01.1827dødf. dreng +18.07.1828 *18.07.1828Lars, 13 3/4 +14.09.1844Hans +04.12.1834 *02.01.1833Maren *01.11.1834Hans *03.10.1836Jens *<strong>19.</strong>08.1838Anne Kirstine *06.10.1840Niels *<strong>19.</strong>04.1843Laurine *25.06.1847hst. Karen Madsdatter, 70 +16.09.1870Niels Larsen, 36, tj. Brudagergårdoo Anne Jørgensdatter, Hemmedrup, 29, 12.07.1844


Johanne Kirstine *10.08.1844Niels Madsen af Skerning Balleoo Johanne Rasmusdatter, <strong>Ollerup</strong>, 27.07.1756Niels Madsen i Sct. Jørgens præstegdatter, udl.mor: Anna Andersdatter: Anders SlotsAnders *05.03.1814Niels Madsen, 24, skibstømmer, inds. Kohaugehusoo Kirsten Knudsdatter, 17.05.1833Knud *28.06.1833Anne Sofie *28.03.1836Christen +06.08.1840 *03.10.1838Christen +08.12.1844 *04.12.1841steddatter Sidsel Rasmusdatter, 10 1/2, +21.07.1840Niels Heldt Madsen, 38, bager i O<strong>den</strong>seoo Cathrine Elisabeth Schjær, 19, 24.09.1841Niels Mathiesenoo Apelone Ottesdatter, 02.03.1787Mette Kirstine *05.04.1787Inger*4.pt.1789Niels Michelsen af Vester Skerningeoo Kirsten Larsdatter, Beierholm, 02.12.1749Niels Mortensen, StågerupJens *2.juledag 1682Anne +25.02.1683 *2.juledag 1682Anne*8.p.t.1685hst. Anna Rasmusdatter, 77 +21.01.1720Niels Mortensen, 81 +21.03.1721var hos Anders Hansen i StågerupNiels Mortensen, Stågerupoo Mette Sophie Ditlevsdatter, 17.08.1745Morten +07.05.1749 *08.06.1747Johanne +10.03.1752 *16.02.1749Anna +30.03.1752 *28.12.1750Ditlef *04.02.1753Johanne *nr. 9 1755hst. Mette Sophie Ditlevsdatter, 32 år 8 mdr.+27.08.1757oo Else JespersdatterJesper +qvasim.1759 *06.05.1759Mette +23.09.1773 *11.05.1760Anne Marie *13.02.1763Morten *15.12.1765dødf. pige +19p.t.1768Karen*2.p.t.1771Else Jespersdatter, 45 +30.06.1774oo Marie JensdatterElse*3.pt.1775Mette Marie +2.p.epiph 1777 *17.11.1776


Jens +09.06.1779 *21.06.1778Jens *16.04.1780Mads *27.01.1782Maren +11.pt.1784 *13.06.1784Niels Mortensen, 75 +11.09.1801enken Marie Jensdatter, 79 3/4 +01.01.1825Niels NielsenJacob*7.p.t.1714Niels Nielsen, tjener hos Hans Povelsen, udl.moder: Helvig Povelsdatter, StågerupPovel Nielsen, 4 uger +08.10.1750 *05.09.1750Niels Nielsen skytte, Tåsinge <strong>sl</strong>otoo Cathrine Maria Helvers på Beierholm, 15.09.1750Birte Margrethe *20.09.1750Niels Nielsen, snedker, inds. Skovmarkenoo Anne Susanne Nielsdatter, 03.09.1796Anne Marie +07.01.1820 *14.10.1796Hans +18.03.1798 *03.03.1798Hans ) *07.04.1799Nicoline) +07.04.1799 *07.04.1799Nicoline *25.03.1803Johannes +05.06.1816 *11.04.1803hst. Anne Susanne Nielsdatter, 67 +31.07.1831Niels Nielsen snedker, 68 +10.01.1834Niels Nielsen, selvejerhmd. , Skovmarkenoo Maren HansdatterMaren +26.05.1806 *05.06.1803hun druknede i et vandhul ved faderens ejendomMaren Hansdatter, 46 +01.12.1806oo Anne Nielsen, tjener Lehnskov, lyst 13.12.1806Maren *22.11.1807hst. Anne Nielsdatter, 71 +11.02.1838inds. hos svigersøn <strong>Peder</strong> DitlevsenNiels Nielsen, enkemand, Hundstrupoo Agnete Larsdatter, tj. i Egebjerg, lyst 06.03.1813Niels Nielsen Bisgaard, hmd. i Pottemagerhusethst. Johanne Hansdatter, 64 +09.12.1847Niels Nielsen Bisgaard, 79 +24.03.1850Niels Nielsen, 28, tj. Svendborgoo Johanne Marie Hansen, 29 1/2, 18.03.1871Niels Olsen, <strong>Ollerup</strong>, 85 +11.02.1699Niels Olufsen, Sørupoo Maren Knudsdatter, 08.04.1736Niels Olsen, hmd. , Skovsgaard


oo Maren Larsdatter (<strong>Peder</strong>sdatter?)Anne Margrethe *1.p.påske 88Cathrine +6.pt.1795 *01.03.1795Hans +05.06.1797 *09.09.1796Niels <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>hst. 80 år+6.p.t.1698+14.p.t.1700Niels <strong>Peder</strong>sen, ugift, 68 år 6 mdr. +06.05.1730han <strong>blev</strong> fundet død på Stågerup madeNiels <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>oo Johanne <strong>Peder</strong>sdatter, 04.12.1735hans søster Karen Knudsdatter, 12 år, +05.07.1736hans hustru Johanne <strong>Peder</strong>sdatter +07.09.1746, Niels.I-6463 år mindre 2 mdr.oo Johanne Nielsdatter i <strong>Ollerup</strong>, 30.11.1746Johanne *11.10.1747Maria +miseric 1756 *04.04.1749Niels +2pasch 1756 *02.10.1751Niels <strong>Peder</strong>sen +24.10.1753, Niels.I-103enken oo Anders Jensen PlougNiels <strong>Peder</strong>sen, V. Åbyoo Karen Jensdatter, Beierholm, 20.12.1740Niels <strong>Peder</strong>senoo Anne Hansdatter, 03.07.1772Niels <strong>Peder</strong>sen, Åstrupoo Christine Malene Jensdatter, 25.03.1774Niels <strong>Peder</strong>sen, ungkarloo Anne Marie Nielsdatter, 27.11.1795Niels <strong>Peder</strong>sen, 43 +14.11.1820inds. i BjerghusNiels <strong>Peder</strong>sen, Gundestrup, udl.mor: Karen Hansdatter, far: Hans HøjAnna *04.11.1813Niels <strong>Peder</strong>sen, 23, tj., 04.06.1820oo Maren Jespersdatter, 22 (Jesper <strong>Peder</strong>sens), Knarrebjerg,Kirstine Sofie *15.04.1820<strong>Peder</strong> *14.11.1823Niels <strong>Peder</strong>sen, 44 enkem., ladefoged, Nielstrup, Kohaugehusoo Karen Mortensdatter, 54, 01.07.1821separeret fra Poul Rasmussenhst. Karen Mortensdatter, 74 +03.09.1835oo Johanne Marie Hansdatter, 47,ee Hans Christophers,23.12.1836Niels <strong>Peder</strong>sen, inds., 73 1/2 +21.02.1845enken Johanne Marie Hansdatter, 82 +30.12.1868


Niels <strong>Peder</strong>sen, 33, væver, Knarrebjergoo Charlotte Rasmusdatter, 28, 30.12.1837Bodil Marie Sofie *25.01.1839Johanne *17.06.1842Niels <strong>Peder</strong>sen, 31, tømmer Bjerreby, Tåsingeoo Karen <strong>Peder</strong>sen, 36 (<strong>Peder</strong> Tønnesens), 01.06.1866Niels Poulsen, <strong>Ollerup</strong>, 30 +04.11.1695Niels Povelsenoo Anne Jørgensdatter, Nielstrup, 17.05.1728Niels Poulsen, hmd. Skovmarkenoo Anne MogensdatterMogens *30.05.1842Poul +<strong>19.</strong>10.1845 *30.03.1844Niels *22.04.1845Karen Marie +27.02.1859 *15.03.1848Rasmine +16.03.1861 *12.05.1852Pauline *<strong>19.</strong>05.1855aftægtskone Anne Margrethe Nielsdatter, 86, +25.09.1847aftægtskone Ellen Marie Nielsdatter, 79 +06.11.1853Niels Rasmussen, snedkerAnne +<strong>19.</strong>08.1695 *søndatterefter nytår 1681Rasmus *sexagesima 1684Agnete *sexagesima 1684<strong>Peder</strong>*17.p.t.1686Maren *3.p.påske 1689Marie *25.11.1691Dorthe*7.p.t.1694Niels Rasmussen, snedker, 49, +14.p.t.1695Niels Rasmussen Dragonoo Maren Nielsdatter, 1.adv. 1707Rasmus *1.søn.i faste 1708Maren Nielsdatter, 63 +27.04.1748oo Else Marie Hansdatter i <strong>Ollerup</strong>, 02.08.1748Niels Rasmussen Dragon, 80 +esto Mihi 1755enken Else Marie, 65 +30.08.1759Niels Rasmussen, 26 +08.11.1733var hos <strong>Peder</strong> BallemandNiels Rasmussenoo Kirsten Michelsdatter, <strong>19.</strong>02.1736Maren *26.12.1736Niels Rasmussen Sølvbjerg, landsoldat,oo Valdborg Nielsdatter, 05.06.1743Rasmus *15.06.1743Margrethe *26.10.1747Valdborg Nielsdatter, 63 +oculi 1771oo Anne Christine Vesterfledt, 25.10.1771, Johan Gotlieb Stesmarks enke


Niels Rasmussen Høeghst. Karen Jensdatter, 70 +03.07.1753Karen +qvasim.1765 *esto mihi 1754Rasmus +02.06.1756 *nr. 2 1756Rasmus +18.08.1757 *20.07.1757Hans *07.12.1760hst. Kirsten Nielsdatter +21.12.1762Niels Høg, 76 +15.02.1763, Egesk.V-495Niels Rasmussenenken Johanne Rasmusdatter, 78 +13.11.1761var hos svigersønnen Niels MunkNiels Rasmussen <strong>den</strong> yngreApelone *14.03.1762Niels Rasmussen, 25 år +15.11.1770Niels Rasmussen, ungkarl, Tvedoo Lisbeth Rasmusdatter, viet i Tved 21.11.1776Niels Rasmussen Pave, Sørup,oo Bodil Erichsdatter, enke, 14.08.1778Hans *28.02.1779Anne Sophie *01.04.1781Bodil Erichsdatter, 54 +5.pt.1793oo Anna JespersdatterBodil +15.pt.1794 *7.pt.1794dødf. pige +06.11.1796 *06.11.1796hst. Anne Jespersdatter, 62 +15.08.1821Niels Rasmussen Pave, 70 1/2 +21.08.1822Niels Rasmussen, ungkarl tj. i Svendborg, udl.oo Anne Margrethe Nielsdatter, Stågerup, 13.12.1812Anna *09.11.1812Niels Rasmussen, 40, enkemand, gdm., Kogtvedoo Maren Rasmusdatter, 22, 16.11.1844Niels Rasmussen, tj. Slæbæk, udl.mor: Anne Jensen, Rårud, 28 +05.12.1859Karen Johanne Nielsen +03.12.1859 *03.12.1859Niels Rasmussen, 27, Svindingeoo Anne Cathrine Hansdatter, ee Lars Hansen Hovmand,16.11.1861Niels Stephensen, væver, 25oo Maren Hansdatter, 27, tj. Hvidkilde, lyst 1814Maren *01.04.1815Hans +29.12.1821 *07.06.1817Jørgen +08.12.1820 *05.12.1820Anne Kirstine *09.12.1821Hans *07.10.1824Niels Stephansen, 42 +11.05.1831


enken Maren Hansdatter, 84 +18.05.1863Niels Sørensen, <strong>Ollerup</strong>Anna +11.03.1731 *15.10.1719Rasmus *12.04.1722Niels Sørensen, 66 +14.11.1737Niels Sørensen af Holmdrup, Stågerupoo Bodil Hansdatter af Stågerup, 06.08.1749Rasmus *22.10.1749dødfødt +26.10.1749 *22.10.1749Niels Sørensen, boelsmand, Stågerup Markoo Maren HansdatterSøren +30.07.1857 *17.07.1857Hans Søren *18.08.1858Niels Tønnesen, boelsmand, Skovmarken, 30oo Anne Marcusdatter, 20, 26.11.1825Rasmus *22.10.1826Tønnes +03.10.1848 *16.11.1828hst. Anne Marcusdatter, 52 +06.02.1858Nielsen,Carl Henrik Nielsen, murer, Pasop, 24 1/2oo Maren Christine Christensen, 21 1/2, 04.05.1866Anne Marie Nielsine *03.06.1867Anne Sofie Christine *30.12.1868Nielsen,Christian Nielsen (se Christian Nielsen), 57 enkemandlyst Karen Madsdatter, 49, ultimo 1872: ikke vietNielsen,Jens Christian Nielsen, 24 1/2, (Hans Nielsen, Høje)oo Sidsel Rasmussen, 21 (Rasmus Jensen), 29.09.1881Johannes *25.08.1882Margrethe *08.03.1884Henriette Marie *10.03.1886Johanne Marie *24.06.1888Nielsen,Claus Nielsen, Slæbæk, udlagtmor: Maren AndersenRasmus <strong>Peder</strong> Nielsen *05.05.1867Nielsen,Edvard Julius Emil Nielsen, 32, møllebestyrer, Orte mølleoo Elise Margrethe Andersen, 26 (J.F.Andersen),07.01.1882Anders Johan Frederik *04.09.1883Margrethe *04.09.1882Nielsen,Frederik Nielsen, Skovmarken, 27 1/2oo Sofie Jensen, 26 1/2, ee Jens Chr.<strong>Peder</strong>sen,20.07.1867


Jens Christian *29.04.1868<strong>Peder</strong> *03.05.1870Anders *26.09.1872Niels Henrik *25.10.1875Vilhelm *30.07.1878Anne Kirstine *20.05.1882Nielsen,Hans Nielsen, tj. Skjoldemose, 33 1/2, inds.Hemmedruphusetoo Karen Hansen, 23 1/2, 28.10.1870Lars Nielsen *10.07.1870<strong>Peder</strong> *27.12.1871Hans <strong>Peder</strong> *16.01.1876Hans *02.10.1878Maren Kirstine Hansine *02.11.1880Otto *23.04.1883Lars <strong>Peder</strong> *08.03.1886Nielsen,Hans Nielsen, inds Grusmosen, hmd. Aamosenoo Karen HansenInger Else Marie Juliane *16.01.1874dødf dreng *25.05.1879Inger Marie Juliane *10.02.1881Rasmus Christen Niels *25.10.1883Niels *03.06.<strong>1891</strong>Christiane Hansine *14.03.189Nielsen,Hans Nielsen, tvilling, *21.05.1885udl forpagter Andersen, Nielstrupmor: Nielsine Rasmine NielsenNielsen,Henrik Nielsen, hørsvinger, Stågerup Markoo Anne Cathrine AndersenNiels Christian *15.03.1868Anne Marie *22.01.1871Jens Jacob *03.02.1874Nielsen,Jens Nielsen, 31, murersv., V.Åby, murer i Sørupoo Maren Nielsen, 32 tj. Broholm, 13.05.1859Hilda Sofie *11.07.1860Hans <strong>Peder</strong> *04.04.1863Hansine Abelone *02.12.1865Anne Barbare *30.03.1868Christiane Marie *20.12.1871Nielsen,Jens Nielsen,35 1/2, gdm., Skovsbooo Sofie Hansen, 19 1/2 (Hans Nielsen, Bromk.),25.10.1873Nielsen,


Jens Nielsen, hmd. 35 1/2, Kohaven, hørsvingerAnne Marie Nielsen *18.04.1869oo Boline Marie Nielsen, 28 1/2, 23.05.1874Niels Laurits *22.10.1874Karen Marie *11.04.1877Marius <strong>Peder</strong> *22.07.1883Mette Kirstine *25.11.1886Nielsen,Jens <strong>Peder</strong> Nielsen, 37 1/4, friskolelærer, <strong>Ollerup</strong>oo Christine Rasmussen, 24 (Rasmus Jensen), 16.07.1875Marie (29.06.1905: Nordholt) *23.02.1876Inger (29.6.1905: Nordholt) *08.09.1877Christiane *25.01.1879Nielsen,Johannes Nielsen, Åkilde Mejerioo Rasmine <strong>Peder</strong>sen SkovHans Søndergaard Nielsen *30.12.1888Aksel Søndergaard Nielsen *21.11.<strong>1891</strong>Nielsen,Jørgen Nielsen ved Krogenlund, udl.Laura Margrethe *15.05.<strong>1891</strong>mor: Johanne Kirstine JensenNielsen,Karen Johanne Nielsen, tvilling *21.05.1885udl. forpagter Andersen, Nielstrupmor: Nielsine Rasmine NielsenNielsen,Lars Nielsen, Kohaven, udl.Rasmus Lavrits *16.03.1890mor: Marie Sofie Caroline NielsenNielsen,Mads Bonde Nielsen, tj. Rødkilde, udl.Dorthea Christiane *10.02.1873mor: Karen Kirstine <strong>Peder</strong>sen, SkovsboNielsen,Mads Bonde Nielsen, inds. Stågerupoo Karen Marie JørgensenAnne Sofie *25.06.1886Julie Marie *20.12.1889Nielsen,Niels Nielsen, tj. Skjoldemose, udlagtmor: Johanne NielsenNiels Laurits Nielsen *29.03.1867Nielsen,Niels Nielsen, 28, tj. V. Skerninge, bor Pottemagerhusetoo Johanne Marie Hansen, 29 1/2, 18.03.1871


Karen *05.05.1871Nielsen,Niels Nielsen, 49, separeret gårdejer, Grindsted, KnarrebjergAnne Marie *11.03.1878Hansine *04.10.1880oo Marie Sofie <strong>Peder</strong>sen, 30 1/2 (<strong>Peder</strong> Larsen), <strong>19.</strong>03.1882dødf. dreng *24.07.1885Nielsen,Niels Nielsen *22.11.1885udl. Oluf Hansen, Nielstrupmor: Anne Johanne Nielsen, LundeNielsen,Niels Christian Nielsen *09.10.1889udl. Hans Larsen, Vester Skerningemor: Marie Sofie <strong>Peder</strong>senNielsen,Ole <strong>Peder</strong> Nielsen (<strong>Peder</strong> Rasmussen), 30, tømmeroo Karen Frandsen, 25 1/4, 23.11.1876Nielsen,<strong>Peder</strong> Christian Frederik Nielsen, tj. Skjoldemose, udl.Karen Dorthea *09.08.1874mor: Hansine JensenNielsen,Poul Nielsen, 45, gdm., Stågerupoo Karen Jensen, 22 (Jens Rasm.Juul), 06.02.1863Anne Marie *17.06.1864Niels *25.08.1866Maren Jensine *22.02.1869Jens *08.02.1872Nielsen,Rasmus Nielsen, tj Nielstrup udlHans <strong>Peder</strong> Harald *14.12.1871mor: Johanne Catrine Hansen, BrændeskovNielsen,Rasmus Christoffer Nielsen, 23, tjoo Karen Hansen, 33, gårdejer, 08.12.1875Nielsen,Rasmus <strong>Peder</strong> Nielsen, murer, Skårup udl.Niels *21.01.1872mor: Anne Marie MadsenNielsen,Rasmus Nielsen, husmandoo Rasmine Andersendødf. pige *22.09.1882Axel Johannes Marius Theodor *26.01.1884


dødf dreng *05.02.1885dødf. dreng *31.03.1886Norman,Christopher Norman, fra Hvidkildeoo Anna Rosina Hartman på Beierholm, 25.04.1737Nyrnberg,<strong>Peder</strong> Hansen Nyrnberg, 33, bødkerm. i Nyborg, 29.03.1844oo Elise Johansen, ee Hans Nielsen Møller, jordemoderFrederik Christian, 1 1/4 +17.04.1844Anne Marie *18.12.1845<strong>Peder</strong> Hansen Nyrnberg, 53 +08.01.1864Ole Abrahamsentrol Anne Hermandsdatter, oo 04.12.1789Abraham*15.pt.1789Ole Andersen, 30 (Anders Hansen, Stågerupoo Anne <strong>Peder</strong>sdatter, 23 (Rasmus Andersen, Bremerhus), lyst 1818Oluf Jensen, skomageroo Kirsten Marqversdatter, nytårsdag 1691Johan Monrad +3.p.påske 1691 *2.p.påske1691Nicolaj W +3.p.påske 1691 *2.p.påske1691Ole Justesen Balle, tj., udl.Anne Kirstine *22.08.1815mor: Maren MathiasdatterOluf Knudsen i Mynderuphst. 33 år 7 mdr. +05.08.1705Ole Knudsen af Stågerupoo Karen Jensdatter, 13.11.1720hst. Karen Jensdatter +9.p.t.1759oo Kirsten Hansdatter Stågerup, 12.11.1759Oluf Knudsen, Stågerup, 90 +17.03.1784Ole Larsen, tj., udl.Karen *06.04.1817mor: Maren JespersdatterOle Larsen, 34, tj.,oo Anne Sofie Olesdatter, 21 (Ole Hjulmand, Ballen), lyst 1824Oluf Magaard, Skovsgård: se MagaardOle Michelsen, <strong>Ollerup</strong>, Plougoo Anna Jensdatter, <strong>Ollerup</strong>, 03.11.1763Magrete *01.03.1764Kirsten *27.04.1766Jens *22.01.1769Maren*15.p.t.1771Hans +01.01.1775 *15.pt.1774


Maren *27.01.1777Karen +jub.1779 *11.04.1779Oluf Michelsen, gdm., 53 +29.02.1780, Hvidk.IV-129enken oo Christen ChristophersenOle Mogensen, <strong>Ollerup</strong>Mogens +trin.1770 *22.04.1770Oluf Olufsen Hobye landssoldat <strong>Ollerup</strong>oo Karen Jacobsdatter, 22.04.1743Oluf <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>hst. 63 +3.s.i faste 1704Maren *05.02.1706Jacob*7.p.t.1708Ole <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>oo Malene ErdmandsdatterKaren +cantate 1771 *14.10.1770<strong>Peder</strong> *11.03.1772Karen *oculi 1775Ole <strong>Peder</strong>sen, 27, (<strong>Peder</strong> vævers), Stågerupoo Johanne Rasmusdatter, 40, tj. Gudbjerg, lyst 1818Ole <strong>Peder</strong>sen, inds., Skovmarken, lyst 1820oo Inger Margrethe Hansdatter, 26 (Hans Rasmuss.Kirkeby)Mette Marie, 1 1/2 +24.11.1821<strong>Peder</strong> *27.10.1822Ole <strong>Peder</strong>sen, 33, kommer fra Egenseoo Apelone Hansdatter, 35, ee Hans Larsen Bek, 17.09.1842Olsen,Hans <strong>Peder</strong> Olsen, tj. Hvidkilde, udl.Anne Marie Petrine *26.09.1884mor: Anne Marie ChristensenOlsen,Niels Olsen, gdm., Ulbølleoo Hansine Christine JørgensdatterOluf *11.06.1889Olsen,<strong>Peder</strong> Olsen, 27 1/2, gæstgiver Ramme ved Lemvig,25.06.1888oo Anne Sofie Albertine <strong>Peder</strong>sen,28(stedf.Hans Jørg.Larsn)Oluf Rasmussen, Stågerupbarn+20.p.t.1687Oluf Rasmussen +30.10.1687Oluf Rasmussen, tjenende i Kogtvedoo Maren Rasmusdatter, <strong>Ollerup</strong>, trol.21.01.1754,viet 12.02.1754Ellen *(4-20)3.1754enken Maren Rasmusdatter, 86 1/2 +25.04.1815


Otto Christensen, <strong>Ollerup</strong>Christian +10.05.1760 *2.p.t.1754hans moder +01.09.1756Christian +3.p.t.1760 *15.06.1760Anne Marie *16.02.1762hst. Apelone Andersdatter, 38 +22.02.1762oo Anne HansdatterChristian *30.01.1763Apelone *23.04.1764Rasmus +mihi 1766 *06.01.1766Inger +03.02.1771 *01.04.1767Mette +14p.t.1769 *30.07.1768Christen *17.12.1773Otto Christensen, 53 +30.11.1774Otto Christensen, inds., 21oo Karen Simonsdatter, 24, tj. Nielstrup, 16.10.1819Bodil Dorthea *13.03.1820dødf. dreng +26.07.1821 *26.07.1821Christen +17.04.1825 *08.11.1822Christine +01.04.1832 *08.06.1826Christen +11.12.1828 *01.12.1828dødf. dreng +07.09.1830 *07.09.1830steddatter Anne Marie Rasmusdatter, 48 +09.08.1864Otto Christensen, 68 +02.02.1867enken Karen Simonsdatter, 80 +11.09.1871<strong>Peder</strong> Bech i Stågerup +21.06.1685<strong>Peder</strong> Bøg i Stågerup, 88 +08.01.1696<strong>Peder</strong> Kragelund, <strong>Ollerup</strong> +15.12.1685<strong>Peder</strong> skomagerAnne +10.pt.1690 *22.05.1690Else*24.ptt.1691Dorothe *3.påske 1695Anne *2.s.i faste 1696barn +29.04.1697Oluf *07.02.1700<strong>Peder</strong> Skovsgård +03.05.1711<strong>Peder</strong> Søegaard<strong>Peder</strong> Bering *11.02.1770<strong>Peder</strong> Vangeled, <strong>Ollerup</strong>Barbara*14.pt.1690Jens *04.03.1696<strong>Peder</strong> Andersen, Stågerup, 34 +08.08.1688<strong>Peder</strong> Andersen Buch, Stågerupoo Mette Hansdatter, 03.12.1719


dødf. +15.07.1721 *15.07.1721hst. Mette Hansdatter, 42år/4mdr. +27.03.1722, Egesk.IV-165oo Karen HansdatterAnders *10.10.1723<strong>Peder</strong> Andersen, 70 +08.03.1730, Egesk.IV-447<strong>Peder</strong> +11.06.1730 *04.06.1730Anne Marie +11.06.1730 *04.06.1730enken Karen Hansdatter oo Rasmus <strong>Peder</strong>sen<strong>Peder</strong> Andersen, currassieroo Bodil <strong>Peder</strong>sdatter, 22.04.1731<strong>Peder</strong> Andersen, inds., 85 +18.11.1786<strong>Peder</strong> Andersen, væver, hmd. Ø. Skerningeoo Anne Marie Rasmusdatter, tj. Stågerup, 18.11.1809<strong>Peder</strong> Andersen, 37, enkemand, gartnerhusethst. Maren Henriksdatter, 32 +21.05.1858oo Anne Sofie Hansdatter, 39, 13.11.1858Jens *25.12.1859<strong>Peder</strong> Andersen, hmd. Stågerup Markoo Anne Kirstine RasmusdatterAnders Christian *09.05.1855Johanne Cathrine *27.12.1856Rasmus *14.09.1858Hansine *24.06.1860Birgitte Christine *09.02.1862Niels <strong>Peder</strong> *26.01.1864Mette Marie *25.02.1866<strong>Peder</strong> Christensen i Skovsgård, 29, +Sct.Hans 1704<strong>Peder</strong> Christensen, <strong>Ollerup</strong>, 65, +13.04.1707<strong>Peder</strong> Christensen, Stågerupoo Apelone JensdatterJohanne *15.02.1795Christen +03.10.1797 *24.11.1796Anne *24.08.1798<strong>Peder</strong> Christensen, soldat i Kbh., udl.mor: Kirsten <strong>Peder</strong>sdatter<strong>Peder</strong> +<strong>19.</strong>01.1800 *04.01.1800<strong>Peder</strong> Christensen, ungkarl, udl.mor: Apelone HansdatterChristen *02.10.1819<strong>Peder</strong> Christensen Ladegaard, 30, lyst 1821oo Anne Marie Nielsdatter (Niels Hytteballe, Hundstrup)<strong>Peder</strong> Christensen, 25, Knarrebjergoo Karen Johanne Nielsdatter, 25 1/2, 10.07.1835


Christen <strong>Peder</strong>sen *23.09.1834Anne Margrethe +08.02.1837 *12.04.1836Niels, 1 3/4 +04.08.1840 *15.10.1838Anne Margrethe *11.04.1842Niels *24.12.1847<strong>Peder</strong> Christensen, tj. <strong>Ollerup</strong>, udlagtmor: Anne Jørgensdatter, Albjerg MarkAnne <strong>Peder</strong>sen *20.10.1842<strong>Peder</strong> Jensen Christensen, 32, skolelærer i O<strong>den</strong>seoo Henriette Cecilie Lorentzen, 24 i præstegd.,25.06.1847<strong>Peder</strong> Christensen, 54, hmd., Egenseoo Bodil Andersen, 28 (Anders Ditlevsens), 30.09.1864<strong>Peder</strong> Christophersen Baron, 50 +16.01.1825selvejerhmd. Skovmarken<strong>Peder</strong> Clausenoo Apelone <strong>Peder</strong>sdatter, 26.09.1738Apelone <strong>Peder</strong>sdatter, 95 +24.01.1781<strong>Peder</strong> Clausen, 76 +30.03.1781<strong>Peder</strong> Ditlevsen, <strong>Ollerup</strong>Annebarn +10.01.1686*7.p.t.1682<strong>Peder</strong> Ditlevsen, 27, tjente Lars Jacobsen, +15.02.1762, Egeskov, V-494<strong>Peder</strong> Ditlevsen, 28, 28, Skovmarkenoo Johanne Nielsdatter, 27, 04.05.1823Hans Ditlev *01.05.1818Rasmus *18.10.1823dødf. dreng +07.09.1830 *07.09.1830svigerfar Niels Nielsen Hytteballe, 77, +23.12.1841hst. Johanne Nielsdatter, 70 +01.07.1865<strong>Peder</strong> Ebbesen, <strong>Ollerup</strong>, 78 +08.11.1692hst. Appelone, 76 +6.p.t.1693<strong>Peder</strong> Eriksen, tj. Lehnshøjmor: Johanne Christine KrøllJohan <strong>Peder</strong>sen *09.09.1840Erik <strong>Peder</strong>sen *08.01.1842Marie <strong>Peder</strong>sen *23.03.1845<strong>Peder</strong> Frandsen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Nielsdatter, 02.08.1716hst. Maren Nielsdatter, 60 +06.09.1716oo Sidsel <strong>Peder</strong>sdatter, enken oo 2 Hans RasmussenHans <strong>Peder</strong> +02.09.1733 *24.10.1717Frants +06.01.1720 *24.12.1719Maren *26.07.1722<strong>Peder</strong> Frantzen, 44 år 12 uger, +23.07.1724, Arre-Gel II-14


Else +27.04.1725 *14.03.1725Anna +02.09.1725 *14.03.1725<strong>Peder</strong> Gregersen, 77 +30.01.1741, Hvidk. I-342oo 1 Maren Andersdatteroo 2 Anna Christiansdatter<strong>Peder</strong> Hansen jyde, publ. absolv.for at have besovet et qvindfolki Vester Skerninge søn døde, 10.p.t.1695<strong>Peder</strong> Hansen, tj. i Ladegård, udl.(Jyde)Knud +7.p.t.1696 *14.05.1696moder: Karen Davidsdatteroo Karen Davidsdatter, trol. lørd. før indescima 1696Anne Magdalene +03.12.1697 *16.pt.1697Abel +Chr.Himf.1706 *15.??.1698Jacob +27.01.1702 *18.pt.1701Jacob *5.p.påske 1703David *michaelis 1706Magdalene +17.11.1709 *15.pt.1709<strong>Peder</strong> Hansen, grenadierHans, 4 år mindre 2 mdr.5 dage, +03.09.1719var til opfostring hos Hans Lauritsens enke i Stågerup<strong>Peder</strong> Hansen fra Nielstrupoo Maren Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 10.07.1718<strong>Peder</strong> Hansenoo Maren Christophersdatter, <strong>Ollerup</strong>, 01.11.1722<strong>Peder</strong> Hansen, Egenseoo Malene <strong>Peder</strong>sdatter, <strong>Ollerup</strong>, 06.08.1724<strong>Peder</strong> Hansenoo Johanne <strong>Peder</strong>sdatter, 17.03.1731<strong>Peder</strong> Hansen, 37 1/2 +05.05.1735<strong>Peder</strong> Hansen Friistrol. Karen JacobsdatterJacob +14.11.1737 *07.07.1734oo Karen Jacobsdatter, 07.11.1734Lucas *06.01.1736Jacob *16.11.1738hans ældste søn Hans, 17 år +10.07.1746hans moder Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 82 år + 06.01.1748<strong>Peder</strong> Friis, alm., 86 +palm.1767enken Karen Jacobsdatter, 67 +14.09.1769<strong>Peder</strong> Friisoo MarenCasper <strong>Peder</strong>sen, 14 +1.påske 1785enkens søn 26 år +02.10.1788<strong>Peder</strong> Hansen, <strong>Ollerup</strong>hst. Bodil Rasmusdatter, 70 år +24.10.1748


<strong>Peder</strong> Hansen, ungkarloo Karen Jensdatter, ee <strong>Peder</strong> Buch, 24.04.1778<strong>Peder</strong> Hansen, ungkarl, 21 +18.06.1783<strong>Peder</strong> Hansen, ungkarl, væver, Stågerupoo Kirstine Sofie Hansdatter, Stågerup, 03.11.1786Susanne *26.11.1786Hans*10.pt.1788Ole*inn.1791Nicoline *3.12.1792Johanne *02.11.1794Kirstine Sofie Hansdatter, 34, +28.05.1797oo Elsebeth RasmusdatterKirstine Sofie *26.05.1799Karen *02.10.1802dødf. pige +<strong>19.</strong>06.1805 *<strong>19.</strong>06.1805Rasmus *22.11.1806<strong>Peder</strong> Hansen, hmd., hjulmand, Stågerupoo Else Marie Rasmusdatter, Stågerup, 21.01.1791dødf. søn +sanatorium 1791 *1791Karen *16.06.1795Hans *10.03.1799Rasmus *11.05.1806dødf. dreng +21.12.1808 *21.12.1808hst. Else Marie Rasmusdatter, 76 +28.01.1830<strong>Peder</strong> Hansen Hjulmand, 91 +18.10.1843<strong>Peder</strong> Hansen, ungkarloo Karen Andersdatter, Stågerup, 28.01.1802<strong>Peder</strong> Hansen, 32, ladefoged Nielstrup, inds. Hemmedrupoo Anne Kirstine Rasmusdatter, 26, lyst 18. pt.1818Rasmus *28.02.1819<strong>Peder</strong> Hansen, bødker, 33, Kirkeby kirkelade, ved Nielstrupoo Johanne Jensdatter, 24, tj. hvidkilde, 22.11.1818Rasmine, 6 år +28.11.1826Hans *23.06.1823Jens *06.01.1826Rasmine *21.04.1828Rasmus *21.05.1831Mette Marie *15.03.1834Karen *10.03.1837Andresine *25.05.1839Herman Frederik +17.03.1844 *25.04.1843svigermor Anne Margrethe Andersdatter, 80, +15.09.1831ee Jens Nielsen skræder, Kirkeby kirkelade<strong>Peder</strong> Hansen bødker, 75 +18.08..1863, hmd. i Skovmarken<strong>Peder</strong> Jørgen Hansen, gdm., 35, Heldageroo Anne Marie Larsdatter, 21 (Anders Hansen), 29.07.1820Karen *15.01.1821


<strong>Peder</strong> Hansen, 32oo Mette Kirstine Jensdatter, 48 ee Christopher hmd.,Hundtofte<strong>Peder</strong> Hansen smedHans <strong>Peder</strong>, 7 uger +20.12.1824<strong>Peder</strong> Hansen, inds, <strong>Ollerup</strong>oo Anne HansdatterMaren +02.05.1826 *24.08.1825<strong>Peder</strong> Hansen, 30, smedesv., V.Skerningeoo Maren Nielsdatter, 32, Stågerup, 29.10.1858Hans Christian <strong>Peder</strong>sen,1/2 +02.11.1846Niels *08.08.1859Hans Christian *14.11.1861<strong>Peder</strong> Hansen, 37, enkem., smed, Ø.Skerningeoo Anne Hansen, 21, tj. Stågerup, 29.04.1865Jørgen Hansen <strong>Peder</strong>sen, 1 1/2 +14.09.1869Maren *14.08.1870<strong>Peder</strong> Hansen smed, 43 +12.11.1871<strong>Peder</strong> Henrichsen, <strong>Ollerup</strong>Anne *nr.1 1758dødf. dreng + ?1761 * 1761hans moder Anna Hansdatter, 81 +innov.1764<strong>Peder</strong> Henrichsen, 50 +28.12.1770, Hvidk.III-545<strong>Peder</strong> Hermansen, udl.mor: Karen Andersdatter, StågerupMads *13.10.1799mor: Karen Hansdatter, StågerupMaren *04.07.1802Anna *08.09.1804<strong>Peder</strong> Jacobsen Baadt - Skytte i Stågerupskifte Egeskov 24.02.1731, IV-497enken Kirstine Hansdatter, 65 år +18.01.1746<strong>Peder</strong> Jensen, Vester Skerningeoo Ellen <strong>Peder</strong>sdatter, <strong>Ollerup</strong>, 29.11.1740Ellen <strong>Peder</strong>sdatter, 64 +11.01.1763<strong>Peder</strong> Jensen alm., 82 +<strong>19.</strong>02.1771<strong>Peder</strong> Jensen skræder, <strong>Ollerup</strong>oo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 22.06.1743, enken oo 2: Mathias FrandsenAnders *15.02.1745Rasmus *17.12.1748<strong>Peder</strong> Jensen skræder, 36 år +07.08.1753<strong>Peder</strong> Jensen Buchoo Kirsten Hansdatter, enke, Stågerup, 18.08.1784<strong>Peder</strong> Jensen Buk: hst. 68 +30.11.1793oo Anne Rasmusdatter,


Anne Kirstine *27.05.1796Jens *02.03.1800Rasmus *29.05.1804Povel *16.07.1810Morten *14.09.1812svigermor Kirstine Poulsdatter, 80 +11.05.1817<strong>Peder</strong> Jensen Buch, 65 +18.08.1816<strong>Peder</strong> Jensen, tj. Skovsgård, udl.mor: Anna JensdatterMette Marie *<strong>19.</strong>04.1801<strong>Peder</strong> Jensen, dragon, udl.mor: Anne HansdatterJens +27.04.1806 *01.12.1805Jens *16.08.1808oo dødf. dreng +18.12.1817 *18.12.1817<strong>Peder</strong> Jensen Møller svoger gdm. Poul <strong>Peder</strong>sen)inds. hos svigerfar Jens Rasmussen smedoo Apelone Jensdatter (Jens smeds), 18.02.1832Karen *23.02.1832<strong>Peder</strong> Jensen, 24 (Jens <strong>Peder</strong>sens, gdm. Ø.Skr.)oo Maren Marqvardsen, 21 (Marqvar Jensens). 31.10.1867<strong>Peder</strong> Jespersen, Stågerupoo Birthe Nielsdatter, 02.10.1749<strong>Peder</strong> født efter faderens død iflg. skifte<strong>Peder</strong> Jespersen skifte Løjtved I-71, 07.06.1751<strong>Peder</strong> Jørgensen <strong>den</strong> ældre, <strong>Ollerup</strong><strong>Peder</strong>, 17 år +10.07.1746<strong>Peder</strong> Jørgensen (fra Mynderup), <strong>Ollerup</strong>oo Margrete Kirstine Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 05.06.1763Maren +latære 1765 *27.01.1765Maren *25.04.1766Karen +18.02.1771 *09.10.1768Edel Cathrine *08.07.1770Maren *01.03.1773Maren*1.adv.1774Johanne *08.09.1776Maren *16.0. 1779Jørgen +20.09.1786 *24.09.1780Hans *9.06.1783Ole *13.04.1786<strong>Peder</strong> Jørgensen, gdm., 57 +13.03.1789enken oo 2: Niels Christensen<strong>Peder</strong> Mynderup i Hemmedruphuset, 88, +05.05.1811<strong>Peder</strong> Hofman: Edel Catrine Nielsdatter,74, +04.02.1786<strong>Peder</strong> Jørgensen, mons. Nielstrupoo Maren Hansen


Anne Marie *10.02.1798Poul Christian +03.11.1799 *13.10.1799<strong>Peder</strong> Jørgensen, 34 1/2, gårdfæster Bromarkenoo Karen Hansdatter, 18 (Hans Hemmedrups)Maren +22.12.1816 *11.04.1816Maren 29.08.1818 *27.12.1817<strong>Peder</strong> Jørgensen, 37 1/4 +04.07.1818<strong>Peder</strong> Jørgensen, 40, tj. Stågerupoo Karen Margrethe Madsen 24 1/2(Hans Lars Bek) 31.05.1862Mette Kirstine *15.04.1863Niels Jørgen *22.04.1865Anders *26.05.1867Anne Margrethe *<strong>19.</strong>03.1871<strong>Peder</strong> Knudsen, <strong>Ollerup</strong> (far Knud <strong>Peder</strong>sen)oo Johanne <strong>Peder</strong>sdatter, 22.10.1719dødf. +20.11.1720 *20.11.1720<strong>Peder</strong> Knudsen, 62 +01.09.1730, Niels.I-23<strong>Peder</strong> Knudsen af Øster Skerningeoo Karen <strong>Peder</strong>sdatter af <strong>Ollerup</strong>, 04.11.1757<strong>Peder</strong> Knudsen, ungkarloo Anne Jespersdatter, ee Niels Johansen, 05.06.1789hustru, 53 +31.05.1790oo Karen RasmusdatterKnud*8.pt.1791Anna *03.02.1793Sara *17.09.1795Maren +03.06.1798 *04.10.1797Anne Marie +15.06.1800 *31.03.1799Karen *28.06.1801<strong>Peder</strong> Knudsen, 45 +14.04.1802<strong>Peder</strong> Knudsenoo Stine HansdatterNiels *31.01.1797<strong>Peder</strong> Hansen Knudsen, 57 +28.08.1821hmd. Stågerup<strong>Peder</strong> Knudsen Material, 38, kudsk Hvidkilde, hmd. Bromarkoo Anne Sofie Nielsdatter,31 ee <strong>Peder</strong> Rasmuss.,hmd. 11.09.1814stedsøn <strong>Peder</strong> 1 1/4 +21.02.1816Johanne Marie +03.07.1817 *22.06.1817dødf. dreng +21.06.1818 *21.06.1818Anne Sophie Nielsdatter, 36 +23.06.1818oo Mette <strong>Peder</strong>sdatter, 44, tj. Nielstrup, lyst <strong>19.</strong>07.1818<strong>Peder</strong> Knudsen, 70, +06.12.1842, aftægtsmand, Bromarken<strong>Peder</strong> Lang, ungk. fra Nebbelunde i Lollandoo Anne Catrine Markusdatter, 23.06.1775<strong>Peder</strong> Lauritsen, Slæbæk


oo Cathrine Hansdatter, Stågerup, 02.07.1723<strong>Peder</strong> Larsen af Øster Skerningeoo Margrethe Olesdatter af Stågerup, 03.07.1757<strong>Peder</strong> Larsen, tj. Hans Knudsen Gundestrup udlmor: Else Mortensdatter, Hundstrup hos Lars Madsen StågerupAnne *13.01.1773<strong>Peder</strong> Larsen, væver, inds. Hemmedrupoo Anne Kirstine RasmusdatterKaren Sofie +13.02.1830 *15.10.1829<strong>Peder</strong> Larsen, 29 +26.01.1830<strong>Peder</strong> Larsen. 45 1/2, gårdfæster, Skovmarkenoo Maren Poulsdatter, 21, 26.06.1841Lars *26.07.1845Marie Sofie *06.07.1850<strong>Peder</strong> Larsen, 37 1/2, Ø.Skr. præstegd., viet i Ø.Skerningeoo Anne Marie Jørgensdatter, 23 1/4, Knarrebjerg, 05.12.1846Jørgen *03.05.1852Anders *<strong>19.</strong>04.1855Ove *27.06.1859Niels Christian +30.05.1865 *17.05.1865<strong>Peder</strong> Larsen, smedesvend, V. Skerninge, udlagtmor: Maren NielsdatterMette Marie <strong>Peder</strong>sdatter *29.10.1853<strong>Peder</strong> Madsen, <strong>Ollerup</strong>Niels *13.03.1682<strong>Peder</strong> Madsenoo Karen Jensdatter, Nielstrup. 0.08.1736<strong>Peder</strong> Madsen, Ulbølleoo Karen Rasmusdatter, 17.03.1747<strong>Peder</strong> Madsen, 31 1/2, tj. Kirkeby, hmd. Stågerupoo Karen Jensdatter, 25, Stågerup, 13.11.1852Hans <strong>Peder</strong>sen *11.04.1848Jens <strong>Peder</strong>sen +09.09.1866 *03.04.1852<strong>Peder</strong> Madsen, 43 +09.09.1866<strong>Peder</strong> Michelsen, 26, hørsvinger, Stenstrupoo Anne Johanne Hansdatter, 27, Skovmk., 12.02.1841<strong>Peder</strong> Mogensen, 30, tj. Høje, inds. Skovmarkenoo Maren Poulsdatter, 26, tj. Høje, 18.10.1839Pauline Margrethe *21.11.1839<strong>Peder</strong> Nielsen, StågerupHansNiels*10.p.t.1681*10.p.t.1681


hans kone +10.08.1681Johanne*1.sønd.adv.1683Hans*25.p.t.1686Niels *<strong>19.</strong>02.1690Rasmus*aske sønd.1694Karen*sexag.1698<strong>Peder</strong>*3. pinsed.1701Anna*2.p.t.1704<strong>Peder</strong> Nielsen, 56 år +20.03.1709hst. Mette Rasmusdatter, 77 +30.01.1738, Egeskov V-138<strong>Peder</strong> Nielsen Ravn, 50 +02.07.1695<strong>Peder</strong> Nielsen, soldat, udl.moder: Jytte Olufsdatter, SkovsgårdMaria +3.juledag 1713p.påske 1712<strong>Peder</strong> Nielsen, <strong>Ollerup</strong>hst. Gyde Jensdatter, 58 +15.05.1720<strong>Peder</strong> Nielsen, <strong>Ollerup</strong>, Åhusethst. Kirsten Olufsdatter, 67 +<strong>19.</strong>10.1719oo Maria Jensdatter, 05.04.1720<strong>Peder</strong> Nielsen, <strong>Ollerup</strong>,87 år +04.01.1746hst. Maria Jensdatter,78 +26.03.1747, Hvidk.I-523<strong>Peder</strong> Nielsen Bisgaard, Svendborg,oo Anne Margrethe Knudsdatter, enke, 14.10.1798hst. Anne Margrethe Knudsdatter,73 +24.03.1824<strong>Peder</strong> Nielsen Bisgaard, 76 +18.12.1829<strong>Peder</strong> Nielsen, fiskeroo Maren NielsdatterRasmus +28.01.1821 *03.09.1819<strong>Peder</strong> Hansen Nielsen, tj. Skovsbooo Maren Mortensdatter, 48, ee Lars Jensen, 03.06.1842stedsøn Jens Larsen, 39 +13.02.1855<strong>Peder</strong> Hansen Nielsen, 55 +07.06.1867enken Maren Mortensdatter, 76 +18.11.1868<strong>Peder</strong> Nielsen, tj. i Svendborg, udlagtmor: Maren Hansdatter, inds. BromarkenMaren <strong>Peder</strong>sdatter *20.11.1842<strong>Peder</strong> Nielsen, inds Knarrebjergoo Maren RasmusdatterMaren *06.04.1852<strong>Peder</strong> Olufsenoo Dorthe Christensdatter, askeonsdag 1700Maren*palmes.1700<strong>Peder</strong> Olufsen, 28 +askeonsdatter1701<strong>Peder</strong> Olsen, 38, tj. Beierholm


oo Sara Olesdatter, 35, tj. Beierholm, 20.07.1817Ole *30.03.1818<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, Mynderupoo Johanne Lauritsdatter, Stågerup, 02.07.1719<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, Tvedoo Barbara <strong>Peder</strong>sdatter, <strong>Ollerup</strong>, 07.08.1719<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, 40 år +04.06.1742, Egeskov V-281bor hos broderen Hans <strong>Peder</strong>sen i Stågerup<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>,oo Margrethe <strong>Peder</strong>sdatter, begge tjener Nielstrup,12.09.1759<strong>Peder</strong> *11.12.1763<strong>Peder</strong> *2.pentec 1767Hans: druknede i søen +10.01.1779 *04.04.1770Anders*jubil.1774Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sdatter, 52 +jan.1784, Hvidk.IV-196oo Anne Marie Hansdatter, 03.04.1784dødf. datter +virid 1785 *virid 1785Hans*17.pt.1789Marie Hansdatter, 43 +1.p.epiph.1795,Hvidk.V-132oo Anne Margrethe Jensdatter, 16.10.1795Grethe Jensdatter, 59 +01.09.1811<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, 85 +06.03.1812<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen af Stågerupoo Maren Jensdatter Stågerup, 09.11.1759<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, Stågerup, 67 år, +latære 1760<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen fisker Nielstrupoo Ide JespersdatterCatrine Christine *10.10.1773Laurits, 3 1/2 +latære 1773<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen fisker, 36 +30.05.1773han druknede i Hvidkilde sø<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, Skovmarkenoo Karen HansdatterAnne Kirstine *12.03.1830<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, selvejerhmd.,39 1/2, +02.12.1830<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, 34, murer, Stågerupoo Henningjette Andersen, 26 1/2, 15.12.1866Anne Marie +01.06.1867 *15.05.1867dødf. dreng +21.05.1868 *21.05.1868<strong>Peder</strong> Rasmussen Buch, Skovsgårdoo Gertrud HansdatterKaren *29.12.1700Hans +septur.1704 *17.01.1704hustru, 43 år +20.05.1706, Egesk.II-146oo Karen Hansdatter, enken oo 2: Morten NielsenNiels*23.pt.1708


Hans, + i sengen +15.06.1710 *midfaste 1710Gertrud *<strong>19.</strong>04.1711Birthe *alleH 1712Anna+2.p.påske 1715 *24.pt.1714<strong>Peder</strong> Rasmussen, 54 +<strong>19.</strong>02.1716, Egesk.III-155Anne +13.09.1716 *29.03.1716<strong>Peder</strong> Rasmussen, StågerupApelone *1.p.påske 1707Anna*3.p.t.1709Karen +02.08.1716 *23.pt.1712Rasmus *13.06.1717Mads , 23 år,5mdr 14d. +07.05.1746<strong>Peder</strong> Rasmussen, 84 år +11.06.1748enken Karen Madsdatter, 86 +08.07.1762<strong>Peder</strong> Rasmussen Ballemand, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Jespersdatter, 9.p.t.1712barn +3.adv.1712 *3.adv.1712barn +21.03.1714 *21.03.1714Maren*1.p.epiph.1716hst. Maren Iversdatter, 38 +22.01.1720, Egesk.IV-55dødf. +22.01.1720 *22.01.1720dødf. +30.01.1721 *30.01.1721hst. Malene Mortensdatter, 35år +30.01.1721,Egesk.IV-77<strong>Peder</strong> Rasmussen Ballemand, 85 år +25.09.1752Anna Didrichsdatter Ballemands, 79 +26.08.1757<strong>Peder</strong> Rasmussen, 29 +1.p.påske 1716tjente <strong>Peder</strong> Rasmussen, Stågerup<strong>Peder</strong> Rasmussen Saugmand, <strong>Ollerup</strong>oo Malene Rasmusdatter, 17.07.1729dødf. søn +23.08.1729 *23.08.1729stedsøn Rasmus Hansen 9 år/6mdr/5uger, +26.02.1730druknede under isen i et vandhul ved ga<strong>den</strong> straks vedvejen kort u<strong>den</strong>for Rasmus Rasmussen Toftemands gård<strong>Peder</strong> Rasmussen Saugmand, <strong>Ollerup</strong>, 86, +1.p.t.1754enken Malene Huus, 74 +12p.t.1758<strong>Peder</strong> Rasmussen, rytter, hos Marcus HansenJens +07.10.1730 *16.07.1730<strong>Peder</strong> Rasmussen, Øster Skerningeoo Maren Nielsdatter, Nielstrup, 30.11.1740<strong>Peder</strong> Rasmussen skræder, <strong>Ollerup</strong>oo Maren JørgensdatterRasmus +11p.t.1764 *20.p.t.1757Hans Jørgen *14.10.1759Anna Dorothea +jubile 1762 *12.04.1762Maria Dorothea +28.08.1764 *05.06.1763Rasmus +02.06.1788 *09.03.1766Poul Christian *20.09.1767svigermor Karen Andersdatter, 84 +08.03.1779


Maren Jørgensdatter03.06.1796, Hvidk.V-137<strong>Peder</strong> Rasmussen Buck, <strong>Ollerup</strong>oo Karen Jensdatter, <strong>Ollerup</strong>, 04.12.1761Rasmus +01.12.1761 *22.09.1762Rasmus *18.05.1764Rasmus *22.09.1765Kirsten *13.03.1768dødf. datter +judica 1770 *judic.1770Christen *06.11.1771Karen +05.02.1774 *<strong>19.</strong>12.1773Jens + 11 uger *ascenz 75Karen +27.12.1777 *18.08.1776<strong>Peder</strong> Rasmussen Buch, 40 +27.12.1777, Hvidk.IV-106<strong>Peder</strong> Rasmussen, landsoldat, tj. <strong>Peder</strong> Jørgensen, <strong>Ollerup</strong>moder: Karen Hansdatter, til huse hos Hans Nielsen, HvidkildeChristen *01.01.1764<strong>Peder</strong> Rasmussen, gårdmandoo Anne Kirstine Jørgensdatter, ee Bertel Rasmussen, 26.07.1799hst. Anne Kirstine Jørgensdatter, 72 +28.04.1835oo Birthe Marie Jensdatter, 33, 31.10.1835Rasmus *30.12.1826Christen *24.09.1836Birthe Marie Jensdatter, 39 1/2 +09.10.1842oo Anne Rasmusdatter, 61, ee Jeppe Jeppesen, Svbg., 29.04.1843Rasmus Rasmussen, 74 +29.12.1845<strong>Peder</strong> Rasmussen Møller, gdm., udl.mor: Karen <strong>Peder</strong>sdatter: far Rasmus Larsen, SkjoldemoseRasmus *31.05.1811<strong>Peder</strong> Rasmussen, Hemmedruphusethst. Anne Hansdatter, 74 +<strong>19.</strong>07.1801<strong>Peder</strong> Rasmussenoo Anne Sofie Nielsdatter, 18.04.1807<strong>Peder</strong> *05.11.1814<strong>Peder</strong> Rasmussen, 40 +06.05.1814<strong>Peder</strong> Rasmussenoo Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 06.07.1810<strong>Peder</strong> Rasmussen, hmd., Skovmarkenoo Trine RasmusdatterJohanne Sofie, 11 år +01.05.1843Rasmus *02.10.1835Johanne Sofie *24.03.1843mor Maren Jørgensdatter, 86, +06.05.1830, enke efter skoleholder Rasmus Andersen, V. Skr.<strong>Peder</strong> Rasmussen, væver, 30 (Rasmus skræders), Knarrebjergoo Maren Simonsdatter, 30, V.Skr., lyst 1815Hans +10.07.1822 *05.02.1816Anne Marie +13.07.1822 *22.05.1818


Anne Sofie +08.02.1821 *23.12.1820dødf. dreng +03.04.1823 *03.04.1823Hans +31.05.1824 *28.05.1824hst. Maren Simonsdatter, 71 +21.03.1855<strong>Peder</strong> Rasmussen, skræddersvend, Langå, udl.mor: Kirstine Sofie <strong>Peder</strong>sdatterElisabeth *16.04.1823<strong>Peder</strong> Rasmussen Buk, 29oo Christine Margrethe Hein, 23, 27.04.1820Karen, 8 år +01.09.1833Rasmus ) *04.10.1827Christiane) *04.10.1827<strong>Peder</strong> +28.12.1831 *28.11.1831hst. Christine Margrethe Hein, 53, +22.05.1850<strong>Peder</strong> Rasmussen, 45, tj. Ø. Skr., 15.10.1825oo Inger Kirstine Jensdatter, 45 1/2, ee Poul Christophersen<strong>Peder</strong> Rasmussen, 71, +08.11.1854, på aftægt hos svigersøn Rasmus Jacobsen<strong>Peder</strong> Rasmussen, 28, tj. mor i Gi<strong>sl</strong>ev, Bødker, Skovmarkenoo Johanne Rasmusdatter, 38, ee Niels Hansen Bødker,25.05.1842Anne Marie *01.02.1843Johanne Rasmusdatter, 39 3/4 +21.04.1843oo Johanne LarsdatterJohanne *11.03.1846Rasmus *23.02.1848Lars *17.12.1849Hans Christian *10.12.1851Maren *13.03.1854Karen *10.09.1858Anne Kirstine *07.07.1862<strong>Peder</strong> Rasmussen, 40, tj. Skjoldemoseoo Johanne Marie Hansdatter, 27, 18.12.1847Rasmus <strong>Peder</strong>sen *03.07.1841<strong>Peder</strong> Rasmussen 34 1/2, inds. Kohavehus, væveroo Johanne Marie Hansdatter, 21 1/2, 15.06.1849Anne Dorthea *16.11.1849Anne Marie *31.05.1853<strong>Peder</strong> Rasmussen Bøg, Kohavenoo Maren HansdatterMarie Sofie *15.06.1850Maren *20.08.1852Hansine *27.10.1855<strong>Peder</strong> Rasmussen, 31, daglejer, Svbg.oo Abelone Rasmusdatter, 33, 26.03.1852Christen <strong>Peder</strong>sen *07.10.1851<strong>Peder</strong> Rasmussen, 27 1/2, tj. i Svbg.


oo Anne Jensen,31 1/,ee Jens Jensen, Stågeruåp, 23.05.1862<strong>Peder</strong> Rasmussen, 24 (Rasmus Larsen V.Skr.)oo Else Marie Marqvardsen, 28 1/2, 01.12.1865<strong>Peder</strong> Simonsenhst. Maren, 85 år +15.03.1694<strong>Peder</strong> Sørensen, rytter, udl.mor: soldaterkone Dorthe JohansenAnna Malene +4.p.påske 1712<strong>Peder</strong> Sørensen, væver, <strong>Ollerup</strong>oo Mette Kirstine HansenSøren *02.06.1857Johanne *08.07.1859Nicoline *16.05.1861Hans Jørgen +15.11.1866 *26.08.1863Hans Jørgen *24.10.1866Mathilde Vilhelmine Hendrine *<strong>19.</strong>12.1868Poul Laurits *23.12.1871Anne Marie *18.02.1875<strong>Peder</strong> Tønnesen, væver, 24oo Anne Marie Margrethe Henriksdatter, 35, tj., 006.11.1819Henrik +11.02.1843 *22.08.1820<strong>Peder</strong> +28.03.1825 *25.03.1825Anne Margrethe *03.12.1826Karen *06.01.1830hst. Anne Marie Henriksdatter, 75 +20.12.1868<strong>Peder</strong>sen,Anders <strong>Peder</strong>sen, rejst til Amerika, udl.Jens Christian *08.01.1873mor: Johanne <strong>Peder</strong>sen<strong>Peder</strong>sen,Anders <strong>Peder</strong>sen, udlMarie Dorthea *08.11.1887Marie Dorthea *23.04.1889mor: Anne Cathrine Nielsen<strong>Peder</strong>sen,Anne Marie <strong>Peder</strong>sen, 5 mdr. +02.02.1871mor: Karen Kirstine Larsen, tj. Hvidkilde Ladegård<strong>Peder</strong>sen,Carl J. <strong>Peder</strong>sen, Gudme, udlagtmor: Johanne Marie DitlevsenMaren Emilie <strong>Peder</strong>sen *05.12.1867<strong>Peder</strong>sen,Christen <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>, udlagtmor: Anne Cathrine Andersen<strong>Peder</strong> Rasmus <strong>Peder</strong>sen *25.11.1859


<strong>Peder</strong>sen,Christen <strong>Peder</strong>sen, smed, Stågerupoo Anne Kirstine JensenJens <strong>Peder</strong> *05.12.1859Lars *12.01.1862<strong>Peder</strong>sen,Christen <strong>Peder</strong>sen, 29, inds. Stågerup, Skovsgaardoo Maren Larsen, 33 1/2, 27.11.1863Karen Johanne Christence *26.03.1864Lars <strong>Peder</strong> *13.09.1865Anne Marie +21.04.1868 *31.07.1867Anne Marie *01.11.1868Hans *22.09.1870Maren Helene *23.12.1872Anne Margrethe *16.08.1874<strong>Peder</strong>sen,Christen <strong>Peder</strong>sen af Ulbølle, udlagtChristen Marius <strong>Peder</strong>sen *26.06.1870mor: Caroline Christiansen<strong>Peder</strong>sen,Christian <strong>Peder</strong>sen, 25 1/4, tj Stågerup, 23.11.1877oo Karen Michaelsen, 29 3/4 (Michael Ditlev Jensen)Anne Margrethe *04.03.1878<strong>Peder</strong>sen,Frederik Johan <strong>Peder</strong>sen, Kohaven, udlagtmor: Karen MichaelsenJensine <strong>Peder</strong>sen *04.02.1868Karen Marie <strong>Peder</strong>sen +05.02.1870 *13.04.1870<strong>Peder</strong>sen,Hannibal Henrik <strong>Peder</strong>sen, 38, enkemand, friskolelærer, V.Skroo Christine Jacobine Ingeborg NielsenSigurd Hannibald24.09.1876Thyra *03.04.1878oo Anne Margrethe Hansen, 23 (Hans Nielsen, Ulb.), 5.10.1885Ingeborg *13.09.1886Hans Andreas Hannibal *06.07.1888Anna *08.05.1890<strong>Peder</strong>sen,Hans <strong>Peder</strong>sen, tj. Lykkesholm, udlagtJens <strong>Peder</strong>sen *29.04.1868Karen Kirstine <strong>Peder</strong>sen *12.03.1870mor: Mette Kirstine Jensen<strong>Peder</strong>sen,Hans <strong>Peder</strong>sen, 35 1/2, tj. V. Åbyoo Elisabeth Hansen, 33 1/2 ee Jens Chr. Larsen,07.02.1873Jens Christian *11.11.1873


<strong>Peder</strong>sen,Hans <strong>Peder</strong>sen, væveroo jordemoder Kirsten RasmussenJohannes Marcus *25.03.1873<strong>Peder</strong>sen,Hans <strong>Peder</strong>sen, enkemand, musiker, Svendborgoo Julie Kathinka Eleonora Olsen, 05.02.1880<strong>Peder</strong>sen,Hans <strong>Peder</strong>sen, 31, V.Skerningeoo Laurine Nielsen, 32 3/4, 08.05.1880<strong>Peder</strong>sen,Hans <strong>Peder</strong>sen, 21 3/4, møllersvend Ø Hæsinge, 04.05.1882oo Larsine Katrine Jensen, 21 (skovf Vilh.Jensen)<strong>Peder</strong>sen,Hans Christian <strong>Peder</strong>sen, 24 3/4, tj O<strong>den</strong>seoo Maren Jensen, 21 (Jens Hansen, Kohaven), 04.02.1876<strong>Peder</strong>sen,Hans Henrik <strong>Peder</strong>sen, tj. Nielstrup, udl.Jørgen Marius *24.05.1876mor: Marie Sofie <strong>Peder</strong>sen<strong>Peder</strong>sen,Hans Henrik <strong>Peder</strong>sen, 26 1/2, tj Nielstrupoo Karen Marie Andersen, 06.05.1882<strong>Peder</strong>sen,Hans Hjerman <strong>Peder</strong>sen *15.04.<strong>1891</strong>udl Hjerman Christensen, rejst til Amerikamor: Anne Dorthea <strong>Peder</strong>sen<strong>Peder</strong>sen,Jens Henrik <strong>Peder</strong>sen *30.10.1876udl. Hans Henrik Rasmussen, tj. Skjoldemosemor: Hansine <strong>Peder</strong>sen<strong>Peder</strong>sen,Hans Jørgen, udlMarius <strong>Peder</strong> Christian *04.04.1887Karen Johanne Christence <strong>Peder</strong>sen<strong>Peder</strong>sen,Jens <strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, 28, maler, p.t. Københavnoo Hansine <strong>Peder</strong>sen, 27 1/2 (<strong>Peder</strong> Andersen), 06.01.1888<strong>Peder</strong>sen,Jens <strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, tj. Rødme, udl.Christen Andreas *20.05.1888mor: Maren Kirstine Petrine Hansine Rasmussen<strong>Peder</strong>sen,


Johan Frederik <strong>Peder</strong>sen, tømmer, udl.Karen Marie *07.06.1873mor: Karen Michaelsen<strong>Peder</strong>sen,Jørgen <strong>Peder</strong>sen, 34, tj. O<strong>den</strong>seoo Maren Hansen, 26 (Christen Thomsen Hansen), 08.05.1886<strong>Peder</strong>sen,Lars <strong>Peder</strong>sen, 32, tj. Egneborg, Trolleborgoo Anne Rasmussen, 22 1/2, (Rasmus <strong>Peder</strong>sen), 15.11.1872<strong>Peder</strong>sen,Lars <strong>Peder</strong>sen, 30 1/2, tj VindebyMartin Sofus (10.07.1905: Øre) *01.06.1875oo Anne Marie Hansd, 20 3/4, 24.10.1875<strong>Peder</strong>sen,Lars <strong>Peder</strong>sen, 33 3/4, gårdejer Skovmarkenoo Elisabeth Rasmussen, 32 (Rasmus Jensen), 16.05.1879Maren *01.05.1880Elisabeth Marie *06.07.1883<strong>Peder</strong>sen,Lars <strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, soldat, udlLars <strong>Peder</strong> *23.07.1886mor: Karen Marie Madsen<strong>Peder</strong>sen,Mads <strong>Peder</strong>sen, Stågerup, udlAnne Margrethe *<strong>19.</strong>01.1880mor: Julie Hansen<strong>Peder</strong>sen,Mads <strong>Peder</strong>sen, 31 1/2, hmd., murer, Sørup, 14.04.1887oo Hilda Sofie Nielsen, 26 1/2 (bror <strong>Peder</strong> Jørgensen,Ståg)<strong>Peder</strong>sen,Niels <strong>Peder</strong>sen, 31 tømmer, Bjerreby Taasingeoo Karen <strong>Peder</strong>sen 36, (<strong>Peder</strong> Tønnesens), 01.06.1866Laurits Henrik (12.10.1904: Tønnes) *05.08.1868Niels <strong>Peder</strong> (12.10.1904: Tønnes) *24.04.1871<strong>Peder</strong>sen,Niels <strong>Peder</strong>sen, inds. Skovsgårdoo Anne Marie HansenKaren Johanne *13.07.1875<strong>Peder</strong> *01.10.1878Anne Marie *01.04.1882<strong>Peder</strong>sen,Niels Christen <strong>Peder</strong>sen, 30 1/4, forpagter, Stågerup markoo Petrine <strong>Peder</strong>sen, 28 3/4, 12.11.1869<strong>Peder</strong> *21.10.1870Mette Catrine *31.12.1872


Mette Catrine *10.11.1875Niels *26.06.1878Anders *21.03.1881Anne Christine *25.10.1884<strong>Peder</strong>sen,<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, soldat, udlGjertrud Margrethe *23.06.1883mor: Else Michaelsen<strong>Peder</strong>sen,<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, 37, enkemand, Stenstrupoo Marie Cathrine Frederiksen, 37, i præstegd., 06.11.1888<strong>Peder</strong>sen,<strong>Peder</strong> <strong>Peder</strong>sen, hjulmand, V.Skr, udl<strong>Peder</strong> *05.02.1888Niels *07.02.1890mor: Karen Marie Nielsen<strong>Peder</strong>sen,Rasmus <strong>Peder</strong>sen, V. Skerninge, udlagtmor: Maren HansenHans <strong>Peder</strong> (15.03.1905: Ladefoged) *25.11.1866<strong>Peder</strong>sen,Rasmus <strong>Peder</strong>sen, bødker Skovmarken, udlagtmor: Abild Kirstine Rasmussen, sypigeRasmus <strong>Peder</strong>sen *22.01.1870<strong>Peder</strong>sen,Rasmus <strong>Peder</strong>sen, 27 1/2, Stågerupoo Karen Johanne Hansen, 32 1/2, 27.11.1885<strong>Peder</strong>sen,Thorvald Ingomar <strong>Peder</strong>sen, 25, førstelærer Ærøskøbingoo Frederikke Elisabeth Jensen i præstegd., 07.01.1887Podewich, se Christian Simonsen P.Povel Andersen Buk, <strong>Ollerup</strong>oo Inger Christensdatter, 27.11.1741Maren +10.02.1752 *21.09.1745Kirstine +23.01.1752 *06.01.1748Povel Andersen, 77 +<strong>19.</strong>01.1774,Egesk. VIPovel Christophersen Baron, kudsk Beierholm, selvejerhmd.,oo Inger Kirstine Jensdatter, tj.Her<strong>sl</strong>ev,Langel., 27.10.1803Christian *06.08.1809Maren *07.08.1813Caroline +22.05.1815 *<strong>19.</strong>04.1815Hans Jørgen *15.04.1816Caroline *20.12.1818Anne Marie *06.03.1821Poul Christophersen Baron, 50 +16.01.1825


enken Inger Kirstine Jensdatter,86 +23.10.1864Poul Dideriksen, 42, enkem., gdm. Sørupoo Sara <strong>Peder</strong>sdatter, 23, tj. Stågerup, 02.05.1818Povl Hansen, <strong>Ollerup</strong>Hans Christian +april 1755 *24.p.t.1754Hans Christian*6.p.t.1757Povel Hansen, 61, tjente Jens Rasmus.Stågerup, +24.08.1757Povel Hansen, hjulmandoo Ellen <strong>Peder</strong>sdatterKirsten *25.03.1787Maren +28.05.1789 *gaudi 89<strong>Peder</strong> +26.04.1792 *2.adv.1790Anne Marie *16.12.1791Anne Marie *26.04.1793<strong>Peder</strong> +08.03.1796 *13.03.1796Poul Hansen Hjulmand, 75 +30.08.1824Poul Hansen, 23, gårdfæster Tor<strong>den</strong>gård, Rødskebølleoo Karen Jørgensdatter, 31, Ståger., i Sørup 23.11.1817Povel Jensen, Stågerupoo Mette Marqvardsdatter, ee Rasmus Mortensen, 05.05.1773Mette Marcusdatter, 62 +06.01.1785Povel Jensenhst. Inger Povelsdatter, 74 +29.12.1780Povel Jensenoo Johanne HansdatterMette +23.08.1786 *08.05.1786Karen +04.03.1789 *septur.89Anne Marie*11.pt.1792Povl Jensen smed, 46 +28.12.1792Povel JensenElse Christensdatter, 80 + i V.Skr.27.05.1799Poul Jensen, 22 (Jens Nielsens), selvejerhmd., Kohavenoo Sidsel Rasmusdatter, 49, ee Jens Larsen, 07.03.1829Poul Jensen, 38 1/2 +<strong>19.</strong>10.1845Povel Larsen, <strong>Ollerup</strong>Rasmus *29.05.1747Povel Madsen, Mynderupoo Anna Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 28.06.1716Povel Madsen, landsoldat udl.moder: Karen Christensdatter, værende hos Povel AndersenMaren *16.04.1751


Povel Nielsen, Åhusetoo Susanne <strong>Peder</strong>sdatter, 15.06.1721Povel Nielsen, Åhuset, 90 år +<strong>19.</strong>07.1741Povel Olsen, husar, udl.mor: Anna Dorthea MadsdatterNiels *20.06.1808Povel <strong>Peder</strong>sen, Stågerupoo Anna <strong>Peder</strong>sdatter, 06.06.1734Margrethe +06.08.1738 *13.03.1735Anders +22.09.1737 *20.07.1737Karen *18.09.1741Povel <strong>Peder</strong>sen, 45 år +13.04.1743Poul <strong>Peder</strong>sen Møller, Skovsbo, selvejergårdmandoo Marie Kirstine Christensdatter, enke, 10.07.1813dødf. dreng +04.11.1815 *04.11.1815Anders *08.12.1816<strong>Peder</strong> *04.01.1818Christen *22.01.1819Maren *25.02.1820Ole +28.10.1821 *22.10.1821Anne Marie *03.10.1822Marie Kirstine *07.02.1824Marie Christine Christensdatter, 38 3/4 +07.02.1824oo Maren Jensdatter, 21, 01.06.1824hst. Maren Jensdatter, 33 3/4 +17.11.1836oo Anne Kirstine Jespersdatter, 26, Knarrebj., 22.03.1837Karen *24.01.1840Rasmus +06.02.1842 *28.08.1841Thrine *25.11.1842Rasmine +18.04.1846 *09.02.1845Rasmus +07.11.1846 *05.10.1846dødf. dreng +28.05.1848 *28.05.1848Rasmine *16.07.1849Johanne +23.07.1853 *23.04.1851Poul <strong>Peder</strong>sen, 72 +04.03.1854enken Anne Kirstine Jespersdatter, 51, +12.01.1862Povel Povelsenoo Else Cathrine Frandsdatter, Fuglehavhuset, 20.09.1743Povel Rasmussen, landsoldat, Stågerupoo Malene Hansdatter, Stågerup, 02.12.1720Helvig *01.01.1721Mads *25.10.1722Povel Rasmussen, skifte Egeskov 03.04.1735Povel Rasmussen, inds. <strong>Ollerup</strong>oo Karen MortensdatterRasmus *24.11.1801Poulsen,Christen Poulsen, gartner v. Skovsgaard


oo Bodil LarsdatterLudvig *04.12.1855Poulsen,Hans Poulsen, 29 1/2, sømand Hallindskovoo Marie Cathrine Nielsen 24 3/4, 13.10.1866Niels <strong>Peder</strong> *17.10.1866Povlsen,Jørgen Christian Poulsen, hmd. Stågerupoo Maren Sofie NielsenMarie Kirstine *23.07.1877Julie Lovise *18.12.1888Povlsen,Kirsten Poulsen *02.01.1879udl. Carl Frederik Jensen, tj. Glorupmor: Bodil Povlsen, StrammelsePaaby,Jacob Hansen Paaby, væver, udl., se Jacob Hansenmor: Rasmine <strong>Peder</strong>sdatter, 26 1/2, oo 29.11.1854Pauline Kirstine Paaby *30.05.1852Randers,Johan Michael Randers, skibskarl i Svendborgoo Agnete Kirstine NielsdatterHans Jørgen Gumme +11.09.1803 *<strong>19.</strong>04.1801Marie Catrine *17.07.1803Anne Johanne *13.11.1805Rasmus Bøg, Stågeruphst. 72 år +2.pentac 1757Rasmus Bøg, 79 +27.07.1757Rasmus dragonBodil Madsdatter, 76 +misere 1774Rasmus Krogmand +12.08.1683Rasmus skomagerhst. 96 år+18.p.t.1699hst. 37 år +michaelis 1700Rasmus skomager, 78 +28.10.1709Rasmus Adamsen, hmd., 44 +16.11.1795Rasmus Andersen Sølvbjergoo Anne Rasmusdatter, forl.kyndelm.1696,viet s.p.midfaste 1696Anders +1.adv.1697 *24.pt.1697Anna*12.pt.1699Kirsten Sølvbjergs i <strong>Ollerup</strong>, 84, +1.p.påske 1708Rasmus Andersen Sølvbjerg, 50 +10.10.1717Rasmus Andersen, Brahetrolleborg, udl.


moder: Maren Hansdatter Knab til huse: Laurits <strong>Peder</strong>senMaren*7.p.t.1706Rasmus Andersen, ungkarl, væveroo Apelone Jensdatter, enke Bremerhus, lyst 08.05.1813Rasmus Andersen, afg. skoleholder, V. Skerningeenken Maren Jørgensdatter, 80 +06.05.1830hos sønnen <strong>Peder</strong> Rasmussen i SkovmarkenRasmus Andersen, tj. i Fåborg, udl.mor: Dorthea Magdalene RigetHenrik *13.12.1815Rasmus Andersen 35 1/2, (Anders Andersens)oo Jensine Hansen, 35 1/2, 03.12.1869Rasmus Christensenoo Anne Nielsdatter, trol. 11.06.1699, viet 04.10.1699Rasmus Christensen, 32 +22.02.1776Rasmus Slots karlRasmus Christensen, ungkarl, Egenseoo Edel Catrine <strong>Peder</strong>sdatter, Bromarken, 28.06.1805Rasmus Christensen, 33, tj. Skjoldemoseoo Karen Andersdatter, 27 (Anders Arentzen), 25.09.1831Maren *04.08.1831Rasmus Christensen, Bernekild, udlagtmor: Anne Marie Hansdatter, StenstrupMarianne Rasmusdatter *21.03.1845Rasmus Christensen, 22 1/2 (Christen Jensens), Himmeriggår<strong>den</strong>oo Maren Hansdatter, 28 1/4 (Hans Jørgensens). <strong>19.</strong>03.1855Karen *08.08.1856Maren Sofie *23.11.1858Marie Kirstine +14.05.1860 *06.03.1860Hans Jørgen +08.02.1861 *17.01.1861Rasmus Christophersenoo Ellen Lauritsdatter, trol.3.pinsed.1699, viet 25.10.1699oo Johanne Jørgensdatter, 08.01.1718Rasmus Christophersen, murmestersvend af V.Skerningeoo Kirsten Jensdatter, <strong>Ollerup</strong>, 12.07.1769Rasmus Christophersen Baronoo Anne Catrine RasmusdatterRasmus*4.pt.1791Hans Jørgen *24.03.1793Niels +21.10.1787 *<strong>19.</strong>04.1795Karen Johanne +27.02.1799 *22.05.1798Maren *27.07.1800


Karen Johanne *20.10.1805hst. Anne Cathrine Rasmusdatter, 58 +26.03.1817Rasmus Christophersen Baron. 75 +17.06.1833Rasmus Clausen, 25, Ulbølleoo Anne Kirstine Rasmusdatter, 26, <strong>Ollerup</strong>, 25.05.1860Rasmus +22.04.1859 *18.08.1857Rasmus Ditlevsenoo Maren SimonsdatterSimon*<strong>19.</strong>p.t.1686Anna*3.adv.1688Mette*sexag.1691Ditlev +trin.1693 *4.p.påske 1693Ditlev *sexag. 1696Christen *midfaste 1699<strong>Peder</strong>*27.pt.1704et fattigt barn, som han havde taget til sig for Guds skyld, +25.11.1708Rasmus Ditlevsen, 67 +28.05.1716, Egesk.IV-11hst. Maren Simonsdatter, 75 +15.09.1734, Egesk.V-25Rasmus Ditlevsen, <strong>Ollerup</strong>, ladefoged på Skjoldemoseoo Anna Jespersdatter, <strong>Ollerup</strong>, 16.12.1763, Hans møllers enkeJesper +24.06.1765 *16.09.1764Hans +2.adv.1769 *14.05.1766Ditlev *12.07.1767<strong>Peder</strong> *07.05.1769Ellen +09.02.1771 *02.01.1771Mette Sofie +28.08.1779 *16.02.1772<strong>Peder</strong>*<strong>19.</strong>pt.1776Ditlev +ascens 1779 *18.04.1779svigermor Anne, 71 år +11.07.1781Rasmus Ditlevsen, 60 +14.06.1782Rasmus Ditlevsen, 18 1/2 +05.02.1814tømmerkarlRasmus Ditlevsen, 31, gårdfæster Bromarkenoo Marie Kirstine Poulsdatter, 30 1/4, 17.06.1784Maren *12.03.1856Kirsten *24.06.1857Pouline *16.02.1859Ditlev *08.02.1863hans mor Kirsten Andersdatter, 73 +11.08.1856Rasmus Ditlevsen, 47 +03.06.1864Rasmus Echardtsen, 50 +26.07.1816Rasmus Echardsen, fæstehusmand, SkovmarkenHans Frederik Eggert 13 1/2 +20.06.1868Rasmus Faaborg, sognepræst: se FaaborgRasmus Hansen, Stågerupoo Johanne Rasmusdatter,trol.5.p.epiph 1698,viet 1.s.faste1698


Rasmus Hansen Bondeoo Kirstine Jørgensdatter, trol.kyndelm.1700afg. Rasmus Bondes enke Kirstine Jørgensdatter, 56,+12.01.1731Rasmus Hansen (<strong>Ollerup</strong> 1712)oo Dorthe Christensdatter, <strong>19.</strong>p.t.1702Cathrine +1.adv.1713 *22.pt.1709Christen *3.juledag 1712Rasmus Hansen, Stågerupoo Ellen Rasmusdatter, 08.07.1716Kirsten *07.02.1717Rasmus Hansen, hmd. hos Anders Rasmussen, Stågerup63 år ringer 2 mdr.14dage +01.01.1721hst. Maren Hansdatter, 76 +21.10.1726, var hos Anders Nielsen, <strong>Ollerup</strong>Rasmus Hansen, hjulmandoo Anna Hansdatter, 05.02.1721dødf. +08.02.1722 *08.02.1722Anders *02.05.1723Hans *17.01.1725<strong>Peder</strong>, hjemmedøbt +23.03.1727 *23.03.1727<strong>Peder</strong>, hjemmedøbt +20.06.1728 *20.06.1728<strong>Peder</strong> +11.12.1729 *17.07.1729Maren *27.05.1731hst. Anna Hansdatter, 63 år +15.11.1752Rasmus Hansen Høg, Stågerupoo Malene Nielsdatter, 20.01.1726, oo1: Anders Hansenhst. Malene Nielsdatter67/9mdr/14d +13.10.1742, Egesk.V-285dødfødt søn +26.10.1746 *26.10.1746dødf. datter +21.12.1749 *21.12.1749hst. Maren Rasmusdatter, 38 +08.10.1751oo Karen Jørgensdatter, 22.03.1752 (<strong>Peder</strong>sdatter i skiftet)Maren +06.06.1753 *01.05.1753Hans *vis.mariæ 1754Rasmus Hansen Høg, 68 +11.07.1762,Egesk.V-446enken oo Lars RasmussenRasmus Hansen, tj. Nielstrupoo Anne Marie Hansdatter, 05.05.1726Rasmus Hansen afg.enken Johanne Hansdatter, 82 år +20.05.1745var hos svigersønnen Jens Andersen PlougRasmus Hansen, 30 år, tjente Hans møller, +roate 1763Rasmus Hansen Møller, hmd. Stågerupoo Birthe Hansdatter, 22.01.1779Hans *02.04.1779Johanne *18.11.1781<strong>Peder</strong> *08.02.1784


Maren*15.pt.1787Niels*18.pt.1790Christen *12.04.1795Rasmus Hansen Møller, 70 +03.01.1822enken Birthe Hansdatter, 72 +01.11.1823Rasmus Hansen, Stågerupoo Maren Jensdatter, enke, 16.12.1796Rasmus Hansen, væveroo Maren LarsdatterHans +12.01.1800 *27.10.1799Lars *06.02.1801Anne Catrine +06.02.1828 *<strong>19.</strong>10.1803Sofie Amalie *27.04.1806Hans Jørgen *29.01.1810Christian +12.07.1817 *29.12.1812Frederik *16.02.1816Rasmus Hansen væver, 80 +03.05.1852Rasmus Hansen, hmd. Knarrebjerg, fraskiltoo Bodil <strong>Peder</strong>sdatter, 04.11.1803Rasmus Hansen Bøg, 66 +15.01.1829Rasmus Hansen Alsing, smedoo Agnete ConradsdatterRasmine Sofie *15.02.1813Jacobine Margrethe, 2 +30.07.1817Hans Jacob *26.09.1817Christian *05.11.1819Jacobine Margrethe *22.07.1822Anne Kirstine +14.04.1826 *25.05.1825Rasmus Hansen, 31, enkemand gdm., Skovsbooo Anne Margrethe Jørgensdatter, tj., 10.04.1816Rasmus Hansen Bødker, 33, (Hans Rasmussens), gårdmandoo Johanne Rasmusdatter, 25, 20.09.1828Maren *01.09.1822Hans *17.12.1828Morten *11.04.1831Anne *23.03.1833Mette Marie *21.06.1835Johanne *11.09.1837Rasmus Hansen Bødker, 43 +30.04.1838Rasmus Hansen, tj. Tranekær, udl.mor: Maren Godtfriedsdatter, tj. NielstrupAnne Marie *12.08.1824Rasmus Hansen, 30, tj. Vejstrup, <strong>Ollerup</strong> Skovmarkoo Karen Hansdatter, 29, ee Poul <strong>Peder</strong>sen, 05.03.1831Anne Lisbeth +07.12.1857 *03.02.1832Maren +<strong>19.</strong>10.1833 *08.06.1833Maren +05.08.1846 *09.10.1834


Hans *15.11.1837<strong>Peder</strong> *23.01.1840Karen +06.04.1856 *20.04.1843hans far Hans Nielsen, 75, +23.06.1846, aftægtsmand fra VejstrupRasmus Hansen, 51 1/2 +14.03.1853Rasmus Hansen, enkemand, væver 27 1/4, Tved Skovhaveoo Anne Hansdatter, 20 1/4, 20.12.1834Rasmus Hansen Lang, husmandoo Ellen RasmusdatterJohanne *15.08.1835Rasmus Hansen Lang *01.06.1838Maren *<strong>19.</strong>09.1841Rasmus Hansen Lang, 40, +ca. 1844 (enken oo 1844), <strong>sl</strong>ået ihjel af hest ved HvidkildeRasmus Hansen, 32, kudsk på Nielstrupoo Karen Jensdatter, 30, 31.12.1837Frederik Rasmussen *04.02.1833Hans *18.03.1839Rasmus Hansen, hmd. Bromarkenaftægtskone Mette <strong>Peder</strong>sdatter, 82 +20.11.1853Rasmus Hansen, 62 +17.04.1868Rasmus Hansen Bisgaard, inds. Fattighushospital<strong>sl</strong>em Maren Christensdatter, 90, +04.03.1843Rasmus Hansen Bisgaard, 73 +06.04.1853enken Kirsten Christensdatter, 62 +16.09.1855Rasmus Hansen, tj. Jens Ploug, udlagtmor: Johanne Hansdatter (svoger gdm. Hans Jensen)Karen *24.09.1843Rasmus Hansen, selvejer, Beierholmhst. Salome Bal<strong>sl</strong>ev, 80 +13.06.1846Rasmus Hansen, 29 1/2, tj. Svbg.,27.06.1847oo Dorthea <strong>Peder</strong>sdatter, 28 1/2, ee <strong>Peder</strong> Hansen Bødker,Rasmus Hansen, 29 1/2, tj. Kogtvedoo Karen Rasmusdatter, 24 (Rasmus Poulsens), 28.12.1855Hans Rasmussen *16.11.1854Maren *31.01.1856Rasmus Hansen, inds. Skovsgårdeoo Birte Marie OlsenAnders +04.10.1866 *01.04.1859Andrea *08.03.1866Rasmus Hansen, inds. StågerupLene, 10 1/2 +01.07.1858Rasmus Hansen, 23 (Hans Ovesens Ø.Skr.)oo Anne Jensen, 25 (Jens Ladefogeds), 04.11.1865


Rasmus Hansen, 30 Ulbølleoo Maren Andersen 24 1/4, (Anders Ditlevsens), 28.05.1870Rasmus Henriksen, <strong>Ollerup</strong>, 42oo Else Catrine Sørensdatter+jubile 1770, Egeskov VIRasmus Hermandsen, ungkarloo Dorthea Mortensdatter, V. Skerninge. 02.12.1803Rasmus Ipsen af Rødmeoo Anne Kirstine Mortensdatter af Skovsgårde, 21.11.1749Rasmus Jacobsen, 30 1/2, tj. V. Skerningeoo Johanne Cathrine Poulsdatter, 37, 27.05.1842Inger Kirstine *26.02.1843Rasmus Jensen, Stågeruphans kone +22.03.1682Rasmus Jensen, 75 +07.02.1734hst. Bodil Nielsdatter, 77 +08.02.1738Rasmus Jensen, <strong>Ollerup</strong>hans kone +22.04.1687Rasmus Jensen. 113 år mindre 3 uger, +13.01.1696Rasmus Jensen Buk, <strong>Ollerup</strong>oo Anna Hansdatter, 30.06.1719Apelone +18.08.1720 *07.07.1720Mette *06.04.1722Jens *12.03.1724hst. Anna Hansdatter, 36år/3mdr., +08.05.1726, Niels.I-13oo Kirsten LauritsdatterHans +03.08.1727 *20.07.1727Laurits, + i sengen +15.02.1728 *20.07.1727hst. Kirsten Lauritsdatter, 35/5mdr +18.03.1729, Niels.I-18oo Karen ChristensdatterChristen, hjemmedøbt +09.01.1730 *09.01.1730Christen +31.05.1749 *03.04.1733<strong>Peder</strong> +10.06.1736 *03.06.1736<strong>Peder</strong> *21.02.1738Rasmus Jensen Buch, 74 +22.09.1760, Hvidk.III-101Karen Christensdatter, 76 +09.11.1772Rasmus Jensen, landsoldat, <strong>Ollerup</strong>oo Maria Magdalene Olufsdatter, 14.07.1744Rasmus Jensen af Holmdrupoo Inger Rasmusdatter, <strong>Ollerup</strong>, <strong>19.</strong>11.1756Rasmus Jensen af Skerninge Balleoo Karen Nielsdatter af <strong>Ollerup</strong>, 26.12.1757Rasmus Jensen, enkemand, V. Skerningeoo Inger Christiansdatter, ee Poul Buk, 08.07.1774


Rasmus Jensen, hmd., 52 +25.05.1790Rasmus Jensen, enkemand, Hundstrupoo Agnete Marchusdatter, Nielstrup, 13.04.1792Rasmus Jensen, tjener Skjoldemoseoo Karen Frederiksdatter i Brændhaughuset, 17.02.1810Maren *18.02.1810Rasmus *23.08.1812Anne Kirstine *12.04.1815Rasmus Jensen, tj. Skjoldemose, udl.mor: Anne Catrine HeinMette Marie *22.02.1818Rasmus Jensen Kromann, 24 1/2, <strong>Ollerup</strong>, gdm. <strong>Ollerup</strong>oo Henriette Marie Johansen, 25, <strong>19.</strong>11.1842Maren +09.04.1844 *21.09.1843Maren *18.01.1845Elisabeth *01.03.1847Rasmus *24.04.1848Christine *03.05.1851Jensine Caroline *16.03.1853Anne Marie *04.06.1855Jens <strong>Peder</strong> (02.07.1905: Kromann) *26.10.1857Sidsel *29.09.1860Rasmus Jensen, 25 (Jens Rasmussens ), V. Skerningeoo Kirstine Christensdatter, 39, ee Hans Andersen, 07.06.1845dødf. pige +17.03.1848 *17.03.1848Rasmus Jensen, 44, tj. Skjoldemoseoo Rasmine Hansd, 48, (Hans Hansen Skjoldem.), 16.08.1862Rasmus Jespersen, Stågerupoo Karen Christensdatter, 26.11.1751Rasmus Jespersen, 30, tj. Tvedoo Christiane <strong>Peder</strong>sdatter, 26, 07.08.1853<strong>Peder</strong> Rasmussen *20.04.1848Christen Rasmussen *20.11.1850hst. Christiane <strong>Peder</strong>sdatter, 37 +24.03.1865oo Johanne Kirstine Nielsen, 39 3/4, 06.07.1866Hans Nielsen Rasmussen *1866-1871Rasmus Jørgensen af FuglehavhusetRasmus *12.04.1747Rasmus Jørgensen, Engmae/Enghaugehuset, selvejeroo Maren <strong>Peder</strong>sdatterKaren +03.11.1802 *01.03.1801Karen +12.02.1814 *14.09.1803Maren *16.03.1806Anne Sofie) +27.03.1811 *13.05.1810


<strong>Peder</strong> ) *13.05.1810Rasmus Jørgensen, garder, 74, +12.12.1841, hos sønnen Hans Jørgensen garder, Skovmarkenenken Maren <strong>Peder</strong>sdatter, 86 +07.07.1852Rasmus Jørgensen, tj. Hvidkilde ladegård, udlagtmor: Johanne Kirstine RasmussenAnders Jørgen Rasmussen *20.08.1852Rasmus Knudsen, 34, tj. præstegår<strong>den</strong>oo Susanne Larsdatter, 24 inds. Egebjerg, lyst 1823Lars *04.10.1824Jørgen +22.12.1830 *13.01.1827Hans *09.11.1829Jørgen *16.02.1832Rasmus Knudsen, 75 +05.05.1863Rasmus Knudsen, Skovsbo, udlagtmor: Karen MortensdatterMorten Rasmussen +06.07.1850 *21.06.1850Rasmus Knudsen, 24 1/2, snedker Ellerupoo Mette Kirstine Hansen, 24 ¼, der <strong>blev</strong> lyst 2 gange, men vielsen <strong>blev</strong> ikke fuldført, i1863Rasmus Lauritsen, Stågerup +04.05.1685Rasmus Larsen Ploug, 67 ½, +16.12.1847, almisselem i fattighusetRasmus Larsen Juul, Knarrebjergoo Karen Jensdatter, 20.06.1800Jens *17.04.1803Anna *30.10.1804Laurits +03.08.1826 *17.11.1806Rasmus Larsen Juel, 60 +31.03.1830enken Karen Jensdatter, 73 +22.08.1839Rasmus Larsen Høj, ungkarl udflytter af Stågerupoo Mette Marie Rasmusdatter, Hundstrup, 08.10.1802Anne Sofie) *05.08.1803Johanne ) *05.08.1803Marie *16.05.1805Kirsten) +26.08.1841 *09.05.1806Anna ) *09.05.1806Karen *13.06.1808hans bror Lars Nielsen, 41 +26.06.1809Laurits +11.02.1812 *27.04.1810Laurits *09.07.1812Maren *30.04.1814Rasmus +20.08.1816 *11.08.1816Rasmus *09.09.1817Anders +20.12.1841 *03.10.1820dødf. pige +03.10.1822 *03.10.1822Hans +25.01.1825 *21.11.1823hst. Mette Marie Rasmusdatter, 54 1/2 +<strong>19.</strong>09.1834Rasmus Larsen Høj, 65 +10.05.1840


enken Anne Henriksdatter, 71 +18.08.1841Rasmus Larsen, ungk., hmd., <strong>Ollerup</strong>oo Abel Hansdatter, 15.10.1803Niels +26.12.1800 *11.12.1800Anders +23.04.1806 *26.12.1803Karen +23.04.1806 *10.11.1805Karen *18.10.1807Maren +03.12.1809 *08.11.1809Maren *24.06.1811Anne Catrine *<strong>19.</strong>05.1814Johanne Marie *22.06.1816Apelone *20.07.1818Johanne Kirstine *16.08.1821Birgitte *18.05.1823Lars *04.08.1825Rasmus Larsen, 60 +26.09.1829enken Abild Hansdatter, 80 +22.05.1861Rasmus Larsen, tj. Kogtved, udl.mor: Anne Marie Hansdatter: far Rasmus HøyLars *21.05.1823Rasmus Larsen, 49, gårdfæster, Kogtvedoo Anne Marie Poulsdatter, 22 (Poul <strong>Peder</strong>sens), 18.05.1844Rasmus Larsen (Lars Rasmussens Ø.Skr.), udlagtmor: Anne Nielsdatter (stedf.Johan Jørgen Rasmussen)Johanne Marie Rasmussen +10.11.1849 *15.08.1849Rasmus Larsen, 32, Sørup, rejst til V. Skerningeoo Maren Nielsdatter, 21, tj. Skovsgård, lyst 1850Rasmus Larsen, 60, +14.03.1855, ungkarl, inds. HemmedrupRasmus Larsen Blommelund, 34, V. Skerningeoo Else Kirstine Hansen, 20 1/2,(Hans Jeppesens),29.09.1865Rasmus Lykkesen, udlagtmor: Johanne Kirstine RasmusdatterChristen Rasmussen *18.11.1839Rasmus Lykkesen, 26, tj. Heldageroo Johanne Marie Rasmusdatter, 23 (Rasmus Larsens), 27.10.1839Rasmus Marcussen, <strong>Ollerup</strong>oo Jytte Kirstine Ditlevsdatter, <strong>Ollerup</strong>, 04.08.1758Ditlev *10.10.1760Marcus *23.01.1763Maren *16.11.1766Ditlev +24.07.1792 *<strong>19.</strong>03.1769<strong>Peder</strong> *12.04.1772dødf. søn +1.adv.1777 *1.adv.1777Anders *05.04.1779Jytte Kirstine Ditlevsdatter, 42 +22.09.1783


Rasmus Marchusen, 77 +26.08.1797Rasmus Michelsen, HemmedrupAnders *30.07.1730Rasmus Michelsen, <strong>Ollerup</strong>, 89 år +13.09.1752hans enke, 81 år +20.12.1768Rasmus Mikkelsen, inds. <strong>Ollerup</strong>oo Anne Marie Rasmusdatter.Poul Christian *24.01.1845Rasmus +05.12.1850 *17.10.1850hans mor Anne Kirstine Rasmusdatter, 84, +20.12.1851Rasmus Mikkelsen, 58 +14.07.1868Rasmus Mortensen, <strong>Ollerup</strong>oo Mette Markusdatter, 07.07.1745Morten *30.11.1749Marcus *11.10.1751Hans *ann.marc 1754Maren*9.p.t.1756Anders *nr. 9 1759Anders *16.06.1760tvillinger døde straks +4.p.epiph 1764 *4.p.epiph 1764Anne Kirstine *24.04.1765Ide Sophie +02.02.1771 *09.07.1769Rasmus Mortensen, 51 +27.01.1773, Egesk.VIRasmus Mortensen, Hundstrup, udl.mor: Kirsten KnudsdatterSidsel *14.02.1830Rasmus Mortensen, 39, bødker (Morten Larsens)oo Maren Nielsen, 24 1/2, 11.10.1862Niels Christian *12.11.1863Hans *07.05.1867Rasmus Nielsen Sølvbjerg, 75 +30.12.1695Rasmus Nielsen, Stågeruphst. Kirsten, 95 +langfredag 1696Maren*17.pt.1704Rasmus Nielsen, 80 5.sønd.i fasten 1715Rasmus Nielsen Sølvbjergoo Johanne Andersdatter, 26.p.t.1704Anna, 54 år +06.09.1759 *maj 1706Niels*22.pt.1708Anders*2.pinsed.1711Kirsten*4.adv.1713Rasmus +13.06.1726 *21.06.1716han var faldet under kværnen i Nielstrup mølleNiels *11.02.1720Karen *<strong>19.</strong>12.1723Rasmus Nielsen Sølvbjerg, 81 år +14.06.1747enken Johanne Andersdatter, 60 år +10.09.1747


Rasmus Nielsenoo Mette Rasmusdatter, Hemmedrup, 04.07.1728Rasmus Nielsen, <strong>Ollerup</strong>oo Bodil Rasmusdatter, 12.07.1740Rasmus, lagt ihjel i sengen,+30.05.1741 *21.04.1741Hans *23.03.1744Mette Kirstine *11.11.1748Rasmus Nielsen <strong>den</strong> yngre i <strong>Ollerup</strong>oo Johanne Hansdatter, 28.06.1745Karen *02.01.1747Johanne, 5 uger +13.04.1751 *27.02.1751Niels +dec.1755 *13.p.t.1754Rasmus Nielsen Bisgård i Skovhusetoo Ellen MortensdatterAnne Margrethe *17.08.1800Rasmus Nielsen, ungkarl tj. Nielstrupoo Anne Marie Simonsdatter, lyst <strong>19.</strong>09.1813Rasmus Nielsen. gdm., Bromarkenoo Karen RasmusdatterMaren *22.01.1838Niels +12.04.1840 *17.02.1840Niels *08.03.1841Rasmus Nielsen, tj. Svendborg, udlagtmor: Birthe Marie Hansdatter, inds. KnarrebjergMarie Kirstine Rasmussen *21.04.1842Rasmus Nielsen, 23 1/2 (Niels Tønnesens)oo Anne Cathrine Børgesen, 19, viet i Sørup 20.04.1850Tønnes *01.01.1852Anne Kirstine *22.01.1854Niels *21.03.1856Børge Christian *01.10.1858Rasmus +01.03.1866 *20.11.1860Hans <strong>Peder</strong> *09.02.1863Anders +09.04.1866 *24.07.1865Rasmus *25.10.1867Anders *13.04.1870Rasmus Nielsen, 31, hmd. Skovmarkenoo Ellen Johanne <strong>Peder</strong>sdatter, 33, <strong>19.</strong>07.1851Niels Rasmussen *20.05.1851Rasmus Nielsen (Niels Hansens Stågerup), udlagtmor: Karen RasmusdatterHans Rasmussen *21.03.1846Rasmus Nielsen, 35 1/2, Stågerupoo Karen Rasmusdatter, 36, Stågerup, 27.06.1856


Anne Marie *16.08.1855Rasmus *18.11.1857Karen *15.05.1861Rasmus Nielsen, boelsmand, Tved, udlagtmor: Johanne JensdatterHans Rasmussen *06.03.1858Rasmus Olufsen, <strong>Ollerup</strong>hst. 80 år +02.01.1707Rasmus Olsen, 80 +3.p.t.1714hst. Anna Hansdatter, 72 +16.09.1716Rasmus Olufsen Himmerig, <strong>Ollerup</strong>oo Sidsel Nielsdatter, 22.07.1708Rasmus Olufsen, 80 +26.03.1717hst. Sidsel, 66 år +12.04.1735Rasmus Olufsen, Hundstrupoo Kirsten Rasmusdatter, vis.Mariæ 1712Rasmus Olsen, <strong>Ollerup</strong>oo Johanne <strong>Peder</strong>sdatter, Hvidk. skifte 20.08.1757, II-216Rasmus Olufsen af Skovsbooo Johanne Marcusdatter, <strong>Ollerup</strong>, 15.07.1763Rasmus Olsen, ungkarl, V. Skerningeoo Anne Marie Hansdatter, Stågerup, 05.11.1802Rasmus Olsen, 27, tømmerkarl, Rødmeoo Maren Rasmusdatter, 27 (Rasmus Højs), 17.10.1840Rasmus Rasmussen *<strong>19.</strong>04.1839Rasmus <strong>Peder</strong>sen, StågerupRasmus <strong>Peder</strong>sen, 82 +3.påsked. 1705hst. Apelone, 76 +06.12.1705Rasmus <strong>Peder</strong>sen, corporal, udl.<strong>Peder</strong> +22.10.1705 *9.p.t.1703Rasmus <strong>Peder</strong>sen, sjællandsk rytter, udlmoder: Kirsten RasmusdatterKnud *5.sønd.i faste 1707Rasmus <strong>Peder</strong>sen, Stågerupoo Karen Hansdatter (<strong>Peder</strong> Andersens enke), 26.11.1730Rasmus <strong>Peder</strong>sen, 51 år 3 mdr., +28.05.1745Rasmus <strong>Peder</strong>sen, Hemmedrup, 22 år,+05.09.1731Rasmus <strong>Peder</strong>sen, Stågerupoo Anna <strong>Peder</strong>sdatter, Stågerup, 13.08.1742Mette *23.09.1743Rasmus <strong>Peder</strong>sen, Stågerup, 45 år 8 mdr. +3natal 1762


Rasmus <strong>Peder</strong>sen, <strong>Ollerup</strong>oo Sara Frandsdatter, 28.06.1751Rasmus <strong>Peder</strong>sen Ladegaard, <strong>Ollerup</strong>hst. Inger Hansdatter, 41 +02.05.1763, Egesk.V-499oo Mette KnudsdatterKnud +2pentac 1765 *21.03.1765Knud +judic.1767 *30.04.1766<strong>Peder</strong> *02.03.1768Inger +29.10.1773 *22.04.1770Mette Knudsdatter, 33 +04.12.1773 Egesk.VIoo Johanne Nielsdatter, Stågerup, 25.02.1774Johanne Nielsdatter, 18/8mdr. +30.06.1774oo Johanne RasmusdatterMads +12.02.1783 *2.pent.75Mads *17.11.1776Mette Kirstine *07.02.1779Rasmus <strong>Peder</strong>sen Ladegård, 52 +10.12.1779, Egesk.VIenken oo Christen HansenRasmus <strong>Peder</strong>sen, Vester Skerninge, Stågerup, smedoo Abelone Madsdatter, Stågerup, 04.04.1771, Jens Rasmussens e.Johanne +26.10.1779 *26.07.1772Cidsel +01.10.1779 *1.pt.1775Cidsel *30.01.1780Jens *23.09.1781hst. Apelone Madsdatter, 82 1/2 +28.03.1823Rasmus <strong>Peder</strong>sen smed, 89 +11.02.1833Rasmus <strong>Peder</strong>sen, ungkarl, skræderoo Anne Hansdatter, Stågerup, 22.10.1779Maren *ca. 1780 (se Hundstrup, Bremerhus)<strong>Peder</strong> *25.05.1783Birthe Marie Latære 89 *2.påsk.89Rasmus <strong>Peder</strong>sen skræder, 84 1/4, +08.03.1832enken Anne Hansdatter, 88 +08.02.1839Rasmus <strong>Peder</strong>sen Buch, ungkarloo Anne Catrine Clausdatter, 04.3.1791<strong>Peder</strong>*3.p.påsk91Rasmus <strong>Peder</strong>sen, gdm., Stågerupoo Ellen Jensdatterdødf. pige +15.07.1798Ellen Jensdatter, 28 +15.07.1798oo Anne Jensdatter, 09.11.1798Jens *09.06.1799Ellen *28.09.1800Maren +13.02.1803 *18.01.1803Maren *14.09.1804<strong>Peder</strong> *03.09.1807Mette Kirstine *03.05.1811Rasmus <strong>Peder</strong>sen, gdm., 83 +14.09.1834


Rasmus <strong>Peder</strong>sen, tj. Vejstrup, udlmor: Sara HansdatterKaren Johanne *28.02.1816Rasmus <strong>Peder</strong>sen, tømmersvend,, Ulbølle, udl.mor: Karen Nielsdatter: far Niels Nielsen, SkovmarkenRasmus *21.05.1821Rasmus <strong>Peder</strong>sen, 26, gårdfæster, Egebjergoo Maren Nicolajsdatter, 27, 06.07.1822Rasmus <strong>Peder</strong>sen Bøg, 22, inds. Knarrebjergoo Anne Marie Andersdatter:31, stedf. Rasmus Bøg, 13.05.1827<strong>Peder</strong> *16.01.1825Bodil Marie *25.07.1827Rasmine *22.09.1834svigermor Bodil <strong>Peder</strong>sdatter, 82 +10.01.1843Rasmus <strong>Peder</strong>sen, hmd. ved Beierholmoo Johanne Mortensdatter<strong>Peder</strong> *08.09.1832Rasmus <strong>Peder</strong>sen, 25, tj. Stågerupoo Anne Larsdatter, 25 (Lars Henriksens), 21.11.1834Lars Henrik *14.09.1835hst. Anne Larsdatter, 31 +14.04.1836oo Mette Cathrine Rasmusdatter, 26 1/2, 06.12.1844Rasmus *10.03.1845Rasmus <strong>Peder</strong>sen, 20, gårdfæster, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Jensen, 18 (Jens Nielsens), 28.11.1846<strong>Peder</strong> +10.11.1847 *10.10.1847Anne Marie *07.03.1852<strong>Peder</strong> *03.10.1853Johanne *21.11.1855Rasmus <strong>Peder</strong>sen, hmd. hjulmand, Stågerupoo Anne Marie Mathiasdattermor Elisabeth Rasmusdatter, 91 +05.06.1855hst. Anne Marie Mathiasdatter, 48 +21.08.1860Rasmus <strong>Peder</strong>sen, 65 +05.05.1866Rasmus <strong>Peder</strong>sen, hmd. Stågerupoo Anne Kirstine Madsdatter<strong>Peder</strong> *27.11.1840Elmine *22.12.1842Marie Lisbeth *01.03.1845Johanne *26.11.1847Anne *13.06.1850Mads *06.02.1853Niels +17.12.1864 *25.03.1856Rasmus <strong>Peder</strong>sen, murer, inds. Skovmarkenoo Anne Dorthea HansenHans <strong>Peder</strong> *10.05.1858


Maren Kirstine *28.01.1860Rasmus *07.06.1868hans svigermor Kirsten Hansdatter, 76 1/2, +07.03.1859ee Hans Jensen, StenstrupRasmus <strong>Peder</strong>sen, dragon, udl.Jens <strong>Peder</strong> Rasmussen *07.05.1874mor: Karen JensenRasmus Poulsen, <strong>Ollerup</strong>oo Maren Rasmusdatter, 15.04.1725Anna +25.03.1727 *26.05.1726dødf. +26.05.1728 *26.05.1728hst. Maren Rasmusdatter, 70 +22.11.1759, Hvidk.II-268oo Sidsel LarsdatterRasmus Poulsen, 63 +p.Mariæ 1764, HvidkIII-215Rasmus Poulsen, enkem.65, Heldageroo Maren Rasmusdatter, 52, tj. i præstegd., 18.06.1820Rasmus Poulsen, 30, Skovsgårdoo Maren Andersdatter, 34, (Anders Arentsens), 03.12.1831Karen *31.10.1831Anne *28.06.1834Ellen *15.05.1836Maren +03.08.1840 *31.101838Rasmus Rasmussen Bechman, Stågerupkone, 72 år +18.08.1689Rasmus Rasmussen Bechmann, 82 +04.03.1691Rasmus Rasmussen, Kåhuset, Hundstrup, udl.moder: Hans Jørgensens søster i StågerupJørgen*2.p.H3K.1702Rasmus Rasmussen, KroggårdHilleborg*4.p.t.1702Rasmus Rasmussen Køllemand, <strong>Ollerup</strong>Rasmus Køllemand, 50 +3.pinsedag 1705hst. Maren Jensdatter, 64, hos Jens Ploug, +15.10.1730Rasmus Rasmussen, landsoldat, 22 +5.p.epiph.1710Rasmus Rasmussen Toftemand, <strong>Ollerup</strong>oo Johanne Christophersdatter, 6.p.påske 1714Cathrine*4.adv.1715Anne Marie +21.02.1742 *18.09.1718Rasmus +<strong>19.</strong>07.1722 *25.12.1721Rasmus *06.06.1723Niels +21.08.1727 *18.05.1727Christopher *09.12.1731Rasmus Rasmussen Toftemand, +02.04.1746, 63 år, 6mdr. 3 ugerenken Johanne Christophersdatter, 71 år, +10.11.1758


Rasmus Rasmussen, Egenseoo Maren Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 03.07.1718Rasmus Rasmussen, forvalter på Frederiksgaveoo Dorthe Maria Jørgensdatter, hush.på Beirholm, 01.02.1745Rasmus Rasmussen, Hundstrupoo Kirsten Ipsdatter, 12.05.1747Rasmus Rasmussen af Egebjergoo Mette Jensdatter, 22.03.1771, <strong>Peder</strong> Henrichsens enkeRasmus Rasmussen, tj. Hans Hvid Stågerup, udl.mor: Anne Jensdatter, StågerupKaren *14.12.1777Rasmus Rasmussen Toftemandoo Maren Hansdatter, Stågerup, 28.01.1780Anne Johanne *17.12.1780Hans +1.adv.1782 *03.11.1782Maren *02.11.1783Rasmus Rasmussen Toftemand, skifte Hvidk.28.02.1785,IV-212Rasmus Rasmussen, inds., 62 +17.01.1785Rasmus Rasmussenoo Maren RasmusdatterHans *29.12.1795Rasmus Rasmussen Kromand, ungkarl, , selvejergårdmandoo Maren Larsdatter, 27.07.1798søstersøn Rasmus Jørgensen, 29, +18.11.1829søstersøn Hans Jørgensen, 31 +20.10.1831hst. Maren Larsdatter, 86 1/2 +14.03.1836oo Else Marie Jørgensdatter, 31, ee Niels Jacobsen, 27.04.1836Rasmus Rasmussen Kromand, 75 +17.11.1842Rasmus Rasmussen, sognefoged, gdm., Bromarkenoo Anne NielsdatterAnne Lovise *07.08.1818Rasmus *06.05.1820Mette Marie *23.01.1822Else Margrethe *01.01.1825Niels *05.11.1827Marie Kristine *02.12.1832Rasmus Rasmussen, tj. Tåsinge, udlagtmor: Karen Rasmusdatter (far Rasmus Christoffersen Baron)Rasmus Rasmussen *02.05.1832Rasmus Rasmussen, tj. i Stågerup, udlagtmor: Maren NielsdatterKaren Marie Rasmusdatter *08.10.1835Rasmus Rasmussen, gartner Hvidkilde


oo Rasmine RasmusdatterChristiane Frederikke *10.05.1836Birthe Jensine Cathrine +16041847 *23.11.1837Oluf Thyge Frederik *09.03.1840Henrik Christian *21.12.1850Rasmus Rasmussen, gartner, 47 +<strong>19.</strong>03.1853Rasmus Rasmussen Høj, 33, gdm., Stågerupoo Sidsel JørgensdatterRasmus *05.01.1845Jørgen *20.08.1846Anders *28.12.1848hst. Sidsel Jørgensdatter, 33 +29.01.1850oo Gjertrud Marie Jørgensdatter, 25, i Svanninge 15.11.1850Sidsel *03.03.1851Mette Marie *08.12.1853Anne +16.09.1856 *06.09.1856Hans Jørgen (29.01.1906: Høj) *12.01.1858Anne *25.04.1861Johanne Marie +30.07.1864 *25.05.1864Johannes Laurits Christian (29.1.1906:Høj) *31.07.1866Rasmus Rasmussen, bødker, Egebjerg, udlagtmor: Anne Marie <strong>Peder</strong>sdatterRasmus Rasmussen *25.04.1845Rasmus Hansen Rasmussen, tj. Nielstrup, udlagtmor: Karen NielsdatterChristian Rasmussen *02.05.1855Rasmus Rasmussen, inds.oo Mette Marie SørensdatterKaren Kirstine +05.111856 *15.10.1856Rasmus Rasmussen, mureroo jordemoder Mette LarsenEmil Albert *28.02.1864Oline Lovise *06.03.1867Petra Mathilde *10.01.1869Rasmus Ravn, sognedegn, hensov i sit logi hos Henrik bødker, 65, +14.04.1734Rasmus Steyer, korporalAnna Margrethe *<strong>19.</strong>04.1722Rasmus Svendsen, StågerupNiels*dec.1767Rasmus Sørensen, <strong>Ollerup</strong>Søren*9.p.t.1684Michel*14.pt.1687Claus+sexag.1690Kirstine +16.04.1694 *3.påske 1694Karen, + i sengen +22.pt.1696 +alleH 1696hst. Mette +sexag. 1698


dødf. +11.02.1699 *11.02.1699<strong>Peder</strong>*kyndelm.1700Mette +15.p.t.1705 *6.p.t.1702Niels*12.pt.1705Rasmus Sørensen, 49 +4.p.påske 1706Rasmus Sørensen smed, Stågerup<strong>Peder</strong> *24.03.1744Søren *02.11.1745Rasmus *17.12.1748Rasmus Sørensen smed, 62 +20.08..1782Rasmus Sørensenoo Maren Nielsdatter, ee Niels ?, 10.11.1775Rasmus Sørensen Munch, 74 +26.05.1811hst. Karen Nielsdatter, 85 +07.08.1812Rasmus Vest i Svendborgoo Maren Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 30.06.1770Rasmussen,Anders Rasmussen, soldat, udlagtmor: Johanne AndersenMaren Rasmussen *11.06.1869Rasmussen,Anders Rasmussen, inds., Kohavenoo Johanne Vilhelmine SpitzmaulNiels *20.05.1887Carl Gustav *10.12.1889Rasmussen,Christian Rasmussen, skomagersvend, Egebjerg, udl.Rasmus Hanibal *08.07.1873mor: Anne Marie RasmussenRasmussen,Erik Rasmussen, Knarrebjergoo Anne Kathrine Hansendødf. pige +06.09.1865 *06.09.1865dødf. dreng +04.03.1867 *04.03.1867Rasmussen,Frederik Johan Rasmussen, Møllebyggerhusetoo Maren ChristoffersenHans Morten Johan *06.10.1873Rasmussen,Fritz Rasmussen, tj. Nakskov, udlagtmor: Rasmine HansdatterLene Rasmussen *ca. 1840Rasmussen,Hans Rasmussen, 30 1/4, tj. Kogtved, 15.01.1881oo Maren Jensen, 41 1/4, ee Morten Larsen, Bromarken


Rasmussen,Hans Rasmussen, 32 1/2, enkem. Bromarkoo Karen Johanne Madsen, 38, tj. Egebjerg, 13.04.1883Rasmussen,Hans Jørgen Rasmussen, Kohaven Bjerghuset (1872: 43 år)oo Apelone RasmussenChristine Ottilie *10.02.1863Lars Juul *28.05.1865Rasmus Ditlev *13.12.1867dødf. pige +13.10.1871 *13.10.1871hst. Apelone Rasmussen, 41 +21.10.1871oo Anne Marie Eriksen, 32, 14.09.1882Rasmussen,Hans Jørgen Rasmussen, gårdbestyrer, Stågerup, udl.Anna *22.04.1889Sidsel Marie *03.12.1890mor: Kirstine Nicolajsen, V. Skr.Rasmussen,Jens Christian Rasmussen, 40, tj. Egeskov, 09.11.1878Rasmus <strong>Peder</strong> *29.12.1875oo Anne Margrethe <strong>Peder</strong>sen, 36 1/4,<strong>Peder</strong> Christens., SkovsgdRasmussen,Jeppe Rasmussen, 33 (gdm. Rasmus Jeppesen, Rødme)Rasmus *07.04.1885oo Karen <strong>Peder</strong>sen, 30 (<strong>Peder</strong> Rasm.gdm.,Skovm., 16.11.1888Rasmussen,Jørgen Rasmussen, Ø. Skerninge, udl.Anne Marie Sofie *23.02.1881mor: Mette Marie RasmussenRasmussen,Knud Rasmussen, Stågerup Markoo Maren ChristensenMads <strong>Peder</strong> *05.04.1866Niels Christian *25.07.1870Rasmussen,Knud Christian Rasmussen, 28 3/4, skom.Egebjerg, <strong>19.</strong>02.1875Karen Johanne *02.01.1875oo Anne Marie Rasmussen, 19 1/2 (Rasm.Nielsen,LysbjergRasmussen,Knud Rasmussen, tj. Margrethesminde, udl.Rasmus *27.06.1874mor: Christine JensenRasmussen,Knud Rasmussen, 30, tj. København, 14.02.1879oo Christine Jensen, 29 (Jens Hansen Brandt, Skovmark)


Rasmussen,Lars Rasmussen, 37 (stedfar Jens Nielsen, Egense)oo Karen Andersen, 34 ee gdm. Anders Povlsen, 04.04.1873Lars Rasmussen Møller *18.02.1874Maren Rasmussen Møller *09.09.1876Rasmussen Hovmand,Lars Rasmussen Hovmand, gdm., Bromarkenoo Sofie JørgensenAnne Cathrine *05.09.1890Rasmussen,Niels Rasmussen, 27, fra Svindinge, gdm., Bromarkenoo Anne Cathrine Hansen, ee Lars Hansen Hovmand,16.11.1861Lars ) *01.09.1862Birthe Marie) *01.09.1862hst. Anne Cathrine Hansen, 40 +12.01.1868Rasmussen,Niels Rasmussen, 33 1/2, best. Hovmandsgård, Bromarkoo Christiane Nielsen, 31 1/2, 07.04.1883Henriette Christine *12.09.1884Rasmus *27.07.1886Rasmussen,Nicolaj Rasmussen, hmd., Skovmarkenoo Maren NielsenLaurentine Marie *07.05.1879Lars *09.02.1881Rasmussen,Ole <strong>Peder</strong> Rasmussen, 23 1/2, tømmer, Dongshøjrup, 20.05.1886Rasmus *08.05.1881Hans Christian *09.08.1883oo Johanne Marie Christensen, 34, Christen Thomsen, Skovm.Magnus Julius *01.09.1888Juliane Kirstine *14.06.<strong>1891</strong>Rasmussen,<strong>Peder</strong> Rasmussen, 24 (Rasmus Larsen, V. Skerninge)oo Else Marie Marqvardsen, 28 1/2, 01.12.1865Laurits Rasmussen *28.04.1864Rasmussen,<strong>Peder</strong> Rasmussen, 27 1/2, <strong>sl</strong>agter Stågerupoo Anne Jensen, 31 1/4, ee Jens Jensen, 23.05.1862dødf. tvillingedrenge +26.02.1863 *26.02.1863Karen Kirstine *21.05.1864Rasmussen,<strong>Peder</strong> Rasmussen, 37 1/4, tømmerm.Skovmk.oo Johanne Hansen, 30, tj. Hvidk., 18.05.1877Karen Hansine *18.03.1878


Rasmussen,<strong>Peder</strong> Rasmussen, savskærer, Stågerupoo Sofie HansenMaren Kirstine *08.03.1874Rasmussen,Poul Christian Rasmussen, 24 1/2, gartneroo Therese Cecilie Emilie Thrane, 08.10.1869Rasmus Christian Vilhelm +31.07.1870 *07.08.1868Rasmus Christian Vilhelm *26.10.1871Marie Victoria Eleonora *06.01.1874Lavrids Henrik *22.05.1876Rasmussen,Rasmus Rasmussen, 29, tj. Nielstrupoo Mathia Appoline Block, 39 1/2, tj. Nielst., 26.04.1874Riget,Hans Henrik Riget, fiskeroo Margrethe Magdalene KrygerPoul Christian *11.08.1801Erik Carl Ludvig *03.12.1803Pouline Caroline *28.06.1807Margrethe Magdalene Kryger, 47 +11.02.1814oo Anne MadsdatterAnne Margrethe Sofie Amalie +07.11.1816 *08.07.1816Hans Henrich H. Riget *23.09.1822Maren *25.01.1825Christiane *17.07.1827stedsøn Rasmus Nielsen <strong>Peder</strong>sen, 23, +10.05.1832druknede da bå<strong>den</strong> kæntrede på søenhst. Karen Rasmusdatter, 53 +25.04.1836Hans Henrik Riget, 90 +06.03.1849Riget,Erik Larsen Riget, 27 1/2, 26.01.1874oo Maren Rasmussen, 35 3/4, ee Anders Hansen HovmandAnders Hansen Riget *13.08.1874Povl Christian *06.07.1877Rasmus Reinholt *14.09.1880Roulund,Mads Rasmussen Roulund, 40, hmd. Kohavenoo Kirsten Madsen, 40, 06.05.1881Caroline *03.03.1882Schaumann,Hans <strong>Peder</strong> Schaumann, 39, væver, Oure, viet i Oure 1876oo Mette Marie <strong>Peder</strong>sen, 42, <strong>Peder</strong> Hansen, Skovmk.Schjær,David Schjæroo Elisabeth Faaborgstedsøn Rasmus Rasmussen *i Nyborg, 12 1/2, +16.08.1814Poul Moritz *12.08.1807


Mouritz) +24.07.1809 *06.07.1809Morten ) +13.07.1809 *06.07.1809Mouritz *10.04.1811Morten +17.02.1814 *05.10.1813Morten *28.07.1815Christen *03.11.1816hst. Cathrine Elisabeth Faaborg, 46, +25.03.1821oo Gertrud Hansdatter, 21 1/2, tj. Skårup, 13.10.1821Catrine Elisabeth *20.12.1822Jacob *25.10.1824Karen *15.06.1826Hans Peter *15.03.1828Julius *25.07.1830Rasmus *05.09.1832Margrethe Christence +28.05.1842 *<strong>19.</strong>05.1835dødf. pige +07.09.1838 *07.09.1838August Benjamin *30.08.1839dødf. søn +05.02.1842 *05.02.1842Margrethe Christence *01.03.1843degnens far Mouritz Schjær, 85 +05.03.1830, tidligere degn i GamtofteDavid Schjær, 82 +03.03.1862Schjær,Poul Martin Schjær, 27 1/2, skræddermester, Svendborgoo Karen Marie Riesenbach, 23 1/2, 09.04.1835Schultz Henrichsendatter, 11 år +17.02.1771Anne +21.01.1757 *01.11.1756Henrich Christian*22.pt.1757Karen *05.10.1766Dorthe Maria *16.10.1768Johan Friedrich +jan.1771 *20.01.1771Kirstine Margrethe *20.01.1771hst. Kirstine Margrete +02.02.1771oo Sofie Larsdatter BrandtPoul Christian *10.05.1772Johan Friedrich *10.05.1772Rasmus *medio 1774Sara Margrethe+sexag.1776Sofie Amalie Henriksdatter Brandt, 43, +11.06.1777oo Birthe Catrine Rasmusdatterdødf. søn +26.08.1778 *26.08.1778Niels +15.pt.1779 *26.07.1779dødf. søn +1.adv.1781 *1.adv.1781dødf. søn +16.pt.1785 *16.pt.1785Birthe Catrine Rasmusdatter, 59 +21.09.1799, Hvidk.V-229Schumacher,<strong>Peder</strong> Christian Schumacher, 74, +08.05.1817, amtmand på Beierholm, begravet i VesterSkerningeSerup,Axel Christian Frederik Serup, gartneroo Augusta Lodovika Jørgensen


Victor Johan Christian *20.11.1870Sidsel Lauritsdatter, Stågerup, 82 +24.04.1729Sidsel <strong>Peder</strong>s af <strong>Ollerup</strong>, 73 år +16.p.t.1759Sidsel Rasmusdatter (evt. Rasmusses) +4.p.påske 1702Siersted,Marie Siersted, 45, +18.03.1806, begravet i Vester SkerningeSimon Ditlevsen, hmd Stågerup, 73 +24.03.1800enken Catrine Marie Christensdatter, 74 +24.07.1812Simon Hendrichsen, Øster Skerninge, trol. 9.pt.1754oo Maren Christensdatter, ee Søren JørgensenMaren Christensdatter, 56 år +16.10.1761, Hvidk.III-129oo Ide Hansd, <strong>Ollerup</strong>, 12.02.1762Ide Hansdatter, 27 år +cantate 1763, Hvidk.III-190oo Bodil ErichsdatterErich +qvasim.1764 *15.04.1764Eric +2pachat 1770 *10.05.1765Laurs +01.03.1769 *08.02.1769Ide Sophie +15.pt.1779 *29.04.1770Lars *24.06.1772dødf. søn +08.06.1774 *08.06.1774Niels*trin.1775Simon Hans *21.12.1777Simon Henriksen, 60 +14.05.1777, Hvidk.IV-95enken oo Hans MadsenSimon Lauridsenoo Maren Jacobsdatter, 12.11.1724Maren Jacobsdatter, 66 +22.05.1739oo Maren Mortensdatter, <strong>Ollerup</strong>, 05.08.1740Simon Larsen, 78 +mihi 1772, Hvidk.IV-7enken oo Jørgen JørgensenSimon Nielsen, 36 +23.05.1796SkamHans Skam oo Anne Dorte AndersdatterHans Skam, 89 +09.03.1705 Egesk.II-102enken oo Niels FrandsenNiels Skam +27.05.1685Mette Skams moder Maren Madsdatter,104 år mind.2mdr, +3.4.1694Anna Skams, 72 +23.06.1710, Egesk.II-189Skov,Morten Rasmussen Skov, Ulbølleoo Anne JensenJensine Rasmine *02.04.1869Andreas *15.12.1871<strong>Peder</strong>d29.08.1875


Skov,Rasmus Hansen Skov, 33, (tømmer Hans Nielsen, Høje)oo Maren Kirstine Hansen, 43 3/4, 22.09.1881Rasmus *21.09.1882Skov,Rasmus Rasmussen Skov, dyrlæge, Ulbølleoo Maren Andersen, V.Skerninge, 18.10.1867Anders <strong>Peder</strong> *05.06.1868Chresten Johannes *23.12.1869Frederik Magnus *18.12.1871Rasmus *26.04.1875Axel *22.04.1877Mette Marie *<strong>19.</strong>02.1879dødf. dreng *27.11.1880Sophie Christophersdatterudl. Hans Erichsen i Egeskovuægte Erich +ann.1771 *03.05.1770Stehr,Niels Stehr, Skovsgård., birkedommer, 67, +01.02.1769enken Anne Catrine Rifbjerg, 56 +16.05.1778Stephen Jochumsenoo Maren JacobsdatterCarl Elias*2.adv.1774Jacob *13.04.1777Maren Jacobsdatter, 42 +4.adv.1783, Hvidk.IV-193oo Maren NielsdatterNiels Christian +18.11.1786 *24.07.1785Niels Christian*13.pt.1788Jacob*13.pt.1790Maren Nielsdatter, 50 +27.08.1809oo Kirsten Jørgensdatter, tj.Egeskov, 09.11.1809Stephen Jochumsen, smed, 90 +24.01.1835Suhr,Hans Suhr, berider på SkovsgaardCaroline Hansine, 17 år +09.10.1871Svend Nielsen, Egense, soldat, udlMathias *08.01.1803mor: Anne MathiasdatterSvend Nielsen, ungkarl, 53 +10.02.1807var hos Anders RasmussenSvendsen,Johan Svendsen, Sverige, udl.Anders Ludvig Emil *05.11.1886mor: Mette Kirstine Andersen, Gi<strong>sl</strong>evSørenJohanne Sørensis, 63+palmes.1691


Søren Alsing, <strong>Ollerup</strong>, 38 +24.11.1689Søren jydedatter+4.p.t.1705Søren skræderAnne Cathrine*10.pt.1699Henrik +3.p.påske 1701 *02.03.1701Dorte+skærtorsdag 1704 *3.adv.1703Jørgen +15.09.1705 *13.pt.1705Jens +20.03.1709 *27.02.1709hst., 43 år +03.03.1709Jens *midfaste 1710Søren Chr. Andersen, tj. Bjørnemose, udl.mor: Johanne Catrine Andersdatter: far Anders SlotMaren *29.04.1814Søren Christian Andersen, boelsmand, Skovmarkenoo Maren <strong>Peder</strong>sdatterHans *03.06.1835Anne Margrethe +07.12.1839 *08.03.1838Anne Marie *26.12.1840Søren Hansen, <strong>Ollerup</strong>Anne Kirstine *27.02.1763Søren Hansen, gdm. Stågerup,60 +15.11.1790hst. Anna Jensdatter, 84 +14.12.1801Søren Hansen fra Søndergårdeoo Anne Knudsdatter, ee Henrik Johansen, 21.12.1773Søren Hansen, 37 1/2, Knarrebjergoo Birthe Marie Larsdatter, 18, 07.11.1846Lars Henrik *29.07.1847Johanne Marie *29.07.1849Birthe Kirstine *27.02.1852Maren *25.12.1853Karen *31.08.1853Anne Marie *10.01.1859Hans Frederik +02.01.1863 *05.03.1861Hansine *01.02.1864Jens <strong>Peder</strong> *03.09.1869Laura Henriette *12.01.1874Søren Jensenoo Karen Christensdatter,trol.septurag.1700,viet 2.p.påsk.1700hst. Karen Christensdatter, 66 +29.01.1716oo Maren Rasmusdatter, 27.03.1718Søren Jensen, 85år mindre 5 uger, +10.12.1724Søren Jørgensen Alsing, <strong>Ollerup</strong>oo Sidsel Rasmusdatter, 14.11.1717hst. Sidsel <strong>Peder</strong>sdatter, 70 år +01.06.1740, Niels.I-52


oo Maren ChristensdatterAnna *25.08.1741Apelone *09.04.1746Søren Jørgensen Alsing +06.05.1754, Niels.I-108enken oo Simon Henrichsen, Øster SkerningeSøren Jørgensenoo Maren Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 20.07.1770Jørgen +21p.t.1770 *21.10.1770Søren Jørgensen, 33, Stågerupoo Nicoline <strong>Peder</strong>sdatter, 28, 15.10.1820Jørgen *15.10.1820<strong>Peder</strong>, 3 1/2 +03.08.1827 * ca. 1824Johanne *25.05.1826Maren +27.10.1834 *14.12.1828Else Frederikke *17.01.1831<strong>Peder</strong> *21.04.1832Maren *29.04.1835Christian *18.05.1838Søren Jørgensen, 82 +29.02.1868Søren Madsen, ungk., <strong>Ollerup</strong>, fæster Toftegårdoo Mette Hansdatter, <strong>Ollerup</strong>, 13.02.1813Mads *28.01.1814Anne *06.01.1816Maren *03.02.1818Hans *14.03.1820Johanne *31.07.1822Lars *08.07.1825Morten *04.02.1831hans mor Hilleborg Thomasdatter, 66 +11.02.1820hst. Mette Hansdatter, 64 +12.11.1849Søren Madsen Toftemand, 80 1/2 +21.07.1868Søren Madsen, 28 3/4, Ø. Skerningeoo Julie Hansen, 20 (Hans Jeppesens), 22.05.1868Søren Mortensen, hmd. <strong>Ollerup</strong>hst. Johanne Christophersdatter, 56 +29.06.1816Søren Mouritsenhst. 64 år +09.12.1701Søren Poulsen, 39, gårdfæster Kogtvedoo Maren Madsdatter, 29 1/2, <strong>19.</strong>06.1824Søren Rasmussen, Strandhuse i Ulbølleoo Anna Hansdatter Stågerup, 3.adv.1715Søren Sørensenoo Anne Margrethe Christiansdatter, 19p.Hel.3fold.1698oo Agate Nielsdatter, 28.08.1709Anne Margrethe*16.pt.1713Søren Sørensen, 41 år 2 mdr. +07.10.1716


enken oo Hendrich <strong>Peder</strong>senSøren Sørensen, 23, Knarrebergoo Anne Marie Poulsdatter (Poul hjulmands), 30.04.1817Poul *16.06.1817Søren +16.06.1822 *21.09.1818Maren +23.06.1822 *27.09.1820<strong>Peder</strong> +28.02.1849 *03.05.1822Maren *18.08.1823Søren *26.02.1825Poul *25.06.1826Ellen Kirstine *09.04.1829hst. Anne Marie Poulsdatter, 66 +18.09.1850Søren Christian Wermudt, snedker: se WermudtSørensen,Anders Sørensen, 29, V. Skerningeoo Johanne Rasmussen, 23, 30.12.1870Rasmus *29.04.1869Mette Kirstine *17.04.1871Sørensen,Hans Christian Sørensen, tj. Egensemor: Jensine Marie LarsenJohanne Kirstine Sørensen *12.05.1867Sørensen,Jens Sørensen, inds. stenhugger, Skovsgårdoo Povline Christine RigetPovl Bolvig *20.03.<strong>1891</strong>Sørensen,<strong>Peder</strong> Sørensen, 32, tømmer, Bromarkoo Karen Margrethe Hansen, 30, 21.11.1879Sørensen,Søren Christian Sørensen, tj. Svendborgmor: Karen Marie RasmusdatterSøren +08.06.1855 *08.06.1855Anne Elisabeth Sørensen *06.05.1858Terkildsen,Rasmus Larsen Terkildsen, 26 1/2, Rødme bankeoo Anne Marie Jensen, 19 1/2, Zstenstrup, 22.06.1866Mette Cathrine *13.02.1867Ellen Marie *21.12.1868Anne Kirstine *24.06.1874Thomas <strong>sl</strong>agterhst. Karen <strong>Peder</strong>sdatter, 85 +18.11.1786Thomas Jørgensenoo Marie Hansdatter, Stågerup, 08.07.1725


Thomas Madsen, ungkarl, selvejer boelsmand, Skovmarkenoo Gertrud Christensdatter, <strong>19.</strong>10.1812Mads *01.08.1813Karen +25.10.1825 *<strong>19.</strong>07.1816Christen *03.12.1819svigermor Kirsten Gotfriedsen, 80, +27.06.1827, ee Christen Hansen ÆrøboThomas Madsen, 70 1/4 +23.06.1852enken Gjertrud Christensdatter, 84 +15.11.1866Thomas <strong>Peder</strong>sen af Skovsbo, trol.demin.1754,viet 6.05.1754oo Maren <strong>Peder</strong>sdatter, Niels Bondes enkeJohanne Magdalene *remin 1755Thomas <strong>Peder</strong>sen, Stågerup, 88 +11.02.1798Thomas Sørensen, ungk. fra Sjælland, udl.moder: fremmed qvindfolk Anne MargretheJohanne *17.10.1694Thomas Sørensen Toftemand <strong>Ollerup</strong>Maren +12.pt.1786 *09.09.1764Thomas Sørensen ved åen, 69 +12.09.1781Thomas Larsen, hvorfra vides ikke, udlagtmor: Maren ThomasdatterHans +11.11.1840 *23.09.1840Thomsen,Niels <strong>Peder</strong>sen Thomsen, udlagtmor: Thrine <strong>Peder</strong>sen, Rantzausminde<strong>Peder</strong> Thomsen *18.09.1864Thorngren,Jens Andersen Thorngren, billedhugger, udlagtmor: Karen AndersenMaren Sofie A. Thorngren +22.05.1865 *10.05.1865Thornøe,Jens Wenzel Thornøe, birkedommer, Beierholmoo Elinore Jacobine LacoppidanSophus Emilius Wenzel Ludvig T. *23.12.1824Lovise Pauline Frederikke *01.10.1826Elisabeth Adelheid Vilhelmine Evaldine *15.12.1827Wilhelm, 21 1/2 +21.08.1852Tobias Henrichsen, glarmestersdatter, 3/4 år +rogate 1764hst. Maren Hansdatter, 30 år +innov.1766, Hvidk.III-335Torben Mikkelsen, ungkarl i Albjergoo Anne Sofie Hansdatter, <strong>19.</strong>11.1802Tønnes Hansen, ungkarl, Egense, selvejerhusmand, Kohavenoo Anne Hansdatter, <strong>19.</strong>11.1790Hans *oculi 1791


Niels *27.01.1793<strong>Peder</strong> *03.01.1796Karen *06.10.1799Tønnes Hansen, 55 +28.02.1816enken Anne Hansdatter, 75 +16.02.1840Vagner,Johan Christian Vagner, 40, Stågerup (i <strong>Peder</strong> Madsens hus)oo Jacobine Anne Marie jensen, 29, 11.06.1870Barbara Dorthea *28.02.1871Hansine *25.05.1873Maren Kirstine Hansine *30.04.1874Barbara Dorthea Mathilde Hansine *11.06.1876Marius Emil *05.12.1878Wandel,Claus Wandel, sognedegn, 53 år +25.04.1761Wendt,Henrich Wendt, murersvendoo Anne Margrethe Knudsdatterdødf. søn +mihi 1793 *mihi 1793Anne Kirstine +4.p.epiph 1792 *nov.ann.92Anne Marie*8.pt.1794Henrik Wendt, 43 +27.03.1797Wermudt,Søren Christopher Wermudt, snedker, udl.mor: Sophie Nielsdatter, SvendborgPouline *08.12.1805Vest,Christen Andersen Vest, hmd. smed, Bromarkoo Maren HansenHans Ulrik *14.02.1879Hans Ulrik *13.12.1883West,Mads Andersen Vest, smedoo Johanne Cathrine Mikkelsen, 25, 02.12.1864Anne *27.01.1866Marie Christine *27.02.1868Christine *28.08.1870Sofie *15.11.1873Anders *02.10.1875

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!