Ny praksis i folkeskolen

mosgaard
  • No tags were found...

Ny praksis i folkeskolen

Ny praksis i folkeskolen• Elev-til-elev-feedback er systematiseret, og eleverne er trænet i det. Noget af det traditionellerettearbejde er dermed taget væk fra læreren. Og eleverne får ny læring vedat lære at give feedback til kammerater. Denne arbejdsform kræver meget klare mål foropgaverne. Fx har alle elever en læringsmakker, så den enkelte elev altid får feedback fraog giver feedback til én anden elev. Læringsmakker bliver skiftet løbende, og feedbackbliver altid givet i forhold til de konkrete vurderingskriterier, som læreren har defineret.• Den klassiske stil i dansk, tysk og engelsk er erstattet med procesorienteret skrivning,hvor læreren løbende giver feedback i processen.• Faste opgavesæt til træning, hvor eleven kan rette sine egne opgaver med afsæt ikendte og præcist definerede krav, bliver brugt systematisk af lærerne.• Skoledagen er struktureret, så der ligger et bånd, hvor der er plads til læringssamtalerog feedback mellem elev og lærer, og hvor alle elever arbejder med logbog. Noglesamtaler er organiseret som gruppelæringssamtaler, hvor flere elever taler med en lærereller pædagog om deres læringsbevidsthed. Der er læringssamtaler hver uge, og andreelever har fx læsebånd, træningsopgaver eller lignende imens.3.1.3 Digitalisering af planlægning og opfølgning• Alle elever på mellemtrinnet har en tablet. Det betyder, at de får alle tekster og opgaverelektronisk, hvorved kopiering er unødvendig. I indskolingen bruger eleverne tablet tillæsetræning. Alle læs-let bøgerne er elektronisk tilgængelige, og det er nemt af skifte tilen anden bog, hvis den er for svær eller for let. Eleverne har adgang til digitale læse- ogskriveprogrammer (fx Intowords), som kan støtte deres læsning. Dermed kan lærerenkoncentrere sig om de elever, som har størst behov for hjælp.• Skolen har en digital database, hvor alle planlagte læringsforløb skal lægges ind. Allelæringsforløb er til fri brug og inspiration for andre. Fagteamene har en løbende ogsystematisk gennemgang og vurdering af digitale læremidler. På den baggrund beslutterdet enkelte fagteam, hvilke digitale læremidler, der skal bruges i læringsforløb i denkommende periode.• En gruppe lærere har arbejdet med flipped classroom, hvor instruktionen er små filmklip,der kan genbruges – både af andre lærere, men også af eleven og forældre somforberedelse og opfølgning. Med brug af flipped classroom kan læreren i højere gradbruge tid til at understøtte træning og anvendelse af færdigheder. Skolerne i kommunenkan ligeledes dele filmklip.• Feedback på afleveret opgave bliver givet som mundtlig respons på lydfil eller somfilmklip.• Oplæg til opgave samt respons på afleveret opgave er udgivet som Podcast. Elevenkan se og gense instruktion til opgaven eller respons på egen opgaveløsning.• Skolen bruger en digital læringsplatform, hvor planlægning af læringsforløb, elevplanmv. kan arbejde sammen og tage afsæt i læringsmål. Her kan eleven evaluere sin egenlæring og sætte nye læringsmål. Eleven, de læringsansvarlige på skolen og forældrenekan følge elevens progression i tekst og billeder.• Læringscenteret har samlet og evt. indkøbt selvrettende apps og programmer, som lærerneskal tænke ind i deres planlægning.11

More magazines by this user
Similar magazines