Ny praksis i folkeskolen

mosgaard
  • No tags were found...

Ny praksis i folkeskolen

Ny praksis i folkeskolen3 Ny praksis i planlægningog opfølgningpå læringsforløbTraditionelt har én lærer planlagt, gennemført og fulgt op på et undervisningsforløbi ét fag med en gruppe elever i én klasse. Denne tilgang harmange skoler arbejdet med at udvikle de seneste år. Behovet for at nytænkeplanlægningen af læringsforløb er i høj grad blevet forstærket med reformenog nye rammer for lærernes arbejdstid. Der er derfor et markant behov for atnytænke praksis i planlægning og opfølgning på læringsforløb. I dette temabeskrives forskellige eksempler på, hvordan planlægning og opfølgning kantilrettelægges og praktiseres på nye måder.3.1 Forslag og forskellige ideer til ny praksis iplanlægning og opfølgning på læringsforløb3.1.1 Nytænk forberedelse af læringsforløb• Opgaven med årsplanlægningen er placeret i fagteamene. Udgangspunktet for årsplanener kompetencemålene i de nye forenklede Fælles Mål.9