Expo Holland - De Store Bygningers Økologi

dsbo.dk

Expo Holland - De Store Bygningers Økologi

Tema:EXPO HollandDe Store Bygningers Økologifoto: Tove LadingTaget af den hollandske pavillon - med vindmøller og regnvandssø i mere end 40 m’s højde.Et af målene for verdensudstillingen Expo 2000 var ‘bæredygtige udstillingspavilloner’. Der er næsten ligeså mange bud på løsningen af den opgave som der er pavilloner, men der er bestemt inspiration at henteogså til det mere almindelige permanente byggeri. I serien om De Store Bygningers Økologi er derpræsenteret fire eksempler.Expo 2000 Hannover- bæredygtige udstillingspavillonerDen hollandske pavillonfoto: Tove LadingDet stablede landskabDen hollandske pavillon er en af udstillingensmere spektakulære. En 40 m høj konstruktioni beton og stål hvor hver etage viseret udsnit af det hollandske landskab og”kulturskab”.Fra nederste etages kunstige klitlandskabskabt i beton, over det dyrkede land – en heletage med blomster – til fjerde etages udsnitaf en skov anbragt mellem to betonplader,komplet med skovbund, myrer og træstammer(der er ægte stammer, men udhulede forat skjule den bærende konstruktion). Øverstpå taget i miniatureudgave en regnvandssøog en vindmøllepark, synlig på lang afstand.Regnvandssøen har den praktiske funktionat levere vand til de mange planter i pavillonen.Vindmøllerne bidrager med strøm tilpavillonens forbrug.BygherreArkitektByøkologiDen hollandske statArkitektgruppen MVRDVRotterdammultianvendeligfleksibel strukturnatur/kultureffektiv arealudnyttelsevindmøllerregnvandsopsamlingDANSK CENTER FORBYØKOLOGI


EXPO HollandDe Store Bygningers Økologifoto: Tove LadingDe stablede landskaber.Projektet De Store Bygningers Økologigennemføres med midler fraØrestadsselskabetKøbenhavns KommunesByøkologiske FondProjektledelse Lading arkitekter + konsulenter PARTekst Tove LadingLayout La+k / Morten ClausenHolland ville med pavillonen sende et signalom økologi og miljøbevidsthed og demonstreredét hollænderne er gode til, nemlig atfå meget ud af et lille areal - en væsentligbyøkologisk pointe. Og så ville de vise arketypernepå det hollandske landskab.Efter Expo bliver skov, vindmøller og blomsterpakket sammen, og betonstrukturen(med klitlandskab) får lov til at blive ståendei messeområdet, som en rå skal som kommendeudstillere kan udfylde og sætte dereseget præg på.Kommenteret af Rambøll A/S / Jørn TreldalAi-gruppen A/S / Peter Rasmussen4. sal med skovLæs merewww.expo2000.deOktober 2000Københavns Kommuneladingarkitekter + konsulenter PARfoto: Tove LadingDANSK CENTER FORBYØKOLOGI


Tema:EXPO HollandDe Store Bygningers Økologifoto: Tove LadingTaget af den hollandske pavillon - med vindmøller og regnvandssø i mere end 40 m’s højde.Et af målene for verdensudstillingen Expo 2000 var ‘bæredygtige udstillingspavilloner’. Der er næsten ligeså mange bud på løsningen af den opgave som der er pavilloner, men der er bestemt inspiration at henteogså til det mere almindelige permanente byggeri. I serien om De Store Bygningers Økologi er derpræsenteret fire eksempler.Expo 2000 Hannover- bæredygtige udstillingspavillonerDen hollandske pavillonfoto: Tove LadingDet stablede landskabDen hollandske pavillon er en af udstillingensmere spektakulære. En 40 m høj konstruktioni beton og stål hvor hver etage viseret udsnit af det hollandske landskab og”kulturskab”.Fra nederste etages kunstige klitlandskabskabt i beton, over det dyrkede land – en heletage med blomster – til fjerde etages udsnitaf en skov anbragt mellem to betonplader,komplet med skovbund, myrer og træstammer(der er ægte stammer, men udhulede forat skjule den bærende konstruktion). Øverstpå taget i miniatureudgave en regnvandssøog en vindmøllepark, synlig på lang afstand.Regnvandssøen har den praktiske funktionat levere vand til de mange planter i pavillonen.Vindmøllerne bidrager med strøm tilpavillonens forbrug.BygherreArkitektByøkologiDen hollandske statArkitektgruppen MVRDVRotterdammultianvendeligfleksibel strukturnatur/kultureffektiv arealudnyttelsevindmøllerregnvandsopsamlingDANSK CENTER FORBYØKOLOGI


EXPO HollandDe Store Bygningers Økologifoto: Tove LadingDe stablede landskaber.Projektet De Store Bygningers Økologigennemføres med midler fraØrestadsselskabetKøbenhavns KommunesByøkologiske FondProjektledelse Lading arkitekter + konsulenter PARTekst Tove LadingLayout La+k / Morten ClausenHolland ville med pavillonen sende et signalom økologi og miljøbevidsthed og demonstreredét hollænderne er gode til, nemlig atfå meget ud af et lille areal - en væsentligbyøkologisk pointe. Og så ville de vise arketypernepå det hollandske landskab.Efter Expo bliver skov, vindmøller og blomsterpakket sammen, og betonstrukturen(med klitlandskab) får lov til at blive ståendei messeområdet, som en rå skal som kommendeudstillere kan udfylde og sætte dereseget præg på.Kommenteret af Rambøll A/S / Jørn TreldalAi-gruppen A/S / Peter Rasmussen4. sal med skovLæs merewww.expo2000.deOktober 2000Københavns Kommuneladingarkitekter + konsulenter PARfoto: Tove LadingDANSK CENTER FORBYØKOLOGI

More magazines by this user
Similar magazines