Læs meget mere om jazz på ibyen.dk/jazzlive Du kan også læse ...

multimedia.pol.dk

Læs meget mere om jazz på ibyen.dk/jazzlive Du kan også læse ...

HVER ENESTE TONEER ET VALG SIDE 7TLF: 33 47 29 54MAIL: JAZZLIVE@POL.DK1/10Fredag6. juli 2012HAN ELSKER BAREDANMARK SIDE 4MED HELE HUSETPÅ SPIL SIDE 5Læs meget mere om jazzibyen.dk/jazzliveDu kan også læse JazzLive på festivalens smartphone-appJAZZLivePOLITIKENTORSDAG 5. JULI 2012, HVIDOVRE, KL. 15.14. Rosa Lea Salomon og Viola Ellehammer Dasseville, begge 16 år, deltager i Copenhagen JazzCamp på Hvidovre Musikskole, hvorunge elever bliver undervist af erfarne musikere. Forløbet afsluttes med en koncert lørdag 7. juli kl. 12 i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Foto: Per Folkver


HVER ENESTE TONEER ET VALG SIDE 7TLF: 33 47 29 54MAIL: JAZZLIVE@POL.DK1/10Fredag6. juli 2012HAN ELSKER BAREDANMARK SIDE 4MED HELE HUSETPÅ SPIL SIDE 5Læs meget mere om jazzibyen.dk/jazzliveDu kan også læse JazzLive på festivalens smartphone-appJAZZLivePOLITIKENTORSDAG 5. JULI 2012, HVIDOVRE, KL. 15.14. Rosa Lea Salomon og Viola Ellehammer Dasseville, begge 16 år, deltager i Copenhagen JazzCamp på Hvidovre Musikskole, hvorunge elever bliver undervist af erfarne musikere. Forløbet afsluttes med en koncert lørdag 7. juli kl. 12 i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Foto: Per Folkver


...POLITIKEN FREDAG 6. JULI 2012JAZZLIVE 3Mennesket er min inspirationMusikken kommer frahjertet og skal forståsmed hjertet. Det brasilianskehovednavn underårets jazz festival, MiltonNascimento, elskerat spille i Danmark.MONA SAMIR FROSTÅret er 2001. Milton Nascimentospiller til Copenhagen Jazz-Houses 10-års jubilæum. Haner nået til et af sine hits, ’A Lua Girou’,og beder folk om at syngemed. Det gør de. Så højt, at hanhverken kan høre sig selv spille guitareller sin egen stemme.»Det var så stærk en oplevelse formig, at folk sang så meget med. Jegmistede næsten stemmen fordi jegskulle overdøve folk, men siden harjeg bedt publikum om at syngemed på sangen, og det har helt forandretmin måde at synge sangenpå«, fortæller den 69-årige brasilianskesanger og musiker Milton Nascimento,som var i Danmark førstegang i 1980.Det er en verdensstjerne, som gæsterKøbenhavns Jazz Festival i år, ogsom har spillet med et hav af kendtemusikere, blandt andre HerbieHancock, Paul Simon, Peter Gabrielog Wayne Shorter.Du kommer lige fra Portugal, hvordu har spillet to koncerter. Gør det enforskel at synge for et publikum, somforstår portugisisk?»Jeg er aldrig gået specielt megetop i, om folk forstår, hvad jeg synger,for musikken taler selv. Faktiskkan jeg godt lide at komme til lande,hvor de ikke taler portugisisk,for så spørger folk altid, hvad sangenebetyder, og så kan jeg svare: Hvadsynes du? Så fortæller folk sådannogle smukke ting. Især i Danmark.Det har altid været det bedste stedat spille«.Hvordan?»Det har altid været forbundetmed magiske øjeblikke at spille iDanmark. For eksempel engang jegspillede i Jazz House og publikumbegyndte at synge ’Happy Birthday’på portugisisk. Det var i juli måned,og jeg kunne ikke forstå det, for jeghar fødselsdag i oktober. Det vistesig at være fordi, det var 26 år siden,jeg var i Danmark første gang«.Sammen med Gilberto Gil har dukomponeret sangen DinamarcaIKON. For mange personificererMilton Nascimento simpelthen brasilianskmusik. Foto: Per Folkver(Danmark). Hvad er historien bag?»Det er en meget lang historie.Teksten handler om Jazz Kay (tidligereejer af Montmartre i Nørregade,red.), som nu er død. Jazz Kay togmed mig ud at sejle i sin båd. Førstegang jeg sejlede med ham, døbtejeg ham Capitão Kay (kaptajn Kay,red.). Han gav mig sin kaptajnskasketpå og gav mig lov til at styre båden.Jeg elsker vandet, og Jazz Kaymente, jeg kunne være blevet engod sømand, hvis jeg ikke var blevetmusiker«, fortæller Milton Nascimentoog griner.Jazz Kay, alias Kay Sørensen, dødei 1988, blot 50 år gammel. Han huskesaf mange netop for sin varmemodtagelse og opvartning af de storejazzmusikere, der kom for at spillepå hans spillested.Hvem er dine største inspirationskilder?»Mennesket. Mennesket er densmukkeste inspiration, man har satpå jorden«.Den største inspiration af dem alleer hans hvide adoptivmor. Hunsang i et 5.000 mand stort kor, derblev dirigeret af den brasilianske,klassiske komponist Heitor Villa-Lobos.Milton Nascimentos biologiskemor døde, da han var 18 månedergammel. Hun var tjenestepige hosdet hvide par, som valgte at adoptereham.»Min mor sang og spillede klaver,og jeg elskede at kravle op på skødetaf hende og spille og synge med. Jeghar altid opfattet den kvindeligestemme som den ultimative, forden udtrykker følelser, mens denmaskuline stemme er mere macho«,fortæller Milton Nascimento,som netop er kendt for sin lyse falsetstemme.Hans far var matematiklærer ogelskede at lytte til klassisk musik ogopera. Hans mor var mere til brasilianskmusik, og selv var lille Miltontil det helt bløde:»Min yndlingsmusik var titelmelodiernefra Disney-filmene«.Som teenager opdagede MiltonNascimento dog, at også mandestemmenkan udtrykke følelser.Åbenbaringen kom en dag, hvorder lød det smukkeste violinspil frahans fars kontor.»Det var så smukt og jeg stod bareog lyttede. Så kom der en mandestemme,og det var så smukt«.Stemmenvar Ray Charles’med sangen’Stella byMin yndlingsmusikvartitelmelodiernefra DisneyfilmeneMiltonNascimentoStarlight’.En andenstor inspirationskildeerden legendarisketenorsaxofonistWayneShorter,som også gæster dette års Jazz Festival.»Wayne Shorter er et af de vigtigstemennesker i mit liv. Han er den,som forstår mig bedst«, fortællerMilton Nascimento om sit venskabmed Miles Davis’ tidligere tenorsaxofonistog senere leder af WeatherReport. I 1975 lavede de to sammenpladen ’Native Dancer’, der blev enkæmpesucces og Milton Nascimentosinternationale gennembrud.»Den plade var så fantastisk ogåbnede alle døre i verden for mig.Fra det øjeblik forstod alle min musikog jeg behøvede ikke længereforklare den«, fortæller Milton Nascimento.Samarbejdet skete på WayneShorters foranledning. Han kom oghørte flere af Nascimentos koncerterunder hans turné i Brasilien i1972.»Wayne spurgte, om vi skulle laveen plade sammen, og det ville jeg jogerne. Da vi skulle indspille NativeDancer havde Wayne to bassistermed, en guitarist fra Centralamerikaog en pianist. Det var HerbieHancock. Produceren var RollingStones producer, og det mix gav ethelt fantastisk resultat«.Har I stadig kontakt?»Masser af kontakt. Vi har indspilletmange ting sammen og vi mødesrundt omkring på turneer. NårWayne er i Rio bor han i mit hus. Mithus har et amfiteater, og det er opkaldtefter Wayne«.mona.samir@pol.dkMilton Nascimento, 6. og 7. juli kl.20.30, Pressen, JP/Politikens HusTickets & info: www.jazz.dkTaktil:Brad Mehldau Trio (US) Concha Buika (ES) Wayne Shorter Quartet (US) Sinne Eeg (DK)Neneh Cherry & The Thing (SE/NO) Mikael Simpson (DK) Milton Nascimento (BRA)Mulgrew Miller (US) Anoushka Shankar (UK/IN) The John Scofield Hollowboy Band (US)Joe Lovano & Dave Douglas Quintet (US) Paolo Fresu (IT) Pierre Dørge & New JungleOrchestra feat. James Blood Ulmer (DK/US) Brian Blade Fellowship (US) Eliane Elias (US)Tony Allen BLACK SERIES (NG) Lotte Anker “Still Arriving” feat. Tim Berne, Mat Maneri, HankRoberts, Marc Ducret & Nils Davidsen (DK/US/FR) Lee Konitz (US) Miles Smiles (US) AmbroseAkinmusire Quintet (US) Jim Hall (US) The Songs of Joni Mitchell (DK) + many others


...4 JAZZLIVE FREDAG 6. JULI 2012 POLITIKENFrivillige driver værketCirka 200 mennesker ialle aldre bruger lidt afsommerferien på at tageen tørn for CopenhagenJazz Festival. De fårdet praktiske til at løberundt, men kommer ogsåmed ny inspiration.JAKOB DYBRO JOHANSENIKulturhuset Indre By er der stilhedfør stormen. Det er her, CopenhagenJazz Festival holder til,og i løbet af de næste 10 dage vilmange af festivalens 200 frivilligedroppe forbi for at få en bid mad elleren kop kaffe.Denne torsdag eftermiddag, dageninden festivalen går i gang, er25-30 af festivalens lønnede medarbejderei fuld sving med at bookehoteller til musikerne, forberedepressemateriale til udenlandskejournalister og sørge for, at prominentegæster bliver hentet i lufthavnen.Nu mangler der bare de frivillige.Deres navneskilte hænger på enstumtjener i foyeren og venter.»De frivillige betyder alt for afviklingenaf festivalen. Vi ville slet ikkehave råd til al den arbejdskraft«, fortællerfestivalens leder, Signe Lopdrup.Da hun begyndte at arbejde forfestivalen i 2002, var der cirka 60frivillige. I dag er der flere end tregange så mange.»Copenhagen Jazz Festival er enikke-kommerciel festival. Vi laveren masse gratis begivenheder ogtjener ikke penge på det, vi laver. Såhvis vi ikke havde frivillig arbejdskraft,ville vi slet ikke kunne løfte depraktiske opgaver«.De frivillige sidder i døren og sælgerbilletter, står i baren, agererchauffører, løber ærinder, slæberudstyr, sælger merchandise og sørgerfor, at der er noget at mæske sigi for musikerne backstage. Og det erbare det praktiske:»Vores frivillige er i høj grad medtil at præge festivalen. De interesserersig bredt for kultur og selvfølgeligmusik, og på den måde er denogle stærke ambassadører for os«,siger Signe Lopdrup.Festivalen har brug for hjælp tilalt det praktiske, men de frivilligeholder også festivalen levende vedat komme med ny inspiration.»De kommer til os med alle muligeidéer, input og ting, de læggermærke til ude i marken. Der kommeren masse nyt blod ind i organisationenhvert år, i forhold til hvis vikun var en fast stab«.Jazznørder og festival-freaksOg så behøver festivalen ikke engangat bekymre sig om rekruttering.Nye frivillige melder sig helt afsig selv, når de har hørt om arbejdetgennem venner og bekendte, fortællerfestivalens leder:De frivilligebetyder altfor afviklingenaf festivalenFestivallederSigneLopdrup»Vi kan godt lide princippet om,at de frivillige selv skal nye frivillige.På den måde bliver det at arbejdepå festivalen også til en social begivenhed.Man arbejder med folk,man kender ogglæder og sig tilat være sammenmed. Dettror jeg er en afgrundene til, atvi kun har haftgode erfaringermed vores frivillige«.De frivilligebestår både afjazzentusiasterog folk, der bareelsker det at være en del af en festival.»Der er utrolig mange forskelligetyper. Nogle er jazznørder, mens andreer interesseret i festivalen sombegivenhed. De ved ikke nødvendigvisen masse om jazz, men er vildemed den stemning og det liv, derer på festivalen«, siger Signe Lopdrup.Flere af dem, der i dag arbejderlønnet i festivalens sekretariat, erstartet som frivillige. På den mådekan den frivillige tjans også være etkarrieremæssigt springbræt.»Vi oplever, at vi rekrutterer arbejdskraftblandt vores frivillige tilsenere brug. Langt de fleste af dem,der er ansat her ad hoc under festivalen,er startet som frivillige. Dehar været med i en årrække og så ligeså stille fået opgaver med størreansvar. På den måde er der heltklart folk, der bruger det frivilligearbejde til at få indsigt i, hvordanen festival som vores fungerer organisatorisk«,siger Signe Lopdrup.Hun er ikke i tvivl om, at CopenhagenJazz Festival ville være nødttil at drosle meget ned, hvis de frivilligeikke var der.»Uden de frivillige ville vi slet ikkekunne lave festivalen på den hermåde og for de midler, vi har«.jazzlive@pol.dkFrivillig påfire hjulANNE TERMANSENFAVORITTJANS. Torben Damhar også prøvet at sælge øl underjazzfestivalen. Men han vil helst køremusikerne til og fra lufthavnenog til koncertstederne.Foto: Per FolkverTorben Dam, 55 år, lektor ved KøbenhavnsUniversitet underviser i landskabsarkitektur.Torben Dam har arbejdetsom frivillig på CopenhagenJazz Festival 5-6 gange (han er stoppetmed at tælle).Hvad arbejder du med som frivilligunder festivalen?»I år skal jeg være musikerchauffør.Jeg skal køre musikerne til ogfra lufthavnen og koncertstederne.Det er en service til de større navne,at de kan blive kørt rundt. Når jeghenter dem i lufthavnen, er det ikkealtid jeg ved, hvordan de ser ud, såmå jeg google dem på nettet, indenjeg henter dem«.Er det en god eller dårlig tjans, synesdu?»Jeg har selv ønsket at blivechauffør. Jeg kan godt lide stemningenomkring tjansen. Jeg kan liderejsestemningen i lufthavnen, jegkan lide at møde musikerne, og jegkan lide fornemmelsen af at væremidt i København og skulle finderundt mellem byggerod og ensretninger.Men jeg har da også solgt øli Kongens Have«.Hvor meget arbejder du under festivalen?»Det forventes, at man tager firevagter under festivalen, men mankan sagtens komme til at arbejdemere. Nogle gange skal jeg jo hentemusikerne sent om aftenen fra koncertstederneeller køre dem tidligt ilufthavnen, så nogle gange bliverdet nogle skæve vagter«.Hvorfor har du valgt at arbejde frivilligt?»Jeg kan godt lide at være en delaf den store mekanisme, som sådanen festival er. Det øger min nydelseved musikken, at mærke hele stemningenved at få festivalen afvikletog mærke, hvor stor den egentliger. Det giver mig en anden oplevelseaf festivalen, end hvis jeg bare varpublikum. Det giver en anden dimensionat være til koncert meden, jeg har kørt med«.Hvorfor blev du frivillig på netopCopenhagen Jazz Festival?»Det var faktisk mine børn, derstartede som frivillige på jazzfestivalen.Jeg har tidligere været frivilligpå Roskilde Festival, så det liggermig ikke fjernt«.Hvad får du ud af at arbejde somfrivillig?»Jeg finder flere facetter ved athøre musikken, fordi jeg kendernogle af omstændighederne bag.Det betyder meget for mig. Jeg føler,jeg forstår festivalen, musikkenog min by bedre. Det er noget heltsærligt at køre hjem gennem byenefter at have haft vagt og så baremærke sommeraftenen«.Hvilken koncert skal du bare høreunder jazzfestivalen?»Jeg går efter de lidt mere intimekoncerter. Jeg vil gerne forbi Jazz bythe Sea på Islands Brygge i år. Jeg vilogså gerne forbi nogle af koncerternei Pressen. Der er brasiliansk tema.Jeg kan godt lide den brede definitionaf jazzen«.


...POLITIKEN FREDAG 6. JULI 2012JAZZLIVE 5Jazzfestivalgiver socialtnetværkANNE TERMANSENSigne Emmeluth, 19 år, nyudsprungenstudent fra Sankt Annæ Gymnasium,frivillig på Copenhagen JazzFestival for tredje gang.Hvad arbejder du med som frivilligunder festivalen?»Jeg skal være stagehand, det vilsige, at jeg tager rundt til forskelligevenues og sætter gear op ogned«.Er det en god eller dårlig tjans, synesdu?»Jeg synes, det er en af de bedstetjanser. Jeg har selv valgt det. Deter en masse små vagter. Du arbejdermåske en halv time, og så hardu halvanden times pause, indendu skal være det næste sted. Så kanjeg tage ud og høre noget musik iden pause. Det er fedt i modsætningtil, hvis du bare sidder et stedog sælger billetter i fem timer«.Hvor meget arbejder du under festivalen?»Jeg skal kun arbejde to dage.AfslappendearbejdeANNE TERMANSENJytte Lykke Holm, 57 år, konsulent ifirmaet Guldmann, der producererkørestole. Jytte Lykke Holm er medsom frivillig på Copenhagen Jazz Festivalfor anden gang.Hvorfor blev du frivillig på CopenhagenJazz Festival?»Det er faktisk min datters skyld.Hun har været frivillig i rigtigmange år og har sagt, at det villevære lige noget for mig. Så derformeldte jeg mig«.Hvad arbejder du med som frivilligunder festivalen?»Jeg skal lave forskellige ting.Blandt andet skal jeg være backstagepå Det Kongelige Teater. Jeg skalnurse musikerne. Sørge for, at dehar de godt. At de har mad og drikke.Hvis de vil læse en avis fra udlandet,skal jeg hente den. Jeg skalogså være ude på Kulturhuset påIslands Brygge. Der skal jeg sælgebilletter, men jeg glæder mig mesttil vagten på Det Kongelige Teater.Jeg har aldrig prøvet at arbejdebackstage før«.Hvor meget arbejder du under festivalen?»Det er lange vagter. Specielt iDet Kongelige Teater, der møderjeg ind ved 15-tiden og får først frikl. 1 om natten«.Hvorfor har du valgt at arbejde frivilligt?»Jeg bor alene. Jeg er blevet skiltfor fire år siden, og mine børn erflyttet fra reden. Så jeg fik pludseligen masse fritid, og det kunnejeg jo bruge på at arbejde frivilligt.JAZZENTUSIAST. Selv hvisSigne Emmeluth ikke arbejdedesom frivillig, ville hun alligevelkomme hver dag på festivalen.Foto: Per FolkverAFSLAPNING. Jytte LykkeHolm slapper af fra en stressethverdag ved at være frivillig.Foto: Per FolkverSå får jeg også mødt nogle nyemennesker«.Hvad får du ud af at arbejde somfrivillig?»Jeg synes, det giver mening.Sidste år havde jeg vagt med engut på tyve år, og da vi mødtes i år,kom han hen og gav mig et knusog sagde, bare vi skal have vagtsammen igen i år. Vi kommer hinandenved. Og så glemmer jeg minstressede hverdag. Jeg har faktiskDet er meget stille og roligt«.Hvorfor har du valgt at arbejde frivilligt?»Nogle af mine venner arbejdedefrivilligt, og så spurgte de, omjeg ikke ville være med. Det er rigtighyggeligt at være frivillig. Manmøder en mange søde mennesker.Og så er der jo mulighed for at fåhørt en masse koncerter. Det trækkerhelt klart. Jeg har mødt en masseunge der, som mig selv, interesserersig for jazz«.Hvorfor blev du frivillig på netopJazzfestivalen?»Jeg ville være her alligevel. Jeghar været her de sidste mange årsom publikum. Jeg spiller selv musikog skal faktisk også spille på festivaleni år«.Hvad får du ud af at arbejde somfrivillig?»Man kommer ind i et spændendemiljø. Jeg synes, jazzfestivalener et utrolig godt initiativ. Underjazzfestivalen er København, sombyen burde være hver dag. Det viljeg gerne støtte op om«.Du får ikke løn som frivillig, menfår du noget andet for arbejdet?»Vi får en billet til en koncert, ogvi kan også høre musikken de steder,vi har vagt. Men det gør ikkenoget, at vi ikke får løn for det. Vigår jo bare til hånde, det, synes jegikke, er noget jeg burde få løn for«.Hvilken koncert skal du bare høreunder Jazzfestivalen?»Der er to koncerter, jeg bare vilhøre på festivalen, men de liggerpå samme tid. Den ene er NenehCherry og The Thing på Jazzhouse.Den anden er koncerten med WayneShorter. Jeg har billet til WayneShorter, så det er nok det, jeg endermed at tage til«.taget fri for at arbejde på festivalen«.Hvad synes du, du som frivillig bidragermed til festivalen?»Jeg synes, jeg bidrager med, atfestivalen kan løbe rundt. Hvis alleskulle have løn, så tror jeg ikke, detville kunne løbe rundt«.Hvilken koncert skal du bare høreunder jazzfestivalen?»Jeg skal til Miles Smiles-koncerteni Det Kongelige Teater. Den harjeg fået anbefalet. Det skulle barevære cremen af cremen. Jeg glædermig til at komme til jazzkoncerti Det Kongelige Teater. Det erspecielt. Jeg ville også rigtig gernese Caroline Henderson, men der erjeg desværre på vagt et andetsted«.New York flytterind lige vest forValby BakkeMed dette års ValbySummer Jazz programer der kun fem minutterfra Rådhuspladsen tilstemningen fra den legendariskejazzklubBlue Note i New York.DORRIT SAIETZRISIKO. Den, der betaler for musikken,bestemmer også, hvem derstår på scenen, mener BenjaminKoppel. Foto: Morten LangkildeSå har Benjamin Koppel fortredje år i træk pantsat bådehus og Christianiacykel for atsamle en stjernebuket af navne i ...Valby! Store internationale stjerner,som skal spille sammen med fremragendedanske musikere. Og måleter, især for den første halvdel afprogrammet, at genskabe stemningenfra New Yorks berømteste jazzklubBlue Note, fortæller han:»Jeg har været så heldig at spillepå Blue Note nogle gange, og den vibe,der er dér, er så superfed, koncentreretog stemningsfyldt – denvil vi gerne prøve at genskabe ved athente en masse musikere fra NewYork til Valby. Valby er nemlig lidt ligesomBrooklyn i New York. Medgammel industri, en masse småhåndværkerfirmaer og sjove, skørelokaler og sjove, underlige menneskerfra alle samfundslag«.Så man skal altså forlade Københavnog tage helt ud til Valby?»Det er jo kun fem minutter fraRådhuspladsen – eller måske ti minutterpå cykel. Og det er en fantastiskbydel, en lille lukket landsbymidt i København. Her er altså etstort opland af mennesker, som altider tvunget til at søge ind overbroerne for at finde musik og kultur– det prøver vi at lave om på, ogsamtidig kan folk fra Københavnscentrum søge den anden vej«.Ved sammensætningen af musikernehar Benjamin Koppel i år lagtvægt på at parre navne, der repræsentererforskellige generationer.For eksempel den legendariske WeatherReport-bassist Miroslav Vitous– og det yngre supertalent påsamme instrument, Scott Colley. Ellerguitaristen Jim Hall på den eneside – og den kun 25-årige guitarkometJulian Lage på den anden.»De skal ikke nødvendigvis sammenpå scenen. Men målet er atpræsentere det bedste af det bedstepå tværs af generationer, genrer ognationalitet«.Rent praktisk kommer der to helaftenskoncerterpå Betty NansenTeatret, mens der i Prøvehallen er tokoncerter hver aften med sammehold, fortæller han.»Der bliver ingen pauser, for deter sådan, man gør i New York. Detgiver en koncentreret oplevelse, bådefor musikere og publikum«.Sidst på ugen skifter stilen lidtvæk fra new yorker-jazz til et mereblandet program, hvor blandt andreden danske gruppe Bazaar giversin sidste koncert på en jazzfestival.Efter 36 år har Anders Koppel,Peter Bastian og Flemming QuistMøller besluttet at sige stop for atkunne hellige sig andre projekter.Koncert for en flad tyverLørdag den 14. runder det hele afmed et brag af en klezmerkoncertmed gruppen Mames Babegenushog en masse jazzgæster. Og her skalen særlig bemærkning til: Går manpå nettet for at købe plads til de tokoncerter den aften, vil man få at vide,at alt er udsolgt. Men det skyldeskun, at butikskæden Tiger haropkøbt alle billetterne og sælgerdem for en flad tyver i Tiger-butikkeri København og Malmø.»Vi havde i forvejen et samarbejdemed Tiger-butikkerne om at udgive10 CD’er til 30 kr. stykket medmusik af højeste internationalekvalitet. Og der kommer nye produktioneri det nye år. Og så har dealtså besluttet at sælge billetter tilde her to koncerter for kun 20 kr.Det betyder, at vi kommer ud til ethelt andet og bredere publikum,end vi plejer. For en tyver kan allesgu være med, så vi håber, at rigtigtmange tør tage en chance for at høremusik, de aldrig har hørt før«.Og så er der også masser af aftenerhvor der står en eller flere gange Koppelpå plakaten. Hvor meget skal Iegentlig selv fylde i det her?»Vi bestemmer jo egentlig selv –vi arrangerer det selv og låner pengenei mit hus og min christianiacykel,så folk må spørge alt det, de vil.Det er os, der sætter programmetog inviterer vores venner«.dorrit.saietz@pol.dkSe hele programmet på valbysummerjazz.dk


...8 JAZZLIVE FREDAG 6. JULI 2012 POLITIKENEn sand jazzvirtuos hyldes på Palæ BarNår Ole ’Fessor’ Lindgreeni dag får PalæBars Jazzpris, er det enaf dansk jazz’ grand oldmen, der hyldes.VIBEKE SPERLINGDenne bedagede journalistsførste møde med levende jazzvar med mor til Louis Armstrong-koncerti Aalborg. Det næstevar med storebror Peter til koncert iAarhus med Ole Lindgreen, somhar været en elsket del af familiensjazzliv lige siden.Trombonisten, komponisten ogarrangøren, der i dag får overraktPalæ Bars Jazzpris, er meget bedrekendt som Fessor. Den nu 74-årigejazzvirtuos købte i sine unge dageen basun for 150 kroner efter at væreført ind i jazzens verden ved atlytte til radiostationen Voice ofAmerica. I søndagsskoleorkesteretvar hans første instrument tenorhorn,senere kom tubaen og trombonentil.Fra 1956 begyndte han at spillemed traditionelle jazzorkestre ogturnerede med danske orkestre iVesttyskland. Op gennem 1960’ernevar han medlem af først RicardosJazzmen og siden Basse SeidelinsNew Orleans Stompers, indtil han i1968 dannede sit eget orkester, Fessor’sBig City Band.Fessor’s spillede utallige koncerteri Danmark, men også ude i Europa.Ofte med prominente gæstesolistersom trompetisterne Wild BillDavison og Leroy Jones samt saxofonisterneBud Freeman og BennyWaters. Ofte hentede kapelmestereninspiration i New Orleans, hvorSTIL. Flotte så de ud, Fessor’s BigCity Band, med kapelmesteren somnummer to fra venstre.Foto: PR-fotohan spillede og indspillede med lokalemusikere.Han modtog den ærefulde BenWebster-pris i 1995 og Jazzpris Silkeborgi 2004. Og nu også Palæ BarsJazzpris. Med hæderen følger25.000 kroner og portrætforevigelsei glas og ramme. Prisen blev indstifteti 1990 af restauratør JannickChristensen, der i mange år bestyredebaren i Københavns hjerte.Fra Big City til hele verdenI 2003 opløste Fessor sit Big CityBand og skriver om det hedengangneorkester på sin hjemmeside:»Det blev til 35 dejlige år i selskabmed kreative kolleger. Mange uforglemmeligerejser til spændendesteder på kloden. Fra Grønland ogIsland i det kolde nord, til varmen iSaudi Arabien, Malaysia og De ForenedeEmirater«.Fessor er nu med i Verdensorkestret,der tæller blandt andre Elith’Nulle’ Nykjær på klarinet og mundharpeog Louise Albeck, vokal.vibeke.sperling@pol.dkPalæ Bars Jazzpris overrækkes kl. 14HELIKOPTERSYNDet handler om at få pulsen heeeelt nedPolitikens anmeldereløfter sig hver dag påskift op over det danskejazzmiljø og anmelderde store linjer.Der blæser en ny jazzbrise, ogden handler om inderlighed,enkelhed og ro. Færre toner.Simple melodier. Masser af plads tilpoesi og – nok en gang – ro. Er detjazz, spørger nogle, når de hørerdet? Forståeligt nok, for musikkenlyder ikke som noget, hverken Miles,Coltrane eller gamle Armstrongstod for.Guitaristen Jakob Bro har i de senesteår været det internationalefyrtårn blandt de yngre danskejazzmusikere, der dyrker den nyeinderlighed. Bro spiller i eftermiddagpå Roskildefestivalen. Der præsentererhan et friskpresset dobbeltvinylalbum lavet i parløb medden elektroniske musiker, komponistog producer Thomas Knak.Albummet svæver på tværs afgenrer. De to går langt ud overgrænserne for, hvad man ellers villekalde jazz. Men de kunne ikke lavemusikken uden den solide jazzbagageog de vigtige kontakter tilamerikansk jazz, Jakob Bro har.I morgen aften og søndag spillerJakob Bro på Hofteatret underCopenhagen Jazz Festival. Og detvar netop Bros album med denTegning: Jørn Villumsenhjemmestrikkede amerikansketitel ’Balladeering’ fra 2009, fulgtaf det vægtløse album ’Time’ frasidste år, der kanoniserede dennye, inderlige jazz og vakteopmærksomhed verden over.Her handler det om at få pulsenhelt ned. Det handler om enform for lavmælthed. En ny pladstil eftertanke og til melankoli.MUSIKKEN PÅ ’Time’ er de simplesttænkelige skitser og harmoniervakt til live af saxofonlegenden LeeKonitz, guitaristen Bill Frisell ogbassisten Thomas Morgan, somJakob Bro har med sig på Hofteatretdenne weekend.Af andre danske musikere, derhar dyrket den stilfærdige nye stil,kan fremhæves en pianist som AugustRosenbaum, som også er athøre på årets festival. Hans album’Beholder’ fra forrige år har JakobBro med på guitar. Her lægger musikkenskygger over sig selv i sin vemodsmættedeeftertænksomhed.Blæsere som saxofonisten NielsLyhne Løkkegaard og den aarhusiansketrompetist og flygelhornspillerJakob Buchanan er på deresseneste album med på bølgen, sommed sit rolige åndedrag er en af demest markante fornyelser i en genre,der tidligere har været dikteretaf hurtigspillere med New York-virtuositeti fingrene.Vi anmelder Jakob Bros og ThomasKnaks nye dobbeltalbum i Politikenmandag. Sammen med Broskoncert på Hofteatret. Forhåbentliggår musikerne også her indmed skrøbeligheden forrest. Detkan der nemlig komme store, nyeoplevelser ud af. Både for jazzelskereog for dem, der bare er åbne overeftertanke, inderlighed og poesi.thomas.michelsen@pol.dkPOLITIKEN OG COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL PRÆSENTERER: JAZZLIVE I PRESSENThe Soundof BrazilPROGRAM I DAG6. juli kl. 20.30 UDSOLGTMILTON NASCIMENTO (BRA)Multitalentet Milton Nascimentoer ofte blevet kaldt Brasiliensstørste musiker. Hans utroligestemme beskrives ofte som himmelsk.Som sangskriver lykkeshan med at sammensætte højestoverraskende miks af musikalsketråde, der tæller brasiliansk ogafrikansk folkemusik, europæiskkompositionsmusik, brasilianskbossa nova i en næsten Beatlesagtigpop-rock lyd.JAZZLIVE I PRESSENOplev også7. juli kl. 20.30MILTON NASCIMENTO (BRA)10. juli kl. 20.30LUIZ MELODIA (BRA)13. juli kl. 20.30ELIANE ELIAS QUARTET”LIGHT MY FIRE” (BRA)14. juli kl. 20.30ELIANE ELIAS PLAYSANTONIO CARLOS JOBIM (BRA)JAZZLIVEHVER DAGFØLG JAZZEN PÅ IBYEN.DK/JAZZFESTIVALKlik ind på ibyen.dk/jazzfestival og læs alt om festivalenog find dagens eksemplar af JazzLive.Læs også JazzLive på smartphone og iPad.Hent Copenhagen Jazz Festivals officielle app.Hent JazzLive gratis på alle spillestedereller i Politikens Forhal, Rådhuspladsen 37.Pressen, Politikens Hus, Rådhuspladsen 37, København V. Køb billetter på politikenbillet.dk/jazzForbehold for trykfejl og udsolgte koncerter.

More magazines by this user
Similar magazines