som scen - Destination Uppsala

destinationuppsala.se
  • No tags were found...

som scen - Destination Uppsala

GÖRA”Om nosen är svart eller skärkan väl inte spela någon roll?”Peter No Tailculture bearersBESÖK OSSdestinationuppsala.seBESÖK TURISTBYRÅN PÅ KUNGSGATAN 59SNETT EMOT RESECENTRUM. VARMT VÄLKOMMEN!Enligt sagokatten Pelle Svanslös har alla människor lika värde.Ett nog så aktuellt budskap för både barn och vuxna. På PelleSvanslös Hus vid Uppsala slott får alla bekanta sig med Pelleoch hans vänner.Pelle Svanslös är inte bara en saga, Pelles liv och öden är berättelser om utanförskap och omatt inte bli accepterad som man är. Genom Pelles upplevelser kan barn få diskutera viktigafrågor om mobbing, konflikter och hur man är en bra kompis.Svanslös kulturbärareRedan 1939 kom den första boken om katten Pelle, vars svans en råtta bitit av och som retadesav de andra katterna i Uppsala. Författare var radiomannen och uppsalabon Gösta Knutsson.– Gösta Knutsson tog ställning, säger Emma Karlsson, verksamhetschef på Pelle Svanslös Hus.Inte bara i böckerna, han kritiserade också öppet diktatur och rasism.Peter No Tail is not just a fairy tale, Peter´s life and destinies are storiesabout exclusion and not being accepted as you are. ThroughPeter’s experiences, children can discuss important issues of bullying,conflicts, and how to be a good friend.Already in 1939, the first book was about the cat Peter, whose tail was bitten off by a rat andteased by the other cats in Uppsala. The author was radio man and Uppsala resident GöstaKnutsson.- Gösta Knutsson took a stand, says Emma Karlsson, Director of Operations at Peter No Tail’sHouse. He criticized not only in the books but also in public about dictatorship and racism.The books about Peter No Tail have been translated into many European languages and thestory is very popular in Russia and Finland. Many children and adults have also discoveredUppsala by Peter No Tail’s tours during the summers.BO30% rabatt påalla Uppsalabrickor.Klipp ur och ta medkupongen.KUPONGEN ÄR GILTIG T.O.M. SÖNDAG 30 AUGUSTI 2013.Böckerna om Pelle Svanslös är översatta till många europeiska språk och Pelle är stor i tillexempel Ryssland och Finland. Många barn och vuxna har också upptäckt Uppsala genomPelle Svanslösvandringarna på somrarna.Eget hus för kattorna2004 invigdes Pelle Svanslös Hus i det nyrenoverade gamla landshövdingestallet mitt emotUppsala slott. Här har många hundra barn sedan dess lekt, busat, hört sagor och klätt ut sig.– I Pelle Svanslös Hus ska det alltid finnas personal som leker och är närvarande, säger EmmaKarlsson. Vi engagerar till exempel ungdomar från en gymnasieskolans skådespelar- ochmusikprogram. De får agera katter, leka, sjunga och vara förebilder för barnen.Emma och hennes medarbetare jobbar med Pelles värdegrunder som en modell för hur manska vara mot varandra.Own house for the catsIn 2004 Peter No Tail’s House was inaugurated into the recently renovated oldGovernor stables opposite the Uppsala Castle. Since then hundreds of children have played,heard stories and dressed up.-There is always staff in Peter No Tail’s House that are willing to play, says Emma Karlsson. Wehave students from high school that are in acting or music programs. They may act as cats,play, sing, and act as role models for the children.Emma and her team work with Peter’s basic values as a model of how to act toward each other.- Many children do not feel that they fit in. We want to convey that it is good that everyone isdifferent. Peter No Tail wants to offer an active house for play, theatre, music and conversationand welcomes both Uppsala residents and visitors from near and far.Uppsala. Mycket på gång. Sedan 1286.– Många barn känner inte att de passar in. Vi vill förmedla att det är bra att alla är olika. PelleSvanslös vill erbjuda ett aktivt hus för lek, teater, musik och samtal, och välkomnar både uppsalaboroch besökare från när och fjärran.FaktaPelle Svanslös Hus är öppet alla dagar kl 10-17 från 12 juni till 25 augusti.Stängt midsommarafton och midsommardagen. Varje dag är det sångstund, teater,skattjakt och sagostund på olika fasta tider. Du kan alltid leka, klä ut dig och fika.Pelle Svanslösguidningar varje dag 30/6-11/8 från Domkyrkan kl 13.00, avslutas vidPelle Svanslös Hus.InformartionPeter No Tail’s House is open every day 10-17 from June 12 to August 25.Closed: June and Midsummer Day. Every day there is song, theatre, treasure huntand Story time at different fixed times. You can always play, put on costumes or haverefreshments. There are daily Peter No Tail guided tours 30/6-11/8 which start at13.00 from the Cathedral at 13.00, which ends at Peter No Tail´s House.See www.pellesvansloshus.se for more info.Se www.pellesvansloshus.se för mer info.TEXT: MIA ULINBILD: PRIVAT

More magazines by this user
Similar magazines