Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

gl.org

Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

iPad-klasserstormer fremFor to år siden var den første iPad ikke kommet til Danmark, nu opretter gymnasier iPad-klasserpå stribe. En stor gruppe iPad-lærere mødtes for nylig for at udveksle erfaringer ogudfordringer. Lad være med at tro, at en iPad i sig selv gør en forskel, var et af budskaberne.TEKST: JOHAN RASMUSSEN FOTO: JACOB NIELSENGymnasieskolen #8 2012Lærere fra flere forskellige gymnasier udveksler erfaringer og inspiration om iPad i undervisningen.Vi opretter også en iPad-klasse!Gymnasier står næsten i kø forat komme frem med budskabetom, at de har oprettet eller viloprette klasser, hvor eleverne skal brugeden lille ade sag med touchscreen i undervisningen.iPaden er således blevet et eksempelpå, hvor hurtigt den digitale udvikling gåri samfundet og på gymnasierne. For to årsiden var iPads og andre tablets noget,it-nørder glædede sig til at bruge derespenge på. I dag løser gymnasieelever matematikopgaverog udforsker verdenshistorienpå minicomputeren.Gymnasieskolen har optalt, at mindst13 gymnasier har eller vil oprette iPadklasser.Flere af de lærere, som underviser iPadklasser,mødtes for nylig til et seminararrangeret af Københavns åbne Gymnasium.Mens der blev udvekslet erfaringerom ldeling, apps og nye undervisningsformer,blev det dog også gjort klart, atdet at udlevere en iPad til alle elever i en1.g-klasse ikke i sig selv skaber ny ogspændende undervisning. Eleverne kansagtens spille spil på den, og ere kanogså tænke sig til, at den kan bruges tilat tage noter, men lærerne skal gå foran,for at den lille skærm også skal blive enreel gevinst.”Lærerne skal vide mere om en iPad,end eleverne gør, ellers går det galt. Det erforkert at tro, at eleverne kan nde ud afat bruge den seriøst, og det kræver derfor,at lærerne kender grejet, før de går i gang,”siger rine Carlsen, som underviser eniPad-klasse i kemi på Ørestad Gymnasium.32

More magazines by this user
Similar magazines