Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

gl.org

Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

ANMELDELSERHISTORIETitel: Gobelinernes DanmarkshistorieForfatter: Jesper BekForlag: GyldendalPris: 199 kroner, 112 siderVurdering og anmeldelse: Helle AskgaardHISTORIETitel: Tyrkiet – historie, samfund, religionForfatter: Deniz Kitir, Ole Bjørn Petersen og Jens M. SteffensenForlag: SystimePris: / Skolepris 148 kronerVurdering og anmeldelse: Sune WeileGymnasieskolen #8 2012Om Bjørn Nørgaards udgave af tegneserien på BorgenGobelinerne på Christiansborg er en af de gaver, Margrethe IImodtog til sin 50-års-fødselsdag. De blev vævet i Frankrig efterforlæg af Bjørn Nørgaard og har siden 2000 kunnet ses i Riddersalen.Hvor må han have slidt for at sætte sig ind i den nationalehistorie og dens udenlandske påvirkninger. Hvortil kommerkomposition, valg og fravalg af personer og begivenheder. Bogengennemgår hovedfeltet i de ni store gobeliner og to mindre medregentparret og dets prinser.Hver gobelins opbygning skitseres, så det giver eleverne overblikover de mange detaljer, der springer ud af det farveorgie, der mødertilskueren. Derpå fortælles Danmarks historie, illustreret medsamtidige billedgengivelser, for eksempel kalkmaleriet, hvor AsserRig og fru Bodil bærer Fjenneslev Kirke frem, og nyere illustrationersom historiemaleriet fra 1882, hvor Valdemar Atterdag brandskatterVisby i 1361. Nogle kapitler rejser diskussioner, for eksempelfortællingen om landboreformerne. Er det kongens historieeller gårdmændenes? Venstres politikere i 1800-tallet manglernæsten i Bjørn Nørgaards væv. Et andet eksempel er Søren Mørchsog Fogh Rasmussens vurdering af besættelsestiden. Jesper Bekpåpeger ofte, hvordan fortiden bruges i nutidig forklædning, foreksempel en Niels Ebbesen-forening som brand for Randers i 2007.Bogens sprog kan være vanskeligt for læsesvage elever, og abstraktionsniveauetegner sig bedst for de ældste årgange. Men demange illustrationer kan ikke undgå at engagere.Det er nødvendigt, at læreren har bogen Dronningens gobelinerfortæller Danmarks Historie, Hofmarskallatet 2003, for at kunnebesvare de elevspørgsmål, der vil myldre frem. Sidstnævnte harnemlig svar på samtlige numre på den enkelte gobelinskabelon,hvad denne bog savner. Elevbesøg på Borgen bestilles hos JacobFrandsen på 3392 7085.Tyrkiet på skemaetDen nye undervisningsbog Tyrkiet – historie, samfund, religiongiver et godt indblik i en kultur, som en stadig større del af eleverneog kursisterne stifter bekendtskab med gennem for eksempelrejser. Derfor er interessen formentlig også stor for at fåuddybet kendskabet til en kultur, som på mange kan virke fremmedartet.Diskussionen om Tyrkiets optagelse i EU gør naturligvisikke landets historie mindre interessant. et emne, som i øvrigtbehandles selvstændigt i den samfundsfaglige del af udgivelsen.Bogen er med sin opdeling i tre fagområder naturligvis primærttiltænkt kultur- og samfundsfaggruppen på hf. Materialet kan dogogså sagtens anvendes i AT-sammenhæng eller i de enkelte fagalene.Historiedelen gennemgår kortfattet landets historie fra Osmannerrigeti 1200-tallet og frem til i dag. Der er et noget sparsomtkildemateriale, som det vil være nødvendigt at udbygge selv, hvisder for eksempel skal laves et kildesæt til eksamen. Ofte drejer detsig om én eller to kilder til et helt kapitel. Derudover er det megetmærkværdigt, at forfatterne har valgt et endnu sparsommere billed-og kortmateriale. Når det gælder en kultur, som elever ogkursister som sagt nok primært kender som feriemål, mener jeg,det er afgørende, at de kan støtte sig til det under læsningen.Samtidig giver det mulighed for variation i undervisningen atkunne henvise til og diskutere et billedmateriale.Den samfundsfaglige del i bogen er til gengæld udstyret med etstort tabelmateriale med fokus på det moderne Tyrkiet, mensreligionsdelen kortfattet bearbejder forholdet mellem tro og politik.Det giver ne muligheder for et fagligt samarbejde på tværsaf de tre fag.Udgivelsen egner sig på stx til for eksempel udgangspunkt foren studietur eller et AT-forløb, men manglen på et bredere kilde- ogbilledmateriale vil nok afholde nogle fra at give sig i kast meddenne udgivelse i større omfang.58

More magazines by this user
Similar magazines