Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

gl.org

Gymnasieskolen_2012_08 - Gymnasieskolernes Lærerforening

Sorteret Magasinpost ID NR. 42056Al henvendelse til Gymnasieskolernes Lærerforening, gymnasieskolen@gl.org, T: 33 29 09 00Naturvidenskabeligt grundforløbBiologi, fysik, kemi,naturgeografi og ATIndgang til etfagligt fællesskabaf Steffen nSaSamsømsøeGrunndbobog kr. 75,-Prispr. stkv/køøb af 1000 ekspl.kr. 60,-e-bogkr. 30,-Der er fokus på kendskab btilmodmodelbegreegrebet,og derfor har opsttilling gafforskelligelige moddel-ler fået en central placering.Kapitlerne er opbyggyggegetmed en kort oveversigtover de enkelte mettododeder. Der er maangeeksempler på de fororsrskelllligemetodeer, fordrdieksemplerne dækker bådeebbiologgi, fysik,kemi og naturgeografi. Eksemplernekananvendes som inspirationskildionskiskildde tilAT ogtilstudieretningsprojeketninngspktet.Udgivivelsen gennemmgår: ikke kan afprøve dem eksperimmenentelt påstande.NYHED( 16826 6 · BureaeauLISTauLIST.dk) GYYM8- 20 012 · Alle pr rise er er ekskl. momms · Forbehold for prisstigninger og trykfejlGYMNASIESKOLENBogen giver et overblik over fagenesmetoder, deres forskellighed og de”mange fælles træk.“#8 2011

More magazines by this user
Similar magazines