Nordisk Sejlads

nordisksejlads.org

Nordisk Sejlads

Nordisk Sejlads28. Juni - 7. Juli 2010Kragerø - Kungshamn - Hanstholm


Nordisk Sejlads 2010Sejladsen 2010Så mødes vi igen, nye som gamle deltagere, til fælles kappestrid på de have, som vi altidhar beundret og sejlet på. I 2010 mødes vi i Norge i Kragerø den 28. juni og ligger derdagen over til den 29. juni.Den 30. juni vil vi som sædvanlig afsejle om morgenen og starte kapsejladsen kl. 10.00mod Gluppö Naturhavn, hvor skibene vil ankomme i løbet af den 1. juli. På Gluppö vil dervære mulighed for at grille og slappe af sammen med de andre deltagere.Torsdag den 2. juli vil vi sejle fra Gluppö og sejle venskabssejlads mod Kungshamn, hvorvi ankommer til i løbet af fredag den 3. juli.Søndag den. 4. juli starter vi kl. 10.00 fra Kungshamn, hvorfra vi sejler paradesejladsigennem Sotenkanalen – kl. 14.00 går starten på sidste etape af kapsejladsen, som gårmod Hanstholm. Når starten er gået, er der fri sejlads til Hanstholm.Nordisk Sejlads Ledelsesgruppe ønsker alle deltagere god vind.Ledelsesgruppen i Nordisk Sejlads:Jennie SeimarkPeter SvanJosefin SeimarkBo RasmussenPernille MichaelsenTais Hedegaard HollandTim R. SchjoldagerKnut Birger NilsenNina SchjoldagerSindre AndresenYvonne Elisabeth Frankrig


Nordisk Sejlads 2010Kragerø 28. juni - 30. juniEtape 1 Kragerø - Gluppö1. juli - 2. juliGluppö 1. juli - 2. juliEtape 2 Gluppö Kungshamn2. juliKungshamn 2. juli - 4. juliEtape 3 Kungshamn - Hanstholm4. juli - 5. juliHanstholm 5. juli - 7. juli


Sejladsen 2010I 2010 mødes vi i Norge i Kragerø, de fleste ankommer den 28.juni, og er klar til den 29. juni, hvor der er Nordisk i Kragerø .Efter 1½ -2 døgn i Kragerø, er vi klar til årets første etape, somstarter den 30. juni kl. 10.00, vi sejler regatta hen over Skagerrak,fra det sydnorske ned til Måseskär og derfra op til Gluppö,hvor der er målgang for 1. Etape. Denne etape udskiller sig fradet normale, fordi vi sejler direkte til naturhavn. Ruten bliver påca. 110nm.På Gluppö afholder vi vores traditionelle grilfest og hygger osmed god mad og med gamle sørøverhistorier. Efter en hyggeligaften er vi nået frem til den 2. juli, hvor vi vil sejle vores gamlesejlfartøjer ned gennem den smukke svenske skärgaard, forat ende i Kungshamn. Den 3. juli ligger vi alle i Kungshamn ognyder byens program. Efter 1½ døgn igen er klar til 3 etape.Sotenkanalen har i 2010 75 års jubilæum, og det skal efter voresophold i Kungshamn fejres med en hilsen fra Nordisk Sejlads.Den 4. juli kl. 10.00 afsejler vi Kungshamn og laver parade sejladsgennem kanalen. Efter kanalen går paraden videre forbiHunebostrand og Ulebergshamn. Klokken 14.00 starter 3. ogsidste etape på Oso-fjorden.Ruten går direkte nord om Skagen og ned af den Jyske vestkysttil Hanstholm, hvor vi vil ligge den 6. juli og besøge ognyde Hanstholm. Den sidste etape er også ca. 110nm. Den7. juli er det hele slut for i år, og vi siger farvel og på gensyn i2011, hvor vi skal sejle mellem Varberg(S), Mariagerfjord(DK)og Grimstad(N)Sejladsgruppen ønsker god vind og god sommer til alle deltagere.


KragerøVelkommen til Kragerø”Mang en søvnløs nat drar mine tanker og drømme til Kragerø. Mine daglige turer over heiabak Kragerø. Deroppe blæste vinden fra havet, bak var granluften. Derute mellom skjærenebrøt sjøen…. Lige paa nippet til å sende dette brev fikk jeg en vældig torsk. Den var ypperlig.Dens hode laa på min tallerken som en yppersteprest. Hils det kjære Kragerø, perlen blantkystbyene”.Slik uttrykte Edvard Munch seg i et brev til vennen Christian Gierløff i Kragerø.Også andre kan bli lyriske når de omtaler kragerøskjærgården, den rotete og sjarmerendebyen vår med et yrende liv på havna og med heia bakenfor.Allerede i 1666 fikk Kragerø sine byprivilegier av kong Frederik III i København. Byen har enstolt sjøfartshistorie å kunne se tilbake på. Gode havneforhold og eksport av is og tømmerdannet grunnlag for en kraftig oppblomstring.I dag er Kragerø best kjent som et svært populært reisemål for sommerturister, og folketalletmangedobles i noen hektiske sommeruker. De 4.000 hyttene i skjærgården utbedres ogbenyttes også i stadig større deler av året.I Kragerø finner du mange hyggelige kafeer og restauranter, butikker, kunstgallerier m.m..Det syder av konserter og andre arrangementer, og ved Quality Hotell & Resort Kragerø liggeren av landets beste golfbaner! Et variert næringsliv og et spennende kulturliv bidrar til atKragerø er et godt sted å bo - hele året.Vår maritime tradisjon baserer seg på en omfattende sjøverts kontakt med omverdenengjennom flere hundre år. Sterke bånd er gjennom generasjoner knyttet til våre naboer i Danmarkog Sverige - på tvers av Skagerrak. Nordisk Seilas, som i Kragerø inngår som et leddi et nordisk prosjektsamarbeid (IKON), forsterker vennskapsbånd og samarbeid i Norden.Dette holder en lang tradisjon i hevd, noe vi tror i seg selv er svært verdifullt.Det er derfor en stor glede å ønske Nordisk Seilas velkommen til Kragerø som starthavn forregattaen slutten av juni 2010.Kåre Preben HeglandOrdfører


KragerøKragerø 28. - 30. juni 2010For andre gang, sist i 2004, har vi gleden av å være vertshavn for det praktfulle arrangementet”Nordisk Seilas”. Vi ønsker skip og mannskap velkommen til Kragerø allerede frahelgen før hvor det er flere hyggelige og spennende arrangementer. Plasser blir reserverttil ved henvendelse til: post@kragero-havnevesen.no,Mandag 28. juniKl. 17.00Kl. 19.00-21.00Kl. 21.00Tirsdag 29. juniKl. 08.00Kl. 10.00Kl. 13.00Kl. 14.00-16.00Kl. 16.00-17.00Kl. 18.00Kl. 21.00Kl. 21.15Skipene ankommer Kragerøs østre gjestehavn v/Jernbanekaia.Åpningssermoni ved Gjesthavna hvor ordfører ønsker velkommen.Lokale kulturelle innslag.Åpent skip.Flagghal etter signal fra Jupiter og salutt fra Gundersholmen Kystfort.Flaggheis etter signal fra Jupiter og salutt fra Gundersholmen Kystfort.Guidet spasertur til Steinmann utkikkspunkt og geoparklokalitet.Kragerø Stadion for aktiviteter – Sandvollball, ballbinge, fotball og trim.Åpning av utstilling av Skutemalerier i Biblioteket.Verksted for tauverksarbeid og instruksjon i vrikking,Åpent skip.Mottakelse om bord i M/F Gamle Kragerø.Flagghal.Konsert på Bybrua med Pål Angelskår, Marte Wulff ogDavid Urwitz.Onsdag 30. juniKl. 08.00 Flaggheis etter signal fra Jupiter.Kl. 09.50 Start for seilas. Mellom Gunnarsholmen og Furuholmen, alternativt frahavgapet ved Knubbehausen fyr.Det er åpen nettkafè på ”Lille Stoppen” fritidsklubb ved Kragerø torv mandag og tirsdagmellom kl. 11.00 -15.00.Svømmehall og Servicebygget på Gunnarsholmen åpent mellom kl. 07.30 – 10.00.


KragerøKragerø Kommune - en av 48 samarbeidspartnere i IKONDet 4-årige prosjektet har som mål å styrke besøksnæringen i Kattegat/Skagerrak-regionenog blant annet generere over 350.000 flere besøkende til regionens destinasjoner hvert år.Det er bevilget 4 078 312 EUR fra Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak, delprogramKattegat/Skagerrak.Hva er IKON?IKON står for Interregionalt KulturOpplevelsesNettverk og er et grenseoverskridende samarbeidi Kattegat/Skagerak-regionen. Prosjektet omfatter 48 museer, universiteter, kommunerog regioner beliggende i Nord-Jylland, Vest-Sverige og Sør-Norge. Vårt mål er å trekke flerebesøkende til våre arenaer gjennom kunnskapsbaserte opplevelser.Havet som forenerDelprosjektet ”Havet som forener” har særlig fokus på maritime aktiviteter, i hovedsak innenforfølgende innsatsområder:•••••Maritime mattradisjoner og gastronomiMaritim musikk - musikk i det maritimeSeiling, nordisk båt- og seilbåttradisjonBåtbyggertradisjonerMaritim biologiDet blir arbeidet med flere innfallsvinkler til området. Eksempelvis blir det arrangert fellesskalldyrfestivaler, musikkfestivaler og seilaser. I tillegg til de eventorienterte aktiviteter og nettverkbyggingarbeides det også med å få kunnskap ut fra museene, ved å oppsøke brukereog publikum. Havet som forener forsøker på denne måten å skape nye arenaer for historieformidling.I Kragerø vil det i 2010 være en rekke aktiviteter som knyttes opp mot IKON og ”Havet somForener”, blant annet:Mai:27.06-30.0624.0713.08-15.0803.09-05.09Kystlaget drar på inspirasjonstur til båtbygger Claus ved Limfjordsmuseet i LøgstørNordisk Seilas, starthavn Kragerø. Spennende program for mannskap og publikum.Kragerø Motorbåtregatta, i år med deltakelse fra samarbeidspartnere i Danmarkog Sverige. Arrangør er Kragerø Kystlag.Kragerø Havnefestival. Dette blir et ”overflødighetshorn” av maritime aktiviteterog opplevelser for barn og voksne!Viser og Vers - på Kryss og Tvers. Konserter med maritimt tilsnitt i byen og påSkåtøy. Sangpoetene på Skåtøy er en aktiv samarbeidspartner.Mer informasjon om IKON finner du på hjemmesiden http://www.odin-media.net/jonas/ikon/


KragerøKragerø KystlagKragerø Kystlag ble stiftet 7. mars 2007, og har etter tre års drift et medlemstall på rundt160.Vi har Forbundet Kystens vedtekter som vårt grunnlag for saker vi har engasjert oss i, og ifølge vedtektene skal vi blant annet arbeide for å ta vare på tradisjonelle fartøyer, bygninger,anlegg og kystmiljø, samt fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjelligeelementer innen norsk kystkultur.I Kragerø Kystlag har det gitt som resultat at vi har jobbet med følgende saker siden 2007:•••••••••Kystledhytte på Jomfruland og speiderhytta på Kirkeholmen som også skal bli kystledhytte.Ideen bak kystledhytter er at det skal være rimelige overnattingssteder med enkel standard.Restaurerer Kragerøs første skyssbåt ”Fram” som er en 27 fots trebåt bygd i 1937.Overtatt driveransvaret for en 30 fots Åfjord-båt sammen med speiderne i Sannidal.Er med og arrangerer koggregatta hver sommer i juli måned.Jobber langsiktig med å få til et kystkultursenter i et bynært område i Kragerø.Har arrangert kurs i fletting av fendere og tauverksarbeid sammen med Husflidslaget.Samarbeider med så mange instanser og foreninger som mulig som har tilsvarendefokus som vi har på å få fram kystkulturens egenartTilbyr kurs i båtførerprøven.Overtatt driveransvaret for ferja ”Gamle Kragerø” som er en stålferje bygd i 1960.Den var ett av de nasjonale kulturminnene som fikk fredningsstatus av Riksantikvaren ikulturminneåret 2009. Riksantikvaren har bidratt med betydelige økonomiske midler for årestaurere og tilbakeføre ferja til det utseendet den hadde da den forlot Kragerø i 1988 etterå ha vært i rutetrafikk for Kragerø Fjordbåtselskap siden 1960. Kragerø Kystlag skal brukeferja som sitt møtelokale, og være disponibel for å kjøre turer i Kragerø-skjærgården. Sommersesongen2010 blir den første hele sesongen der kystlaget skal drive ferja etter den fullstendigerestaureringen og oppussingen. Vi har allerede mange bestillinger inne for bruk avferja kommende sommer. Den vil bli brukt til ulike formål i forbindelse med Nordisk seilas derKragerø er starthavn for årets arrangement i slutten av juni, og den er festivalbåt for filosofifestivalensom går av stabelen i begynnelsen av juni.


Deltagende skibeVälkommen till KungshamnI det yttersta kustbandet i norra Bohuslänligger Sotenäs kommun.Kungshamn är centralorten och andravälkända orter i kommunen är Smögen,Hunnebostrand, Bovallstrand och Bohus-Malmön.Sotenäset har sedan början av 1900-taletvarit ett välkänt semesterparadis. I börjanvar Sotenäset mest känt för sol och badsommartid, men numera också för de finaturistanläggningar och aktiviteter som finnsåret runt. Du njuter av den rena friska luftenoch det rena vatten i ett exotiskt landskap avkarga, men mjuka inbjudande klipphällar.Sotenäset har en spännande historia ochhär finns många intressanta fornlämningarsom hällristningar, gånggrifter ochhällkistor.På Sotenäset har sjöfart alltid varit viktigtoch när Hållö Fyr byggdes 1842 gjordessjöfarten kring Sotens farvatten någotsäkrare. Idag finns det ingen bofast påHållö ö, men besökare kan njuta somgäster på öns unika vandrarhem.Sommartid är utbudet av butiker, caféer,krogar och restauranger stort och det finnsnågot för alla smaker. På bänkarna eller pånågon av uteserveringarna kan du sitta ochtitta på människor, båtlivet och njut avfärska skaldjur och nyfångad fisk. Färskareråvaror från havet går inte att få. Ingetsmakar bättre än skaldjur i sin rättaatmosfär, här nära havet.Ta ett dopp fem minuter från centrum, ellerhitta en enskild holme? Sotenäs omges avrent kristallklart vatten och här badar du iSveriges saltaste vatten. Det finns cirka 20kommunala badplatser. Härtill kommer ettantal badtrappor utplacerade vid våra finaklippbad längs hela kommunens kust. Detfinns många holmar och skär som erbjudersköna bad och fina naturupplevelser.Några exempel på populära besöksmål åretrunt:− Sote-leden, en vandringsled för bådeden vane och den ovane vandraren.−−−−−−Nordens Ark, de utrotningshotade djurenspark.Smögenbryggan är sommartid ett avSveriges största besöksmål.Stenhuggarmuseet, ligger i ettgammalt stenbrott där sten bröts från1930-talet till 1950-talet. Kunnigaguider berättar och visar hur det var förr.Hela Västerhavet, ett av Sverigesabsolut bästa dykvatten.Ramsvik som har en unik flora och faunasamt ornitologernas paradis.Flera rekreationsanläggningar som kanerbjuda massage, ansiktsbehandlingar ochsom pysslar om dig medan du kopplar avoch laddar kroppens batterier.På Sotenäs Turism får du mer information omolika evenemang, boende och sevärdheter.www.sotenasturism.se eller 0523-66 55 50.Sotenäs kommunHallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se


Deltagende skibeKungshamn program 2-4 juli 2010Alla aktiviteter sker i hamnen i Kungshamn om inget annat medges.Scenen finns i den södra delen av hamnen, Fiskeskär.Fredag 2 juliEftermiddagenFartygen anländer till Kungshamn13.00 – 18.00 Utställning - modellbåtar och målningar med maritim anknytningFörsamlingshemmet, Kungshamns kyrka18.00 VälkomstceremoniKommunalrådet Mats Abrahamsson och Nordisk Seglats ordförandePernille MichaelsenLördag 3 juliUppträdande och andra roliga aktiviteter10.00 – 12.00 Kvalificering, Landskamp Sverige - Norge - DanmarkVricktävling, norra delen av hamnen i Kungshamn13.00 – 18.00 Utställning - modellbåtar och målningar med maritim anknytningFörsamlingshemmet, Kungshamns kyrka13.00 - Uppträdande och andra roliga aktiviteter14.00 - 16.00 Öppet skepp - allmänheten hälsas välkomna ombord på fartygenUppvisning av Sjöräddningen m.fl.16.30 - Final i Landskampen Sverige - Norge - DanmarkVricktävling, norra delen av hamnen i Kungshamn19.00 - Parad från Bäckevikstorget till scenen på FiskeskärPrisutdelningKommunalrådet Mats Abrahamsson ochNordisk Seglats ordförande Pernille MichaelsenUppträdande, överraskningar på scenenSöndag 4 juli10.00 Start för paradsegling genom Sotekanalen13.00 - 18.00 Utställning - modellbåtar och målningar med maritim anknytningFörsamlingshemmet, Kungshamns kyrka14.00 Start för avsegling till Hanstholm, DanmarkStarten går på öppna havet, mellan Hunnebostrand och BovallstrandSotenäs kommunHallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se


Den ultimata veckan för dig som vill haaktiviteter från morgon till kväll. Vad sägsom Havets mat & kockdueller, Smögenkalas,dansband, allsångskvällar, hoppborgar,rutschkanor och inte minst Sotekanalensdag, en härlig familjefest.Se www.vecka27.se för mer info.Missa inte vecka 27 i Sotenäs!VECKA27.SE


Vi vill tacka våra samarbetspartner och sponsorerHavet som förenarEvent - Platsen berättar - Ottarsreise - Handel över haven - Livet ivattnet - Sejl ud i historien -Maritim gastronomi - Fra haw tilmaw - Maritime Toner -Bådebyggeren åbner værkstedetSotenäs kommunHallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se


Nordisk Sejlads 2010Sote-kanalen, 75 år.En kanal som går genom historisk markDjup: 4,5 meterBred: 15 till 20 meterLängd: 7 kmFri segelhöjd: 7 meter, högre kräver broöppning.Sedan urminnes tider har sjömänfruktat Soten, med alla de tusenöar, skär och undervattensgrundsom bryter sönder fartygen istormarna. Längst västerut påRamsvikslandet reser sig SoteBonde mot Sotefjorden som ettutmärkt landmärke. Förr troddeman att den ”Onde” bodde iberget. De gamle i bygden kanfortfarande ramsan, ”I SodeBonne, där bor den vonne, påSode häller står han å skäller, påSode skär står han å svär."I landskapet som gett plats till vår farledsränna har vi levt i tusentals år.Det visar arkeologiska fynd. Här finns många bronsåldersrösen. Enligtsagan skall Olav Tryggvarssons far Kung Tryggve ha mördats här, ikampen om den norska kungakronan år 969. Sedan begravdes han viddet mäktiga röset på Tryggö. Röset är ca 20 m i diameter och 3 meterhögt.Efter att ha diskuterat eninomskärskanal från slutet av1800-talet, beslöt riksdagen1932 att kanalen skulle byggas.Arbetslösheten var utbredd ochnu kunde man erbjuda dearbetslösa stenhuggarna en tidssysselsättning för 5 kronordagen.


Nordisk Sejlads 2010Med träplank och järnspånt vallades området in och tömdes på vatten.56 000 kubikmeter berg sprängdes och en miljon kubikmeter lera, gyttjaoch skalsand muddrades bort.När Sote-kanalen stod klar invigdes denav dåvarande kronprinsparet GustavAdolf och Louise den 15 juli 1935. Detvar en stor dag, tusentals medborgarevar på plats på kajen i Hunnebostrandmed flaggor och blommor i händerna.Skolorna hade stängt ocharbetsplatserna låg tysta.Kanalen fick inte den stora betydelsesom man räknat med. Tåg ochvägtrafiken tog hand om mer och mergods, men under andra världskrigetskyddade kanalen mot drivande minormm.Idag är det nästan bara nöjesseglare som trafikerar kanalen. Det passerarca 50.000 fritidsbåtar per år. Det är en otroligt vacker natur längs helakanalen.I juli varje år, runt den 10:de, firar man Sote-kanalen i Hunnebostrand medSotekanalens dag. Det är en familjefest med massor av aktiviteter.Med en paradsegling hyllarvi Sote-kanalen, 75 år ochBadholmarna iBovallstrand, 100 år påvägen ut till starten.Nordisk Seglats fortsätternu sin färd mot Hanstholmi Danmark.Fartygen avseglar frånKungshamn vid 10-tiden.


www.thisted.dk - www.climate.thisted.dkNationalpark ThyMUSEUMSCENTER HANSTHOLM- byder velkommen til Nordisk SejladsHanstholm - FæstningenNationalpark Thy – Danmarks største vildmarkNationalpark Thy strækker sig ca. 60 km fra fyret i Hanstholm i nord tilAgger Tange i syd. Mod vest afgrænses nationalparken af havet og modøst af landbrugslandet.Når man i dag besøger Hanstholm, kan det være svært atforestille sig, at Hanstholm under 2. Verdenskrig var denstærkeste tyske fæstning i Skandinavien.Området er formet af århundreders sandflugt, og det rummer storenationale og internationale naturværdier. Især klitheden er en sjældennaturtype, hvor fugle som hjejle, tinksmed og trane yngler.Hovedelementet i fæstningen var fire store kanoner med enkaliber på 38 cm, som kunne skyde granater på ½ tons udpå en afstand af 55 km. Sammen med tilsvarende kanonerpå den anden side af Skagerrak, i Kristiansand, skulle desørge for at holde Royal Navy ude af Skagerrak.Nationalpark Thy kendetegnes af stort format, hvor åbne vindomsustevidder og store rene søer veksler med plantagernes stilhed.Der knytter sig en særlig kulturhistorie til det barske landskab nærvestkysten, og netop samspillet mellem kulturhistorie og natur er enbærende del af ideen om en nationalpark i Thy.I alt dækkede forsvarsanlæggene 9 km2, og bag pigtrådshegnog minefelter lå www.nationalparkthy.dkca. 450 betonbunkere. Det førstebyggeri begyndte allerede i 1940 - få dage efter at Danmarkvar blevet besat - og byggeriet fortsatte omtrent frem tilkrigens sidste dage.Velkommen til Nordisk Sejlads, midt i Thys smukke natur!Fæstningsbyggeriet fik alvorlige konsekvenser for befolkningeni Hanstholm, som i 1943 blev tvangsevakueret.Evakueringen omfattede 900 mennesker, og først i 1946 fikI Thisted Kommune glæder vi os til at se de mange flotte skibe lægge til i Hanstholm Havn.Skibene de lov kommer at vende til at tilbage. ligge på kanten af noget af Danmarks smukkeste natur. Her har vi Danmarksførste nationalpark, som dækker hele 244 km2. I området er der masser af gode vandremuligheder,I dag er og de udsigterne fleste af er bunkerne mange steder dækket helt fantastiske. til, men hist Langs og Vesterhavskysten herhar vi de små,hyggelige fiskerlejer med deres mange farvestrålende joller. I Klitmøller, lidt længere nede afstikker der dog et hjørne af beton frem. I en lille del afkysten, vil du ofte kunne se ”surf-opvisning”. Her ligger nemlig et af Europas bedste surf-steder,hvorHanstholmvi i septemberer fæstningenafholder et Worlddog stadigCup-stævnemegeti ”Wavesynlig,Performance”.nemlig iOgså Limfjorden harmeget Museumscenter at byde på. Limfjorden Hanstholm: er for Her eksempel er der et indrettet rigtigt godt museum sejlervand, og der er mange hyggeligehavne i en af langs de kysten. store kanonbunkere, Uanset hvor du færdes, og i det vil det flere med hektar sikkerhed store give dig ny energi. Tilmed kandu museumsområde glæde dig over, at den kan energi, man se du bruger, alle bunkere mens du og besøger evt. tage os, er en ren: Vi er selvforsynende medvedvarende el og mere end 80 % af vores varmeforbrug dækkes af vedvarende energi.tur med det gamle ammunitionstog.Med venlig hilsenLene Kjelgaard JensenBorgmester i Thisted Kommunewww.museumscenterhanstholm.dkVi ser frem til at tage imod både skibene,deres besætninger og de mange gæster, derkommer for at kigge på!


MUSEUMSCENTER HANSTHOLMHanstholm Havn 5. - 7. juli 2010Mandag den 5. julikl. 19.00kl. 19.30-22.00Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen byder velkommen.Åbent telt hvor der kan købes mad og drikke.Hanstholm - FæstningenTirsdag den 6. juli (i løbet af dagen og aftenen er der musik på havnen)kl. 8.00Solopgang markeres fra følgeskibet Jupiter.kl. 10.00-12.00Når man i dagRundvisningbesøgerforHanstholm,skippere på Museumscenterkan detHanstholm.være svært atforestille sig, 1. at rundvisning Hanstholm kl. 10.00 under og 2. rundvisning 2. Verdenskrig kl. 11.00 (25 var pers. den pr.rundvisning, og det tager knap 25 min. at gå til/fra centeret).kl. 10.00-17.00 stærkeste tyske På havnen: fæstning Blandt andet i Skandinavien.pandekage-bagning, fjernstyrede biler,karaoke, stylter, tovtrækning og kl. 12-16 Trial-cykler.Uden for havnen: Åben klub på Hanstholm Skole m. Internet-café,Wii-spil m.m. Mulighed for at tage bus til Gocart-banen i Tved(åben kl. 10-16).kl. 10.00-21.00 kaliber på 38 Åbent cm, telt som hvor kunne der kan købes skyde mad granater og drikke. på ½ tons udkl. 13.00-15.00 Skipperlunch i Marineforeningens lokaler.(for skippere og ledelsesgruppe)kl. 16.00-17.30 på den anden Åbent side skib. af Skagerrak, i Kristiansand, skulle dekl. 19.00-20.00 Parade og præmieuddeling. Borgmesteren siger tak for besøget.kl. 20.00-21.00 sørge for at holde Åbent skib. Royal Navy ude af Skagerrak.Solnedgang markeres fra følgeskibet Jupiter.Sidst på aftenen sejler nogle skibe mod Antwerpen, hvorfra Tall Ships Race begynder.Hovedelementet i fæstningen var fire store kanoner med enpå en afstand af 55 km. Sammen med tilsvarende kanonerI alt dækkede forsvarsanlæggene 9 km2, og bag pigtrådshegnog minefelter lå ca. 450 betonbunkere. Det førstebyggeri begyndte allerede i 1940 - få dage efter at Danmarkvar blevet besat - og byggeriet fortsatte omtrent frem tilkrigens sidste dage.Onsdag den 7. juliResten af skibene forlader Hanstholm Havn i løbet af morgenen og formiddagen.Der tages forbehold for eventuelle justeringer.Hanstholm Havn- byder Nordisk Sejlads velkommen til Hanstholm Havn.Fæstningsbyggeriet fik alvorlige konsekvenser for befolkningeni Hanstholm, som i 1943 blev tvangsevakueret.Evakueringen omfattede 900 mennesker, og først i 1946 fikI Hanstholm de lov at findes vende der tilbage. meget for både turister, familien og erhvervslivet.Der er mulighed for lystfiskeri på “det gule rev”, her findes Danmarksstørste fiskeauktion og kanon-stillingerne fra krigens tid. Der er overdækketI dag handelscenter, er de fleste af hoteller, bunkerne wellness, dækket campingpladser, til, men hist vandland, og herfærgeforbindelse til Island og Færørerne og meget, meget mere..stikker der dog et hjørne af beton frem. I en lille del afHanstholm er fæstningen dog stadig meget synlig, nemlig iMuseumscenter Hanstholm: Her er der indrettet museumi en af de store kanonbunkere, og i det flere hektar storemuseumsområde kan man se alle bunkere og evt. tage enHanstholm er porten til Danmarks første nationalpark “NationalparkThy”, der strækker sig fra Hanstholm i nord til Agger i syd.VELKOMMEN TIL HANSTHOLM- Skibene tur med finder det du gamle på molen, ammunitionstog.hvor der er sat kryds.(nederst til højre)www.museumscenterhanstholm.dkHANSTHOLM HAVN - PORT OF HANSTHOLMwww.portofhanstholm.dk - www.hanstholmhavneforum.dk


MUSEUMSCENTER HANSTHOLMHanstholm - FæstningenNår man i dag besøger Hanstholm, kan det være svært atforestille sig, at Hanstholm under 2. Verdenskrig var denstærkeste tyske fæstning i Skandinavien.Hovedelementet i fæstningen var fire store kanoner med enkaliber på 38 cm, som kunne skyde granater på ½ tons udpå en afstand af 55 km. Sammen med tilsvarende kanonerpå den anden side af Skagerrak, i Kristiansand, skulle desørge for at holde Royal Navy ude af Skagerrak.I alt dækkede forsvarsanlæggene 9 km2, og bag pigtrådshegnog minefelter lå ca. 450 betonbunkere. Det førstebyggeri begyndte allerede i 1940 - få dage efter at Danmarkvar blevet besat - og byggeriet fortsatte omtrent frem tilkrigens sidste dage.Fæstningsbyggeriet fik alvorlige konsekvenser for befolkningeni Hanstholm, som i 1943 blev tvangsevakueret.Evakueringen omfattede 900 mennesker, og først i 1946 fikde lov at vende tilbage.I dag er de fleste af bunkerne dækket til, men hist og herstikker der dog et hjørne af beton frem. I en lille del afHanstholm er fæstningen dog stadig meget synlig, nemlig iMuseumscenter Hanstholm: Her er der indrettet museumi en af de store kanonbunkere, og i det flere hektar storemuseumsområde kan man se alle bunkere og evt. tage entur med det gamle ammunitionstog.www.museumscenterhanstholm.dk


Deltagende skibeAnna Minde, Fredrikstad (N)Rigtype: GaleasLængde: 23mBredde: 5mSejlareal: 200m 2Dybgang: 3mBesætning: 10Bygget år: 1942Byggested: RognanAstrid Finne, Öckerö (S)Rigtype: Gaffelriggad ketchLængde: 25mBredde: 5,5mSejlareal: 320m 2Dybgang: 3,2mBesætning: 17Bygget år: 1937Byggested: VollenBolette, Aalborg (Dk)Rigtype: JagtLængde: 22mBredde: 4,3mSejlareal: 160m 2Dybgang: 2mBesætning: 8Bygget år: 1939Byggested: Skagen


Deltagende skibeFlekkerøy, Fredrikstad (N)Rigtype: GaffelLængde: 12,4mBredde: 4,6mSejlareal: 120m 2Dybgang: 2mBesætning: 6Bygget år: 1936Frithjof II, Larvik (N)Længde: 12,75mBredde: 4,60 mSejlareal: 129,0m2Dybgang: 2,10mBesætning: 8Bygget år: 1896Byggested: PorsgrunnGodnok, Uddevalla (S)Rigtype: KetchLængde: 18,4mBredde: 4,3mSejlareal: 200m 2Dybgang: 2,5mBesætning: 5Bygget år: 1913Byggested: Bergen


Deltagende skibeGratia, Göteborg (S)Rigtype: KetchLængde: 29,6mBredde: 5,2mSejlareal: 350m 2Dybgang: 3,3mBesætning: 26Bygget år: 1900Gratitude, Göteborg (S)Rigtype: KetchLængde: 23,7mBredde: 6,0mSejlareal: 360m 2Dybgang: 2,9mBesætning: 27Bygget år: 1903Byggested: Lonestoft, EnglandJohs Hejlesen, Hirtshals (Dk)Opgave: MedsejlerLængde: 14,6mBredde: 4,3mSejlareal: 50m2Dybgang: 2,2mBesætning: 8Bygget år: 1962Byggested: Hirtshals


Deltagende skibeHoppet, Brantevik (S)Rigtype: JagtLængde: 16mBredde: 4,2mSejlareal: 150m 2Dybgang: 2,2mBesætning: 14Bygget år: 1995Byggested: BrantevikIngo, Göteborg (S)Rigtype: 3 mastet skonnertLængde: 38mBredde: 7,10mSejlareal: 440m 2Dybgang: 2,8mBesætning: 24Bygget år: 1922Byggested: SjötorpJens Krogh, Aalborg (Dk)Rigtype: KetchLængde: 25mBredde: 5mSejlareal: 231m 2Dybgang: 2,3mBesætning: 19Bygget år: 1899Byggested: Frederikshavn


Deltagende skibeKamalie af Lister, Farsund (N)Rigtype: GaffelLængde: 11,3mBredde: 3,9mSejlareal: 99,5m 2Dybgang: 2mBesætning: 4Bygget år: 1987Byggested: RandesundLaura, Asperö (S)Rigtype: GaffelkutterLængde: 12,3mBredde: 4,6mSejlareal: 115m 2Dybgang: 2mBesætning: 6Bygget år: 1939Byggested: RisørMandalay, Göteborg (S)Rigtype: KetchLængde: 12,68mBredde: 4,15mSejlareal: 124m 2Dybgang: 2,2mBesætning: 12Bygget år: 1986Byggested: Karlstad/Göteborg


Deltagende skibeMartine, Fredrikstad (N)Rigtype: GaffelLængde: 10,5mBredde: 3,3mSejlareal: 80,3m 2Dybgang: 1,6mBesætning: 5Bygget år: 1993Byggested: NorheimsundMHV 807 Jupiter, Hanstholm (Dk)Opgave: FølgefartøjLængde: 23,7mBredde: 5,6mDybgang: 2,2mBesætning: 12Bygget år: 1994Mohawk II, Oslo (N)Rigtype: BermudaLængde: 27,9mBredde: 4,5mSejlareal: 270m 2Dybgang: 3mBesætning: 21Bygget år: 1904Byggested: Shoreham, England


Deltagende skibeRaak (N)Rigtype: Slop kutterLængde: 14,4mBredde: 3,9mSejlareal: 176m 2Dybgang: 1,35mBesætning: 5Bygget år: 1914Byggested: FevikRandø, København (Dk)Rigtype: KetchLængde: 12,5mBredde: 4,0mSejlareal: 122m 2Dybgang: 2,0mBesætning: 4Bygget år: 1979Byggested: Randesund BåtbyggeriRisør II, Risør (N)Rigtype: Gaffel galeasLængde: 14,3mBredde: 5,0mSejlareal: 130m 2Dybgang: 2,5mBesætning: 10Bygget år: 1914Byggested: Risør


Deltagende skibeSkibladner II, København (Dk)Rigtype: GaleaseLængde: 29mBredde: 5,5mSejlareal: 240m 2Dybgang: 2,25mBesætning: 19Bygget år: 1897Byggested: N. F. Hansen, OdenseSkuld, Grimstad (N)Rigtype: GaffelLængde: 14mBredde: 3,9mSejlareal: 86m 2Dybgang: 1,7mBesætning: 5Bygget år: 1986Byggested: ÆreskøbingWestvind, Göteborg (S)Rigtype: GaleasLængde: 14,6mBredde: 5,6mSejlareal: 120m 2Dybgang: 2,4mBesætning: 10Bygget år: 1913Byggested: Kungsviken


www.NordiskSejlads.org - www.NordiskSeilas.org - www.NordiskSeglats.org

More magazines by this user
Similar magazines