Style and Experience Project 05 (.pdf)

zope.ots.dk

Style and Experience Project 05 (.pdf)

Style And ExperiencePop-artGruppe. 4IndledningBrandts Klædefabrik søger et nyt digitalt udseende til deres forskellige afdelinger. Vi harfået til opgave, at styrke det digitale udseende og give et forslag til hvordan besøgende,kan få tilført værdi inden og efter et besøg på Kunsthallen Brandts. De ønsker et interaktivtwebunivers, hvor der bliver fokuseret både på stil og oplevelse.Vi har op til projektet arbejdet med fire forskellige stilarter, Typografisk Modernisme,Typografisk Ekspressionisme, Pop art og Dekonstruktivisme. Til opgaven blev vi pålagt atgøre brug af Pop-artens virkemidler til udførelsen af selve hjemmesiden. Vi har igennemde sidste to uger udarbejdet denne rapport, som vil tegne et godt billede af hvad Pop-art erog hvordan vi har valgt at bruge det i vores sammenhæng. Der er i vores rapportbeskrivelser af vores inspirationsrige besøg på Kunsthallen Brandts. Vi har desudenfundet og beskrevet en hjemmeside, som gør brug af Pop-art, hvilket også har givet godinspiration. Undervejs giver vi også et eksempel på hvordan Pop-art kan indgå i andresammenhænge og en specifik beskrivelse af vores valgte hjemmesidedesign. Til sidst vilvi ved hjælp af en WPS (Web Project Specification) give en kort og systematiseretfremstilling af de vigtigste elementer for udførelsen af den givne opgave.Herunder vil der være et storyboard over hjemmesiden og en beskrivelse af voresarbejdsproces.Side 2 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Research and analyse the given style1.1Pop-art opstod i midten af 50´erne. Ideen bag Pop-art var at gøre ikke finkulturelleområder såsom film, musik, tegneserier, reklamer og politik til kunst. Populærkulturenskulle gøres finkulturel. En af de mest berømte Pop-art kunstnere var Andy Warhol.Han brugte ikoner fra populærkulturen som f.eks. Marilyn Monroe og Elvis. Fotografier afdisse ikoner blev renset og modificeret så de fremstod i en ren og nærmestovermenneskelig form. Der blev brugt collageteknikker og livlige farvepaletter for at få detder i forvejen var poppet, til at fremstå endnu mere poppet 1 . Det var dog vigtigt atbillederne skulle fremstå som en kopi af det originale, ligesom sange af Elvis eller film medMarilyn Monroe også er blevet kopieret i tusindvis.Dagligdags ting blev også til kunst, da dette var et billede på det moderne samfund, hvormasseproducerede produkter var noget man mødte hver eneste dag. Produkter som CocaCola blev identitetsskabende og blev en del af populærkulturen. Det var ikke længere bareen drik, men en ting der fortalte hvem du var.Billeder af f.eks. dåsemad blev også bearbejdet af Pop-art kunstnerne så de fremstod iklare farver, nærmest kunstige 2 . Det var igen vigtigt at billedet skulle ligne en kopi af detoriginale. Grunden til at hverdagstingene blev brugt som kunst var også for at fremhævedisse tings æstetik. En konservesdåse er flot og æstetisk, men fordi det er en beholder forf.eks. mad, bliver den ikke betragtet som noget specielt. Den bliver især betragtet som enkedelig genstand, der skal smides ud efter brug. Pop-art kunstnerne ville fremhæve denneskønhed i simple hverdagsting.Farverne der blev brugt til at genskabe disse masseproducerede produkter og pop ikonervar kraftige og neon lignende. Disse farver blev brugt til, at understrege at det var kopier aforiginalen. Udgangspunktet var typisk et sort/hvid billede, hvor farvegrupperne lag på lagblev farvelagt med disse kunstige neonfarver.Der blev ikke brugt meget skrift i forbindelse med Pop-art, da det var fotografier der blevarbejdet med. Tingene skulle fremstå rent og skrift ville være med til at fjerne dettebudskab 3 .1 http://www.huntfor.com/absoluteig/gallery.asp?action=search&text=Pop+Art&whichpage=12 http://www.huntfor.com/absoluteig/gallery.asp?action=search&text=Pop+Art&whichpage=23 Udleveret undervisnings materiale: Karakteristiska ved Pop artSide 3 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 41.2Igennem kunstens levealder, er der dukket mange forskellige kunstarter op. I løbet afhalvtredserne, dukkede den første computerskabte kunstart op. Den hedder typografiskmodernisme. I de efterfølgende årtier dukkede typografisk ekspressionisme, pop-art ogdekonstruktivisme op.Hver udspiller de deres helt egen rolle i kunstkulturen med deres unikke karakteristikas.‣ Typografisk modernisme‣ Typografisk ekspressionisme‣ Pop-art‣ DekonstruktivismeVi vil hermed lave en sammenlignende analyse af de 4 stilarter.Pop-art vs. Typografisk modernismeHvis man ser på typografisk modernisme i forhold til pop-art, er det tydeligt at kunstartener meget enkel, stilren og gør stor brug af figurerne: cirklen, trekanten og firkanten. HvorPop-art 4 er baseret på billeder af kendte personer eller populære genstande. Tilopsætningen bruges der enkelte farver på billederne og det er typisk store flader som gårudover billedrammen.Farverne er ofte sort, rød, hvid, grå og grøn, optrædende som den originale farve og ikke inuancer.Der udvises ofte en hierarkisk tekst opsætning ved brug af farver. Fontene er enkle ogletlæselige. Pop-art bruger mange farvernuancer og ligner nogle gange negativerne af detoriginale foto. Der anvendes sjældent fonte på pop-art billeder, men når de endelig erbrugt er det helvetica skriften 5 .4 Udleveret undervisnings materiale: Pop-art5 Udleveret undervisnings materiale: Typografisk modernismeSide 4 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Pop-art vs. Typografisk ekspressionismeHvis man sammenligner typografisk ekspressionisme og pop-art er der en indlysendeforskel på billede opsætningen. Typografisk Ekspressionisme udtrykker ofte tekst ogbillede i en værdi og gør brug af tunge seriffer. Layoutet kan virke rodet og er megetkompakt idet teksten står helt op og ned af hinanden. Dog er der en mindre fællesnævnerved brug af farver, idet at pop-art ikke har en specifik farvegrænse men hyppigst benytterneonfarver 6 .Pop-art vs. DekonstruktivismeFællesnævneren for Pop-art og Dekonstruktivisme er at begge kunstarter, dog i mindregrad Pop-art, men især Dekonstruktivisme arbejder ud fra det æstetiske ved fejl.“All is beautyful – Ugly is beautyful” 7De har begge to ofte en upræcis og udetaljeret billede og farve opsætning.Dekonstruktivisme er typisk organiseret rod hvor tekst og illustrationer glider sammen til enstor masse.Kendetegnene ved dekonstruktivisme er især læsbarhed frem for læselighed, samt enfarveblanding hvor sort altid er indblandet 8 .6 Udleveret undervisnings materiale: Typografisk ekspressionisme7 Andy Warhol (1928-1987)8 Udleveret undervisnings materiale: DekonstruktivismeSide 5 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Inspirational research and comparative analysis2.1Under vores inspirationsrige besøg på Brandts,blev vi hurtigt klar over hvilken af udstillingernesom lå mest op af vores stilart. Det var JessicaStockholders udstilling med installationskunst.Det var tydeligt at hun brugte de gennemgåendefarver som Pop-art også gør brug af.Desuden fandt vi især hendes systematiskeudstillinger med de mange radiatorer og foliebakkerrelevant i vores sammenligning med Pop-art stilen,idet hun gør meget brug af gentagelses-princippet.Disse anvendte genstande er typiske dagligdags tinghvilket også er gældende i Pop-art genren.Vi fik indblik i installationskunstens univers.Flere af os fik øjnene op for, at Pop-art også kunneudtrykkes via installationskunst, hvilket JessicaStockholder gør i mange af hendes motiver. Vi havde i dethele taget en positiv og indholdsrig formiddag.Da vi besøgte Hans Peter Kuhns udstilling oghans værk med de mange forskellige neonfarvede TV skærme, på siden af Brandtsfacade, fornemmede vi en vis relation mellemHans Peter Kuhns kunst og visse elementer iPop-art kunst.F.eks. hans brug af neon farver og gentagelseri form af fjernsynene, som vist på billedet tilhøjre.Side 6 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 42.2Vi har valgt at bruge www.warhol.org da denne hjemmeside nøjagtigt viser hvordan Popartkan bruges i hjemmesidesammenhæng. Der er en tydelig rød tråd i gennemhjemmesiden, hvad det angår Pop-art.Det fremgår tydeligt af hjemmesiden, at der er blevet anvendt Pop-art som etgennemgående tema. Dette er ret oplagt, da siden omhandler Pop-art kunstens faderAndy Warhol. Designet i alle hovedmenuerne er næsten ens, men skifter dog farve. Detterelaterer tydeligt til den type billeder han er mest kendt for. F.eks. Marilyn Monroebillederne, hvor det er det samme billede, der går igen og igen, hvor det kun er farverneder ændrer sig.På dette billede ses en tydelig grafik-gørelse af et fotografi. Et andet kendetegn ved Poparter at man renser billedet for detaljer og derefter gør brug af neonfarver, hvilket ogsåses i dette fotografi. Der bliver heller ikke gjort brug af nogen fonter i det pågældendebillede, hvilket også er typisk for Pop-art genren. Billedet er et selvportræt af Andy Warhol.I Pop-art anvendes der ofte populære ikoner lige fra hverdags genstande til kendiser 9 .9 http://www.warhol.org/whats_on/index.htmlSide 7 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Billedet til højre er et screenshot af en afhovedmenuerne. Her fremgår det som vitidligere har nævnt, at Pop-art stilen gørsig gældende hele hjemmesidenigennem 10 .Hjemmesiden gør meget for, at fremmePop-arten. De afholder Workshops for,at folk kan få et større indblik i AndyWarhols verden og tankegang 11 .For dem der virkelig interesserer sig for Pop-art, Andy Warhols arbejdsprocesser ogønsker at videregive denne viden, er der mulighed for at deltage i adgangsgivende kurserpå Andy Warhol museet i USA 12 .10 http://www.warhol.org/museum_info/index.html11 http://www.warhol.org/education/tours_workshops.html12 http://www.warhol.org/education/teacher_programs.htmlSide 8 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 42.3U2 CoverVi har valgt coveret til U2´s album ”Pop”. Coveret er etbillede af U2’s fire medlemmer i forskellige neonlignende farver. Stilen ligger tæt op af Andy Warhol’sberømte Marilyn Monroe collage hvor de forskellige ibandet har fået hver deres firkantede ramme og hverderes farvepalette. Det fremgår tydeligt at det erfotografier vi har med at gøre. Det er kun en enkeltfarve der er blevet brugt til hvert af U2´s firemedlemmer, Modsat Warhol hvor billederne af Monroe er dækket af mange lag iforskellige farver. Udtrykket i U2 coveret er også mere moderne. Bandet fremstår næstensom nogle kunstige metalmænd. Kun ansigtsudtryk og deres øjne røber tegn påmenneskeligt liv. U2 er et berømt band med mange gode hitlisteplaceringer påsamvittigheden. Af pressen er de blevet gjort til en form for overmennesker, der er løftetover den almindelige folkemængde. De er et produkt af tidens idoldyrkelse. Det sammegælder mange andre store rockbands. Ideen bag billedet kunne være en hilsen til dennematerialistiske dyrkelse af popidoler, da U2 fremviser sig selv i en nærmestovermenneskelig og kunstig form. Albumtitlen Pop kunne igen være en hilsen tilpopulærkulturen. U2 fremstiller sig selv som rendyrket populærkultur, nemlig som ikonermed mærkaten Pop sat på. U2 er en af vor tids store rock ikoner og inspireret af AndyWarhol og Pop-art har de skabt en moderne udgave af Pop-art’en. Ideen med at fremvisepopulærkulturens ikoner i en kopieret og masseproduceret form er intakt og passer rigtiggodt på U2, hvis musik stadig bliver solgt i millioner af eksemplarer verden over.Side 9 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 42.4Når man laver en hjemmeside som vi har lavet til Brandts, skal man være megetopmærksom på, hvilken målgruppe deres hjemmeside skal henvende sig til. Nedenfor harvi beskrevet hvilke målgrupper som tilhører Brandts klædefabrik.KunstinteresseredeDen vigtigste målgruppe, må siges at være de kunstinteresserede. Dem som kommer forat følge med i kunstverdenen, se noget generel kunst, eller for at komme med kritik til enkunstners værker, i nogle tilfælde et professionelt synspunkt.12år og opefterGrunden til at vi har valgt netop denne brede aldersgruppe, skyldes at det er i 12årsalderen, at man begynder at lave research i skolen til eventuelle projekter. Deriblandt kanman få brug for at besøge et museum med forskellige kunstarter, eller en bestemtkunstner, afhængigt at hvilket projekt man nu kan have.TuristerTurister er en målgruppe som går lidt ind under de andre, men man kan sige at de harderes egen. Grunden til at de har det er, at de meget vel ville kunne finde på at besøgebrandts, måske ikke så meget pga. kunsten, men derimod fordi de vil se nogetseværdighedspræget som er relateret til H.C. Andersen. Men det kan selvfølgelig ogsåvære fordi de er meget kunstinteresserede.Almene internetbrugereDa internettet i dag bliver brugt af mange mennesker, i alle aldre og med meget forskelligtteknisk niveau, derfor skal siden opbygges sådan at alle skal kunne finde rundt på den,uden at det er alt for indviklet og ikke med nogle vilde flash animationer, som kan forvirremere end at gøre gavn.Side 10 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Specifikke udstillingerAlt efter hvad Brandts har udstillet, er målgruppen for de specifikke udstillinger megetspredt. Det er her målgruppen børn under 12 år kommer ind i billedet. De udstillinger somhenvender sig til børn eller familier er en meget stor målgruppe.KollageOvenover ses kollagen som vi kom frem til i forbindelse med målgruppen.Side 11 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 42.5Under udarbejdelsen af forsidens design blev vi hurtigt enige om den skulle være simpel afudseende og simpel at finde rundt på. Alligevel kunne vi ikke stå for muligheden af enforside som hurtigt skal vække opmærksomhed hos besøgeren.Vi ønsker at de forskellige Pop-art illustrationer skal være prangende og iøjefaldende påalle sider.Vi har valgt at Brandts skal have en simpel forside bestående af fire billeder som illustrererBrandts hovedindgang i Pop-art stilen. Når man fører musen henover et af de to øverstebilleder, dukker der til venstre et billede op af Dannebrog og til højre et billede op af UnionJack. Ved at trykke på et af flagene vælger man så det sprog som flaget viser.Når man så har valgt sprog og begiver sig ind på selve hovedsiden, vil der øverst på sidenvære et iøjefaldende top banner hvori der står Brandts.Vi har derfor på hovedsiden valgt grå nuancer som baggrund på menuerne om teksten, dadenne farve er anonym og ikke for fremtrædende.For at give siden lidt ekstra energi og for at vise sammenhæng mellem: hovedsiden,Jessica Stockholders side og Hans Peter Kuhns side, har vi valgt en gennemgåendebaggrund som forholder sig til hinanden. Vi lavede tre mulige skitser på tavlen og efter lidtdiskussion omkring selve layoutet begav vi os i krig med opgaven. Vi valgte følgendelayout.Side 12 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Logoet har vi valgt at afspejle i fire forskellige farver og gentagende logoer, ligesom det erkendetegnet ved Pop-art. Bag ved logoet har vi fadet to billeder sammen fra JessicaStockholders installationskunst udstilling. Vi fandt dette billede meget aktuelt og vi synesdet giver et godt løft til designet af top banneret.Vi har valgt en navigationsmenu til venstre på siden. Ved tryk på de forskellige knapperdukker den pågældende information op i den lysegrå boks i midten med andre ord i eniframe.Grunden til at vi har valgt en iframe er at den nedsætter indlæsningstiden på undersiderne,da hele siden ikke skal genindlæses når man trykker på menuknapperne.Til højre har vi valgt fire forskellige farvede billeder af Brandts, som vi selvfølgelig har valgtat holde i Pop-art stilens farvespektre.Ved tryk på et af de fire billeder til højre, kan man ændre baggrundens udseende og farveefter behag (se pilen i illustrationen, øverst).Side 13 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Under menuen ”Nuværende udstillinger” har man mulighed for at bevæge sig ind på enside som omhandler Jessica Stockholders eller på en side som omhandler Hans PeterKuhns udstilling. Vi har valgt at den side man vælger skal dukke op i et såkaldt popupvindue. Grunden til at vi har valgt det, er at den besøgenes fokus ikke kommer væk fraKunsthallen Brandts hjemmeside. Ved at det er i en popup, ville man stadig kunne sehovedsiden bagved popup vinduet, så man nemt kan vende tilbage til den..På Jessica Stockholders side har man mulighed for at navigere sig videre viamenuknapperne ”Forside, Om Stockholder, Udstillingen På Brandts og Galleri”.Hvis man trykker på Brandts logoet, lukker popupvinduet ned og man er tilbageKunsthallen Brandts hjemmeside. Det samme gælder på Hans Peter Kuhn’s popupvindue.Side 14 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4De to undersiderHans Peter KuhnBaggrunden er et billede af Hans Peter Kuhns udstilling med de forskellige Tv-skærme,som lokaliseret på Brandts ydervæg. Man kan se udstillingen fra ”Amfiscenen”.Vi har valgt at holde temaet lidt mere dunkelt, da Hans Peter Kuhns udstilling er meremørk og mystisk end Jessica Stockholders udstilling.I topbanneret har vi valgt at benytte et billede af Hans Peter Kuhns udstilling for, at giveden rette stemning på hjemmesiden.Billedet er fra hans udstilling, som nævnt i det ovenstående er udstillingen mørk og dunkel.Side 15 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Jessica StockholderTil baggrunden har vi valgt et billede af drivhusene fra Jessica Stockholders udstilling. Deter tre drivhuse, som er stablet ovenpå hinanden. Dem finder man til sidst i JessicaStockholders udstilling. På denne side har vi valgt at holde farverne mere lyse og livligefor, at give en overensstemmelse med Jessica Stockholders udstilling.I topbanneret har vi valgt, at bruge et billede fra Jessica Stockholders udstilling. Det er fraden hvide mur med den lyse skrift. I Banneret står der ”White”.Billedet på hjemmesiden viser tydeligt, at der er mere liv og lys over Jessica Stockholdersudstilling end Hans Peter Kuhns.Side 16 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4WPS and group process3.1VersionVersion Dato Forfatter Beskrivelse1.0 24.11.05 C. Ortved Første udkast1.1 28.11.05 C. Ortved Redigering1.2 30.11.05 C.Ortved Sidste udkast1.3 01.12.05 C.Ortved Færdiggørelse af hjemmesideDistributions ListeNavn Firma Stilling DistributionskriterierM. Grp. 4 Projektle BeslutningstagerMadsenderR. Grp. 4 Medarbej Til orienteringSteenderC. Grp. 4 Medarbej Til orienteringOrtvedderK. Grp. 4 Medarbej Til orienteringØsterbyderN. Emil Grp. 4 Medarbej Til orienteringderK. Ohrt Brandts Direktør Til orienteringH.ThylkjærBrandts Pr- ogmarketingsansvarligTil orienteringMichael L. Madsen er ansvarlig for dette dokument. Han har til opgave at opdaterereventuelle rettelser fornyelser og udsende en kopi af dette dokument til af resten afgruppen, direktør Karsten Ohrt og pr- og marketingsansvarlig Helle Thylkjær.Side 17 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4IntroduktionSamtlige involverede parter i projektet, bidrager til dette dokument med henblik på løbendeat beskrive forhold omkring afvikling og udvikling.Dokumentet opdateres løbende i takt med ændringer og distribueres til de involveredeparter som er nævnt i det ovenstående afsnit om distribution.Hjemmesiden bliver programmeret i XHTML og CSS i ved hjælp af MacromediaDreamweaver version 8.0 og Macromedia Flash version 8.0. Hjemmesidens grafik bliverlavet i Adobe Photoshop CS2 version 9.0.ProjektmålFormålet med denne hjemmeside er, at få styrket Brandts digitale udseende forafdelingen:- Kunsthallen BrandtsEt andet formål med hjemmesiden er, at den skal skabe mere interesse og værdi for debesøgende.Brandts generelle krav til deres hjemmeside er:- En beskrivelse af målgruppen- En hjemmeside med et interaktivt web univers, som både fokuserer på stil ogoplevelse- Sidens design skal tage udgangspunkt i Pop-art genrenBrandts forslag til hjemmesiden:- En generel præsentation af afdelingen- En præsentation af afdelingens hovedattraktioner- En side om åbningstider, vigtige datoer og aktiviteter. Hvis muligt vil Brandts gerneselv have mulighed for at kunne modificere denne side- Information om Afdelingen og hvordan man finder frem til stedet- Information om Brandts venner og om muligheden for at blive medlemSide 18 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4- En side hvor besøgende har mulighed for at karaktergive afdelingen og beskrivehvad som er godt og hvad der kan gøres bedreVi vil selvfølgeligt imødekomme deres krav på bedste vis. Dette vil vi gøre ved at tagehøjde for deres ønsker og krav. Desuden vil vi lave en research af Pop-art genren.Projektet afleveres som en færdig, fungerende hjemmeside.Succes kriterierVi sætter nogle milepæle til forløbets gang:- Tirsdag d. 22/11-05, færdiggøres researchen af Pop-art og bestemmelse af afdelingpå Brandts- Onsdag d. 23/11-05, første udkast af hjemmesidens design præsenteres forgruppen- Torsdag d.24/11-05, andet udkast af hjemmesidens design præsenteres forgruppen- Fredag d.25/11-05, det færdige udkast af designet klar til præsentation- Mandag d.28/11-05, præstation af hjemmeside design- Torsdag d.1/12-05, færdiggøres og test af hjemmesiden- Fredag d. 2/12-05, uploading af hjemmesidenSiden skal være nem at navigere rundt på, den skal være let overskuelig for allebesøgende. Den skal appellere til kunstinteresserede, turister, den almene internetbrugerog virke inspirerende for unge som f.eks. skal lave projekt eller lignende.Hjemmesiden skal fremstå interessant så man får lyst til at besøge den igen. Den skalvære let at finde, f.eks. ved hjælp af www.google.dk eller andre søgemaskiner. Det skalvære en oplevelse at besøge hjemmesiden, som gør at folk får lyst til at besøge BrandtsKlædefabrik.Der skal være den nødvendige information om udstillinger, events og aktiviteter påBrandts Klædefabrik, både hvad der foregår nu og hvad der vil ske i den nærmestefremtid.Siden skal opdateres ofte med nyheder og events, så det altid er spændende at kommeind på Brandts hjemmeside.Side 19 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Site mapForsideNyhederOmKunsthallenNuværendeUdstillingerKommendeUdstillingerTidligereudstillingerKunsthallenVenneforen-ingKontaktValg mellemJessicaellerHansJessicaStockholderHansPeterKuhnOmJessicaStockholderOmHansPeterKuhnUdstillingPåBrandtsUdstillingPåBrandtsGalleriGalleriSide 20 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Funktionelle specifikationerForsideValg af enten dansk eller engelsk.HovedsideVelkomst side med åbningstider og priser.NyhederVed tryk på ”Nyheder” kommer der nyheder og events frem om Brandts.OmKunsthallenVed tryk på ”Om Kunsthallen” kommer der information om kunsthallen på Brandts.NuværendeVed tryk på ”Nuværende udstillinger” kommer der to valgmuligheder frem, siden medJessica Stockholder eller Hans Peter Kuhn.Side 21 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Valg mellem Jessicaeller HansVælg mellem Jessica Stockholder eller Hans Peter Kuhns hjemmeside.Jessica StockholderVælg mellem undersiderne ”Om Jessica Stockholder”, ”Udstilling på Brandts” eller”Galleri”.Om JessicaStockholderInformation om Jessica Stockholder.Udstilling på BrandtsInformation om Jessica Stockholders udstillinger på Brandts.GalleriEn billede kavalkade af Jessica Stockholders udstillinger.Side 22 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4Hans Peter KuhnValg mellem undersiderne ”Om Hans Peter Kuhn”, ”Udstilling på Brandts” eller ”Galleri”.Om Hans Peter KuhnInformation om Hans Peter Kuhn.Udstilling på BrandtsInformation om Hans Peter Kuhn udstillinger på Brandts.GalleriEn billede kavalkade af Hans Peter Kuhn udstillinger.KommendeUdstillingerEn liste om kommende udstillinger på Brandts.KunsthallensVenneforeningVed klik på ”Venneforening” kommer der en forklaring om hvad Venneforeningen er.Side 23 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4KontaktVed tryk på ”Kontakt” kommer der information om hvor Brandts ligger, hvordan man finderdet og hvordan man kommer i kontakt med dem.Tekniske specifikationer• Hardware arkitektur: Web hotel• Sikkerhed: Web hotel• Server specifikationer: Web hotel• Bruger computerspecifikationer:1. Skærm opløsning, farve dybde, monitor str.Min. 1024 X 768.Farve kvalitet (16 bit) og højere.15” monitorer og større.2. Bruger operativsystemWindows 98/ 2000 / XPMac OS 7.5 og opadLinux3. CPU / RAMP 500 MHz with 128mb of RAM as minimum spec.4. Video / AudioIkke en nødvendighedSide 24 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 45. BrowsersInternet Explorer 5.0 med Service Pack 2 og opadNetscape Communicator 4.5 og opad Mozilla Firefox 1.0 og opad og Opera 7.0 og opad6. Plug-insJavascript og Flash 8 er en nødvendighed for at siden kan se optimalt.7. Javascript, Java, frames, cookies, CSS, scrollingFrames bliver brugt på siden.Cookies er ikke en nødvendighed.Der bliver brugt CSS, til at styre layoutet.Scrolling: Siden vil ikke scrolle horisontalt ved 1024 X 768 eller højere men scroller ikkeverticalt.8. Forbindelses HastighedHjemmesiden vil som minimum kræve en forbindelse på 128kps modem forbindelse, menkører bedst ved en hurtig forbindelse pga. de mange billeder.Side 25 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 43.2Vi uddelegerede opgaverne imellem os. Det endelige resultat, indholdet i rapporten oghjemmesiden blev diskuteret i gruppen, både tekst og designmæssigt. Vi prøvede så vidtmuligt at inddrage hinanden i vores arbejde, så vi alle fik et overblik over opgaven og densindhold. Vi valgte Michael som projektleder, set ud fra Belbin og læringsstils testene havdehan den bedste profil til opgaven. Han fik til opgave at sætte opgaven sammen til enhelhed, samle op på løse ender, og gøre status for mangler i de forskellige opgaver.Michael: Læringsstil: Aktivist/pragmatiker Belbin: CW/ShaperRasmus: Læringsstil: Teoretiker Belbin: PL/ RI/TWNikolaj: Læringsstil: Teoretiker Belbin: SW/TWKim: Læringsstil: Reflektor Belbin: TW/CWCarsten: Læringsstil: Aktivist Belbin: PL/RI/TWUd fra vores læringsstile og Belbin Tests, prøvede vi at uddelegerer opgaverne. Voresevner inden for de forskellige programmer vi har brugt, spillede også en stor rolle. Dog haralle prøvet det hele og vi har hjulpet hinanden med at komme videre, hvis der var noget vivar i tvivl om. Trods den gode fordeling, føler vi ikke at vores forskellige læringsstile ogBelbin roller har haft den store indflydelse på vores arbejde. På grund af den seriøsitet derer lagt for dagen, har alle i gruppen formået at bidrage på alle punkter. Godt samarbejde,godt sammenhold og godt humør er det som har drevet gruppen.Side 26 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4KonklusionEfter research, inspirationsbesøg på Brandts Klædefabrik og ved hjælp af stilarten Pop-art,har vi lavet et forslag til en hjemmeside til Kunsthallen Brandts med henblik på at forøgeinteressen for Brandts på nettet. Vi har analyseret Andy Warhol´s hjemmeside, hvor vi hargennemgået hvad der er karakteristisk for en Pop-art hjemmeside. Vi kan ud fra detovenstående konkludere, at det er muligt at lave et produkt med Pop-art stilensvirkemidler. Vi har under udarbejdelsen af rapporten, fundet frem til dette forslag som viføler er det bedste bud på et webunivers, som fokusere på stil og oplevelse indenforPop-art genren, hvilket vi også håber at Kunsthallen Brandts gør. Sammensætningen afgruppen var god og ser frem til arbejde sammen i andre projekter i fremtiden.Carsten OrtvedKim Ø. KristiansenMichael L. MadsenNikolaj E. GrundtvigRasmus S. RasmussenSide 27 01-12-2005


Style And ExperiencePop-artGruppe. 4LitteraturlisteHjemmesiderhttp://www.huntfor.com/absoluteig/gallery.asp?action=search&text=Pop+Art&whichpage=1http://www.huntfor.com/absoluteig/gallery.asp?action=search&text=Pop+Art&whichpage=2http://www.warhol.org/whats_on/index.htmlhttp://www.warhol.org/museum_info/index.htmlhttp://www.warhol.org/education/tours_workshops.htmlhttp://www.warhol.org/education/teacher_programs.htmlUdleveret MaterialeUdleveret undervisnings materiale: Karakteristiska ved Pop artUdleveret undervisnings materiale: Pop-artUdleveret undervisnings materiale: Typografisk modernismeUdleveret undervisnings materiale: Typografisk ekspressionismeUdleveret undervisnings materiale: DekonstruktivismeBøgerWeb Project Management – af Ashley Friedlein – 2001 – ISBN: 1-55860-678-5Side 28 01-12-2005

More magazines by this user
Similar magazines