CARDIO PRODUKTER

media.cybexintl.com
  • No tags were found...

CARDIO PRODUKTER

CYBEX- instituttetFor motionsvidenskabCYBEX' forskningsafdeling - CYBEX' institut formotionsvidenskab - fokuserer på forskning ogudvikling for at skabe innovativt kvalitetsudstyr,og fokuserer endvidere på uddannelse,undervisning og programmering. Det er baseret påde grundlæggende principper om:Find ud af sandheden: om at forbedre denfysiskevelvære, funktion og ydelse viaforskning imotion og bevæglese.Brug sandheden: til produkt- ogprogrammeringsløsninger der forbedremenneskets ydelse.Udbred sandheden: via uddannelse og udgivelsertil det bredeste mulige publikum.ForskningCYBEX-instituttet for motionsvidenskab erforskningsafdelingen i CYBEX. Den vigtigsteopgaver er at undersøge både fremtidigekoncepter og eksisterende produkter og sikreat vores designs er optimeret til at producerede ønskede resultater. Vores samarbejde medmotionsvidenskabelige universiteter rundt omkringi landet udvider vores forskningskapacitet, og somproducent har vi en enestående mulighed for atindarbejde denne viden i vores produkter.Træning og uddannelseInstituttet administrerer et internt uddannelsesprogram,som hjælper med at gøre Cybexs repræsentantertil de bedst forberedte i fitnessbrancen. Denneopsøgende uddannelse, som CYBEX-instituttet formotionsvidenskab tilbyder, leverer og sponsoreruddannelse indenfor hele fitnessindustrien, og giverCybex mærket en relation til videnskaben bag detudstyr, som vi producerer.ProgrammeringInstituttet udvikler programmering, som giver en ekstraværdi til vores eksisterende udstyr, og bruges til atdanne grundlag for udviklingen af nyt udstyr. Vi er istand til at imødekomme kravene fra aktivitetsspecifikkenichemarkeder, aldrende voksne og særlige grupper,samt udvikle nye uddannelsesmoduler til vores hjertekar-udstyr.Målene i CYBEX-instituttet for motionsvidenskaber unikke for CYBEX. Ved at give viden til nyeprodukter, ved at lede fitnessindustrien indenformotionsvidenskab og uddannelse og ved at levereen enestående programmering til klubejereog forbrugere, betyder at CYBEX instituttet formotionsvidenskab ikke har nogen paralleller blandtvores konkurrrenter. Det er CYBEX engagement ividenskaben, der betyder at vi kan producere derfineste træningsudstyr i verden.


CYBEXforskellenCYBEX investerer i at producere verdens bedste fitnessprodukter. Vi investerer i forskningog design, i teknikere, og vi gennemfører undersøgelser som sikre at vores produkter eri stand til at levere exceptionelle resultater, uanset brugerens alder, evner eller mål.CYBEX kardiovaskulære produkter omfatter Arc Trainer familien, som består af denkommercielle version, en let kommerciel version og en Arc Trainer til hjemmet. Vi har ogsåen række forskellige løbebånd til at opfylde dine behov, samt cykler og en stepmaskine.Alle produkterne er designet til at opfylde både de krav som facilitetet stiller og sombrugeren stiller. Hver eneste detalje på vores cardioprodukter, fra deres størrelse til dereselegante og robuste design, hjælper med at gøre din facilitet unik, og tager brugerentil det næste niveau samtidig med at de er exceptionelle holdbare og pålidelige.Det er CYBEX' konstante søgen efter innovation, der har ført til udviklingen afetableringen af den banebrydende Arc Trainer, en crosstrainer, der brænder 16%flere kalorier af end en standard elliptisk model, og det patenterede ARMZ, somfindes på 770T modellen, og som giver en stabil håndplacering til enhver bruger.Alle løbebånd fra CYBEX er udstyret med det biomekaniske korrekte Intelligentsuspension3 system, der arbejder med løberens naturlige kropsmekanik, mensCYBEX cykler er de eneste på markedet med 3 betjeningsfunktioner og det bredesteudvalg af modstand, så der er plads til alle slags brugere. Hver cardiomaskine fraCYBEX er designet med det ene øje på teknologien og det andet på præstationen.


Løbebånd iverdensklasseCYBEX er bygget på grundlag af motionsvidenskab,sportsmedicin og genoptræning. Vi bygger altvores udstyr, inklusiv vores løbebånd, såbrugeren får det maksimale ud af træningen, ogminimerer samtidig risikoen for overbelastning.Løbebånd770T løbebåndet er et gennembrud, som har til formålat opfordre både den alvorlige og den mere afslappedeudøver til at genopdage den simple glæde ved atløbe, jogge og gå. Denne maskine har bedre stabilitet,mere komfort og flere underholdningsmuligheder endnoget andet løbebånd i vores historie. CYBEX 625Ter en model, der er pakket med værdier, som levererde præstationsfunktioner, som du skal bruge for atholde dine medlemmer glade og din virksomhed sund.CYBEX 750T løbebåndet er det ultimative udstyr, somgiver medlemmerne en effektiv træning, samtidig medat fitnesscenterejerne for en ny standard indenforpålidelighed og ydeevne. 425T løbebåndene giver løbereog joggere al den komfort, sikkerhed og antal funktionersom de har brug for, samtidig med at de optager utroligtlidt plads og har en overraskende stor løbeflade.


750T –VIDENSKABsomfangerLØBEKUNSTENDu tror sikkert at alle løbebånd stort set erens - og de flest af dem er. Men det er CYBEX750T modellen ikke. CYBEX er bygget pågrundlag af motionsvidenskab, sportsmedicinog genoptræning. Vi bygger alt vores udstyr, såbrugeren får det maksimale ud af træningen, ogsamtidig minimere risikoen for overbelastning.Vores løbebånd er ingen undtagelse. Med 750Tmodellen får medlemmerne den mest effektivetræning, og fitnesscenterejerne får det mestpålidelige fitness-udstyr der findes påmarkedet. Her er den nye standard for løbebånd- CYBEX 750T modellen.750TUdstyret med en kraftfuld motor, hvilketgør 750T løbebåndet en holdbar maskine,der sagtens kan overleve selv de hårdestekommercielle miljøer. 750T modellem er kortsagt blandt de bedste.2 Løbebånd


En hård fyr750T løbebåndet er bygget større for at gøre det merejævn og holdbart, og er udstyret med en 6HK børsteløsvekselstrømsmotor, som er kraftigere end nødvendigt,hvilket giver brugeren en mere stabil løbefornemmelse,og fitnesscenterejeren en mere holdbar maskine.Reduceret fedtMed et løbeområde på 62" x 22" og et kompakt samlet arealpå 80" x 34", optager 750T løbebåndet mindre plads end detskonkurrenter, men tilbyder på samme tid mere løbeplads.Klubejerne elsker 750T løbebåndet, fordi medlemmernehar mere plads at løbe på og klubben har plads til fleremedlemmer.Lige tilpasAlle medlemmer vil have det samme når det kommertil løbebåndet - en behagelig og stabil løbeflade. Voreskonkurrenter gør ofte hele løbefladen mere blød, hvilketgiver en form for "trampolin" effekt, som ren faktisk kanvære skadeligt. Løbefladen på 750T modellen er blødved landingsområdet, hård i midten og stiv hvor tæernemister kontakten, hvilket passer præcist med en løberskropsmekanik. For at dæmpe stødeffekten er dette løbebåndogså udstyret med en avanceret elastomer. Vi kalder det etIS 3 Intelligent Suspension System, og kun CYBEX har det.Simpelthen pragtfuldSelvom 750T konsollen er udstyret med alt den nyesteteknologi, så er den mest avanceret funktion densbrugervenlighed i sig selv. Skærmen engagerer brugeren oglader dem vælge blandt de ni programmer, der alle omfatterpulsstyring med mål og fitness-tester, som brugeren selv kanvælge. Eller de kan vælge Quick Start funktionen, og gå igang med det samme. For at holde medlemmerne nedkølet,er løbebåndet som standard udstyret med en ventilator.CYBEX Safety SentryTM finder selv ud af hvornår løbebåndetbruges, og afslutter automatisk sessionen, hvis brugeren ståraf løbebåndet, mens det stadig kører og afslutter dermeddenne unikke fitness-oplevelse.Skærme med personlig underholdningTilgængelige med skærme med personlig underholdning somekstraudstyr.Løbebånd 3


770Tfødttil atPRÆSTEREBYGGETtil at holdeDette er ikke dit helt almindelige løbebånd.Dette er et gennembrud, som har til formål atopfordre både seriøse og mindre seriøse udøveretil at genopdage den simple glæde ved at løbe,jogge og gå. CYBEX 770T har bedre stabilitet,mere komfort og flere underholdningsmulighederend noget andet løbebånd i vores historie. Nydturen.770TDette professionelle kvalitetsløbebånd erdesignet og bygget af CYBEX. Dette betyder atdet kan modstå de mest krævende miljøer ogudfordrende træning. Med CYBEX 770T vil dinemedlemmer nyde en overlegen træning - uansetom du vælger at gå, jogge, løbe eller blot ønskerat få lidt sved på panden. Glem alt hvad duved om løbebånd, og husk på ét navn som nokskal sørge for at medlemmerne kommer til dinfacilitet - CYBEX 770T.4 Løbebånd


Cardiotouch Denne kontaktskærms brugergrænseflade giver brugerenfuld kontrol over både medie og løbebåndsprogrammerne.Cardiotouch giver brugeren mulighed for at oprette etprogram, tilslutte og oplade en iPod eller iPhone, gennemseog vælge en afspilningsliste, kunstner, album og megetmere!ARMZ 770T er det første løbebånd, som er udstyret med vorespatenterede ARMZ - en række stabilisatorer, der er megetmere end bare et par støttestænger, og som giver et ekstraniveau af sikkerhed og en følelse af tillid. Ergonomiskdesignede stabilitetsstænger, som giver en sikker ogbehagelig løbetur.Intelligent affjedringMidt i hjertet af 770T modellen finder man IS 3 IntelligentSuspension systemet, som er resultatet af omfattendeforskning, der er udført af CYBEX-instituttet formotionsvidenskab. Løbefladen på 770T modellen er blødved landingsområdet, hård i midten og stiv hvor tæernemister kontakten, hvilket passer præcist med løberenskropsmekanik. Dette betyder at løberen vil opleve en jævnog behagelig løbetur med minimal stress og stød. VoresIS 3 system bruger en avanceret elastomer som absorbererstøddet ved hvert trin.Kompatibel med iPod & iPhone770T-CT modellen leveres som standard med iPod og iPhoneintegration, så brugeren kan betjene deres afspilningslisterog se videoer på skærmen, samtidig med at deres batterioplades.Skærm med personlig underholdningTilgælgelig med skærm med personlig underholdning somekstraudstyr.Løbebånd5


LCX-425T –storTRÆNINGlilleOMRÅDELCX-425T modellen er et løbebånd, der giverløbere og joggere al den komfort, sikkerhed ogantal funktioner som de har brug for, samtidigmed at de optager utroligt lidt plads og har enoverraskende stor løbeflade. Perfekte til deteksklusive hjem eller lejlighed, men passerogså til hotellets fitnessrum.LCX-425TCYBEX LCX-425T løbebåndet er et kommercieltløbeområde på en pladsbesparende grund.Kombinationen af robuste ruller og en kraftfuldmotor giver en solid følelse, som man normaltkun finder på de dyreste kommerciellemodeller. De mange praktiske egenskabergør LCX-425T modellen til det perfekte valgfor hoteller og sundhedscentre, samt formotionsentusiaster, der ønsker at have envidenskab, der rigtigt fanger løbekunsten, ideres eget hjem.8Løbebånd


PladsbesparerEn løbeflade af kommerciel størrelse på et kompakt område.Designet med en åben forende, hvilket betyder at frontdæksletikke kommer i vejen for et naturlig skridt, og den uhindredeløbesti giver mulighed for maksimal brug af løbeområde.Jævn & kraftfuldMotoren, med 3HK og PWM (Pulse Width Modulation) erkombineret med robuste 2,75" ruller, som giver en fantastiskjævn kørsel på alle hastigheder. Den solide stålkonstruktiongiver en vibrationsfri kørsel, samt et udseende og fornemmelseaf stabilitet.CYBEX dæk med intelligent affjedringVores dæk med intelligent affjedring (IS 3 ) er ikke et traditioneltflydende dæk, som kan være ustabilt at løbe på. IS 3affjedringssystemet absorberer effekten af landingen, der hvorfoden lander. Det er blødt ved landingsområdet, hårdt i midtenog stiv der hvor tæerne mister kontakten, hvilket passer præcistmed en løbers kropsmekanik. Og designet med et dobbelt lag påCYBEX LCX-425T modellen giver dig mulighed for at se hvordanIS 3 affjedringssystemt virker.Udviklet til behagelighedNemt og lige ved hånden, disse opdelte konsoller (designedeså de passer med den måde du bruger løbebåndet på), toflaskeholdere, en bladhylde og faner samt en almindelig bakke.Programmer og mere9 programmer med 10 niveauer, som varierer både i hældningog modstand, giver en række forskellige træningsmuligheder.Maskinen er desuden udstyret med pulsmåler (medbrugerdefineret pulsmål), hurtigstart og manuel betjening.Skærme med personlig underholdningTilgængelige med skærme med personlig underholdning somekstraudstyr.Løbebånd9


Arc TrainersLøbebånd Arc Trainer i forskellenverdensklasseCYBEX Arc Trainerens unikke bevægelsesmønsterbalancerer belastningen på hofte og knæ, og giverCYBEXderved dener byggetmest effektivepå grundlagtræningaf motionsvidenskab,mulig. Detsportsmedicinbetyder en træning,og genoptræning.der tager mindreVi byggertid, medaltmindrevoresudsvingudstyr,og mindreinklusivstressvorespåløbebånd,leddene, menså brugerenmedfårstørredetresultater.maksimaleArcudTrainerenaf træningen,har ogsåog minimererusædvanligtsamtidigmange modstandsindstillinger,risikoen for overbelastning.som gør det muligtCYBEX for brugeren 750T at løbebåndet vælge mellem er det en ultimative mild eller udstyr, intens somgiver træning. medlemmerne Dette gør produktet en effektiv ideelt træning, til mange samtidig forskellige medat brugere, fitnesscenterejerne fra yngre personer, får en til ny sportsudøvere, standard indenfor tilpålidelighed dem som er en og del ydeevne. af vores Proaldrende 3 løbebåndet befolkning. er et megetbrugervenlig løbebånd, med et lavt trin og nøjagtigeArc Traineren kombinerer elementer fra en bjergbestiger,faciliteter. Ejerne af fitnesscentret kan drage fordelen vandrer og en skiløber, hvilket giver brugerenaf den beviste høje holdbarhed, samt vores fokus påmulighed for at fokusere på deres egne specifikkesikkerheden. 425T og 445T løbebåndene giver løberebehov, og målrette de samme områder på forskelligeog joggere al den komfort, sikkerhed og antal funktionermåder for at opbygge muskler eller brænde kaloriersom de har brug for, samtidig med at de optager utroligteller begge. Arc Traineren er som den mest alsidigelidt plads og har en overraskende stor løbeflade.crosstrainer på markedet, i en unik position. Det eret "must have" udstyr på grund af sine særegnedeevner, der kan rumme næsten alle slags brugere.Vær en del af nutidens generation afcrosstræning, CYBEX Arc Traineren!


750AT & 750A –VIDENSKABENbagEFFEKTEN afcrosstræningEn kommerciel eksklusiv crosstrainer, somer beregnet til de mest krævende brugerei de mest krævende miljøer. CYBEX 750AT& 750A modellerne bringer teknologiskinnovation til kunsten bag fitnesstræning.Den enestående alsidighed ved CYBEX ArcTrainer serien giver fitnesscenterejerenmulighed for at købe en maskine, der ermange forskellige brugerers foretruknetræningsmaskine. CYBEX Arc Traineren er enselvdrevet maskine, hvilket betyder at den kanstilles næsten alle steder i fitnesscenteret,da den ikke kræver et strømkabel.750ATDet er ikke kun brugerne, som elskerCYBEX Arc Traineren, men det er også en afklubejernes favoritter. Med tre motionsmønstrei én maskine, er denne maskine bådepladsbesparende og god for budgettet.12Arc Trainers


BelastningsafhængigArc Trainerens er belastningsafhængig, hvilket betyder atmodstanden er skaleret i forhold til brugerens vægt. Tobrugere, en man som vejer 115kg og en kvinde som vejer60kg, får begge det samme ud af deres træning, hvis deindtaster det samme programniveau og deres egen vægt. Detperfekte træning ... og kun CYBEX har den.Omvendt bue-bevægelseDette er hvorfor maskinen kaldes for en Arc. Den unikkeomvendte bue-bevægelse, som er en patenteret avanceretteknologi, sætter aldrig brugerens tæer bagved knæet(hvis tæerne bevæger sig bagved knæerne, er der markantmere stress på knæleddet). Den omvendte bue-bevægelsebevæger benene i en biomekanisk korrekt sti - dettemindsker stress på knæet samtidig med at både knæ oghofte udsættes for en lang række bevægelser.750AFokus på musklerneArc Traineren er unik idet den bruger af både modstand oghældning til at fremhæve bestemte muskelgrupper. På denhøjste hældning trænes quadricepssene, og på den lavestehældning trænes hovedsageligt sædemusklerne.Programmer8 Forudindstillet, 9 Bruger, 2 Avanceret og 1 Brugerdefinieretpulskontrol giver dig forskellige programmer, hvorfra dukan vælge hvad passer bedst til dit behov. Kan du godtlide bjerge? Så prøv P4 - Bjergtop-programmet. Ønsker duat træne både styrke og cardio? Så prøv vores Adaptivestyrkeprogram, avanceret program#2. Træd så hårdt som duhar lyst, og programmet skal nok sørge for at give dig igen.Sænk hastigheden, slap lidt af, og træd herefter igen!Skærme med personlig underholdningTilgængelige med skærme med personlig underholdning somekstraudstyr.Arc Trainers13


Tilsigtede muskelgrupper i henholdtil modstand og hældningINTENSITETUltimativ alsidighedArc Traineren varierer modstanden og hældningen, og dener en ægte crosstrainer, som giver et uovertruffen antaltræningskombinationer. Den kombinerer elementer fraen bjergbestiger, en vandrer og en skiløber, hvilket giverbrugeren mulighed for at fokusere på deres egne specifikkebehov, og målrette de samme områder på forskellige måderfor, at opbygge muskler eller brænde kalorier eller begge.Brænd uden at brænde udArc Traineren giver brugeren mulighed for at brændeflere kalorier og træne muskler med mere intensitet,samtidig med at det føles mindre anstrengende. Det unikkebevægelsesmønster sikrer, at trykretningen er foran hoftenog bagved knæet, hvilket giver en ligevægt og afbalancering,der hjælper med at lave bevægelsen. Denne trykbalancegiver en optimal belastning mellem hofte og knæ, hvilketminimerer stress på leddene, og maksimerer muskelarbejdet.Fuld kropstræningSSF (Same Side Forward) teknologien gør det muligt forarme og ben at assistere hinanden i bevægelse. Dette giveren enestående alsidig træning ved, at give mulighed for atvariere træningsintensiteten mellem over- og underkrop.Dette afbalancerer den samlede belastning, og gør det tilden eneste crosstræner på markedet, som giver en ordentligoverkropstræning.Kompakt områdeMaskinens kompakte område betyder pladsbesparing, og detelegante design er indbydende i ethvert miljø.Skærme med personlig underholdningTilgængelige med skærme med personlig underholdning somekstraudstyr.Arc Trainers15


Cykler & StepmaskinerLøbebånd Kompromisløse iverdensklassePræstationer &ResultaterCYBEX er bygget på grundlag af motionsvidenskab,sportsmedicin og genoptræning. Vi bygger altvoresVoresudstyr,cykler iinklusivCYBEXvores750-serienløbebånd,giversåsærskiltebrugerenfårog overbevisendedet maksimalemåderud af træningen,at forbedreogtræningenminimererpå,samtidighvad entenrisikoenbrugerenfor overbelastning.vælger at bruge 750C modellentil at træne for et triathlon, eller 750R modellenCYBEX til begyndelsen 750T løbebåndet på et sundere det liv. ultimative 750 modellen udstyr, somgiver af almindelige medlemmerne og liggende effektiv cykler træning, er udstyret samtidig med medat tre fitnesscenterejerne modstandsindstillinger får en - de ny eneste standard cykler indenfor påpålidelighed markedet med og denne ydeevne. form Pro for 3 løbebåndet alsidighed. Cykler et meget afbrugervenlig 750 modellen løbebånd, leverer mere med end et lavt hvad trin brugeren og nøjagtige kræver,faciliteter. fra ekstraordinært Ejerne af fitnesscentret lavt niveau (20W kan drage - 900W) fordel foraf begynderne, den beviste til høje alsidigheden holdbarhed, i programmeringsudvalget,samt vores fokus påsikkerheden. samt tre modstandsindstillinger.425T og 445T løbebåndene giver løbereog joggere al den komfort, sikkerhed og antal funktionersomCyclonede harstepmaskinenbrug for, samtidiger en delmedafatCYBEXde optager utroligtlidtproduktfamilien,plads og harsomen overraskendeer designet tilstoratløbeflade.opnå bedrepræstationer og resultater. Udviklet til holdbarhed,Cyclone-S er bygget til hårdt brug og kan modstå ethvertkommercielt miljø. Det er en flot maskine, der tilbyderen jævn og rolig træningsoplevelse - en favorit indenforenhver facilitets kardiovaskulære træningsprodukt.


750C & 750R –overlegenDESIGN &eneståendeKVALITETFor dem der kræver kompromisløsepræstationer og resultater, er det kun cykleraf CYBEX 750-serien der vil opfylde deresbehov. Med tre modstandsindstillingerog et effektområde fra 20W til 900W erdisse cykler ideelle til nye brugere, samt tilhård fysisk træning for erfarne sportsfolk.Cyklerne er også en del af 750 familien,som har et frisk, stilfuld og moderneudseende, der supplerer din facilitet. 750familien har alle de samme skærme, samtde nyeste underholdningsmuligheder.750C18Cykler & Stepmaskiner


Fra begynder til olympisk mesterDe mange forskellige modstandsindstillinger på CYBEX750 cyklen gør den perfekt, både for dem, som aldrighar kørt på en cykel før, og dem, der er i færd med atforberede sig til OL. Hvorfor? På grund af kapacitetenaf vores selvspændende rem. Remspænding er vigtigt,da det er nødvendigt med en høj remspænding for atkunne fremstille et kraftigt træningsmaskine. Menremspænding skaber træk - og træk kan hurtigt fåpulsen op at køre for begyndere, hvilket er et problem.Og svaret er? Cybex Selvspændende drev.En cykel gør det heleDette er den mest unikke cykel i branchen. Den hartre betjeningsindstillinger og programmer med 21niveauer, og du kan bruge den til at træne til Tour deFrance, eller tage en "eftermiddagstur rundt i parken".750REt design til alle brugere750C modellen har et design med flere håndtag, hvilketgør det muligt at stå op og sidde ned, begge medpulsmålere på håndtagene, så din puls altid kan måles.750R modellen Walk-Through design og håndtagene underskærmen, gør det nemt at stige på og af for enhver bruger.Håndtagene ved sædet er også udstyret med pulsmålere,så brugerens puls nemt kan måles under træning.Robust holdbarhedCYBEX 750 modellen har en svejset ramme, derer lavet af smedet stål, samt en stærk tre-delsmountainbike-krank, som gør den holdbare nok tilbjergterræn. I et fitnesscenter kan denne konstruktionoversættes til meget lavt vedligeholdelsesarbejde.Skærme med personligunderholdningTilgængelige med skærme med personlig underholdningsom ekstraudstyr.Cykler & Stepmaskiner19


CYCLONE-S –utroligHASTIGHED &KOMFORTCYBEX stepmaskinen er populær hos allealdersgrupper, og giver en jævn og stort setlydløs kørsel, med programmer som giveren varieret træning - den perfekte maskinetil at afrunde udvalget af kardiovaskulæreproduktudbud i din facilitet.Cyclone stepmaskinen har ethastighedsudvalg der er et af de størstepå markedet, hvilket giver en komfortabeltræning for stort set alle brugere. Dettebetyder også, at de mest krævende brugerekan udfordre deres egen form fuldt ud.530S20Cykler & Stepmaskiner


Jævn & roligGrunden til at Cyclone stepmaskinerne altid er optaget,mens nogle af de andre ikke bruges, har noget at gøremed den måde, det føles at træne på CYBEX Cyclonestepmaskinen. Vores kabeldrev giver ingen ryk eller stød -det giver kun en jævn og rolig træningsoplevelse.Programmering med"Kedsomhedsforbyggelse"Ligegyldigt hvor mege fitness-entusiaster elsker at træne -de har brug for lidt variationer til at holde dem kørende, ogholde dem udfordret. Det ved CYBEX. Vores produkter harbestået "kedsomhedsforbyggelse"-testen, som er designetaf vores teknikere, og testet af vores egne medarbejdere!Der er ni forudindstillede programmer, som tilbyder enrække træningsmuligheder, og vores manuelle funktionlader dig selv bestemme dit tempo. Med op til 29 samledeniveauer at vælge imellem.Ekstraordinær stabilitetDen svejsede og robuste stålramme giver en exceptionelstabilitet, og har en pulverlakeret finish for ekstrabeskyttelse.Selvnivellerende trinLigsom din trappe derhjemme, justerer CYCLONEstepmaskinen trinene, så de hele tiden ligger på niveaumed jorden, hvilket giver en mere naturlig bevægelse.BremsesystemDet patenterede bremsesystem giver en næsten lydløsdrift. Selv når en hel række af CYCLONE-S stepmaskinerkører på samme tid, er det muligt at høre fjernsynet.Skærme med personligunderholdningTilgængelige med skærme med personlig underholdningsom ekstraudstyr.Cykler & Stepmaskiner21


Total AccessLøbebånd Fitness for i AlleverdensklasseTotal Access er en del af Stage 2 IFI (InclusiveFitness Initiative) godkendte produkter, somCYBEXgiver bådeer byggethandicappedepå grundlagog ikke-handicappedeaf motionsvidenskab,sportsmedicinpersoner mulighedog genoptræning.for at træne.Vi bygger altvores udstyr, inklusiv vores løbebånd, så brugerenfår CYBEX det maksimale innovation bringer ud af træningen, styrke- og og cardiotræning minimerersamtidig til en befolkning, risikoen der for overbelastning.har været underforsynet iverden af fitness-udstyr. Uden at forringe kvaliteten,CYBEXarbejder750TCYBEXløbebåndetpå at imødekommeer det ultimative- menudstyr,udensomgiverat overskridemedlemmerne- Inclusiveen effektivFitnesstræning,Initiativesamtidig(IFI)medatstandarderne.fitnesscenterejerneI den forbindelsefår en nytilbyderstandardviindenforudstyr, derpålidelighedhjælper faciliteterog ydeevne.med atProtiltrække 3 løbebåndetmangeerforskelligeet megetbrugervenligkunder, og tilbyderløbebånd,folkmedaf alleetaldrelavt trinog medog nøjagtigeallefaciliteter.slags evnerEjerneen mådeaf fitnesscentretat forbedre dereskan drageform påfordelafudstyr,den bevisteder var designethøje holdbarhed,til at opfyldesamtderesvoresbehov.fokus påsikkerheden. 425T og 445T løbebåndene giver løbereog CYBEX' joggere Total Access den komfort, udstyret sikkerhed også og egnet antal og funktionersom brugervenligt de har brug for for, ikke-handicappede samtidig med at klienter. de optager Dette utroligtlidt betyder plads at og faciliteter har en overraskende kun behøver stor at købe løbeflade. ét sæt afudstyr, og alle brugere kan træne side om side på desamme maskiner, og have den samme træningsoplevelse.


Stage 2 IFI –TOTALACCESSfraCYBEX750C IFICYBEX fremstiller produkter, der er rettetmod træningsbehovene hos folk med ethandicap, samt den aktive aldrende befolkning,ved at fjerne barriererne, der tidligere harforhindret dem i at opnå en gavnlig træning.Denne fitness-serie kaldes for Total Accessog omfatter udstyr, som både er beregnet tilkardiovaskulær- og styrketræning.CYBEX har en sand forståelse for dehandicappedes behov, hvad enten de har etkognitiv, sensorisk eller fysisk handicap. Mendette udstyr er også egnet og brugervenligt forikke-handicappede klienter. Dette betyder, atfaciliteter kun behøver at købe ét sæt udstyr,og at alle centerets kunder kan træne sammenpå de samme maskiner.750AT IFI750T IFI750R IFI24Total Access


AHævet ikonografi påHovedkonsolbetjeningen (A)En hævet konsol-ikonografi og farver gør det nemt atidentificere de vigtigste knapper efter farve, store knappermed stor tekst og hævet ikonografi for synshæmmedebrugere.Farvekontrast på bælte og dæk (B)Farvekontrast på løbedækket og bæltet giver brugerenmulighed for at skelne forskel på de bevægende ogikke-bevægende dele på løbebåndet ud fra de statiskesideskinner.BNemt tilgængelige håndtagmed farvekontrast (C)Håndtagene er nemt tilgængelige og de er nemme at finde,samt at montere og afmontere.Store låsende fodpedaler forpåstigning/afstigning (D)Store fodpedaler med farvekontrast gør dem nemme atidentificere, når brugeren stiger på og af.CBesøg vores hjemmeside og se resten af vores omfattendefitnessudstyr og fordele. Fra hævet ikonografi og håndtagmed farvekontrast, som hjælper synshandicappede,til udsvingssæder og en-hånds-funktionalitet egnet tilpersoner i kørestole. Arbejd med CYBEX for at tilpasse enløsning, der vil overstige alle forventninger på din facilitetog dine medlemmer.D*Trin solgt separatTotal Access25


UnderholdningsmulighederLøbebånd Hjælper med i atverdensklassetage arbejdet ud aftræningenCYBEX er bygget på grundlag af motionsvidenskab,sportsmedicin og genoptræning. Vi bygger altCYBEX' anden generation af skærme med personligvores underholdning udstyr, inklusiv (PEM) vores har en løbebånd, 13,3" HD så skærm, brugeren med 16:9får billedformat. det maksimale Dette ud sikre, af træningen, med medieindustriens og minimerer overgangsamtidig til digital risikoen udsendelse, for overbelastning.at billederne skaleres med den bedstmulige opløsning.CYBEX 750T løbebåndet er det ultimative udstyr, somProdukterne i 750 serien er udstyret med CYBEX-stempletgiverdelt-niveaumedlemmernedesign, samten effektiv"Tre visninger"træning, samtidigfilosofienmedfor, atat forenkle fitnesscenterejerne opsætningen og får give en ny brugeren standard de indenfor oplysningerpålidelighed og den betjening, og ydeevne. som Pro ønsker. 3 løbebåndet Den "Første er et visning" megetbrugervenlig fokuserer på løbebånd, Hurtig start-knappen, med et lavt markeret trin og nøjagtige medfaciliteter.grøn og er forEjernedem,afderfitnesscentretbare ønskerkanat kommedrage fordeli ganguden noget besvær. Den "Anden visning" fokuserer påaf betjeningsknapperne, den beviste høje holdbarhed, der bruges samt til programopsætning.vores fokus påsikkerheden. Og til sidst, den 425T "Tredje og 445T visning" løbebåndene fokuserer giver på løbereog træningsoplysninger joggere al den komfort, og brugermotivation sikkerhed og antal via brugen funktioner afsom "High de Light har brug Play" for, i den samtidig 10 gange med 15 at grafiske de optager profilering. utroligtlidt Tilbehør, plads såsom og har CYBEX' en overraskende underholdningsskærme stor løbeflade. giver dinemedlemmer mulighed for, at nyde deres træning, mens deser fjernsyn eller deres yndlingsvideoer. Skærmen slukkerautomatisk sig selv for at forlænge deres levetid og spareenergi.Fuld iPort understøttelse, så brugerne kan oplade deresiPod, mens de lytter til musik, eller ser videoer fra deresiPod.Nike+iPod aktiveret, så brugerne kan holde styr på derestræning og uploade dem til nikeplus.com


Specifikationer / 750TProduktnummer751TMål (L x B)HastighedElevationsområdeLøbeområde (L x B)Maks. brugervægtMotorEffekt203 cm × 86 cm0,8 km/t – 25 km/t-3 til 15 %157 cm × 56 cm181 kg3HK kontinuerlig, 6HK peak børsteløs jævnstrømsmotorJordforbundet & dedikeret kredsløb; 100 VAC ±5, 50/60 Hz, 20 amp dedikeret linje; 115 VAC ±5,60 Hz, 20 amp dedikeret linje, NEMA 5-20 stik, 45 graders forskydning, højrevinkel stik; 220 VAC,60 Hz, 15 amp dedikeret linje, NEMA 6-15 stik, 45 graders forskydning, højrevinkel stik; 230 VAC ±5,50 Hz, 15 amp dedikeret linje, CEE 7/7 stik; 230 VAC ±5,50 Hz, 13 amp dedikeret linje, UK standard-stik750T & 770TSkærmProgrammerPulsovervågningKonnektivitetFarveGrafisk profilskærm med 10 x 15 dot matrix. LED skærm viser Afstand, Kalorier, Kalorier/t,METs, Tempo, Puls, Tid, Hældning & HastighedHurtigstart og Manuel såvel som Vælgttab rullende bjerge, Bjerge, Bjergtoppe og Bjerg interval1:1, Bjerg interval 1:2, Bjerg interval 1:3 og Cardio hver med ti niveauer; Pulskontrolprogammet har brugerdefineret pulsmål; ni brugerdefineret programmerContact and Polar ® (brystrem medfølger ikke). Skærmen har flerfarvet indikationaf pulsområdeLeveret af CSAFE (Fitlinxx ® Certificeret)Fås i fem standarder eller en stort set ubegrænset variation af brugerdefinerederammefarver med grå kabinetterSpecifikationer / 770TProduktnummerMål (L x B)HastighedHældningsniveauerLøbeområde (L x B)Maks. brugervægtDrev / hældningsmotorer770T-CT208 cm × 86 cm0,8 – 20 km/t0% – 15%152 cm × 56 cm181 kg3HK kontinuerlig, 5HK peak jævnstrømsmotor / 454kg trykmotor til hældningEffektSkærmProgrammerPulsovervågningKonnektivitetOverensstemmelseSikkerhedFarve100V, 115V, 208V-220V, 230VTid, Hastighed, Hældning, Afstand, Kalorier, Puls, Kal/t, MET, Watt, Tempo;Grafisk skærmprofilHurtigstart, Manuel, 9 programmer med Tid, Afstands- eller Kaloriemål, 6 Militærprøver, 1-MilFitness-test og Gerkin ProtokolTrådløs og kontaktgrebAfventer Fitlinxx ® Certifikation; Fremstillet til iPod og iPhoneFCC, ETL godkendt til UL1647, EN, CE, ASTM, CSAE-stop Sikkerhedssnor og Safety Sentry nedlukningsfunktionFås i fem standarder eller en stort set ubegrænset variation af brugerdefinerederammefarver med grå kabinetter28Specifikationer


Specifikationer / 625TProduktnummer625TMål (L x B)HastighedHældningsniveauerLøbeområde (L x B)Maks. brugervægtSkærmDrev / hældningsmotorerEffektProgrammer208 cm × 86 cm0,8 km/t – 20 km/t0% – 15%56 cm × 152 cm181 kgTid, Hastighed, Hældning, Afstand, Kalorier, Puls, Kal/t, MET, Watt, Tempo;Grafisk skærmprofil3HK kontinuerlig, 5HK peak jævnstrømsmotor / 454kg trykmotor til hældning100V, 115V, 208V-220V, 230VHurtigstart, Manuel, 9 programmer med Pulskontrol, 1-Mil Fitness-test og Gerkin ProtokolPulsovervågningKonnektivitetSikkerhedFarveKontakt og Polar ® trådløsAfventer CSAFE (Fitlinxx ® certificering)E-stop Sikkerhedssnor og Safety Sentry TM nedlukningsfunktionFås i fem standarder eller en stort set ubegrænset variation af brugerdefinerederammefarver med grå kabinetterSpecifikationer / LCX-425TProduktnummerMål (L x B x H)MaskinvægtLøbeområde (L x B)HastighedsområdeElevationsområdeMaksimal brugervægtSkærm425T183 cm × 81 cm × 155 cm145 kg152 cm × 50 cm0,8 km/t – 17,7 km/t0% – 15%159 kgGrafisk skærmprogram, Afstand, Kalorier, Kalorier/t, MET, Tempo, Puls, Tid,Hældning og Hastighed625T & 425TProgrammerPulsovervågningSikkerhedKonnektivitetOverensstemmelseFarveHurtigstart, Manuel, Pulskontrol (med brugerdefinieret puls), Hastighed interval 1, Hastighedinterval 2, Cardio, Vægttab, Bjerg interval, Rullende bjerge, Bjerge og bjergtoppe. Programmernehar 10 niveauer og justering af både hældning og hastighedInkludere Kontakt og Polar ® trådløs kapacitet (brystrem medfølger ikke). Flerfarvet hjerteformetLED lampe giver farvekodet feedback af din puls.Permanent fastgjort rem med med aftagelig nøgleLeveret af CSAFECE, ETL godkendt til UL 1647, ASTM, CSA, FCCFås i fem standarder eller en stort set ubegrænset variation af brugerdefinerederammefarver med grå kabinetterSpecifikationer29


Specifikationer / 750AT & 750AProduktnummer750A Arc Trainer til underkrop; 750AT Fuldkrops-Arc TrainerMål (L x B x H)ModstandsområdeHældningsniveauer750AT: 196 cm × 93 cm × 159 cm ved øverste greb, 72 cm ved base;750A: 196 cm × 72 cm × 59 cmOp til 900W21 niveauer750AT / 750A & 425AMaks. brugervægtEffektSkridtlængdePortabilitetDrevtypeSkærmProgrammerPulsovervågningKonnektivitetFarve181 kgSelvdrevet, der anvender en hybrid hvirvelstrømsbremse med generator og totrins drev61 cmHjul foran til nem transportDobbelt step-up-drevGrafisk skærmprofil med 10 x 15 LED; ekstra meddelelseslinje med meddelelser og data. Kanscanne og vælge mellem afstand, kalorier, kalorier/time, MET, watt, skridt pr. minut og puls,inklusiv flerfarvet indikator af puls-område. Nederste skærm viser tid, hældning ogmodstandsniveau.Grundlæggende programmer: Hurtigstart og Manuel, Bjerge, Bjerginterval, Interval 1:1, Interval1:2, Bjergtoppe, Vægttab, Cardio og styrke og pulskontrol. Programmerne har 10 niveauer ogkontrollerer både hældning og modstand. Avancerede programmer: Manuel konstant effekt,adaptiv effekt Træning og Fitness-test. Med ni brugerdefinerede programmerKontakt og Polar ® trådløsDual CSAFE RJ-45 stik (afventer Fitlinxx ® Niveau 3)Fås i fem standarder eller en stort set ubegrænset variation af brugerdefinerederammefarver med grå kabinetterSpecifikationer / 425AProduktnummerMål (L x B x H)MaskinvægtHældningsniveauerSkridtlængdeModstandsområdeBremseMaks. brugervægtEffektSkærmProgrammer425A175 cm × 73 cm × 157 cm172 kg1158 cmop til 600WHvirvelstrømsbremse136 kg115V, 60Hz; 230V, 50HzGrafisk skærmprogram, Afstand, Kalorier, Kalorier/t, MET, Watt, Skridt/min, Puls, Tid, Hældningog HældingsniveauHurtigstart, Manuel, plus 10 forudindstillede programmer. Hvert program har 10 niveauer ogstyrer både hældning og modstandPulsovervågningOverensstemmelseFarveKontakt og Polar ® Trådløs (brystrem medfølger ikke). Puls-lysindikator med forskellige farver forhver pulsmålCE, ETL godkendt til UL 1647, ASTM, CSA, FCCFås i fem standarder eller en stort set ubegrænset variation af brugerdefinerederammefarver med grå kabinetter specifikationer30Specifikationer


Specifikationer / 750C & 750RProduktnummer750C Cykel, 750R LiggecykelMål (L x B x H)MaskinvægtBetjeningsfunktionerModstandsområde750C: 122 cm × 58 cm × 155 cm750R: 161 cm × 64 cm × 126 cm750C: 64kg; 750R: 81 kgCykel, Konstant effekt, IsokinetiskMinimum - 20W selvdrevet. Maksimum - 900WDrevtypeMaks. brugervægtEffektSkærmProgrammerPulsovervågningKonnektivitetOverensstemmelseFarveEnkelt-fase drev med selvstrammende tomgange for minimal mekanisk træk og lav vedligeholdelse181 kgSelvdrevet jævnstrømsadapter for fuld tidsvisning som tilbehør.Grafisk profilskærm med 10 x 15 LED. Øverste skærm kan scanne og vælge mellem afstand,kalorier, kalorier/time, MET, watt, omdrejningstal og puls, inklusive flerfarvet indikator af pulsområde.Nederste skærm viser tid, hastighed og niveau.Cykelfunktioner: Hurtigstart og Manuel. Konstant effekt: Ni programmer (hver med 21 niveauerog pulskontrol). Avancerede funktioner: Manuel isokinetisk funktion, Manuel konstant effektfunktion,YMCA fitness-test og ni brugerdefinerede programmerKontakt og Polar ® trådløsDual CSAFE RJ-45 stik (afventer Fitlinxx ® Niveau 3)ETL godkendt til UL1647, ASTM, EN 957, CE Lavstrømsdirektiv, FCC Klasse BFås i fem standarder eller en stort set ubegrænset variation af brugerdefinerederammefarver med grå kabinetterSpecifikationer / 530SProduktnummerMål (L x B x H)MaskinvægtHastighedsområdeModstandstypeDrevtypeMaks. trinhøjdeMaks. brugervægtEffektSkærmProgrammer530S109 cm × 79 cm × 188 cm60 kg3 – 46 m/minBælte og svinghjulMekanisk bremse med mellemliggende drev til kabler41 cm159 kg1/2A ved 115V, 1/4A ved 230V, 50/60Hz, op til 10 enheder kan daisy-lænkes og dele en 10-amp stikkontaktGrafisk skærmprogram, Dot Matrix af profilen, Afstand, Gulve, Kalorier, Kalorier/t,METs, Hastighed, Puls, Tid, Hastighed/NiveauHurtigstart, Manuel, 9 forudindstillede programmer og fitness-test program såvel som et puls-baseret program750C / 750R & 530SPulsovervågningKonnektivitetOverensstemmelseFarveKontakt og Polar ® trådløs. Vælg mellem den indbyggede modtager til brug med trådløs brystbælte(brystbælte medfølger ikke), eller den praktiske kontakt-pulsmåler. Puls-kontrol programmetsørger for, at du holder den ønskede puls.Leveret af CSAFEFCC, ETL godkendt til UL 1647, CE, ASTM, CSAFås i fem standarder eller en stort set ubegrænset variation af brugerdefinerederammefarver med grå kabinetterSpecifikationer31


Specifikationer / 750AT IFIProduktnummer750AT IFIMål (L x B x H)HældningsniveauerModstandSkridtlængde196 cm × 93 cm × 159 cm ved øverste greb, 72 cm ved base;21Op til 900W61 cmTotal AccessMaks. brugervægt 181 kgSpecifikationer / 750T IFIProduktnummer 751T IFIMål (L x B x H) 203 cm × 86 cm × 159 cmHastighedsområde 0,8 km/t – 25 km/tElevationsområde -3 % til 15 %Løbeområde 157 cm × 56 cmMaks. brugervægt 181 kgSpecifikationer / 750R IFIProduktnummer 750R IFIMål (L x B x H) 161 cm × 64 cm × 126 cmModstand Op til 900WMaks. brugervægt 181 kgSpecifikationer / 750C IFIProduktnummer 750C IFIMål (L x B x H)ModstandMaks. brugervægt122 cm × 58 cm × 155 cmOp til 900W181 kg32Specifikationer


tilpasserdue-gråStandardfarver på polstringSpecialfremstilletpolstringkulfarvetsortSpecialfremstilletdecalbordeauxfarvetmarineblåjægergrøngrottokongeblåazurblåkrokustranebæramerican beauty rødhvederuskindhjælper digmed atBYGGEDIT MÆRKEsort kromplatin gnistmetaltone guldsort teksturhvid teksturStandard ramme-farverVis dine kreative muskler med CYBEX via etenestående udvalg af tilpasningsmuligheder påhver eneste maskine. Dette betyder stort setubegrænset udvalg af farver på stel og polstringtil at supplere din facilitets unikke udseende. Omdu vil have din klubs logo broderet eller som enforstøbt decal, CYBEX er klar til at kombinere voresoverlegne teknologi indenfor specialfremstilling,som giver et personligt præg på din facilitet.


edre resultaterPÅ KORTERE TIDI nutidens verden handler det hele om resultater.Dine kunder kræver dem, din forretning er afhængigaf dem og CYBEX sørger for, at du opnår dem. Arbejdmed CYBEX og tilpas en løsning, der vil overstige alleforventninger på din facilitet og dine medlemmer!(CO. NAME) GLOBAL HEADQUARTERSAdresse1 • Adresse2 • Adresse3 • T +0.000.000.0000 • F +0.000.000.0000www.hjemmeside.comCYBEX WORLD HEADQUARTERS10 Trotter Drive • Medway • MA 02053 USA • T +1.508.533.4300 • F +1.508.533.5500CYBEX INTERNATIONAL, UK LTD.Oak Tree House • Atherstone Road • Measham • Derbyshire • DE12 7EL UKT +44.845.606.0228 • F +44.845.606.0227www.cybexintl.com© 2011, Cybex International, Alle rettigheder forbeholdes. ML-20901, Virksomhedsbrochure. Specifikationerne kan ændre 03/11. *De faktiske farver kan afvige fra de viste prøver.BIOSIG INSTRUMENTS, INC. EMG/ECG puls-teknologi. Amerikansk patent nr. 5,337,753 og canadisk patent nr. 2,033,014. iPod er et varemærke der tilhører Apple Inc., registeret i USA og andre lande."Made for iPod" betyder, at det elektroniske tilbehør er udviklet specifikt til tilslutning til iPod, og er certificeret af udvikleren til at overholde Apple' kvalitetsstandarder.Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller dets overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.

More magazines by this user
Similar magazines