Side 1 af 21 - Ellidshøj Skole

ellidshoej.skole.skoleintra.dk

Side 1 af 21 - Ellidshøj Skole

Ja, mangegangeJa, fleregangeJa, en enkeltgangNejBesvarelser ialt22Har du inden for de sidste 2 månedermobbet eller været med til at mobbeen eller flere andre elever?1 / 5% 2 / 10% 2 / 10% 15 / 75% 20Rigtig megetMegetHverkenmeget ellerlidtLidtMeget lidteller slet ikkeBesvarelser ialt23Synes du, at der ermobning i din klasse?2 / 10% 1 / 5% 4 / 20% 4 / 20% 9 / 45% 20Svar også pånr. 23a-23bGå direktevidere til 2423aHvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser)Øgenavne/grimme ord 11 / 100%Hånlige kommentarer 9 / 81,8%Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 8 / 72,7%Fysiske overgreb (fx skub, slag, spark) 8 / 72,7%Ubehagelige SMS'er 3 / 27,3%Andet 3 / 27,3%I alt 11Side 5 af 21


23bHvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser)I klasseværelset 9 / 81,8%På gangen 6 / 54,5%I skolegården 7 / 63,6%På toiletterne 2 / 18,2%I aulaen (eller andre fællesrum) 4 / 36,4%På vej til skole 2 / 18,2%På vej hjem fra skole 4 / 36,4%Andre steder 6 / 54,5%Det ved jeg ikke 4 / 36,4%I alt 11Ja, mangegangeJa, fleregangeJa, en enkeltgangNejBesvarelser ialt24Har du inden for de sidste 2 månederoplevet at føle dig mobbet af en lærerpå skolen?1 / 5% 1 / 5% 4 / 20% 14 / 70% 20Ja Nej Ved ikkeBesvarelser ialt25 Har din skole regler mod mobning? 11 / 55% 2 / 10% 7 / 35% 20KonflikterMeget titEngangimellemIkke ret titSjældenteller aldrigBesvarelser ialt26Hvor tit oplever du, at der er konflikter(= uenigheder, skænderier oglignende) i skolen?8 / 40% 5 / 25% 2 / 10% 5 / 25% 20Svar også pånr. 26a-26bGå direktevidere til 27Side 6 af 21


26aHvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser)Det er konflikter i klassen 14 / 93,3%Det er konflikter på tværs af klasser 12 / 80%Det er konflikter mellem pigerne 12 / 80%Det er konflikter mellem drengene 12 / 80%Det er konflikter mellem piger og drenge 14 / 93,3%Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 5 / 33,3%Det er konflikter i forhold til regler på skolen 5 / 33,3%Det er konflikter mellem elever og lærere 11 / 73,3%I alt 1526bHvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser)Misforståelser 12 / 80%Sladder/rygter 9 / 60%Grimt sprog 13 / 86,7%Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 11 / 73,3%Forskellighed 10 / 66,7%Mangel på respekt for hinanden 12 / 80%Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 5 / 33,3%Andet 5 / 33,3%I alt 15Side 7 af 21


Meget titEngangimellemIkke ret titSjældenteller aldrigBesvarelser ialt27Hvor tit oplever du selv at være en delaf konflikter i skolen?2 / 10% 4 / 20% 6 / 30% 8 / 40% 20Svar også pånr. 27a-27bGå direktevidere til 2827aHvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser)Det er konflikter i klassen 12 / 100%Det er konflikter på tværs af klasser 8 / 66,7%Det er konflikter mellem mig og en anden elev 8 / 66,7%Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 7 / 58,3%Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 4 / 33,3%Det er konflikter i forhold til regler på skolen 4 / 33,3%Det er konflikter mellem mig og lærerne 6 / 50%I alt 12Side 8 af 21


Ja, meget tit Ja, tit SommetiderSjældenteller aldrigBesvarelser ialt33Taler din klasselærer med jer om,hvordan I har det i klassen?4 / 20% 3 / 15% 10 / 50% 3 / 15% 2034Taler I sammen om, hvad I kan gørefor at få en god klasse?5 / 25% 4 / 20% 8 / 40% 3 / 15% 20Ja, altidJa, for detmesteSommetiderSjældenteller aldrigNej, for jeghar ingenproblemerBesvarelser ialt3536Fortæller du dinklasselærer, hvis duhar nogen problemer iskolen?Fortæller du dinklasselærer, hvis duhar nogen problemer,der ikke har noget medskolen at gøre?4 / 20% 4 / 20% 3 / 15% 3 / 15% 6 / 30% 201 / 5% 2 / 10% 4 / 20% 8 / 40% 5 / 25% 20Ja, altidJa, for detmesteSommetiderSjældenteller aldrigVed ikkeBesvarelser ialt37Hvis du har brug forhjælp, kan du så få dethos din klasselærer?5 / 25% 5 / 25% 6 / 30% 1 / 5% 3 / 15% 20Ja, altidJa, for detmesteSommetiderSjældenteller aldrigVed ikkeBesvarelser ialt38Hvis du har brug forhjælp, kan du så få dethos en anden voksenpå skolen?3 / 15% 5 / 25% 5 / 25% 2 / 10% 5 / 25% 20Timerne og undervisningenJeg er en afde bedsteDer er noglefå, der erbedre endmigDer ermange, derer bedre endmigDet erforskelligt frafag til fagVed ikkeBesvarelser ialt3940Hvordan synes du selv,at du klarer dig iklassen - rent fagligt?Hvad tror du, at dinklasselærer menerom, hvordan du klarerdig?6 / 30% 9 / 45% 0 / 0% 3 / 15% 2 / 10% 206 / 30% 9 / 45% 1 / 5% 0 / 0% 4 / 20% 20Side 10 af 21


Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent AldrigBesvarelser ialt41Keder du dig itimerne?4 / 20% 5 / 25% 8 / 40% 1 / 5% 2 / 10% 2042Får du ros af lærernefor dit arbejde?4 / 20% 6 / 30% 6 / 30% 1 / 5% 3 / 15% 2043Savner du at arbejdemere sammen medandre om opgaver?3 / 15% 4 / 20% 8 / 40% 1 / 5% 4 / 20% 2044Savner du at arbejdemere alene omopgaver?2 / 10% 0 / 0% 6 / 30% 4 / 20% 8 / 40% 20Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent AldrigBesvarelser ialt45Savner du mulighed forat arbejde merepraktisk eller kreativt ide boglige fag (fxdansk, matematik,engelsk osv.)5 / 25% 4 / 20% 5 / 25% 3 / 15% 3 / 15% 20For store kravPassendekravFor små krav Besvarelser ialt46Synes du, at der for det meste stilles for store ellerfor små krav til dig fra lærerne?3 / 15% 11 / 55% 6 / 30% 20Ja, altidJa, for detmesteSommetider Sjældent AldrigBesvarelser ialt474849Synes du, at der er dennødvendige ro, når derundervises?Må I være med til atbestemme, hvad I skalarbejde med itimerne?Må I være med til atbestemme, hvordan/påhvilken måde I skalarbejde med et emneeller en opgave?1 / 5% 5 / 25% 6 / 30% 4 / 20% 4 / 20% 201 / 5% 1 / 5% 10 / 50% 5 / 25% 3 / 15% 201 / 5% 4 / 20% 8 / 40% 5 / 25% 2 / 10% 2050Synes du, at du lærernoget i skolen?3 / 15% 11 / 55% 2 / 10% 2 / 10% 2 / 10% 20Side 11 af 21


51 Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser)Når det er læreren, der underviser os 14 / 70%Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 11 / 55%Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 5 / 25%Når vi arbejder hver for sig 8 / 40%Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller,dramatiserer osv.)16 / 80%Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag 16 / 80%Andet 8 / 40%I alt 20StressFor mange Passende For fåBesvarelser ialt52 Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? 11 / 55% 7 / 35% 2 / 10% 20Ja, altid Ja, tit SommetiderSjældenteller aldrigBesvarelser ialt53Føler du dig stresset på grund af dinelektier?4 / 20% 4 / 20% 9 / 45% 3 / 15% 20JaNejBesvarelser ialt54 Har du fritidsjob? 0 / 0% 20 / 100% 20Svar også pånr. 54aGå direktevidere til 551-3 timer pr.uge4-6 timer pruge7-9 timer pr.uge10 timer ellermere pr. ugeBesvarelser ialt54aHvor mange timer arbejder du omugen?0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0Side 12 af 21


Ja, mangeJa, nogleIkke retmangeNej, ingenBesvarelser ialt55Har du pligter derhjemme (ud overlektier)?2 / 10% 11 / 55% 5 / 25% 2 / 10% 20Svar også pånr. 55aGå direktevidere til 56Mindre end ½time hver dag½-1 time omdagen1-2 timer omdagenMere end 2timer hverdagBesvarelser ialt55aHvor lang tid bruger du på dine pligter(ca.)?5 / 38,5% 5 / 38,5% 2 / 15,4% 1 / 7,7% 13Ingen 1 2 3 4 5 eller flere Besvarelser ialt56Hvor mangegange omugen (ca.) skaldu af sted tilfritidsaktiviteter6 / 30% 2 / 10% 3 / 15% 4 / 20% 1 / 5% 4 / 20% 20?Ja, altid Ja, tit SommetiderSjældenteller aldrigBesvarelser ialt57Synes du, at du generelt har formeget at se til?2 / 10% 2 / 10% 12 / 60% 4 / 20% 20Helbred og velbefindendeRigtig godt Godt Mindre godt DårligtBesvarelser ialt58 Hvordan synes du, at dit helbred er? 9 / 45% 6 / 30% 1 / 5% 4 / 20% 20Side 13 af 21


Hvor tit har du ...Hver dageller næstenhver dagEn eller fleregange omugenEn eller fleregange ommånedenEn eller fleregange i løbetaf et halvt årSjældenteller aldrigBesvarelser ialt59 - hovedpine? 2 / 10% 1 / 5% 6 / 30% 7 / 35% 4 / 20% 2060 - mavepine? 2 / 10% 2 / 10% 5 / 25% 4 / 20% 7 / 35% 2061 - feber? 2 / 10% 1 / 5% 2 / 10% 4 / 20% 11 / 55% 2062- problemer medastma og/eller allergi?3 / 15% 0 / 0% 3 / 15% 0 / 0% 14 / 70% 2063- problemer medeksem/udslæt?2 / 10% 2 / 10% 0 / 0% 3 / 15% 13 / 65% 2064- ondt i nakke, ryg ellerskuldre?3 / 15% 5 / 25% 4 / 20% 6 / 30% 2 / 10% 2065- smerter andre stederi kroppen?2 / 10% 2 / 10% 4 / 20% 3 / 15% 9 / 45% 2066 - andrehelbredsproblemer?2 / 10% 1 / 5% 0 / 0% 3 / 15% 14 / 70% 20Hvor tit inden for de sidste 2måneder ...Hele tidenDet meste aftidenEn del aftidenLidt af tidenSlet ikkeBesvarelser ialt67- har du været i rigtiggodt humør?4 / 20% 9 / 45% 4 / 20% 1 / 5% 2 / 10% 2068- har du følt dig godttilpas?6 / 30% 9 / 45% 2 / 10% 1 / 5% 2 / 10% 2069- har du været ked afdet?1 / 5% 1 / 5% 2 / 10% 9 / 45% 7 / 35% 2070- har du følt digensom?1 / 5% 2 / 10% 2 / 10% 4 / 20% 11 / 55% 2071- har du følt dig træt oguoplagt?2 / 10% 2 / 10% 6 / 30% 3 / 15% 7 / 35% 2072- har du haft svært vedat koncentrere dig?3 / 15% 3 / 15% 1 / 5% 6 / 30% 7 / 35% 20Intet fravær 1 - 3 dage 3 - 6 dage 6 - 9 dage9 dage ellermereBesvarelser ialt73Hvor meget fravær hardu haft inden for desidste 2 måneder(ca.)?12 / 60% 6 / 30% 2 / 10% 0 / 0% 0 / 0% 20AfslutbesvarelsenSvar også pånr. 73a-73bSide 14 af 21


73aHvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser)Jeg har været syg 7 / 87,5%Jeg har svært ved at følge med i timerne 1 / 12,5%Jeg har det ikke godt i klassen 1 / 12,5%Jeg har det ikke godt med en eller flere af lærerne 0 / 0%Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 0 / 0%Jeg er træt af skolen i det hele taget 2 / 25%Jeg har travlt med andre ting 0 / 0%Jeg kan ikke komme op om morgenen 1 / 12,5%Jeg kan ikke nå at lave mine lektier/opgaver 0 / 0%Andet 5 / 62,5%I alt 8JaNejBesvarelser ialt73bHar nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til ditfravær?5 / 62,5% 3 / 37,5% 8Side 15 af 21


2. Søjlediagram over pointtal for hvert emneHer ser I et søjlediagram over pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser,hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point:http://www.termometeret.dk/vejledning/gs/pointfra0til10)Søjlediagrammet viser også særskilte pointtal for "underspørgsmål". Underspørgsmål er spørgsmål, der er udløst af bestemtesvar på andre spørgsmål. Et bekræftende svar på spørgsmålet: "Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere eleverpå skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning?" udløser således følgende underspørgsmål: "Har du selv ellersammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen?"Grunden til, at underspørgsmålene ikke blot regnes med i pointtallet for de emner, de reelt tilhører, er, at det ikke er alleelever, der besvarer underspørgsmålene. Beregningsgrundlaget for de to typer spørgsmål er altså forskelligt, og elevernesbesvarelser kan derfor ikke "blandes sammen" under ét pointtal. I den elektroniske vejledning til Termometeret linkes der tilen liste over, hvilke spørgsmål, der ­ afhængigt af elevernes svar ­ kan udløse underspørgsmål:●●●SFO (http://www.termometeret.dk/vejledning/gs/underspoergsmaal1)Indskoling (http://www.termometeret.dk/vejledning/gs/underspoergsmaal2)Øvrige klassetrin (http://www.termometeret.dk/vejledning/gs/underspoergsmaal3).Se også vejledningen for råd om, hvad I skal være opmærksomme på, når I "læser" jeres point:http://www.termometeret.dk/vejledning/gs/hvordanlaesespoint.Side 16 af 21


Side 17 af 21


Emner Point Antal besvarelserGenerel tilfredshed 6,5 20Klassen og kammeraterne 7,0 20Underspørgsmål til klassen og kammeraterne ­ om regler 5,2 18Mobning 6,8 20Underspørgsmål til mobning ­ hjælper andre 7,5 4Konflikter 5,2 20Klasselæreren 6,3 20Timerne og undervisningen 5,6 20Stress 4,8 20Rammer 1AktivitetsmulighederRammer 2SikkerhedUnderspørgsmål til sikkerhed ­ skadernes omfangKost og rygningEj besvaretEj besvaretEj besvaretEj besvaretEj besvaretEj besvaretHelbred og velbefindende 6,1 20Underspørgsmål til helbred og velbefindende ­ om fravær 6,3 8Side 18 af 21


3. Søjlediagram over pointtal for jeres bonusresultaterDette søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater – dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fraelevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer­emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse.(Læs mere om bonusresultater: http://www.termometeret.dk/vejledning/gs/visbonusresultater)Emner Point Antal besvarelserSocial trivsel 6,4 20SundhedDet fysisk/æstetiske miljøEj besvaretEj besvaretLærer­elevrelation 6,2 20Læring 6,0 20Medindflydelse4. Egne spørgsmålEj besvaretHer kan I se resultaterne af jeres egne, hjemmelavede emner og spørgsmål i undersøgelsen. Disse spørgsmål har DCUM isagens natur ikke haft mulighed for at vægte og vurdere i forhold til et overordnet emne, og derfor kan de ikke indgå iresultatrapportens pointberegninger. Resultaterne præsenteres derfor udelukkende i simple tabeller.PALSI høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt1 Jeg kender skolens værdier 3 / 15% 13 / 65% 4 / 20% 20Side 19 af 21


I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt2Jeg har lært, hvilke forventninger, der er til mig iklasseværelset6 / 30% 11 / 55% 3 / 15% 20I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt3Jeg har lært hvilke forventninger, der er til mig iudeområderne, på fællesarealerne, toiletter osv.6 / 30% 12 / 60% 2 / 10% 20I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt4Vi øver os på skolens værdier og forventninger vedrollespil1 / 5% 7 / 35% 12 / 60% 20I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt5De voksne roser mig i undervisningen, når jeg gørdet, der er forventet af mig6 / 30% 12 / 60% 2 / 10% 20I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt6De voksne roser mig i skolegården, påfællesarealerne osv., når jeg gør det, der er forventetaf mig1 / 5% 12 / 60% 7 / 35% 20I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt7 De voksne opmuntrer mig på mange måder 2 / 10% 14 / 70% 4 / 20% 20I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt8 I min klasse har vi klassebelønninger 2 / 10% 8 / 40% 10 / 50% 20I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt9I min klasse er vi med til at bestemmeklassebelønninger2 / 10% 6 / 30% 12 / 60% 20Side 20 af 21


I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt10Jeg kender konsekvenserne, hvis jeg ikke lever optil de forventninger, der er til mig i klassen, påfællesarealerne og i udeområderne3 / 15% 8 / 40% 9 / 45% 20I høj grad I nogen grad Slet ikkeBesvarelser ialt11 De voksne roser mig mere, end de skælder mig ud 10 / 50% 7 / 35% 3 / 15% 20Side 21 af 21

More magazines by this user
Similar magazines