Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

eslutningsprocesser, som bevidst eller ubevidst får virksomhederne til at gengive ogkopiere hinanden.Den imiterende isomorfi påvirker løsninger for virksomheder som søges, grundetusikkerhed. Eftersom virksomheder har svært ved at vurdere værdien af deres valg, tyr detil imitation i stedet. Igennem deres netværk af relationer træffer de derfor beslutninger udfra andre virksomheders erfaringer, anbefalinger fra konsulentbureauer samt framanagementlitteraturen, hvilket også blev registreret i forbindelse med bankerne.Den fordrende isomorfi påvirker løsninger for virksomheden, som er underlagt implicitteog eksplicitte regler. Eftersom virksomheder skal bibeholde deres legitimitet overfor enbred gruppe af interessenter (ejere, kunder og stat), bliver de nødsaget til at vælgeløsninger som appellerer bredt. Ydermere vil virksomhedens rutiner, og de påvirkningersamfundet har på disse, påvirke de valg en virksomhed foretager. Bankerne viste, at dehavde svært ved at vise særpræg, samt at de var nødsaget til at vælge løsninger, somappellerede bredt, som f.eks. corporate branding.Den normative isomorfi påvirker virksomhedens løsninger i dens søgen efter egenlegitimitet. Dvs. igennem en søgen efter at legitimere de akademiske medarbejdesberettigelse, samt at legitimere virksomheden, som ’akademisk korrekt’, vilakademikertunge virksomheder vælge populære akademikerløsninger. De danske bankerhar mange akademikere, som foretaget beslutninger, hvorfor man kunne forestille sig, at deogså var påvirket af den akademiske verden.Således har vi givet et bud på, hvordan vi forstår de danske bankers valg af corporatebranding, ud fra deres beslutningslogik i en usikker omverden med regler og rutiner, medinteressenters påvirkninger, samfundets eksplicitte og implicitte regler, samt denakademiske verdens forsøg på at legitimere deres eget fag.100

More magazines by this user
Similar magazines