Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

• Via en enkel brand struktur tror vi på, at brandet kan trænge igennem og fange dennødvendige opmærksomhed via konsekvent/sammenhængende kommunikation.• Branding er ikke ’top of mind’ hos alle topchefer i Nordea.• Man kan på sigt ikke sige én ting og gøre noget andet. Man bliver afsløret alt forhurtigt.• Nordea er ikke et dansk brand - vi er et brand, som agerer i Danmark.Baggrund for valg af corporate branding• Vi var alle enige om, at vi simpelthen skulle have en monolitisk strategi. Fordi mankan spare penge og trænge igennem på en måde, som man ikke kan, hvis manfastholder sit produktbrand. Også fordi værdierne meget snart kommer til atfastsætte præferencer.• Vi befinder os på et overkommunikeret og overeksponeret marked, hvor kunderneforlanger enkle og sammenhængende budskaber.• Der ligger penge i at udarbejde strategier i nordisk regi og eksekvere dem lokalt.Det giver en større synlighed.Implementering• (Red. Nordea valgte at implementere corporate branding i forbindelse medfusionering). Normalt er der to overordnede aspekter i en fusion:1. Organisation: Hvem skal være chef, hvor skal der spares osv.?2. Forretningsgr undlag: Hvilke værdier skal vores forretning bygge på?Nordea gjorde det omvendt. De startede med at beskæftige sig med værdierne oghvordan de kunne binde grupperne sammen. Fusionen tog længere tid end normalt,da værdierne blev diskuteret på bl.a. bestyrelsesmøderne. Rækkefølgen har væretrigtig […] det var et godt udgangspunkt, men det betyder selvfølgelig ikke, at viikke har nogen problemer. Det tager tid…I fusioner skal man sørge for, at tilpassede forskellige kulturer til hinanden, både internt og eksternt. Dermed ikke sagt, atalle skal være ens.• Vores værdier blev fastlagt af topledelsen som en del af vores generelleforretningsstrategi:107

More magazines by this user
Similar magazines