Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

1. Ledere blev involveret for at forstå indflydelsen af Nordea-værdierne, med henblikpå at sætte dem i stand til at kommunikere værdierne indenfor deresforretningsenhed.2. Alle medarbejdere blev involveret i fortolkning af værdierne i forhold til deres egetmiljø: hvad det betød personligt, for deres afdeling og hvad der blev anbefalet afNordeas ledelse. Hver medarbe jder har fået en bog om værdierne, herefter har hverenkel chef haft samtaler med deres underordnede – også i grupper/teams/medkollegaer med udgangspunkt i bogen.3. Group Executive Management fik feedback på diskussion af værdierne (der blevlavet en spørgeskemaundersøgelse).Strategi• Vi har valgt en monolitisk brand strategi, hvilket betyder, at det samme branddækker over alle vores produkter og serviceydelser, på tværs af alle markeder ogforskellige interessenter. Det betyder i praksis, at corporate bra ndet Nordea også ervores operationelle varemærke i forhold til alle vores kommercielle indsatser ogtiltag.• ’Nordea’ skal være et brand for alle ydelser, da vi befinder os i etoverkommunikeret og overeksponeret marked.[…] Kunder og medarbejdereforlanger enkle og sammenhængende budskaber. […] Kunderne vil stå af medforskellige budskaber under forskellige varemærker.• Det er vigtigt, at brandet skal understøtte forretningen, dvs. at man skal tjene penge.• På den ene side fokus på formidling af værdierne, på den anden side fokus påresultatet (red. indtjeningen).• Kommunikationen af værdierne gør, at forretningen bliver mere gennemsigtig. Vedat forretningen er gennemsigtig, er der måske nogle kunder der går fra, men det erikke nødvendigvis nogle kunder vi e r kede af at miste.• Alle medarbejdere har ret til at være en del af koncernens varemærke og pligt til atleve op til varemærkets værdier.• Det handler ikke om at vi skal have større budgetter for at brande. Det handlermeget om at gøre tingene rigtigt. Simpelthen at skabe sammenhæng og sætte sig108

More magazines by this user
Similar magazines