Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

undt om bordet og sige: hvis du vil kommunikere sådan, så handler det om at dinforretning bliver opfattet sådan (red. altså ens).• Vi er begyndt på en spændende rejse, som aldrig slutter (Red. med det menerWegloop , at branding er en kontinuerlig proces).• Netop tanken med værdier er at forholde sig til dem. Det er vigtigt, at værdierne ermeget brede og ukonkrete. Vores virksomhed består af nogle forskellige verdener.Det er både privatkunde-rådgivere og aktiehandlere der sidder med milliard beløbmellem hænderne. Værdierne skal kunne relateres til alle.Implikationer• Det har været en svær proces med placering af logo på brevpapir. Problemer medforskellige landeafdelinger, som i forvejen havde forskellige typer brevpapir ogforskellige IT systemer til at understøtte processen. Dette var bl.a. et problem, fordinogle landeafdelinger måtte smide deres brevpapir ud, hvilket medførte et tab.Dette tab influerede deres egen bundlinie (red. landafdelingerne havde dengangseparate regnskaber - ikke ét samlet). Det syntes de pågældende afdelinger ikke varfair.• Man vinder ikke en popularitets konkurrence ved at lave det her (red. corporatebranding).• Svært at finde ’best practice’ i og med at folk og afdelinger har indiv iduelle ’bestpractices’. Derfor er det nogen gange vigtigere at tage en beslutning, end altid attræffe den rigtige beslutning. Derudover er det ofte sådan at ’best practice’ påoverordnet niveau kan medføre en ’forringelse’ et af de mange steder i banken, dadet typisk ikke er rentabelt at løfte alle op til niveauet af den ’dyreste’ løsning.• Det at blive en større virksomhed med en betydelig markedsværdi medførte etandet ’ball-game’, hvor man skal gøre sig lækker for store internationale investorerog være en international spiller.• Medarbejderne har pligt til at følge værdierne.109

More magazines by this user
Similar magazines