Corporate Branding - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Corporate Branding - Kommunikationsforum

Bilag 2. Danske BankUddrag fra interview med Anders Møller Risgaard Sørensen, senior marketing konsulent,Danske Bank, mandag d. 13 januar 2003.Der arbejdes med branding indenfor alle dele af Danske Bank koncernen. Dette interviewbekymrer sig hovedsageligt om virksomheden Danske Bank.Generelt om branding og corporate branding• Der er ingen faste definitioner af branding ude i omverden. Man kan selv ligge sinegen mening i ordet.• Branding dækker over løftet til kunder om fysiske produkter samt de bløde værdier,som rådgivning og service, samt medarbejdernes behandling af disse. Et brand er etløfte, hvor alle handlinger og budskaber kendetegner virksomhedens materielle ogimmaterielle værdier. Værdierne er således baseret på; dels virksomhedenskernekompetencer, dels hvad forbrugerne mener, er betydningsfuldt.• Branding kan påvirke folks valg.• Corporate branding er et udtryk, som peger udad og indad. Det er selvforståelse:Hvad står man for? Og hvad vil man? Derudover er corporate branding også etimage. Det vigtigste er, at der er sammenhæng mellem virksomhedens egenopfattelse og imaget udadtil.• Man kunne sagtens gøre alle de ting, som er indeholdt i Danske Banks strategi udenat kalde det corporate branding. Forskellen ligger i, om alle elementerne spillersammen, internt såvel som eksternt. Det handler om at skabe en ensartethed ivirksomheden.• Hvis man er et brand, så er det fordi man skiller sig ud og står for noget særligt iforhold til sine konkurrenter.• Al markedsføring er bare ’glasur på kagen’. Hvis der ikke er noget inde under, så erdet sådan set ligegyldigt.• Et eller andet sted handler det bare om at finde ud af, hvad man står for. Manbehøver ikke at kalde det branding.113

More magazines by this user
Similar magazines